2018. december 13., csütörtök

Luca napra....

Új Fény születik meg sokatok szívében.
Ez az Új Fény átjár, átalakít, felszabadít.
Eggyéválsz ÖnMagad rég elfeledett, elnyomott részeivel.
Felszínre hozza belőled az árnyékot és Fénnyé alakítja.
Ez a nap egy új nap, sokatok újjászületésének a napja.
Átszülettek egy új valóságba, egy tartalmi megvalósulásba.
A régit már ne vidd magaddal, felejtsd el!
Áldd meg, vond be szereteteddel és áldással, engedd az útjára!
S ami most jön, azt lelkedbe fogadd be! ❤️
Szeretettel: Áhimré - Feketéné Lendvay Katalin


2018. december 12., szerda

Lucáról - másképpen...

Régi ünnepek nyomai a téli ünnepkörhöz kapcsolódó magyar néphagyományban 3.
Lucáról - másképpen...
„Luca-Luca kitty-kotty, kitty-kotty,
Tojjanak a tiktyok, luggyok!
Kalbászuk olyan hosszi legyen, mint a falu hossza!
Szalonnájuk olyan vastag legyen, mint a mestergerenda!
Zsírjuk annyi legyen, mint kútba' a víz!
Pénzük annyi legyen, mint a pelyvakutyóba' a pelyva!
Luca, Luca kitty-kotty, tojjanak a tiktyok, luggyok!”
A Luca-szék, mint ősi Istenség-jelkép, (szárnyas) házioltár
Kivonat Farkasinszky Tibor: Lucaszék c. készülő könyvéből, amit 2014.12.12-i alkalomra készített Bolya István
"A Luca név jelentése az ősi vallás, tudomány, művészet egyik közlekedési nyelvén, sumer nyelven: Világteremtő Anyaistennő.
Az égbolton a megfelelője a Hattyú csillagkép, melyet az Észak Keresztje névvel is illetnek, a keresztény kereszt több ezer éves előzményeként. Drágakőként csillogó, a Napot, fényt erősítő, fénnyel és esővel bőven ajándékozó Istennő. Ragyogó, teremtő Istennő. A fenti jelentések azért fontosak, mert ez a Luca-napi, vagy ahhoz kapcsolódó termékenységvarázsló szokások alapja.
A világ teremtő Istennője… tehát nem férfi Isten. Örvendetes, hogy az ősi vallás és bölcselet elsődleges női ősprincípiumának emléke fennmaradt nálunk, Luca Ős-anyaistennő nevében is.
/Ezt az eredeti jelentést aztán alaposan eltorzították, így lett Lucából egyrészt szent Luca (mivel tiszteletét kiirtani nem lehetett), másrészt rontó női alak./
Luca napját ünnepségek kísérték. Ekkor sült liba, kenyér és bor volt az ünnepi eledel, mivel a lúd mint fehér madár, Luca egyik szent állata. Ám a keresztény korban a libaétel fogyasztásának szokását áttették Márton napjára, valószínűleg a böjti időszak betartatása miatt. (Megjegyzendő, hogy Luca napja régen a téli napforduló, XII. 21-22., a napfény erősödése kezdetének napja volt, és a naptárreformmal került át XII. 13-ra.)
A Luca-szék világjelkép és házioltár is volt. Arra sohasem ültek, vagy álltak rá. A Luca-szék szék tehát nem ülő alkalmatosságot jelent, hanem Luca istennő jelképes tartózkodási helyét, székhelyét.
A három lábú Luca-szék fedőlapja lehet háromszög vagy korong alakú. A Luca-szék készítése szellemi azonosulás volt az ősi vallással, az Istenséggel és a mindenséggel. A keresztény egyház ezért is üldözte, még az 1900-as évek elején is csendőrökkel koboztatta el és égettette el a felfedezett Luca-széket.
A Luca-szék az istennői hármasságot és az isteni férfiúi hármasságot egyaránt jelképezi. Ezért istenségjelkép. A hármasságok a Világmindenséget, a Földet és az Eget úgyszintén jelképezik, ezért a Luca-szék világjelkép is, és egyben házioltár is volt.
A Luca-szék készítője tehát a szék elkészítésével az ősi vallás egyik istenség- és világjelképét, egyben házioltárát készítette el, s így azonosult az ősi vallással. Alkotását s azzal önmagát is bemutatásra vitte a szent helyre. Ott a közösség tudomásul vehette, hogy az ősi vallás újabb híve bemutatkozott, s őt maguk közé fogadhatták. Hazafelé a mákszórás pedig nem a boszorkányok távol tartását szolgálta, hanem mint magszórás, termékenységvarázslás volt. Ma is élő hagyomány a karácsonyi mákos ételek, kalács (bejgli), mákos tészta, mákos derelye készítésének és fogyasztásának szokása, ugyanilyen eredetű.
Ahogy a folyamatot rekonstruálni lehet, hazaérve kerülhetett sor a Luca-szék házioltárrá felavatására: tűzrakás mellett a Luca-széket felszerelhették tartozékaival. Letakarhatták ősi istenségjelképekkel díszített terítővel, szárnyas oltár esetében a három láb 3 síkjára szerelhettek falemezlapokat, e lemezeket is díszítették istenségjelképekkel. Tehettek rá égő gyertyákat vagy mécseseket az Istenség tiszteletére, vagy elhelyezhették rajta Luca istennő szobrát is. A feldíszített Luca-szék felavatásának résztvevői ősi dalokat énekelhettek, a tűzön libát süthettek és kenyérrel ehették, hozzá bort ihattak hajnalig. A felavatott Luca-széket aztán méltó helyen, mint házioltárt helyezhették el.
Az üldözés miatt később a Luca-széket a szuszék helyettesíthette, de az már nem volt ugyanaz."
(Farkasinszky Tibor készülő könyve nyomán Bolya István jegyzetéből részletek.)
A néphagyományban szerelemjósló, szerelemvarázsló és asszonyi dologtiltó nap Luca. Varrni pl. egyáltalán nem volt szabad, nehogy „bevarrják a tyúkok fenekét”. Ellenben tanácsos volt az asszonyoknak sokat ülni, elősegítendő, hogy a következő évben tyúkjaik sok tojást tojjanak, és jó kotlósok legyenek. Nevezetes szokás a Luca-búza ültetése, amit ha e napon elvégeztek, Karácsonyra zöldbúza zsendült belőle, az ünnepi asztal vagy a házioltár szakrális dísze. Időjárásjósló időszak kezdeteként is számon tartották Luca napját, mert onnantól Karácsonyig a csapadék mennyisége, a szélerősség, az évszak átlagától eltérő hőmérsékletek a 12 napnak megfelelően a következő év 12 hónapjának időjárásába adtak „betekintést” a néphit szerint.
A nevezets Luca-szék készítését is ekkor kezdik, fém alkaltrész (pl. csavar) nélkül, meghatározott fákból, és lépésről lépésre tart egészen karácsonyig.
Luca nap egész hetében szokás volt a „lucázás”, mely többnyire termékenységvarázsló mondókákból és tevékenységekből állt, vö. Pl.: (Bük, Vas m.; Tátrai Zs. gy. 1966., im. 224.)
A termékenység bebiztosításában segítettek a Luca-napi alakoskodók/kotyolók, akik házról-házra járva mondták termékenységvarázsló rigmusaikat. A kotyolásnak nevezett szokás segítette az eljövendő bő termést és a jószágok megfelelő szaporulatát. A kotyolók – akik a néphagyomány szerint fiúk voltak – lopott szalmát vagy fadarabot vittek magukkal, s arra térdepelve mondták el a köszöntőjüket. A szalmát, amit a térdük alá tettek, a gazdasszony a tyúkok alá vitte. A háziasszony vízzel fröcskölte le és kukoricával szórta a kotyoló fiúkat, majd libáival, tyúkjaival etette-itatta fel a „maradékot“. Maga a köszöntő kezdősora „Luca, Luca kitty-kotty“ volt, innen ered a kotyolás kifejezés is.
„Luca-Luca kitty-kotty, kity-kotty,
Tojjanak a tiktyok, luggyok!
Kalbászuk olyan hosszi legyen, mint a falu hossza!
Szalonnájuk olyan vastag legyen, mint a mestergerenda!
Zsírjuk annyi legyen, mint kútba a víz!
Pénzük annyi legyen, mint a pelyvakutyóba a pelyva!
Lányok csöcse akkora legyen, mint a bugyogakorsó!
Lányok segge akkora legyen, mint a kemence szája!
Fejszéjek, fúrójuk úgy álljon a helibe, mint az én tököm a helibe!
Luca, Luca kitty-kotty, tojjanak a tiktyok, luggyok!”
(1. képen: Luca-szék Somogyudvarhelyről (Somogy megye), Dömötör Tekla gyűjtése nyomán.
2. képen: Luca napi kotyolás, Néprajzi Lexikon fotója.
3. képen: A háziasszony kukoricával szórja a kotyoló legénykéket.)
Összeállította: Dibáczi Enikő

2018. december 11., kedd

Vannak olyan dolgok, amelyek hiánya sokkal többe kerül, mint az, hogy jelen legyenek....
,,Vannak olyan dolgok, amelyek hiánya sokkal többe kerül, mint az, hogy jelen legyenek.
Ilyen például a törődés, a figyelem, a tisztelet és a szeretet. Sokszor csak egy pici energiánkba kerülne megadni ezeket a másik ember számára, mégsem tesszük meg – és a következményeknek súlyos ára van. Nem feltétlenül azonnal, de hosszútávon bizonyosan.

Ismerős lehet az érzés számodra is: mélyen vagy, túlélés
re játszol, mérhetetlenül elesettnek érzed magad, és csak arra vágysz, hogy valaki átöleljen, hogy érezd, minden rendben van.
Vagy legalább néhány szeretetteljes szó jöjjön, ami segít átvészelni ezt az időszakot.
De nem jön. Egyedül vagy.
Talán egyedül is voltál mindig is, de az is lehet, hogy fizikai együttlét társul lelki magánnyal.
Akire vársz, hogy észrevegye, milyen nagy szükséged van egy apró szeretetmorzsára, az a saját dolgaival van elfoglalva. Te pedig hajótöröttként egy lakatlan szigeten tehetetlenül nézed, ahogy ez a hajó is elúszott anélkül, hogy felvett volna Téged.
Magadra maradtál a fájdalmaddal. Már megint.
Keveseknek van annyi szeretet a szívében, hogy bármikor hozzájuk fordulhatsz, mert nem a saját sérelmeiket vetítik ki rád, vagy nem épp a saját igényeik kielégítésével vannak elfoglalva, hanem készen állnak rá, hogy tiszta, önzetlen szeretetet adjanak neked.,,..

Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1483743598413742&set=a.267132736741507&type=3&theater

Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. ....

2018. december 7., péntek

Ebben az időszakban sokan az elengedés különböző fajtáját éljük meg....


Ebben az időszakban sokan az elengedés különböző fajtáját éljük meg.
Sokan vannak akik egy-egy bennük munkáló régi megkötő érzéstől szabadulnak fel nem kis lelki munka által.
Mások egy-egy megkötő, szenvedéssel, küszködéssel teli élethelyzetet engednek el.
Aztán vannak olyanok szép számmal, akiknek a kapcsolati rendszerében történik meg a változás. Véget ér valami, hogy egy új vegye kezdetét.
Véget ér valami, valamitől búcsúznunk kell, mert a bennünk élő Fény rámutatott, hogy a Mi utunk nem egyezik az Ő útjával, hiába szeretnénk ha velünk sétálna kéz a kézben, Ő más utakat választott.
Sokan a változás, az átalakítás, a megengedés és a szolgálat iránti elköteleződés által más emberekké váltunk.
Együtt haladunk a változással és ez átlényegít minket.
A mostani időszakban lehetőség van rá, hogy az egymástól eltávolódott kapcsolati rendszerek helyreálljanak és támogató energiával töltekezve új szintre lépve folytassák a kapcsolódásukat. Ugyanakkor adott a lehetőség a kevésbé fájdalmas végleges lezárásra is.
Ez az időszak év végéig erőteljesen jelen van.
Nézzük meg mit szeretnénk az Új Évbe átvinni a batyunkba, és mi az amit magunk mögött szeretnénk hagyni.
A változás örök mégha fájdalmas is, de felszabadító, mert általa megérkezel Önmagad forrásához, és magadhoz veheted rég elfeledett részeidet.
Szeretettel:  Feketéné Lendvay Katalin
Fotó: Pinterest

12:12 Kozmikus Felemelkedési Kódok
12:12 Kozmikus Felemelkedési Kódok
Ahogy haladunk az év 12. mágikus hónapjában előre felé, a kozmikus gyorsulás és az ébredés tovább terjed a világ körül. A december általában az ünneplés és adományozás ideje. Szintén ez az ideje az évnek, amikor bolygónk egy vonalba kerül a Galaktikus Központ 27°-án álló Nyilassal.. A Jupiter bőséges mozgása a kalandozó Nyilasba egy évig, hangsúlyozza a nagyobb globális érdeklődést az utazás, az oktatás és a nemzetközi kapcsolatok iránt. Talán ennek a befolyásnak a hatására fog megereszkedni a megosztó retorikák és a polarizált átható merevségek közül néhány a világban.
12:12 és 12:21 között elérjük az éves Felemelkedési összehangolást - Napforduló… mely megnyitja a Kozmikus Kaput a magasabb dimenziók felé. A 12:12 kozmikus felemelkedési kód, amely a 12. dimenziós Krisztusi Istenség elérését jelenti. 12:12 -én a kozmikus portál az egész galaxisban megnyílik, hogy elérje az isteni tudatosságot és aktiválja a 12 szálú DNS-t..
A 12:12 szent szimbólum, mely a spirituális növekedésünket végtelen létként képviseli. Azok, akiket a 12:12 hatalomra vonz (inverz 12:21), olyan fejlett lelkek egy csoportjához tartoznak, akik magukban hordozzák a felemelkedés kristály isteni mag kódjait.
Nem meglepő, hogy 2012 volt az év, amikor az idősűrűség globális mátrixa felszabadult. Egy intelligens tervezés a világegyetem számaiban, szimbólumaiban, kódjaiban és geometriájában. Áldva vagyunk ez időben a Fény Család nagy támogatottsága által, amikor áthaladunk a leigázás mátrixából, a hüllő-emberi hibrid genetikából és az idő / dualitás kollektív frekvencia sövényén.
Ebben a rendkívüli időben az emberiség monumentális arányú gyógyulási válságot tapasztal meg. Amint a haldokló patriarchális ellenörző rendszer fokozatosan összeomlik, az isteni nőiesség növekszik, mint nyugtató balzsama az együttérzésnek, a tiszteletnek és a szerető kedvességnek a bolygó minden lénye felé. Nézzük meg a lendület emelkedését!
A misztikus 12. hónap alatt ünnepeljük a Galaktikus Központ Nagy Központi Napjához a 12:12-es kapu nyitását, és aktiváljuk isteni örökségünket. Sok Csillagmag utazik a párhuzamos Kristályos Világegyetemből, és hoz fejlett kristályos technológiát, szent geometriát és fénytudatot a bolygónkra.
Minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk a Kvantum Örvényt, kaput nyitunk a végtelen holografikus Univerzumra.

2018. december 6., csütörtök

Változási folyamatok


A Földön minden egyes élet szent. Minden egyes megnyilvánulási forma a maga szentségében, testett öltött valóságában egy életformát képez, életét adja annak a principiumnak, melynek gyökerét a teremtés fázisa hozta létre.
Mi Angyalok, akik egy magasabb valóságból származunk, ebben az időben egy fokkal még közelebb kerültünk hozzátok.
Minden egyes megnyilvánulási forma, mely áthatja a teret, az Univerzumot, egy olyan változási formán megy keresztül a mostani időszakban, amely átlényegülésként jelenik meg bennetek.
Minden egyes Fényhordózó végigmegy ezen a folyamaton.
A fizikai testet erősen megviseli ez az átalakulás. Sokszor influenza szerű tüneteket produkál.
Minden alacsony rezgés, minden olyan frekvencia, mely lerakódást képez a testekben, tisztulni kíván. Abban az esetben ha elnyomjátok ezeket a tüneteket, nem tudnak kellő intenzitással feltisztulni bizonyos bennetek lévő megkövesedett információminták, melyek elnehezítik a testet, és ennek hatására nem képes a teljes, az adott fényspektrum befogadására.
Ebben az időben amit tehettek, hogy fokozottan figyeltek magatokra.
Napi rendszerességgel tisztítsátok a benneteket és a körülöttetek lévő energiarendszereteket. Könnyebb és lédúsabb táplálékot fogyasszatok, többet pihenjetek, és meditáljatok.
Kérjétek a Szellem vezetését és irányadását.
Ez a tisztulás egyben egy önvizsgálatot is jelent, melyben megvizsgálod, hogy az eddigi tanultak szerint éled-e az életedet, és olyan minőséggel és formával kapcsolódsz-e a körülötted lévő világhoz, melynek rezgései támogatólag hatnak a körülötted élő emberiségre.
Minden egyed, a saját szintjén és létformájában egy változási folyamaton megy keresztül.
Ez alól az állatok, és a növények sem kivételek. Az utóbbiak fotoszintézis által alakítják át magukat.
A külső megjelenési formájában nem változnak, belül szerkezetileg egy jelentős változáson mennek keresztül. Mindez azért lehetséges, mert a fotonöv egy sugárzási tendenciába ért, és olyan sugárzást bocsát ki magából, hogy a fotoszintézis folyamata egy magasabb rezgési frekvenciára lépett, és így, ezáltal az emberi táplálékláncolat egy szélesebb spektrumú rezgéstartományba helyezkedik.
Bizonyos egyedek létsíkot váltanak, mert olyan megerőltető számukra az átalakulási folyamat, hogy ezt ebben a testben nem tudnák elviselni.
Amit tehettek ebben az időszakban, befelé fordulással egy olyan rezgéstartománya helyezkedtek, ami megkönnyíti a változási folyamatokat. A belőletek felszabaduló árnyékrészeitek, folyamatos jelenlétének elkerülése érdekében még fokozottabb figyelmet fordítsatok testetek, lelketek tisztán tartására.
A szférából áramló Fény olyan rezgéstartományba helyez, ami egy állandósult energiaszintet (stabilitást) hoz létre a számotokra.
A kristályosodás folyamatában a Fénycsokrok is átalakulnak.
Sokkal nagyon és intenzívebb pörgéssel veszik fel környezetükből az információt.
Ez bizonyos egyéneknél egyensúlytalanság, kibillentség érzésével járhat.
Minden esetben segítséget ad a gyökerek megerősítése, a földhöz kötő gyakorlatok.
Az átmenet részeként új erőterek jönnek létre, mely megkönnyíti a kapcsolódást a Fenti Világgal.
Kezdetben ez viszont átmeneti zavarokat okozhat a test energiarendszerében.
Mivel az energiaáramlása az eddiginél fokozottabbá válik, ez a testben leképeződhet, hányinger, gyomorfájdalom, szédülés, bizonytalanság formájában.
Felszínre törhetnek kétségek, fáradtnak, bizonytalannak, lehangoltnak érezheted magadat.
Amit tehetsz ebben az időszakban,- megerősíted magad Isteni Fényeddel.
Hiszed és tudod, hogy egy vagy Istennel, - magadba engeded az Isteni Fényt, és engeded, hogy átmosson és feloldjon minden benned lévő kétséget, minden alacsonyabb rezgést.
Egy olyan erőteret alakíthatsz magad köré (ha készen állsz a változásra), amely minden támogatást megad számodra, hogy az Isteni ÉN, a Feljebbvaló Tudatosságod teljességgel áthasson és eggyé váljon veled,- és minden segítséget megad ahhoz, hogy beteljesítsd az álmaidat.
Merned és tudnod kell az Angyalok nyelvén „beszélni”.
Merned és tudnod kell az angyalszemeiden keresztül nézni a világot, - ez a felemelkedés alappillére.
Ebben nincs semmi rendkívüli. Ha emlékezel az Igazi Önvalódra, és kiépítetted a kapcsolódást vele, Ő magától értetődően, természetesen utat mutat neked, és vele és általa könnyedén járod be azt az utat, amely viszont a magad erejéből igencsak megterhelő lenne.
Ha a szív szeretetén keresztül nézed Önmagad, és azon keresztül nézed a világodat, akkor egy teljesen más világba kapsz betekintést.
Egy idő után teljesen átformálódnak a fontossági sorrendek.
Ami eddig fontos volt számodra, az elképzelhető, hogy pillanatok alatt érdektelenné válik.
Lehetőséged nyílik új utakat bejárni, új élményeket megtapasztalni, melynek tapasztalása által, közelebb kerülsz ahhoz az ÉNhez, ahhoz az Isteni Önvalóhoz, aki megmutatja számodra, mi célból születtél ide a Földre, és segít kiteljesíteni az Életfeladatod.
Merd hát kinyitni a szíved, és belépni a változásba.
Te magad légy a változás!
Szeretettel: Áhimré - Feketéné Lendvay Katalin

2018. december 5., szerda

Igazi Önismeret csak áldozatok árán lehetséges...Igazi Önismeret csak áldozatok árán lehetséges: mindazt feláldozom, ami nem tartozik Igaz Valómhoz, önvalómhoz, s végül így leszek végre önmagam. Csak midőn a mag lemond arról, hogy az maradjon, ami, akkor lehet belőle az, aminek lennie kell: egy növény. Csak mikor a báb elhal, születik meg a pillangó. 
Az életjáték állandó transzformáción alapul, amely csak elengedéssel és odaadással lehetséges. Ameddig játszom, hajt a vágy. Keresésben vagyok -keresem önmagam. Az életjátéknak ugyanis egyetlen értelme van: hogy hozzásegítsen valós létem titkának felfedéséhez. Elég, ha benső vágyamra hagyatkozom, s az elvezeti a lelkemet saját tökéletességem tudatához, vissza az örök EGYségbe.
Kurt Tepperwein

2018. december 2., vasárnap

H.Gábor Erzsébet Az utolsó Karácsony


Rossz érzése volt, amikor kibontotta a géppel címzett levelet. Amikor a borítékból a földre hullott a két ropogós ötezres, megint erőt vett rajta az, az erős, szúrós fájdalommal járó szívdobogás, ami az utóbbi napokban, olyan ijesztően sűrűn jelentkezett.
Nehezen hajolt le érte. Leült, és olvasni kezdte a rövid levelet.
„Bocsáss meg Anyuka, de most sem jött össze a dolog, sajnos Péternek halaszthatatlan elfoglaltsága jött közbe, így idén sem tölthetjük együtt a Karácsonyt…”
Mária néni óvatosan az ölébe eresztette a levelet, és észre sem vette, hogy ideges ujjai összevissza gyűrték a hófehér lapot.

Hátát nekifeszítette az egyenes támlájú régi, faragott széknek, száját összeszorította, szemeit behunyta. Sehogy nem jöttek a megváltó könnyek, már nem tudott sírni.
Csöndben, egyetlen zokszó nélkül, csak befelé sírt. Aztán erőt véve magán, végigolvasta a levelet, egyszer, kétszer, háromszor.
Nehezen állt fel a székről, már nagyon beteg volt. Nem írta meg a gyerekeknek, hogy milyen rossz az állapota, dehogy is rémítette volna őket halálra, van nekik gondjuk éppen elég.
Az építkezés, a sok munka, meg bizony a háromszáz kilométeres távolság, ami elválasztotta őket, az apró kis falucskát, a fővárostól.
- Még jó, hogy nincs semmi bajuk, legalább nekik nincs - nyugtázta magában.

Rápillantott a feldíszített kis karácsonyfára. A kertjében nevelte fel, nagyon nagy gonddal, a szíve szakadt meg, amikor kivágta, de megtette, hiszen Őértük tette meg.
Tekintete rátévedt a fa alatt elhelyezett kis csomagokra. Előre odakészítette, hogy erre se legyen gondja. Péteré, Éváé, és Kispetié.
Mikor is látta utoljára? Hat hónapja, vagy talán már nyolc is eltelt amióta találkoztak. Milyen nagyfiú lehet már…
- Tiszta Péter, mintha őt látná kicsi korában - nézett meghatódva a kis aranyozott keretbe foglalt családi fotóra.
Huncut fekete szemek, és azok az aranyló göndör fürtök, mint egy kisangyal.
- Nagymami! Ugye, eljöhetek majd máskor is hozzád, hogy együtt szedhessük újra a cseresznyét a fáról - kérdezte a legutóbbi látogatáskor. Milyen aranyos volt, milyen kedves…

Megigazította a váza alatt a keményre vasalt hímzett terítőt.
- Milyen szép - gondolta -, még Éva is megcsodálta. Két hónapig hímezte neki a garnitúrát, sietett, hogy Karácsonyra készen legyen vele. Sokszor abba kellett hagynia, gyakran elzsibbadtak az ujjai, és az a szörnyű, szorító érzés, jaj, csak az ne, csak az ne jöjjön újra!

Kicsit elbóbiskolhatott, mert teljesen besötétedett már. Odacsoszogott a fához, felkattintotta az apró kis égőket. Bekapcsolta a régi lemezjátszót. A recsegő lemez hálásan dúdolta a „Csendes éjt”. Gyufa után nyúlt, meggyújtotta a vékony viaszgyertyát.
Sokáig mereven nézte az ingadozó kis gyertyafényt, s közben arcát, megváltó, forró könnyek öntötték el. A magány könnyei voltak ezek, élete utolsó, szívszaggató, fájdalmas könnyei…

Úgy halt meg, ahogyan élt, csöndesen, és magányosan.
Egyetlen hang siratta csak Mária nénit, az elakadt, régi, recsegő lemez hangja, s mintha azt ismételgette volna, hogy; - nem ezt érdemelted, nem ezt érdemelted…

Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2265556530322427&set=a.1409801839231238&type=3&theater

Készítsétek fel magatok a Fény születésére....


A Fény útját járva előtérbe kerülnek olyan dolgok, amelyek eddig a felszín alatt húzódtak, de ezek mind szakaszokként lépnek előre, ahogy araszolva előre haladtok.
Most készítsétek fel magatok a Fény születésére. Ha már a szándék megfogalmazódott benned, és készen állsz a változásra,- akkor egy új erőtérbe lépsz, melynek energiái erőteljes impulzusokkal hatnak rád.
Így nincs más tennivalód, mint együtt haladni a változással, a változás kínálta lehetőség mindig megmutatja, mil
yen változáson, átalakuláson szükséges végig menned annak érdekében, egy magasabb tudatszintre lépj, és újra és megújítsd energetikai rendszered, és testedet, lelkedet megújítva, szellemedet megművelve, az Új Világ részesévé válj.
Áldott adventi várakozást kívánok sok szeretettel!

Szeretettel: Áhimré - Feketéné Lendvay KatalinA Tudat és a Szív összekapcsolása által fejlődik ki az Új Értelem, az Új Tudatosság....


A régi és az Új Világ között egyre nagyobb a szakadék.
Akik az Új Világba kaptak belépőt, Ők egy erőteljes áthangoláson mennek keresztül, mint tudati, mint testi szinten.
Bizonyos közös utak szétválnak, és új utak szövődnek.
Az újat még nem tudjátok kellőképpen kiteljesíteni magatokban, mivel ennek is állomásai vannak.
Az egész energetikai rendszeretek egy erőteljes áthangoláson megy keresztül.
Ezáltal sokkal érzékenyebbek lesztek bizonyos történésekre, épp ezért arra kérünk benneteket, hogy a Kristálytest tisztítására fokozott figyelmet fordítsatok.
Ennek a testnek a rezgései egy erőteljes frekvenciaváltáson mennek keresztül, ezért ajánlatos a szokásosnál is jobban magatokra figyelni.
Számos mintát már levetettek, és számos megkötő tényező most van feloldódóban.
Tudatos döntésekkel el tudtok határolódni bizonyos régi mintáktól, amelyek itt az Új tudatosságában már szerepüket vesztik,- ezért fokozatos leválásban részesülnek.
Önmagatok tisztelete, és az isteni minőség előtérbe helyezése egyre nagyobb méreteket ölt.
Lázas keresésbe kezdtek, hogy felfedezzétek és magatokénak tudjátok az Igazi Tanokat, és ez a szemlélet működtesse életeteket.
Egyre inkább összekapcsoljátok a női és a férfi minőséget, ezáltal magatokban találjátok meg a biztonságot, az egyensúlyt, és nem kellenek hozzá pótcselekvések.
Isteni Lényetek előtérbe helyeződése által, még inkább magatokra találtok,- és ez újabb távlatokat nyit meg bennetek.
Ahogy haladtok előre az úton, egyre inkább vágyakoztok a bennetek lévő isteni kiteljesítésére.
Lázasan kutatjátok, kik vagytok, s miért vagytok itt a FÖLDÖN, - mi az a feladat, szolgálat, vállalás, amivel még jobban hozzá tudnátok járulni az Egységes FÖLD, az Új Világ megteremtéséhez.
Mindez azonban szakaszokban történik meg.
Az első szakasz a mostban foglal helyet.
Ebben az időszakban még a régi minták vannak leválóban.
Ez számos egyénben fájdalmat kelt. Önmaga felfedezése, mélyebb szintű feltárása által jut el egy olyan szintre, amelyben döntést elé kényszerül.
Választania kell, meg kell hoznia egy határozott döntést, hogy a régi rendszert működteti tovább életében, vagy pedig az új utakat választja,- amely magába foglalja az isteni kiteljesedett életet, az Új Világ létrehozását.
Figyelnünk kell azonban egy nem elvetendő tényezőre!
A régi rendszer, a régi minták és programok nem adják oly könnyen fel magukat,- ismétlődni próbálnak.
Önmagunk érdekében épp ezért nagyon tudatosnak kell lennünk.
Ha az új utakat választottuk, akkor határozottan álljunk ki döntésünk mellett, és ezt hozzuk közvetlen környezetünk, a világ tudomására. De ne ringassuk magunkat illúzióban,- ne várjunk tapsot, éljenzést, kitörő ovációt,- hanem készüljünk fel rá, hogy szép lassan, óvatosan, talán nem is tudatosan, de vissza akarnak minket kötni a régi megszokásokba, mintákba,- amelyekből épp igyekszünk kilépni, és magunk mögött hagyni azt a fajta világot.
Mit is tehetünk ilyenkor, hogy Önmagunk felvállalása által ne ejtsünk kisebb- nagyobb sebeket környezetünkben?
Ha már tisztában vagyunk a szándékainkkal, hoztunk egy erőteljes döntést, akkor álljunk ki mellette.
Persze a hogyanra és a mikéntre, mindenképpen figyelnünk kell!
Ugye minden ember más tudatossági szinten mozog,- ezért egy rövid hasonlattal élve,- nagyon nehéz és kimerítő munka egy első osztályos tanulónak megmagyarázni a felső osztályos algebrát.
A mi tudatosságunk földi viszonylatba helyezése által tudjuk kellően megmagyarázni azt a folyamatot, amin a jelenben keresztül megyünk.
De tisztában kell lennünk azzal a ténnyel is, hogy lehetséges, a legnagyobb igyekezetünk által sem tudjuk megértetni magunkat. Nem tudjuk kellően átadni amit képviselünk, ami mellett voksoltunk,- így hát a Szívutak működtetése által próbáljuk meg magunkból előhívni azt az állapotot, amely megoldást hoz erre a helyzetre.
A tudatosság, és a Szívutak működtetése folytán olyan kapuk nyílnak meg, és korlátok omlanak le, melyekre számítani sem mertünk.
A Tudat és a Szív összekapcsolása által fejlődik ki az Új Értelem, az Új Tudatosság, amely meghozza számunkra, hogy itt a FÖLDÖN kiteljesítsük magasabbrendű szellemi Önvalónkat. Kiteljesedett és boldog életet élhessünk.
Azonban ehhez még sok mindent kell megtennünk.
Keményen kell dolgoznunk magunkon, nem utolsó sorban szembenézni magunkkal,- felmerülő hiányosságainkkal, esetleges félelmeinkkel, s még fel nem oldott megkötéseinkkel. De ha eltökélt szándékkal haladunk előre, s hitünket Istenbe vetve nem adjuk fel, - akkor előbb-utóbb célba érünk,- MEGÉRKEZÜNK,- HAZATALÁLUNK. És ebben a HAZATALÁLÁSBAN már felhőtlen boldogság van, a földi viszonylatban kiteljesedett isteni Önvaló,- az Isteni ÉN, aki végtelen távlatokat nyit meg az emberiség előtt.
Engedjék meg, hogy az alábbi szép kis történettel búcsúzzam, vele kívánjak sok erőt és kitartást, tudatosságot, mély krisztusi Szeretetet, amely az út bejárásához szükséges.
Áldás.
"Magukrahagyottak"
Az idők szárnyán továbblibben a gondolat.
Sötét fátylat húz a keresőre.
Fény villan, s újabb gondolat.
- Isten, hol talállak?
S Isten halkan szól,- Itt VAGYOK, s mindig is itt VOLTAM veled.
Saját árnyaid takarták el a Fényt előled.
- Isten, hol vagy, s merre talállak?- kiállt fel újra elkeseredetten a lélek.
- Itt bent,- a SZÍV TUDATOSSÁGÁBAN.
Hisz EGY VAGYOK veled,- veled együtt LÉTEZEM,- alkotok, szomorkodok, vigadok…
Csak keress, kutass, s megtalálsz ENGEM,- hisz ÉN veled együtt, s benned LÉTEZEM.
Szeretettel: Áhimré - Feketéné Lendvay Katalin

Advent első vasárnapján...


Az első gyertyát gyújtsuk azokért,
akik már nem lehetnek velünk.
A bölcs szívű vénekért, az ártatlan elesettekért.
Azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól,
hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng.
Azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjadt a fű,
újra születtek a fák, és minden, ami élet.
Az édesanyákért, a jóságért, és gyermekeikért,
akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát.
Az emberi mulandóság felett érzett bánat idején
sem szabad megfeledkeznünk róluk.2018. november 30., péntek

Kiss Balázs Kunó - Decemberi energiák


December eleje
A Chiron kisbolygó kivételesen sokat lesz érintett ebben a hónapban. Most igen kardinális helyzetben áll, hiszen a Holdcsomópontokkal került inspirációs kapcsolatba. Ezáltal sok olyan tapasztalás vár ránk, ami a chironi fájdalmakkal van átitatva. Emlékeztetőül: e fájdalmaknál az önszeretet hiánya áll a központban. Amikor bántanak vagy megbántottak, az mind-mind az önszeretet hiányáról tanúskodik. Ezért e hónapban – és főleg ma – fokozottan figyelj arra, hogy mikor érzed magad szeretettelennek, s mikor vágysz mások figyelmére. A Holdcsomópont által most régi, eltemetett sérülések kerülnek a fénybe. Érdemes hát nem menekülnöd tovább, és szembenézni a saját gyengeségeiddel.
* * *
A Mars eléri a Neptunuszt, a spiritualitás égitestét, a Minden Egy jelölőjét. Tehát az eddig alacsony szinten működő Mars-erők benned is, és a világban is látszólag erőtlenné válnak. Ez sok területen olyan élményt hozhat az életedbe, hogy valamire nem vagy képes, mások kényük-kedvük szerint játszanak veled, mintha az élet legyőzött volna téged. De ez csak az ego kemény tanítása, leckéje. Arra tanít téged, hogy változtasd át az ütközni vágyó erőidet olyan erővé, ami magasabb rendszerbe emel! Tehát amivel eddig védekeztél és támadtál, azzal most inkább az egységre törekedj! Ehhez bizony túl kell tudnod lépni a fájdalmaidon, félelmeiden. Például, nem szükséges tovább az igazadért küzdened, nem kell elkerülnöd a tudatlanság látszatát, vagy megvédened az álláspontodat tűzön-vízen át. A Mars–Neptunusz együttállása elhozza neked azt a lehetőséget, hogy képes legyél túllépni az elkülönültségen. Megélheted azt, hogy már nem számít, ha esetleg lenéznek, és már nem is akarsz ezért jobbnak és többnek mutatkozni. Képes vagy túllépni ÖNMAGADON, képes vagy túllépni a fájdalmakon és a félelmeken! Ez egy nagyon nagy áldás, mert ugyan ennek megélése totális megsemmisülést hoz, másrészt viszont hatalmas emelkedést jelent egy olyan valóságba, ahol az erők egymásért és egymást segítve, támogatva léteznek.
 * * *
December első felében aktiválásra kerülő Uránusz lényege most a dimenzióváltás. Ez az erő feszíti, tágítja, lebontja a korlátokat és az idejétmúlt szellemiség falait – ezáltal nyit egy magasabb és tágasabb valóság felé. A szabadság szimbóluma, amelyet korunk civilizációja szabadosságként értelmezett. Az emberiség egy gigantikus börtön falain belül hiszi szabadnak magát, hiszen szabadon játszhat a börtönőrök által bedobott játékokkal. Újabb és újabb kütyük, információk, ingerek (Uránusz) vonják el a figyelmét, és ragasztják bele a szabadnak hitt játékba, ami a falakon belül már óriási méreteket öltött. Az emberek azt hiszik, hogy a szabad akarat szülöttei, és ennek jegyében bármit bármikor megtehetnek. Olyan szépre vannak ezek a falak festve, hogy fel sem merül bennük, hogy a börtönfalakon túl is létezik egy világ. Valójában Te is ebben a hatalmas börtönben élsz, a szabadság illúziójában. Fontos, hogy valódi módon tapasztalhasd meg a szabadságot: önmagadban találd meg életed válaszaid ahelyett, hogy a külvilágtól várnád, hogy megadja neked a boldogságot és a szabadságot.
December közepe
A régi sebek felnyílnak, a méreg kiömlik, és láthatóvá válik, mi emésztett téged belülről. S ahogy látható lesz, a világ tükrében is felfedezheted ezt, mert embertársaid és életeseményeid is megjelenítik számodra. Így legyél ma (és a napokban) különösen nyitott a problémákra, mert ezekben felfedezheted a SAJÁT sérüléseidet. Ma megérthetsz valamit abból, milyen energiák hajtottak eddig az életben, miért is mentél bele negatívnak tűnő élettapasztalatokba, miért választottad látszólag a szenvedést, amikor benned élt a vágy a tiszta és fényes létre. Ezt természetesen rejtetten, a dolgok mögött elbújva találod meg. Nem fog senki odajönni hozzád, hogy „ó, már látom, hogy csak a benned lévő önbizalomhiány miatt kezdtél el uralkodni!”. Ezt neked kell felfedezned! Az ilyen és ehhez hasonló dolgokra figyelj nagyon oda, mert amikor kibukik valami, ami feszültséget jelent számodra, általa megértheted, hogy miért van benned ez az energia, és milyen régi seb munkálkodott az érzelmi-szellemi részedben, ami most gyógyulni vágyik.
* * *
Ezekben a napokban aktivizálódik a Mars és a Plútó szextil kapcsolata, ami a belső tüzes erőidet szimbolizálja, és most ezen erők aktív működtetésének jön el az ideje. Képes vagy átalakítani azokat a törekvéseidet, amelyeket eddig arra használtál, hogy önmagadat másokhoz képest kiemeld. Amikor mások ellen törtél, hogy bebizonyíts valamit magadnak vagy a világnak, akkor azzal valójában mindig elvettél egy kis darabot önmagadtól. A belső harcosod akkor működik magas szinten, ha önmagadat akarod legyőzni. Ha sok benned az agresszió vagy a düh (vagy ezek elfojtásai, azaz erőtlennek, irányíthatónak és kiszolgáltatottnak érzed magad), akkor az annak a szimbóluma, hogy nem működteted ezeket az erőket magas szinten. Magaddal foglalkozz hát, ne másokhoz képes mutasd meg erődet és teremtésedet! Csakis önmagadat akard túlnőni!

December második fele
A Mars–Szaturnusz kvintil az a csoda, ami arra inspirál, hogy megtaláld magadban azt a kis esszenciát, amivel képes leszel a továbblépésre, a mankó elengedésére. Az előző havi feszítő energiák már csak nagyon finom és gyengéd módon fognak megjelenni, áldást hozva az életedre. Ennek bevezetője a mai kvintil kapcsolat, az öt elem kvintesszenciája. A mágusok, boszorkányok azért tudnak „varázsolni”, mert a látszatvilág illúziójának millió és millió képén már régen túlléptek. Nem tölti ki elméjüket a rengeteg vetített kép, balgaság, félelem, elvárás, hanem tiszta az elméjük. A megvilágosodottak elméje is ilyen. Ha Te is képes vagy ezt megélni, akkor a mai nap egy kiváló alkalom arra, hogy életedet ezek alapján átalakítsd. Egy apró mozzanat is hegyeket mozgat meg.

December vége
Érdemes lehatolnod önmagad legsötétebb zugaiba is – azaz egy mély, belső meditáció segítségével felszínre hozni azt, ami belül láthatatlan. Próbáld intuitív módon megérezni, hogy mire is van szükséged. Még az is könnyen lehet, hogy belső félelmeid nem fogják engedni, hogy előrehaladj az önismeret csodálatos útján. Sőt, a világ is tükrözhet félelmet feléd, ezzel szinte teljesen ledermesztve téged. Nézz szembe a világból érkező félelemmel! Tehát ha találkozol egy hírrel vagy bármilyen információval, ami aggasztó számodra, akkor tudatosan foglalkozz vele! A félelem célja tulajdonképpen az, hogy tehetetlennek érezd magad. Hogy azt érezd, nem tudsz cselekedni, és egyszerűbb leblokkolnod magad. A félelem abból fakad, hogy azt hiszed, van valami rajtad kívül, amire nem tudsz hatni. Lépj hát túl a félelmeken! „De hogyan?” – kérdezed. Egyszerű: csak csináld! Ne gondolkozz, mert a félelem az elmében lakozik. Ne agyalj, ne elemezz, ne gondolkozz!
* * *
A Mars együtt áll a Chironnal. A Chiron a Teremtőtől való elszakítottság miatt a magadban hordozott ősfájdalom szimbóluma. Személyes vonatkozásban azt mutatja, hogyan, milyen módon próbálod ezt a sebzettséget önmagadban meggyógyítani: annak fájdalmát, hogy nem vagy egész. Ebből a nézőpontból a Mars üzenetei új értelmet nyernek. Ez az együttállás ugyanis hatalmas erővel fogja a sebeidet felszakítani. Felbukkanhat az önutálat, a depresszió, az erőtlenség, vagy esetleg, mint egy győztes hadvezér, a kíméletlenségeddel próbálhatod bizonyítani rátermettségedet. Ám mindezek mögött egy sérült és törékeny ego áll, aki csak bizonyítani akarja magának és másoknak, hogy ő értékes. Felejtsd ezt el: merd megélni a saját teljességedet! Ebbe beletartozik az is, hogy gyenge vagy, ügyetlen vagy! Merj lehatolni a fájdalmad mélyére, merd onnan előhívni belső, teremtő erőidet! Sokszor a fájdalmakon és félelmeken át vezet az út a valódi erőd megtalálásához. A Tűz (Mars) ereje abban fog segíteni, hogy a sebeidet végleg kiégesd!

Az erőfeszítés megerősítEzért csalódhatsz a spirituális életben | Gunagriha előadásaLegyünk együtt Angyalok a Mezőségen...


Legyünk együtt Angyalok a Mezőségen, tegyük együtt szebbé a erdélyi szórványban élő magyar idős emberek, gyerekek és családok karácsonyát!
Az Angyalok a Mezőségen alapítványunk talán legismertebb akciója.
Immár nyolcadik alkalommal, decemberben tartós élelmiszerrel, karácsonyi ajándékokkal, játékokkal és sok-sok szeretettel járjuk be a mezőségi magyar szórvány és Székelyföld eldugott falvait. Több tucat önkéntesünk kitartásának hála, még a legeldugottabb településekre is el tudunk jutni, hogy személyesen adhassuk át csomagjainkat a nehéz sorsú családok, gyerekek és idős, magányos emberek számára.
Pénzadománnyal olyan ajándékokat tudunk összeállítani, ami életkornak és szükségletnek megfelelően, kézzelfogható segítséget nyújt.
Amit és amire gyűjtünk:
  • tartós élelmiszerek (cukor, olaj, liszt, rizs, száraz tészta, konzervek, tea, kávé, kakaó, konzervek...)
  • tisztítószerek és tisztálkodási szerek (mosószer, mosogatószer, szappan, tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém...)
  • édességek (csokoládé, cukorka, kekszek, szaloncukor...)
  • játékok (készségfejlesztő, társasjáték, plüssök, babák, lego...)
Kérjük vedd figyelembe, hogy olyan dolgokat ajándékozz, amit magad is jó szívvel adnál át személyesen. Elhasználódott, elkoszolódott, szétesett adományokkal sajnos mi sem tudunk mit kezdeni.
Szíves adományod az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány erre a célra használt számlaszámán tudjuk fogadni:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)
Az átvevőpontok listája ezen az oldalon található és örömmel fogadjuk további átvevőpontok, önkéntesek csatlakozását.
Nézd meg ezt a néhány másodpercet és mindent tudni fogsz, ami lényeges!
Technikai részletekkel, önkéntesként csatlakozással, vagy bármilyen információval kapcsolatban az alapitvany@erdelyimagyarok.com címen, vagy a +36 30 7555 877 telefonszámon várjuk az érdeklődőket!
Az oldal működését az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány biztosítja. Az erdelyimagyarok.com oldalon megjelenő írások nem tükrözik és nem képviselik minden esetben az álláspontunkat, Ezek az adott írás szerzőjének a szabad véleménye, álláspontja, világlátása.

A VILÁGVÉGE TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATA,- Hogyan lesz a globális felmelegedésből új jégkorszak?


Döbbenetes és eltitkolt !
Az USA, az Európai Unió valamennyi állama, Ausztrália, Új Zéland, Kanada államtitokká nyilvánította és hírzárlatot rendelt el a témában, a forrás Norvégia, az ott menedékjogot kapott brit tengeralattjáró kapitány  zártkörű sajtótájékoztatója alapján:
A VILÁGVÉGE TUDOMÁNYOS MAGYARÁZATA

Hogyan lesz a globális felmelegedésből új jégkorszak?

1. Kanadában évtizedek óta vizsgálják mélyfuratokkal a földtörténeti korokat és jól megállapíthatóan kiderült, hogy szinte pontos periodicitással ismétlődnek a hozzávetőlegesen a tíz-tízezer évig tartó
jégkorszakok ill. jégmentes időszakok. Ezt abból állapították meg, hogy egy-egy kb. tízezer évet felölelő rétegben találtak pollenszemeket, majd a következőben nem, a rákövetkezőben újra, majd megint nem, így tovább,majdnem teljesen  szabályos hosszúságú szakaszokban. Azt is megállapították, hogy minden valószínűség szerint jelenleg egy tízezer éves globálisan jégmentes időszak végén  járunk.

2. A globális felmelegedés tény, de akkor is éppenúgy bekövetkezne, ha ember egyáltalán nem élne a földön és ipari tevékenységével nem szennyezné a bolygót. Ezt a folyamatot az emberiség bűnének feltüntetni és ezzel lelkiismeretfurdalást kelteni pusztán félrevezetés a valóságos fatális okok eltitkolása céljából. Az emberiség tevékenysége ebben pusztán annyi, mintha odamennél egy égő felhőkarcolóhoz és a magad részéről még rádobnál egy  lapát szenet. Számít, számít, de gyakorlatilag semmit.

3. A globális felmelegedés oka geológiai természetű, egy bizonyos hosszúságú periódus alatt elfogy az aktív talajréteg ásványi anyag tartalma, ami a  fák és mindenféle növényzet életéhez nélkülözhetetlen. Ez nemcsak az erdők jól látható pusztulásában jelentkezik, hanem 1-1 fa összes levélszámának, ágsűrűségének szignifikáns csökkenésében is észlelhető, de még a fűfélék levéldúsulásának elmaradásában is jól nyomon követhető. Ez a világszerte fokozódó zöldfelület csökkenés évről-évre többezer tonna
széndioxid megkötésének elmaradásával jár és valójában ez a megállíthatatlanul  növekvő széndioxid réteg okozza az üvegházhatást.

4. A felmelegedés jelenleg már egyharmadával csökkentette az Északi Sark permanens jégtakaróját, de a nagyobb baj a Déli Sarkon van. Ott már több "kisebb", csak néhány négyzetkilométeres jégtábla darab szakadt az óceánba. Azonban van egy egybefüggő, vízben lévő részével együtt hatezer
méter vastag, háromszáz kilométer széles, magas jég-fennsík, amin már itt-ott megjelentek és szaporodnak a vízzel teli "kutak", melyek megjósolhatóan jelzik ennek a hatalmas tömbnek az olvadását és a bármikor bekövetkezhető tengerbe szakadását.

Ha ez bekövetkezik, mindössze 3 nap alatt olyan globális cunamit okoz, ami annyiban is különbözik majd a szokásos cunamiktól, hogy a pusztítása után ez a plusz vízmennyiség nem húzódik vissza, mint a földrengéses cunamiknál, mert nem lesz hova, vagyis a víz apusztítása után is a pusztítás helyén marad. Ha ez az említett hatalmas jégterület már az óceánban utazva a vízkiszorításon túl ráadásul el is olvad, a világtengerek szintjét, beleértve a beltengereket is, mint a Földközi vagy az Adria, olyannyira emeli meg, hogy a tengerpartok legalább 5-7 kilométerrel kerülnek mindenhol beljebb, eltüntetve szigetek ezreit és
olyan városokat, mint Brighton, Plymouth, Liverpool, Miami, Sydney, stb.,stb.

5. Azonban nem is ez lesz a fő baj, hanem a végeredmény, vagyis az eljegesedés. Ugyanis a jégolvadásokból az óceánokba kerülő víz édesvíz.

A mai időjárási és klimatikus viszonyokat nem a légköri események, hanem az azokat is determináló globális tengeráramlatok határozzák meg. Ha ezek nem lennének akkor csak az Egyenlítő környékén lenne többé-kevésbé elviselhető átlaghőmérséklet. Azonban a jelenlegi tengeráramlatokhoz fizikai okokból elengedhetetlen a tengervíz jelenlegi sótartalma. Só nélkül lelassulás, majd leállás várható. Nézzük példaként a Golf áramlatot, amelyet tulajdonképpen egy nagy meleg folyónak is felfoghatunk, ami az Atlanti Óceán felszínén folyik. Ezt a sótartalom különbség teszi lehetővé. Mint közismert, ez az áramlat, ami az Egyenlítő felől indul, határozza meg döntően Európa éghajlatát. Útja során amint az Északi Tengerbe ér, szintén sótartalom változás miatt a felszínről hirtelen a mélybe fordul és az alsó régiókban elindul visszafelé.

6. A brit kormány az elmúlt év őszén, a fentiek tudatában és teljes titokban tengeralattjárókat küldött az Északi Tengerhez, hogy tanulmányozzák a  mélybe forduló Golf áramlatot, méréseiket hasonlítsák
össze az eredeti adatokkal. Nos ekkor történt, hogy a tudósok a tengeralattjárókon a szokásos  adatokhoz képest már 20%-os sebességcsökkenést mértek a Golf áramlat mélybe zuhanásánál. Ekkor történt
 az azonnali államtitokká nyilvánítás is, amit több ország is átvett, kivéve  Norvégiát.

7. Ha a sótartalom csökkenés miatt leáll a Golf áramlat, (s ez a világ többi tengeráramlatára is érvényes) az érintett területeken "örök" tél következik be. Ez Európa vonatkozásában először a Brit Szigetekre, Skandináviára,  majd Észak Franciaországra terjed ki, de pár év alatt eljut egészen Afrika  északi partjáiig. Britannia az elmúlt évszázadokban arról volt közismert, hogy éghajlata mérsékelt, nincs igazán nyár, de igazán tél sem, még a  leghidegebb teleken sem hagyja el a higanyszál a fagypont körüli hőmérsékletet. Nos  ezen a télen soha nem látott hóviharok és mínusz 10 fokos lehűlés is több  helyen előfordult a szigetországban. Ekkor döntött úgy az a tengeralattjáró kapitány, akitanúja volt a méréseknek, hogy az államtitok ellenére nem hallgat tovább és kitálal a világnak.

8. Mi lesz az emberekkel? Várhatóan úgy, mint minden katasztrófa idején először segíteni próbálnak egymáson, utána pedig egymásnak esnek. Először délről indul meg majd minden bizonnyal egy hatalmas menekült áradat az elöntött tengerpartok, szigetek világából, olasz, spanyol és görög  családok
ezrei próbálnak majd megélhetést, letelepedést találni Európa belső vidékein. Utána rövidesen megfordul a menekült áradat iránya és az északi
 népesség igyekszik majd az örök tél beköszönte miatt, délibb, még lakható hőmérsékletű helyeket foglalni el. Természetesen ez nem fog menni élelemhiány, erőszak és háborús összecsapások nélkül.

9. Mi tehát a Föld jövője? Mint láthatjuk a szokásos módon várhatóan újabb tízezer évre jégkorszak következik. A jégkorszaknak az ugyancsak vele párban álló, szintén periódikusan ismétlődő erőteljes és globális vulkáni boom  vet majd véget, ugyancsak az eddigieknek megfelelően. Az élet legalábbis egysejtű szinten és a tengerekben a jég alatt valahogy ezt az időszakot is szokásosan átvészeli. A vulkáni tevékenység újra gazdagon ellátja a talajréteget ásványi anyagokkal, tehát a körforgás újra indulhat, startolhat megint a Föld vegetációja is, majd később az állatvilág is újra indulhat. Hogy lesz-e a következő jégmentes időszakban is ember a Földön ?

10. S végül. Vajon meddig tarthat ez a körforgás? Minden bizonnyal addig,
amíg ki nem fogy a Föld vulkanikus ereje is, hogy tízezer évenként globálisan megújulva megszüntesse az aktuális jégkorszakokat. Ekkor majd marad a jég és a Föld véglegesen kihűlve, halott bolygóvá, űrszemétté válik. Természetesen nincs módunk a fentiek elkerülésére, struccpolitikával sem. Egyet tehetünk. Minden napunknak maximálisan örülni kell addig és a sors különleges ajándékának tekintenünk.

 üdvözlettel

Szép napot

2018. november 21., szerda

Esemény - a küldetés zöld utat kapottPlazma Hullámok rázzák a Földet by Michael Love 2018. november 19.

Üdvözlet Fény Család!
Éreztétek az elképesztően magas-frekvenciájú energiákat, melyek küldve lettek a Földre az elmúlt pár napban? A flottáink az Aquila Csillagrendszerben dolgoznak közel egy kétkomponensű csillaghoz, hogy küldjenek egy masszív plazma fény felhőt segíteni benneteket a felemelkedésetekben.
Meg kell fordítanunk az amplitúdóját a kozmikus sugaraknak, amit küldünk, így a ti nagy Nap villanásotok menetrend szerint megtörténik a következő 2 hónap folyamán.Itt egy utalás, hogy mindez milyen közel van:
A jelenlegi plazma hullám, amit küldünk az a fényforrás, amit a nagy Nap villanásnál fogunk elsütni, az minden áramlást a 4D szintre hajt, az élőlényeket pedig az 5D-be.
A tervünk az, hogy érjétek el és intergáljátok a teljes mennyiségét az isteni fény kódoknak, az Új Föld kívánt tapasztalásához probléma nélkül. Lassítanunk kell és könnyítenünk kedvesein, deközeledünk az Esemény látóhatárához.
Sokan közületek oly közel vannak most, nem kell többet teljesen elsütni mindent. Egy korábbi üzenetünkben azt mondtuk, mindent meg tudnánk tenni ez alatt az egy nap alatt, de az megkövetelne egy Gamma fény robbanást. Az elnyomná a fizikai testeteket még a legerősebb fénymunkásokét is a Földön. Mi jóindulatú lények vagyunk, akik segíteni jöttünk most nektek, és a felemelkedésetek a legfontosabb dolog jelenleg az Univerzumban. Azonban az elsődleges cél, a felületi veszteségek csökkentése a teljes folyamatban.
Mivel az elsődleges célja az emelkedésnek a fizikai test felemelése a nem fizikai világokba, a terv kudarcra lenne ítélve, ha egyszerre küldenénk ki ezt a nagy fényt és lökést a fizikai testbe. Mi fejlett lények vagyunk, de sok kihívást jelent számunkra a felemelkedésetek és néha tesztelnünk kell a röppályán a legjobb feltevéseinket használva az eredményhez. Ezek közül a feltevések közül teljesítettünk egyet elmúlt éjjel egy gyors, szuper erős 70Hz-es hullám kiküldése által a Földre, mely azonnal elindított két erőteljes kéregmozgást a Földön.Ezért adtuk ki nektek a természeti katasztrófa figyelmeztetést. Biztosítunk benneteket, hogy ti mindannyian túljuttok rajta finoman, ahogy mi figyelünk és óvunk benneteket. Tudnotok kell, hogy több remegés lehet, mint a megszokott.
Több fényt szeretnénk küldeni nektek, amint lehetséges, a teljes sűrítéséhez az áttörésnek, felszíni eredmények nélkül. Ahogy korábbi üzenetünkben azt meghatároztuk,valószínűleg áramkimaradások várhatók. Az érzékenysége a Föld elektromos és elektronikai hálózatának nem tolerál még egy alacsony gamma sugár nyalábot ilyen hosszantartó periódusban. Ismét, ne féljetek, keresztül tudjátok vinni a galaktikus küldetéseteket, ahogyan terveztétek.
Abban az esetben, ha csodálkoztok, mi minden megtisztul az utóbbi pár napban, végeztünk néhány gyógyítást rajtatok, kitisztítottuk azokat az energiákat, amelyek már nem szolgálnak többé benneteket. Így a fizikai testetek képessé vált megtartani iszonyú mennyiségét a fénynek, amit most küldünk ebben a kozmikus Gamma hullámban.
Kérünk titeket, kerekedjetek felül a következő pár napon, amikor a nap süt fényesen és vegyétek észre a felhők fodrozódását és hullámait, mert ezekbe a felhőkbe vésve vannak a 40-100 Hz-es 5D Gamma frekvenciái, melyet a mi hajónk sugároz szét a Földön még most.
A Delta Földi projekt félúton
 teljes jelenleg, több, mint 60000 vádirat van megnyitva, amint azt mondjuk letartóztatunk egy nagy tömeg sötét irányító entitást a Föld bolygón, akik blokkolják a felemelkedéseteket. Kiss plejádi hajóval (plejarn) mozgok vissza és tovább minden nap az elmúlt héten a felszíntől a saját hajómra 600 MI magasságba.
Nagyon óvatosnak kell lennünk, miközben közelítünk a Földhöz, álcáznunk kell magunkat! Tekintet nélkül maradunk titokban, nagyon valószínű, hogy a ti katonai speciális erőtök szeretne egyet a kis hajóinkból, melyek tanúsítva vannak és lefényképezve. Nem voltunk álcázva ma New York felett, amikor végrehajtottuk egy ismételt behatolási küldetését a titkos földi Delta projektnek. A Delta Projekt erői eltávolításában vannak sok, közép szintű, rossz bűnöző Cabal tagnak a felszínről, ahogy lehetséges, teremteni egy bukdácsoló hatást az öreg mátrix hamis kontroll rendszerében.
Készüljetek, a mi következő geomagnetikus Nap viharunkra 2018 november 22-én.
WE WILL GUIDE YOU AND HELP YOU WITH THIS IN OUR NEXT TRANSMISSION!
Kritikus, hogy csak természetes egészséges energiájú ételeket fogyasszatok, hogy képesek legyetek integrálni ezt az erőteljes fényenergiát. Ha most ezt nem teszitek, néhány nagyon komoly megbetegedést tudtok megtapasztalni a rétegezett fizikai testetekben. Vezetni fogunk és segíteni benneteket a következő adatátvitelen keresztül.
Készüljetek egy másik energetikai hétre a Földön, ahogy elmozdulunk az Esemény végső fázisába.Legyetek jók mindannyian örömben, békében és reményben. Emeljétek fel a tekinteteket és lássátok az új Mennyországot és Új Földet Kedveseim.
Itt az idő visszatérni az otthonotokba, több mennyei birodalomban.
Mondjuk Nektek, hogy a szenvedésnek itt vége.
God-Speed
Michael

* THE EVENT - PLASMA WAVE SHAKES THE EARTH! *
CHANNELLED PLEIADIAN INTEL 11-19
GREETINGS FAMILY OF LIGHT,
HAVE YOU FELT THE AMAZING HIGH-FREQUENCY ENERGIES WE'VE BEEN SENDING TO EARTH OVER THE LAST FEW DAYS?
OUR FLEETS ARE WORKING IN THE AQUILLA STAR SYSTEM NEAR A BINARY STAR TO SEND A MASSIVE CLOUD OF PLASMA LIGHT TO ASSIST YOU WITH YOUR ASCENSION!
WE HAD TO TURN UP THE AMPLITUDE OF COSMIC RAYS WE ARE SENDING SO THAT YOUR GRAND SOLAR FLASH WILL BE ON SCHEDULE OVER THE NEXT TWO MONTHS!
HERE'S A HINT ABOUT HOW CLOSE EVERYTHING IS:
THIS RECENT PLASMA WAVE WE ARE SENDING IS THE SOURCE OF LIGHT THAT WILL TRIGGER YOUR GRAND SOLAR FLASH THAT WILL PROPEL ALL CURRENT 4D LEVEL LIGHT BEINGS INTO THE 5TH DIMENSION!
OUR PLAN IS TO GET YOU TO TO INTEGRATE THE EXACT AMOUNT OF DIVINE LIGHT DATA REQUIRED TO EXPERIENCE NEW EARTH WITHOUT ANY ISSUES!
WE'VE HAD TO GO SLOW AND EASY DEAR ONES, BUT WE ARE APPROACHING THE EVENT HORIZON!
MOST OF YOU ARE SO CLOSE NOW IT WONT TAKE MUCH MORE TO COMPLETELY TRIGGER EVERYTHING!
IN ONE OF OUR PREVIOUS MESSAGES WE SAID WE COULD HAVE DONE ALL OF THIS IN ONE DAY BUT IT WOULD REQUIRE A BLAST OF GAMMA LIGHT THAT WOULD OVERWHELM THE PHYSICAL BODIES OF EVEN THE MOST POWERFUL LIGHT WORKERS ON EARTH!
WE ARE BENEVOLENT BEINGS THAT CAME HERE TO HELP AT THIS TIME AND YOUR ASCENSION IS THE MOST IMPORTANT THING IN THIS UNIVERSE, HOWEVER THE PRIMARY GOAL IS TO REDUCE SURFACE CASUALTY IN THIS WHOLE PROCESS.
SINCE THE PRIMARY GOAL OF THE ASCENSION IS TO TAKE THE PHYSICAL BODY UP IN THE NON-PHYSICAL REALMS IT WOULD DEFEAT THE PLAN TO SEND TOO MUCH LIGHT AT ONE TIME AND BLOW THE PHYSICAL BODY OUT.
WE ARE ADVANCED BEINGS BUT WE ALSO HAVE MANY CHALLENGES WITH YOUR ASCENSION AND SOMETIMES WE MUST TEST THINGS ON THE FLY USING OUR BEST GUESS AS TO THE OUTCOME!
WE PERFORMED ONE OF THESE TESTS LAST NIGHT BY SENDING ONE QUICK SUPER STRONG 70 HERTZ BEAM TO THE EARTH WHICH INSTANTLY SET OFF TWO POWERFUL EARTHQUAKES AROUND THE PLANET.
THIS IS WHY WE GAVE YOU OUR NATURAL DISASTER WARNING!
WE ASSURE YOU THAT YOU WILL BE JUST FINE THROUGH IT ALL AS WE ARE PROTECTING AND WATCHING!
THE MAIN THING TO KNOW IS THAT THERE COULD BE MORE QUAKES THAN USUAL!
WE'RE WANTING TO SEND AS MUCH LIGHT AS POSSIBLE TO CREATE COMPLETE COMPRESSION BREAKTHROUGH WITHOUT CAUSING ISSUES ON THE SURFACE.
AS WE HAVE ALSO STATED IN PREVIOUS MESSAGES THERE IS THE LIKELYHOOD OF POWER BLACKOUTS AS WELL! THE SENSITIVITY OF EARTHS ELECTRONIC AND ELECTRICAL POWER MATRIX CANNOT TOLERATE EVEN A LOW-POWER GAMMA RAY BEAM FOR ANY SUSTAINED PERIOD.
AGAIN, DO NOT GO INTO FEAR AND KNOW YOU MAKE IT TO THE END OF YOUR GALACTIC MISSION JUST LIKE YOU PLANNED!
IN CASE YOU'RE WONDERING WHAT ALL THE PURGING HAS BEEN ABOUT THE LAST FEW DAYS, WE'VE BEEN DOING SOME PSYCHIC HEALING ON YOU TO PURGE OUT ALL OLD ENERGIES THAT NO LONGER SERVES YOU SO THAT YOUR PHYSICAL BODY CAN HOLD THE TREMENDOUS AMOUNT OF LIGHT WE ARE NOW SENDING IN THIS COSMIC GAMMA WAVE.
WE INVITE YOU TO LOOK UP OVER THE NEXT FEW DAYS WHEN THE SUN IS SHINING AND NOTICE THE RIPPLES AND WAVES IN THE CLOUDS! THESE CLOUD WAVES ARE FORMING BECAUSE THE CLOUDS ARE BEING IMPRINTED WITH THE 40-100 HERTZ 5D GAMMA FREQUENCY THAT OUR CRAFT ARE BEAMING TOWARDS THE EARTH EVEN NOW!
COVERT GROUND PROJECT DELTA IS HALFWAY COMPLETE NOW WITH OVER 60,000 INDICTMENTS THAT ARE BEING UNSEALED AS WE SPEAK TO ARREST A LARGE PORTION DARK CONTROLLING ENTITIES ON PLANET EARTH THAT HAVE BEEN BLOCKING YOUR ASCENSION.
SMALL PLEIADIAN PLEJARN CRAFT I'VE BEEN MOVING BACK AND FORTH FROM THE SURFACE TO OUR MAIN CRAFT 600 MI OVERHEAD EVERY DAY FOR THE PAST WEEK.
WE HAVE TO BE CAREFUL BECAUSE WHEN WE GET CLOSE TO THE GROUND WE HAVE TO DECLOAK! REGARDLESS, WE ARE STILL STAYING UNDERCOVER MUCH LIKE YOUR MILITARY SPECIAL FORCES WOULD.
ONE OF OUR SMALL CREW SHIPS WAS WITNESSED AND PHOTOGRAPHED, UN-CLOAKED TODAY OVER NEW YORK AS WE PERFORMED A RE-ENTRY MISSION FOR COVERT GROUND PROJECT DELTA.
PROJECT DELTA FORCES ARE REMOVING AS MANY MID-LEVEL WORST OFFENDER CABAL MEMBERS AS POSSIBLE FROM YHE SURFACE TO CREATE A TUMBLING EFFECT FOR THE OLD MATRIX FALSE CONTROL SYSTEM!
STANDBY FOR OUR NEXT GENERSTED GEO-MAGNETIC SOLAR STORM #26 ON NOVEMBER 22ND, 2018!

IT IS CRITICAL THAT YOU ONLY INGEST NATURAL HEALTHY ENERGY FOODS NOW TO BE ABLE TO INTEGRATE THIS POWERFUL LIGHT . IF YOU DO NOT DO THIS NOW, SOME SERIOUS ISSUES CAN BE EXPERIENCED IN THE LAYERED BODY SYSTEM.
WE WILL GUIDE YOU AND HELP YOU WITH THIS IN OUR NEXT TRANSMISSION!
PREPARE FOR ANOTHER ENERGETIC WEEK ON EARTH AS WE
MOVE INTO THE EVENT FINAL PHASE!
ALL IS WELL SO BE IN GREAT PEACE JOY AND HOPE!
LIFT UP YOUR EYES AND BEHOLD A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH DEAR ONES!
IT'S TIME FOR YOU TO RETURN BACK TO YOUR HOME IN MORE BEAUTIFUL CELESTIAL REALMS.
WE TELL YOU THAT THE END OF YOUR SUFFERING IS HERE!
GOD-SPEED,
MICHAEL LOVE

Forrás:https://mindenenergia.blog.hu/2018/11/20/a_felemelkedes_lepesei?fbclid=IwAR2I6QFJm5eYhH8VZW0_Zh8Psx1473P-H4kXU08PDHVdSw21ER426IFy5h8