2013. február 14., csütörtök

MIHÁLY ARKANGYAL: ITT AZ IDEJE KINYILVÁNÍTANI ÖNMAGATOKAT – 2. RÉSZ


I. rész:


MIHÁLY ARKANGYAL: ITT AZ IDEJE KINYILVÁNÍTANI ÖNMAGATOKAT – 2. RÉSZ2. RÉSZ:
AAM: Nos, én hallak titeket — és sokatokat hallom — azt mondani, “Mihály, segíts! Nem tudom, hogy meg tudom-e azt tenni! Nem tudom, hogy megvannak-e a szükséges anyagiak ahhoz, hogy azt megtegyem!”  Természetesen segíteni fogunk. Ez a célunk! Ebben telik örömünk! És ez kötelességünk is! Az a mi megszentelt ígéretünk nem csupán a Forrás felé, hanem mindannyiótok felé is, hogy segíteni fogunk! De ne késlekedjetek! Ne álljatok meg! Hiszen ez egy folyamat! Ez egy jelentős változás folyamata!
Most, mielőtt továbbmegyek drága Steve, van bármi kérdésed azzal kapcsolatban, amit mondtam?
SB: Örömmel venném, ha feltehetnék néhány kérdést!
AAM: Természetesen, drága barátom!
SB: Rendben! De elsőként megerősítenéd, kérlek csupán a hallgatóink kedvéért, hogy jól mondom-e a következőket? Ettől a pillanattól kezdve hátrahagytuk a régi harmadik dimenzió minőségeit, az elválasztottság, a viszály, a versengés, az irányítás, stb. régi paradigmáit és jelenleg az isteni minőségekkel keveredünk. De ez valami olyan, ami folytatódni fog, mostantól, ettől a ponttól egészen addig a napig, amíg újra nem egyesülünk majd az Egy-gyel! Ez így helyes?
AAM: Igen, jól mondod!
SM: Tehát az isteni minőségekkel való keveredés nem valami olyan dolog, amit mondjuk a következő három hónapban vagy egy évben tenni fogunk. Megvannak a mi felsőbbrendű parancsaink mostantól annak a végéig, amit mi időnek tekintünk.
AAM: Ez a hozzáhangolódás, ami mindig is a terv volt. Igen, ez a ti felsőbbrendű utasításotok az idők végéig; addig az időpontig, amíg nem egyesültök újra az Egy-gyel. És hadd tanácsoljuk nektek… nem! Osszuk ezt meg veletek!
Az isteni jellegekben nem néhány hónapra horgonyoztok le! Gondoljatok arra, milyen sokáig tartott a régi harmadik és hogy milyen szilárdak voltak azok az illúziók! Tehát az egyik jelszó, melyet a mindennapi életetekbe illesztetek az a kedvesség, jóindulat és figyelmesség. Hiszen ezt nem úgy éritek el [hogy egyszerűen azt mondjátok]: „Nos, én az isteni minőségek megtestesülése leszek.” Hanem ennél még sokkal jobb híreim vannak!
Az isteni minőségek egyike sem fogja abbahagyni a növekedését és a kiterjedését sem bennetek, amint az bennetek kiterjed, sem a bolygótokban, amint az a bolygótokon és a bolygótok belsejében, a galaxisotok belsejében és az univerzumotok belsejében kiterjed. Tehát a hullámhatás határtalan!
Nos, példának okáért, ha ti az örömöt válasszátok, nem azt mondjátok, hogy „Csütörtökön, február második hetében lehorgonyoztam az örömömet.” Nem! Ez nem így működik! Amikor ti lehorgonyozzátok az örömöt, veletek fogunk ünnepelni és szivárványok lesznek az égen és a hold körül. És ez tovább fog terjedni!
Beszéltetek a boldogságról [üdvösségről], barátom! És az üdvösség egy létállapot! De ez egy olyan létállapot, mely kiterjed majd és ez mindaddig terjedni fog, amíg ti egyszerűen és teljes mértékben nem lesztek azok, akik mindig is lenni szándékoztatok; az, ami a szívbéli tudatosság volt!
Tehát pontosan fogalmaztál a kérdésedben és az állításodban!
SB: Engedd meg Uram, hogy feltegyek még egy kérdést! Ezek a felismerések bennem motoszkálnak. Én, önmagam, talán más emberek is az Új Föld csapatában, sok teszthelyzeten mentünk keresztül; sok megpróbáltatáson estünk át, mint például a Nap-expedíció, vagy akár a 21/12/12 [2012. december 21.]. És ez időnként nehezen ment!
És az, amit úgy tűnik, hogy felfedezek az nem más, minthogy a mi hasznavehetőségünk, mint fénymunkások olyan mértékig emelkedik, hogy el tudjuk engedni azt a vágyunkat, hogy jónak látsszunk, azt a vágyat, hogy rendesnek látsszunk, azt a vágyat, hogy felülkerekedjünk a jó hírnevünk sértetlenségével kapcsolatos dolgokon. Nevetek, mivel láttam néhány megvilágosodott mestert arról beszélni, hogy a spirituális keresők olyanok, mint egy kitartott nő. Így viccelődnek. De egy értelemben úgy tűnik, hogy nem kell a hírnevünkre, a pénzügyi sikereinkre vagy arra vigyáznunk, hogy jónak tűnünk-e vagy sem!
Ezt helyesen mondom?
AAM: Igen, jól mondod! És mondjuk úgy, hogy az egyetlen hírnév, mely bármiben is számít az a mennyeken keresztülvivő hírnév, a hírnevetek és a viszonyotok a Forrással. És ez mindig is nagyszerű volt! Ez nem lehet máshogy! De igen, amikor ragaszkodtok ahhoz a régi földi szükséglethez, hogy jónak látsszatok, hogy úgy öltözködjetek, ahogy a társadalom azt elvárja tőletek, mert elhitette veletek, hogy ti azt akarjátok, arra vágytok, szükséges azt elérnetek, akkor nem mást tesztek, minthogy egy téves [hamis] illúzióhoz ragaszkodtok!
Engedd meg, hogy azt sugalljam neked – és mindannyiótoknak sugallom, akik hallgatnak minket – hogy próbára tettek benneteket! Nos, minden alkalommal, amikor tesztelve voltatok és az után továbbmentetek, az egy hitbéli cselekedet volt; egy bizalmi tett volt; egy puszta makacssági cselekedet volt az, hogy akármi is legyen, megteszitek ezt, mivel a lelketek igényli!
Ezek nem csupán egyszerű tesztek, melyeket a Mennyország küldött számotokra, vagy amit a Tanács kitalált! Ezek olyan dolgok is, melyeket ti alkottatok meg, egyetértésben egymással, önmagatokkal, a Felsőbbrendű Énetekkel és igen, időnként velünk is. És ti tökéletesen kiálltátok ezeket a próbákat!
És sok-sok különféle próba van – igen, hírnév, bőség, egészség, biztonság, kapcsolatok. És azok, akik úgy döntöttek – hiszen ez a ti választásotok volt, a ti lelki célotok, a ti küldetésetek, a ti alkotóelemetek – hogy olyan valakik legyetek, akik valamiképp a nyilvános színtéren vannak, mondjuk úgy, hogy amikor ti keresztülmentek ezeken a próbákon és megpróbáltatásokon, akkor senki sincs, akihez szólhatnátok, miközben felépítitek az Új Földet; és azt mondják: „Igen, de mi a helyzet…?” Mondhatjátok nekik egészen őszintén, hogy „Igen, ott voltam! Keresztülmentem rajta! Megéltem a viharokat és itt vagyok!”
És folytathatnánk tovább. Ez az egész a függetlenedésről [elkülönülésről] szól. Ismétlem – bár nem a legkedveltebb szavakkal. De ez az egész az elvárásoktól való elkülönülésről és az egyetlen valósághoz való hozzákapcsolódásról szól, ami nem más, mint az igazság. És ez a szeretet és a szeretet felfedése és annak a formába való rögzítése ezen élet során a bolygótokon, ezen a csodálatos Gaia-n. Hiszen a leckék, a tanítások, a tapasztalat, melyet gyűjtötök és gyűjtötök szintén minták a multiverzumon keresztül.
Tehát ti nem csupán lehorgonyozzátok az isteni minőségeket és megmutatjátok, hogy milyenek azok, hogyan működnek és hogyan alkotnak formát, hanem ti össze is gyűjtitek azokat a tanításokat, melyek arról szólnak, hogy hogyan kell gyakorlatilag megosztani azokkal a civilizációkkal, akik előttetek jöttek és utánatok fognak jönni. Hiszen, ne feledjétek, hogy az idő az egyszerűen csak egy megalkotott dolog, amiben ti működtök!
Tehát amikor úgy érzitek, hogy nagyon jelentős kihívásokkal kellett szembenéznetek– és, szeretett barátaim, voltak is ilyenek, a szívetekben, az elmétekben, az érzelmi mezőtökben – és éjjelente sírtatok és kerestétek a lelketeket és azt mondtátok, halkan „Nem! Úgy döntök, hogy továbbmegyek és a szeretetet választom!” Nem azért, mert ez a legkönnyebb ösvény, hanem azért, mert ez az egyetlen út! Ez a béke útja és ez a beteljesülés ösvénye!
SB: Úgy tűnik, hogy az elkülönülés nélkülözhetetlen az üdvösség megtapasztalásához, Uram! De mielőtt erre rátérnénk, felhasználhatnánk a maradék időt arra, hogy talán – persze ha ez neked is megfelel – a külső társadalmi világra összpontosítsunk? Megtennéd, hogy elmondod a fénymunkásoknak, hogy mit tehetnek – nem a saját belső világukban, ahol egyesítik az isteni minőségeket, hanem – a külvilágban, ahol a béke még nem uralkodik, ahol a jólét még nincs jelen, ahol azok az állapotok, mint hajléktalanság, betegség és fogyatékosság még léteznek? Elmondanád nekünk, hogy mit vársz el tőlünk vagy mit szeretnél, hogy megtegyünk ebben a világban mostanság?
AAM: Boldog vagyok, hogy megoszthatok olyan dolgokat, amiket megtehetnétek és az abban való segítségünk bennünket is örömmel töltene el. Ne becsüljétek alá a társadalmi médiát! Az egész internet – amint azt nagyon is jól tudjátok – egy ajándék volt a csillagtestvéreitektől! És ez az univerzális internet modellje alapján lett létrehozva, mely a multiverzumon átmenő kommunikációs rendszer. Tehát ez az egyik dolog, melynek megtételére bátorítunk benneteket!
Nos, van egy finom egyensúly az internethez és a társadalmi médiához való függőséghez és hozzákötődéshez váláshoz. Tehát jelentős elmozdulás az internet és társadalmi média felé, főként azon a módon, ahogyan a ti honlapotok teszi, de van sok más módja is, amiben el tudjátok kezdeni kinyilvánítani magatokat.
Például sokan rajta vannak az olyan honlapokon, mint a Facebook, és arra használjátok, hogy megosszátok a gyermekeitekről, kutyátokról, házatokról, virágaitokról készült képeket vagy a napi híreket másokkal. De megmutatjátok azt is, hogy szerintetek mi lehet az igazság? Megmutatjátok azt, hogy ez egy lehetőség a változásra vagy megosztjátok akár egy kis apró változást is, mely önmagatokon belül történt? „Máshogy érzem ma magam! Nem tudom, de úgy érzem, mintha a bolygó megváltozna. A szeretet sokkal fontosabbá válik a számomra, mint korábban. A kapcsolatok, a kedvesség és a megosztás sokkal fontosabbá válik.” (1)
Ez a fajta állítás ezrek, majd milliók szíveit érintik meg. Ugyanez a helyzet az olyan médiákkal, mint a YouTube, videók, rádióműsorok. De használd a te honlapodat! Néhányan közületek – pontosabban sokan – egyedülálló helyen van a politikai érintettség terén. Nos, néhányan széles néprétegek szintjét választják, mások nemzeti szinten vagy egy ország szintjén – teljesen mindegy – a saját politikai helyzetetekben a saját országotokban. Nem vagytok ott, hogy játsszátok a játékot úgy, ahogy van, mivel – gondoljatok bele – az egy sima buborék, mely kipukkan és darabokra szakad.
Azért vagytok ott, hogy megtelepítsétek az újat, az új elképzeléseket, az új paradigmákat, az új hangsúlyt például a közösségépítésre és a közösség hangjára, a megosztás és egyenlőség elsőbbségére, a hajléktalanság megszűnésére. És a társadalmi jóléti programokra, melyek mindenkit kihúznak a szegénység csapdájából.
Néhányan közületek egyedülálló módon fel vannak készülve arra és olyan helyzetben vannak, hogy elkezdhessenek dolgozni az oktatásban, és ez valóban oktatás tud lenni a szó legújabb értelmében, mely a Föld új gyermekeivel való munkálkodást jelent; de oktatás lehet a szó hagyományos értelmében is. De ismétlem, amikor effajta platformokra mentek, akkor nem csupán a saját fényeteket hozzátok, mely jelentős – és sokkal nagyobb, mint valaha volt – hanem magatokkal hozzátok a hozzáállásotokban, információban és helyzetetekben való változásotokat is.
Nos, néhányan kinevethetnek és elküldhetnek benneteket? Igen! Nem lényeg! Menjetek tovább! Vonjátok bele magatokat olyan mozgalmakba, mint az Elfoglaltság, mint az Cselekedjünk Most! Vonjátok bele magatokat – legyen akár az egy közösségi csoport, egy közösségi tanács vagy akár néhány hitre alapozott egyház is, hiszen ha ez a ti helyetek, akkor korábban úgy döntöttetek, hogy itt fogtok tartózkodni – aztán csak tevékenykedjetek! Hiszen amit az emberek a vallásról gondolnak, az a következő néhány évben jelentőségteljesen meg fog változni a hit és meggyőződés tekintetében. Hiszen a vallási pártok és a politikai irányításhoz való kapcsolódás eloszlik és eltűnik. És ez az én feladatom s azoké, akik velem dolgoznak.
Nos, egyáltalán nincs szükségem arra, hogy beszéljek nektek az éjszakai munkákról, melyeket együtt végzünk, hiszen mindannyian felsorakoztatok, lelkesek vagytok és teljes mértékben elérhetőek vagytok számomra, Gabriel számára és Raphael számára. Sokan közületek rengeteg időt töltenek azzal, hogy a hajó fedélzetén vannak – akár tudják, akár nem – és az új technológiák fejlesztésén munkálkodnak; azon, melyet úgy neveznénk, hogy tiszta technológia. Néhányan közületek teljesen lelkesen megjelennek a vizsgálatok terén és tesztcsoportokban ülnek ingyenes energiákért. Tegyétek azt!
Más szavakkal élve: olyan tettekre szánjátok az időtöket és az energiátokat, melyek teljes mértékben egy változásba torkollanak az emberek érzelmei terén, hiszen a csoportokba ti az isteni minőségeket hozzátok – és teszitek bele. Hallom, ahogy rázzátok a fejeteket! Látlak benneteket ma éjjel otthon, amint a fejeteket rázzátok, és azt mondjátok: „De Mihály! Ez évekig tart majd!”
Nem, barátaim! Ne feledjétek, hogy a változás már folyamatban van. Az emberiség változik. És amikor meggyújtjátok azt a szikrát belül, akkor az, amit valóban tesztek az nem más, mint hogy beteljesítitek a szerepeteket, mint oszlopok, útmutatók, kapuőrök, tanárok, gyógyítók vagy csatornák. Tehát, kérlek, ne tegyétek az idő kényszerét erre a változásra! Nem szükséges ennek hosszú ideig tartania – és nem is úgy áll a tervben!
Tehát gyakran, amikor az emberek például felszólalnak, és azt mondják „Az univerzális törvényeknek nem felel meg az, hogy a bőség csupán néhányak kezében összpontosul, akik manipulálják a tömegeket. Nem helyénvaló, hogy az afrikai emberek éheznek. Ezért oda helyezem majd az energiámat!”
De ez a beszédben és a tudásban is megjelenik! Ez nem csupán egy hitrendszer, mely az isteni terv tudásáról szól. Ezért érzitek azt, hogy az emberek éhezése egy átok, hiszen tudjátok, hogy ez nincs összhangban [a törvényekkel]. Tehát az, amihez ti kötődtök – ha bármihez is kötődtök – az az isteni terv, az isteni elme, szív, akarat, Egy. És függetlenedtek minden mástól! (2)
Tehát ezen a héten tegyetek meg egy lépést – ha szeretnétek, veletek megyek – nem a következő hónapban, nem amikor eljön a tavasz, hanem ezen a héten. Csatlakozzatok hozzám! Válasszatok csupán egy dolgot, amit nyilvánosan tesztek és tegyétek azt a ti komfortzónátokban úgy, hogy eléritek a határokat és tudjátok, hogy támogatva vagytok ebben, hiszen ez a ti részetek, az első lépések az Új Föld megépítésében!
Talán ez ellenez még egy autópályát, vagy egy ronda épület megépítését, vagy egy városi tisztségviselő fizetésemelését, miközben emberek élnek az utcán. Ezek a gyakorlati dolgok, szeretett angyalaim, változást közvetítőim, amit megtehettek.
Minden csatát meg fogtok nyerni? Nem! De az energiátok és a hangotok meghallgatást talál és olyan lesz, mint a változás magja és katalizátora? Igen! Ez nem egy álom! Ez egy ígéret! És azt mondjátok: „Miért most? Én már a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes éveimbe léptem!” És azt üzenem nektek: „Miért most? Mert Gaia és a bolygótok energiája megváltozott!” És az emberek is, akár tudatosan, akár nem, készen állnak ezekre a változásokra! De ők nem fogják ezt tudni, amíg nem léptek előre és nem segítetek nekik!
Ez így világos?
SB: Nagyon is, Uram! És nagyon is lényegre törő!
A maradék két percben mondanál nekünk néhány gondolatot az Új Föld Napjával kapcsolatban? Elmondanád nekünk, mit szeretnél, ha megtörténne ezen az eseményen, kérlek?
AAM: Ez az új megünneplése. Ez az isteni minőségek megünneplése! És ez a szeretet megünneplése. Sokan vannak ezen az oldalon, részben a Szeretet Tanácsa, mely nagyon is örül e visszaigazolásnak. Ez a szeretet napja volt már régóta, de nem a valódi univerzális értelemben!
Ez egy nap arra, hogy kitárjátok a karjaitokat és azt mondjátok az idegeneknek – és minél idegenebb, annál jobb – hogy „Én határtalan fontossággal és szeretettel tekintek rád! Szeretnék a része lenni az életednek egységben és közösségben! Drága idegen! Kívánom neked, hogy csatlakozz hozzám, hogy egy jótékony, sikeres, bőséges, társ-teremtő Földet hozzunk létre!”
[zene]
SB: Köszönjük, Uram! Ez nagyon hasznos volt!
AAM: Menjetek a szeretetemmel és békémmel. Búcsúzom!
SB: Búcsúzom!
[vége]
Lábjegyzet
(1)            Érdekes módon én már írtam egy cikket pontosan erről a témáról, mielőtt felvettük azEgy óra egy Angyallal c. műsort.
(2)            „Én vagyok minden, amire egy ember vágyódhat, az ő természete törvényének megszegése nélkül.” (Sri Krishna a Swami Prabhavananda és Christopher Isherwood-ban;Bhagavad-Gita. Az Isten Éneke. New York és Scarborough: Új amerikai könyvtár, 1972; c1944, 71.)
Az Isten és az ő akarata, szíve, stb., minden, amire vágyódni lehet anélkül, hogy karmát vonnánk magunkra. Hozzáköthetjük magunkat Istenhez, de semmi többet nem tehetünk, ha szeretnénk kilépni abból a szükségletből, hogy ismét anyagi világba szülessünk le.
Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: VénuszNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése