2017. január 28., szombat

A PILIS, PILISSZÁNTÓ és a LAKOSSÁG VÉDELMÉÉRT ORSZÁGOS IMALÁNC - SEGÍTS A TERJESZTÉSÉBEN, VAGY LÉGY OTT!

A pilisszántói tervezett trafó és villanyoszlopok építésének ügye eljutott az Országházba. Központi helyen is témává vált az ügy.

Közös gondolat által ima lánc indul a Pilis, továbbá minden helybéli és közeli lakos védelméért.

A közös ima időpontja magyar idő szerint minden este 8 óra.

A helyszínen, a pilisszántói Boldogasszony kápolnánál 2017. január 21-én szombaton déli 12 órakor lesz közös ima, a pontosan 1 hónappal korábban felszentelt, áldást osztó Jézus szobornál. 
Jézus segítségét kérjük a Pilis és a magyar lakosság megóvására, áldását kérjük kérésünk teljesülésére .
Felszenteléskor az atya kérése az volt, hogy a 4 méter magas Jézus szobornál elhangzó kérések és imák kerüljenek az Atyánál meghallgatásra, és valósuljanak meg.

"Hiszek egy Istent, aki bennem él, akiben mozgok és vagyok, 
Akinek tenyerén megsimulhatok, akinek országomra éber gondja van,
Aki nemzetem és a Pilis megóvásában megsegít,
Aki cselekszik bennem és általam, 
Aki pozitív irányba mozdítja minden mozdulásom.
Minden jóban, boldogan imádom intéző, mély akaratát.
Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát."


Kérjük, küld tovább és oszd meg minél több helyen a felhívást!


_____________________________________________________________________


BAJBAN PILISSZÁNTÓ! SEGÍTSÜNK EGYÜTT A PILIS KAPUJÁN!
PLAKÁT A HÍRLEVÉL MELLÉKLETÉBEN (pdf)!
10 000 négyzetméteres transzformátor bázis a Pilis kapujában és 400kV-os vezeték elképesztő erdőirtással, keresztül a Pilisen
Mottó: "Budapest fél tüdeje nem eladó! (Hiába tud rá az orvosod egy nagyon jó vevőt!)"
Bár a környező települések prognosztizált áramellátása a hivatalos, írott rendezési tervek szerint jó előre megoldott, az ELMŰ agresszív terjeszkedési politikába kezdett a Pilisi-medencében.
Első lépésként egy transzformátor állomást terveznek megvalósítani, annak ellenére, hogy a közeli dorogi transzformátor állomást duplájára bővítik, és hírek szerint ugyanezt teszik a Pomázi állomással is.
Mivel Pilisvörösvár túl sok kapcsolódó környezetvédelmi beruházást várt el, ezért az elektromos művek lobbistái tovább nyomultak nemzeti és természeti örökségünk, a Pilis belseje felé.
Most országos tájképvédelmi és világörökség várományos, bioszféra rezervátumhoz kapcsolt területre, a Pilis kapujába, Pilisszántóra tervezik a 10 000 négyzetméteres transzformátor állomásukat elhelyezni. Mindezt a nyilvánosság ügyes kizárásával, és az építkezés szinte azonnali megkezdésével.
A tervekben már szereplő, hatalmas, 400kV-os kapacitású, a Pilist több 10km-es hosszúságban átszelő légvezeték (Pomáz-Bicske között) szintén ezen a ponton metszi a már sok évtizede meglevő kisebb, 120kV-os vezetéket. Így a transzformátor állomás megépítésével a Pilist átvágó 400kV-os vezeték elhelyezkedése már nem lesz változtatható, a csomópont transzformátor állomás közeli elhelyezkedése stratégiai érdekké válik. A 400kV-os vezeték 80 méteres szélességben erdőirtással jár keresztül az egész Pilisen, a sokféle szempontból védett természetvédelmi területeken, hegyeken, völgyeken, erdőkön át, sőt a vezeték lakott terület felett is haladna. Ezeken a helyeken a védőtávolság miatt fa nem állhat a jövőben sem!!!!
Szükség van az állomásra egyáltalán?
- A település rendezési tervek szerint nincs, a prognosztizált energia felhasználást a meglevő állomásokkal ki lehet elégíteni.
- Az ELMŰ az ellátásbiztonságra hivatkozik, azonban az ellátás biztonsága kiváló.
- 2600 lakosú falu számára számára nincs szükség 10 000 négyzetméteres állomásra, Budapesten van panelház ahol 4000 ember lakik...
Miért Pilisszántó, a legcsodálatosabb nemzeti és környezeti értékünk, a Pilis kapuja, mi indokolja, hogy ilyen sürgősen építsék meg?
- A korábbi helyszín, Pilisvörösvár túl sok környezetvédelmi beruházást igényelt a transzformátor állomással kapcsolatban.
- A transzformátor állomással további profitszerzési lehetőségek nyílnak meg a jövőben, a 400kV-os légvezeték megépítésekor.
- Helyben lehetőség adódott a nyilvánosság nagyobb kizárására, itt az ezzel kapcsolatos megbeszélések zárt üléseken folytak, a határozatokat sem hozták nyilvánosságra.
Hogyan lehetséges, hogy a nyilvánosság ennyire el van zárva a transzformátor állomás építésével kapcsolatos tényektől és annak következményeitől?
- Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei nem kerültek fel a község honlapjára, az utolsó határozat 2014-ből volt feltöltve.
- Sem a településrendezési terv vitáján, sem a nyílt képviselő testületi ülésen, sem a közmeghallgatáson nem jelezték előre az ELMŰ küldöttség részvételét.
- Mivel senki sem tudott az ELMŰ részvételéről, jelenlétük a napirendi pontok között nem szerepelt, ezért kérdésekkel sem készültek, nem voltak jelen az érdekelt polgárok, szervezetek.
- A transzformátor állomást mint "nagyszerű lehetőséget", korábban (az ELMŰ helyett) a vörösvári transzformátor terveket is prezentáló, ottani főépítész, helyi településtervező jelentette be, a településrendezési terv vitáján.
- A főépítészi és településrendezési megbízatás ebben az esetben azért nem összeférhetetlen, mert a főépítész az állomás elhelyezkedését 200 méterre a települése határán túl tervezte meg. Viszont súlyosan aggályos.
- Minden fontos, a transzformátor állomással kapcsolatos megbeszélést indokolatlanul zárt ülésen folytatott a helyi képviselő testület
- Zárt, meghívásos pályázaton döntenek a terület értékesítési kérdésekről, a nyilvánosság kizárásával. A földmérés néhány nap után már el is kezdődött.
- Elhangzott, hogy az építkezést lehetőleg 1 éven belül be is fejezik. Amíg mi érdeklődünk, tiltakozunk, a nyilvánosság kizárásával zajló folyamatok visszafordíthatatlanná válhatnak...
A közösség miért nem tudott semmit sem tenni az állomás ellen?
- Petíciókat írtunk, beszéltünk a polgármesterrel.
- Mivel minden titokban vagy előre meg nem hirdetve zajlott, a lakosság azt hitte, hogy már elérte a célját a mindenki által ismert petíciókkal.
- Mit nyerne a település a transzformátor állomással?
- Hivatalos iratok szerint a Sziklaszínház (felhagyott bánya) villamos ellátását, amely alatt azonban nem stadion szintű megvilágításra és kihangosításra kell gondolni.
Itt pusztán egy kábel bekötése történne, hiszen az oszlopok, vezetékek és világítás korábbról már ki van építve. (A Sziklaszínházban egyébként az utóbbi években csak egy-két rendezvény zajlott, nem lenne kihasználva.)
- Azóta szóban elhangzott, hogy kezdőtőkét egy tornaterem megvalósításához. Azonban a gyerekes családok költöznek majd el a transzformátor állomás közelsége miatt, akikért a tornaterem épülne...
- 60 millió Forintot ígérnek, amely azonban semmi az egyes épületfelújításokra elrepült összegekhez képest.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése