Magamról

Bemutatkozom.
MAGamról 
Életutamat az állandó keresés, a tapasztalat szerzés, és a megszerzett tapasztalás 
átadása, a másokon való segítés jellemzi.
Életem első szakaszában 20 évig a szépségiparban fodrászként dolgoztam, utána sok éven keresztül lélekgyógyítással foglalkoztam és foglalkozom a jelenben is.
Kerestem kutattam, mi lehet az, amit át tudok formálni az anyagba.
Mi az a módszer, amivel a gyógyítás által továbbra is a lelkemen keresztül az emberekhez szólhatnék, és segítséget nyújthatnék nekik a gyógyulásában, spirituális fejlődésük bizonyos szakaszaiban. Így találtam rá a selyemre, mely a lágysága, könnyedsége által számomra legközelebb áll a lélek rezdüléséhez.
A bennem lévő lelki tartalmat a selymen keresztül tudom a legjobban kifejezésre jutatni. Ez az út vezetett el a selyemfestéshez, így hoztam elő magamból selyemfestés gyógyító és hagyományőrző technikáját.
A magyar jelképrendszerrel ellátott képzőművészeti alkotások energiával, élettel töltik meg otthonunkat. Áldásos hatásukat sokkal jobban ki tudják fejteni ránk nézve, mint különböző népek jelképrendszerei, hiszen a magyar motívumvilág együtt rezdül a bensőnkkel. Minden egyes motívum fontos jelentéssel bír: minden virág, minden szín szimbolizál számunkra valamit, csak tudnunk kell olvasni belőlük. Ezeket a jelképeket többféle formában jeleníthetjük meg az életünkben: az otthonunk díszítésén túl, akár a ruházatunkon megjelenítve, óriási erőt és védelmet adnak számunkra.

Bővebb bemutatkozásom itt olvasható:
http://dszilvia.blogspot.com/2018/04/feketene-lendvai-katalin-halalkozeli.html


Az első kiállításom,
"Selyembe szőtt világ" képei
https://ahimre.blogspot.com/2018/06/selyembe-szott-vilag-kiallitas.html


Webáruházam

Előadásom a Hévíz Galéria dísztermében

Nosztalgia Teaház
Angyalok a mindennapjainkban


Egy tűt sem lehetett volna leejteni a Hévíz Galéria dísztermében március elején, amikor a Nosztalgia Teaházban Lendvay Katalin parapszichológus vendégeskedett, aki az „Angyalok a mindennapjainkban” címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást.

Az okleveles, Veszprémből érkezett gyógyító – aki szerint minden tudás, bölcsesség és hatalom kulcsa: a szeretet – immár hét éve állította az angyalok energiáját a regressziós terápiájának középpontjába.
A parapszichológia mestere a segítő, fényből álló szellemlények pozitív energiáját használva csakra és aura tisztítást hajt végre, és éteri kötelék levételt végez, melyből rögtönzött ízelítőt is adott a spirituális tanok iránt érdeklődőknek. Mint elhangzott: az angyalok mostanság közelebb húzódtak a földhöz, mert még intenzívebben kívánnak segíteni az embereknek.
Első hullámban a próféták érájában, második hullámban pedig a középkori látnokoknak jelentek meg, megjelenésük harmadik szakasza pedig napjainkra datálódik.
Az Isten fényeként, gondolatvivő hírnökeként, hírvivőként aposztrofált lények összekötő kapocsként szolgálnak az emberi és isteni világ között.
Ők csak a jó kéréseket hajlandók teljesíteni, azokat, amik összhangban vannak a Mindenható feladattervével. Védelmükre, szeretetükre szükségünk van a mindennapokban és csak különösen emelkedett tudatszinten lévő kiváltságosok képesek látni a segítésre szegődötteket.
A hét arkangyal közül Mihály, Ráfael, Gábriel és Uriel rendelkezik a legnagyobb hatalommal és erővel.
Létezik angyala a születésnek, az anyaméhnek, a tanításnak, a védelemnek, de még az ébresztésnek is.
Az imádság angyalai Krisztust szolgálják, de vannak angyalai a tudatosságnak, a beavatásnak, az ünnepeknek, szertartásoknak és persze a halálnak is.
A véd- és őrangyalokat hittel gyakorta kell kérni, és ők örömmel segítik, ha kell, minden lépésünket. (2006)