2015. december 2., szerda

Chamael Arkangyal üzenete: A szív 5. dimenziója…„Áldást és békét kívánok Mindannyiótoknak szívébe ebben a csodálatos felemelkedési időszakban. Feladatokkal teli időszakon vagytok túl, és éppen a finom hangolások ideje zajlik. S bár egyre inkább érezni lehet, ki az, kinek szíve nyílik, s így rezgése emelkedik, s, ki az, ki színházában megrekedni látszik…

A törődés, a remény, a vigasz egyik Arkangyala vagyok, Chamael…
Bátrak azok, kik ki merik tárni szívüket az ősi igazságok előtt, mert nekik van szemük látni, van fülük hallani. Szívük megnyitásával nyílik érzékelésük…
Sok médium, tanító és gyógyító közvetít az 5. dimenzióról. Égi áldás és égi hála kíséri útjukat. A Fény Ünnepéhez közeledve, arra készülve, még közelebb érzékelhetőek a finomabb, éteri világok, az angyali szférák, és más tisztább létformák dimenziói. Ahogy szívetek gyógyul a régi (karmikus) sérülésektől, úgy fejlődik spirituális érzékelésetek. Szívem szeretetével hívom fel figyelmeteket arra, hogy szívetek az út a spirituális érzékelés fejlődéséhez! A szív tisztasága hozza el nektek azt a hőn áhított Aranykort, melyre oly sokan vágytok. Az Aranykor, az 5. dimenziós frekvencia tartományok világa, Bennetek van, nem pedig egy magotokon kívül álló téridőben. A dimenzióváltás Bennetek megy végbe először, és csak annak hatására a körülöttetek lévő világban. Szívetek megtisztulásával nyílik meg az a belső kapu, melynek tiszta ragyogásában megváltozik külső világotok, a ti számotokra. Kiknek szíve még nem tiszta, ők még nem érzékelik azt a finom, szeretettel teli téridőt, mely körülöttetek megnyilvánul. Ezért van az, hogy változnak az emberi kapcsolatok, munkahelyek, lakhelyek. Ám a valódi szív tisztulás nem azonos a sp irituális egó lenéző és kirekesztő magatartásával. Az hamisság. Kinek szíve valódi tisztuláson és gyógyuláson alkímiázódik, kinek szíve nemesedik, arannyá transzformálódik, abból a szívből a türelem, a figyelem, a megbocsátás, az elfogadás, a fénytestvéreinek szeretettel teli szolgálata nyilvánul meg.
A nemes arany-szívből Krisztusi minőségű energiák, frekvenciák áramlanak. A Krisztus-tudat nem egy felsőbbrendű, másokat lenéző és megítélő állapot. Ki másokat megítél, önmagát ítéli… A Krisztus – állapot ítéletmentes. Nem alkot sem véleményt, sem ítéletet, nem befolyásol, nem irányít, hanem nemeslelkűségben szolgál. A Krisztusi lélekállapotban a szív sem alá, sem fölé nem rendelődik, minden egyes teremtményt fénytestvérének tart, mellérendeltségben, kiegészítő minőségben, mert mindannyian a Szeretetfény Forrásából eredezünk, csupán a megn yilvánulás változik, különbözik.
A Krisztusság nem karma nélküli állapot, mert a karma maga a Törvény, az Ok-okozat Törvénye, a Kauzalitás Törvénye. Eme Törvény létezik bármely szférában, dimenzióban, létformában. Mindig, mindenhol.
Ami megszűnik a Krisztus-tudatban a lélekben, azaz ártás és bántás másoknak, és önmagának…
A Krisztusi lélekállapotba való felülemelkedés, a karmikus sérüléseken való felülemelkedés, a karmikus sérülések begyógyítása a szíven. A szív karmikus egyensúlytalanságait ezer évek óta, vagy még ősibb idők óta cipeli.
Szeretettel figyelve a gyermeki türelmetlenség mezejét, higgyétek el, a lélek oly jól tudja, oly jól ismeri saját lehetőségeit!
Ám az egó haladni akar, és az egó fáradt. Olyan jelenségek történnek, melyeket az egó nem ért, és fárad a magyarázatok és válaszok kutatásában, miközben azok már talán el is fogytak. A szív nem gondolkodik, hanem érez. Az egó akar érteni. A szív érez. Ez a szív igazsága. Olyan világba léptek át, ahol elfogynak a válaszok és a magyarázatok.
A magyarázatok kutatása maga a fal, a gát az 5. dimenzióba való átlépés határán!
A kérdéseitek, miszerint „mikor, hol, hová, mit kell tennem, hogyan tovább, mit csináljak”, stb, az egó régi, vaskori, idejétmúlt kérdései. A vaskorban tenni kellett az egó szerint… Ám, az 5. dimenzió, az Aranykor, a szív dimenziója…
Az 5. dimenzió a szív dimenziója!
Értitek-e hát, miért olyan fontos a szív tisztítása?
Hiszen a szív, aki még haragszik, számon kér, megítél, másokat felelősségre von, fél a társadalom elvárásaitól, a szív, akinek még fáj a múlt, hogyan is lehetne a feltétel nélküli szeretetben… A szív teremti a világotokat… A fájdalomban létező szív, fájdalmas világot teremt. A szerető szív, szerető világot teremt…
Érzem szívetek útját!
Hidd el, ahogy olvasod szavaimat, érezlek! Benned vagyok, melletted vagyok! Éppen itt vagyok Veled! Érzem, hogy fáradt a tested, fáradt a lelked, fáradt az elméd! Ezért vagyok itt, és ezért ilyen csodálatos az Advent, mert ilyenkor Isten minden angyalát az emberért küldi, mert az ember egész évben dolgozott, mert az ember az, akik mindhárom szférában képes egyszerre jelen lenni, mert az ember az a teremtmény, aki egyszerre a szellem, a lélek és a test! Mert Isten annyira nagyon szereti az embert, hogy az év utolsó óráiban még több fénysegítőt küld köré, hogy megfáradt lényét átsegítsék oda, a Fénybe, a Szeretetbe, ahova Ő eg&eacute ;sz éves fénymunkájában, és azt megelőzően tartott…
Adventkor és Karácsonykor az angyalok a Földre szállnak, és fényt hoznak az embernek, hogy az ember töltekezhessen…
A fényben, a szeretetben nyílik a szív. A szív megnyitása az 5. dimenzió kapuinak megnyitása. Bent történik, a magban, és nem külső időben, vagy térben.
Az 5. dimenzióban finommá, lággyá, szeretettel telivé válik a szív, nem kapkod, nem siet sehova, hiszen nincsen idő. Az 5. dimenzióban már nem tart fogva az idő illúziója. Az 5. dimenzióban megváltozik a testérzékelés, lebegőbb, súlytalanabb, mert könnyebbé válik a test (érzékelése), hiszen a terheket letette. Az 5. dimenzióban létező szívek szeretnek, megítélés, elítélés nélkül. Az 5. dimenziós lények mások befolyásolásától és manipulációjától távol tartják magukat, kerülik azt a gondolatot, hogy ők tudnák, mi a jó a másiknak, minden hazugságo t és hamisságot elkerülnek, életükből azt mellőzik. Az 5. dimenziós szférában megszűnnek a társadalmi normák, az ott létező szívekben nincsenek elvárások, és leuraló játszmák. Békében és szeretetben élnek egymás mellett, egyik sem gondolja, hogy előrébb vagy fentebb való lenne a másiknál, egyikőjük sem akarja irányítani a másikat; a bántás és ártás másoknak, vagy önmaguknak, nem létezik ebben a dimenzióban.
Az 5. dimenzió a szív magasabb oktávja, ha úgy tetszik egyfajta életmód, életstílus, ahogyan Ti most ezt hívjátok a Földön… egyfajta életérzés…
Ám ennek hatására, a Bennetek, a szívetekben végbemenő energia-kibocsátás megváltozásának hatására, átrendeződik a körülöttetek létező energiamező, változik a tapasztalás… ahogy bent, úgy kint… A sérült szív, sérült világot lát… A meggyógyult szív szeretettel teli világot lát… hall… érzékel…
Minden, ami felzaklat, kiborít az egyensúlyodból, azzal még dolgod van, ami még fáj, ahhoz kapcsolódó sérülések még jelen vannak a szívedben…
Amikor már ítélkezés nélkül tud a szív elfogadni és áramolni, akkor emelkedni kezd a szív szeretet-frekvenciája. A szeretet nem különböztet meg, a szeretet nem rekeszt ki… A megkülönböztetés és kirekesztés a félelemből és a fájdalomból táplálkozik, és védelmi mechanizmus… A fájdalom az, ami fél…
A szeretet nem fél, mert a szeretet az egység, az egész-ség, a szeretet telve van,  a szeretet teljes…
A következő év a 9-es tartomány… 2016… A teljesség, a Menny száma… A szíved Mennyországába léphetsz be… Itt az ideje a szeretetfény töltekezésének…
Köszöntelek szíved 5. dimenziójában…
Szeretlek!”
Chamael Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33

1 megjegyzés:

  1. De bánt, hogy nem találtam meg több oldal keresése után sem Chamael arkangyalt! Nem ismert?

    VálaszTörlés