2020. augusztus 18., kedd

TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája...


Ilona napját ünnepeljük...Ilona,- Ilona, TÜNDÉR ILONA,- a NagyboldogAsszonyunk egyik megnyilvánulási formája, Aki az Eget és a Földet köti össze. A magyarok legősibb, legszentebb női minősége.
A bennünk lévő szépséget, lágyságot, örömöt, kacagást, kitárulkozást, befogadást, az élet örömét jeleníti meg.
Ő az, Akihez ha felemeljük a lelkünket, megnyitjuk a szívünket, egy más világba vezet minket. Abba a világba, amelyben még az aranykori mitoszok léteznek. Ahol csakis a feltételnélküli szeretet létezik. Nekünk Nőknek ezt a szeretet kell gyakorolnunk, ez a szeretet kell, hogy a legmagasabb minőségünkké váljon, mert ez a Magyar Nő útja.
A Magyar Nő útja, hogy tündérré váljon,- a szíve aranyként ragyogjon, magába fogadja a Napot, és ezt a Fényt feltételnélkül árassza magából.
Tengely legyen Ég és Föld között, és ebbe a tengelybe tudjon megérkezni a Férfi, aki az Ő szakrális párja.
Ezzel a fénnyel, (a Forrás fényével) tudja táplálni a körölötte lévő embereket, ezáltal megtartó erejévé válik a Családnak, a kisközöségnek és a Hazának.
MI Magyar Nők képesek vagyunk az átváltozásra, a tündöklésre, - hisz ez nem mitosz, hanem valóság. Tündér Asszonyaink is képesek voltak az átváltozásra, akkor mi miért ne tudnánk ugyanezt ezt megtenni? Ez a minőség bennünk is megvan, csak elő kell hívnunk magunkból, hozzá kell kapcsolódnunk ÖnMAGunk lecsupaszított részéhez. A megosztottságban lévő részeinket fel kell fényesítenünk, egységbe emelni, a teljességbe.
A Magyarok ŐsAsszonya nem hagyott el minket, Ő most is velünk van, a mai időben is vezet, támogat és oltalmaz minket.
Nyissuk meg hát feléje a szívünket és kérjük a támogatását, vezetését, óvó, védelmező jelenlétét!
Az alábbiakban szeretettel adom át Nektek üzenetét, melyet Tündér Ilona selyemképem festése közben kaptam tőle:

- Merjetek ÖnMAGatok lenni! Vállaljátok azt, AKIK EREDENDŐEN VAGYTOK! Lépjetek túl Önmagatok alkotta korlátain. Tárjátok szélesre szívetek kapuját, - s alkossatok egy ÚJ ÉLETET, - Magyar Asszonyyokhoz méltó életet!
Ősiségetek ne elrejtsétek, - előtérbe helyezzétek! SZÉPÜLJETEK RÁ A VILÁGRA! Merjetek többek lenni annál, akik most vagytok, hozzátok elő MAGotokból az EREDENDŐ LÉNYETEK.
Alkossatok SZÍV NEMZETET! Egymás megsegítéséért tegyetek!

Szavam nemcsak a Nőkhöz, a Férfiakhoz is szól!
Adjátok át magatokat az isteni Erőnek aki átalakít benneteket!
A keménység, a zártság már nem az újkori férfi ereje.
Az erő, amely bennetek kell, hogy megjelenjen az a szeretet.
A szeretet nem keverendő össze a gyengeséggel!
A szeretetben erő van, egy olyan tartományba helyez bennetek, amely kiemel a hétköznapok küszködéséből, s átemel egy olyan valóságba, amelyben tartást, emberi értékeket jelenít meg.
Merjetek változni, merjetek megnyílni, s elvetni a régi berögzült formákat. Tápláljátok magatokat új erővel, új lendülettel,- változzatok varázslatos Tündérfiakká, akik mellett az asszonyok biztonságban, szeretetben élik meg napjaikat,- ezáltal emelkedik a Család szellemisége, visszatérnek az eredendő értékrendek és visszatér a Haza becsülete.
Áldás legyen minden emberen, áldás legyen a Magyar Nemzeten!
Áldás!

SZERETETTEL OSZTOM MEG TÜNDÉR ILONA MEDITÁCIÓMAT, MELYBEN A MAGYARSÁG GYÖKEREIHEZ VEZETLEK EL BENNETEKET AHOL MAGATOKHOZ VEHETITEK TÜNDÉR MINŐSÉGETEK.
A MEDITÁCIÓ BEAVATÓ KÓDOKAT TARTALMAZ, AZ ALÁBBI LINK ALATT ELÉRHETŐ. ÁLDÁS!

Lendvay Katalin - Ilana


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése