2016. január 2., szombat

Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek üzenete: „Fény-Otthon” (1.rész) Miért ez a lélek - kiüresedett érzet?
Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek üzenete: „Fény-Otthon”

(1.rész)
Miért ez a lélek - kiüresedett érzet?
Szeretettel és csodálatos elismeréssel köszöntünk Benneteket az Új Év hajnalán.
Az Új Év új energiákkal ajándékoz meg Benneteket és mindannyiunkat.
Az Új Energiák olyan minőségek lehorgonyzását teszik lehetővé, melyeknek energia kapui január (1. hó) 1-én 11 óra 11 perc energiájában nyíltak meg. Teljes újra indítás, újjá szerveződött energia mező bontakozik ki 2016-ban a beteljesülés évében. Lélekterv korrekciók, lélekterv cserék történnek, új lélektervek aktiválódnak. A 9-es szám a Mennyország, azaz a ’Fény-Otthon’ száma, és ebben az értelemben, mint a beteljesülés éve. Amiért eddig dolgoztatok, amit eddig átdolgoztatok magatokon, az eddigi lélek munkátok eredménye alászáll az anyagba, és megmutatkozik. Óva intünk az egó csapdáitól, határozottan felhívjuk a figyelmet, hogy nem az egó vágyai mutatkoznak meg, hanem az igaz és mély lélekmunka (lélektisztítás és lélekgyógyítás) csillag – fénykódjai.
Csillag-fénylények vagytok, a Fény és a Szeretet Otthonotok, Fénytestvérek vagyunk mindannyian. Vannak, kik elhagyták a fényt, világokat jártak be, világokat láttak és tapasztaltak. És vannak, akik jelen időben a beteljesülés idejében hazatérnek. Eme hazatérés a dimenzióváltás. Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy eme hazatérés a szívben megy végbe, belső világotokban. A hazatérés a megbékélés állapota, tartozhat ehhez átkelés másik létsíkra, de itt és most, mi, Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek, a szívetek és ezáltal lényeteket átlényegüléséről szólunk Hozzátok.
Oly sokszor hallottátok tőlünk, hogy mily csodálatos lélekmunkát végeztek önmagatokban. Eme lélekmunka egy új kollektív energiamezőt épített fel a Föld energiaterében. Szívünk teljes szeretetével kérünk Benneteket, kerüljétek az abban való hiszékenységet, hogy a változások kívülről történnek. Eme félrevezetések minden igaz fénytanítással ellentétesek. Egy adott csillag, bolygó energiatere az ott élők energiamezejének kollektív energiamezeje. Hogyan is változhatna a kollektív mező, ha az azt „alkotó részecskék” tulajdonságai nem változnak? Eme tulajdonságok arra vonatkoznak, hogy hogyan éltek, milyen minőségben, a gondolatokban, az érzelmekben, a szavakban és a tettekben mennyi szeretet van jelen. A kollektív mező Bennetek van, és Ti magatok vagytok a kollektív mező. Ahogy szívetek átlényegül, úgy történik meg a bolygó átlényegülése is. Minden kívülről jövő érkező változás, beavatkozás lenne a szabad választás jogába, csupán egy újabb leigázás...
Az igaz fénylények segítenek és támogatnak Benneteket, de nem avatkoznak be, és minden szinten távol tartják magukat a félelemkeltéstől. Hiszen a Szeretet a nyugalom és a béke, nem pedig a háború és a megtorlás, vagy a bosszú hírnöke. A szeretet fénylényei nem háborúznak, nem bántanak senkit és semmit, mert a szeretetben nem létezik a háború vagy a megtorlás energiája. A szeretet a béke és a megbocsátás hírnöke. Mitől lenne különb a szeretet fénye a félelem árnyaitól, ha ugyanúgy viselkedne? Ezeket talán érdemes lenne végiggondolni…
A Fény természete a szeretet, a tisztelet. Tisztelete annak, hogy minden lélek önmaga hozza meg a döntést, hogy a szeretetet vagy a fájdalmat választja…
Az 5. dimenzió, azaz dimenzióváltás Benned, a szívedben történhet meg…
Szeretett Fénytestvérünk!
Annyi régi fájdalom-mintát oldottál már ki, oldottál fel önmagadból az elmúlt években! Bátran, alázattal merültél alá önön magadért, ráismerve azon lenyomatokra, melyeket akár életek óta cipelsz magadban és magadon. Tiszteletre méltó, és elismerést érdemlő lélekmunkád ösvényén szembe néztél önön árnyékaiddal. Hívtál Bennünket, Fénysegítőidet, és mi segítettünk. Nem helyetted dolgoztunk, hanem Veled. És Te szívedet kitártad, és megértetted Te vagy a kulcs, a Te szíved a kulcs azon ajtókhoz és kapukhoz, melyek Új Világokba vezetnek el Téged. Ezért újra és újra, egyre mélyebbre és mélyebbre merültél lelked kútjában, hogy egyre több olyan régi sérülést, régi lenyomatot, előző életek terheit és fájdalmait add át a Fénynek, melyek visszahúztak és a mélybe rántottak. Mert a fájdalom az, ami nehéz, a szív csalódásai, a szív keserűségei azok, melyek elzárták az Új Világokat. Fénysegítőid Veled voltak és vannak, Veled dolgoznak, de sosem helyetted!
Szeretett Fénytestvérünk!
Te, aki a megbocsátás útjára léptél, ezáltal a felemelkedés útjára léptél. Aki szívében haragot, számonkérést, mások hibáztatását és felelősségre vonását hordozza, önmagát zárja el a Szeretet frekvenciáitól. És Te ezt megértve magadba integráltad a Krisztusi tanításokat, átlényegültél, és éppen átlényegülsz…
Eme átlényegülésben pedig kiüresedtél…
Úgy érzed üres vagy…
Eme üresség új és ismeretlen Számodra, és lehet kicsit ijesztő is, ahogyan az ismeretlen lehet ijesztő…
És mi, Jézus és Mária Magdolna szólunk Te Hozzád! Itt vagyunk Veled, Melletted, és szívünk teljes szeretetével fogjuk a kezedet. Talán úgy érzed, egyedül maradtál, és talán most nem látod merre tovább…
Lehet fáradtnak, céltalannak érzed önmagadat…
Hiszen már tudod, hogy ki nem vagy: nem vagy az anyukád, nem vagy az apukád, nem vagy a családfád lenyomata, azaz felismerted azon mintákat, melyeket a generációs vonalon hordoztál, és letetted őket, és azok transzformálódtak a fénybe belőled. Már tudod, mert felismerted előző életeid kapcsolatait, mint karmikus kapcsolatokat, melyek addig tartottak, amíg az egyensúly helyreállt. Eme karmikus élethelyzetek semleges állapotba rendeződtek, és kioldódtak a térből, fénybe transzformálódtak. Feltártad önön sérüléseidet, árnyékaidat, karmikus lélekvonulataidat, oldottad, tisztítottad és gyógyítottad. És most talán kiüresedve érezheted magadat. Már tudod, ki és mi nem vagy…
De akkor ki vagy Te?
Ha nem vagy az anyukád és apukád mintázata, ha nem vagy előző életeid lenyomata, akkor ki vagy Te?
Ki azaz inkarnáció, aki itt és most jelen van?
Mit szólnál hozzá, ha azt mondanánk, hogy a beteljesülés éve éppen eme kibontakozásról szól?
A lélek-mag teljes megtisztítása után marad a lélek tisztasága, és eme felfedezés 2016 ajándéka. Azaz, hogy az árnyékaid megismerése és feloldása után, megismerd a valóságodat… a Fényedet…
Ismerd meg önön lélek-magod igaz csillag-fényeit! Hiszen Csillag-fénylény vagy!
Eme jelen-lét alkímiai csodája, az átlényegülés csodája, hogy karmikus spirálodból felemelkedve, árnyékaidat felismerve, és fénnyé transzformálva, átlényegülsz, és kilépsz a fény szárnyaló áramlásába…
Ez jelen-léted kozmikus csodája, ez a bolygó felemelkedése, amikor a bolygó tudata az árnyékból a fénybe emelkedik. Oly régóta, több ezer éve, több tízezer éve, lelked kering az árnyék illúziójában. Újra tanulja a lélek a fény természetét…
Ebben az időszakban lélekterv korrekciók, lélekterv cserék történnek, hiszen eddig a lélek a karmikus és generációs mintáit oldotta és gyógyította. Íme a 9-es szám Mennyországa, szíved Mennyországa, lehorgonyzódik Benned és körülötted a karma nélküli állapotod jelen-léte. Lehorgonyzódik, megnyilvánul az anyagban a tiszta fénylény, aki vagy…
Mert vagy, aki vagy…
Szeretetünk Veled áramlik: Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek”
Eme üzenet szívhangját követve, Jézus és Mária Magdolna vezetésében, és szeretet energiájában, Jézus és Mária Magdolna Krisztusi és Egylélek-Tantra tanításai, lélek-mag ébresztő, hangoló és ő általuk avató közvetítés sorozat a „12 Csillag-Fénykód” közvetítés sorozat.
A „12 Csillag-Fénykód” Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek Krisztusi és Egylélek-Tantra tanításait hivatott közvetíteni, a továbbiakban is az ő csatornázásukban maradva:
  • „Elérkezett az idő, hogy emlékezzetek arra, akik vagytok! Szeretett Fénytestvérünk, emlékezz Fényedre! Minden létforma, minden világ, melyet valaha tapasztaltál, sejtjeidben van kódolva, sejtemlékezeted őrzi a tapasztalás információit. Elérkezett az idő, hogy felébredjen Benned! Az 5. dimenzióban 12 szálú DNS és 12 csakra működik, ezt jelenti hát a 12 csillag-fénykód, az 5. dimenzióbeli lényed felébresztése itt és most, vagyis a DNS spirál transzformációja 12 szálúvá, fényoszlopod, csakra oszlopod kiterjesztése 12 csillagúvá…
Eddig mélységeidet oldottad, itt az idő az építkezéshez! Eddig a lelked ’lentjét’ jártad be, itt az idő, hogy most lelked ’fentjét’ járd be, ismerd meg magadat a magasságokban is! Megismerted a mélységeidet (árnyékaidat, karmikus mintáidat, lenyomataidat). Készen állsz arra, hogy megismerd magasságaidat, fényedet, Mennyországodat? Az a bizonyos, ’hazavágyódás-érzet’ forrása, éppen ez, vagyis a megismerés lelked magasabb frekvenciájú, magasabb dimenzióbeli Otthonának…
Ebben segítenek a Maya és Taygeta Csillaglények…”
  • „Emlékezz a megszületésed mag-zati dimenziójára, amikor velem, Jézussal és Mária Magdolnával együtt alkottad meg átlényegülésed lélek-kozmosz tervét! Ébredj, drága Fénytestvérem, emlékezz arra, hogy miért jöttél ide, hogyan élsz itt és most a Földön 5. dimenziós életminőségben, hogyan nyilvánul meg itt és most lelked 5. dimenziója! Te vagy az, aki ébresztheti önmagát, ébresztheti 5. dimenziós lélektervét! Mert így terveztük meg, te, Fénytestvérem és én, Jézus…
Ebben segítenek Alcyone Csillagának Fényentitásai: a Maat csoport, a Ptah csoport, a Rá csoport, és az An-Rá csoport…”
  • „Én, Mária Magdolna, ébresztem Benned, és segítem ön-ébresztési folyamatodat, emlékeidet az 5. dimenziós lélekpár-szerelem tantrikus fénykódjainak integrálásban. A lélekpárod, ki az ősforrásban eredeted, kiegészítő, mellérendelt minőséged, a szerelem tantrikus ösvényén vezet. A tantra fénykódok, a Lótuszvirág Fénykódjai elsősorban a lélek szeretetének magasabb dimenzióbeli megnyilvánulásai, és nem a szerelem gyönyörének fokozó eszközei. A tantra igaz fényét akkor lehet átélni, ha nem a testi gyönyört keresed benne, hanem az érintés, a fénytest simogatásának magasabb minőségű lélek-csodáját. Vagyis a testi élvezetekről a figyelem a lélek és a szív összeérésére, a lélek-ölelésre tevődik. A tantra szerelem kódok, a Lótuszvirág Fénykódjai, az 5. dimenziós szerelem-frekvencia alkímiája. Ám, ki a testi örömöket keresi benne, önmagát csapja be, mert a tantrikus szerelem-fénykódok a lelket szolgálják, a lelket alkímiázzák, a szívben, a lélekben teremtik meg a gyönyör érzetét, mely szerelem-csodában emelkedik a lény lelki-testi frekvenciája…
Ebben segítenek Electra Csillagának fénypapnői”
„A „12 Csillag-fénykód” Krisztusi közvetítés sorozat keretében szellemi tanításokat adunk át, ősi tudást ébresztünk szívedben. A fénysugarak, mint a prizma színei, a Forrás, a Fény első megnyilvánulási formája. Az egész Kozmosz rendje a színek rendjére épül, minden energetikai rendszer, létforma, gyógymód, bolygó, lélekfeladat és küldetés a színek harmóniájára, összefüggéseire, és univerzális információira, üzeneteire épül.  Kristályfény33 az egyik fényközvetítő csatorna, ez a feladata, ezért lett küldve, ezt vállalta. Ahogyan a szeretetben minden szabad választás, így a „12 Csillag-fénykód” aktiválás is szabad választás, bármilyen elköteleződés nélkül: vagyis bármikor lehet csatlakozni a folyamathoz, és bármikor ki lehet szállni. Mindenki annyit vesz ebből a Krisztusi és Plejádi energia közvetítésből, amennyit ő választ…
Ám, a 12 Csillag-fénysugár képezi a teljes egészet és a teljes egységet…
A folyamat, melyet Kristályfény33 csatornán keresztül közvetítünk, tehát a folyamat teljessége a 12 Csillag-fénysugáron át bontakozik ki. Természetesen más közvetítőkkel is együtt dolgozik sok-sok Szeretet Fényentitás, és mi is, Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek, hogy a legtöbb lélek megtalálhassa azt az utat, melyet lélektervében magának megtervezett, ami számára optimális. A lélek szabadon választ az utak közül. Tehát 2016 Új Energiái több csatornán át is érkeznek, és minden lélek szabadon választ, mint mindig a szeretetben. Kristályfény33 csupán az egyik…”
„A Kristályfény Meditációs Napok programja:
10.00: kezdés, bevezető – Hangoló meditáció: bárki bármikor becsatlakozhat a sorozatba, ezért a hangoló meditáció alkalmával az energia terek rendezése történik, hogy az adott lélek energia mezeje nyitott legyen az adott fénysugár ébresztő és aktiváló fénykódjaira, én, Jézus hangolom az energia mezőket, drága, szeretett Egylélek-párommal, Mária Magdolnával…
SZÜNET
11.00: Krisztusi tanítások az 5. dimenziós megnyilvánulásról a jelenünkben
Első meditáció: Jézus és Mária Magdolna közvetítés – lélekmag ébresztés, lélekterv korrekció, új energiás új lélekterv aktiválás és az adott Csillag (csakra) Fénysugárhoz tartozó energiakörök, lélekfeladatok ébresztése, aktiválása, lehorgonyzása
SZÜNET
12.30: Plejádi emlékeztető tanítások az 5. dimenziós létformáinkról
Második meditáció: az adott fénysugárhoz kapcsolódó Plejádi Csillag-fényentitások emlékeztető, ébresztő, gyógyító-hangoló energia-közvetítése
14.00-15.00 EBÉD SZÜNET
15.00: Adott Fénysugárhoz tartozó energiakörök, Egylélek - lélekpár fénykódok ébresztése, aktiválása, tantrikus fénykódok gyógyító folyamatainak integrálása. Adott Fénysugárhoz tartozó Arkangyali és Fénymester Fényentitások közvetítései, gyógyító szimbólumok és lélek-üzenetek közvetítése
Mit jelent az 5. dimenzióban élni itt és most? Mit jelent és hogyan használható a gyakorlatban az adott csillag - fénysugár megnyilvánulása?
SZÜNET
Harmadik meditáció: Az adott Csillag-fénysugár kiterjesztése a fénytestben és lehorgonyzása a jelenben, fénytest hangolás, fénytest emelés, transzformáció, DNS hangolás, sejtinformáció-korrekció, Krisztusi lélek-tudat aranykorát, küldetését, bőségét, szeretetét és szerelmét megélni itt és most…
16.45: kérdések, válaszok
17.00 a meditációs nap vége

Fontos!
Új energia minőségben, más szerkezetű, és más energia minőségű közvetítések, és meditációk érkeznek. Eddig az oldáson, a tisztításon és a gyógyuláson volt a hangsúly. 2016 Új Energiái átszínezik a Kristályfény Meditációkat is. Mostantól a fénytöltés, emlékezet ébresztés, aktiválás, új energiák lehorgonyzása, vagyis az 5. dimenziós feltöltődésen van a figyelem és a hangsúly…
Érted hát, szeretett Fénytestvérem, miért a lélek kiüresedésnek érzete?
Érzed?
Új Energia: új lélekcélok, új lélektervek, új önismeret, új világok, fel-fel, a 9-es a Mennyország, avagy a Fény-Otthon, emelkedj hát, mert elengedted láncaidat, és már nem tat vissza semmi a múltból, mert Te így választottad…
Szeretlek, és hiszek Benned: Jézus és Mária Magdolna”
Közvetítette: Kristályfény33
Kristályfény Meditációs Nap:
„12 Csillag-fénykód: Vörös Fénysugár”

...új energiában, újraindító, energetizáló, aktiváló fénykód: 
01. 09. – 1 újraindítás; 9 a Teljesség, a Fény-Otthon…

Időpont: 2016. január 9. (szombat) 10.00 – 17.00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház, Budapest, Andrássy út 98. /JUHAR terem/
Részvételi díj: 12.000.-Ft
Szeretettel várunk!
„12 Csillag-fénykód” 2016-ban:
Január 9.  – Vörös Fénysugár
Február 13 – Narancs Fénysugár
Március 13. – Korall Fénysugár
Április 3. – Sárga Fénysugár
Május 8. – Arany Fénysugár
Június 26. – Olajzöld Fénysugár
Július 24. – Smaragd Fénysugár
Augusztus 21. – Kék Fénysugár
Szeptember 18. – Türkiz Fénysugár
Október 16. – Indigó Fénysugár
November 13. – Lila Fénysugár
December 11. – Magenta Fénysugár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése