Ugrás a fő tartalomra

Szeret leckék Szívtér tisztítás,- A SZÍVBEN REJLŐ SZAKRÁLIS TÉR
Szeret leckék
Szívtér tisztítás
A szeretet megnyilvánulás és kinyilvánítás.
Megnyilvánulni általad tud.
Kinyilvánítani a szeretetet mely a szív szándékával áramlik azokra, akiknek küldöd, szent folyamat.
Fontos tudnod, hogy a szereteted fényében azok is részesülnek akik a közeledben tartózkodnak. Szereteted közben gyönyörű energia tér keletkezik,melyben te gyógyulsz legjobban, a gyógyult szív pedig csodásan képes meggyógyítani a többiek sérült szívterét is!
A szeretetre, ha jellemezni akarnánk, fény és melegség lenne a legmegfelelőbb kifejezés.
Ösztönösen érezzük, hogy a szeretet a szívben lakik. Ha azt mondjuk valakinek szeretlek, a szívem terét érintem meg.
A szívtér rejti a szív csakráját ( magyarul csokrát)energia kapuját.
Az, hogy a szív finom energetikáját áramoltatni tudjuk, tisztának és nyitottnak kell lenni ennek a csakrának.
A tiszta szívű kifejezés él a magyar nyelvben.
azt is használjuk akiket szeretet teljesnek látunk, hogy nyitott szívű.
Érzelmi jólétünk tehát elkerülhetetlen a szeretet áramoltatásához.
A zöld szín tartozik ehhez a csakrához.
A szeretet tudatos választás, igazán most tanulunk szeretni, hiszen spirituális fejlődésünk elkerülhetetlen része a szívünk felébresztése, tudatos kinyitása!
A szeretet teljességének elérése érdekében dolgoznunk kell magunkon!
Legmagasabb szintű vágyunk a szeretet!
A szív tisztításához nyitásához, szakrális terébe való belépéséhez, gondolatban kapcsolódj össze az egyetlen szív Isteni frekvenciájával.
A tudatoddal a szívteredbe figyelsz, mondj el egy egyszerű imát magadban.
Hívd be azokat a segítőidet, akikkel szívesen dolgoznál a magasabb szférákból. Az őrangyalodat kérd fel a védelemre és arra is, hogy segítsen neked abban, hogy összekapcsolódj, minden élet szívével.
Mi Magyarok tudatosan kapcsolódhatunk földünk szívcsakrájával, hiszen a mi földünk rejti ezt a csodálatos helyet, Dobogókőn.
A szíved összekapcsolódik a földdel és éggel.
Az összekapcsolódás gyönyörű fényoszlopot hoz létre a számodra, melyben tökéletes biztonságban érezheted magad.
A szívtérhez a levegő elem tartozik. A légzésed segíthet a tisztításban.
Gondolatban képzeld el, hogy kitárod szíved ajtaját, és erősen kiszellőzteted. Lélegezz intenzíven a szívteredbe a figyelmedet végig ott tartsd. Ha jól csinálod, érzed majd, hogy szív átjárhatóbb nyitottabbá válik, a tüdőid megtelnek tiszta oxigénnel. Figyelj arra, hogy mélyen belélegezz és hosszan lélegezz ki! A légzésfolyamatot, gondolattal is segítheted, mondogasd magadban: megtisztul a szívterem, elengedem a fájdalmaimat, megengedem magamnak, hogy nyitott legyek szívemben a legmagasabb szeretet befogadására és elfogadására! Kérem , hogy szívem ezen a szeretet kinyilvánítására alkalmassá váljon, az élet feladatomnak megfelelően.
Hívd be gondolatban Rafael arkangyalt, aki a Smaragd sugár mestere, a legcsodálatosabb gyógyító fény áramoltatója, Isten segítője.
Drága Rafael Arkangyal, hívlak, kérlek gyere angyalaiddal, segítsetek, hogy szívemben nyitottabb legyek, gyógyítsátok szívem, lelkem szent templomát!
Áramoltassátok gyógyító fényeteket szívembe, szívem szent terét felajánlom az Isteni szeretetnek.
Kérem, hogy megkapjam a legmagasabb szív útját, hogy az Isteni szeretet nagykövetévé válhassak, az emberiség megmentéséért a földbolygó meggyógyításáért, az emberi kapcsolatok meggyógyításáért a felemelkedésért.
Gyógyítsátok szív sebeimet, melyet Lemúria óta hordozok, gyógyítsátok hitrendszeremet, melyben azt a meggyőződést hordoztam, hogy nem vagyok szerethető, gyógyítsátok a hitetlenségeim lenyomatait, azon életek meggyőződéseit, melyekben elhittem, nem éri meg szeretni.
Gyógyítsátok azon ítéleteim maradványait, melyek során azt a hitet működtettem, hogy nem érdemes szeretni!
Töröljétek tudatomból és szívtér tudatomból azon meggyőződéseimet, amikor elhittem Isten elhagyott és nem szeret engem!
Tudom, hogy szívterem rejti a legmagasabb szeretet kódját.
Tudom, hogy szívem szent hely, szakrális tér, lelkem temploma!
Kérlek égi segítőim: Tegyétek alkalmassá a szívpontomat, hogy megnyíljon és átitatódjon az Isteni kapcsolat lehetőségével.
Sokszorozzátok meg bennem a szeretet és reménység erejét, hogy hitemet tisztán magamhoz vehessem.
Megnyitom most magam és engedem, hogy e Szent fény meggyógyítsa minden sejtem, megnyissa a szívem!
Kérem Szent lelkemet kapcsolódjék a Szent folyamathoz, kérem szellemem erejét, segítsen, hogy saját szív utamat járhassam, egységbe az Isteni akarattal, a bőséggel!
A test, lélek szellem egységével, egységben az Isteni szeretettel, a gyógyító harmónia fényével, a reménység erejével!
A szeretetet választom!
Gyógyítsátok szíveiteket drága fénytestvéreim!
Szakítsatok időt erre a szent folyamatra! Találhattok és használjatok nyugodtan más, szavakat, fogalmazzatok meg saját gondolatokat, hiszen önmagatoknál senki nem tudja jobban, szívteretek sérüléseinek okát.
Használjátok a megbocsájtás, a kegyelem, az együtt érzés az elengedés, a szabadság szavait, tisztító, gyógyító, megújító energiáit, fényeit!
Legyetek kreatívak saját szívetek gyógyításában, megnyitásában, a szeretet áramoltatásában.
Köszönjétek meg az égi segítőitek segítségét, érezzétek a megnyilvánított erőt és érezzétek a csodás változást!
A gyógyulás folyamatos, amikor kinyilvánítódik rajtatok keresztül a szeretet ereje, egyenesen mennyei!
Szíveink együtt dobbannak, az egyetlen szeretet Szent eszenciájában fürödve, az égiek felkészítik az egység erejének a befogadására.
Szíveinkkel kapcsolódunk egymáshoz!
Építjük új Lemúriát, mely a szeretetre épül!


A SZÍVBEN REJLŐ SZAKRÁLIS TÉR„ Hosszú, hosszú idővel ezelőtt az emberi lények egészen másmilyenek voltak. Olyan szintű kommunikációra és megismerésre voltunk képesek, melyet a mai modern világunkban csak néhányan kezdenek egyáltalán megérteni. A kommunikáció és az érzékelés egy olyan formáját tudtuk felhasználni, amely nem az elmén, hanem a szívben rejlő szakrális téren keresztül zajlik. 
Ez a hely mindig is a szívedben nyugodott, és ugyanott van még most is. Létezett már a teremtés előtt és létezni fog azután, hogy az utolsó csillag ragyogó fénye is elhalványul. Éjjel, amikor belépünk az álmaink kapuján, hátrahagyjuk az elménket és belépünk a szívünk szent birodalmába. De emlékszel-e rá? Vagy csak az álomra emlékszel?
Szívünk mélyén van egy hely, egy szent és áldott hely, ahol a világot a transzcendenssel történő tudatos együttműködés révén, szó szerint újjá tudjuk teremteni. Ha lelki nyugalomra vágysz, és szeretnél hazatérni, arra kérlek, tarts velem a szívünkben rejlő csodálatos és gyönyörűséges birodalomba.”
A szívben rejlő szakrális tér, melyre olykor a szív titkos kamrájára utalnak, a tudat időtlen dimenzióját jelenti, ahol minden lehetséges itt és most. Számos ősi írásban és később legyezett szájhagyományban találunk utalásokat a szívben nyugvó titkos vagy különleges helyre.
A Stanford Egyetemhez tartozó HeartMath intézet kutatócsoportja is néhány érdekes felfedezést tett. Az információ hasznos lehet azok számára, akik a szívet próbálják mélyebben megérteni.
Mindig is előttünk állt a paradoxon: amikor a gyermek megfogan, az emberi szív már az agy kiformálódása előtt dobogni kezd. Ez a tény mindig is azt a kérdést vetette fel az orvosok számára, hogy honnan ered a szívet kiformáló és a szívdobogást szabályozó értelem.
A Heartmath tudósai felfedezték, hogy a szív saját aggyal rendelkezik – igen valódi aggyal és igazi agysejtekkel. Igen apró méretű, negyvenezer sejtből ha áll, ám e sejtek mindenképp agyat formáznak és a szívnek nyilvánvalóan mindössze ennyire van szüksége. Ez igazolja azok nézetét, akik már évszázadok óta a szívben rejlő értelemről írnak vagy beszélnek.
Továbbá bebizonyították, hogy az emberi szív generálja a legnagyobb és legerősebb energiamezőt a testben lévő szervek közül, beleértve az agyat is.
Megállapították, hogy ez az elektromágneses mező kb. két-három méter átmérőjű, s tengelye a szívben helyezkedik el. Alakja a TÓRUSZ fánkformájára emlékeztet, melyet gyakran tekintenek a világegyetem legegyedülállóbb és legősibb formájának.
A szívben rejlő szakrális térből egy tórusz formájú elektromágneses mező emelkedik ki, benne egy kisebb méretű tórusz formájú mezővel.
Két rendkívül fontos jellemzője van ennek a két tórusz alakú mezőnek.
Először is kapuként használható ahhoz, hogy megleljük a szív titkos kamráját, és rajta keresztül belépjünk oda. A második jellemző a kisebb méretű belső tórusszal áll összefüggésben. E belső mező fontosságának magyarázatára később térek majd ki, amikor a szíven keresztül történő teremtésről beszélünk.
A szívben rejlő szakrális tér a tóruszhoz hasonló módon lett megalkotva. Ott van maga a szakrális tér, ám e szakrális téren belül egy másik igen apró, de annál különlegesebb tér található, amely különbözik az elsőtől, és egyedülálló alkalmazási területtel rendelkezik..
(A szívsebészek, egy másik, a fentiekkel kapcsolatba hozható információhoz jutottak a szívvel kapcsolatban. Felfedezték, hogy a szívben található egy parányi hely, melyet soha nem szabad megérinteni, különben az ember meghal és semmilyen módon nem lehet újjáéleszteni.)

A szív vibrációja
Az első dolog, amire figyelmes lehetsz a szív szakrális terébe történő belépéskor, az a vibráció. Hasonlít az Om hangra, mégis különbözik attól. Amikor belépsz a szívben rejlő szakrális térbe, akkor először fizikai hangoddal utánozd ezt a belső hangot. Ez összekapcsolja szív belső világát az elme külső világával.
A hang visszatükrözése mindig nagyon fontos. A hang utánzása megalapozza a szív belső zümmögését itt a fizikai világban, s egyúttal biztosítja a visszatérést.
Ha egyszer megtapasztaltad a szív szakrális terét, és vissza kívánsz térni oda, egyszerűen csak rá kell hangolódnod a szív vibrációjára a hang zümmögtetésével, és természetesen el kell mozdulnod az elméd teréből a szívbe. A rezegtetés közvetlenül a szívben rejlő szakrális térbe vezet, s a visszatérés minden alakalommal egyre könnyebb és könnyebb lesz. Végül az elméből a szívbe történő átlépés mindössze két-három másodpercet vesz majd igénybe.

AZ ÉG ÉS FÖLD EGYSÉGE
Az Egység- lélegzet

Az egyik rendkívül lényeges dolog, amire a világ bennszülött népei tanítanak, hogy mielőtt bármilyen fontos szertartásba kezdenénk, szeretetben össze kell kapcsolódnunk a Földanyával, s az Égi Atyával, majd e tapasztaláson keresztül a Nagy Szellemmel, vagy Istennel. Nem számít, mikor akarunk belépni a szív szakrális terébe, így kell tennünk, különben a szakrális tér megfoghatatlan és tünékeny marad.
Indiában senkinek nem jutna eszébe megközelíteni a transzcendenst anélkül, hogy hogy bizonyos tudat- és érzelmi állapotba kerülne. Sri Yukteswar meghatározott instrukciókat adott arra nézve, hogy miként kapcsolódhatunk tudatosan össze a transzcendenssel, végül Istennel.
A következőket mondta:
„Lehet az ember bárhol, ám számomra nagyon fontos egy oltár, rajta egy szál gyertyával, hogy összpontosítani tudjam a mentális figyelmemet. Érzem és tudomásul veszem a tanítóim jelenlétét, s együtt kezdünk lélegezni, mintha együtt lennénk.”

Eggyé válás az Isteni Anyával
„Engedd, hogy figyelmed a Föld egy olyan tájéka felé mozduljon, melyet a legszebb helynek tartsz a világon. Bárhol lehet – hegyi látkép fákkal, tavakkal, folyókkal; vagy egy száraz, homokos sivatagi táj, ahol alig van élet – bármi, amit szépnek találsz. Lásd magad előtt olyan részletesen amennyire csak tudod. Ha például egy hegyvidéket jelenítesz meg a lelki szemeid előtt, lásd a fehér egymásba tornyosuló felhőtömegeket. Lásd és érezd az erdőt, a szélben hajladozó fákat. Lássad az állatokat, - a szarvast és az őzet, a kisnyulakat és mókusokat. Nézz le és lásd a folyók tiszta vizét.
Kezdj szeretetet érezni e hely és a természet egésze iránt. Növekedj tovább bele ebbe a szeretetteljes térbe a természettel, míg szíved minden dobbanása a szeretetet nem idézi.
Amikor alkalmasnak érzed a pillanatot, küldd el a szeretetedet a Föld középpontjába szándékod szárnyán, hogy a Földanya közvetlenül érezhesse azt. A szeretetedet egy kis gömbbe is helyezheted, s ha úgy kívánod, ilyenformában is elküldheted a Földanyának, de igazából a szándékod az, ami számít. Azután várakozz gyermek módjára.
Várj, amíg a Földanya viszonozza a szeretetedet. A gyermeke vagy és tudom, hogy szeret téged.
Amint a Földanyád szeretete belép a testedbe, nyílj meg egészen és engedd, hogy ez a szeretet eljusson tested minden sejtjébe. Engedd, hogy betöltse a fénytestedet. Hagyd, hogy odaáradjon, ahová áradni akar. Érezd ezt a csodálatos szeretetet, mellyel Földanyád vett körül, s maradj meg ebben egységben a Földanyával, míg teljesnek nem érzed az egységet.”

Eggyé válás az Égi Atyával
„ A megfelelő pillanatban, anélkül, hogy megtörnéd a Földanyával való egységet, tekints Égi Atyád felé. Tekints a teremtés Földön túli részére. Kémleld az éjszakai égboltot. Lásd az égen kanyargó tejutat. Figyeld, ahogy a Hold és a bolygók a Föld körül és körülötted keringenek. Érezd a Föld mögé rejtőző Napot.
Érezd az Atya iránt érzett szereteted, mert az Isteni Atya minden teremtés szelleme, kivéve az Isteni Anyát. Amikor ez a szeretet olyan hatalmassá válik, hogy már nem tudod magadban tartani, engedd, hogy szándékod szárnyán az égbe emelkedjen. Szeretetedet most is elküldheted egy kis fénygömbbe foglalva, ha úgy kívánod.”
Sri Yukteswar azt mondja, hogy helyezzük szeretetünket egy kis fénygömbbe és küldjük fel az égbe. Azt mondja, küldjük a Földet körülölelő, s az egységet tükröző tudathálóba. Ha nem tudod mi ez a háló, ne aggódj, csak tedd azt, amit a legtöbb bennszülött nép tesz: szeretetedet küldd el a Naphoz.
Miként a háló, úgy a Nap is kapcsolatban áll minden más nappal vagy csillaggal, s végső soron minden élettel a világegyetemben. Bizonyos népek, mint pl. Az Egyesült Államok délnyugati részén élő hopi törzs, szeretetüket a Nagy Központi Nap felé irányítják, mely szintén ugyanúgy elfogadható koncepció. Válassz ki egyet-, hogy melyiket az nem lényeges. A cél az, hogy szereteted elérjen minden életet. 
„Ha szeretetedet elküldted az Isteni Atyának, ismét várakozz; várd meg még Égi Atyád viszonozza a szeretetedet. És természetesen ezt mindig megteszi. Mindörökre a gyermeke vagy, s az Isteni Atya mindig, mindig szeret téged. S miként tetted a Földanyával való egységben, amikor érzed, hogy az Isteni Atya szeretete belép lényedbe, engedd, hogy oda áradjon, ahova áradni akar. Atyád szeretete ez, s ez tiszta szeretet.”

A Szentháromság életre kel
„Ebben a pillanatban valami olyasvalami nyilvánul meg, ami ritkán történik meg: a Szentháromság életre kel a Földön. Az Isteni Anya és az Isteni Atya tiszta szeretetben kapcsolódik össze veled, s te az Isteni Gyermek teljessé teszed a háromszöget.”
Sri Yukteswar szerint kizárólag ebben a különleges tudatállapotban ismerhető meg az Isten közvetlenül. Tehát a meditáció utolsó lépése az, hogy tudatára ébredünk Isten jelenlétének – mindenben magunk körül és önmagunkban.
Ha már a Szentháromságban vagy, egyszerűen csak meg kell nyitnod magad Isten jelenlétének. A Szentháromság állapotában Isten jelenléte könnyen felfogható.
Isten mindenhol ott van, de az emberek nem mindig érzékelik a jelenlétét. Az Egység-lélegzet meditáció közvetlenül Isten jelenlétébe vezet el bennünket.
Néhány ember számára e tudatállapoton kívül más nem is szükséges az élet által létrehozott ciklusok teljessé tételéhez. Más szóval, lényegében az élet szakrális szertartásaihoz, - mint pl. születés, szakrális házasság, sőt a halál – vezető ajtó nyílik meg.
Az a természetes, ha Istennel, vagy a Nagy Szellemmel együtt teremtünk, mert így elősegítjük, hogy a természet ciklusai egyensúlyba hozzák az életet.
A Biblia szerint, miként azt Ádám és Éva történetében olvashatjuk, mi vagyunk a Kert (vagy természet) őrzői, s azok vagyunk a modern időkben is, csak megfeledkeztünk a rendeltetésünkről. Az Istenhez fűződő kötelék nélkül elveszettek vagyunk, ezért az Egység-lélegzet meditáció megnyitja az emlékezetünk kapuját, hogy emlékezzünk Istenre, valamint a szívben rejlő szakrális térre, s belépjünk oda.
Az Egység-lélegzet meditációval óvatosan kell bánni. Ha az ember belép ebbe az állapotba, nem igen akar idő előtt eltávozni; annyira jó érzés. Ha tehát ezt a meditációt gyakorlod, igyekezz elegendő időt biztosítani magadnak. Húzd ki a telefont és tegyél meg mindent, hogy időbeli korlátozás nélkül zavartalanul magad maradhass. Hagyd, hogy az élmény a nyári virághoz hasonlóan bontsa ki szirmait.

Olyan egyszerű az egész
Most, hogy megismerted az Egység-lélegzet meditációt, mindig ebben a tudatállapotban lépj be, mielőtt felkeresnéd a szív szakrális terét. Máskülönben bármilyen keményen is próbálsz belépni a szakrális térbe, az elillan és nyomtalanul elrejtőzik előled.
Ha egyszer beléptél az Egység-lélegzet meditáció által elérhető tudatállapotba, meglehet, hogy úgy fogod találni, hogy egyre könnyebbé és könnyebbé válik, míg nem egyszer csak örökké ebben az állapotban találod magad.
Az Egység-lélegzet meditáció létrehozza bennünk azt a vibrációt, mely lehetővé teszi, hogy rátaláljunk a Szent Grálra, a szívben rejlő szakrális térre, a helyre, ahonnan Isten teremtett mindent, ami létezik. Amit mindig is kerestünk, az a szívünkben nyugszik.
  
Kilépés az Elméből és belépés a szívbe

Az Egységlélegzet meditáció az előfeltétele a szív szakrális terébe való belépésnek. Létezik azonban még két fő gátló tényező, ami akadályozza a belépést.
Először is, a nyugati tudatosság számára az Egység-lélegzet önmagában nem elegendő ahhoz, hogy ráleljen a szívben lévő szakrális térre. Miért? Mert elménk illúziót vetít elénk, hogy messze vezessen az igazságtól; elménk szüntelenül azt hajtogatja: „Ne hallgass a szívedre. Csak én ismerem a Forrást. Kövess engem és logikámat és minden rendben lesz. Egyedül az én tudományom vezet az igazság megismeréséhez.”
A gondolkodási folyamatok és a logika alkalmazása révén az elme a fejünk határain belül fog tartani minket. Amíg fejünkön belül, a koponyánkon belül maradunk, soha, de soha nem lelhetünk rá a szívben rejlő szakrális térre. Az elme évezredek óta rejtegeti előlünk a szív hatalmát.   
Másodszor tisztában kell lennünk a lélek testen belüli mobilitásával. Ha erről nincs tudomásunk, nincs az az erőfeszítés, ami segíthetne elérni a szív szakrális terét.
**Rá kell ébrednünk, hogy a lélek igen is mozoghat a testen belül, s szó szerint elhagyhatja a fej és az elme területét és beléphet a szíven belül található teljesen más tudatállapotba!!!**
Az emberi gondolkodási folyamatokon nagyon könnyű felülemelkedni, ha egyszer már világossá vált előttünk, hogy mit kell tennünk. Ha csak ülünk és figyelünk, vagy reagálunk a gondolatainkra, a fej fogságában maradunk, s a gondolatok folyvást áradnak és leállítanak.
Létezik a meditációnak néhány olyan válfaja, amely segíthet felülemelkedni az elmén, vagy kikerülni azt, mint pl. a Vipasszána meditáció, mely során az ember órákig ül elmélyedésben, még el nem éri a belső nyugvópontot. Van azonban ennél egy egyszerűbb mód is, mely lehetővé teszi, hogy teljes egészében elhagyjuk az elmét. A szív szakrális terébe történő belépéshez, ez az egyetlen általam ismert út.
Ritkán találkozni olyan emberrel, akinek tudomása van róla, hogy a lélek változtatja a helyét az emberi testen belül.
Az emberi lélek független a testtől. Amikor meghalunk, lelkünk elhagyja a testet és egy olyan világba tér vissza, mely elkülönültnek tűnik a földi világunktól. Az emberi lélek olyan, mint egy kabát - felvesszük, hogy emberek legyünk és levesszük, hogy másvalamivé váljunk.
Az emberi lélek rendszerint a tobozmirigyben a fej középpontjában székel. Ez azt jelenti, hogy az emberi testet oly módon érzékeljük, hogy a szemeinken keresztül tekintünk a világra, s úgy érezzük, mintha az elkülönülve létezne tőlünk. Úgy tűnik, mintha közvetlenül a szemeink mögött lakoznánk, jóllehet, hogy a testünk egyéb részeit is tudjuk érzékelni.
Léteznek azonban más módjai is a test megtapasztalásának, s a következőkben ezek egyikére szeretnélek megtanítani. Meg kell értened ezt a részt, mielőtt továbblépnél a szív szakrális terébe.

Első gyakorlat – Mozgás a test körül

Akkor könnyebb elvégezni ezt a gyakorlatot, ha játéknak tekintjük, - s még könnyebb, ha gyermekként közelítünk hozzá. Ne vedd túl komolyan; a komolyság, mely az elméből ered, gátolja a gyakorlat eredményességének kibontakozását. Egyszerűen csak élvezd! Mert gyermeki természetünk az, mely lehetővé teszi, hogy könnyedén belépjünk a szívbe – nem pedig elménk felnőttes, örökké számító gondolatfolyamatai segítenek hozzá.
•      Helyezd figyelmed fókuszát a jobb kezedre. Érezd magad a kezed belsejében, s legyél ott, amennyire csak tudsz. Vajon a lelked még mindig a fejedben van, miközben a kezedet érzékeli? Ez lenne a normális. (Azért végeztetem veled ezt a gyakorlatot, hogy lásd, nem erről beszélek, nem ezt kell megvalósítani; mert ha a kezünkre fókuszálunk, még mindig a fejünkben maradunk.)
•      Gondolj a lelkedre úgy, mint a testedtől független létezőre. Lásd a lelkedet egy apró igazgyöngy nagyságú fénygömbnek.
•      A következő lépésben egy kis fénygömb formájában kilépünk a fejünkből a torok-csakrába. Először folytassunk értelmi jellegű párbeszédet, hogy az elmét felkészítsük.
•      Képzelj magad elé egy magas épületet, melynek külső oldalán lift működik. A lift teljes egészében üvegből készült, s teljesen kilátni belőle; láthatod az egész épületet, amikor lefele haladsz a tetőről az épület aljáig. Lefelé vezető utadon látod, amint az épület teteje egyre messzebb kerül tőled. Relatív pozíciód megváltozik, s lényegében más helyzetből tekintesz az épületre.
•      Most hunyd le a szemed (ez fontos!), és kizárólag a képzelőerődre hagyatkozz.”Lásd” magad apró fénygömbnek, miközben kimozdulsz a tobozmirigyedből, vagy a fejed területéről, és a lifthez hasonlóan lefele indulsz a torok-csakra felé.
•      Amint kimozdulsz a fejedből, képzeletedben látni fogod, hogy a fizikai értelemben vett fejed távolodik tőled, miként a lift esetében az épület teteje. De ne kezdj el gondolkozni erről, mert az csak megzavarná a folyamatot. Egyszerűen játszd a játékot. 
•      Ha elérted a torok-csakrát, belső víziódban látni vagy érzékelni fogod, hogy a fejed fölötte helyezkedik el, úgy fog tűnni, hogy a torkodból tekintesz ki. Légy tudatában a torok lágyságának körülötted. Úgy fog tűnni, hogy a vállaid magasságában vagy. Meg tudod csinálni!
•      Ha nem sikerül elsőre, akkor hagyd abba, lazíts egy kicsit és emlékezz rá, hogy ezt a gyakorlatot úgy kell végezni, mintha egy játékot játszanál. Addig csináld, amíg látod vagy érzékeled magad, lelked kifelé mozdulni a fejedből a torkodba.
•      Térj vissza a fejedbe. Belső látásoddal látni vagy érezni fogod, hogy lelked-fejed vagy koponyád belseje felé közelít.
•      Ha újra beléptél a fejedbe, bizonyosodj meg afelől, hogy a megfelelő irányba, a szemeid felé nézel. (Talán viccesnek találod ezt, vagy magától értetődőnek, ám előfordult már, hogy néhányan rossz irányba fordulva tértek vissza a fejükbe, s ez zavart okozott a tájékozódásukban. Feltehetőleg veled nem fog megtörténni, ám ha mégis, egyszerűen fordulj a szemeid felé, és nyomban minden a helyére kerül.)
•      Most indulj el a fejedből, s haladj ismét a torok irányába. Ha megérkeztél oda, légy tudatában a toroktáji szövetek puhaságának.
•      Ismét térj vissza a fejedbe, s ezúttal a koponya keménységének légy tudatában. Érezd a különbséget.
•      Most pedig továbbhaladunk. Torkodból mozdulj el a jobb vállad felé. Lelki szemeiddel lásd (még mindig a tested elülső oldala felé fordulva), hogy a fejed tőled balra található. Érezd vállcsontjaidat.    
•      Most haladj tovább a karodon, egészen a jobb kezedig, s lépj be a tenyered területére. Lásd magad körül az ujjaidat. Sokszor nagynak látszanak, hisz ebben a pillanatban nagyon kicsi vagy. Érezd magad körül valamennyi ujjad.
•      Térj vissza a válladhoz, majd a torokhoz. Mindig állj meg a toroknál egyfajta referenciapontként, mielőtt visszalépnél a fejedbe, s bizonyosodj meg afelől, hogy a megfelelő irányba, a szemeid felé fordultál. Érezd a koponya keménységét magad körül. 
Az első gyakorlat végére értél. Ám ha kívánod, tovább gyakorolhatsz, s elmozoghatsz a tested különböző területeire. A szívedet egyelőre hagyd ki, a többi helyre azonban tetszés szerint elvándorolhatsz. A te tested. Mindig térj vissza a torokhoz, és tartózkodj ott megfelelő ideig addig, hogy betájold magad mielőtt újra belépnél a fejedbe.  

Második gyakorlat – Belépés a Szívbe
Ezen a ponton képesek vagyunk belépni a szívbe, azonban a szív szakrális terét egyelőre nem látogatjuk meg. Először érezned kell a különbséget a fejed és a szíved között.
Láss hozzá úgy, ahogy az előbb tanultad; hunyd le a szemed és mozdulj ki a fejedből a torkod irányába.
Várj addig, amíg megfelelőnek érzed az időt a továbbhaladásra, majd mozdulj el a fizikai értelemben vett szíved (nem pedig a szívcsakra) felé.
Lásd vagy érzékeld a szíved, s érezd, hogy közeledsz felé. Amikor eléred, folytasd az utad, s haladj keresztül a membránon, magába a szívbe.
Halld és érezd a szíved dobogását. Érezd a szövet lágyságát körülötted. Érezd, mennyire különbözik a koponya keménységétől. A szív nőies, a fej férfias jellegű. Ez teljesen nyilvánvaló.  
Jóllehet addig maradhatnál itt, ameddig csak kívánod, talán jobb lenne, ha öt percnél többet nem töltenél itt. Ezúttal ne foglalkozz a szakrális térrel. Mindössze azt érezd, hogy milyen érzés a szívedben lenni
Amikor alkalmasnak érzed az időt, mozdulj ki a szívedből a membránon keresztül, s folytasd az utadat a torok felé. Állj meg egy pillanatra, s érezd a torkodat, majd haladj tovább a fejed felé. Bizonyosodj meg róla, hogy a szemeid felé nézel.
Érezd milyen újra a fejedben lenni és hasonlítsd össze a szívben tartózkodás érzésével. Érezd a koponya keménységét, és vesd össze a szíved szövetének a lágyságával.
A második gyakorlat végére értél.


Harmadik gyakorlat – A fej „Om” és a szív „Aah”
Most elvégezzük az utolsó gyakorlatot, háromszor egymás után oda-vissza. Amikor a fejedben vagy, az „Om” hangot, amikor pedig a szívedben tartózkodsz, az „Aah” hangot mantrázd. A hangszálaidat használd e hangok kibocsájtására, mindkettőt a megfelelő helyen végezd. Ez a gyakorlat bizonyos szempontból nehezen megfogható, ám kétségtelenül segít sejtszinten megérteni minden eddig elvégzett gyakorlat lényegét.
•      Hunyd le a szemed és érezd magad körül a kemény koponyát. Bocsájtsd ki magadból az „Om” hangot egyszer. Amikor a hangszálaidat rezegteted, érezd, miként vibrál a hang a koponyádon belül. Érezd át teljesen.
•      Most mozogj le a torkodba, és állj ott meg egy pillanatra. Most haladj tovább a szíved felé és lásd, ahogy a szíved közeledik feléd. Lépj be a szívbe és érezd a terét.
•      Bocsájtsd ki az „Aah” hangot egyszer és érezd, hogyan rezonál a szív lágy terén belül. Érezd át teljesen.
•      Lépj ki a szívből és haladj a torok felé. Várj egy pillanatig, majd folytasd az utad a fejbe. Érezd a koponya keménységét és bocsájtsd ki az „Om” hangot.
•      Ismételd meg ezeket a lépéseket még kétszer, azután csak ülj ellazulva, és érezd, hogy e két hely mennyire különbözik egymástól – annyira, mint a férfi a nőtől.
A harmadik gyakorlat végére értél.


Két út a szívben rejlő szakrális térhez
A dél-amerikai kongik tanítása szerint, a legjobb módja a szív szakrális terébe történő belépésnek, ha egy teljesen sötét helyiségben vagy térben vagyunk, lehunyt szemmel és anélkül, hogy kilenc napon és kilenc éjjelen keresztül ételt vagy italt vennénk magunkhoz. Azt mondják, ha így teszünk, a Földanya eljön és megvilágítja az ösvényt előttünk.
A kongi törzs életvitele lehetővé teszi az efféle meditáció elvégzését, ám számunkra óriási megpróbáltatást jelentene. Ezért Melchizedek másik két működő utat javasol arra, hogyan lehet bejutni a szív szakrális terébe.
A szívben rejlő szakrális térbe belépés inkább emlékezési semmint tanulási folyamat, hiszen mindig is ebben a térben nyugodtunk már a kezdetektől fogva. Úgy döntöttünk, hogy figyelmünket másfelé, a poláris-tudat felé tereljük, ám ha egyszer elsajátítottuk a leckét, alighanem visszatérünk az egység őseredeti állapotába.
A szakrális térbe belépés első módszere a HeartMath Intézet felfedezésén nyugszik, miszerint a szívet egy tórusz alakú mező fogja körül – illetve még közelebbről, a nagyobb tóruszon belül elhelyezkedő kisebb tórusszal áll összefüggésben. E rendkívül erős elektromágneses mező forrása a szív szakrális terében található. 
Ha visszafele haladunk a mező geometrikus vonalai mentén, az energiavonalak, közvetlenül e szent helyre fognak eljuttatni.
Ez az első módszer férfias természetű, ami azt jelenti, hogy másnak átadható, s ha az ember pontosan az utasítások szerint cselekszik,, ugyanazt az eredményt fogja elérni. A férfias jellegű módszerek a nőknél nem igazán működnek. A másik módszer azonban nőies természetű és nagyon egyszerű.  

A szívhez vezető férfias jellegű út
 Amikor a szív felé haladsz és meglátod a kisebb tórusz alakú meződ, emelkedj fel a mező fölé, amíg felülről nem látod azt. Ez az energiamező lényegében egy örvény, mely a lefolyóba ömlő vízhez hasonlóan mozog körbe-körbe. A külső szélén lassabban mozog, befelé haladva egyre gyorsul a mozgása, majd átzuhan a középponton – ismét hasonlóképpen a csatornát át lefolyó vízhez. Néhány embernél az örvény az óramutató járásával megegyezően forog, míg másoknál ellentétesen. Az örvény forgásiránya nem lényeges.
Amikor a meditáción során meglátod a tórusz alakú mező tetejét, figyeld meg, hogy milyen irányban mozog. Azután, miként a folyó vízén úszó falevél, engedd, hogy lelked a spirálban mozgó energián megnyugodjon.
Kezdd érezni, hogy forogsz körbe-körbe,- először lassan, majd amint közeledsz a középponthoz, egyre gyorsabban, még végül belépsz és zuhanni kezdesz. Semmi ok a félelemre. Csak engedd el magad, és zuhanj alá. Egy pillanat múlva azt veszed majd észre, hogy minden nagyon-nagyon nyugodt. Mintha egy hurrikán szemében volnál, most a szívben rejlő szakrális térben nyugodsz. Igazából ott vagy.

A szívhez vezető nőies jellegű út
A követendő utasításokat könnyű végrehajtani, s a tapasztalás mindenki számára elérhető lesz, aki ezt a metódust alkalmazza. Nem lényeges, hogy férfi vagy női testben létezel, ha a szívedet akarod követni, ez a te utad.
A nőies jellegű út során csak annyit kell tenned, hogy, látod, érzékeled vagy érzed magad a szív felé közeledni, majd áthaladsz a membránon, amiképp tetted már korábban is. Ezúttal azonban hagyd, hogy nőies jellegű pszichikai természeted átvegye az irányítást, és hagyd, hogy intuíciód elvezessen a szívben rejlő szakrális térhez. Egyszerűen csak engedd magad haladni, tudva, hogy az igazság útján haladsz, és egyenesen e szent hely felé tartasz.
Próbáld ki az egyik utat, és ha az nem működik, akkor próbáld ki a másikat. Ne feledd: Isten gyermeke vagy. Ismered ezt a helyet, hiszen te és Isten mindig is e helyen lakoztatok. Öröktől fogva.


A szívben rejlő szakrális tér meditáció
Most pedig elérkezett az ideje annak, hogy ténylegesen is belépj a szív szakrális terébe. Ne táplálj semmilyen várakozást. Egyszerűen csak gyermekként játssz a lehetőségekkel. Ha az átélésed valódi, tudni fogod. 
Emlékezz, Jézus is azt mondta, aki gyermekké nem válik, nem léphet be a mennyek országába.  
Keress egy olyan helyet, ahol nyugodtan meditálhatsz. Állíts fel egy egyszerű oltárt rajta egy szál gyertyával és friss virágokkal. Olyan helyet válassz, ahol senki és semmi nem fog zavarni, mert ez nem pusztán könnyebbé teszi a meditációt, de a sikeres visszatérést is szavatolja.
Ha a földön ülsz, egy párnával támaszd alá a gerincedet. Ha székben akarsz meditálni, a talpaidat helyezd a padlóra és tartsd egyenesen a gerincedet. Ha állsz, találd meg a tested gravitációs középpontját és lassan hintázz, vagy mozogj, ahogy jólesik e testednek. 
E meditáció elvégzéséhez a teljesen elsötétített helyiség a legmegfelelőbb – minél nagyobb a sötétség, annál jobb. Ami azt illeti, a kezedben még az égő gyertya fénye is megzavarhatja a meditációt. Ha az ember többször elvégezte már, nem lesz olyan fontos a teljes sötétség, mivel a szem lehunyásával is be tud lépni a szív szakrális terébe. Az első időkben azonban nagy segítség a sötétség. Még jobb, ha bekötjük a szemünket, és minden kívülről jövő fény kiszűrünk; ez esetben nem számít, hogy a helyiségben teljesen sötét van-e.
Hunyd le a szemed és kezd ritmikusan lélegezni, hogy a belégzésed ideje ugyanolyan hosszú legyen, mint a kilégzésedé. Lélegezz lágyan, könnyedén, kellemesen. Kövesd a légzésmintádat és ereszd szélnek a világodat érintő gondolataidat, egy időre feledkezz meg aggodalmaidról.
Figyeld a lélegzetedet néhány percig, amíg el nem lazulsz, és kényelmesen nem érzed magad. Nem kell sietni. Ahová most tarunk, ott az idő nem létezik.  
Amikor mindent megfelelőnek érzel, fordítsd figyelmedet légzésedről a bensőd felé és kezdd el az Egység-lélegzet meditációt, minden szertartás kiindulópontját.
Az Egység-lélegzet meditáció részletes leírást fentebb találod!!!
Amikor a Szentháromság életre kel a földön, az Isteni Anya, az Isteni Atya és te magad tiszta szeretetben egyesültök. Szent pillanatok ezek, tehát egyszerűen csak légy egységben isteni szüleiddel és érezd a szeretetet.
A tiszta szeretet eme állapota nyitja meg a kaput az Isten jelenlétét felfogó tudatosság előtt, aki ott van mindenben körülötted, aki ott él benned. Egyszerűen csak légy tudatában a kozmikus erők eme egységének, érezd át azt, és lélegezd be az élet lélegzetét. 

Válaszd ki saját utadat a szívedbe
Határozd le, hogy mely módon kívánsz belépni a szívben rejlő szakrális térbe – a férfias jellegű örvényen keresztül, vagy az intuíció nőies jellegű ösvényén keresztül. Nem számít melyik utat választod, a döntés teljes egészében a te kezedben nyugszik.
Szándékod és akaraterőd segítségével hagyd el az elmét és indulj meg lefele a torok irányába. Érezd a torkodat magad körül, majd haladj tovább a fizikai értelemben vett szív felé.
Ha a férfias jellegű ösvényt választod, belső víziódban emelkedj fel a szív fölé, még meg nem látod, vagy nem érzékeled a belső tórusz alakú mezőt, az örvényt. Azután amiként a falevél a folyón, engedd, hogy a lelked az örvény áramán lebegjen, bármilyen irányban forogjon is az. Érezd, hogy spirálban örvénylesz körbe-körbe, mígnem belezuhansz az örvény középpontjába. Folytasd a zuhanást, amíg nyugalmat nem érzel magad körül. Megérkeztél a szívben rejlő szakrális térbe.
Ha a nőies jellegű intuitív ösvényt választod, lásd vagy érzékeld, ahogy a szív közeledik feléd, majd haladj át a membránon a szív belsejébe. Ha már belül vagy, engedd, hogy innentől intuíciód mutassa a belső utat és elvezessen a szív szakrális teréhez.
Megérkeztél.
Először pillants körbe. Ha sötétséget érzékelsz, ami nagyon valószínű, akkor mondd ki: „Belső világomban legyen fényesség”, és figyeld, miként változik a sötétség fényes ragyogássá.
Ha látod vagy érzékeled a szívben rejlő szakrális teret, ébredj tudatára a vibrációnak is, a hangnak, amely áthatja ezt a teret. Hallgasd egy ideig ezt a hangot. Amikor megfelelőnek érzed az időt, kezdd el kibocsájtani magadból ezt a hangot. Próbáld meg olyan pontosan utánozni, amennyire csak tudod. Hagyd, hogy a zümmögő hang hangoddal szárnyaljon, majd láss hozzá e szent hely felfedezéséhez.

A szívben rejlő szakrális tér feltérképezése első alkalommal
Kezdetét veszi a nagy kaland. Néhányan emlékezni fognak rá, hogy már milliószor jártak itt, míg mások úgy érzik majd, hogy először járnak itt.
A szívben rejlő szakrális tér ősibb, mint maga a teremtés. Mielőtt kiformálódtak a galaxisok, ez a hely már létezett. Először tehát arra kezdesz majd emlékezni, hogy miről szól mindez, miről szól az élet.
E téren belül megörökítetted szíved legmélyebb vágyát, melyet mindennél jobban szeretnél megélni, vagy megvalósítani. Azért van ott, hogy emlékezz rá, hogy emlékezz, elsősorban miért érkeztél a Földre, hogy mi a célja ittlétednek – s hogy ez mostanában történt, vagy réges-régen az nem lényeges. Talán hozzálátsz e feljegyzések felkutatásához, vagy ismét intuíciód vezérletére bízod magad. Végül minden feltáródik előtted, hiszen az időzítést és az események folytatását te magad határoztad meg.
A szív szakrális terébe vezető első utazáson talán legjobb lenne 30 percre korlátozni az ott töltött időt.
A szívben rejlő szakrális tér meglehetősen hívogató, s némi tapasztalat kell hozzá, hogy az ember megtanulja, mennyi ideig tanácsos ott tartózkodnia. Kezdd rövidebb idővel, és amint egyre mélyebben megismered ezt a helyet, az ott töltött időt is növelheted.

Visszatérés a szívben rejlő szakrális térbe
Amikor másodszorra keresed fel a szív szakrális terét, akkor kell majd rátalálnod a térben rejlő térre, amit az Upanisad a lótuszvirágban lévő kicsi űrnek nevez.
Már említettem, hogy létezik egy hely a szív szakrális terén belül, mely rendkívüli jelentőséggel bír. Arra kérlek, intuíciód segítségével keresd meg ezt a helyet, amikor másodszorra látogatsz el a szívben rejlő szakrális térbe. Ez a hely mindent megváltoztat.
A belépés másodszor már könnyebben és gyorsabban fog menni. Végül némi gyakorlás után kétségtelenül úgy fogod találni, hogy másodpercek alatt képes vagy eljutni e szent helyre.
Hunyd le a szemed és erősítsd meg a Földanya és az Égi Atya iránt érzett szeretetedet azáltal, hogy magadban érezd az összekötetést teremtő szeretetet.
Érezd, hogy elhagyod az elmét és elindulsz a torok felé. Onnan haladj tovább a szívbe és kezdd el zümmögni a szív szakrális terét átható hangot, melyet már ismersz. A hang rezgése gyorsan visszavisz a szakrális teredbe – és már meg is érkeztél
Hagyd, hogy szándékod elvezéreljen a szakrális téren belül nyugvó parányi térbe. Ez a tér minden ember esetében eltérő, ugyanakkor léteznek közös vonások is.
Ha tudod, hogy rátaláltál a teremtés helyére lépj be és tapasztald meg, hogy milyen érzés benne tartózkodni.
Figyeld meg, hogy a vibráció emelkedik; figyeld meg, ez a kis tér teljesen egészében eltér a szív szakrális terének többi részétől. Ez a hely ahol kezdetét vette a teremtés. Talán időbe telik felismerned, ám az is lehet, hogy azonnal ráébredsz, hol is vagy tulajdonképpen. Minden élet teremtője e parányi téren belül lakozik, e téren belül minden lehetséges.
Isten megpillantásának legegyszerűbb módja, ha az embert, akit legjobban szeretünk a világon, megidézzük e belső térbe. Ha több ilyen személy létezik, válassz ki egyet közülük, nem számít, hogy velünk él-e, vagy már átköltözött a másvilágra, mert ezen a helyen minden szív bensőséges kapcsolatban van egymással. Ha ez a személy megjelenik a belső teredben, nincsenek további irányelvek. Hagyd, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie, mert Isten pontosan tudni fogja, hogy mit kell tennie.  
Mindennap térj vissza szíved szakrális terébe és folytasd a felfedezést.
Létezésednél fogva megillető jogod emlékezni arra, hogy ki vagy valójában, és miért vagy itt a Földön. Isten csodálatos gyermeke vagy, aki egy álmot álmodik arról, hogy emberi lénynek született egy kicsiny bolygón a semmi közepén. Mi történik akkor, ha emlékezettedbe idézed, hogy ki vagy valójában? Ez olyan dolog, amit csak te tudhatsz.
Most már ismered a hazavezető utat. A szívben rejlő szakrális térből született minden világ, minden dimenzió és a teremtés egésze. Ha összekapcsolódsz saját szíveddel, összekapcsolódsz minden élet szívével!
/Drunvalo Melchizedek - ÉLET A SZÍVBEN - kivonat/

Ajánlott bejegyzés: 
AZ ELMEBELI ÉS A SZÍVBELI TEREMTÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG
https://plus.google.com/u/0/111878794621310246302/posts/WyM86SLKyzp?pid=6146203933136687250&oid=111878794621310246302

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Húzz egy kártyát

Ősi orvoslás: Csak nyomd meg a gombot és vége a fájdalomnak!

Yin Shun Jyutsu egy japán orvos, aki szerint az egyes ujjainkon lévő “gombok” megnyomásával elfelejthetjük a fájdalmakat, a lelki akadályokat és az álmatlanságot, valamint sok más dolgot.
Hüvelykujj
Ha ezt az ujjat masszírozzuk és megnyomjuk, a gyomor problémáktól, a hasi rosszullétektől, a szorongástól, a depressziótól és a fájdalmaktól is megszabadulhatunk.
Mutatóujj
Ha a húgyhólyaggal vagy a vesével vannak problémáink, akkor nyomjuk meg a mutatóujjunkat. Ez segít megszabadulni a görcsöktől, az emésztési gondoktól, a hátfájástól és a fáradtság is kiküszöbölhető vele.
Középső ujj
Ha az idegrendszereddel vagy a májaddal van gond, akkor pár másodpercen át nyomd jó erősen a középső ujjad. Ez a technika segíti még a szív- és érrendszeri betegségeket, megszabadít a stressztől, a menstruációs fájdalmaktól, a látási problémáktól és megszünteti a fejfájást is.
Gyűrűsujj
Az emésztőrendszerünket és a tüdőnket gyógyíthatjuk ennek az ujjnak a megnyomásával.
Kisujj
Ezen az ujjon lévő “gomb” megnyomásával v…

Sarlós Boldogasszony napja július 2.

Kedveseim!

Sarlós Boldogasszony napjával nagy változások következtek be a
természetben és az életünkben is. Égi Édesanyánk sarlója elvágja a régi
szálakat, kapcsolatokat, hogy újak jöhessenek életünkbe. Egy lehetőség
életünk megújítására az Ő segítségével és jóváhagyásával.
Ismerjétek meg e napnak a dolgait és Boldogasszony erejével kezdjetek
életetek megújításához az újító erők segítségével.
Fohászkodjatok az Égi Anyához. Minél többen fordulunk oda, kérésünk
annál foganatosabb.


Áldás havának 2. napja,
Sarlós Boldogasszony ünnepe


Boldogasszonyunk e napjának az elnevezése utal a régi sarlós aratásra, amikor a nők még sarlóval arattak. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a Holdsarló (a Hold a nőiesség). A hagyomány szerint a férfi aratott, az asszony pedig a nyomában járva sarlójával felnyalábolta a levágott gabonát, és kötözte a kévét. 

Kalotaszegen a férfi halott fejfájára ekevasat, az asszonyokéra orsót vagy sarlót festettek. A sarló megszentelt, mind fizikai síkon, mind szellemi síkon érte…