2018. augusztus 14., kedd

NagyBoldogasszony ünnepe Új Kenyér havának 15. napja

Pomázi Anna alkotása


Ez az időszak a nyár betetőzése. A megtermékenyült élet beteljesedése, hiszen befejeződött az aratás, biztonságban van a nemzet egész évi kenyere. Nagy Boldogasszonyunk a Nő, a Termékenység, a Megértés, a Puhaság, az asszonyi Szeretet és Kedvesség, ez évben is beteljesítette az élet továbbvitelének feltételeit.

Most van a nőiességének teljességében. Nem véletlen, hogy a gyermekágyat fekvő nő ágyát is Boldogasszony ágyának nevezik, hiszen a földi világban az asszonyi kiteljesedés a gyermek világra jöttében valósul meg.

Ez a nap tehát a nőiség teljességének az ideje. A nyár bőségének a tetőzése, mert innentől a természet és az élet a lassú álomba merülést és egy kissé az elmúlást fogja megtapasztalni.

Ezért ez az időszak átjárás az élet és a halál között. Nyílik az élet-halál kapuja, az égi-földi kapu, kezdődik az ősz, az elmúlás. Nagy Boldogasszony ereje fölhelyeződik Boldogasszonyunk köpenyére, a Tündérek Útjára, a Csillagösvényre, ahonnan a földi ember folyamatosan kapja a fényt, a szürke, borongós ősz, a rideg, sötét tél idején is. Az Ég és Föld Anyja itt lép teljes hatalmába.

Dologtiltó nap volt ez az asszonyok számára, nem volt szabad sütni, mert a tűz kitörne a kemencéből. A női teljesség szeretetében kiválóan alkalmas ez a nap a fiataloknak az ismerkedésre, a párválasztásra. Ezért mulatságokat rendeztek a fiúknak, lányoknak közösen. Akár 3 napig is tarthatott a mulatság.

E naptól kezdve tiltott volt az asszonyoknak a folyóvizekben a fürdés (Elkezdődött a vizek természetes lehűlése, ami a női betegségeket okozza).

Népünk hiedelme szerint, ha Nagy Boldogasszony napján derült az ég, jó gyümölcs és szőlőtermés ígérkezik. Vagyis, ha Nagy Boldogasszony napja fénylik, a szegény kapások sok jó bort ihatnak.
Úgy tartották, egyenlőszárú keresztet (a fényküldöttek jele) kell e napon a gyümölcsfák törzsére tenni, hogy a fa egészséges legyen és sokat teremjen.

Ezzel a nappal kezdődik a ,,két asszony köze" időszak (Nagy Boldogasszonytól Kisasszony vagy Kis Boldogasszony napjáig. Ez kegyelmi időszak, és az ebben az időszakban történt események romlatlanok, és áldás van rajtuk. Ezért e napon kezdik el a magbúza cséplését.
Most kell szellőztetni a hombárt, és a téli holmit.

A halászok ekkor szedték a gyékényt:
A hat napig áztatott kendert most veszik ki.
Ilyenkor indulnak útnak a gólyák.

Nagy Boldogasszony napján mindenféle virágokat, gyógynövényeket gyűjtöttek az asszonyok, mert e napnak az ereje megszentelte azokat és a belőlük főzött orvosság foganatosabb. Ezt használták a beteg és a betegágyának füstölésére (fertőtlenítés).

Menydörgés alkalmával is ezt égették (növény és illat áldozat). Boldogasszony csepegtette fű, Boldogasszony csipkéje, Boldogasszony fürösztötte fű.

Különösen szerencsés időszak volt ez az asszonyi munkákban. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és az összes tojást kiköltsék.
Ekkor szellőztették a búzát, hogy ne legyen zsizsikes.
A hiedelem szerint, ha eddig nem hányja ki a kukorica a haját, nem lesz termés!Nagy Boldogasszony üzenete:

Ha azt akarod, hogy vágyad, terved, álmod megszentelt és tartós legyen, most kell hozzákezdened! Változnod kell és Nagy Boldogasszony nyomdokaiba lépve az igazi nőiességedet kell a felszínre hoznod. Légy a Nő, az Anya, a Szerető, hogy nőiességed kiteljesedhessen, és másokat is nőként megsegíthess, főleg a családodat! A te boldogságod is ettől teljesedik be.

Ez az időszak a nyár betetőzése. A megtermékenyült élet beteljesedése, hiszen befejeződött az aratás, biztonságban van a nemzet egész évi kenyere. Nagy Boldogasszonyunk a Nő, a Termékenység, a Megértés, a Puhaság, az asszonyi Szeretet és Kedvesség, ez évben is beteljesítette az élet továbbvitelének feltételeit.

Most van a nőiességének teljességében. Nem véletlen, hogy a gyermekágyat fekvő nő ágyát is Boldogasszony ágyának nevezik, hiszen a földi világban az asszonyi kiteljesedés a gyermek világra jöttében valósul meg.

Ez a nap tehát a nőiség teljességének az ideje. A nyár bőségének a tetőzése, mert innentől a természet és az élet a lassú álomba merülést és egy kissé az elmúlást fogja megtapasztalni.

Ezért ez az időszak átjárás az élet és a halál között. Nyílik az élet-halál kapuja, az égi-földi kapu, kezdődik az ősz, az elmúlás. Nagy Boldogasszony ereje fölhelyeződik Boldogasszonyunk köpenyére, a Tündérek Útjára, a Csillagösvényre, ahonnan a földi ember folyamatosan kapja a fényt, a szürke, borongós ősz, a rideg, sötét tél idején is. Az Ég és Föld Anyja itt lép teljes hatalmába.

Dologtiltó nap volt ez az asszonyok számára, nem volt szabad sütni, mert a tűz kitörne a kemencéből. A női teljesség szeretetében kiválóan alkalmas ez a nap a fiataloknak az ismerkedésre, a párválasztásra. Ezért mulatságokat rendeztek a fiúknak, lányoknak közösen. Akár 3 napig is tarthatott a mulatság.

E naptól kezdve tiltott volt az asszonyoknak a folyóvizekben a fürdés (Elkezdődött a vizek természetes lehűlése, ami a női betegségeket okozza).

Népünk hiedelme szerint, ha Nagy Boldogasszony napján derült az ég, jó gyümölcs és szőlőtermés ígérkezik. Vagyis, ha Nagy Boldogasszony napja fénylik, a szegény kapások sok jó bort ihatnak.
Úgy tartották, egyenlőszárú keresztet (a fényküldöttek jele) kell e napon a gyümölcsfák törzsére tenni, hogy a fa egészséges legyen és sokat teremjen.

Ezzel a nappal kezdődik a ,,két asszony köze" időszak (Nagy Boldogasszonytól Kisasszony vagy Kis Boldogasszony napjáig. Ez kegyelmi időszak, és az ebben az időszakban történt események romlatlanok, és áldás van rajtuk. Ezért e napon kezdik el a magbúza cséplését.
Most kell szellőztetni a hombárt, és a téli holmit.

A halászok ekkor szedték a gyékényt:
A hat napig áztatott kendert most veszik ki.
Ilyenkor indulnak útnak a gólyák.

Nagy Boldogasszony napján mindenféle virágokat, gyógynövényeket gyűjtöttek az asszonyok, mert e napnak az ereje megszentelte azokat és a belőlük főzött orvosság foganatosabb. Ezt használták a beteg és a betegágyának füstölésére (fertőtlenítés).

Menydörgés alkalmával is ezt égették (növény és illat áldozat). Boldogasszony csepegtette fű, Boldogasszony csipkéje, Boldogasszony fürösztötte fű.

Különösen szerencsés időszak volt ez az asszonyi munkákban. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek, és az összes tojást kiköltsék.
Ekkor szellőztették a búzát, hogy ne legyen zsizsikes.
A hiedelem szerint, ha eddig nem hányja ki a kukorica a haját, nem lesz termés!


NagyBoldogasszonyhoz

Ha azt akarod, hogy vágyad, terved, álmod megszentelt és tartós legyen, most kell hozzákezdened! Változnod kell és Nagy Boldogasszony nyomdokaiba lépve az igazi nőiességedet kell a felszínre hoznod. Légy a Nő, az Anya, a Szerető, hogy nőiességed kiteljesedhessen, és másokat is nőként megsegíthess, főleg a családodat!
A te boldogságod is ettől teljesedik be.

Forrás: Kovács Kálmánné Nóri - Boldogasszony üzenőlapjai


2018. augusztus 11., szombat

CSILLAGÜZENET 185. Az Oroszlán Újhold üzenete 2018. augusztus 11.CSILLAGÜZENET 185.

Az Oroszlán Újhold üzenete
2018. augusztus 11. 11:57, Budapest (UTC+1)
Ahogyan részletesen elmeséltük az Átlényegülés Kapujában című könyvünkben, a nagy precessziós ciklusokban létezik egy ritmus, melyben a Földünk kb. 11 ezer éven át utazik a Galaktikus éjszakában, vagyis a felejtés korszakában, míg végre beköszönt a Fény korszaka, és megkezdődhet az ébredés, az emlékezés és a szellemi fejlődés 2000 éve. A galaktikus középpont felénk áradó mennyei sugara – a Foton öv –, belép a terünkbe, hogy fénykódjaival áthassa a bolygó valamennyi létezőjének sorsát, tudatát és létezését. A Foton öv belépésének ideje mindig az Oroszlán és a Vízöntő világkorszakokban jön el, és ahogy tudjuk, ez okozza a jelenlegi Vízöntő korszakunk rendkívüli szellemi ébredését is.
Érdekes módon ez az Oroszlán-Vízöntő tengely minden év körében is fontos kapukat jelent, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mostani Oroszlán Újhold és július 27-i a Vízöntő Telihold a Foton öv ünnepe, amikor is az Égiek üzenete alapján rendkívüli erejű Foton öv hatás és szellemi foton beáramlás várható.
Sőt azt is nagyon fontos tudatosítanunk, hogy ezek a kiemelt időpontok, de az Oroszlán jegyének egész hónapja is a mi közvetlen beavató csillagunk, a Napunk ünnepe, amikor a Nap Kapujának szakrális teréből, Solana tudatosságán keresztül nagyon komoly fénycsomagok érkeznek a bolygónkra olyan új Nap kódokkal és Mester-kódokkal, amelyek a következő hónapok Isteni Tervének és finom áthangolásainak teljes programját hordozzák majd.
Egy kis emlékeztető a felvázolt hatásról a Csillag-Sorsok című könyvünkből:
„A lelkünk emlékezete nagyon fontos képeket őriz a Nap Kapujáról, és tudat alatt mindannyian érezzük, hogy a Nap emlékezik ránk, számon tart minket, mintha egy különös, intim kapcsolatban lennénk vele, és talán éppen értünk világít, reánk sugározza fényét, amikor egy örömpercben felemeljük tekintetünket. A Nap Kapujának könyvtára, kódtára számon tartja valamennyiünk sorsfonalát, elmúlt, jelen és akár eljövendő életeit és olyan kódokat őriz rólunk, amelyek pontosan kifejezik szellemi útjainkat, a küldetésünk felvállalt feladatait és élettervünk legmagasabb rendű céljait.
Tehát a Nap Kapuján át kapcsolatba kerülünk a legmagasabb rendű sorskódjainkkal, és olyan finom energetikai áthangolást kaphatunk, amellyel visszamozdulhat az életünk arra a pályára, mely leginkább elvezethet minket majd a beteljesüléshez.
Ez a szakrális tér egy olyan kozmikus csatorna, melyen az életek közötti lélekfejlődési szakasz végpontján áthaladhatunk, s miután belénk íródnak a megfelelő személyes és az egész bolygót leképező sorskódok, tovább csökkentjük fénytestünk rezgésszintjét és folytatjuk az inkarnáció folyamatát a Föld terében.”
Összességében elmondható, hogy a mostani Újhold egy igen nagy erejű kaput jelent, amelyben a Nap és a Hold találkozása, amelyhez most a Merkúr és Pallas Athene is csatlakozik, a 10-es Házat ragyogja be az Oroszlán jegyének fényességes koronájával. Tehát az életünk színpadát helyezi a fókuszba, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy vajon mennyire vagyunk képesek uralni az életünket, elérni a céljainkat, és azt az életet élni, amit a lelkünk és az Isteni sorsunk diktál. Ez tengely tehát felteszi a kérdést, hogy vajon ott vagyunk-e az életünk jelen pillanatában, ami felé haladni szerettünk volna, miközben a Nap és a Hold együttrezgése fontos eszközöket szeretne a kezünkbe adni a siker eléréséhez. Az Oroszlán fenséges jegyében emelkedő MC-vel egzakt együttállásba kerülő Felszálló Holdcsomópont pedig felidézi bennünk, hogyan is kellene visszatalálnunk a saját életünk trónusához a hozzánk kapcsolódó emberi kötelékek segítségével. Úgy hogy ezt feltétel nélküli szeretettel (Merkur-Dubhe együttállás) és feltétel nélküli elfogadással tegyük. (Merak – Nap-Hold együttállás.)
A Mérleg Ascendens, amelyen ráadásul éppen Spica gyönyörű angyali bölcsője ragyog, pedig arra emlékeztet, hogy mindezt most szép nyugodtan, tisztán mérlegelve kell megtennünk, akár kompromisszumok és másokért meghozott áldozatok árán, hogy ne csupán az egónk önbeteljesítő játszmái mentén táguljunk és legyünk több, hanem valóban elérjük azokat a szakrális magasságokat, amelyben a lélek megérzi, hogy ő csak akkor lehet több, ha közben másokat is magával emel. Úgy ragyoghat igazán, ha közben mások életére ragyog, hogy fénye a körülötte élők fényét is megsokszorozza…
Mindennek tükrében tehát igazán felemelő, hogy az Oroszlán Újhold éppen a szokásos szombati Fényküldötti összefogásunk idejére esik, így közösen is dolgozhatunk azon, hogy a most beáramló, fejlődési kódokkal áthatott fényfotonok és napkódok segítségével még intenzívebben járulhassunk hozzá a kollektív ébredés és a Felemelkedés folyamatához a „Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” címmel kiadott meditációnk átélésével.
Szívből kívánjuk, hogy legyen ez egy csodaszép időszak mindenki számára, letisztuló helyzetekkel, szép szellemi örömökkel, utazással, kalanddal, és az összefogás közös élményével!
Szeretettel
Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó
Kép: Xiaodi Jin, köszönet a művésznek!
(A CD megrendelhető a +36/ 20 9828321-es számon, vagy a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen
Ára: 3900 Ft helyett csak 3000 Ft-ért!)
u.i. az üzenethez kapcsolódó ©Antares-kódok most is megtalálhatóak a weboldalunkon: https://csillagnemzetsegek.hu/…

Vajon a világ legokosabb emberei hisznek Istenben?AUGUSZTUS 11. ÚJHOLD: ELINDULNI EGY ÚJ ÚTON


Az idei év egyik fő tulajdonsága a mozdulatlanság. Az eddigi hónapokban nehéz volt új dolgokba fogni, hiszen amit a tavalyi évben megvalósítottunk, az stabilizálódott be életünkben. 
Sokszor érezhetjük, hogy akármennyire is igyekszünk, képtelenek vagyunk előre lépni. Beleragadtunk bizonyos helyzetekbe, és várjuk a megfelelő alkalmat arra, hogy ki tudjunk törni végre. 

Az újhold energiái teret nyitnak most álmaidnak. Tetterővel ruháznak fel… Lehet, hogy a napokban úrrá lett Rajtad az elégedetlenség. Érzed, hogy nyitni kellene az új felé. 

A mozdulatlanság egyfajta frusztráció érzését ébreszti bennünk, s talán megfogalmazódik, hogy ideje változtatni, ha nem akarjuk, hogy fejlődésünk lassú és unalmas legyen. 

Bárhol is tartasz az életedben, tanulj meg örömöt lelni abban, amit csinálsz! Teljesen mindegy, hogy mi vesz körbe, tekintsd a fejlődés lehetőségének! 

Ha bizonytalannak és lehangoltnak érzed magad, ne sajnáld az időt arra, hogy töltekezz! Vedd észre magad körül a szeretetteljes pillanatokat! 

Ha fontos döntésre készülsz, tudd, hogy elérkezett a megfelelő pillanat! Ne halogass tovább, mert az élet csak halad, és egyre nehezebb lesz. A belső zaklatottság, a feszültség mind jelzés, hogy ideje másképpen élni. 
Itt az idő a legfontosabbnak lenni a saját életedben és nem mások igényei szerint alakítani a mindennapokat. Ne feledd: mindezt nem önzésből teszed, hanem azért, mert megtanultad, hogy Te légy a legfontosabb az életedben. Ezzel mutatsz példát, és az örömöd tovább terjed majd azokra, akikkel találkozol utad során. 

Ha valami rosszul sült el az utóbbi időben, ne okold magad. Kipipálhatsz még egy utat, amit megpróbáltál. Ha hibázol, azt jelenti, hogy próbálkozol. Sokkal jobb, mintha egyhelyben ülnél, és várnád a megváltást. Minden út során élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodsz, még azok által is, melyek zsákutcába visznek. Ezekre is szükség van a fejlődésedhez, pont ezért léptél rájuk. A megvilágosodáshoz hosszú, rögös út vezet. Büszkén haladj előre, bármit is választottál. 

Nem az a fontos, hogy életed útja egyenes legyen, hanem hogy elhidd, minden érted történik… Minden szakadék, minden meredek hegyoldal hozzájárul a fejlődésedhez, csiszolnak, faragnak Téged. Egyre több megértésre lelsz, egyre inkább önmagadra találsz. 

Veregesd meg a vállad a kemény munkáért! Jutalmazd meg magad a kitartásodért! Légy büszke arra, aki vagy. Vajon mikor néztél bele utoljára a tükörbe és mondtad: “-Büszke vagyok Rád”… ? 

És még egy dolog: Ha van olyan gondolatod, melytől képtelen vagy megszabadulni, sétálj egyet a szabadban… Menj el egy tóba úszni, fuss az erdőben… Vagy csak egyszerűen ülj ki a teraszra és nézd a csillagokat. Hagyd, hogy az elméd hosszasan elidőzzön a kérdéseden. Hidd el, anélkül, hogy erőltetnéd a megoldást, a válasz magától megérkezik majd. 

Ne szomorodj el, ha valaki csalódást okozott Neked. Az élet iskolája egy fontos leckét akar megtanítani Neked! Ha készen állsz rá, és kellő alázattal szemléled a helyzetet, meg fogod érteni az üzenetét. 

Most az a fontos, hogy merj lépni, és ami az utóbbi időben fájdalmat okozott, tudd magad mögött hagyni.
Ne a hiányosságokra figyelj, csak tűzd ki a célodat és halajd feléje célirányosan! Hidd el, most sikerülni fog! Csak bízz magadban, és semmi nem lesz, ami megállítana Téged! 

Mohácsi Viktória (https://elozoeletek.blogspot.hu

2018. augusztus 3., péntek

2018. augusztus 03. péntek - 04. szombat - 05. vasárnapA jelen napok az elengedő szeretet megéléséről, új élet születéséről, illetve az elkövetkező eseményekre való felkészülésről szólnak.
 A Nap a Rák csillagképben haladva most a lényegi tetteket, megéléseket illetően a belső templomba vonulás, a lelki hazatalálás, az önazonossá válás idejét üzeni. A Rák harmadik ága az elengedő szeretet jelképe, itt halad most az isteni részünket jelölő, fényadó Nap. A Rák ollóját (Acubens/Sertan csillag) héfőn fogja elérni. Ezzel a fényerővel egyesülve ekkor van kiemelt ideje annak, hogy levágjuk függőségeinket, elengedjünk mindazt, ami nem szolgálja teljességünket és önazonosságunkat, aminek most van ideje megszületni és önálló útra lépni. Önnön kötelékeinktől szabadulunk végre.
A Merkúr az Oroszlán rálátást jelképező feje alatt a Rák felé tér vissza, így amire most rálátunk önmagunkban, azt hamarosan megkönnyebbülve engedhetjük el. Saját magatartásunkból, múltbéli viselkedésünkből tanulhatunk. A Vénusz is segíti az idejétmúlt minőségek elhagyását - a Szűz csillagkép első lábánál járva, az ellépő résznél az elrugaszkodás, új kalandokra indulás örömét adja nekünk.
PÉNTEKRE virradó álmaink megújító erőt és lelki erőt közvetítenek, ugyanakkor a szeretetteljes közlés és a múltba tekintés is megjelenhet általuk. A Hold a Halak csillagképben vonul, ekkor áll együtt az Al Rischával, az összegzés csillagával - eljött a belső számvetés ideje. Ez alapján tudunk új kezdetbe lépni.
SZOMBATON a Hold már a Cet fejénél vonul, ideje van belső elvonulásnak, meditációnak, merengésnek, önmagunkba tekintésnek. Felette a Kos egyben új útra lépés idejét is üzeni, melyhez a távoli célok látása ad erőt. Álmainkban a szabadság üzenete, a valódi célok tűnhetnek fel és tisztulhatnak le. Lelkünk egyértelműen mutatja az igazságokat, bármely válaszért induljunk befelé!
VASÁRNAP a Hold a Kos csillagképben, majd a Bika termékeny csillagai között vándorol. Termőre fordul az út, amelyet elindítottunk. Hajnali álmainkban lelki összekapcsolódások és a lélek mélyére érzékelés mutatkozik, a reggeli-délelőtti órákban pedig inkább a metakommunikációra, lelki üzenetekre, szeretetteljes, világos, egyértelmű közlésekre érdemes figyelmet fordítani. Inspirációt kaphatunk megújuláshoz, változáshoz és mély megértés születhet. Hétfőre a Hold a Pleiadok alá ér, a hónap legtermékenyebb napja ez.
A HÉTFŐI nap nem csak ezért jelentős, hanem azért is, mert a Nap és a Jupiter racionalizáló fényszöge ekkor egzakt. A világosság fénye ragyogja be a legmélyebb titkok birodalmát is, a Jupiter által megmutatkozik az igazság! A Mérleg csillagkép alá visszatérő Jupiter már angyali sugallatokat, jeleket, üzeneteket is hoz, de elsősorban a szívünk igazságaival szembesít! Augusztus 15 és 16 kiemelkedő lesz ebben a hónapban, hiszen ekkor áll majd együtt a Mérleg első serpenyőjével (Alfa 1 és 2 csillagok), amikor is a múltunk igazságai egyértelműen megmérettetnek és megmutatkoznak!

Zentai Anna
asztrozófus
http://zentaianna.hu/blog/2018-augusztus-03-04-05/

Augusztusi népszokások, hiedelmek..


Augusztus: Aranyasszony (Bőség) hava, Kisasszony hava, Szűz hava

AUGUSZTUS 10. LŐRINC NAPJA

A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan finom, mert lőrinces.

„Ha Lőrinc-napon esik, a sárgadinnye magja, belső része mind lucskos lesz. Mondjuk, mikor megvágjuk az ilyen dinnyét, no itt is itt járt Lőrinc, jól megkotorta a dinnye belét”.

A Tápió menti falvakban is úgy tartják, hogy Lőrinc-nap után a sárgadinnye meglevesesedik. „No, gyün Lőrinc, a sárgadinnyének vége, belepisil!” 

Az Ipoly menti falvakban az uborkára is vonatkoztatták a dinnyével kapcsolatos megfigyelést. Göcsejben azonban a Lőrinc-napi esőt jó előjelnek tartották a bőséges bortermésre vonatkozóan.

Kalendáriumi regula szerint:

Lőrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs és ép.
A Drávaszögben úgy tartják, hogy ha Lőrinc-napkor szép az idő, hosszú lesz az ősz.

AUGUSZTUS 15. NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

A moldvai magyarok e napon mindenféle virágokat, gyógynövényeket szenteltettek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket, mennydörgésnél is ezt égették.

E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára a fürdést a folyóvízben, mert – például a bukovinai magyarok szerint – aki Nagyboldogasszony után fürdik, vérzésben hal meg. A Mura-vidéken dologtiltó nap sütésre, kemencében való tüzelésre, mert a tűz kitörne a kemencéből. Baranyában most vagy egy nappal előbb vették ki a beáztatott kendert. Nagyboldogasszony napja derült idejével a jó gyümölcs- és szőlőtermés előhírnöke. A Drávaszögben, Laskón azt tartották, hogy keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen és sokat teremjen.

Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap, például Hadikfalván. Ilyenkor háromnapos táncmulatságot rendeztek a fiatalok. A Bács megyei Topolyán a Nagyboldogasszony-napi búcsú a mulatság, ismerkedés alkalmát is jelentette.

Az ún. két Boldogasszony közét (aug. 15–szept. 8., Kisasszony) az asszonyi munkában tartották fontosnak. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek és az összes tojásukat kiköltsék. Az ebben az időszakban tojt tojásokat összegyűjtik, mert úgy vélik, hogy sokáig eláll. Medvesalján is úgy tartották, hogy a Nagyboldogasszony és Kisasszony-nap között tojt tojás sokáig eláll. Ezeket külön elrakták és meszet szórtak rá.

A kétasszony nap közti időszakot szerencsés időszaknak tekintették. A kopácsi halászok ekkor szedték a gyékényt.

A két Boldogasszony köze a magyar nyelvterületen általános hiedelem szerint a téli holmik, ruhafélék szellőztetésének az ideje, hogy a moly ne essen beléjük.

Zagyvarékason úgy vélték, hogy kétasszony között ki kell szellőztetni a búzát, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.

AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN NAPJA:

Különösebb paraszti hagyományok nem fűződtek Szent István-naphoz.

Topolyán augusztus 20-án, ha már befejeződött a cséplés, ünnepséget tartottak. István-napkor a Drávaszögben a szép idő jó gyümölcstermést jelez. Tréfásan azt mondják, hogy ezen a napon vágják le a szúnyogkirályt, ettől kezdve kevesebb van ebből a rovarból.
A beregi Tiszaháton úgy tartják, hogy István-napkor mennek el a gólyák. Medvesalján, Péterfalván a málna szedésének ideje volt.

AUGUSZTUS 24. BERTALAN NAPJA:
Ezt a napot a néphagyomány az ősz kezdőnapjának tekinti. Az e napi időjárásból jósolnak a várható őszi időjárásra. A Bertalan-napkor köpült vajnak gyógyító erőt tulajdonítottak.

Bertalan-nap a Mura-vidéken vajköpülő nap volt, s úgy vélték, ha egy kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a féreg. A lencsét is megdörgölik vele, hogy ne essen bele a zsizsik.

Forrás:-mek-Igazi értékek.....

Egyszer egy budapesti család ment kirándulni Erdélybe, Székelyföldre. Az apuka mondta a kislányának, hogy nem nagyon fog tudni enni csokit, meg a telefonján sem lesz nagyon térerő, ahová mennek, ott szegények az emberek, nincs sok dolguk és majd ha rosszul fog tanulni, akkor ő is olyan szegény lesz. Megvolt a kirándulás, de későn indultak haza, mert a kislányt nehéz volt felébreszteni! Az apuka kemény szavakkal illette a leányát, hogy milyen lusta!!!

- De apa, én életemben nem aludtam ilyen jót és tudom is már miért! Margit néni mondta, hogy igazi toll volt a párnámban, meg a dunhában is.

- Jó, jó kislányom, de láttad, hogyan élnek???

- Igen apa és ha rosszul tanulok, meg lusta leszek, akkor tudom, hogy lesz igazi cicám, aki dorombolva simul mindig a lábamhoz és fogom látni az is, hogyan lesz a tojás. Nekem nem kellenek hangos szomszédok, meg olyan zene, ahol idegen nyelven kiáltoznak dübögésre, mert szívesebben hallgatom majd a tücskök ciripelését, a szél süvítését a fák között!!!

- De láttad kislányom, hogy mennyire szegények???

- Igen, láttam, hogy van egy ablakuk, ami a völgyre nyílik és ha kinézek azon, akkor látom a rohanó felhőket, a fákat, a rétet, este pedig olyan csillagokat, amiket még nem is hallottam.

- De kislányom, bolodságokat beszélsz, hiszen nekik még munkájuk sincs!!!

- Én úgy láttam édesapám, hogy reggel már készen várt olyan reggeli, amit még soha nem ettem, igazi tejet ihattam, igazi Margit néni által sütött kenyérre kent olyan lekvárral, ami a ház előtt növő szilvafáról szedett és főzött! Annyi munkájuk van, hogy reggeltől estig dolgoznak a ház körül.

- De a kedvenc csokid nem hiányzott???

- Olyan finom almáspiét akarok ezentúl majd mindig enni, mint ott náluk.

- De láttad kislányom, nincs sok pénzük!

- Ha többet lehetnénk együtt mi hárman, veled apa és édesanyámmal, akkor inkább éljünk mi is majd itt Székelyföldön ezentúl, mert itt csak gazdagságot láttam és boldogságot...

https://www.facebook.com/jovasarpontcom/photos/a.166120930751703.1073741829.166033667427096/195743641122765/?type=3&theater

2018. július 30., hétfő

Teremts kapcsolatot szellemi vezetőddel


Ki a felelős Dr. Horváth István Professzor úr haláláért? - Dr. Egely György, Jakab IstvánNagy a csend, mély a hallgatás Dr. Horváth István Professzor úr halálát és a koleszterin vakcin a sorsát illetően. Az érrendszeri megbetegedések ellen igen, de a rendszer ellen nincs orvosság. Felfoghatatlan, hogy hány ember halálát jelenti a Professzor úr halála. Kinek a lelkén szárad az újabb és újabb emberek halálának sokasága? Ki akar egy ilyen társadalomban élni, ahol ennyire nyilvánvalóan nem cél az egészségünk? Ilyen elme, mint amilyen Dr. Horváth István Professzor úr volt, 100 évente, ha egy születik. A legnagyobb megbecsüléssel és tisztelettel kellett volna szolgálni őt ahelyett, hogy koncepciós pert akasztottak a nyakába. A nevét még éltében kellett volna imába foglalni. Dr. Egely György és Jakab István beszélgetése.

A csendes tragédiaAnnak idején Kopp Mária magyar orvos, pszichológus egy magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik világháborútól, hanem a semmittevésben felnövő, saját kontrollálatlan vágyainak odavetett generációktól félti!
Sajnos, felnőtt egy olyan generáció, amelynek egy részét nem lehet feladatokkal terhelni, mert unja, s mindjárt továbbáll! Ezek a fiatalok, mivel kitartó munkát sem az iskolában, sem az életben nem végeztek, nem is tudnak maguknak parancsolni, más véleményét elfogadni még kevésbé, így a házasságban, családi életben, de a munkahelyen is nagyon sok kudarccal találkozva megkeserednek.
Érdemes az alábbi írást ilyen szempontból elolvasni! Ne okozzunk szeretetből, könnyelműségből maradandó kárt gyermekeinknek! Szomorú szívvel, Csaba testvér.


A mostani kor otthonaiban van jelen ez a csendes, de annál szomorúbb tragédia, amely a szemünk láttára ragadja el a nekünk legkedvesebbet: a gyermekeinket. Ők ugyanis szörnyű mentális állapotban vannak! A legutóbbi 15 év statisztikájából egyértelműen kiviláglik, hogy a gyermekek pszichológiai rendellenességei egészen elképesztő mértéket öltenek: minden ötödik gyerek mentális rendellenességben szenved; a figyelemhiányos rendellenességek száma 43, a serdülőkori depressziós betegségeké 37 százalékkal, a 10–14 éves gyermekek körében az öngyilkossági arány 200 százalékkal nőtt.
Igen, az a valóság, hogy – bár fáj ezt saját magunknak is bevallani – egyedül mi, szülők vagyunk a hibásak, nekünk kell segíteni a gyermekünknek. A modern kor gyermekei nem élik meg az egészséges gyermekkor élményét, ehhez tartozna például: az érzelmileg elérhető, megközelíthető szülők; egyértelműen meghatározott határok és erkölcsi minta, felelősség; kiegyensúlyozott étrend, megfelelő mennyiségű és minőségű alvás; megfelelő mennyiségű,  szabadban eltöltött aktív mozgás; kreatív játékok, a közös, önfeledt szabadidő eltöltése.
Ehelyett a gyerekek ezt látják: örökké elfoglalt szülők; a végletekig kényeztető szülők, akik mindent megengednek a gyermeküknek; az érzés, hogy „nem kellesz senkinek”;  kiegyensúlyozatlan étrend és hiányos alvás; „otthonülős” életmód...
Végtelen stimuláció, technológiára alapuló szórakoztató eszközök hada, az igények azonnali kielégítése. Hogyan lenne lehetséges, hogy ilyen körülmények között egy mentálisan egészséges gyerek nőjön fel? Természetesen sehogy…
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünknek valóban egészséges és önfeledt gyermekkora legyen, akkor vissza kell térnünk egészen az alapokig:
− Állítsunk fel korlátokat, közben ne feledjük, mi a gyermekeink szülei és nem barátai vagyunk.
− Azt biztosítsuk a gyermekünknek, amire szüksége van, és ne azt, amit szeretne.
− Biztosítsunk számára egészséges ételeket és korlátozzuk a nassolást.
− Naponta legalább egy órát töltsünk a természetben.
− A családi, közös vacsora alatt felejtsük el az elektronikai eszközök nyomogatását.
− Rendes, asztali játékokkal játsszon a gyerek.
− Minden napra kapjon valamilyen feladatot, például: beágyazás, a játékok összeszedése játszás után, kiteregetés, táskák elrendezése, megterítés stb.
− Mindennap ugyanabban az időben feküdjön le, és tiltsuk meg neki, hogy az ágyba vigye a különböző eszközöket, tárgyakat.
− Tanítsuk meg a felelősségtudatot és az önállóságot. A kis sikertelenségektől ne védjük meg őket. Ezzel megtanítjuk megbirkózni a nehézségekkel, leküzdeni az akadályokat.
− Ne csomagoljuk össze, illetve vigyük a gyermek helyett az iskolatáskát. Ne vigyük neki az iskolába az otthon hagyott ételt, házi feladatot stb. Ha elmúlt 5 éves, ne tisztítsuk meg neki a banánt se. Tanítsuk önállóságra. Tanulja meg, mi az a türelem, és adjunk neki esélyt, hogy a szabad idejét valóban szabadon töltse el. Ezalatt kissé unatkozhat, ami arra sarkallja majd, hogy alkotótevékenységet végezzen.
− Az élet ne csak szórakozásból álljon. Ne vegyük körül gyermekünket állandóan technikával, hogy addig se unatkozzon. Semmilyen oda nem való tárgy ne legyen az asztalon, amikor étkezésről van szó. Akkor se, ha autóban vagy étteremben ül, vagy akár az üzletben vagyunk vele. Ezzel arra ösztönözzük a gyermek agyát, hogy gondolkozzon és kitaláljon valami unalom­űzőt.
− Legyünk ne csak fizikálisan, de emocionálisan is elérhetőek gyermekünk számára.
− Tanítsuk meg neki, mik is azok a szociális készségek.
− Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk.
− Tanítsuk meg, hogyan birkózzon meg a haraggal és az ingerültséggel.
− Tanítsuk meg kezet fogni, helyet átadni, megosztani valamit, együttérezni, illetve megfelelően viselkedni az asztalnál vagy beszélgetés közben.
− Tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot: nevessünk rá, pusziljuk meg, csiklandozzuk meg, olvassunk neki, táncoljunk, ugráljunk vele, kússzunk-másszunk együtt.
Változtatni kell eddigi szemléletünkön, különben az egész utánunk következő generáció pirulákon fog élni...
(forrás: Metropolita.hu)

Bagdi Bella: Napindító imaAtlantisz angyalai (Tisztitó meditáció)2018. július 24., kedd

Rohanunk… De vajon hova?
Rohanunk… De vajon hova?
Senki nem tudja rá a választ. Mégis mindannyian csak rohanunk. Hajtunk, pörgünk, sietünk, szaladunk, futunk, vagyis mást se csinálunk, csak tényleg folyamatosan rohanunk. Rohanás közben pedig jól elmúlik az életünk. Úgy, hogy mindeközben nincs időnk figyelni. Semmire és senkire. Rohanás közben azonban nem is látunk. Semmit és senkit. Sőt, a rohanástól egy idő után érzéketlenek leszünk. Mindennel és mindenkivel. De a rohanás kiöli belőlünk az érzelmeket is. Pedig ha az kihal a lelkünkből, akkor jön az, hogy akit nem szeretnénk, az is távozni fog az életünkből. Mert nem figyeltünk rá eléggé. Hiszen csak rohantunk. A nagy rohanásban már nem érintjük meg a társunkat, nem öleljük meg őt, nem látjuk meg rajta vagy éppen benne a szépet, nem kérdezzük meg, „hogy van”, és már-már azt sem tudjuk valójában, hogy ki ő és mi van vele. Elmúlik a legszebb érzés, ami két ember között csak létezhet, az összetartozás. Ezt váltja fel a rohanás. A rohanástól mennek tönkre kapcsolatok. A rohanástól múlnak el szerelmek. A rohanástól kallódik el a gyermekünk is. Majd aztán a rohanástól végül megbetegszik a lelkünk, a lelkünkkel együtt pedig a testünk. Hogy mi a megoldás? A lassítás. És az egymásra koncentrálás. Hogy figyeljünk oda jobban a szeretteinkre és az életünkre! Hiszen, mit ér a rohanás, ha közben minden széthullik körülöttünk? Ér annyit a rohanás, hogy közben meg elveszítjük azt az embert, akit a legjobban szeret(t)ünk? Mit ér a rohanás, ha közben a gyermekünk eltávolodik tőlünk, netán kisiklik az élete, csak mert a rohanástól nem tudtunk rá elegendő időt fordítani? Szóval, rohanunk a nagy büdös semmiért, ahelyett, hogy míg nem késő, lassítanánk, hálásak lennénk az életért, az életünkért, és, hogy velünk lehetnek a szeretteink, azért. (Lippai Marianna)
kép:pinterest


2018. július 18., szerda

A Magyar megújulás és egymásra találás ünnepe!

Köszöntelek Benneteket Magyar Testvéreim!

Augusztus elsejétől-ötödikéig, Őcsényben, a Magyar Egymásra Találás Ünnepe lesz. Engem ért az egyik megtisztelő feladat, hogy az egyik szertartásvezető lehessek, ezen a csodálatos ünnepen. Pontosan tudjuk, hogy augusztus 4-én olyan bolygó állások vannak, és olyan időpont van, amely a legalkalmasabb az elmúlt évtizedekben, és az elkövetkező években arra, hogy közösen, tudatosan, mind szakrálisan, szellemileg változtathassunk saját népünkön, saját népünknek sorsán, a saját és magyar embertársaink helyzetén.
Arra kérlek Benneteket a Kárpát medencéből és bárhol is éltek a világon magyar testvéreim, SZER vezetők, szakrális úton járó emberek, hogy segítsetek nekünk, hogy ezt a szert méltóképpen az őseinkhez, a céljainkhoz, megtudjuk valósítani.
Először is szükségünk lenne a Kárpát medence mind a 64 megyéjéből egy-egy maroknyi földre, hogy egyesíthessük ezt a földet. Szeretnénk kérni ehhez férfiakat, szeretnénk kérni, asszonyokat, nőket, vagy gyermekeket a Kárpát medence 64 vármegyéjéből, egy-egy forrásból hozzon magával egy-egy decinyi vizet, hogy ezt is tudjuk egyesíteni, a SZER alkalmánál. A SZER turulmadár előtt, a sólyom előtt fog zajlani, ott együtt azokkal, akik méltónak, értőnek tartják magukat ahhoz, hogy félre téve a saját egójukat, a saját egyéni érdekeiket, most tényleg együtt, közösen, egy teremtő szerben együtt részt vegyünk, hozzátegyük magunkat, hogy mindenki más meríthessen belőle, amire már régóta vágyunk, és ami már régóta a célunk.
Megkérlek benneteket, hogy akik úgy érzitek, többek vagytok a kevésnél, de még kevesebbek a többnél, és szeretnétek még többé válni, és tenni a nemzetért, együtt velünk, egy időben, szent időben és egy helyen, gyertek a hívásunkra! Legyünk együtt a SZER vezetői, egy teremtő SZER-nek, amelyben nincs más cél, mint a magyarság, a nemzetünk, az országunk felemelkedése.
Áldás!