Mária Magdala üzenetei
Mária Magdolna üzenete a Nőknek,- Önmagatok felvállalása
2014. március 4. (Kikelet hava)


Sokan a NŐK közül a mai napig a férfi mentális és érzelmi energiái által elnyomás alatt állnak, és ezt nem is érzékelik.
Sokan vagytok úgy kedveseim a mai rendben, hogy függő párkapcsolatban éltek. Valamiért ezt az utat válasszátok,- talán mert kényelmesebb nektek benne maradni a régi megszokottban, féltek az újtól, féltek a változástól, az ismeretlenségtől, és nem utolsósorban Önmagatok felvállalásától.
Nos, pedig eljött az idő a mostban, amikor minden olyan párkapcsolat, ami nem rezonál az ÚJ FÖLD rezgésével, szépen, lassan bomlik szét, válik szét egymástól, mint a kinyitott olló két szára. A mai napig sokan cipelitek magatokban azt a bélyeget, amit az elmúlt évszázadok során belétek égettek. Nem mertek azonosulni magatokkal, kevés az a tudatos NŐI lélek, aki felmeri vállalni Önmaga szükségleteit, és nem hasonul meg magával.
Nézzetek magatokba kedves Nőtársaim, - ezt most azoknak tanácsolom, akiknél az elmúlt rövidebb- hosszabb időszakban bármiféle kapcsolati probléma lépett fel.
- Miért nem mersz az életeden változtatni?
- Mi tart vissza attól, hogy önállósult lény legyél?
- Mit kell ahhoz tenni a sorsnak veled, hogy Öntudatodra ébredj?
- És hogy várod el a gyermekeidtől, hogy normális életet éljenek, örömteli párkapcsolatot létesítsenek, mikor te magad sem vagy tisztában az értékeiddel, egy függőségi viszonyt alakítottál ki, és ennek oltárán feláldoztad saját magad.
- Az áldozati energiáknak már vége szakadt, rezgéshullámai nincsenek rezonanciában a Föld megújuló rezgéseivel. Önállóságotok és függetlenségetek megszerzése egy újabb kaput nyit meg számotokra,- ettől magára talál a lélek, mert szembesül mindazzal, ami eddig a fejlődésben visszatartotta. Új ciklusokat jár be, új lehetőségek adódnak az életében, megnyílik a Fényre, bemeri fogadni és felmeri vállalni eredendő Önvalóját. De amíg egy burokban élsz, és ezt nem pozitív értelemben értem, addig az isteni Fény nem tud teljességgel rajtad keresztül beáramolni, megnyilvánulni. Mindig csak egy szeletet világít meg.
Vágyakozol a Fényre, de nem mered elengedni a megszokottat, nem mersz felelősséget vállalni magadért?
Átadod az életed irányítását annak a kapcsolatnak, amelyben még boldog sem vagy?
Mi tart vissza,- újra kérdem,- hogy kilépj ebből a körforgásból melyben évek óta, vagy életeken keresztül szenvedsz?
Mond mitől félsz, miért nem mered vállalni Önmagad lényét?
- Félsz, hogy újra és újra megbélyegeznek?
Félsz attól, hogy újra és újra azonosulsz Velem, akit szajhának neveztek?
Akit megbélyegeztek? Kiről még az évszázadok sem mossák le a gyalázatot, amit egyfajta rend bélyegként rányomott,- s mindezt csak azért tette, hogy elvegye tőle a NŐI lélek szépséges hatalmát. Mert sokan félnek ettől a hatalomtól, mert erő van benne. Olyan erő, mely nem ismeri a lehetetlent.
Gondolkozzatok el ezen kedveseim. Lelketek mely részébe dugtátok el azt, minőséget, aki egykoron Velem azonosulva kivetett, megbélyegzett volt?
Kérlek hozzátok elő, fürdessétek meg szívetek fényében.
Minden fájdalmat és kitaszítottságot mely az Egység elvesztéséből ered, ezzel azonosítotok. Pedig már látnotok kéne, hogy az évszázadok óta felvett és köztudatba beültetett doktrínáknak egyszer vége szakad. Hiába akarják táplálni, életben tartani, az Új Kor energiája mindezt lágyan szétbontja, és a Fénybe emeli.
Nem mondom, hogy mindez fájdalom nélkül jár, ahogy a benned lévő új minőség születése is bizonyos fokú szenvedéssel jár, attól függően, hogy mennyire vagy tudatos, mennyire nyílik meg látásod és szíved a Fényre.
Utópiákat ne kergessetek, csak Önmagatok által válthatjátok meg a világot.
A világ nem vált meg bennetek.
Merjetek hát magatokba nézni, merjétek felvállalni Önmagatok való lényét, és merjetek vele azonosulni. Merjetek Önmagatok lenni. Ez is a változás része.
És ha már Önmagadban változol, akkor elindul egy folyamat, és a világ körülötted is változni fog.
Merj cselekedni gyermekem. Merd felemelni a fejed. Ez az üzenetem minden Nőtársamnak szól, aki megalkudott a sorsával, élete folyásával.
Merd vállalni, hogy ha nem egyszer, ha nem kétszer zsákutcába futottál, ha a szerelemben ott hagytad szíved egy darabját. Mindig van újra kezdés, új lehetőség…
és a szív az maga a csoda, mert az új, tartalmas, bizalomra és egymás elfogadására, tiszteletére és megértésére épülő kapcsolat, melyet az Isteni Szeretet áld meg, az összes sebet pillanatok alatt begyógyítja.
Én Mária Magdolna voltam ki szóltam, Áldottak legyetek.

Belső Hang által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Mária Magdala: A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!

A Fény csodája benned van. Minden egyes lélegzeted, amit a Fényben töltesz, az Istenit árassza szét benned.
Engedd el a szíved mélyén rejtőző fájdalmat, engedd el a bűntudatot!
Nők, lányok, asszonyok, - engedjétek el azokat a részeiteket, melyben a „bűnös asszonyként” egyek vagyok Velem!
Bűn nem volt, nem létezett!- Ezt azok találták ki, akik hatalmat akartak gyakorolni feletettetek.
A Fény útján nincs bűn! Szeretet van, Fény és Béke.
Megértés, végtelen áramlás, egy olyan világ, melynek a csodáját magadban hordod.
Ez a világ a szívedben van, és kristálytiszta gyémántként ragyog.
Ez a világ mindegyikőtök szívében benne ragyog.
Ne engedjétek, hogy bármi bemocskolja és elhomályosítsa a Fényét!
Tartsátok tisztán ezt a Szentséget, ezt a templomot, mert az elkövetkezendő időkben igen nagy szükség lesz rá!
Olyan idők jönnek, melyben igen nagy szükség lesz a tiszta, feltétel nélküli Szeretetre, Hitre és elfogadásra!
Egymással szemben még kétségeket támasztotok, nem merítek nyíltan feltárni az érzéseiteket.
Egy burok mögé vonultok vissza, mely elzárja a teljes Fény beáramlását előttetek.
Nem engeditek meg, hogy egymás előtt feltárjátok igaz érzéseiteket, mert féltek, hogy a másik visszaél vele. Elveszett a bizalom, elveszett a szeretet.
Amit ti szeretetnek neveztek az felszínes érzés, köze sincs az igaz tiszta Szeretethez.
Az igaz Szeretetet most tanuljátok. Ahogy megmerítek nyitni a szívetek, felmerítek vállalni érzéseiteket, egyre közelebb kerültök belső Fényetekhez.
Ahhoz a Szentséghez, mely születésetek óta kristálytiszta Fényként ragyog bennetek.
Ez a tiszta áramlat, ez a szentség Atyátok adománya.
Ehhez a Fényhez kell visszatérnetek, mindent elkövetnetek annak érdekében kristálytiszta lámpásként égjen bennetek.
Én Mária Magdolna, az úton előttetek járok, bevilágítom félelmeitek.
Helyezd kezed biztonságosan az Én kezembe.
Előttem feltárhatod titkaidat, megbízhatsz bennem,- Szent Fényemmel begyógyítom a szívedet.
Az Új kor melybe léptek tiszta szívet, tiszta rezgéseket igényel.
Itt nincs helye a mellébeszélésnek az ámításnak, Önmagad becsapásának!
Lelked emlékezik, tudja mi az igaz Szeretet. Tudja mi az Fényben járni.
A Fény útján járva csodálatos világok nyílnak meg előtted.
Ezen világok mindegyike benned is jelen van.
Különös szentséggel közelíts Önmagad lényéhez.
Tiszteld, szeresd, és fogadd el magad minden egyes általad vélt hiányosságoddal együtt.
A Szeretet szemével nézd magad, a Szeretet szemével nézd embertársadat!
A Szeretet legyen az iránytűd, az útmutatód!
Az Igaz Szeretet csodákra képes. Életeket képes megváltani, betegeket képes meggyógyítani.
Járjátok újra a Szeretet útját, kéz a kézben haladjatok előre!

Meglátjátok, ha így tesztek a Csodák nem kerülnek el bennetek, jelen lesznek az életetekben.
Az Új Kor Fénye és emlékezete világítsa be szívetek!
Kövessetek az úton, gyertek Velem!
Belső Hang által lejegyezte:ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
2014. április 27. (Szelek hava) 


MÁRIA MAGDOLNA üzenete az ikerláng energia, mint a szív igaz öngyógyító programjáról


 MÁRIA MAGDOLNA üzenete az ikerláng energia, mint a szív igaz öngyógyító programjáról - "Az ötödik elem": HOGYAN GYÓGYUL A SZÍV?

"A szívetek gyógyul meg ebben a zónában, ebben az időtartományban, melyben jelen vagytok. A szív gyógyulásának, szívetek sebeinek és sérüléseinek, azok beforrásának szakaszai vannak, ahogyan a lélekfejlődésnek is különböző állomásai. 
Finoman és gyengéden vesznek körbe Benneteket ragyogó gyógyító Fénylények ezrei nap mint nap, hogy az évezredek óta keletkezett, és azóta, reinkarnációs ciklusokon keresztül, hurcolt fájdalom és félelem napról napra meggyógyuljon.
Jézus - az én másik felem, és én az övé - a Mennyországról beszélt, a Mennyország szívetekben való megteremtéséről tanított. Mert ha a szívetekben Mennyországi rezgések vannak jelen, és minden nap minden pillanatában a Krisztusi szeretet frekvenciáin gondolkodtok, éreztek és cselekedtek, akkor az 5. vagy akár a 6. és 7. dimenzió tartományába érkeztek, dimenziót váltotok.

Kérjétek Őrangyalotokat elalvás előtt, kérjétek a drága Michael Arkangyalt, hogy égesse ki szent világoskék fényű lángjaival szívetekből, agyatokból, fizikai és más energetikai testetekből a Krisztusi szeretet frekvenciák alatti rezgéseket, alacsonyabban rezgő gondolati-, szóbeli-, és viselkedésmintákat! 
Kérjétek, hogy helyükre a szelíd és jóságos Raffael, és társa, Rafaela Arkangyal, és a csodálatos gyógyító Vénuszi Fénylények töltsék az 5., 6., 7., dimenziós, Krisztusi szeretethálón hullámzó frekvenciákat! 
Kérjétek, szeretettel kérlek Benneteket, minden nap reggel és este!
Minél több szív hangolódik át a Krisztusi frekvenciákra, minél több szív emelkedik a Mennyország rezgéshullámaira, annál inkább teremtitek meg, Ti, a Fény Ősforrásának Isteni és Istennői arcára teremtett, őseredetükben teremtő és gyógyító Fénylények.

Sok információ kering az IKERLÁNG kapcsolatról...
Sokan a szerelmet látják benne, és a végső beteljesülésről szólnak, és vannak akik azt írják, hogy valójában csak a fátyol túl oldalán maradt, leszekadt lélekrésze felé vágyakozik az ember, és nem egy másik ember felé, hanem egy magasabb intelligencia része felé...

Mind a kettő igaz, és önmagában egyik sem igaz!

Az IKERLÁNG energia elsőorban a SZÍV ÖNGYÓGYÍTÓ PROGRAMJA, melyet erre az időtartományra, erre a lélekfejlődési ciklusra tervezett meg emberek millióinak a lénye, leszületés előtt.
Leszületés előtti Fénylény állapototok, hívhatjuk léleknek és hívhatjuk szellemnek is (most még ennek azért nincs jelentősége, mert egyelőre, ebből a nézőpontból alig - alig érzékelhető a különbség eszenciája, bár nyilvánvalóan van különbség), tehát a Fénylény, aki Ti vagytok, a Lélek ebbe az inkarnációs zónában már eljutott oda, hogy az ikerláng energiával, mint az Ősforrás, ős, elemi gyógyító erejével fényesedhessen tovább.

Az ikerláng kapcsolat a férfi és a nő között a legősibb, elemi kapcsolat, mely az Ősforrás SZERETET rezgésén, az Egységben van - nincs kezdete sem vége - létezik.
Mondhatnám: AZ ÖTÖDIK ELEM, a szív ősi szerelme, a legmagasabb szeretet frekvencia. 
A tűz, a víz, a levegő, a föld mellett megjelenő ötödik elem. Minél inkább érkezik vissza a Lélek a Mennyországi, Krisztusi szeretet rezgések tartományába, annál inkább kerül EGYSÉGBE. Ebben az Egység zónában megjelenik az a másik fél, minőség, akivel ő Egységben van. (Ádám és Éva szimbóluma)

Az EGYLÉLEK = a LÉLEK semleges. A LÉLEKBEN egyenlő arányban van a férfi és a női energia, mint lélek és - nagyon fontos - , mint szellemi, azaz tudati minőség. Minden fogalompár, ami a dualitásból ered, ebből a férfi és női minőség, a férfi és a női minőség polaritásából ered.
A dualitás azért létezik, mert a Lélek és a Szellem, férfi és női része elválik, leválik, szétválik egymástól. És.... azért válik szét, mert itt a Földön a jelenleg még alacsonyabb frekvenciák miatt dualitás létezik. Nincsen EGYSÉG. 

Ahogyan emelkednek a drága GAIA rezgései, frekvenciái, ahogyan a drága FÖLDANYA körüli mágneses-tér, a morfogenetikus mező frekvenciahullámai emelkednek, úgy emelkedik az emberek frekvenciája is. És ahogy a Földön élő lények frekvenciái emelkednek, úgy emelkedik GAIA is egy magasabb dimenzióba = frekvencia tartomány. Ez oda-vissza hat, kölcsönhatásban van.

Vagyis minél inkább emelkedik Gaia vissza a Dualitás frekvenciáiról az Egység frekvenciáira, annál inkább kerülnek az eredendően EGYLÉLEK férfi és női pólusai egységbe. Az EGYLÉLEKNEK egy női és egy férfi minősége van, akik, mint energia besűrűsödések egy női testként és egy férfi testként vannak jelen a Földön. 
(Most már... de régebben, régebbi történelmi korokban, amikor még alacsonyabb rezgések voltak jelen a Földön, megtörténhetett, hogy úgy felborult az egyensúly, hogy nő férfiként jelent meg, férfi nőként jelent meg. A jelen zónában nem jellemző, nagyon - nagyon ritka.) 
A test az energia besűrűsödése. Amikor az energia halmaz állapotot vált, feloldódik. Ti úgy hívjátok, kiszáll a lelke, elhagyja a Lélek a testet. Így a test elporlad. Vagyis a besűrűsödött energia, a Lélek ismét könnyebb halmazállapotúvá válik, fénnyé, színné, fénylénnyé, szivárványtestűvé...

Az ikerláng energia és az IKERLÉLEK JELENSÉG elsősorban az Egylélek = a Lélek öngyógyító programja. Tükröt tart a szív sebeire, a szív sérüléseire, azért hogy láthatóvá váljék. Rámutat és rávilágít arra, hol torzult el a szív szeretete. A szeretet az ősállapota az Ősforrásnak, az origó, az Univerzum egyensúlya.
Minden Krisztusi szeretetnél, minden Mennyországi állapotnál alacsonyabb frekvenciát gyógyítani hivatott az ikerlélek, az ikerláng. Ősi bántások, ősi fájdalmak, a szív ősi sérülései gyógyulhatnak meg. 
A félreértés ott kezdődik, hogy nem ő - a másik feled - gyógyít meg, ha nem mindenki saját MAGát, a saját MAGját. Ő csupán tükröt tart, kivetít Neked.
Ez az ősi kapcsolat, nem az illúziók világában létezik, nem a karma működteti, aminek van kezdete és vége. Ezen az ősi kapcsolaton nincsenek hamisságok, nincsenek álarcok. Itt nincsenek hazugságok. Ezen a kapcsolódáson kizárólag az igazság van jelen.

Azt kapod az ikredtől, ami Benned van. Ha még nem vagytok együtt, keresd magadban azt a fájdalmat, félelmet, ami miatt szíved blokkolja, hogy Egységben lehessetek. Ha valamivel bánt Téged, keresd magadban, Benned hol és hogyan van jelen az az alacsonyabb rezgés. 
Az ikrek szinkronicitásban vannak. Együtt gyógyulnak, és ez a gyógyulási folyamat egyáltalán nem olyan kellemes, mert fojtogat és újra és újra a padlóra fektet. Nincs menekvés. Hiszen a cél a meggyógyulás: Visszajutni a Mennyországba.

Az ikerláng, ikerlélek kapcsolat kiteljesedése segít, hogy újra magatokba integráljátok az elfelejtett, fátylon túl maradt Istennői és Isteni gyógyító és teremtő lényetek mivoltát. Miközben meggyógyul a szív az ikerláng ősi, elemi gyógyító erejében, egyesültök ikerlelketekkel, az Egylélek két fele, mert külön fél-elem, nő a férfival, férfi a nővel. 
Ádám és Éva Szent Egyesülése.

Közben visszatláltok és magotokba integráljátok az évszázadok alatt elfojtott és elfelejtett Ősforrás lényegeteket, az emlékezés fátylán túl rekedt FényLÉNYEGeteket, az ISTEN és az ISTENNŐ TUDATÁLLAPOTOT. 

Valójában ez a célja az ikerláng gyógyító energiának, az ikerlélek kapcsolódásoknak és egyesüléseknek, hogy felébressze MAGotokban az ISTENT és az ISTENNŐT, hogy visszataláljon az emebriség a Mennyországba.

Mert az ikerláng szerelem nem a földi értelemben vett szerelemről szól, és amíg azt kergetitek, nem töltheti be ősi funkcióját. Sokkal több ettől.
Az ikerláng szerelem a szív meggyógyulásáról szól, mert a szív ősállapota, forrása a szeretet, ami maga a Mindenség.
Ősi szerelme az élet értelme, az élet fenntartója, maga az élet, mely a Földanyát gyógyítja meg és Gaiat emeli fel a Mennyországi állapotokba, az Ősforrás rezgéseibe. 

Az ikerláng szerelem a szív, és Gaia gyógyulási programja...
Ennek méltóságában és tiszteletében kellene kezelnetek. Fényben és szeretetben, a Teremtő - Forrás ajándékaként megélni.
Áldásként, mert az: Az Ősapa és az Ősanya áldása."


Mária Magdolna és Jézus (saját írás)

Mária Magdolna tudta mi vár Jézusra, vele volt. 
Szívét iszonyú fájdalom töltötte be.
Lassan telt az idő, de az idő múlása óriási ólmos fájdalomként nehezedett testére.
Jézus ott volt vele, tudták mi az amit vállaltak,- amely átlendíti őket egy még magasabb létbe.
Mária minden idegszálával Jézusra koncentrált, próbált nyugalmat erőltetni magára, de igen nehezen ment.
Mindazt a tudást amelyet eddig megszerzett, amelybe beavatást nyert, mintha egy pillanat törtrésze alatt kitörölték volna az emlékezetéből.
Próbálta összeszedni magát, és étertestéből olyan impulzusokat küldeni Jézus felé, amelyek még nagyobb magasságokba emelik rezgését.
Jézus lehajtott fejjel ült és csak nézett maga elé.
Nem lehetett tudni mire gondol.
Arca rezzenéstelen, de a kemény vonások azt tükrözik vissza, hogy lelkében mélységeknek adott helyett.
Mária végigsimítja a hasát,- Mi lesz az új élettel?
Vajon reá is ez a sors vár?
Szeméből könnyek gördülnek alá,- fohászkodik az Atyához.
- Uram, én Teremtő Istenem!
A megváltást miért így eszközlöd ki e népnél?
Legkedvesebb Fiad adod nékik, hogy megváltsd mindazt a sötétséget ami bennük lakozik?
Mily halál, mely értelmét még nem fogják fel, pedig utat nyit a Világosságok Szentséges Országába?
Meredten nézz maga elé, mélyen a szívében megszólal a HANG.
- A test elporlad, a Szellem Örök marad. Ne a test tükrével nézd a dolgokat, hanem a Szellem erejével.
A megváltás és a feltámadás misztériumát nektek volt hivatott a Földre hozni.
Ebben a szellemi sötétségben meg kell világosítani az utat, hogy a megváltás és a feltámadás Örök Fényként ragyogjon bennetek.
Mária tovább merengett, majd megszólalt.
- Jézus felkészültél?- kérdezte.
- Igen,- hallatszott végtelen mélységekből a válasz.
- Teljesedjen be Teremtő Atyám mennyei Akarata.
Jézus felállt, kinyitotta az ajtót. Világosság szűrődött be a sötét helységbe.
Mária csak nézte Jézust.
Mintha örökkévalóság lett volna mióta összetalálkozott vele….
De hisz mindig is ismerte, ott volt a szívében.
És most elvállnak útjaik, ő itt folytatja útját, Jézus pedig szellemi magasságokba emeltetik.
- Mennem kell,- szólalt meg Jézus
- Elérkezett az idő.
Mária bólintott, nem tudott szólni. Képtelen volt bármit is mondani. Felesleges lett volna minden szó, hisz semmi sem tükrözte volna vissza érzéseit. De végül mégis megszólalt.
- Szeretlek Jézus,- tőrt fel belőle, és szeméből könnycseppek buggyantak elő.
Jézus bólintott, elfordította arcát, és behúzta maga után az ajtót.
És Mária ott maradt egyedül a gondolataival, fel nem dolgozott érzelmeivel a sötétben.  
Írta: Feketéné Lendvai Katalin 

Mária Magdaléna üzenete Húsvétra (saját üzenet)


Jézus korában éltem, Létem beteljesedni látszott, megtaláltam az Örök Boldogságot. De ekkor történt valami, ami által ezt mindörökre elvesztettem és megtagadtam.
A sors elvette tőlem, KI számomra a legkedvesebbet jelentette.
Őt, a MESTERT, az Irányadót, a Támogatót.
Lelkünk összeforrt és EGYET alkotott, együtt rezonált.
Kiteljesedtünk EGYMÁSBAN, és ez által ÚJ MINTA jött létre. 
Ezt nevezik LÉLEKKAPCSOLÓDÁSNAK.
Nem kell ahhoz testi szerelem, hogy ez megtörténjen, mert ezMINDENEK FELETT ÁLL.
Egy SZENTSÉGET foglal MAGába, amely SZENT és SÉRTHETETLEN.
Két lélek egymásra talál, lelkiségük EGYET alkot, EGGYÉ formálódik és innentől fogva már elválaszthatatlanok lesznek EGYMÁS számára.
Ez által egy olyan MAGasztos Tervet tudnak megvalósítani, amelyben az ATYA SZERETETE és AKARATA van jelen.
Áldás van ezen a munkán, amely MINDENT átölel és MAGába foglal. 
Most egy újabb Húsvéthoz érkeztettek.
Létetek egy Új Állomásához érkezett, hogy BETELJESÍTSE MAGát.
Ez a Húsvét sokak számára nehezebb és mélyebb megéléseket ad a lélek számára, mint azt az elmúlt időszakban tette. 
Mindez abból adódik, hogy a lélek, EGYSÉGKÉNT teljesíti be a feladatát. 
Átéli, újra megéli a mélységeit,(a poklok-poklát) amely mélyen a lelkébe van sütve.
Ő most ezt felszakítja, átformálja, FÉNNYÉ VÁLTJA/válthatja.
De ehhez, sajnos újra szembe kell néznie a sérült résszel,- és hogy ez gyógyulttá váljon, átminősüljön,- fel kell szabadítani ezeket a részeket.
Nem szabad tovább görgetni a szenvedéseket, az átéléseket,- aKEGYELEM és a SZERETET Szárnyával, mélyen be kell gyógyítani ezeket. 
Én Mária, KI Magdalai asszonyként ismert,- Jézus társaként, Lélekminőségben szólok hozzátok,- abban a minőségben, amely EGYÜTT rezgett Ővele. 
Kérlek benneteket, SZABADÍTSÁTOK FEL MAGatokat! 
ÚJ JÖVŐT alkossatok, amelyben nem a szenvedés kap fő szerepet! 
Formáljátok át a megélt fájdalmat tapasztalássá,- értsétek meg az értelmét.
 Váltsátok valóra mindazt az eszmét és lelkiséget, amelyet Ő mint MEGVÁLTÓ,- Megváltásával hozott értetek.
 Ezt a SZELLEMISÉGÉT helyezzétek első helyre, és mutasson irányt életetekben, hogy ez által minden egyes lépéssel közelebb kerüljetek saját MAGatok megváltásához, a Föld, a Világ átformálásához. 
Vigyétek tovább az Ő SZELLEMISÉGÉT, mindazt a SZERETETET, amellyel SZERET benneteket,- tegyétek MAGatokévá és másokat is tanítsatok meg erre a CSODÁRA.  SZERETET, mely KRISZTUSI FÉNYKÉNT van jelen, áradjon szét a Világra, és VÉGTELEN SZERETETÉVEL töltse be minden éhező, szomjazó szívét és repítse a SZERETET VALÓSÁGÁBA!
 Tegyetek és tegyetek!
SZERetettel tegyetek!
Emlékezzetek arra, AKI, ezt tanította nektek. 
A VÉGTELEN KRISZTUSI MINŐSÉG most újra visszatér, átölel bennetek,- SZÍVÉHEZ ölel,- mindent megbocsát,- hisz Ő mindenen FELÜL ÁLL.
Ezzel a megbocsátással szívetekben, bocsássatok meg ti is MAGatoknak,
Váltsátok meg, valósítsátok meg,- építsétek be mindazt az ESZMÉT, amiért Ő ide a Földre tért.
Áldott, a KEGYELEM által Megszentelt MEGVÁLTÁST kívánok mindanyiótok számára.
Formáljátok át a szenvedést-SZERETETTÉ,- a szomorúságot-BOLDOGSÁGGÁ, a szétszakítottságot-EGYSÉGGÉ.
 Az ÚJ VILÁGBA lépve, mindez bennetek BOLDOGSÁGGÁ váljon!
Szabadítsa fel lelketek, adjon erőt a továbblépéshez,- önmagatok megvalósításához,- mert ISTEN bennetek ÉL és munkál.
Mindazzal a SZERETETTEL tiszteljétek ŐT, amellyel Ő SZERET bennetek.
Ámen.
2009. április.11.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai KatalinA Szent Grálról I.-II. rész (saját üzenet)


Eljött az idő, hogy újra hírt adjak magamról, újra megjelenítsem bennetek azt az energiát, ami megújulásra vár.
A múltban és a jelenben is, jelentős energetikai hatások vesznek körbe bennetek.
A KRISZTUSI SZÍV TUDATOSSÁG, RÉSZÉT KELL HOGY KÉPEZZE ÉLETETEKNEK!
A Szent Grált tartom a kezemben.
A Szent Grál, - Szent Kódot jelent!
Ennek a Kódnak, ti még nem vagytok a birtokában. Évezredeken keresztül nem derült ki az IGAZSÁG, de most nem az Én feladatom ennek nyilvánosságra hozatala.
Azért kérlek, hogy hallgassatok meg, mert egy üzenetet szeretnék átadni nektek.

Mária Magdaléna létemben sokféle hatás ért.
Azóta is sok mindent gondolnak és mondanak Rólam. 
Jézus tanítványaként voltam jelen, de ennél sokkal több voltam, - lelkemben Egységet alkottam Vele.
A lelkiség érzését már részben értitek, de teljes valóját még nem tudjátok befogadni.
Erre készítünk mi most fel benneteket.
A lélektársi kapcsolatokról beszéljünk pár mondatban.
Arról, amikor a lelkiség EGY, nincs különválás. 
Amikor közös a cél, közös érdekek motiválnak, és ebben egy társra lelsz, aki a magasabb szférában mindig is a társad volt, a kiegészítő feled.
Az Én összekapcsolódási pontom, Ő volt.
Lelkiségünk egyformasága végett, azonos célokat és érdekeket tűztünk ki magunk elé.
Ez sok embernek nem tetszett, és bűnös szóval illetek.
Sokat és sokszor sírtam, és vonultam el a Világ szeme elől, hogy senki ne lássa könnyeimet. Kitaszított, kirekesztett voltam.
Már akkor, abban az időben is meghaladtam a Kor Szellemét, ezért azokat az energiákat, amelyek részemet képezték, nem tudtam kellőképpen megvalósítani, áramoltatni, és itt a földi létben nem kerülhetett teljes bekötésre.
Egy teljes, helyes értékrend és kép ezáltal nem alakult ki Rólam!   
Most ezeket az energiákat kívánom helyre tenni, és kellőképpen áramoltatni!
Ehhez a Szent Grál Kódja szükséges.
Ebbe a vonalba, nem mindenki avattatik be, - függ a lélek érettségi szintjétől, és attól a doktrínától, amit képvisel.
A Szent Grál Kódja magában hordja a Teljességet!
Az EGY ÖRÖK KRISZTUSI IGAZSÁGOT tükrözi vissza, és jeleníti meg!
A Szent Grál Kódja, rövidesen feltárul előtettek, erre készítünk most fel benneteket.

(Meditáció)
- Lazuljatok el, zárjátok ki a külvilágot.
- Vegyetek egy nagy mély levegőt, és ezáltal teljesedjen be az Áldás bennetek….
- Szíveteket tárjátok ki, ..fogadjátok el Létem, és azt az energiát, amellyel létezem.
- A Fény mely áldássá vált benned, átjárja tested minden pórusát, és a Fényt egy magasabb szinten jeleníti meg.
- Engedd, hogy az áramlás magával vigyen, és részedet képezze.
- Csak lazulj el, bízd magad a Felsőbb Hatalomra……
- Érezd, hogy egy olyan Világba érkeztél, amely számodra nem ismeretlen, de ebben a földi létben, ide még nem kaptál betekintést.
- Az is előfordulhat, hogy semmit nem fogsz látni, csak különböző erősségű energiákat érzékelsz.
- Láthatsz különböző fénygömböket, spirálokat, amivel aktiváljuk az 
ÚJ ENERGIATESTED.
Ez az ÚJ ENERGIATEST, a Szent Grál kódját hordozza magában!
- Most semmit nem kell tenned, csak ellazultan befelé figyelni, és hagyni, hogy mi dolgozzunk rajtad….
- Az ikerlángot egyesítjük benned….
- Egységbe hozzuk a kapott kódokat, Örök Minőségbe helyezzük át.
- Ha még van benned valami korlát, ami részedet képezi, és akadályozza ennek a Kódnak a befogadását, - jelenítsd meg, tudd meg, miből származik, - majd a Fény útján engedd, hogy távozzon tőled.
- A légzésedre kiváltképp ügyelj, sok mindent fel tudsz szabadítani általa, amely most elengedésre szorul…
- Most aktiváljuk a Kódokat, amelyek még nem tárulhatnak fel bennetek, de részüket már magatokban hordozzátok.
- A tiszta Fény csatornáján keresztül térj vissza tudatosságodba, és érzékeld megújult energiáidat….

Az elkövetkezendő időben több ilyen beavatásban lesz részetek.
A Szent Grál Kódját aktiváljuk!
Apró kis lépésekkel haladhattok előre, hogy beteljesedjen bennetek az Áldás.
Én Mária Magdaléna, aki vezetem és irányítom a folyamatot.
Magdalai részem megtér, és szétárasztom bennetek, ha szíveteket nyitva találom a befogadására.   
Az Örök Rendet képviselem, az Örök Egységet!
A TELJESSÉGET hordom MAGamban!
A Szent Grál Kódja, mint egy misztikus erő tárul fel előtettek,
amelynek IGAZSÁGÁT, itt a jelenben, a mostban jeleníti meg és teszi élővé.
A Szent Grál és Én, EGYEK VAGYUNK!
Próbáljátok szíveteket egy magasabb rezgéstartományba emelni!
Próbáljátok szíveteket megnyítani, és befogadni az EGY ÖRÖK ISTENI SZENT IGAZSÁGOT!
Teljesedjen áldássá a Fény bennetek!
Ámen. 
2008. november. 4. 
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
 

  
 A Szent Grál,- Ősi Kódok aktiválása


 Mária Magdaléna, Én, Aki részedet alkotta és alkotja a jelenben, egy 
Új Kódot
 szeretnék adni neked.
Kérlek ezt az üzenetet, oszd meg társaiddal, a körülötted élő emberekkel, hogy ők is meríthessenek ebből a tudásból, és többek legyenek.
Szent Grál, - amelyről beszélek néked.
Szívemben, a női és a férfi minőség összeolvadása után egy ÚJ EGYSÉGjött létre.
Ti ezt a mai szóhasználattal élve, úgy nevezitek Grál.
A Szent Grál, egy olyan magas szintű minőség, amelyben Isten, azt a lélekrészedet, amely eredendően tőle való, egy olyan minőségbe emeli át, amelyben EGYSÉGET alkotsz a női és a férfi minőséggel.
Eredendően találod meg és vonzod be azt a minőséget, amelyet az ősi apokrif iratokban is megtanítottunk és számtalan esetben tettünk utalást rá.
Ez a minőség, egy láng, amely egy szent nászban egyesül, és Együvé válik.
Az együvé válást, isteni eredetéből adódóan, olyan minőségben áramoltatja, hogy eggyé tudja olvasztani azt a lángot, ami mindig is Egy volt, és a kezdetektől fogva EGYSÉGET Alkotott.
A Teremtés történetében még nincs különválás.
Együtthatás, együttlétezés törvénye működik, ezáltal alkot olyan EGYSÉGET,amelyben, mint Isten a Létezés forrása, és a Mindenség Ura és áramoltatója, alkotja a fő rendet. 
A bukások által ezek a törvényszerűségek feloszlódtak, különváltak, és megtört részekké váltak szét. A további alászállás eredményeképpen még mélyebbre süllyedtek, és különválás, az egymás iráni távolság, olyan méreteket öltött, ami által nem tudtak újra egyűvé válni és egységet alkotni.
Én ebben a rendben születtem, és létem, mely megtért az Atyához és elmerül benne, egy olyan valóságot alkot, ami által egy olyan segítséget kínál néktek,
 - hogy újra egyesíthetitek a megtagadott, elmerült részeket.
 Ennek a kódnak az aktiválása a mai napon megtörténik.
Azok a gyermekek, aki az Atyához/Anyához közel állnak, mert létezésüket olyan síkra tudták már felemelni, ami által a Grál kódok aktiválhatóak, sőt szükséges számukra az aktiválása, - mert az Új Világban és rendben, csak ezáltal képviselhetnek, és hozhatnak le egy olyan tudást, ami SZERVES LÉTEZŐVÉ váltja meg őket a Föld rendjében.
Én Mária Magdaléna, Aki most szintén egy részedet alkotom, miként a múltban is tettem azt, - megkérlek benneteket, hogy nyilatkoztassátok ki abbéli akaratotokat, amely arra irányul, hogy a megtagadott részeitek újra vissza kívánjátok kapni. Veletek egységet alkotni, és áramoltatni kívánjátok, mindazt a női és férfi minőségeket, amelyek a múltban szétváltak, megosztottságban éltek, és ennek eredményeképpen az egységet, külön- külön teljesítették be.
 Most itt ebben a rendben és időben, a felhasználható kódoknak köszönhetően, újra megadatott a lehetőség arra, hogy az EGYSÉG FORRÁSÁHOZ, visszatérhessetek!
 Ehhez kínáljuk fel a lehetőséget nektek a mai napon, amely olyan nyílást jelent minden létező, minden teremtény számára, ki földi létben él, - hogy újra EGYSÉGET alkothasson, és ezen keresztül teljesítse be földi célját, és mindazt a valóságot, amit sorskönyvébe írt.
 Hogy ezt megtegyétek, nyitott szívvel és elfogadással várjátok a Szent Szellem üzenetét!
Ki készen áll,- egyesíti benne a kódokat, a tagadást feloldja, Fénnyé váltja.
Az Ősi Grált mely Urunk vérét, - mint kincset tartalmazta, újra és nem utolsósorban életre keltjük.
Nem tagadjuk meg jelentését, sőt a hiányzó kódokat feltárjuk, a hamis és megtagadott kódokat és tényezőket a helyére tesszük!
Magyarok, Gyermekeim, Ti, Akik a Mennyei Atyátok/Anyátok értékeiben az első helyen vagytok, rátok vár-e kódok, helyes értelemben vett visszatétele!
Ezt úgy értem, hogy most itt, ebben a rendben jött el az idő, és a lehetőség, ezen kódok helyretételére, és aktiválására, beiktatására!
A férfi és női minőség EGYÜVÉ válik, és együtt, egymásban elmerülve, Istenhez felemelkedve lélekben újra egyesülnek, és Eggyé válnak.
 A megosztottság törvénye ez által, itt és most végett ér!
 Kívánom néktek, Akikben értelmet nyertek a szavaim, váltsátok meg létetek, azáltal a szent kód szerint, amelyre rálátást adtam néktek.
Én Mária, Magdalai részem által aktiválom bennetek a kódokat, a Szent Grált magasra tartsátok, életetekben útmutatóul szolgálhat!
Áldást, békességét közvetíttek felétek, amelyben feloldódhattok, ésEGYSÉGET alkothattok. 
Ámen. 
2008. 12.12.
Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

Mária Magdolna üzenete a nőkhöz “Az Isten-Anya Leányai”: Mária Magdolna Celia Fenn közvetítésével.

Mária Magdolna vagyok. Talán hallottatok már rólam, de kevesen tudják, hogy valójában ki is vagyok, vagy ki voltam. Mert igen, én voltam a párja annak a valakinek, akit Yeshua ben Josef-nek (Josef fia Yeshua) hívtak. És igen, rengeteg történet kering rólunk és az életünkrol. Mindketten a “Krisztus” Tudatosság Új Korának avatárjai voltunk, de a történelem írói úgy gondolták, hogy csak a férfi tapasztalat számít, így a Női Avatárt, Mária Magdolnát elfelejtették és átnéztek rajta. De szükséges volt, hogy mindkét nemből szülessen Avatár, hogy az eljövendő Arany Kort kiegyensúlyozzák, és hogy partnerekként egyesüljenek, ezáltal tökéletes Szerep-modelleket teremtve a Jövőbeni Fény-Kor számára! És így is lett!
Átlagos családba születtem Izraelben, de soha nem voltam “átlagos”. Az Isten-Nő Szent Lángját hordoztam magamban Emberré fogantatásom pillanatától. Tökéletes “Krisztusi” lány gyermekként születtem. Az Isten-Anya megtestesült “lánya” voltam. Mint Yeshua, Az Esszénusok titkos tanításain nevelkedtem és nők tanítottak. Mint őt is, csodáltak engem, hiszen a női bölcsesség ősi muvészetérol való tudásom meghaladta éveim számát.
Igen, kedveseim, a Női Bölcsesség Szent Lángja-, az Istennő-Erő Őrzőjének képeztek ki.
És ma is ez a szerepem és feladatom. Azért jövök most hozzátok, mert a Felemelkedett Föld újra készen áll a Noi Avatárok, az Isten-Anya lányainak üdvözlésére. 
Sokan vannak köztetek, akik készen állnak arra, hogy megkapják a Szellemtől a kiképzést, mert elértétek azt a tudatossági szintet, amely lehetové teszi, hogy azok legyetek, aki én voltam – az Isten-Anya Lángjának hordozói. Milyen hatalmas ez a láng – tiszta Feltétel Nélküli Szeretet, mely az összes szinten kifejezi magát, a fizikai- és szexuális szintet is beleértve. Igen, drága húgaim, amint az Isteni Szeretet Narancs-Rózsaszín sugara átmosta lényeteket, megtisztítva és megszabadítva benneteket több ezer évnyi mentális, érzelmi és szexuális elnyomástól és kihasználástól, most tiszták és szabadok vagytok arra, hogy kifejezzétek az Isteni Lángot a testeteken keresztül.
Az Isten-Nő tanítása az Eksztázis és az Egység – minden nőnek születési joga.
És a jog a bölcsességhez és képességekhez, mely lehetové teszi minden nő számára, hogy kifejezze Eksztázisát és Örömét egy kapcsolaton keresztül, mely Szakrális Házasság lesz, a spirituális bölcsesség és a feltétel nélküli szeretet kifejezése. 
A spiritualitás és szexualitás szenvedélyes egysége az, ami oda vezetett, hogy Mária Magdolnának és Yeshua ben Josef-fel való Szakrális Házasságának történetét eltávolították a Yeshua életérol fentmaradt történetekbol. És igen, “prostituáltnak” és “tisztátalannak” bélyegeztek a szexuális eksztázis adományairól való tudásom miatt. Milyen szomorú, hogy az Isten-Nő útját nem becsülték meg a Yeshua által képviselt Isten-Férfi ösvénnyel együtt.
Valójában ez a mellozés vezetett életünk igazságának eltorzításához. Mert az Avatár igazi útja nem a szenvedés, vagy mártíromság volt. Ez azoknak a késobbi interpretációja, akiknek más elképzeléseik voltak. Az Avatár igaz útja az Eksztázishoz és Egységhez vezető út megteremtése a Feltétel Nélküli Szereteten keresztül. És mi ezt megvalósítottuk! Ez az elért eredmény teszi most lehetové számunkra, hogy elhozzuk nektek a Szakrális Egyesülésrol és az Isteni Nő és az Isteni Férfi útjáról szóló tanítást. 
Ez volt mindkettőnk életének legnagyobb tette, és ez az az Öröm és Szeretet, melyet szeretnénk örökségünkként átadni, nem a szenvedés és vérontás, melyet az Isteni Férfi energia természetének és Yeshua útjának félreértése miatt vívott megszámlálhatatlan háború és keresztes hadjárat okozott!
Drága nővéreim, amint a tudatosság szintje csökkent bolygótokon, elhitették veletek, hogy jobb különválni testetektol és elnyomni szexualitásotokat és vágyaitokat. 
Arra tanítottak, hogy válasszátok szét a spiritualitást a szexualitástól, így elveszítettétek az egység Örömét és Eksztázisát. Azt tanították nektek, hogy ez az elnyomás “szolgálat” és hogy Isten ezt helyesli.
És így szenvedtetek és dühössé és erőtlenné váltatok és nagyon sokan még mindig azok. Legkedvesebb testvéreim, eljött az idő tudatosságotok újbóli megemelésére. 
Eljött az idő, hogy lássátok, hogy testetek Lelketek és Szellemetek Temploma. 
Női test, egy nő teste, és az Isteni Nőiség Temploma.
Erős és szent energia ez, a Szoláris Női energia lángja, mely képessé tesz benneteket, hogy a Forrás- energiát a Nagy Anyaként tapasztalhassátok meg. Arra is képessé tesz titeket, hogy megtapasztalhassátok egy Iker-Láng kapcsolat eksztázisát, melyben az Isteni Nő és az Isteni Férfi egyesül a Forrás- és a Minden, Ami Van iránti Szeretete szolgálatában!
Sok minden vár még megosztásra az Isteni Nő útjáról való tudással kapcsolatosan, és nagy örömmel várjuk, hogy megoszthassuk veletek ezt a Szeretetet a következo hónapokban. De hadd fejezzem be, ahol elkezdtem. Mert amint megtudjátok, hogy ki is vagyok, megértitek, hogy egy részetek vagyok – az Új Föld Krisztusi, vagy “Kristály” Nője.
© 2004-5 Celia FennMária Magdolna tanítása a párkapcsolatokról


„Az egyház szerint szajha voltam, s ezzel szajhát csinált, a föld összes nőjéből, bűnt, a világ egyik legszentebb dolgából, a szexualitásból, gonoszságot a férfi és nő közötti csodáról.
Valójában beavatott voltam, Ízisz kultuszának magas szintű beavatottja.
Ízisz szexuális mágiája, velünk született nőies képességünk.
Amikor egy nőt mélyen szeretnek és megbecsülnek, a nő hagyja, hogy valami meginduljon benne a legmélyebb szinteken és az orgazmus pillanatában egy kontrollálhatatlan remegés lesz úrrá rajta. Ha biztonságban érzi magát és hagyja, hogy így megrázkódjon, ez a remegés, egy hatalmas örvényként megnyitja azt a központot, mely a méhében található, elérve ezzel a tudatosság mélyebb szintjeit.
Két beavatott, akik Ízisz szexuális mágiájában egyesülnek, erősíthetik egymást, és gyorsan kitágíthatják tudatukat e mágneses mező erején keresztül.
Így tettünk mi is Jézussal, hogy képes legyen átélni a megpróbáltatásokat és véghezvinni a feladatokat, melyek rá vártak az utolsó Beavatáskor, mely átvitte őt a halál kapuján. Így mindenki, aki a későbbiekben átlépte ezt a kaput, könnyebben átkelhetett a sötét világba, mert számára az út, Jézus által immár szabadabbá vált.
A női beavatott számára lényeges, hogy valódi biztonságot és szerelmet érezzen, vagy legalább megbecsülést. Ha ezek biztosítva vannak, akkor valamiféle benne rejlő dolog lehetővé teszi, hogy az alkímia megvalósuljon. A férfi beavatottaknak pedig meg kell találniuk önmagukban az utat ahhoz, hogy átadják magukat Ízisz erőinek, amit kedvesük természeténél fogva önmagában hordoz, és amely valójában, önnön természetükben is benne van.
Az egyház mostanáig, majdnem kétezer éven át, a legdinamikusabb és leggyorsabb utat, mely az Isteni Megnyilvánuláshoz vezet, bűnösnek tartotta.”
(Forrás: Tom Kenyon-Judi Sion: Mária Magdolna üzenetei)
A bűn bűntudatot és félelmet szül, mely alapokon nemzedékek tucatjai nőttek fel. „Félsz”, mert azt gondolod, bűnös vagy és keresed a másik feledet, mely megvált, felold bűneid alól. Ha gondod van az érzelmek kinyilvánításával, keresel valakit, aki „helyetted”, érez, aki megadja számodra azt, amiről úgy gondolod, nem vagy képes megadni magadnak. Függőségi viszonyt alakítasz ki, miközben azt hiszed, nem bírsz a másik nélkül létezni, hiszen a sebedet, melyet magadban hordozol, csak ő képes begyógyítani. Elhiszed ezt a hazugságot, és inkább létezel így, mint, hogy tégy valamit a saját gyógyulásodért. Inkább elveszed mástól, ami kell neked, ahelyett, hogy megadnád azt saját magadnak.
Aztán, ha a másik esetleg magához tér és felismerve a függőségi viszonyt másképp dönt, jön a harc, a hibáztatás, a küzdelem ezért a gyógyírért.
Nem adod, akkor elmegyek máshoz!
Kielégítem a szomjamat akkor is, ha ebbe belepusztul a környezetem!
Sok család ment így szét. Meg úgy, hogy egyik „fél” sem ismerte fel mit tesz, s a gyermek végignézte a csatákat, miközben tudta, látta, a megoldás csupán csak annyi, hogy:
„Hagyd abba és soha többé, ne tedd!”
Végignézte, végigszenvedte, hogy aztán felnőve elfelejtse fájdalmát, és tudatlanságában megismételje ugyanezt, valaki mással.
Csakhogy a hang ott legbelül a lelkünk mélyén, pontosan tudja az igazságot és mondja is folyamatosan. Ha odafigyelsz, meghallod!
„Csodálatos vagy ember! Erős és szeretettel teli! Ébredj fel és lásd magad! Ne a másiktól vedd el, add meg magadnak! Addig nem lehetsz és nem is, leszel szabad!”
A szeretet nem függ semmitől. Nincs feltétele. Nem függ attól, van-e melletted valaki, vagy nincs.
Nincs szükséged semmire és senkire, hogy végre elhidd, mennyire csodálatos vagy!
Ez nem azt jelenti, hogy közömbös vagy a másik iránt, hanem azt, hogy amikor együtt vagytok, valóban együtt vagytok. Olyan tudsz lenni a másik mellett, amilyen vagy és ő is olyan tud lenni melletted, amilyen. Jó együtt lenni, mert mindketten jelen vagytok, de jó külön lenni is, mert a szeretet nem helyzethez kötött.
Nem kötött, hanem szabad.
„Teljesen” jól vagytok akkor is, amikor nem vagytok együtt, és nem „féltek” egyedül sem. Nyugodt szívvel el tudod engedni a másikat, mert szereted, azt adod neki, amire szüksége van és tudod, hogy vissza fog jönni, mert jó itt neki. Ha nem, akkor nem rajtad múlott. Nem kell már választanod a teljesség és a „félség”, Isten és a párkapcsolat között, beviheted az Isteniséget a párkapcsolatba.
Csakhogy ez „félelemmel” nem megy. Amíg a nőnek bűntudata van, és nem meri megélni a nőiességét, vajon tud-e „felszabadultan” létezni egy kapcsolatban, a családban? Tudja-e alázattal tenni a dolgát szabad akaratából, vagy megalázkodik a férje kedvéért?
-Igaz, hogy nincs kedvem ma szeretkezni, de lefekszem a férjemmel, hogy béke legyen a családban.- Ismerős helyzet, ugye?
Amíg a férfi azt gondolja, attól férfi, hogy erősnek látszik és uralkodik a nőn, addig sem megy, meg addig sem, amíg tulajdonának tekinti, akinek dolga őt kiszolgálni.
Mikor megy? Ha a nő elhiszi, hogy csodálatos és nincs szüksége senkire sem, hogy csodálatos legyen. Ha képes szívből gondoskodni elsősorban magáról és nemcsak másról. Ha elfogadja, hogy a szexualitás a világ egyik legszentebb dolga, melyet nyugodtan megélhet úgy, ahogy jól esik neki. Ha a családi teendőit nem nyűgként, hanem kiteljesedése lehetőségeként látja, éli, teszi. Ekkor megy.
Meg akkor, ha a férfi tiszteli, szereti, megbecsüli a nőt. Ez csak akkor lehetséges, ha el tudja fogadni, hogy neki is vannak érzései, melyeket nyugodtan kifejezhet. Ha tiszteli, szereti, megbecsüli a saját érzéseit és nem fél tőlük. El tudja fogadni, ettől nem gyenge ő, hanem pont, hogy erős. Nem attól erős, hogy annak látszik, hanem attól, hogy tud sebezhető is lenni. Ehhez van csak igazán szükség bátorságra, és ez hozza meg számára a lelki békét is!
Félelemközpontú gondolkodással, az őszinteség hiányával, erőszakkal, egymás manipulálásával, vajon milyen kapcsolatok jönnek létre? Milyen családok születnek? 
Mit fognak látni a gyerekek és mit örökítenek tovább?
Láthatsz erre példát eleget, ha körbenézel.
El tudod képzelni, milyen csodálatos lehet két teljes ember önként vállalt szövetsége?
Teljes vagyok, felelősséget vállalok az életemért és felelősségem teljes tudatában, választom a másikat.
Ő is így tesz. Összhangban létezünk az univerzum törvényeivel, döntéseink is ennek megfelelőek.
Már nem keresünk semmit, mert amit kerestünk, megtaláltuk saját magunkban. 
Vezetés alatt létezünk, mely isteni vezetés hozott bennünket össze. 
Nem szenvedünk semmiben sem hiányt, mert minden itt van. Itt és Most.
Nyisd hát ki a szíved, halld meg hangomat, s én, Mária Magdolna, ott leszek minden lépésednél, melyet e csodákkal teli úton megteszel!mestereink.network.hu/blog/spiritualis-mestereink-klub-hirei/serrano-correcher-maria-luisa-maria-magdolna-tanitasa-a-parkapcsolatokrol

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése