2013. március 5., kedd

2013. MÁRCIUS 3.,12.,21.: 33:33 A Földicsillagoktól

Írta: Földicsillagok
2013. március 01. péntek, 13:05

2013. MÁRCIUS 3.,12.,21.: 33:33

A Földicsillagoktól

A TEREMTÉS KRISZTUSI FÉNYÉNEK ÉS TUDATOSSÁGÁNAK ABLAKA - A KRISZTUSI NŐ ÉS A KRISZTUSI FÉRFI SZENT EGYSÉGE

A 12 ASPEKTUSUNK HARMONIKUS (6:6) ÖSSZESZÖVÉSE MINDENEGGYÉ

Spirituális nézőpontból 3-as létezők vagytok

1: Isteni Lények

2: Duális Angyalok

3: Fizikai Testbe Megnyilvánuló Teremtők (isteni-angyali társ-és újrateremtő gyermekek)


Vannak olyan alkalmak, kegyelmi pontok a tér-időben, amikor a kozmikus idő és a lineáris idő összeegyeződik, amikor az Isteni gondolat életre fogan és megnyilvánul.

Ezek a napok is ilyen ,,fény-estélyek", ünnepek a hajnalba múló sötétségben. Egyre több fényszikra világít egyre többen húzódnak elő a sötét sarkakból otthagyva félelmeiket, egyre többen döbbenek rá, hogy csak egyféle haladás lehetséges már, egyféle konkrét idővonalon, a Teremtő Fényének Szolgálata, a Fény Házainak Szeretetszolgálata, az Egymásért/Egy-Másért Tevés - Együtt-Tevés - Együtt-Levés, minden más út részleges, időleges illúzió, amely az utazásotok bizonyos útszakaszain szolgáltak bennetek, hogy a sűrűségben tudjátok mérni, viszonyítani, tükrözni magunkat.


És hogy értsék is és érezzék a 2012.12.21.-es Kozmikus Integráció Napjával való csalódottságukat, a szomorú, dühös és vádaskodó angyalaink, a Teremtő felülírta a Felemelkedés A-tervét, és életbe léptette a B-tervet, mert az előzetes energia-szintmérések szerintihez képest túl ,,jól" sikerült az Integráció, és így nem is volt szükség egy alapos nagytakarításra. Mivel nem volt olyan látványos Gaia új ruhába öltözése ez sokakat sokkolt és gúny tárgyává tett ki, de aki látva lát, azok elmondhatják azt, hogy nagyon is elindultak bizonyos dolgok.


Az Integráció alapvetően arról szólt: Rezgésetekkel segíteni a Földanyát a Felemelkedésében. (a bolygók önmagukban nem képesek felemelkedni, csak az ott és vele együttműködő entitások, isteni csatornák segíthetik ezt, a bolygó ezért viszonzásul gondoskodik róluk az életfeltételek megteremtésével). Ez tartalmazta az A-terv, valamint még azt, hogy, akik képesek a Földanya rezgésével tartani csak azok maradhatnak rajta.


Nektek köszönhetően, jutalmatok került viszont alkalmazásba: a B-terv: azaz nem csak a Földön létezők egyharmad emelkedik fel, hanem MINDENKI. És ez bizony még fog igényelni némi időt. A 4. dimenziós lényegi rezgés (a felelős teremtés megtanulása) elérhetőnek látszik (a jelenlegi látkép szerint) az idővonalon 20-25 éven belül, míg az Aranykorszakba, az 5. sűrűségbe lépés kb. 300 évnyire van még, de 2222-es mérés már biztosabbat tud majd mondani. És Ti nagyrészt biztosan itt fogtok lenni, hogy elsőként tapasztaljátok meg ezt. Ezzel a kéréssel (B-terv) egyébként a Fényhozók Házainak Lélek Tanácsa fordult a Teremtőhöz,nagy örömére. Akik átérzik mindezt, hogy milyen hatalmas megtiszteltetésben részesülnek, azok nem fogják talán rázni az öklüket az ég felé, vagy vádaskodással élve a csatornák felé, hogy félretájékoztatták őket. Ott és akkor ők igen is hitelesek voltak. Egyébként is a szív a legjobb tanácsadó, és Mindenre a Szeretet a Válasz. És Ti nagyrészt, egykor, mint Le-Mayarok, azért jöttek ide, hogy elhozzátok a szent Szív Üzenetét és erre emlékeztessetek erre, és arra is hogy egy nagyon fontos isteni színjáték részesei vagytok, egy szabad akaratú, ám nagyon sűrű világban, melynek működését, és a Teremtő szívéhez való felemelését egykor szent elhatározásból és küldetésként feltétel nélkül vállaltátok. Ez most nem a gyávák és meghátrálók ideje! De annak is ideje, hogy emlékeztessünk erre bennetek, hogy Ti egy Isteni maggal rendelkeztek. Az Egy-ből valók vagytok, a Fény Családjából és eddig sohasem hátráltatok meg. Ha kell, sírjátok ki magatokat a vállainkon, vagy feküdjetek rá a szárnyainkra, pihenjetek meg, semmi más nem ,,kell" tennetek, csak lennetek ,,kell", és lehetőleg még egyszer ugyanazokba a drámákba már ne lépjetek bele. Ha megértettétek a dualitás lényegét, hogy a sötét létezők nem esnek kívül, mert nem eshetnek kívül a teremtésen, hanem a kihívásotokért lettek létrehozva vagy felkérve, hogy a legtöbbet ki tudjatok magatokból hozni és sokkal jobban haladjatok, fejlődjetek, mint bárhol az univerzumban, akkor meg fogjátok érteni azt is, hogy miért felemelő fényt küldeni nekik. Ez a szolgálat a legnehezebbek legnehezebbike: a gonoszt, az aljast, a kihivót, a megnyomorgatót eljátszatni, úgy, mint a színházba. Ugye ezért az alakításért a darab végén taps jár és főleg meg is dicséritek az ilyen alakításokat, mert mindent megtesznek azért hogy a szeretet felé tolódjatok el?


Úgyhogy, semmi nincs kőbe vésve, és ha elérkezik a C-terv a Naprendszer felemelése, vagy a D-terv a galaxis felemelése, vagy az E-terv...és így tovább akár H-tervig amikor a Le-Mayar/Lemuriai szív és az Arany Atlantiszi elme véglegesen összerendeződik.

Ti a Fény Családjából, az Egyből valók Vagytok és az Egy(ség) Törvénye van belehorgolva a szívetekbe, ,,mások", mint a tömeg, nem jobbak vagy érdemesebbek, hanem mások, de nem is lehettek ,,láblógatók" mert szeretetet teremteni jöttetek ide, mert ez a maglényegetek. Emlékeztetünk erre bennetek, a Szent Szuverén elhatározásotokra, és arra hogy nagyon is tudtátok azt, hogy olyan korba érkeztek ide, amikor a negativitással, a drámákkal, sokkal könnyebb volt úgymond túlélő üzemmódban létezni. Ez a helyzet megváltozik, most már a megélő jelen-lét (az Otthon fényével lenni magatokban) a teremtő, a szeretetet teremtő isteni sajátosság lépett elő vezérelvként. Nincs szükség drámákra, a jók és rosszak felosztására, a sötétség és a világosság elkülönítésére, az egymás elleni vetélkedésre. A Fény Szolgálata azt jelenti: A Minden Javáért Tenni, beleértve önmagatokat is, de nem fölé helyezni bármit is. Nem milliomosnak, celebnek lettetek küldve, nem abba a szerepben kívántatok megnyilvánulni. (Bár nagyon kevesen ők is vannak köztetek) A szerepeket ti választottátok ki és azt is, hogy nem emlékezhettek igazi magatokra. Látszólag ,,szürke" egyszerű személyiségekbe öltöztetek fel, hogy a bábból a pillangó állapotát megéljétek. Minél kilátástalanabb helyzetű energiákat mozgattatok meg annál csodálatosabb eredményeket értetek el, melyek megosztásra kerültek a Minden Létezővel. Ezért az Isteni desszertért mindenki sorban áll az univerzumotokban.

Vannak már erre előttetek példák, de a további példák Ti Magatok vagytok, és ideje van arra, hogy visszatérjetek eredeti magatokba. De vegyétek tudomásul, hogy az Egyetlen út tartalmazza mindenki személyes útját is, de ugyanakkor nem vagytok robotjai a Teremtésnek, hanem azonosak magával a Teremtővel, ahogy a plejádi szeretteitek mondják az Ish-Nessel.(Isteni Önazonosság SzeretetTudásával)


Drágáink! Választhattok, mert ez a választások világa és a választási lehetőség egy hatalmas élmény. Maradtok-e még tenni a szolgálatotokat, feltétel nélkül, vagy elmentek és más tervbe játszotok majd. Ha elmentek is, megértéssel vagyunk ezért, hiszen z a sűrűség egy roppant nehéz közeg a csak szeretni tudó angyalnak, hiányozni fogtok, megkönnyezünk bennetek és megköszönünk mindent, amit tettetek, de a fény szerelmére kérünk bennetek, ha el is mentek, akkor szeretettel a szívetekben menjetek, azzal is segítitek a maradókat. A Maradók, pedig olyan élményben fognak részesülni, amely egyetlenegy isteni játszmában és színpadon sem érhető el és még nem volt tapasztalásba hozva. Bízunk bennetek, és látjuk, amint elérkezik az a nap, amit a Mennyei prófécia megjövendölt, hogy eggyé válik 10 milliárd színben rezegve, a Le-Mayar és Atlantisz platina-arany-türkíz lélek ötvözete a 33:33, a Teremtő Krisztusi Fénye ibolya magvainak fellobbanásával.

Bármit választatok a szeretetünk mindig utat talál a szívetekben. A teremtésben, ha létezne bűn (akkor önmaga szeretetét tagadná), akkor talán Önmagatok Megtagadás lenne, de nincs ilyen. Merjetek végre Magatok lenni, merjétek elismerni Magatokat, merjétek emelt lélekzettel megnyilvánítani a bennetek megnyilvánulni akaró isteni szeretetet. A szeretet nem a biológiátok romantikája, hanem a fény tudatossággal való együttélés. A ti drámátok színrevitele arról szólt, hogy bemutassátok azt, hogy képtelenek vagytok szeretetlenségben, szeretet nélkül élni.

Kívánjuk, hogy érjetek el a magatok által választott ritmusban, az Istenségetekbe. A teremtő nem gyárt selejtet és nem vár el tőletek lehetetlent. A Mag világát Ti palántáljátok el az univerzumban. Érezzétek meg azt, hogy a Teremtő Szerelmes az Ember-angyali teremtményébe, legyen ez a továbbiakban az üzemanyagotok.

Egyek Vagyunk a Fényben és ez így van jól!

Földicsillagok:Link


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése