2015. március 3., kedd

Gábriel Arkangyal a szeretet-tudatról 2015 márciusában – Napéjegyenlőség energiájában
„Köszöntelek Benneteket!
Izgalmas időszak következik, közeledik a Tavaszi Napéjegyenlőség, amikor is a megtisztulás és a megújulás energiái felerősödnek. Számos lélek érheti el ama spirituális fejlettséget, ahol teret engedhet a tudatalatti energiák együttműködésének a tudatossággal. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább előtűnik a lehetőség, hogy megnyissa az ember az eddig rejtett „tudatalatti” birodalmát, és azt felszínre hozza, vagyis tudatosságba, világosságba, láthatóságba emelje az eddig láthatatlant…
Előtérbe kerül a spirituális felelősségvállalás:
Az elkövetkezendő két – három év energiái lehetővé teszik, hogy az emberiség spirituális evolúciója során kollektíven abba a magaslatba emelkedhessen, amelyet sokan úgy hívtok, hogy „Újvilág”, „Újkorszak”, „Aranykorszak”, stb.
Ám, nagyon fontos tisztán látni és érteni azt, hogy eme folyamat kizárólag a Földön élők felelősségvállalásában és aktív szerepvállalásában történhet meg. Ez azt jelenti, hogy ez az „Újvilág”, a Szeretet Birodalma – vagy, ahogy Jézus Fénymester tanította, a Földi Mennyország – a Földön élők szívében és elméjében történt változások manifesztálódása. Az elméről, mint a teremtő tudatról és a gondolat teremtő erejéről szólok, vagyis a bölcsességről, a tiszta, fehér fényről, mely az ősi bölcsesség, mint ősi tudás, mag a a szeretet. A spirituális felelősségvállalás abban áll, hogy a meggyógyított szív (lélek), és a megtisztított elme, fehér fényű tudat együtt működik a szeretet rezgésein.
Az ősi tudás, amit oly sokan kergetnek, a szeretet tudása. A tudat emelkedés, a szeretet tudatossága. Ez azt jelenti, hogy létezésed, és most az életed minden egyes pillanatában szeretetben vagy. Tudatosan tartani a figyelmet a szereteten, ez a feladat. Nem lehet többé kifogás, vagy mentesítő körülmény, hogyan viselkedik a másik! Miért engeded, hogy mások viselkedése befolyásolja a szíved szeretet áramlását? Aki spirituális szabadságra vágyik, az ő szeretete független, és e független és szabad szeretetben lesz lénye is szabad. Hallottál-e már olyat akár tőlem, akár más Fénysegítőtől, hogy nem segít, vagy nem gyógyít , mert „nem érdemli meg” valaki a szeretetet, a segítséget, a gyógyítást?
Ha arra vágysz, hogy életed a Szeretet Birodalmában rezegjen, élj úgy, cselekedj úgy, beszélj a szeretet hangján, gondolkodj a szeretet erejében!
Ha bántanak téged, vagy ártanak téged, lépj hátrébb három lépést…
Ám Te kerüld az ártó és bántó gondolatokat, szavakat, tetteket! Kerüld a konfrontációt, kerüld a harcot, a kerüld a bosszú, a kárörvendés bármilyen megnyilvánulását!
Ha fáj a szívednek az adott történés, kérj Égi segítséget, hogy gyógyítsuk meg a szívedet!
Te döntesz, és ezt jelenti a spirituális felelősségvállalás. A spirituális evolúció, a tudat emelkedése, az ősi tudás: maga a szeretet.
A Szeretet Birodalmában élők igaz lények: megszüntetik létezésükben és életükben a hazugságot, megszüntetik a hamisságot; tisztelik egymást és elfogadják egymást olyannak, amilyenek, változtatás nélkül. Mert a változás mindenki saját szabad döntése, kényszermentes. E változás manifesztálódik az anyagban, e belső változások teremtik meg a „Földi Mennyországot”.
A szeretet minden pillanat lehetősége. A szeretet tekintettel, megértéssel és együttérzéssel van mások felé. A szeretetben semmis a hazugság és semmis a hamisság, az igaz szeretet a bántó és ártó energiáktól mentes. A szeretet valósága és igazsága elkerüli a megbántást, a megalázást. A szeretet bölcsességének igazsága jóságos és szelíd. A szeretet igazsága türelmes és gyengéd.
Az, hogy valaki így éli-e az életét, igaz fénylényként gondolkodik-e, szól-e és cselekszik-e, az egyén saját döntése! A Te szabad döntésed minden egyes pillanatban…
Bár vannak, akik úgy hiszik, egy napon majd felkelnek, és egyszer csak egy jobb világban ébrednek. Hogyan is történhetne meg ez, ha még a lélek, a szív telve van fájdalommal, és a tudatalatti láthatatlan erői, programjai birtokolják, hatalmukban tartják a tudat gondolatait?
A spirituális út önismeret… Ezért vannak, kik nehezen indulnak neki, mert nem mernek önmagukkal szembesülni. Vannak, kik ostobaságnak tartják a spiritualitást, ők önmaguktól félnek még.
A spiritualitás misztériuma, misztikus tudása nem egy külső tudás! Önmagad megismerése, önmagad mélységeivel és magaslataival való szembesülés, önmagad valóságának és igazságának „megtudása”: Ezért a mondás, miszerint az ősi tudás, benned van. Egyrészről jelenti azt, hogy kérdéseidre a válasz benned van, másrészről jelenti azt is, hogy ez a tudás maga a szeretet, és minél inkább megtisztítod a gondolataidat a tudatalatti árnyék programjaitól, és minél inkább meggyógyítod a szívedet, lelkedet a reinkarnációs körforgásod (örvényed) sérülé seitől, asztrális lenyomataitól, annál inkább válsz tiszta fénylénnyé…
Újjászületsz…
Tartsd szem előtt: minden pillanatban te döntesz! A te választásod, hogy a szeretet magas rezgésein gondolsz-e, szólsz-e, cselekszel-e… És ezt csak és kizárólag Te teheted meg a saját életedben, függetlenül és szabadon…
Kérdezd magadtól:
Hogyan cselekedne a szeretet, hogyan szólna egy angyal, hogyan gondolkodna egy fénymester az adott helyzetben?
Elérkezik az idő, spirituális önállóságodat magadhoz vedd, mert ezt jelenti a fénylény minőség, ezt jelenti a magasabb spirituális minőség. Így válsz szabad szeretetlénnyé, amikor szereteted független más lények tetteitől, szavaitól és gondolataitól…
A szeretet maga a tudat-emelkedés és a szabadság…”

Diktálta: Gábriel Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése