ÚJ IDŐK KEZDETE


ÚJ IDŐK KEZDETE

ELŐSZÓ


Isteni Szívem Irgalmában benne vagytok emberek.
Ez a kinyilatkoztatás, leányom szívében élő isteni Szereteten keresztül került átadásra, melyben szívét megnyitotta FELÉM, és magába fogadta az
ÉN SZERETET MEGNYILVÁNULÁSOMAT.
Ezért arra kérlek benneteket, hogy ti is ekképpen cselekedjetek.
Nyissátok meg szívetek FELÉM, hogy általa be tudjátok fogadni a következő sorokat, és azok értelmet nyerjenek életetekben.
JÉZUS.
  
I.
  
Új Idők kezdete
Sokatok szívében már megszületett az Új Világ, most teljesítitek ki a végtelen Isteni Szeretetet magatokban.
Fokozottan kell figyelnetek a szív üzenetére, arra a megnyilvánulásra, amit az Isteni Éned közvetít feléd, mert különben az Új Idők kezdetén sokan eltévedtek és nem ismeritek fel azt az utat, amely biztonságot és nyugalmat ad számotokra.
Mivel még két Idő és Tér között léteztek, ezért sok esetben hajlamosak vagytok visszaesni a régi berögzült mintátokba. Ezáltal kettős utakat jártok be, ami nem előrevisz, hanem óriási kitérővel másfelé vezet.
   A folyamatos ima és ráhagyatkozás az Istenire ebben az időben nagyon fontos dolog, sokkal fontosabb mint azt gondolnátok. Ezért tulajdonítsatok nagyobb figyelmet Önmagatok megtalálására!
Az Új Idők kezdete amelybe már néhányan átléptetek, tele van buktatókkal, amely a megtévesztés álarcából ered.
A megtévesztés óriási méreteket öltött világotokban, és sokkal nagyobb hatással van rátok mint gondolnátok.
A megtévesztés álarcát sok szervezet, vallás és egyéb összekapcsolódás által létrejött csoport veszi magára,- általában többnyire nincsenek is tudatában mit az az erő, amit képviselnek.
Sokszor abba a hibába estek ti emberek, hogy átadjátok az irányítást egy másik embernek vagy hatalomnak, aki hitetek és belátásotok szerint egy magasabb szintet, és kimunkált Szellemiséget képvisel.
Azonban ez a legtöbb esetben később megcáfolja magát, és dicséretes dolog ha a szívetek, lelketek rezdülése folytán mindezt megérzitek.
Ilyenkor azonban nehéz a visszatalálás, mert olyan mértékben távolodtál el Önmagad Isteni Lényétől,- hogy már magad sem tudod valójában mi az igazság, és mi a hazugság.
Két dolgot tehetsz ebben az esetben Gyermekem.
Szívedet megnyitod FELÉM és kéred, hogy mutassam meg számodra a helyes utat. De a figyelmedet neked kell FELÉM fordítanod!
Jeleket adok neked, amelyben útmutatást kapsz, hogy életed útjait miképp járhatod helyesen, az ÉN isteni Tervemnek és Szeretetemnek megfelelően.
A dolog ezután már csak rajtad múlik.
Készen állsz-e megfelelően megnyitani szívedet FELÉM, be tudod-e fogadni az ÉN Isteni Szeretetemet, és készen állsz-e annak áramoltatására?    
Amiben még elmerülhetsz, hogy önvizsgálatot tartasz.
Megnézed, visszalapozod életed eseményeit, különös gondot fordítasz rá, hogy meglásd mi volt az az út, az a szakasz, melyben életed alakulása egy rossz irányultságot vett.
Mindkét esetben az ÉN segítségemre van szükséged.
Hisz nélkülem nem látod meg a helyes irányt,- azt az irányt és utat, amelyet SZELLEMBEN már azelőtt gondosan megterveztél.
Ezért hát arra kérlek bennetek, - mindennap, minden órában élő kapcsolatot tartsatok VELEM. Ez szükségeltetik ahhoz, hogy megtaláld a helyes utat és irányt, amely az ÉN Isteni Tervem megvalósulásaként ajánlottam számodra.
Ha ezen tanácsok szerint cselekszel, és folyamatosan HOZZÁM kapcsolódsz, akkor egy olyan utat jársz be,- amely valójában merőben eltérő és más a többinél, de mindenképpen mélyebb megélésekkel és rálátással alakítod életed.
ÉN társad VAGYOK melletted az úton, jó Barátod, AKI mindent elkövet annak érdekében, hogy életed irányítását megfelelő körülmények közt a kezedben tartsad.
Ezért kérlek, magad válaszd ki az utat, amely két lehetőséget kínál fel neked.
 1. VELEM való szeretetben, egységben,- szövetségre lépsz VELEM.
    2. Önálló utakat jársz be,- amelyben nincs benn az Isteni ráhagyatkozás,
- és éppen ezért, tőled idegen, merőben más utakra vezet, mint amit elterveztél magadnak az életed folytatásaképpen.
Az igazságot azt csak magatokban lelitek meg. De figyeljetek jól, mert az IGAZSÁG egy,- nincsenek különböző igazságok.
Sok oldalról és szemszögből lehet rálátni a dolgokra és véleményt alkotni, de az IGAZSÁG akármelyik oldalról és szemszögből közelíted meg azt, akkor is IGAZSÁG lesz. Ezért arra kérlek bennetek, hogy ne mondjatok ellent az Én Isteni Tervemnek, hanem VELEM együtt haladva készítsétek fel magatokat az Új Feladatra.
  
II.
  
Az Irgalom egy út
    Ha nem figyelsz elég mélyen magadra, a változás sokszor távolra visz önmagadtól, mert belefeledkezel a hiányosságokba, és nem látod meg az Élet szebbik oldalát.
Nem látod meg azt az Isteni Tervet, amely kibontakozóban van előtted, mivel meg akarod oldani, ki akarod pótolni az éppen felmerülő problémás helyzeteket,- ahelyett, hogy minden problémádat az ÉN Isteni Irgalmas szívembe helyeznél el.
Valójában átadod NEKEM gondjaidat, de mégis különböző javaslatokat teszel, miképp és hogyan oldjam meg. A bizalom és a ráhagyatkozás ilyenkor nem az erősséged.
Az ÉN Isteni Irgalmam és Szentséges Szívem, olyan lehetetlennek tűnő helyzetekben is megoldást talál, amit te egyébként emberi tudattal, átlátható módon semmiképp nem tudnál megoldani és a megvalósulás mezejére vinni.
Ezért hát arra kérlek benneteket emberek, az Isteni Irgalmasságomban merüljetek el.
  
   Az Irgalom egy Szentség, amely által szíveteket megnyitva közelebb kerülhettek az Istenihez, mindahhoz a megnyilvánuláshoz, amelyben lelketek olyan magasságokat jár be, miszerint az ATYA minden egyszülött gyermekének lehetővé teszi az isteni megtérés példázatát,- módot, lehetőséget ad, újabb és újabb megtérésekre.  
Abban pedig, hogy ezt mikor teszitek meg, nektek kell döntést hoznotok.
Az Isteni Irgalom, az élet minden percében egy nyitott kapu, amely minden egyszülött gyermek előtt kitárja szívét az arra rászorulóknak.
Az Irgalom egy út, amelyen keresztül elvezet utad a MENNYEI ATYÁHOZ, hazatérsz az Ő ORSZÁGÁBA,- lehetőséget kapva a teljesség megélésére.
  
III.
  
Amint mondom néktek, ÉN VAGYOK az ÚT, amelyen keresztül MENNYEI ATYÁMHOZ megtérhetsz.
   Ez az út azonban nem könnyű, éppen ezért már az út kezdetén figyelmeztetlek, hogy ne hibáztass ha tövisek szúrják kezedet, vagy lábadat tüskék sértik fel.
Senki nem ad bizonyságot számodra arról, hogy utad könnyű és kényelmes lesz.
Éppen ezért csak úgy vállald a VELEM való utad, ha készen állsz az együttműködésre.
Jól és alaposan gondold át a dolgot, nehogy nagyobb feladatot vállalj, mint amit lelked érettsége folytán képes lennél teljesíteni.
Nekem nem gyávákra, hazugokra, számítókra van szükségem.
Akikre szükségem van,- azok a melegszívűek, a félénkek de hívők, és a RÁM hagyatkozók, akiknek szíve telve van az isteni bizalommal és ráhagyatkozással Irányomban. Csak az ilyenek kövessenek ENGEM, mert különben az út amelyet bejársz,- számos, általad nem vélt akadállyal és buktatókkal lesz megtűzdelve, amit emberi mivoltod által képtelen leszel a helyes útra terelni.
      Megtérésre és Kegyelemre mindig van út és lehetőség.
Ezért a bűnösösöket is MAGAMHOZ emelem. Irgalmasságom által, új, élhető életet nyújtok számukra, amelyben a kegyelmi megnyilvánulás által jó útra térhetnek,- amelyre ÉN áldásomat adom.
VEZZESSÉTEK HOZZÁM a LELKEKET, HOGY AZ ÉN SZENTSÉGEMBEN FELOLDÓDVA EGY ÚJ UTAT JÁRJANAK BE, AMELYBEN ÖNMAGUKRA TALÁLNAK.
Ámen. Így legyen!


IV.
  

A BETEGSÉGEKRŐL
A betegségek lelki okai:
     Minden ember, aki a bűn életét élte és áthozta azt a jelenbe, ebbe az életbe amelyben most él, egy újabb elbírálás alá esik.
Ezt nevezik SORSNAK,- amely beteggé tesz, mert nem ISTENNEK tetsző életet élsz. Ennek tükrében nincs más módja megtérésednek, csak olyan formában, ha önmagadat egy olyan helyzetbe helyezed, amely által lelked megérlelődik, megtisztul a rárakodott piszoktól.
Ti általában a nehezebb utat válasszátok, nem önként érlelődik meg bennetek a döntés, hogy a Szellemi utat válasszátok,- hanem inkább különböző olyan helyzeteket teremtetek magatok körül, amely által a lélek megbetegszik,- és a lélek betegsége, bezártsága egy idő után rávetül a fizikai testre. Ha kellőképpen befelé figyeltek észreveszitek, hogy sok esetben van kiút ebből az állapotból, de ehhez fel kell ismernetek az okokat, és egy teljesen új szemléletet felállítanod,- melyben lelkedet arra készteted, hogy Szellemeddel összekapcsolódjon, és ne külön utakat járjon be.
A lélek a rabságban sínylődik, nem tud szárnyakat bontani,- ennek megfelelően a testi minőségét, megnyilvánulását is lecsökkenti és alapszintre állítja be.
A test saját börtönében szenved ezáltal, és nehezen találja meg a kiutat.
Nem igazán érti mi az a megnyilvánulás amely idáig vezette.
Mi volt az oka élete rosszabbodásának, hogy ilyen mértékben megfeneklett és a mélybe zuhant.
Jobb esetben magába nézz az ember.
Saját tükör általi vizsgálódások szükségeltetnek ahhoz, hogy feltárja a bajokat amiket magának okozott.
Ha egy teljes szemléletváltás és új irányzat, életigenlés jön elő a személynél, akkor már nyert ügye van,- mert az isteni Kegyelem utat mutat a gyógyuláshoz, és olyan személyekhez, lehetőségekhez vezeti el, amely által teljesen gyógyult, élhető életet élhet. Az Isteni Útmutatás melyet magában felfedez, megmutatja neki a következő lépéseket. Olyan utat jár be általa, melyben megtér önmaga Isteni Részéhez, kiteljesíti azt. Legfőképpen pedig megtér URÁHOZ, ISTENÉHEZ, és nélküle már nem hajlandó tovább élni. Ha ezek a megélések elmaradnak, akkor a lélek bezárta magát a test börtönébe, és egy olyan utat választ a szabadulásra, amelyben hazatér lelke az ATYÁHOZ.
Általában rövid, de legtöbb esetben hosszadalmas és küzdelmes szenvedések által tudja ezt megtenni.
A lélek letisztulása így sokkal több időt vesz igénybe mintha megtérne. De saját döntése által jutott ide, és ezt az Isteni Hatalom tiszteletben tartja.
Folyamatosan ad módot és lehetőséget a megtérésre, de egy idő után ha ez nem történik meg, akkor a háttérbe vonul.
Az Égi Világba megtérve lélek tovább érlelődik, amíg nem ér el egy olyan fokozatot, amelyben ráébred az elmulasztott dolgok értelmére.
A KEGYELEM SZENTSÉGÉT minden haldokló magához veheti lelke feloldozása által, így megtisztult utakon jut el az ATYÁHOZ.
A KEGYELEM SZENTSÉGE az ÚR legszentebb érzése és megnyilvánulása, amelyben minden halandó lélek számára lehetőséget nyújt, hogy önmagába feledkezve, átadja élete irányítását a KEGYELMES ISTENNEK.
Minden út a MENNYEI ATYÁHOZ vezet, de azt hogyan és mikor teszitek meg, az csak rajtatok múlik.
V.
A KEGYELEM SZENTSÉGE
    A Kegyelemnek számtalan megnyilvánulási formája létezik.
Többek közt az Isteni Kegyelem, melyben minden Létező egy olyan állapotba kerül, melyben megtapasztalja az Isteni elrendelés szabályait, és olyan közbenső utat jár be,- amelyben lelkét az ATYÁHOZ emelve, ezt a Szentséget magáénak mondhatja.
Különös Kegyelmek oszthatók szét,- függvénye mindig abban rejli, hogy az illető a bejárt út szentségét milyen fokon műveli.
Általában különös Kegyelmek kiosztásánál szerepet játszik a rég múlt életek megtapasztalásai, hogy milyen irányultságot és tendenciát mutatnak az illető számára jelen életében. Az út azonban mindig akkor vezet eredményhez, ha önmaga Lényét átadja az Isteni Kegyelemnek.
Az Isteni Kegyelem akkor tud a leghatásosabbá válni, ha teljes mértékben ráhagyatkozva az Isteni Feljebbvalóra, egy olyan utat járunk be,- amelyben a KEGYELEM mint SZENTSÉG, életünk pecsétjeként jelentkezik és utat mutat a beteljesüléshez.
Ámen.
VI.
Nyíljatok meg az Isteni Világok felé
     A világ működésében úgy tudtok kellőképpen részt venni, ha ráhagyatkoztok az Isteni Feljebbvalóra, arra az erőre, aki munkál bennetek.Átadjátok neki az irányítást és lelketek rezdülése által egy olyan magasabbrendű valóságba helyezitek át magatokat, amelyben minden Létező Forrásává váltok.
Azok az emberek, akik nem tudnak kellőképpen megnyílni az Isteni Világok felé, egy olyan áthangoláson mennek keresztül, amelyben a lelkük egy másfajta érettségi fokozatba kerül. Erre azért van szükség, mert e nélkül olyan minőségben ragadnának benn, amely nem tenné lehetővé számukra, hogy ők is az átmenet szerves részét képezzék.
Mivel a tudati mezőkben nem mozognak jártasan, ezért lelkük érlelődése által az átlépésre lehetőségük nyílik. Azok az emberek, akik kizárólagosan az anyag varázsában élnek és semmit nem tesznek meg annak érdekében, hogy a Szellem dolgait műveljék,- ők egy olyan ciklikus változási folyamaton mennek keresztül az elkövetkezendő időszakban,- amelyben rádöbbennek testük halandóságára.
Ébresztő jelleggel figyelmeztetem őket arra a tényre, hogy minél előbb foglalkozzanak lelkük érlelődésével, és merüljenek el a Szellemi világ dolgaiban.
Egy tartós szemléletváltást kívánok náluk elérni, amelyben útjuk egy új határkőhöz érkezik. Éppen ezért, ti, akik már felébredtetek,- kérlek benneteket, minden tőletek telhetőt tegyetek meg annak érdekében, hogy azok a lelkek, akik még az anyagba süllyedés jeleit mutatva élik életüket, egy olyan lehetőséget kapjanak,- amelyben lelkük megtisztítása által újabb magasságokba emelkednek, és az Isteni Irgalom által egy újabb lehetőséget kapnak, hogy a világ dolgait másképpen lássák és értelmezzék,- és mindennapjaikban ISTENNEK tetsző életet éljenek.
Mindez azért történik, mert kizárólagosan nemcsak azokra a lelkekre van szükségem akik dicsőítenek, hanem azokra is, akik megtérésük által lelküket felemelik HOZZÁM, és nyitottakká válnak az Isteni Útmutatásomra.
Ámen.
VII.
 

A lélek mély megélésekkel tanul.
A világ működését egy olyan áttetsző valóságos tükrön és látásmóddal kellene néznetek, amelyben minden hibátok napvilágra kerül.
De ti ezt a tükröt eltorzítjátok, és egy látszat általi, egyébként homályos tükör általi valóságot láttok magatokról visszatükröződésként.
Tiszta szívvel és lélekkel kevesen közelítitek meg a lélek általi valóságot.
Önmagatok tükrében díszelegtek, és ha hiányosság lép fel életetekben már a teljes kétségbeesés határait súroljátok.
Sokszor és sokan halljátok a HANGOM, de mintha semmissé veszne az áldás, a kegyelem amellyel megközelítelek bennetek.
Sokan szívetek legmélyén érzitek, hogy csak ÁLTALAM, az ÉN segítségemmel juthattok előre.
Szívetekben vágyakoztok az ÉN Isteni Szeretetem után,- hisz ilyenkor egy olyan világ tárul fel előtettek, amit a hétköznapokban, emberi szempontból képtelenek vagytok megtapasztalni.
Az ÉN szeretetem végtelen az irányotokban, éppen azért arra kérek minden Gyermekem,- Nyissátok meg szívetek, hogy mindazt a szenvedést, fájdalmat, gyötrelmet, amely az anyag sűrű sötétjébe húz vissza bennetek, hadd oldjam fel, és váltsam fel végtelen Fényességgé, amely visszatükröződik reátok.
A lélek mély megélésekkel tanul.
De vannak olyan pillanatok, amikor a mélységek egy olyan állapotba ragasztják bele, melyből Önmaga által, egyedül nem képes megtalálni azt az utat ami HOZZÁM vezet.
Ezért hatásos, ha sűrűn kértek ENGEM, hogy szabadítsam fel a szenvedő, a bűnben élő lelkeket.
Ezáltal egy olyan megtérés általi Kegyelemben részesülnek ilyenkor a lelkek, amelyet nem Önmaguk eszközöltek ki saját maguk számára,- hanem a másik ember lelkisége által részesültek abban a Szentségben, hogy lelküket tisztára mosom és a Fénybe emelem.
Sokat tehettek egymásért Gyermekeim, többet mint azt gondoltátok volna.
Különös Kegyelmeket osztok szét, amelyben különös megtérési lehetőséget kaptok.
Isteni Irgalmammal feloldom lelketek, és a szenvedést elveszem tőletek.
Minden embertársadért eszközölhetsz ki ilyen különleges Kegyelmet, de imád és kérésed legszentebb szívvel kell, hogy szóljon érte.
A megszabadított lelkek különös Kegyelmet élveznek, de ettől a pillanattól fogva, már lelkük üdvössége, saját sorsuk kiteljesítése csak rajtuk múlik.
Fokozott figyelemmel kísérem őket, hogy éltek-e a különös Kegyelem lehetőségével, és hozzá méltóan élik-e életüket.
A világ jobbításában sokan részt vehettek,- ez is egy út, amelyben egy olyan valóságot építesz fel magad körül, amelyet a Kegyelem szentel meg.
A másokért elmondott ima egy lehetőség, amelyben az illető személy, Isteni Kegyelem által módot kap, testi, lelki problémáinak felszabadítására.
Ezért arra kérlek bennetek, hogy ne csak magatokért, hanem mások lelki üdvéért és testi gyógyulásáért is imádkozzatok.
Imáitokba foglaljátok bele a Nemzet szabadulását azoktól az elnyomóktól, akik teljességgel más útra akarják terelni sorsát, mint azt az ÉN Mennyei ATYÁM jelölt ki számotokra.
Ámen.  
 VIII.
Téves irányzatok, hamis tanítások

Az Új Világban a téves irányzatok és a hamis tanítások semmissé válnak.
Ahogy tudatotokat egyre magasabbra emelitek, lelketek megérlelődik, ráébredtek arra a tényre, hogy eddig többnyire a hamisság álarcában éltetek, és ez a tény az élet minden területére hatással lesz.
Önmagatok isteni Lénye által egyre inkább tudatotokra ébredtek.
Szembeötlő lesz a változás, amelyen keresztül mentek.
IGÉIM, IGAZ TANÍTÁSAIM iránt egyre nagyobb vágyat éreztek szívetekben.
Tudatára ébredtek, mily segítség lett benne számotokra elrejtve.
Egyre inkább különbséget tudtok tenni példabeszédeim között.
Felismeritek mi az igaz, és mi a hamis tanítás,- amellyel csak hatalmat akarnak feletettek gyakorolni.
Példabeszédeimet egyszerű emberek kezébe adtam, de a vallás torzításán keresztül menve más értelmet nyertek, mint valójában tudatni véltem veletek.
A ti dolgotok, hogy visszaállítsátok az IGAZ TANOKAT, azokat az IGÉKET, PÉLDABESZÉDEKET, amelyek segítségül szolgálnak önmagatok megtalálásában, és irányt mutatnak életetek feltárásában.
Sokan köztetek tisztán látjátok, hogy önmagatok keresése által, minden egyes lépéssel közelebb kerültök Hozzám.
Ráébredtek arra a tényre, hogy a demagóg irányzat célja volt, hogy minél távolabb kerüljetek Tőlem,- mert egy olyan misztikus csomagolásba bújtatott, amelyben soha nem léteztem.
Haladjatok önmagatok útján egyre mélyebb területeket érintve lelkiségetekben, és kössétek össze a SZELLEM teremtő erejével!
Tudatotokat magasságokba emelve találkoztok az ÉN isteni Tervemmel,- amelyben tudomásotokra hozom,- mikor, mit kívánok megvalósítani,- a ti segítségetekkel előhívni abból a szeretett lényből, akik ti magatok vagytok. Ez adjon erőt és kitartást utatokon. Szívetekben eggyé váltok Szeretet Lényemmel.
Végtelen szeretetem és áldásom sugárzom rátok.
Ámen.
IX.
A MAG, ti Vagytok.Drága Gyermek! Szíved szeretetében találj meg ENGEM.
ÉN feléd nyújtom a kezem, vigaszt adok szomjúzó lelkednek.
A csend átölel, és mégis valami megmozdul lelkedben.
A múlt árnya továbblibben, nem nyomja már lelkedet, nem nehezedik mázsás súlyként szívedre.
Nyújtsd felém a kezed kedves, hadd vezesselek, hadd mutassam az utat, az irányt neked.
A múlt megértése felszabadít.
Ti, akik a Szellem útját járjátok, most egy igen mély, és bensőséges folyamaton mentek keresztül.
Saját mélységeitekbe szálltok alá, hogy tündöklően fénylővé változtassátok a múltat, amely mind idáig kísért bennetek, és nem engedte meg kiteljesedéseteket.
Nyisd meg a szíved Gyermekem, és bízz BENNEM,- bizalmadat BELÉM helyezzed.
Ha szembe nézel megélt életed vonulataival, belső értékelés által rájössz, hogy itt a jelenben mit kell tenned.
Mi az isteni Terv, amely munkál benned, mi az a forrás, ami buzog benned. Rájössz, hogy honnan indul, hol van az eredete.
Rájössz, hogy honnan származol, s ÉN ki VAGYOK neked.
Szíved megtelik az ÉN végtelen szeretetemmel, és rádöbbensz, hogy mit jelentek neked. Szíved megdobban, felismered, hogy ÉN VAGYOK a MAG benned.
ÉN VAGYOK a kezdet és a vég,- az EREDET.
ÉN VAGYOK a SZERETET, mely átölel.
S ebben a kezdetben benne van az EGYSÉG,- amikor még egy népként együtt éltetek, s együtt hatottatok, együtt hoztatok létre Istennek tetsző cselekedeteket.
A MAG ti vagytok, - az ÉN MAGOMBÓL valók vagytok.
Én most áldásomat adom a MAG népére, és megsegítem kiteljesedéseteket.
Megsegítelek benneteket, hogy a SZERETET útját járjátok, és több áldozatok már ne hozzatok.
    Lassan felfedezitek nagyságotokat, isteni mivoltotokat, mindazt a tudást, amely az EGYBŐL, belőletek ered. Krisztus népe vagytok,- jelen voltatok a kezdeteknél, - nagy az út, melyet bejártatok. A Fény útjára léptetek, és ÉN megsegítelek bennetek.
Nyisd meg a szíved Gyermekem, hadd szólaljon meg a magyar szó benned, - mely azt súgja,- SZERETET.
Ti, SZÍVEM népe vagytok, mely vállalta a keresztet. Vállalta a sorsot, melyben ENGEM követett. ÉN ezt most megköszönöm néktek,- SZERETLEK BENNETEK!
Isteni Akaratom által, - FELSZABADÍTALAK benneteket!
Így Legyen!
Ámen.
  


Az Én MAGom a SZERETET


Kérlek, nyisd meg a szíved, és csak a benned lévő SZERETETRE figyelj.
Ez a SZERETET azt súgja neked,- csendesülj el magadban, és most a szíved legmélyén lévő Istenire figyelj.
Érzed, hogy egy más világba léptél,- elméd elcsendesül, szíved, lelked kitárul,- egy más valóságba lépsz át…
Ebben a valóságban ölelj át ENGEM gyermek, hogy megértsd a szíved szavát.
Azt a belső hangot, mely a kezdetektől fogva benned él.
És most mond el mi bánt…
Osztozz VELEM a bánatban, örömben egyaránt.
Tárd fel Előttem, ha bánat nyomja lelked, ne a világnak kiáltsd szét lelked fájdalmát. Ígérem meghallgatlak, nem szólok közbe, és begyógyítom lelked MAGját.
Egy sorsot vállaltam veled, hiszen életeden végig vezetlek,- te mégis elnyomod a HANGOT, mely megszólal benned.
Miért jobb az, ha más ad tanácsot számodra, mennyivel több ő, a benned létező Isteninél?
 Tanulj meg befelé, és ne másra figyelni. Kapcsolódj össze a benned élő Istennel, hisz Ő nem különváltan, hanem együtt él veled.
A benned lévő Istenit ha kiteljesíted magadban, gátakat törsz át.
Azokat a gátakat zúzod szét, amelyek saját teremtésed által jöttek létre.
Ez által szabaddá válsz. Mert te rendelkezel egyes egyedül életed felett, és senki meg nem mondhatja mit tegyél vele.
Ne engedd, hogy a külvilág zaja eltérítsen attól a belső hangtól, amely veled együtt született meg.
Mindig csak befelé figyelj, a benned lévő Krisztusi MAGra, amelyben a végtelen SZERETET merül el.
Amely soha nem mondja azt neked, - hogy bánts, vagy éppen hazudj, lopj, és fájdalmat okoz bármi áron magadnak és embertársaidnak.
Ő mindig csak a jóra, a szépre, a békességre, nyugalomra, és a SZERETETRE biztat.
Arra biztat, hogy a benned lévő végtelen Isteni Szeretettel öleld át minden embertársadat. Gondoskodj róla, hallgasd meg szíve bánatát.
Nyújtsd felé két kezed. És ha tudsz gondoskodj róla, adj könnyebbséget lelkének, szívének és testének, hogy ne kínozza a fájdalom és reménytelenség gyötrelme.
Szeress, és mindig csak szeress, ezt súgja onnan a mélyről feltörve,- és ha ezt teszed, megváltozik körülötted minden. Mert a SZERETET kapukat nyit meg, és gátakat tőr át, semmi és senki sem állíthatja meg útját, mert Ő maga a benned élő ISTEN.
Tiszteld hát ezt a csodát, és élj Istenhez méltó életet.
Meglásd ha így teszel, nem csak a szívedben, lelkedben nyílsz meg egy másik valóságra, hanem körülötted is megteremted a csodát.
Mindenhol ahol jársz, elveted a SZERETET MAGját és megváltozik körülötted a világ.
Emeld hát magosra a fejed, tárd ki a szíved, és ne csak hidd,- tudd ISTENT és éld VELE mindennap életed!
Ámen. Így legyen!


Minden jog fenntartva.
Lendvay Katalin
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése