2013. március 21., csütörtök

Mária Magdolna üzenete Húsvétra

Én Mária, KI Magdalai asszonyként ismert,- Jézus társaként, Lélekminőségben szólok hozzátok,- abban a minőségben, amely EGYÜTT rezgett Ővele.
Kérlek benneteket, SZABADÍTSÁTOK FEL MAGatokat!
ÚJ JÖVŐT alkossatok, amelyben nem a szenvedés kap fő szerepet! Formáljátok át a megélt fájdalmat tapasztalássá,- értsétek meg az értelmét.
Váltsátok valóra mindazt az eszmét és lelkiséget, amelyet Ő mint MEGVÁLTÓ,- Megváltásával hozott értetek.
Ezt a SZELLEMISÉGÉT helyezzétek első helyre, és mutasson irányt életetekben, hogy ez által minden egyes lépéssel közelebb kerüljetek saját MAGatok megváltásához, a Föld, a Világ átformálásához.
Vigyétek tovább az Ő SZELLEMISÉGÉT, mindazt a SZERETETET, amellyel SZERET benneteket,- tegyétek MAGatokévá és másokat is tanítsatok meg erre a CSODÁRA.
A SZERETET, mely KRISZTUSI FÉNYKÉNT van jelen, áradjon szét a Világra, és VÉGTELEN SZERETETÉVEL töltse be minden éhező, szomjazó szívét és repítse a SZERETET VALÓSÁGÁBA!
Tegyetek és tegyetek!
SZERetettel tegyetek!
Emlékezzetek arra, AKI, ezt tanította nektek.
A VÉGTELEN KRISZTUSI MINŐSÉG most újra visszatér, átölel bennetek,- SZÍVÉHEZ ölel,- mindent megbocsát,- hisz Ő mindenen FELÜL ÁLL.
Ezzel a megbocsátással szívetekben, bocsássatok meg ti is MAGatoknak,
Váltsátok meg, valósítsátok meg,- építsétek be mindazt az ESZMÉT, amiért Ő ide a Földre tért.
Áldott, a KEGYELEM által Megszentelt MEGVÁLTÁST kívánok mindanyiótok számára.
Formáljátok át a szenvedést-SZERETETTÉ,
- a szomorúságot-BOLDOGSÁGGÁ, a szétszakítottságot-EGYSÉGGÉ.
Az ÚJ VILÁGBA lépve, mindez bennetek BOLDOGSÁGGÁ váljon!
Szabadítsa fel lelketek, adjon erőt a továbblépéshez,- önmagatok megvalósításához,
- mert ISTEN bennetek ÉL és munkál.
Mindazzal a SZERETETTEL tiszteljétek ŐT, amellyel Ő SZERET bennetek.
Ámen.
Lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
Ez egy régebbi üzenet, de az aktualitása most is igaz.
Teljes üzenet itt található:
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=32023001&nid=5406358

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése