2015. március 3., kedd

Seraphis Bay Fénymester meséje…


„Az emberiség oly régóta kutatja a „Minden Tudás” titkát, ízlelgeti gyümölcsét. Izgalmas és misztikus „Mindent” tudni. A tudás nagyobb erő és nagyobb hatalom!
Ám, ki az, ki hozzá merné tenni a felsoroláshoz, hogy nagyobb felelősség is?
És a felelősség kézen fogva jár az önállósággal, egymáson csüngnek…
Felelősség és önállóság.
A mesékben rejtve vagyon a titok, miszerint hogyan viselkedik a „jóságos”, és hogyan viselkedik a „gonosz” ugyanazzal a titokkal, ugyanazzal a tudással, ugyanazzal az erővel. Úgy tűnik, az erő valójában nem a titokban, nem a tudásban rejlik, hanem a döntéstől… a felhasználás szándékától függ…
A mese egyik szereplője mások segítése felé, mások szolgálatába állítja erejét, a mese másik szereplője mások elnyomására, élősködésre, félelemkeltésre használja erejét. A mese egyik szereplője önállóságra, szabadságra és szárnyalásra neveli, önálló gondolkodásra, kauzalitás természeti törvényeire tanítja, bíztatja a tanítványait, a mese másik szereplője elhiteti tanítványaival, hogy ő az egy, a nélkülözhetetlen, és csak és kizárólag őtőle működik a titok, ő a kulcs a tudáshoz, és ő a tanítványai önbizalmát, &ouml ;nértékelését és önbecsülését elveszi.
Leírásokat elolvasni, tanulmányokat kutatni, rajzokat figyelni sokan tudnak… Ám, hogy az ebből megtanultakat ki, mire használja, hogyan használja fel, azaz igaz mester tulajdonság. Az igaz mester nem él vissza sem fizikai, sem szellemi erejével.
A szándék és a döntés határozza meg a cselekvések, a szavak és a gondolatok tisztaságát. Az igaz mester gondolatai, szavai és tettei tiszták, azok mentesek az ártó, megalázó, megszégyenítő, bántó szándéktól. Az igaz mester felemeli tanítványait… önmaga felé… magasabbra és magasabbra… mert ez a fejlődés természeti törvénye…
A hamisság erői elszáradnak idővel, csupán „élnek” ideig-óráig…
Az igazság erői örökkön örökké léteznek!
Az igazság olykor türelmesen vár, szelíden mosolyog, hagy játszadozzon a hamisság a hazugsággal, még gyerekek, úgyis kifáradnak, összevesznek, és akkor lép elő a bölcs vén, ki halhatatlan, az igazság. Az igazság belép, előtűnik, hogy ellentmondást nem tűrően rendet tegyen a káoszban, melyet a hamisság és a hazugság csináltak, a viszály, irigység, fösvénység (stb.) unokatestvéreikkel együtt…
Ám az igazságnak a rendrakáshoz szüksége van még a többi bölcs vénre: bátorságra, kitartásra, jószívűségre, kedvességre, örömre és ikertestvérére, kacagásra.
Figyelniük szükséges, hogy a legkisebbek, harag és düh, fájdalom, félelem és bosszú, nehogy újra kezdjék a káosz teremtését, ezért megkérik a két nagyhatalmú, ősi varázslót, megbocsátást és gyógyítást, hogy óvják, vigyázzák a csöppségeket, mert amilyen cseppek, olyan nagy rendetlenséget képesek okozni, olykor csupán a felbujtó szerepében…
Van, mikor sikerül vigyázni rájuk, van, mikor nem…
És ez idők óta így megy körbe és körbe…
A körön kívül ül a kulcs. A többiek, kik a körben keringnek, néha kikapnak a kulcs után, mert ki akarnak szállni a körforgásból. Hol megérintik, hol el sem érik… Van, hogy rövid időre mintha magukhoz ragadnák, aztán kezükből a sodrás ereje miatt mégis kicsúszik… Van, mikor oly erős a sodrás, hogy nem is látják, észre sem veszik a kulcsot…
Oly elérhetetlen a kulcs, hogy sugdolózni kezdenek az örvényben tekergők, kiknek már-már szinte lehetetlennek tűnik a kijutás a körforgásból: „Talán ő csak egy hologram!”; „Nem is létezik!”; „Ősidőkkel ezelőtti titok!”; „Titkos, olykor rejtve van! Csak a beavatottak láthatják!”; „Nincs is ott semmi!”; „De én láttam!”; „Csak káprázik a szemed!”; „Tényleg? Nincs is ott? Akkor én mit láttam egymillió körforgással ezelőtt?”; „A kulcs csupán egy hallucináció, egy mese, fantázia! A kulcs nem a valóság! A körforgás a valóság!”; „De én még emlékszem a kulcsra!... Vagy már nem?”…
A kulcs örökkön örökké lebeg az örvény mellett, bármikor bárki bárhonnan érte nyúlhatna. Ám, ehhez hinni kellene, hogy a kulcs még mindig ott van, mindenhol van, hinni kellene, hogy mindenkié…
A kulcs őrzői a felelősség és az önállóság.
A kulcs a szeretet…”

Diktálta: Seraphis Bay Fénymester
Közvetítette: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése