2013. március 24., vasárnap

Az állatok birodalma és a csoportlelkek


Az állatok birodalma és a csoportlelkek

URIEL / 2013. március 12.
Günther Wiechmann közvetítése


Itt Uriel, Isten Fénye!
Üdvözöllek benneteket szeretett Lények, kik az önmegvalósítás útját járjátok. Örömmel látom a minden szinten megmutatkozó előrelépéseket.Ti az Ég sok szintjével álltok összeköttetésben és az anyagi világban minden cselekedetetek minden energetikai szinten visszhangra lel.Így sok dolog kirajzolódik számunkra, ami ti még nem láthattok. Mert minél sűrűbb a rezgés, annál lankadtabb a reakció.De a ti változó világotokban az erre utaló jelek nem hagyhatók figyelmen kívül.Gaia tudatával Felemelkedett és a tisztulási, átépítési folyamat tervszerűen zajlik tovább.
A számotokra egyre gyakoribb, szokatlan időjárási és természeti jelenségekre már utaltam, most pedig az állatvilágra szeretném felhívni a figyelmet.A legtöbb állatfajt fénylények gondozzák, akik csoportlelkekként az egész populációért felelősek.
Az energetikai rendszerben való változások egyes fajok számára jelentősen megváltoztak.Hogy a keletkező bizonytalanságok kiegyensúlyozásra kerüljenek, az illetékes csoportlelkek összehívják az állatokat az együttes elvándorlás céljából. Így egy ideje már, nagy, szokatlan útvonalon haladó hal-, madárrajokat, valamint bálna- és delfincsoportokat lehet megfigyelni.
Ezek a jelek ne nyugtalanítsanak benneteket! Hagyjátok, hogy útjukat járják, részben fontos felfedező-, tájékozódó-túrákról van szó, mely sok faj számára szükséges.Bízhattok az adott csoportlelkek bölcsességében és tapasztalatában. Egyes fajok elhagyják az átváltozás során ezt a bolygót, mert a speciális fejlődés megkívánja a megfelelő életfeltételeket, melyek nem lesznek többé jelen.
Ezen nem lehet majd változtatni, de ez nem egyenlő a faj „kihalásával”, mert a csoportlelkek gondoskodnak a létezés másik szintjeiről. De felbecsülhetetlen értékű, ha minden létforma létezéséhez szükséges megfelelő feltételeinek biztosításért síkra szálltok, mert nagyon galádul bántak eddig az állatvilággal.
A szeretethez való visszatérés kibékít benneteket az állatvilággal, természetesnek fogjátok érezni a minden élet iránti megbecsülést és mély megtisztelést, mert Lényetek mindennel összeköttetésben áll. 
Sok emberlélek elvesztette a másokba vetett bizalmat, mert csalódtak az emberekben, sebzettnek, megalázottnak és a becsületüktől megfosztva érzik magukat. Még, ha egy magasabb perspektívából nézve létezik egy másik igazság, egyesek nem találnak vissza a szeretethez és a bizalomhoz. 
Ebben az esetben az állatok szívesen vállalnak fontos segítő szerepet. Kutyák, macskák és lovak például kapcsolatot teremtenek a vezető- és őrangyalaitokkal. Rajtuk keresztül még a megkeseredett embereknek is lehetséges a visszatérés a szeretethez és a spirituális kapcsolódáshoz. 
A szeretet, amit háziállataiknak adnak, kerülő úton visszatér hozzájuk és felpuhítja a megkérgesedett struktúrákat, míg egy közvetlen szeretetáramoltatás az emberek között is lehetségessé válik.
Most, hogy egy világosabb rezgésszinttel rendelkeztek, egyes háziállatok ’furcsa’ viselkedést tanúsítanak. A korábban félős, bátortalan állatok hirtelen kezessé és ragaszkodóvá vállnak, de néha kiszámíthatatlan viselkedés is bekövetkezhet a korábban inkább nyugodtabb állatoknál. Ezek a változások nagyrészt tőletek erednek, mert a ti finomodásotok és a fénytestetek növekvő kimunkálásával eddig ismeretlen jeleket küldtök az állatoknak és fogtok tőlük, amire reagálnak. De maguk az állatok is elkezdenek változni, ők is igazodnak a változó rezgésmintákhoz. Így egyes fajok, mint pl. a kutyák változni fognak a táplálkozásunkban és inkább a növényi kosztot fogják előnyben részesíteni. Az állatoknál rendszerint nem következik be a fénytest kialakulásának folyamata, a számotokra ismert tünetekkel egyetemben.
A fénytest kialakulása során keletkező tünetek a hosszan növekvő struktúrákban és mintákban gyökereznek, melyeket a sok inkarnáció során alakítottatok ki. A csoportlelkek sokkal dinamikusabban fejlődnek, azonban magjukban mindig hűek maradnak, mert nem veszítik el a Minden-Létező-Eggyel való kapcsolatot. Ti szeretett Emberi Angyalok akkor tudtok ebben az átmenti időszakban a leghatékonyabban segíteni az állatbirodalomhoz tartozó testvéreiteknek, ha elkötelezitek magatokat a környezet megtisztítása és kiegyensúlyozása mellett. Segítsetek Gaianak a tisztulási folyamatában és óvakodjatok a további szennyezéstől és károkozástól.
De kérlek, maradjatok minden helyzetben a szeretet állapotában!
Csak az, amit a szeretet ösztönöz és hordoz, az marad fenn és jár végül sikerrel. Bosszúságotok a közönnyel és a bűnösséggel szemben erősítse szereteteteket és kölcsönözzön bátorságot és erőt nektek. De ne váljatok a gyűlölködés áldozatává, mert az megvakítana benneteket és a hozzá kapcsolódó negatív energiák ellenetek fordulnak. Ha bíztok a szeretet erejében, akkor látni fogjátok az eredményeket is, mert a szereteten át látó szemek áthatolnak a fátylon [a tudatlanság fátylán].
Megáldalak benneteket szeretett Fényeim, az állatbirodalom szeretett Lényeit és mindenfajta csoportlelket.
A Forrás feltétel nélküli szeretete mindig elkísér benneteket.
Uriel vagyok
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése