2013. március 29., péntek

Árvai László: Új világot teremtünk?Árvai László: Új világot teremtünk?
Látható, hogy az emberek megaláztatott helyzetükben, függőségeik által megkötözötten, a rájuk kényszerített igazságtalan körülmények között a szeretet helyett a haragot, a félelmet, a gyűlöletet élik meg mint általános mindennapi érzéseket. Az ilyen érzelmek és érzések hatására keletkező
gondolatoknak közük sincs a Szeretethez mint érzéshez és mint teremtő energiához. 
Jól tudja ezt a világunkat behálózó pénzügyi hatalom, és igyekszik is ezeket az állapotokat mesterségesen fenntartani. Okosan, számítóan ügyelnek arra, hogy az elkeseredett elszántság ne csapjon át az őket is elsöprő kényszerű, erőszakos, összefogó cselekedetekbe. Reményt keltve hintik az apró morzsákat,
melyek még életben tartják azokat, akikből ők élnek, és ezermilliárdokat zsebelnek be az emberek becsapása, félrevezetése által.

Reménytelen helyzetekben olyan apró engedményeket tesznek, melyek nekik nem kerülnek pénzbe, és ők nem veszítenek. A hitelkárosultak eddigi támogatásai egytől egyig az emberek, a társadalom pénzéből történtek. Akár önkormányzati, akár magán adósságok átvállalása állami pénzekből
az emberek zsebéből veszi ki a pénzt, ezzel biztosítva azt, hogy a bankok megkapják azokat a hatalmas összegeket, melyekről már mindenki tudja, hogy nem jár nekik, mert csalások sorozatából ered a követelésük. Vajon csak a kormány tagjaihoz és a társadalom, az emberek által választott képviselőkig nem jutottak el ezek az információk? Netán ők is mindent ugyanolyan jól tudnak, mint mi, de körömszakadtáig védik gazdáikat? Jó lenne tudni, hogy mi az, ami gátolja őket abban, hogy a már mindenki által ismert, tudott törvénytelenségeknek, csalásoknak, hazugságoknak, porhintésnek
gátat szabjanak. Jó lenne tudni, honnan merítik a bátorságot ahhoz, hogy nem az őket megválasztó embereket, hanem egy más hatalmat támogatnak intézkedéseikkel. Miért fontos számukra e hatalom fennmaradása, akár igazságtalan, törvénytelen körülmények között is? Miért működik még mindig
egy olyan rendszer, melyet egy igazságos kormányzat egyetlen tollvonással eltörölhetne?

Szerintem nem fogják fel, hogy az emberek türelmének határán állunk. Vagy talán épp erre számítanak? Az emberek még félnek, gyűlölnek, haragszanak az őket körülvevő igazságtalan világra, és még egymásra is. Vallom, hiszem, tudom, hogy ez nem tarthat sokáig. Amikor rájönnek arra, hogy a negatív gondolatok csak kiszolgáltatottá teszik őket, amikor szeretettel, megértéssel,
igazságossággal fordulnak embertársaik felé, akkor ez a szeretet kiszorítja szívükből a rossz érzéseket, és gondolataik, érzéseik a hatalommal szemben semlegessé válnak, és haragjuk, félelmeik már nem segítik annak fennmaradását.

Az erőszak mindig rossz, negatív érzések által keletkezett negatív gondolatokból ered, és újabb erőszakot szül, ami történelmünk során beigazolódott, hogy nem vezet eredményre. A dolgok önmagukban nem jók vagy rosszak, csak az ember gondolatai, érzelmei által teszi őket azzá! Nem az a
jó, hogy harcolunk valami ellen, hanem az, ha mindent megteszünk az általunk jónak gondolt dolgok, események megvalósulása érdekében.

Ha valaki fél a kutyáktól, akkor nem a kutyákat kell kiirtani, hanem a félelmet kell megszüntetni, és a kutyák azonnal megtorpannak, majd megszégyenülve eloldalognak.

Félelem, harag nélkül, józan fejjel végig kell gondolni, hogy mit szeretnénk, aztán pedig minden gondolatunkkal, érzéseinkkel, tetteinkkel annak megvalósítására kell törekedni.

Meg kell tanulni a másikért élni! És akkor mi lesz velem? Ha mindenki ezt teszi, akkor értem is fog valaki! A szeretetben való egységalkotás, majd ennek az egységnek hatalmas erejével igazságosan gondolkodva és cselekedve mindent megtenni embertársad érdekében, tudva és figyelembe véve azt, hogy ő mit szeretne, csak ez vezet a jelenlegi káoszállapot megváltoztatásához.

Új világot teremtünk? És mi lesz a régivel, a mostanival? Mi lesz a régi értékeinkkel? A szeretetben józanul gondolkodó ember nem dobja ki a szeméttel az értékeit. Jól meg tudja válogatni, mire van szüksége egy új rendszerben.

A teremtés a lassú folyamatos fejlődésen és a tökéletes közvetítésen áll vagy bukik. Ez azt sugallja, hogy a múlt értékeit megbecsülve legyünk nyitottak az új, a mi fejlődésünk által kínálkozó pozitív lehetőségekre. Senki nem vonhatja ki magát a felelősség alól. Isten részeként minden embernek az a feladata, hogy embertársával szemben igazságosan viselkedjen, tehát felelősek vagyunk egymás sorsáért és életminőségéért! Amikor ezt a többség megérti és megteszi, akkor olyan hatalmas pozitív erők szabadulnak fel, melyek lehetetlenné teszik a másként gondolkodók fennmaradását.

Létterüket veszítik az embertársaikat kifosztó, megalázó, becsapó emberek törekvései. Remélem írásomból az is kitűnik, hogy nem csupán a hitelkárosultak sokaságára érvényes. Itt az idő arra, hogy mindenki egyénileg gondolja át és vállalja fel saját érzéseit, és eldöntse, hogy melyik oldalon a helye. Azok is akik kárvallottjai, és azok is, akik még kiszolgálják ezt a káoszt okozó hatalmat. Egy biztos! A mostani kiszolgálók bármikor kárvallottakká válhatnak, hisz ők nem a hatalom részei, csak eszközei, akiknek több koncot vet oda a gazda.

Az egész világ egy igazságos rendszer megvalósulása felé tart! Mi magyarok láthatóan többet kaptunk a rosszból, mint mások, de minél mélyebbről tör fel egy nemzet, annál magasabbra szeretne jutni, és ennek érdekében a bajban edződött, egységbe kovácsolódó emberek cselekedni is képesek.

Fogjunk össze, alkossunk egységet! A magas szintű fejlett szellem és az elvárás nélküli tiszta szeretettel élő ember egységét, és teremtsünk egy új világot.

Olyat, ahol nem a bűnöző jogai, hanem az áldozat védelme a fontos.
Ahol mások kárára semmit nem lehet tenni.
Ahol ápolni lehet a nemzeti kultúrát, eredetet.
Ahol senki sem élősködhet embertársai nyakán.

Találkozzunk 2013 április 21-én 11 órakor Budapesten
a Hősök terén!

Krizantén Egyesület
Árvai László
Szellemi Látó


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése