2012. december 30., vasárnap

Jézus üzenete 2013,- Az Új Kor küszöbén,- az Aranykor előszobája
Az Új Kor küszöbén,- az Aranykor előszobája


2012. december 30.

A Kegyelem időszaka lejárt, a Törvény korába léptünk át, mely azt jelenti, hogy minden létező felelős saját cselekedeteiért,- megmérés alatt áll.
Amikor azt hiszed, hogy felelőtlenül elkövethetsz bizonyos cselekedeteket, nagyon tévedsz.
A Törvény korára az jellemző, hogy azonnali visszahatások által, egy felelős életet, - karmát hozol létre.
A karma törvényét és jelentését, nagyon sokan nem értelmezitek helyesen.
A karma egy életút, egy vállalás, melyben bizonyos cselekedetek általi hatások és visszahatások jelennek meg az életedben.
Ezt te lehet hogy büntetésként éled meg, de az Isteni Törvény és Rend összefüggésében azt kapod, amit arattál.
A mostani ciklusváltás ezt hozta el néktek.
Tehát, fokozott figyelemmel kell viseltetned cselekedeteid iránt.
Nem dönthetsz felelőtlenül és elhamarkodottan.
Nem vonhatsz le helytelen, hibás következtetéseket, nem bírálhatod embertársaid cselekedetét,- mert a megmérés, a számadás nem a te dolgod,- minden ember maga felel cselekedeteiért.
   Az Új Korba lépve, melyet tévesen Aranykornak neveztek, pedig az oly távol van tőletek, (ÉN inkább nevezném, ha nevén kellene neveznem, EGY ÚJ CIKLUSNAK, melyre a jövendő aranykori állapot már hatással van)- kivehetitek a részeteket egy Új társadalmi rend, és egy olyan sajátos életterv kidolgozásában,- amelyben a saját és a társadalmi egzisztenciádat alapozod meg.
Így különböző csoportosulások jönnek létre, és egy jóléti társadalom igénye alakul ki az emberekben, mert felismerik, tudatára ébrednek annak a ténynek, hogy csak a saját cselekedeteik által változtathatják meg életüket, azt a társadalmat, amelyben élnek,- de ehhez összefüggésében kell látniuk a dolgokat.
Azt a tendenciát, amely idáig elvezet,- egy átmeneti kornak nevezzük, amely az Aranykor előszobája.
Nagyon sok mindent kell még tennetek, hogy egy független társadalmi rendszer kialakuljon, amelyben nem a kizsákmányolásé a főszerep, hanem a jogok egyenlő arányban oszlanak meg.
A nép is felelős a jólétért, nemcsak a vezető osztályrend.
Kell egy népakarat a fennálló rend megváltoztatására, és hogy ez bekövetkezzen,- ahhoz nem hunyhattok szemet bizonyos politikai tisztogatások, csalások és ellenhatások, álmagyarázatokkal rendelkező vezetőség megmaradásában.
Az aktuális rend mindig akkor szerencsés, ha nem folyik kizsákmányolás, egyenlő az elosztás.
Ahhoz, hogy idáig eljussatok, tudatra kell ébrednetek, új életet kell kezdenetek,- tehát teljesen új szemlélet, tudatosság kell, hogy meghatározza az életeteket.
Csakis egyenként nem juthattok előre.
Az összefogás, és a közösségek létrehozása által érhettek el társadalmi változást.
De, hogy mindezt ne csak megértsétek, hanem lelketekben meg is érezzétek, - ahhoz lelketek legmélyére kell ásnotok, át kell világítanotok, hogy patyolat tisztává váljon. És ha ez megtörténik, akkor nem egymás kárára, hanem megsegítésére törekedtek.
   Az Új Év, amely előtettek áll, nem lesz könnyű.
Különböző hatások érnek bennetek, amely által meg akarnak ingatni hitetekben.
Különböző álpróféták tűnnek fel, akik mindent ígérnek,- tejjel-mézzel folyó kánaánt, aranyszelencét, és olyan cselekedetekre buzdítják az embereket, amelynek véghezvitele egyenesen képtelenség.
Nem tudsz egyensúlyban maradni, az isteni középpontodban, ha állandóan kifelé, másra figyelsz,- mert eltereli a figyelmet a lényegről, - magadról, a belső egységedről és egységes nézeteid kialakulásáról,- és egy olyan irányba kíván terelni, amely által egy sajátos utat jársz be, de semmiképp nem az életfeladatodnak megfelelő utat és életet.
Nagyon figyelmesnek kell lenned, hogy mennyire vagy hiszékeny, meddig megy el a különböző behatások milyensége, mely által lelked érlelődik, vagy éppenséggel sötétségbe burkolódzik.
Sokan, kik tanítotok, meg vagytok győződve szentségetek hatalmáról és igazságáról.
Pedig ha tudnátok mily messze álltok az Isteni Igazságtól, akkor igen kényelmetlenül éreznétek magatokat, mert akkor a tudatára ébrednétek, mily cselekedeteket hajtotok végre, és az mennyire nincs egyensúlyban az Isteni Renddel.
Az egyik közvetítésben már említettem milyen felelősséggel tartoznak a tanítók, de úgy látszik süket fülekre talált kinyilatkoztatásom.
Amíg a magad útját járod, és nem az ÉN utamat helyezed előtérbe, amellyel hatok reád, és bizonyos cselekedetek, motivációk, és tanítások ez által nyernek értelmet az életedben,- addig soha nem leszel értelmes, tudatára ébredt, kiegyensúlyozott ember, sem lelkiekben, sem szellemi tartalomban, míg nem fogadod be az ÉN Igéimet, belső sugallatok általi segítségemet és támogatásomat.
A világ nagy hibája, hogy arra buzdítja az embereket, hogy kifelé figyeljenek, elvonják a figyelmet magukról, az Isteni Rendről és Törvényekről, és csak a maguk útját járják, saját kútfejük után menjenek.
    Az Új Kor meghatározó szerepe pedig abban rejlik,- hogy nemcsak a saját akaratod általi cselekedeteket hozol létre, hanem úgy cselekszel, hogy esszenciád, isteni tartalommal és ráhatással teljen meg,- és ezáltal tudsz olyan cselekedeteket végrehajtani, melyeket puszta emberi mivoltodból adódóan képtelen volnál.
  Tehát az Új Kor ismérve,- hogy saját magad megvalósításán kell dolgoznod.
Magadat kell egy olyan helyzetbe hoznod, hogy ne kiszolgáltatott, hanem kiszolgáló légy. Tudatában légy teremtési képességeidnek, és ezt készséggel a közösségek szolgálatára bocsásd.
Így érhettek el egy jóléti társadalmat,- egy Új, virágzó korszakot, melyben az aranykori állapot uralkodik.
    Még egy rövid történetet szeretnék elmesélni nektek.
Egyszer volt egy nép, mely az Aranykorban élve, szervesen beilleszkedve tette a dolgát, szolgálta az Ő Istenét, és az emberek boldogan éltek.
De felütötte a fejét a gőg, az akarat, és innentől fogva már nem az egységre, hanem egymás kizsákmányolására, lealacsonyítására törekedtek.
Mindenáron hatalmat akartak szerezni maguknak, és a hatalom által egy olyan világrendet létrehozni, melyet ők irányítanak, melyben ők mondják meg, hogy mit kell tenni. Nos, a társadalomnak egyszer vége szakadt, és az aranykori nép egyre mélyebbre süllyedt, mígnem odáig jutott, hogy már nincs saját, önálló gondolata és akarata, mert mások határozzák meg cselekedeteit, és próbálják tömeghipnózisban tartani, hogy ne gondolkodjon, ne érezzen, ne ismerje fel, hogy ez mennyire kiszolgáltatott helyzetbe hozta magát,- és a megoldáson még ideje se legyen gondolkodni.
A kizsákmányoló minden idejét, az életét egy olyan programmal látja el, melyben nem ura önmagának,- rászorul a támogatásra,- kiszolgáltatottá válik.
Ez a nép a szendergő álmából lassan magához tér,- de kihangsúlyozom,- lassan.
Mert a butítás, a téves nézetek, már oly mértékben megfertőzték a lelkét, hogy valójában azt sem tudja már ki is ő.
De az Isteni Kegyelem és Irgalom mindig jelen volt, és van most is, és segítő kezet ad e népnek, hogy kilábaljon ebből az ingoványból, melybe részben maga hibás cselekedetei által került.
   Véget kell vetni a másra mutogatásnak,- cselekedni kell!
Kifejezni az őszinte szándékot és akaratot.
És ha mindez megtörténik, akkor van esély és lehetőség arra, hogy e nép újra tiszta lelkületű aranykori néppé váljon.
De addig még sok víz folyik le a Dunán, mert az embereknek tudatára kell ébredniük, és rá kell eszmélniük arra a tényre, hogy maguk helyett más nem cselekedhet.
  Ennyit akartam most közölni veletek.
Nem szeretném ha téveszmében élnétek, és azt hinnétek, hogy a világ holnaptól fogva szép és fényes lesz.
Ez egy lassú átmenet, és a neheze még csak ezután következik,- mely abban rejlik, hogy fel kell fedeznetek saját magatok isteni lényét, azt a teremtő erőt, amellyel bírtok, ami nemcsak a saját, hanem az Isteni Egységet is szolgálja.

Jézus üzenetét belső Hang által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Jézus üzenete 2012


1 megjegyzés:

  1. Szerintem az ilyen bejegyzések,eléggé elkéstek,olyan világvége ut
    áni magyarázkodásnak tűnik inkább.eddig minden tanító arról beszélt és írt patetikusan,hogy micsoda változás jön.Most hogy nem jött semmi,mindenki ugyanezt írja,tehát tévúton jártok,és ,megint csak mákonyt hintetek a titeket olvasók szemébe.gondolom jó pénzért persze tanfolyamokat és csodás változást ígérve.

    VálaszTörlés