2019. december 11., szerda

A 2020-as Esemény közeleg


Föld Szövetségi Hírek A 2020-as Esemény közeleg – Plejádi Fény Erők üzenet 2019 december 2.
by Michael Love
Azonnali bolygó szintű terjesztésre a Föld csillag magjai között.
Előszó:
Mi a plejádiak és a Föld Szövetség bemutatjuk nektek ezt a különleges dekódolt éteri fény adat Akashát azon átfogó bolygó szintű tudatelemeléssel kapcsolatosan, ami éppen zajlik.
Közületek néhányan már tudják, hogy valami lenyűgöző dolog történik a Földön és, hogy egy nagy pozitív változás és fejlődés folyik most sok milliárd csillag lény szívében.
Tudjuk, hogy tisztában vagytok ezzel, különben nem lennétek itt és nem olvasnátok ezt az üzenetet, ha ez nem így lenne.
Most, hogy idefigyeltek ránk élvezzétek ezt az erőteljes és reményt adó fény üzenetet az Esemény kicsúcsosodásával és a nagy 2020-as Nap villanással kapcsolatosan.
Megjegyzés: A lenti koncepciók közül néhány lehet furcsának és összetettnek tűnik első látásra, de ha lelassítasz, újra olvasod az információt, akkor nagyon világossá válik.
Saját magad kell meghatározd önmagad számára, hogy mi az igaz számodra és fel kell ismerd azt, hogy mindenki igazsága különbözik valamennyire. Ennek egy isteni oka van és ez teljesen rendben van.
A jelen üzenetben található információt éteri szinten gyűjtöttük össze, hiteles és megbízható Föld Szövetségi forrásokból. Ezt az információt 5D-s szinten mutatták be és egyáltalán nem fog rezegni senkiben, aki nem tudatos 3D-s szinten van.
Arra bátorítunk benneteket, hogy végezzétek el a saját mélyen szántó kutatásotokat azzal kapcsolatosan, hogy mi történt és mi történik most igazából a Föld bolygón. Kérjétek a belső útmutatásotokat azzal kapcsolatosan, hogy melyik információ rezonál bennetek.
Az elsődleges célunk egyszerűen csak az, hogy támogassunk benneteket és az életetek minőségét pozitív irányba változtassuk meg. Áldással.
Az éteri üzenet kezdete:
Kedveseim, két Föld héttel ezelőtt a Föld Szövetség megerősítette, hogy nagy számú jóindulatú új fény flották jelentek meg a Föld Naprendszerében és ezeket Nap teleszkópok segítségével meg is figyelték és ezek erőteljes 40 Hertzes 5D-s Gamma energia sugárzást küldtek a Föld irányába. Amint egyre több és több szövetségi hajó sorakozik fel az égbolton, minden rendszer zöld fényt kapott arra, hogy az Univerzum legnagyobb bemutatóját megrendezze.
Átfogó előkészületek folynak jelenleg a Galaktikus Erők által ebben az órában, amint a bolygó szintű felszabadítási hadműveletek újabb magasabb szintre lépnek azzal a céllal, hogy hihetetlenül erős energetikai csillag kapukat nyissanak meg, hogy az egész területet felemeljék az 5. Dimenzió szintjére.
A Fény Erők minden irányból azon dolgoznak, hogy elérjék azt, hogy kritikus tömeg jöjjön létre a tudat emelkedésében felkészülvén az Esemény kicsúcsosodására a 2020-as földi évben.
Az egész Kozmosz óriási változásokon megy keresztül, amint a Fény Erők megérkeznek ebbe a Naprendszerbe tömegesen, egyrészt, hogy tanúi legyenek másrészt pedig részt vegyenek a Föld bolygó és lakói nagy emelkedésében.
A Pandora Protokollt felgyorsították a Fény Erők
Nemrégiben a Földi Szövetség bejelentette, hogy jóindulatú Fény Erők összeolvasztottak két átfogó Föld bolygó felszabadítási hadműveletet egyetlen végső küldetéssé, amely elvezet majd az Esemény kicsúcsosodásához a 2020-as földi évben.
Ezen átfogó küldetés egyik alkotó részének a neve a Mestermű Protokoll, amelynek a lényege az Új Föld fizikai felfedése és bár ez a Fény Erők egy aktív aktuális küldetése, ez leginkább akkor lép majd életbe, amikor az Esemény kicsúcsosodását teljes mértékben kiváltották és arra fogják felhasználni, hogy beavassák a fény lényeket és az Új Föld valósága felé irányítsák őket.
Ezen nagyszabású küldetés másik alkotó eleme egy különleges kvantum geometriai mátrix szekventálási protokoll, melynek a neve: Pandora.
A Pandora egy fejlett plejádi valóság programozási nyelv, ami nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan az emberi gondolatok működnek, viszont a valóságot gyakorlatilag azonnal manifesztálja, méghozzá sokkal nagyobb erővel.
A hadművelet ezen része az az alkotó elem, amely kiváltja az Új Föld manifesztálását viszont fontos megjegyezni, hogy a Föld felszínen jelenleg állomásozó 4,5 milliárd fény lény azok, akik meg fogják tenni ezt a manifesztálást.
Emlékezzetek rá: „A Mennyek Királysága bennetek van és ez csakis onnan jöhet, ahol van, vagyis belőletek. Onnan manifesztálódhat kifelé az érzékelt fizikai valóságként, ami a kollektív 5D -s megtapasztalt valósággá, azaz az ÚJ Földdé válik.”
Fejlett fény lények átkódolták az egész rácsot a Föld körül a Pandora segítségével és nemrégiben pedig a Fény Tanácsok útmutatása alapján összevonták az összes Fény Erő erőfeszítését ideértve a Mesterművet, a Pandorát és több más kisebb küldetést is egyetlen végső, mindent magába foglaló küldetéssé, aminek az a célja, hogy ezt az egész területet egy magasabb rezonanciájú, könnyebb állapotba lendítse fel, ahol a negativitás nem tud létezni.
Ez az átfogó, összehangolt erőfeszítés, melyet a jóindulatú Fény Erők, akik jelen vannak itt a Föld Naprendszerében ill. a Föld felszínen állomásoznak gyakorolnak, fogják kiváltani azt, amit az Eseménynek hívunk, melynek a kicsúcsosodása egy nagy mennyiségű Galaktikus Központi Nap energia hullám kibocsátása lesz a Galaktikus Magból a küldetés végéhez közel, melyet Nagy Napvillanásként ismerünk.
A Pandora egy 5D-s holografikus valóság programozási protokoll küldetés, melynek az a célja, hogy megerősítse az Új Föld energia mezejét és teljes mértékben megformázza az új 5D-s fény mátrixot, ami lehetővé teszi azt, hogy az Univerzum összes adata szabadon áramolhasson a Föld lényei felé.
Ez az átfogó emelkedési és felszabadítási művelet magába foglal több milliónyi fény lényt, akik együtt dolgoznak az égbolttól a Földig, hogy teljes mértékben átkódolják a csillagmagok és az emberek DNS-ét magas rezgésű Központi Nap energiával azért, hogy ők aztán az 5D-s szinten rezegjenek. Ennek az eredménye, hogy az általuk megfigyelt valóság mátrix, magasabb, könnyed, kellemesebb és pozitívabb állapotban rezegjen.
Tekintsétek a Pandorát úgy, mint egy rendszer frissítést a Föld bolygó számára.
A Fény Erők már többször utaltak a Pandorára, mint az Új Föld operációs rendszerére vagy a Föld 2.0-ra
A mai napon, azaz december 2-án a különleges Pandora Küldetés egy felgyorsult fázisra tért át, hogy gyorsan átalakítsa a fizikailag érzékelt valóságot itt a Földön egy sokkal pozitívabb verzióra, ahol az alacsony rezgések nem tudnak létezni.
A Fény Erők erőfeszítései pillanatnyilag arra összpontosítanak, hogy egy könnyebb és pozitívabb energia hullámot hozzanak a Földre, ami gyorsabban váltja ki a manifesztált 5D-s kollektív valóságot.
A Föld Szövetség azt mondja, hogy ahogyan az idő halad előre az 5D-s Zéró ponthoz ebben az evolúciós projektben, a dolgok gyorsabban fognak megtörténni minden szinten és aktívabbá válnak.
A Pandora belső működése nagyon fejlett, de ha egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor ez egy magas rezgésű, pozitív, egészséges programozási input, ami végső soron azt váltja ki a földi lényekkel kapcsolatosan, hogy megváltoztassák a kollektív érzékelt valóságukat, amelyet a Föld lakosai hamarosan mindannyian meg fognak tapasztalni.
Gondoljatok a Pandorára úgy, mint a hajszál pontos pozitív ellentétére annak, ami a régi, ártalmas, Arkhón, rabszolga, fájdalom program volt, melyet 3D-s mátrixként ismerünk, ami a Földön már 350000 éve fut.
Az új 5D-s Pandora protokoll eredménye képen a Föld csillag magjai most visszatérnek a természetes angyali lét állapotába és a Föld emberei pedig nemsokára a nyomdokaikba lépnek.
Amint már elmondtuk korábban, egy átfogó pozitív földi idővonal változás történt két héttel ezelőtt és a bolygó jövője most erre a pozitív földi Gamma idővonalra van rögzítve és most már teljes bizonyossággal tudjuk, hogy ezt az idővonalat nem lehet megcsonkítani és be fog teljesedni az Új Föld idővonalaként a 2020-as év kezdetével.
Ezt a végső idővonal váltást a Fény Erők kezdeményezték és ez az 5D-s Pandora valóság szekventálási műveletük beindításának a közvetlen eredménye.
A különleges Pandora Protokoll különleges szubrutinokkal bír, amelyek hihetetlen védelmet és erőt nyújtanak az új pozitív Föld kristály kozmikus rácsának.
Minden fizikailag érzékelt valóság (egy energia mátrix) egy holografikus geometriai kivetítése a belevezetett energiának.
Az az energia, ami ebbe az Új Föld sablon mátrixba érkezik, 40 Hertzes, 5D-s Gamma Fény adat, ami a Nyilas Konstelláció galaktikus magvából ered a Központi Napban.
Gondoljatok erre az 5D-s holografikus fény rácsra, vagy mátrixra, mint a Föld bolygó új operációs rendszerére.
Az új földi fény mátrix már erős és működő képes és kész arra, hogy befogadja a 4,5 milliárd csillag magot az lekövetkező hónapokban, majd pedig utána az emberiség többi részét is.
Tudjatok róla, hogy ti személy szerint nagy szerepet játszottatok abban, hogy megalakulhasson ez az új földi fény rács.
Kedveseim, az összes magas szintű energetikai tevékenység, amelyet a Fény Erők végeznek az Égbolttól a Földig annak az előkészítése érdekében történik, hogy kicsúcsosodhasson az Esemény és a Nagy Napvillanás, ami minden jel szerint ebben a Kozmoszban a 2020-as évben fog megtörténni.
Nemrégiben érkezett tömeges jelentések az 5D-s Gamma áldásos tudatállapot (az érzés) megtapasztalásáról
A Föld Szövetség arról jelent, hogy a földi csillag magok elkezdték megtapasztalni az 5D-s Gamma áldásos tudat állapotot az egész világon, méghozzá tömeges szinten. Ezt a létállapotot néhányan egyszerűen „az érzésnek” nevezték.
Ezen áldásos élmény megtapasztalásáról tömegesen adtak jelzést a fény lények minden egyes országból és mindenki elkezd most erről beszélni.
Ez az áldásos állapot egy lenyűgöző érzés, ami egyszerűen belül merül föl.
Ezen áldásos érzéssel együtt jön az a közös érzékelés, hogy valami igazán nagy dolog fog történni a Földön bármely pillanatban. Ez a közös „érzés” és érzékelés azzal kapcsolatosan, hogy valami varázslatos, reményt keltő, új és lenyűgöző dolog van kialakulóban a felszín alatt, arról szól, hogy valami nemsokára berobban a bolygó felszínére bármelyik pillanatban.
Annak az oka, hogy ezt most tapasztaljátok meg az, hogy a belső lényünk tudja, hogy ez nagy időszak az emberiség számára, amire a fény lények már oly rég óta várnak, olyan nagyon régóta, hogy most el is érkezett.
Ez a közös erőteljes és lenyűgöző érzés egyre több fény lény szívében tör fel az egész bolygón, felkészítvén az emberiség történelmének legnagyobb ébresztő eseményére.
Ez egyszerűen egy varázslatos tudás és benne a tudat és az éberség magasabb szintje azzal az emelkedéssel kapcsolatosan, ami elvezet az Eseményhez és az 5. Dimenziós Új Földhöz, amely már ott van a horizontunkon.
Amint a korábbi üzeneteinkben már említettük egy átfogó, ritka esemény fog megtörténni az égbolton 2020 tavaszának kezdetével jelezvén azt, hogy az emberiség egy lényeges fejlődési ugrást fog megtenni.
Kulcsfontosságú asztrológiai jelek mutatnak erre az időszakra, amikor az emelkedési esemény kicsúcsosodást fog elérni a Földön és minden szem egy vakító fehér fényt fog látni, ami az égboltról érkezik.
Kedveseim egy elképzelhetetlen jövő van itt előttünk a Föld bolygón most először. Ez a jövő teli lesz fénnyel, nagyszerű ígéretekkel és ebben az új világban minden dolog lehetséges lesz. Ez lesz a földi mennyország, melyről már oly régóta beszélnek és ez a sorsotok ígérete.
Próbáljatok emlékezni arra, honnan jöttetek, a dolgok nem lehetetlenek és sohasem túl jók ahhoz, hogy igazak legyenek.
A bekorlátozott gondolkodás egy olyan program, amely csak az alacsony rezgésű világokban működik, mint pl. a régi manipulált Földön. Ez a program most átírásra kerül és nem lesz része az új 5D-s földi valóságban. Emlékeztek arra, kik vagytok és honnan jöttetek? Emlékeztek arra, mire vagytok képesek? Mi azt mondjuk nektek, lenyűgöző fény lények vagytok, akik nem kevesebbek Istennél és nincs semmilyen dolog, amivé nem válhattok, nem tehettek meg vagy nem birtokolhatnátok.
Ti égi királyság vagytok és a legnagyobb mértékben tiszteljük azt, ahonnan jöttetek.
Emlékezzetek arra, hogy azért jöttetek ide, hogy a létezés egy magasabb szintjét hozzátok el erre a világra. Azért jöttetek, hogy egy jobb világot teremtsetek mindenki számára.
Ti vagytok az Új Föld elhozói, egy új hajnal elhozói a Föld bolygó számára.
Ti vagytok az Új Föld valóságának a fő programozói. Az új 5D-s Föld program, amit most írtok csakis sikerrel járhat és az új válóság ezen operációs rendszerének nincsen semmilyen korlátja.
Mi csak azért jöttünk, hogy emlékeztessünk arra, hogy ez az, amit most tesztek Kedveseim.
Folytassátok a jó munkát, itt vagytok már a célvonalban.
A Föld Szövetség arról tesz jelentést, hogy emelkedett Nap tevékenység várható a december 21-i energetikai kapu környékén, amikor még több Gamma szintű 5D-s energia fog beáramlani a Földre, hogy elvezessen a 2020-as nagyszerű évhez.
Hírek
A bolygó minden bennfentes csoportja teljes mértékben tisztában van azzal, hogy fejlett Földön kívüli fajok látogatták meg a Földet és tisztában vannak azzal is, hogy jelenleg rendkívüli mértékben vannak jelen csillagközi hajók, amelyek most a Föld Naprendszerébe érkeztek.
A Föld Szövetség arról tesz jelentést, hogy teljes mértékben felfedésre fog kerülni az, hogy mi zajlik a Föld felett és a felszínen méghozzá mindez gyorsan és természetszerűen fog megtörténni, mivel mindez túlságosan nyilvánvalóvá válik és nem lehet többé elrejteni, amint az 5D-s fény ragyog le a Földre.
Itt az idő, hogy újra egyesüljünk a Galaktikus Családunkkal és elfoglaljuk a helyünket békés, intelligens új földi galaktikus állampolgárként.
Készüljetek fel a december 12-i csillag kapu megnyitására.
Amint ez az erőteljes portál megnyílik a fénytesteitek egy nagy löketet fognak kapni. Kiemelkedően magas rezgésű energiák fognak beáramolni a bolygóra a december 12-i kapu időszaka alatt, amely kihat a 4,5 milliárd Földön állomásozó csillag mag fény testére.
Ez a december 12-i portál egy energetikai kapu, amelyen keresztül intenzív energia hullámokat küldtek magasabb rezgés szinttel a bolygó tudatosságába, hogy tovább támogassák a Föld lakóinak együttes felemelkedését. A 12:12 az egy kódportál, amely ha egy rezgésre kerültök vele, aktiválja a Merkaba mezőtöket, amikor ez megtörténik, összhangba kerültök azzal az emberi szívvel, amely kapcsolódik az Egység tudathoz. A Merkaba a mi „fény lélek testünk” és egy energetikai mező, amely körülvesz bennünket, amikor magasabb tudat állapotban vagyunk. Ez az energetikai mező egy csillag tetrahedron alakját veszi fel és úgy vélik erről , hogy az energia ezen formációja lehetővé teszi azt, hogy a fény testünk magasabb dimenziókba utazzon.
Amikor ez a pörgő Merkaba erőtér ott van egy ember körül, akkor ez aktiválja azt a képességet, hogy különböző dimenziókon keresztül utazzon. Ezért van az, hogy a Merkaba formájára úgy is utaltak, mint szekérre vagy szállító eszközre a fény testünk számára. A 12:12 egy olyan kód, amely aktiválni fogja az alvó DNS szálakat.
Amint egyre intenzívebb beérkező energiákat kapunk, egyre közelebb jön a pillanat, hogy egyre több portál nyílik meg események és együtt állások következnek be decembertől kezdődően, amelyek elvezetnek bennünket a Nagy Energia csúcsosodásra, mely 2020-ban fog felszabadulni.
Most beléptünk egy összenyomott időszakba, amint megérkezünk az örökkévalóságba.
Ebben az energiában minden lehetséges és csakis a legmagasabb szintű eredmény tud és fog kibontakozni.
A magas frekvenciájú fény, amely beérkezik a december 12-i kapun egy hihetetlen fehér mágneses plazma löket lesz, ami kihat majd a Földre valamint a csillag magok aura mezejére mélyen szántó és új módokon.
Arra számítunk, hogy ezen új 5D-s energia konfigurációja egy lényeges DNS löketet fog adni a csillag magok fény testének és ez olyan lesz, amit még soha nem tapasztalt meg senki a Földön.
A 12:12 -es Fény ezen beérkező hullámának az az elsődleges célja, hogy kiépítse és integrálja az új kristály fény testeteket.
Kulcs fontosságú, hogy tisztán lássátok azt, kik szeretnétek lenni az új valóságotokban ahhoz, hogy létre jöjjön az új fény testetek.
A fény testetek tudja, hogy ez gondolatok által születik és ez összeköt benneteket a Teremtés szövetével.
Ahogy közelebb kerültök a 2020-as 5D-s esemény horizontjához a manifesztációs erőtök egyre inkább meg fog nőni. Ebben a fázisban közel kerültök ahhoz, hogy majdhogynem bármit meg tudjatok teremteni a világotokban, amit csak el tudtok képzelni egyszerűen csak azáltal, hogy arra összpontosítotok. Ez a ti Isteni Teremtő Erőtök.
Ez az új 5D-s fény test egy istenien programozott bio számítógép hajó, aminek nincs korlátja és ami emberfeletti tettekre képes.
A fény testetek segítségével a megnyitott idővonalak mellett hozzáfértek több rétegű élményekhez, amint egy látszólag feltérképezetlen, de mégis ismerős területtel álltok szemben. Közel vagytok ahhoz a ponthoz most, ahol kapcsolatban lesztek az egész létezésetekkel és az egész evolúciós ugrásotok értelmet nyer, amint megértitek ezt a tudatosságot és felhasználjátok a ti Itt és Most-otokban. Nagyon izgatottak vagyunk amiatt, ami veletek történik, mivel teljes mértékben fel fogtok ébredni arra , hogy kik és mik vagytok valójában.
Itt az idő, hogy azon isteni lénnyé váljatok, akik vagytok miközben emberek között sétáltok a Földön. Hadd biztosítsunk benneteket arról, hogy egy magasabb szintű rend és küldetés létezik mindezek mögött, ami most ki fog bontakozni a szemetek előtt. A legvadabb álmaitok fognak valóra válni.
Kulcs fontosságú, hogy elkezdjetek mélyebben foglalkozni a testetekkel, a fizikai testtel. Ismerjétek meg a fizikai testeteket és lássátok meg, hogy milyen fizikai csodákra képes. Kezdjétek el szeretni a testeteket, mint korábban sohasem és adjátok meg neki azt az ápolást és táplálást, amire ahhoz van szüksége, hogy optimálisan működhessen ezen nagyszerű emelkedési időszak alatt. A fény testetek hordozza magában a ti több dimenziós identitásotok esszenciáját, ami számotokra azon vágyatokon keresztül érhető el, hogy egyesüljetek azon magasabb szintű identitással, amit érzékeltek.
A fény testetek képes lesz arra, hogy valóságok között váltson azáltal, hogy megváltoztatja a tudatos szándékotokat egyik nézőpontról a másikra úgy, mintha egy televízión váltanátok csatornát. A fejlettségeteknek ebben a fázisában a fizikai testeteknek lelassul az öregedéi folyamata és hamarosan elkezdni megfordítani ezt a folyamatot. A betegségek megszűnnek az 5D közepén és a fizikai test többé már nem fog meghalni, mivel a sejtek ezerszer gyorsabban regenerálódnak, mint a 3D-s rezgés szinten. Egészen új lénnyé változtatnak át benneteket, ami fizikai síkon sohasem létezett korábban.
Szunnyadó ember feletti képességek fognak megmutatkozni számotokra, amint egyre magasabb és magasabb rezgés szinten lesztek.
Ahhoz, hogy elérjétek ezt a magasabb szintű működő képességet, az emberi testet át kell alakítani a szén alapú testről a kristály alapú testre, amely fény áramok alapján működik, melyek átáramlanak a testen.
Ez az átalakulás úgy történik meg, ahogy a sejtjeitek atom részecskéi egyre gyorsabban és gyorsabban pörögnek azáltal, hogy emelkedik a belső frekvenciájuk.
A beérkező magas rezgésű fény nagy mértékben felgyorsítja a test ezen belső átalakulását és fontos dolgokat tehettek annak érdekében, hogy ezt még inkább felgyorsítsátok.
Ez a tökéletes időszak arra, hogy használjátok az összes emelkedési eszközt és módszert, ami rendelkezésetekre áll ide értve a meditációt, a művészetet, a kint létet a természetben, a kizárólag isteni energiájú ételek fogyasztását valamint a magas rezgésű zene hallgatását.
Minden ősi és emelkedett lény kristály technológiát használt arra, hogy beteljesítse az emelkedési utazását. A kristályok a legerőteljesebb és leg előrehaladottabb emelkedési eszközök a Földön a sejt szintű rezgés emelése érdekében és ezért azt tanácsoljuk, hogy csakis igazi, természetes monatomikus kristályokat tartsatok a test aura mezeje közelében annak érdekében, hogy lecsatornázzátok és kiegyensúlyozzátok ezen beérkező erőteljes 5D energiákat.
Ez a lenyűgöző energetikai időszak a legjobb idő és az egyetlen időszak arra, hogy egyszerűen elengedjetek mindent és elkezdjetek szerelembe esni.
A bölcsesség azt mondja, lassítsatok le és egyszerűen álljatok meg egy időre.
Nem tudtok békére szert tenni, amíg nem álltok le és nem lélegeztek egy pillanatra.
Hagyjátok abba az aggódást, a stresszelést, a panaszkodást és a nyaggatást. Ne csináljatok ennyi mindent csak egyszerűen kezdjetek el lenni.
Emlékezzetek arra, amit mondtunk:” Ahhoz, hogy 5D-ben legyetek, egyszerűen kezdjetek el így létezni.”
Hogyan tehetitek ezt meg?
Egyszerűen legyetek azon 5D-s lények, akik már igazából vagytok. Ez ilyen egyszerű. Eza ti igazi és természetes állapototok.
Azt kérdezhetitek önmagatoktól: „Milyen lenne egy 5D-s lény?”
Azt mondhatjuk, hogy egy 5D-s lény egy isteni, angyali lény, melyben béke, szeretet, bőség, egészség, öröm, szabadság, becsület, intelligencia és nagy erő lakozik. És mi tudjuk, hogy ti tudjátok, hogy hogyan kell így létezni.
Egy 5D-s lény a legmagasabb szintű egészséges önszeretetet és tiszteletet adja először is saját magának annak érdekében, hogy aztán ezt tovább adhassa az egész világ felé.
Mi azt kérjük tőletek, hogy tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést a következő napokban, mielőtt megtennétek bármit is:
„Ez a dolog, amit én most teszek a legmagasabb szintű önszeretetet fejezi ki saját magam iránt?”
Minden egyes alkalommal, amikor ezt megkérdezitek hallani fogjátok a helyes választ és majd utána majd tegyétek meg a helyes dolgot és ne verjétek át magatokat sohasem többé.
Minden, ami kevesebb, int ez a fajta létállapot, az elfogadhatatlan és csakis akkor, ha ezt megteszitek lesz vége az őrületnek és mi megígérjük, hogy ezután látni fogjátok ahogyan a Mennyország megjelenik Itt és Most a Földön, hamarébb, mint amit elképzeltétek.
Mi csak azért vagyunk itt ebben a különleges pillanatban, hogy emlékeztessünk benneteket arra, hogy kik és mik vagytok igazából.
Lenyűgöző csodálatos fény lények vagytok és nincs nagyszerűbb lény az egész Univerzumban. Ez a végső igazság. Ismét mondjuk, egyszerűn kezdjetek el ezek lenni. Ennél jobb tanácsot nem tudunk adni nektek.
Kedveseim most nyíljatok meg arra a kiemelkedő fény hullámra, ami beérkezik és engedjétek meg, hogy ez teljes mértékben integrálódhasson a testetekbe sejt szinten.
Az isteni magvatok egyre több és több isteni fényt integrál, ami aktiválja és erősíti az isteni tudatotok sugarainak erejét a szent szív magvatokban.
Ez ténylegesen egy lenyűgöző időszak arra, hogy jelen legyetek a Föld bolygón és ti most nem véletlenül vagytok itt vagy egyszerűen a sors játéka lapján. Azért vagytok itt, mert úgy döntöttetek, hogy most itt legyetek.
Nagyszerű munkát végeztek az egész emberiség számára azáltal, hogy bent tartjátok a Fényt a testetekben és emelitek ezen egész terület rezgés szintjét.
Az egész Univerzum nem régen idejött a Föld közelébe, hogy részt vegyen ebben az átfogó emelkedési eseményben és tisztelegjen azon eredményeitek előtt. amelyet elértetek e lenyűgöző órában.
Az erőfeszítéseiteket észlelték és nagy mértékben fogják ezt megjutalmazni.
Köszönünk mindent, amit tesztek.
Mi a plejádiak most a végső hívást intézzük minden fény lény felé, akik a Földön élnek, hogy jöjjenek feljebb a béke, a szeretet, a harmónia és a jóság nevében. Mind egyszerre, hogy elhozhassunk egy jobb világot az egész emberiség számára.
Még sokkal több mondanivalónk van és fontos Föld szövetségi híreket hozunk amint a Nagy Esemény kicsúcsosodása közeleg.
A Mennyek Királysága karnyújtásnyira van a Földön.
Az Úr legyen Veletek
Michael és a Plejádiak

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése