2013. január 19., szombat

2013. AZ ÚJ FÖLD NAGYSZERŰ kezdete

Írta: METATRON A FÉNY URA/TYBERRONON KERESZTÜL 
2013. január 16. szerda, 22:28

2013. AZ ÚJ FÖLD NAGYSZERŰ KEZDETE - METATRON A FÉNY URA/TYBERRONON KERESZTÜL

Mi azt fogjuk mondani nektek, hogy ez az időpont (2012. december az új Kezdetekre való Felemelkedést jelenti. És 2013-ban a Föld egy olyan formát öltött magára, amely lehetővé teszi a megjövendölt ,,visszatérést".

Szóval Drága Emberek! Azt mondjuk el nektek újra, meg újra, hogy a Bolygó Felemelkedése Megtörtént, és az emberiség hozta létre ezt.

Biztosíthatlak bennetek, hogy 2013 egy új nap hajnala és valójában a Nap változásáé is egyben, és el fogja hozni nektek a csodálatos Új Föld varázslatos fényét.

Ti itt valójában a Kristályos Fény és Szeretet Nagykövetei vagytok. Azért tértetek vissza a jövőből, ilyen értelemben a Föld lineáris idejébe, hogy segítsétek az emberiséget keresztülvezetni ezeken a viharos időkön, melyek az elmúlt 40 évben kezdtek el kibontakozni, és hogy jelen legyetek és részt vegyetek a következő 26 évben átvezetni őket a 2038-as kulcsfontosságú időpontig.

Üdvözlet Mesterek!

Körülölelünk bennetek, mindannyiótokat, egy éltető, gondoskodó és az immár meghatalmasodott önvalótok terével, egytől-egyig felemelkedési utatokon, mint valódi Mestereket. Az a küldetésünk, hogy felajánljuk nektek az ihletést, az inspirációt és a tisztaságot. De igazából mindig szükséges azt elmondanunk egyszer és mindenkorra, hogy Ti szent és szuverén létezők vagytok, akik a tisztulásotok által viszitek végbe mindezt és bármely hasonló csatornázott üzenetekkel.

2013. áttekintésével fogjuk kezdeni az üzenetünket, amely valójában egy nagyszerű, kedvező év, és így főleg a félelmeitekkel fogunk foglalkozni, melyből meglehet, még oly sokan részesültök. Először is azt fogjuk mondani nektek: A BOLYGÓ FELEMELKEDÉSE VALÓBAN MEGTÖRTÉNT, ÉS EZT TI HOZTÁTOK LÉTRE! És azt is tisztába szeretnénk tenni számotokra, hogy a Föld letette a záróvizsgáját, és megtörtént az, amire régóta vártunk, kiterjedt már a 12 dimenziós terébe.

A maják hosszú számításon alapuló naptára

Számos maja kutató törekedett arra, hogy megértse, hogy mit rejt magában a hosszú számítás szerinti naptár, 2012. december 21.-ével kapcsolatban Néhányan megkérdőjelezték azt is, hogy a naptárat valójában a maják szerkesztették-e, hanem inkább a Csillag- Nemzetből érkező Istenségek. Mások viszont azt a következtetést vonták le a naptárból, hogy egy szörnyű katasztrófa vet véget a bolygónak. Míg mások úgy érezték, hogy meglehet, ez az időpont arra utal, hogy az egykor a Csillagokból jött Istenek visszatérnek a fennmaradt maja írások szerint. Mi azt fogjuk mondani nektek, hogy ez az időpont (2012. december az új Kezdetekre való Felemelkedést jelenti. És 2013-ban a Föld egy olyan formát öltött magára, amely lehetővé teszi a megjövendölt ,,visszatérést". De a sokszor említett ,,kapcsolatfelvétel" nem úgy fog megtörténni, ahogy azt 3. dimenziós gondolkodásotok szerint elképzeltétek. Inkább ez azt fogja, jelenti, hogy az emberiség képes lesz a megvilágosodásába emelkedni, egy magasabb dimenziós tudatosságba való emelkedésre. És ennek során a kapcsolatfelvétel így fog megtörténni. Ez már nem az a bolygó, ahol jólelkű tanároknak kell segíteni, megtanítani a tanulókat a 3. dimenziós megnyilvánításra. Az Új Föld most már magán viseli a Kristályos Hálón keresztül a saját mátrixát, amely lehetővé teszi az emberiségnek azt, hogy sokkal jobban tisztában legyen valódi, igazi saját természetével. És ha így tesztek, akkor szembesülhettek azokkal a tényekkel, melyek eddig lehetőségek voltak, azokkal, amiket már olyan régóta vártatok.

Minden a maga idejében érkezik

És mindez (a teljes felemelkedés) időbe fog telni, igénybe vesz még néhány évet, de mindez 2013-ban kezdődik el. Mint már korábban is mondottam az Emberiség tömeges Felemelkedése mintegy 300 év alatt fog, sor kerülni majd. És meg is fog történni ezen időszak alatt, és ez lesz a Föld teljes felemelkedése, amely lehetővé teszi majd az Emberiség Felemelkedését is. Minden a maga idejében fog megtörténni, a szükséges időben. Értitek hát?

Most ebben a formában, ami történt, ezek szerint az emberiség túlnyomó része nem fog észrevenni semmiféle, azonnali változást a Földön, 2012. december 22-én, és sokan úgy ébredtek fel ezen a napon és azt mondták: - Mire való volt ez a nagy felhajtás?!-

Még azok is, páran közületek, akik útjukra leltek, úgy fognak erre az időre tekinteni, hogy nem történt semmiféle azonnal látható változás. Mi meg halkan csak arra kérünk bennetek, nézzetek a körülöttetek elterülő világra egy pillanatra. - Mit láttok? A médiátok borús kilátásait hangoztatja továbbra is a háborúkról, éhínségről, a katasztrófákról számolva be, és egy gazdasági összeomlás rémképét vetíti elő. És a televízió azt sugározza, ami a 3. dimenzióban látható, amely tele van sötétséggel és végzetszerűséggel, nemde?

A világvégét hirdető próféták különösen rákapcsoltak ebben a témában, érezhettétek. Nagyon sok végítélet spekuláns különlegesen termékeny talajra lelt ebben a küzdőtérben, félelmeket gerjesztve különböző aszteroidákkal való összeütközések rémképeivel, földrengésesekkel és pólusváltással járó természeti csapásosakkal és gazdasági összeomlással kapcsolatban. Ezek a vészmadarak, akár felismerik vagy akár nem, ők az általuk termelt félelmekkel táplálkoznak.

Mesterek mindig is voltak és továbbra is lesznek vészmadarak a bolygón, akik a sötétségben érzik jól magukat és félelmeket keltenek a végítélettel, kapcsolatos jóslataikkal. Még ha nem is ismeritek fel őket, akiről lerí, hogy le vannak gyökeredzve a negativitásba és a dualitás célját szeretnék szolgálni, és gyors pillantást vetve a világra úgy tűnik, hogy igazolódni látszanak a nézőpontjaik. De mi erről azt tartjuk, hogy ez egy régi energia. Az nem a lélek feladata, hogy valaha is feladjátok magatokat, addig, amíg egy csöppnyi remény is van, vagy elengedjétek magatoktól a szabad választás akaratát. A mi üzenetünk arról szól, hogy Istenségetekről beszéljünk, és a valóságotok dolgairól beszéljük, amint rávezetünk bennetek az igazságotokra, arról, hogy egy olyan évet kezdetek meg most, amikor az Új Föld egy csúcspontjára kerül. Valójában az emberiség is követni fogja ezt és a felgyorsult időben megtörténik majd a Felemelkedés. És Ti egészen jó úton haladtok arra, hogy ez létre is jöjjön.

Szóval Drága Emberek! Azt mondjuk el nektek újra, meg újra, hogy a Bolygó Felemelkedése Megtörtént, és az emberiség hozta létre ezt. Még ha ezt sokan nem is ismerik fel a 3. dimenziós tudatosságukkal, a Föld valóban megváltozott, letette a záróvizsgáját, mely után egy új paradigmába léphetett. Tehát épp ideje annak, hogy elengedjétek elmenni a régi energiát, a félelem energiáját. A végítélet próféciájára, a Globális Természeti Katasztrófára nem kerül sor és a gazdaság sem zuhan káoszba. Mert mi lenne akkor, ami szolgálhatna bennetek? Egyik sem az Új Bolygó útja. Biztosíthatlak bennetek, hogy 2013 egy új nap hajnala és valójában a Nap változásáé is egyben, és el fogja hozni nektek a csodálatos Új Föld varázslatos fényét. És Kedveseim, mit jelent az, hogy csodálatos? Ebben az új korszakban, ennek a feladatnak a kitárulkozó örömmel való megkeresése hárul rátok, az hogy a Kristályos Harmónia céljából kiterjesszétek, kivetítsétek magatokból a Fényt. Minden foton szellemi felfrissülése a ti kiterjesztésetekkel erősödnek fel. És ez sokkal gyorsabban fog majd megtörténni az Új Energiában. Így vegyétek fel magatokhoz egy megújult jóakarattal a szerepeiteket, amivel a teremtő erőtök megerősödése fog megnövekedni.

Így most beszéljünk 2013 jellegzetességeiről

2013 egy hihetetlenül fontos év és sokkal jelentősebb több szempontból is, mint 2012.

Sokan talán úgy éreztétek, hogy 2012 lesz a csúcspont abban, amit egy éghajlati változás (jégkorszak beindulása) követ majd. De Kedveseim, mi még a munkánknak csak az elején tartunk. És én azt mondom, hogy 2013 olyan kihívásokkal fog érkezni és olyan feladatokkal, melyekről a lélekszerződéseitek szerint egykor megállapodtatok. 2013 minden értelemben egy új kezdet, de nem a pihenés ideje, nem annak, hogy rajta üljetek a babérjaitokon. Az Új Föld magába foglal bizonyos multidimenzionális kereszteződések szerinti, folyamatos és sorozatos lineáris energiaáramlási pontokat és időkapukat. Valójában ezek a megváltozó idő kiemelkedő pontjai, melyek lehetővé teszik a Felemelkedésetek megtörténtét. Ezek a pontok olyan átjárók sokatoknak, azoknak, akik a jövőből követei vagytok a Szíriusziaknak-Plejádoknak-Arkturusziaknak. Megfigyelők és Kódhordozók vagytok, akiknek jogosultságuk van belépni ezeken az átjárókon, és hogy itt lehessetek ezen a bolygón a Felemelkedés idejében. És számos szempontból a ti küldetésetek csak most veszi kezdetét.

2013-as időszak ütemtervében az áll, hogy a Kódhordozók a Föld féltekéi szerint (déli és északi) elkezdjék együtt összevarrni ezeket az energiapontokat a teljes világotokra vonatkozóan. Különleges módon a Kódhordozók (Fénymunkások) számára lesznek ezek az energiák kiterjesztve, mint a déli, mind az északi féltekén. Kulcsfontosságúak lesznek egyes hegységek, mint a déli féltekén: Patagónia, Uluru, Húsvét-szigetek és a Kilimandzsáró fogja lehorgonyozni, rögzíteni az Új Égboltot az elkövetkező években.

Közületek azok, akik már a Felemelkedés előtt is mint Kódhordozóként szolgáltatok, egy még jelentősebb, még nagyobb szerepre kaptok majd felhívást. Arra kaptok feladatot, hogy bizonyos kulcsfontosságú pontokat kapcsoljatok össze az Új Égbolt kicsíráztatásának céljából.

És ezután most elkezdhetjük az új munkánkat.

Az Új Égbolt 2013-ban kezdődik

A kristályrács felépítése 12-12-12-ben befejeződött és ennek során, csirázásba szökkent az Új Égbolt. Az Új Égbolt elengedhetetlenül fontos az emberiség Felemelkedésének céljából és valójában egy kiterjesztése a Kristályos Háló egészének.

Bizonyos pontokon a bolygótokon kivételes energiákkal rendelkeztek, amelyek megengedik, lehetővé teszik azt, hogy összehangolódjanak ezek a pontok. Newgrange az egyik ilyen, és a másik pedig Húsvét-szigetek. Mindkettő, többdimenziós, sok oldalú rácspont. Mindkettő egy oktaéder portál, amely meghaladja a dimenziókat és az időt. Mindkettő közvetlenül a 144-es dupla-penta-oktaéder kristályos csúcsháló csúcspontjaihoz csatlakozik.

Ezek jelenleg, közvetlenül az Új Égbolthoz kapcsolódnak, amely kialakulása, spontán a 12-12-12 felépülése után kezdődött el, majd a 2012. December 21.-i újraindítás során aktiválódott. Fontos azt megjegyeznünk, hogy a felemelkedési folyamatban a Felemelkedés (Földé) 12-12-12-ben megtörtént. A 12-12-12 lehetővé teszi a kristályos energiáknak manifesztálását az Új Földre. Mindez lehetővé teszi a DNS számára, hogy a bolygó hálózatát a kristályos mezőn belülre hálózatba kapcsolja az Új Földet és beléje szője az Emberi Hálót (elketromágneses). Mindez megtörtént tehát 12-12-12-ben a 12:12 idején és a hálózat újraindítására pedig december 21-én került sor, amely lehetővé tette az Új Föld születését.

Az Új Égbolt

Már korábban beszéltem nektek a planetáris háló világra jöttéről. Kívülről nézve ez a háló olyan, mint két szivárványszínben játszó elliptikus frekvenciális sáv, amely boltívszerűen körbeveszi a Földet, ugyanúgy, mint eonokkal ezelőtt. Az egyik sáv egy nagyon finoman az elektro-mágneses egyensúlyban rezeg, és amely arany árnyalatot bocsát ki magából. A másik kristályos és egy fényes platina színben tündököl.

A két spirális ív fölött fog forogni a 144-es Háló, amely egy 144-es dupla penta-oktaéder. Magasabb technikai szempontból nézve, az Égbolt olyan szerepet játszik, mint egy szupra-kristályos frekvenciális jelátadó. Oszciálációjával, jelátalakítással végzi a hálózat pizoelektromos felléptetésének illeszkedését. És ez lehetővé teszi majd a hálózat áramköreinek teljes körű integrációját a gamma kristályos energiákkal, amelyek a Nagy Központi Nap, vagyis Tula Egyesített Mezejéből érkeznek. A még jobb megértés végett az Égbolt az erőteljes égi/mennyei energiahullámokat fogja átalakítani egy (nekünk) jótékony formában, így átalakítva, sokkal könnyebben megkaphatjátok azt, magatokhoz vehetitek azt, amit szeretnétek, a Föld bolygón.

Tehát az Égbolt egy fejlődést támogató formának mondható el, amely egy hatalmas transzformátor (energia-átalakító) és energia-túlfeszültségvédő szerepet is játszik. Az Új Égbolt meg fogja tisztítani az itteni energiákat és finomítani fogja égi energiákat, hogy azok alkalmazhatóak lehessenek a 12 dimenziós Földi valósághoz.

A két elliptikus sáv fogja létrehozni az OM frekvenciális területét, és 2038-tól ezek fogják bevilágítani a sarki fényhez hasonlóan az éjszakai eget.

Most az Új Mennybolt kezdeti szakaszának lehorgonyzása, rögzítése, a 2013. Márciusi Napéjegyenlőség idején kezdődik el. A beindító eseménynek néhány kulcsfontosságú energetikai területet van, beleértve, a Húsvét-szigeteket és Patagóniát (mert ebben az 51. Szélességi fok a kulcs).

Mindkettő terület megkapja ekkor az egységtudatosság kódjainak letöltését, más szóval az Akashát. Ezeket az aktiváló energiák letöltését fogjátok érezni elsősorban a Nagy Phi Piramis oktaéder energiáin és szerkezetén keresztül a déli féltekén, 2013-ban. Sokan lehetnek közületek, akik lehozzák azokat.

Az Új Föld Küldöttei

Ahogy már azt korábban elmagyaráztam nektek, rengeteg lélek döntött úgy, hogy ebben az időben a Földre jön az 5. Dimenzióról túlról és mind a Föld jövőjéből, mind a magasabb világok jövőjéből azzal a céllal, hogy jobban megértéssel legyetek 2013-mal kapcsolatban.

Ti itt valójában a Kristályos Fény és Szeretet Nagykövetei vagytok. Azért tértetek vissza a jövőből, ilyen értelemben a Föld lineáris idejébe, hogy segítsétek az emberiséget keresztülvezetni ezeken a viharos időkön, melyek az elmúlt 40 évben kezdtek el kibontakozni, és hogy jelen legyetek és részt vegyetek a következő 26 évben átvezetni őket a 2038-as kulcsfontosságú időpontig.

Ahogy már azt sokan észrevettétek ráébredtetek erre a 2011-es és 2012-es szerepeitekkel, hogy mi a dolgotok a jövőtöket tekintve, mert ez tervszerű volt. Az időkapuk közül az utóbbi két évben megjelenő beindító pontokkal, melyekkel dolgoztatok, megtették már azt, hogy 2013-ból, 2038-ba haladhassatok. Így 2038-ban meg is láthatjátok majd a teljesen Új Égboltot. Ez nem volt megírva a Piramisokban? Valójában a ti Edgar Cayce-tek utalt már erre a 2038-as évre, és ez lesz egy másik fő magassági pont az Emberiség Felemelkedésében. Néhányatok már nem lesz jelen fizikai testben 2038-ban, de ettől még akkor is kulcsszereplői küldetéssel támogatjátok most azokat a lényeket, akiket erre a munkára hívtak meg ide. Ti lesztek a gondnokai annak, hogy előzetesen összekapcsoljátok az (Égbolt) rögzítési, horgonypontjait és ezzel fogjátok ösztönözni a Kristály Gyermek kutatókat arra, hogy a 2038-as Új Égbolt felépítése befejeződhessen.

Tudjátok, nagyon sokan közületek már megtapasztalta, más planéták és világok Felemelkedését, több alkalommal is, és ismeritek azt, hogy milyen veszélyekkel és kihívásokkal jár mindez. És ezt a hagyományt alkalmazhatjátok az új vezetés felkészítésében, az új Égbolt rögzítéséhez.

De ne feledjétek a horgonyzásnál a kódok rögzítését. Fontos az, hogy 2013-ban segítsetek mindenkit a fényetek ragyogásával és ne engedjetek azt, hogy a Félelem végső izgalmas vajúdásának, mert a régi energia az utolsókat rúgja.

Mi fog történni 2013-ban?

Ami történik majd, az egy Új Kezdetet jelent. Az Új Kezdetben pedig az Új Föld mintái jelennek meg. A Föld Felemelkedésének eredmény ez a dimenzionális megújulás és a bolygó kiterjedése. A Föld kiterjedt a Kristályos dimenzióba, az 5-től a 12. Dimenzióig.

Erőnapok és 2013 aktiválási időszakaszai

Az energiák 2013-ban már kevésbé lesznek olyan intenzívek, mint 2011 és 2012 emelkedő frekvenciái, és ekkor ezeket így sokkal könnyebb lesz kezelni.

Lesznek bizonyos különleges időpontok, melyek frekvenciális kulcsokként szolgálnak. A napéjegyenlőségek, napfordulók különösen erősek lesznek, mert mindegyikük egy egyedi portálja lesz az Új Földnek. A napéjegyenlőségek és napfordulók mellett, 5 rendkívül erős fogyatkozás (Nap és Hold) lesz. Mindegyik újjáélesztett energiákkal fogja előremozdítani a bolygótokat. Ezek teljesen és egészében természetes összhangban következnek be különféle csillagászati eseményekkel, helyzetekben. Közülük 3 fajta (napéjegyenlőségek, napfordulók és fogyatkozások), teljes átjárót biztosítanak, melyek egyedülálló eseményként, nyílásai lesznek az energiák átvitelének

2013-ban sokkal sokrétűbbek és erősebbek lesznek ezek az események, mint 2009-től bármikor.

2013, a következő ajánlattal érkezik?

1, Egy olyan időpont, amelyben mélyebben megvizsgálhatjátok magatokat, az Új Földön az Önvalónk felfedezéséért.

2, Erősítsétek meg az energiákat az erőcsomópontokon belül, melyek ugyanúgy erősíthetik az előrelátás és a tudatos (lucid) álmodás képességét.

3,Egy időablaka ez az év az újratöltődésnek és az energiák kiegyensúlyozásának.

4,A márciusi napéjegyenlőség alatt (2013. Márc.20.), a bolygó különleges pontjain lerögzíthetitek az Új Égboltot.


2013. kulcsfontosságú dátumai a következők:

Március 20. Napéjegyenlőség

Június 21. Napforduló

Szeptember 22. Napéjegyenlőség

December 21. Napforduló

A fogyatkozok ezen túl még egy minőségi változással is járnak, abban az értelemben, hogy változásokat beindító katalizáló energiákkal jönnek, melyek mind személyes, mind planetáris szinten is hatnak. Így 2013-ban ezek is rendkívüli hatással lesznek. Tökéletes időzítései lehetnek az életetekben egy irányváltáshoz, miután energiáikat átadják a napéjegyenlőségek és napfordulók felé, és az önvalók általi vezettetést kalibrálják. 2013 egy új bolygóz és egy új időt jelent és sokan egy megújult célt fedeztek fel majd és más módon vehetitek figyelmetekbe, vagy maradtok a már megszokott utatokon, de egy más perspektívával, vagy akár egy új csoportban egyesültök. Sokan közületek egy új célt fogtok felfedezni 2013-ban, hogy egy korábban bennetek szunnyadó tehetség kerüljön felszínre, egy termékeny talajra leljen.

Fogyatkozások:

Holdfogyatkozás: április 25.

Napfogyatkozás: május 10.

Holdfogyatkozás: május 25.

Holdfogyatkozás: október 18.

Napfogyatkozás: november 3.


Két különlegesen nagyon hangsúlyos időszak 2013-ban

Az első: május 10. - június 22. között, amelyben egy Nagy Triád nyitásával történik meg, amely egyben a gondolkodás új kiegyensúlyozására törekszik. Ez az időszak magába foglal egy napfogyatkozást, egy holdfogyatkozást és egy napfordulót. Ennek megerősítésére a Kódhordozók a bolygó erőcsomópontjaihoz fognak utazni.

A második triád: szeptember 20. - november 4. között jelentkezik majd, és ez az első triád munkájának a befejezése történik. Ez egy olyan időszak lesz, amikor személyes szinten kell megnyilvánítani az Új Valótokat, az új céljaitokat, az új társaságaitokat, az új egyesüléseiteket és irányultságaitokat. Annak ideje, hogy újraenergetizáljátok, újraélesszétek az életerőtöket.

Zárszóként

Azt mondjuk nektek, hogy 2013 az energiaáradás ideje, a virágba borulásé. Nagyon sokaknak, közületeknek a változás éve lesz. Egy új energia van már a bolygón. Ti hoztátok létre ezt, de még sok a teendő. Használjátok ki ezt az időt, hogy megtaláljátok ebben a saját szerepeteket.

Azok közületek, akik már a kerítésen ülve nézik mindezt, vegyétek magatokhoz az elkötelezett vezető szerepeteket. Írjatok könyveket, fejezzétek ki a belső művészeteteket, 2013 éve jó lesz erre. Az energiák támogatni fogják a bennetek lévő legfőbb jóságotokat.

2013-ban egy másfajta hátszeletek lesz, egy új küldetésetekkel, Kódhordozóként. Az új szerepetek az, hogy kódoljátok (saját fényetekkel) és rögzítsétek az Új Égboltot, amely lehetősége 2013-ban kezdődik el.

Én Vagyok Metatron és megosztom veletek ezeket az igazságokat!

Szeretve Vagytok!

És ez így van....és ez így van

Közreadja: Földi csillagok: Link

Forrás: AA Metatron ~ 2013 ~ Year One of the New Earth "The Magnificent Beginning"

Channeler: Tyberron (Earth Keeper)

http://lightworkers.org/channeling/174212/aa-metatron-2013-year-one-new-earth-mag nificent-beginning


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése