2020. március 28., szombat

A 2020-as Esemény – Bolygó szintű DNS aktiválás zajlik. Plejádi Fény Erők üzenet 2020 március 22


A 2020-as Esemény – Bolygó szintű DNS aktiválás zajlik
Plejádi Fény Erők üzenet 2020 március 22 by Michael Love
Egy különleges üzenet az Új Föld csillag magjainak azonnali bolygó szintű terjesztésre.
Előszó:
Az alábbi információ közvetlen dekódolt éteri üzenetekből származik, melyet jóindulatú Fény Erők küldtek, akik a Föld Naprendszerében állomásoznak és az adatok egy része közvetlenül bizonyos Belső Föld szövetségi tagoktól érkezik, akiket Fehér Kalaposként ismerünk valamint a Nagy Fehér Testvériségtől, akik stratégiai, kulcs pozíciókban vannak, akiket a Galaktikusok tettek oda a Föld bolygó felszínén.

Üzenet kezdete:
A Föld Szövetség arról tesz jelentést, hogy ebben az órában az „Föld Felszabadítás Küldetés” részeként a Föld Naprendszerében állomásozó jóindulatú Fény Erők több órán keresztül bocsátottak intenzív erőteljes, 40 Hertzes 5D Gamma sugarakat a Föld felszínére. A Galaktikusok ezeket az erőteljes 40 Hertzes Gamma foton fénysugarakat azért tüzelik a Föld felszíne felé, hogy megerősítsék az új VTXC 5D kristály fényrácsot, ami az éteri keret rendszerként szolgál majd az Új 5D-s Föld számára.
Az új 5D-s fény rácsot közvetlenül a régi 3D mátrix tetejére helyezik el, amint minden rendszer, ami a fizikai Föld mátrix alkotórésze kivezetésre kerül és frissítik az új 5D-s Föld rendszerekre a jelen pillanatban.
Azon erőteljes beérkező Gamma sugarak, amelyeket a Föld felé irányítanak át aktiválják a csillag mag és az emberi DNS-t egy sokkal magasabb szintre és ez a fény teljes mértékben szétbombáz minden fennmaradó alacsonyabb rezgésű, sötét energia nyomát ebből a tartományból. A bolygót jelenleg sötétségből terraformálják a szemetek előtt Kedveseim a leghihetetlenebb Galaktikus műveletben, melynek a Föld valaha tanúja volt. Ma éjjel a Plejádiak szeretnének egy kicsit beszélni e nagy emelkedési eseménytechnikai mechanizmusáról és bemutatni azt, hogy mindez hogyan illik össze.
Kedveseim, tudjátok, hogy hosszú idővel ezelőtt a Földön jelenleg zajló bolygó szintű felszabadítási esemény olyasvalami, aminek először bennetek kellett megtörténnie és tudtátok, hogy csakis utána fog elkezdődni ennek a manifesztálása külső valóságként. Először személyes szinten, majd pedig kollektív/közösségi szinten is.
Egészen pontosan mi történik most a makroszinttől egészen a legkisebb mikro szintig, ami bennetek van?

Gamma fény és DNS
Amint mondtuk a Föld felé irányuló nagy mennyiségű beérkező Gamma fény jelenleg egy kulcs fontosságú DNS aktiválást vált ki a föld lényei között.
Amikor azt mondjuk a Nagy Ébredés, ami jelenleg a Földön történik, végső soron azt értjük ezalatt, hogy mikrobiológiai szinten a nagy DNS aktiválás történik most.
Beszéljünk először a fényről és ezen belül konkrétan a fény e speciális spektrumáról.
Gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy „40 Hertzes, 5D-s Gamma fény” a tanításainkban és üzeneteinkben. Miért olyan fontos ez az Eseménnyel és az emelkedéssel kapcsolatosan?
A 40 Hertzes 5D-s Gamma fényt a Galaktikus Mag bocsájtja ki és néha egyszerűen kozmikus sugárnak hívják.
Azon kozmikus sugárszintek, amelyek a Föld bolygóra érkeznek nagy mértékben erősödtek az elmúlt hónapok során és a szintek minden nap tovább erősödnek.
A Gamma fény frissíti a DNS-t és ezt gyorsabban teszi meg, mint bármilyen ismert dolog.
Hogyan működik ez?
A Föld tudósai egy ideje felfedeztek egy lenyűgözően bizonyított tényt, hogy „ a Gamma fény át tud változtatni egy élőlényt egyik fajról a másikra majdhogynem azonnal.
Megjegyzés: Azzal együtt, hogy bizonyos földi tudósok rendelkeznek egy alapvető ismerettel ezen fejlett plejádi bio fény technológiával kapcsolatosan, az emberiség általánosságban szólva még nincs készen arra vagy nem elég felelős ahhoz, hogy ezt a technológiát bármilyen gyakorlati vagy emberi felhasználásra alkalmazza.
Néhány Föld évvel ezelőtt orosz tudósok sikeresen bebizonyították, hogy egy Gamma lézer ráirányítása az egyes számú faj embriójának sejtjein keresztül a 2. számú faj embriójába mindössze 24 órán keresztül azt váltja ki, hogy a 2.számú lény 1. számú fajként szülessék meg.
Ez lehet varázslatként hangzik, de 100%-ban igaz. Javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatosan végezzétek el a mélyreható kutatásotokat.
Ugyanez az univerzális elv, ami ezt kiváltja működik sokkal nagyobb makro méretekben is.
Az egyes számú faj az emberi faj, a 2. számú faj az angyali faj.
Amint az 5D-s Központi Napból érkező Gamma sugarak az emberi test DNS-ét bombázzák az emberek egyfajta Isteni lénnyé alakulnak át, ahol 12 aktív DNS szállal rendelkeznek majd.
Azzal együtt, hogy a csillag magok teljesen más lények, mint az emberek és ők már ténylegesen angyali fajnak számítanak, úgy döntöttek, hogy eljönnek ide a Földre és végig haladnak az emberi emelkedési folyamaton az emberiséggel együtt abból a célból, hogy megtapasztalják ezt az élményt és segítsék az emberiséget az emelkedése során.
A Föld csillag magjai úgy döntöttek, hogy a DNS szálaiból 10-et deaktiválnak lecsökkentik a rezgés szintjüket rendkívül alacsony szintre, elfelejtik azt, hogy kik is voltak és nagy mértékben lecsökkentik minden Isteni képességüket. Valamint mivel a csillag magok oly régóta élnek már az emberekkel és az emberek körül sokan tévesen azt hiszik, hogy ők tulajdon képen emberek. Ezért van az ,hogy a földi csillag magok nagy részének olyan nehéz az itteni inkarnációja.
Mindez idáig ritkán gondolhattak arra, ha egyáltalán valaha, hogy ők az Univerzum egyik legfejlettebb fajához tartoznak. Mindez most nagyon gyorsan változik, amint masszív ébredés történik a Föld felszínen.
Mind a csillag magok, mind pedig a bolygón lakó emberek egy Isteni fajjá alakulnak át. A csillag magok egyszerűen csak előrébb tartanak ebben az evolúciós folyamatban és ők fogják először elérni az emelkedést és amint elmondtuk már, ők fogják segíteni az emberiséget az emelkedési folyamat során.
Amikor DNS aktiválásról beszélünk, mire gondolunk igazából?
Úgy gondoljuk, hogy talán pontosabb lenne ezt úgy leírni, hogy „DNS újra kapcsolódás”, mivel a 12 fő DNS szál a fizikai testben most újra kódolásra kerül a kozmikus Gamma fény adatok által és ezáltal természetes módon egy új geometriai növekedési ösvényt alkotnak és ténylegesen visszaváltoznak a 12 csakra energia portál vagy kapu nekik megfelelő, velük rezonáló DNS-be.
A csakrák nem fizikai, multidimenzionális, energetikai portálok a többrétegű testben, amelyek gravitációs vonzerőt gyakorolnak a DNS szálakra és helyben tartják azt. Amikor a DNS szál visszakapcsolódik a megfelelő kapujába, akkor a fejlett kozmikus adatok (Akasha fény) elkezd átáramlani a DNS szál sejtjein, majd pedig ki a központi idegrendszerbe és végig az egész testen.
Azzal együtt, hogy 12 elsődleges DNS szál van, sok trilliónyi apró kristály Gossemer szálak vannak, amelyeket nad-oknak hívnak, amelyek ezt a kozmikus energiát áthordozzák a testen, ahol aztán ez dekódolásra kerül és utána érzékelheti azt az a lény, aki a testben lakik.
Menjünk még mélyebbre. Mi történik a sejt alatti, azaz atomi szinten a DNS-etekben, amikor egy Gamma fénysugár kapcsolatba lép az aura mezőtökkel?
A felénk irányított beérkező Nap ion Gamma foton fény részecskék sugarai képesek arra, hogy beszáguldjanak egészen az emberi atom magjáig, hogy megváltoztassák a kémiai kötéseket és megváltoztassák az atom struktúránk szerkezetét.
A mi atom struktúránk ezen átrendeződése átalakítja a sejtjeinket egy összetettebb kristály struktúrává, ami ténylegesen lehetővé teszi, hogy az univerzum minden adata elkezdjen átáramolni az emberi test számítógépén.
Az emberiség fejlett fénylő csillag fajként kezdte, de aztán az emberi DNS -t gonosz lények 350.000 évvel ezelőtt lebutították és az emberiséget rabszolgasorba taszították és mindenféle információ nélkül betaszították a sötétségbe. Egyetlen embernek sem volt fogalma sem semmiről, ami történt. Ennyire komoly volt ez a test lekapcsolás.
Még a mai modern világban is az összes, még fel nem ébredt embernek fogalma sincs arról, hogy bármi is létezne az ő mindennapi 3D-s világukon túlmenően, amire beprogramozták őket, hogy ezt érzékeljék és ebben tevékenykedjenek.
A jó hír az, hogy amikor az ősi napokban lekapcsolták az emberi DNS-t, ott maradtak a szálak a testben, amelyek tehát most ténylegesen újra kapcsolódnak a Föld Naprendszerében állomásozó Isteni lények segítségével. Az az 5D-s Gamma fény, amelyet a Föld felé küldenek most hajszál pontosan illeszkedik az emberi test eredeti Isteni blueprintjéhez.
Fokozatosan tehát Isteni lényekké változunk át, azokká, akik igazából vagyunk és ez egy a Nap által kiváltott alkímiai átalakulási folyamat, amely átváltoztatja az atom testünket egy szén alapú keret rendszerről egy finom hangolt szilícium kristály rendszerré. Ez a bio számítógép vagy fénytest képes arra ,hogy lefordítsa azonnal az Univerzum legfejlettebb adatait és sokkal hatékonyabb ebben, mint bármilyen kvantum számítógép, amit az emberiség valaha megalkotott.
A földi fény lények testében jelenleg lezajló morfogenezis azon szuper feltöltött állandó plazma sugarak hullámainak köszönhető, melyeket jóindulatú fény lények küldenek a Föld felé a Tejút rendszerünk magvából.
Ezek a sugarak belépnek a kristály Földbe, kiváltanak egy ionizáló típusú sugárzást, ami semlegesíti, megtisztítja, újra kódolja, energizálja, átalakítja és újra építi az emberi testünk DNS-ét lehetővé téve azt, hogy minden élő DNS.ünk kitáguljon és még több fényt lélegezzék be.
Az „ionizáló sugárzás” plejádi meghatározása így szól:
„Sugárzás, amely olyan részecskékből áll, amelyek önmagukban elegendő mozgás energiát hordoznak ahhoz, hogy leválasszanak egy elektront egy atomról és ezáltal ionizálják azt.”
Minden egyes alkalommal, amikor ezeket a kozmikus Gamma sugarakat befogadjuk a fizikai porhüvelyünkbe, akkor az egész gén rendszerünk újra rendeződik és összhangba kerül egy kozmikus sablonnal.
Amikor azt mondjuk „ezek a napi ion részecskék képesek ara, hogy behatoljanak az emberi atomok magvába” értitek, hogy ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy sok milliárd magreakció történik a testetekben állandóan, amint átkonfigurálja önmagát egy fejlettebb struktúrába. Ezek az atomreakciók, amelyek a fizikai fény test hajóban történnek, megváltoztatják az elemi struktúránk alap összetevőinek az arányát és ezáltal átváltoztatnak bennünket egy sokkal gyorsabban rezgő szintre és örökké felszabadítanak bennünket a régmúlt szén alapú atomkódból.
Kedveseim most egy fiziológia felemelkedés segítségével egy gyorsabb, könnyebb rezgésű sűrűségre tértek át és ezt lépésről lépésre, sejtről sejtre teszitek meg.
Ez a jelenleg bennetek zajló morfogenezis olyan dolog, amit az emberiség fizikusai ténylegesen lehetetlennek gondolnak, mivel nem lehetséges az, hogy egy sűrű anyagi fizikai testet (a testeteket) egy magasabb rezgésű nem fizikai tartományba vigyétek át.
A fizikai és a nem fizikai egymásnak szöges ellentéte, olyan, mint amikor olajat keverünk vízzel vagy be akarunk rakni egy kockát egy kerek lukba.
Be lehet azt illeszteni, de ahhoz nagyon komoly átalakításokat kell végrehajtani, hogy szorosan illeszkedjék.
Össze lehet keverni a vizet az olajjal egy nano másodpercre, de itt is kell egy kis varázslat ahhoz, hogy örökre úgy is maradjon.
Az a DNS, ami a sejtjeiteket alkotja az az 5 Dimenziós kapcsolat, mely összekapcsolja a magasabb rezgésű éteri lényeteket a fizikai emberi testtel.
Miközben azt tapasztaljátok, hogy a tudatos éberség az elsődleges alapfeltétel a magasabb birodalmakba való emelkedéshez, az emelkedési folyamat emberi porhüvely aspektusa a fő fókuszpont.
Miért?
Azért, mert szeretjük a fizikai élményt, legalábbis ennek a kellemes részeit és azt szeretnénk, hogy ez a kellemes fizikai élmény az 5D-be vagy annál magasabban rezgő tartományokban történjék, ahol mindez idáig nem tapasztaltak meg semmilyen fizikalitást.
Amint az új energia frekvenciát integráljátok ezen új 5. Dimenzió számára elkezdtek közelebb kerülni az Egy Forráshoz.
A magasabb rendű multidimenzionális lényetek felemelkedik a magasabb szintű újra kalibráció pontjára , egy olyan pontra, ahol végtelenek a lehetőségek.
Amint emelkedtek kioldjátok a fény lényeteket és a DNS 5. szálát, ami lehetővé teszi számotokra azt, hogy hozzáférjetek a teljes emlékekhez avval kapcsolatosan, hogy kik vagytok, a múltbéli életeitekhez és, hogy miért érkeztetek ide a Földre.
Az Isteni részecskétek reaktiválása ezután Isteni lénnyé változtat benneteket. Lehetetlen dolgok semmiséggé válnak számotokra, mert korlátlanná váltok.
Ti vagytok az Isteni Forrás energia. Ez a ti ébredésetek és mi izgatottan látjuk azt, hogy teljes mértékben felébredtek arra, hogy kik és mik vagytok igazából. Megnyitjátok a kristály pecséteket, hogy tiétek lehessen az Avatar tudat.

Hogyan tapasztalhatjátok meg most az 5D-t?
Azzal együtt, hogy az 5D a rendelkezésetekre áll itt van, Itt és Most, ahhoz, hogy elkezdjetek benne létezni és elkezdjétek megtapasztalni tartósan ezt az áldott boldog állapotot. el kell végezzétek a saját részeteket ahhoz, hogy képessé váljatok ezen élmény átélésére.
A Galaktikusok megteremtik az energiateret a Föld felszínen, de minden egy lénynek fejlesztenie kell a saját lelkét és emelnie kell a saját belső frekvenciáját ahhoz, hogy illeszkedjék azon új 5D-s Földhöz, amelynek a hajnalánál vagyunk. Ahhoz, hogy ezt elérjétek meg kell szüntetnetek a 3D-re való összpontosítást, fel kell számoljátok a külső zavarokat. Be kell tegyetek javasolt/ajánlott 5D kódolt 40-100 Hertzes zenét és játszanotok kell a háttérben, miközben az alábbi dolgok bármelyikére összpontosítotok:

- égi lények
- égi tájak
- az Új Föld
- szabadság
- szeretet
- béke
- öröm
- bőség
- egészség
- álmaitok és vágyaitok
- eredményeitek
- Szent Geometria
- szépművészet
- lények, akiket leginkább szerettek
Értitek ugye?

Ha ezt megteszitek 10-20 percre, akkor elkezditek átérezni és megtapasztalni az 5D-s frekvenciát. (Ami a Mennyországé és az Új Földdé)
Ha ezt ismételten megteszitek annyiszor, ahányszor jólesik néhány napon keresztül, akkor ez teljesen automatikussá válik és ez lesz az állandó lét állapototok még akkor is, ha a fókuszotokat vissza irányítjátok a 3D-be. Amit ilyenkor tesztek az az ,hogy amint ráéreztek ennek az ízére, hogy a benneteket körülvevő 3D-s valóságot 5D-s szemüvegen keresztül érzékelitek és így fog elkezdődni az Új Föld manifesztálódása, mely fenn is marad számotokra örökre.
Ez az 5D Gamma állapot az áldás tudatállapota, ahol a bal agyféltekétek (3D-Alfa) és a jobb agyféltekétek (5D-Gamma) elkezd együtt dolgozni és innen lép be a többdimenziós érzékelés és funkcionalitás a képbe. Ez a szándékos 5D-s fókusz stratégia csak az elején szükséges ahhoz, hogy arra tréningezzétek a lényeteket, hogy az 5D-s szinten tartsa a fókuszát még akkor is, amikor fizikailag a 3D-ben vagytok.
Ha egy kicsit megszokjátok ezt az összpontosítást ezután automatikussá válik és fenntartható lesz, amint a DNS kódotok megváltozik és rögzíti ezt a folyamatot. Íme egy egyszerű tanítás, amely segít nektek abban, hogy elkezdjétek megtapasztalni ezt a lenyűgöző új valóságot:
Az 5D egyszerűen az Itt és Most egy gyorsabban vibráló verziója és csak annyit kell megtennetek, hogy fel kell emeljétek a rezgéseteket ahhoz, hogy ezzel összhangba kerüljetek. A logika azt mondja, ha az 5D itt van, akkor egyszerűen kezdjetek el benne lenni.
Kezdjetek el azon 5D-s lények lenni, akik már igazából vagytok. Ha ezt teszitek, akkor a Mennyek Királysága elkezd mindenhol megjelenni körülöttetek. Azt javasoljuk, hogy gyakoroljátok a belső spirituális munkát és gyakorlatokat, hogy képessé váljatok arra, hogy jobban szert tudjatok tenni ezen lenyűgöző létállapotra.
Egészséges önszeretet, a meditáció, csakis természetes energiájú ételek fogyasztása és a természetben való tartózkodás a leggyorsabb eredményeket fogja megadni nektek az 5D eléréséhez. Azt is javasoljuk, hogy használjátok azon emelkedési eszközöket, amelyeket itt hagytunk nektek, hogy támogasson benneteket a belső rezgésetek emelésében.
A kristályok a legerőteljesebb emelkedési eszközök az Univerzumban, amelyek segítenek a belső frekvenciátok erősítésében, különösen a monatomikus andara kristályok, amelyek az ősi Lemúriából és Atlantiszból származnak.
Tartsátok ezen lenyűgöző kristályotokat az aura mezőtök közelében, amennyire csak lehet és elfogjátok kezdeni megtapasztalni azon magasabb tartományokat, amelyekről beszélünk. A legfejlettebb civilizációk, amelyek léteztek a Földön ismerték az 5D-s kristályok varázslatos erejét és arra használták őket, hogy teljes mértékben galaktikus civilizációkká fejlődhessenek.

A Schumann rezonancia
Mit mér a Schumann rezonancia?
A Föld elektromágneses mezejének rezgés frekvenciáját. Ezt a frekvenciát Hertzben mérik.
Hogyan kell olvasni a Schumann rezonancia grafikont?
Azzal együtt, hogy a mért Schumann rezonancia egész 60 Hertzig tart, a földi diagram 40Hertznél lezárul, ami az 5.Dimenziós frekvencia alsó határának a kezdete. A 40 Hertzes legmagasab földi mérték a Schumann rezonanciában, így tehát, ha valaki azt mondja, hogy ma 160-at vagy 60-at értünk el, az nem lehetséges, mert csak 40-et tudunk elérni.
Ezek a számok, amikről beszélünk, hogy elérjük őket, ezek hullám amplitudó erőszintek és külön mérésük van, mint a Föld Schumann kavitásának aktuális rezgése (lent elmagyarázzuk az amplitúdók erejénél).
A frekvencia a legfontosabb Schumann rezonancia érték az emelkedés és a z egyén személyes rezgése szempontjából, ahogyan a kollektív rezgés és a Föld bolygó rezgésének szempontjából is.

Intenzitás
A grafikon színei mutatják. Kék a legalacsonyabb (háttérintenzitás).
Zöld 3D
Sárga 4D
Fehér (legmagasabb) az 5D kezdete

Amplitúdók (erő)
A Schumann csúcsok amplitúdó ereje (külön ábra mutatja)
Van egy kis keveredés (még a fény munkás közösségben is) a Schumann erőszint mérték és a Schumann frekvencia érték közötti különbség kapcsán. Az erőszint ábra és a mértéke manapság sokszor kerül tévesen bemutatásra és úgy mutatták be, mint az aktuális Schumann rezonancia szintet. Ez két teljesen eltérő mérés és ezeket külön ábra mutatja.
Q faktorok
Szintén külön ábra mutatja, amelyek figyelembe vesznek bizonyos atmoszférikus, napi, kozmikus tényezőket.
Ismét ezek a mércék az ő saját grafikonjaikon kerülnek bemutatásra és nem szabad őket összekeverni a 0-40 Hertzes Föld frekvencia Schumann rezonancia ábrával.

A tudatok állapotai és a dimenziók
Egy plejádi technikai magyarázat azzal kapcsolatban, hogy a Schumann rezonancia frekvenciák a Földön hogyan kapcsolódnak a létezés (tudat) dimenziós állapotaihoz.
A földi szintű Schumann frekvenciák a 3D-5D-ig terjednek és pontosan megfelelnek konkrét, földi pszichológiai tudatállapotoknak:
3D frekvencia = Alfa tudatállapot és 7,8-10 Hertz között rezeg
4D frekvencia= Béta tudatállapot és 12-30 Hertz között rezeg
5D frekvencia= Gamma tudatállapot és 40-100 Hertz között rezeg.

Röviden: A dimenziók tudatállapotok, amelyeket Hertz frekvenciával mérünk.
A 3-5Dimenzióig tartó tartomány pontosan megfelel a földi alapú Schumann ábrának és ezt tükrözi a grafikon.
Ha tudni szeretnétek, hogy a Föld melyik dimenzióban van és a legmagasabb dimenziót, amit egyáltalán lehetséges elérni a felszínen, akkor nézzétek meg a Schumann rezonanciát.
A Schumann rezonancia nem csak magának bolygónak a frekvenciája, hanem a Föld felszíni és a bolygó kollektív tudatossági szint élő mércéje is.
Erre tekinthetünk úgy is, amikor magas frekvenciájú energia (fény) hullámait látjátok megjelenni a Schumann grafikonon, akkor tudjatok róla, hogy ezt ti okozzátok.
Bizonyos értelemben reagáltok arra fényre, amely beérkezik a bolygóra, aztán megmutatkozik a Schumann rezonancia grafikonon, de másféle képen: a grafikon rátok reagál kollektív szinten és egyszerűen megmutatja az itt élő lények kollektív rezgését.
Ha úgy vesszük akkor a grafikon nem a kollektív rezgést mutatja, hanem csak a t i rezgéseteket mutatja.
Emlékezzetek arra, hogy csakis egyek vagyunk és ti vagytok azok.
Ti vagytok a közösség. Emlékeztek?
Majd páran így szólnak: „Azt hittem a Fény Erők küldik az 5D-s Gamma fénysugarakat a Földre az égből a hajóikból.”
A válaszunk az: „Igen ti külditek. Ti vagytok a Fény Erők. A ti hajótok a legnagyobb kristály Merkaba fénytest. Ez a nagy fényhajó, amely elhozott benneteket a Földre. Sok szinten dolgoztok. Sok verziótok van, akik a z égben és a Földön is dolgozna, hogy mindez megtörténjék.”
Látjátok most már? Amint 2020 halad előre és a 2020-as végső kicsúcsosodás után a Föld felszíni rezgés tartósan 40Hertzen marad a grafikonon, ami egyre gyakrabban megtörténik, amint egyre szélesebb fehér mezőket látunk a grafikonon néhány naponta.
Ahhoz, hogy tartós 5D-s rezgésben legyünk (Új Föld) a grafikonnak teljesen fehérnek kellene lennie tetőtől talpig. Ekkortól a Föld állandóan benne úszna egy magas rezgésű fehér mágneses fény mezőben. Itt jön be a képbe a nagy Napvillanás.
A célja az, hogy teljes mértékben előre lendítse a Földet és lényeit az 5.Dimenzióba és fenn is tartsa ezt a rezgést.
Minden Föld Szövetségi tag és Galaktikus információ forrás arra utal, hogy a nagy Napvillanás a Galaktikus Napból indul, lepattan a Föld Napjáról és beérkezik a Föld bolygó felszínére a 2020-as végének a közelében.
Van még 7 magasabb tudat állapot, mint amikről eddig említést tettünk, amely illeszkedik az ezen Univerzum 12 szintjének a magasabb dimenzióihoz.
Erről majd később bővebben. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy eljussunk az 5D szintre és itt van egy kis nagyon egyszerű természettudomány, amely megmutatja nekünk a pontos frekvenciát, amelyre fel kell emelkedjünk, hogy képessé váljunk arra, hogy érzékeljük mindezen dimenziókat.
Az 5D egy hosszú dimenzió, ami azt jelenti, hogy 40Hertznél kezdődik és egészen 100 Hertzig tart, úgyhogy ugyanúgy, mint a 4D egyre jobbá és jobbá válik, amint felemelkedtek benne.
A Plejádiak azt mondják: „ A Mennyország nem egy hely, hanem egy létállapot (vagy egy tudatállapot).”
A Gamma létállapot (Mennyország) az, amit a tudat áldásos állapotának nevezünk, ahol mindkét agyféltekétek egyidejűleg működik.
Kozmikus fénysugarak, amelyeket átirányítanak a Központi Napból érkeznek folyamatosan és elképesztő erővel hatnak a Földre. Ez a Központi Nap-i Akasha fényadat jóval másfél millió kilómétert meghaladó sebességgel érkezik a Földre. Ezek a 40 Hertzes fénysugarak nano méretű mágneses csomagokat hordoznak, amelyek áthatolnak az emberi test génrendszerén és kitisztítják az összes alacsony rezgésű energiát azonnal és átkódolják a DNS-t egy magasabb rendre.
Amint a fény beérkezik az új 5D-s kristály sejt fénytest megalakul, kifejlődik és ez igen jelentős zavarokat okoz az auramezőben, a fizikai testben, az elmében és az érzelmekben.
Egy ilyen óriási méretű energiaváltozás annyira hirtelen jön, hogy eléggé megrázhatja a rendszerünket.
Ez a magas frekvenciájú foton fény hatalmas hatással bír a földi csillag magokra és jelenleg erőteljes emelkedési tünetekről adnak jelentést az egész bolygóról.
Íme néhány aktuális csillag magok által jelentett emlekdési tünet, amelyeket a Föld Szövetség feljegyzett:

- influenza szerű tünetek
- hányinger hullámok
- nyomás a 3.szemnél
- fejfájás
- testi fájások
- szédülés
- egyensúly zavarok
- kiemelt fáradtság
- alvási nehézségek
- szélsőséges érzelmek/szomorúság
- tompa fejfájás
- felgyorsuló dehidráció
- hát/vese fájdalmak
- tájékozódási problémák
- kimaradó idő
- élénk álmok
Nem kell komolyan aggódni ezen emelkedési tünetek miatt miand addíg, amíg
- hidratáltok
- vigyáztok magatokra
- kerülitek a stresszt, amennyire csak tudjátok
- földeltek a természetben
- alszotok/pihentek
- egyszerűen lelassítotok és nem rohantok addíg, amíg ezek a fénykódok be nem integrálódnak a testbe
Ha használtok kristályt az energia menedzselésére lehetőleg 5D-s monatomikus kristályokat alkalmazzatok.
Nemrég több millió csillag mag tett jelentést felerősödött természetes és természet feletti képességekről és egyre gyorsabb és pozitív manifesztációkról az életük minden területén.
Ez történik akkor, amikor elkezdtek áttérni az 5.Dimenzióba. Csak szépen lassan Kedveseim, vigyázzatok magatokra ezen nagy átalakulás alatt.
A csillag magok által jelenleg átélt emelkedési tünetek azon természetes DNS aktiválási folyamat eredményei, amely a Kozmoszban most zajlik.
Legyetek tisztában, hogy minden rendben van és ennek így kell történnie, amint a nagy evolúciós váltás most megtörténik a Föld bolygón. Ez a változás a tudat és a frekvencia szintjén elég jelentős folyamat sokatok számára sok inkarnáción keresztül itt a Föld bolygón. Ez a fejlődés lehetővé teszi számotokra azt, hogy azon Forrás lényekké váljatok, amelyek örökké is vagytok. Ez a létállapot az Isteni énetek kövezi ki az utat sokatok számára, hogy megtapasztaljátok ezeket a változásokat, ahogyan könnyedébben zajlanak le és azt, hogy ez a szeretet megtestesülése, amelyek ti vagytok és ez a legnagyobb áldás mások számára.
A szunnyadó aspektusok most életre kelnek bennetek és hamarosan a bölcsesség jelzőfényeivé váltok az egész bolygó számára.
Ez valóban egy fantasztikus időszak, ahol élhettek a Föld bolygón, amint a csillag magok aktiválásra kerülnek az egész világon felkészülvén arra, hogy támogassák az emberiséget a nagy emelkedése során.
Bízzatok a Tervben és legyetek nagy békében ezen nagyszerű időszak alatt!
Nemsokára érkezik egy fontos égi együtt állás és a legnagyobb csillag mag meditáció a történelemben, amint a 2020-as csillag kapu felkészül a megnyílásra. Tudassátok velünk, hogy mit tapasztaltok e lenyűgöző időszak alatt!
Az Úr legyen Veletek

Michael és a Plejádiak
https://www.facebook.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése