2019. május 22., szerda

"Mihály arkangyal üzenete


"Mihály arkangyal üzenete
Szeretett mestereim!
Ti – az előőrs, a Csillagmag, a Fény Törhetetlen Részecskéi – adjátok az üzemanyagot ahhoz, hogy aktiváljátok a felemelkedés magjait, melyek 2,000 éven át el voltak vetve a Földön. Az emberiség egy tisztulási szakaszban van, egy sokkal nagyobb tudatossági kiterjedés előkészületében, ami – ahogy végigsöpör a Földön – egyre több lélekre van hatással, és ennek eredményeképp exponenciálisan előmozdítja őket.
Az evolúciós változások jelenlegi szakaszában, az ösvényen igyekvők / tanítványok fizikai teste, olyan folyamatban van, mely során a Teremtő Fényének átalakító energiájával töltődik fel.
A magasabb tudatosság sejtjei ébrednek és az átalakulás alkímiai formulájától duzzadnak. Az auramező csodálatos részeinek negatív / torzult rezgési frekvenciájú mintáktól való megtisztulási folyamatában vagytok, melyek elhalványították az aurátok fényét és a fizikai járművetekben (testetekben) való torzulások megnyilvánulásához vezettek.
A sejtekből álló testbe toxinok (mérgek) szorultak, melyeket ki kell szabadítani, vagy ki kell onnét tisztítani, hogy ismét egységesíteni tudjátok a többszintű testszerkezetetek harmonikus rezgésű frekvenciáit. A fénytest sejtjei elhomályosultak, az auramező ködössé vált és negatív energiával telt meg. Az isteni sejtek még jelen vannak bennetek és körülöttetek; ezek csupán kisebbek lettek és elhomályosultak a táplálékhiány ideje alatt. Az egóra vágyódó test csalafinta, szívós és folyamatosan több és több testi szenzáció és önkielégülés keresése felé fog tuszkolni, mely gyakran végzetes eredményekkel jár.
Meg kell értenetek, hogy a testetek különféle részei sokféle frekvencia-mintával rezonál, amely függ a csakra-rendszeretek forgásától és tisztaságától. Mindig maximális harmóniára kellene törekednetek a magasabb valótok minden egyes szintjén, melyeket egyesítetek magatokban. Legyetek tudatában annak, hogy ez egy soha véget nem érő folyamat, hiszen a Teremtés minden szintjének van egy veleszületett vágya arra, hogy eljusson a tudatosság következő, magasabb szintjére.
Gondolkodjatok el arról az elképzelésről, hogy az emberiség négy valóságot tapasztal egyidejűleg: fizikai, mentális, érzelmi és asztrális. A fizikai / mentális világban, ahol a testetek és a fizikai érzékeitek vannak a figyelem központjában, az egészségi állapototok meghatározza, hogy mennyire vagytok interaktívak a fizikai világban, és hogy mennyire élitek át az élményeket. A magasabb birodalmak tudatosságába vezető fejlődésetek egy fokozatos ébredési folyamat, ami által a bökdöső/bölcs lelketek és a közvetlen magasabb énetekre / lelketeken túli énetekre ébredtek. Ahogy a Fel-Világos-ultság ösvényére lépek, elkezditek egy tudatos/figyelmes tudatosság felépítésének folyamatát. Először a Lényetek fizikai aspektusaira (oldalaira) kell figyelnetek: a fizikai járművetekre (testetekre), a csakrarendszeretekre, az érzelmi természetetekre és a mentális képességeitekre. Fokozatosan, bizonyos idő elteltével, miután egyensúlyba jöttök, harmonizálódtok és egyesítitek bizonyos mértékben a egységes tudatosságot a fizikai létállapototokban, készek lesztek arra, hogy hozzáférjetek a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenziós valóságaitok rezgési mintáihoz, bölcsességéhez, sajátosságaihoz és képességeihez. Ez az alapfolyamat, melyet néha úgy hívunk, hogy a tudatosságban történő felemelkedés.
Van egy éteri testetek, mely a fizikai, mentális és érzelmi testeitek teljes, hiteles másolatát tartalmazza. Amikor meghaltok vagy elhagyjátok a testeteket, az ezüstfonal (ahogy néha ezt nevezik) elszakad és teljesen elhagyjátok a fizikai testeteket, mely azonnal elkezd bomlásnak indulni. Ami maradni fog az a finomtest külseje, mely asztrális érzelmi és mentális anyagból áll, melynek szét kell oszlódnia, mielőtt a Lélek a tudatos tudatosság következő szintjére lép. Elmagyaráztuk korábban, hogy a fel nem ébredt lelkeket hogyan kerülnek olyan helyekre, melyeket úgy is nevezhetnénk, hogy Intenzív Gondozási Egységek, ahol a Teremtő Szeretete/Fénye folyamatosan árad minden egyes lélek auramezőjére és azon át mindaddig, amíg a rossz minőségű energia negatív burka teljesen át nem alakul.
Mindamellett, fontos, hogy értsétek, hogy a halál/átmenet, az élet utáni folyamat gyökeresen megváltozott.
Soha többé nem megy egy lélek sem a sűrűbb asztrális síkokra a földi reinkarnációra várva.
Ha öntudatos emberek vagytok, akiknek a lélek-dala rezonál a magasabb negyedik / alacsonyabb ötödik dimenzióval vagy még magasabbakkal, automatikusan a megfelelő síkra juttok, ahol szinte minden ugyanúgy néz ki, mint az a valóság, amit hátrahagytatok, csak sokkal lenyűgözőbb, sokkal csodálatosabb és sokkal örömtelibb, szeretőbb és békésebb. Teljes tudatosságban fogtok átmenni a mennyei világok kapuin. Megfigyelőként újra megnézitek az elmúlt életeteket és búcsút mondhattok azoknak, akik közel állnak hozzátok és kedvesek nektek; bár ők lassan elhalványulnak a háttérben – kivéve, ha ők a közvetlen lélekcsaládotok tagjai.
Ismétlem, azok a frekvenciák, melyeket kibocsátotok, vagy amelyeken rezonáltok, meghatározzák majd, hogy melyik dimenzióba vagy melyik dimenzió al-szintjére juttok majd, és hogy a kozmikus információnak mely szintjeit lesztek képesek elérni.
Az auramezőtök olyan, mint egy köpeny, mely körülveszi az éteri / asztrális testeiteket, és ez szintén egy fényköpeny vagy a negatív, nem-harmonikus energiák takarója, amelyeket felhalmoztatok a sok múltbeli élettapasztalataitok alatt. Energiaegységekből álltok: mentális, érzelmi, fizikai, asztrális és spirituális egységekből. Meg kell tanulnotok és el kell fogadnotok azt a tényt, hogy egy erőteljes energia teremtményei vagytok, az Isteni Tudatosság egy eredeti szikrája. Mint egy ön-tudatos társteremtő, energiavezetők is vagytok a saját erős gondolataitok, tetteitek és szándékaitokon keresztül.
Egy energia-forgószélben léteztek: ezek az energia erők magukban foglalják mind az ősi életerő szubsztanciát (anyag, lényeg), az alacsonyabb dimenziók fél-spektrumú fényét, vagy a Teremtő fényének, a tudatosság magasabb világainak bámulatos, mindent körülölelő, törhetetlen részecskéit.
A mentális elmeállapototok és az érzelmi természetetek minősége vagy rezgése meghatározza a teremtő igyekezetetek kimenetelét. Mint társteremtők, megformázzátok és létrehozzátok majd a kreatív ötleteiteket / gondolataitokat és aztán meg kell tapasztalnotok az eredményét a gondolataitok és tetteitek megvalósult kifejezésének – melyet az univerzális törvények szintén előírnak.
A kozmikus energiaerők hatékony vezetőivé váltok. Váljatok tudatos megfigyelőkké és gyakoroljátok az elfogulatlanságot. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy mások által kreált negatív energia örvényébe kerüljetek. Tanuljatok meg biztosan és irányítottan állni, mint a szent energiátok vezetői. Ne engedjétek meg senkinek, hogy nyugalmatokat és harmonikus természeteteket megzavarja."
Mihály arkangyal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése