2012. április 19., csütörtök

Negatív programok megszüntetése  Az alábbi szertartások a Spirituális Gyógyítás c. könyvből valók , amiket az Atlantiszi Kristálysebészek hagyományai alapján írtak le.MANIFESZTÁCIÓK  MEGSZÜNTETÉSEFIGYELEM: Egyszerre csak egy manifesztációt szüntessünk meg, sohase többet egyszerre!!!

1. Felvenni a kapcsolatot a belső gyermekkel, a felettes énnel, és az égi segítőkkel, kérni a segítségüket. Befelé figyelni.

2. Négy fehér mécsest vagy gyertyát gyújtani, illatlámpát, füstölőt stb. használni, a háttérben szóljon halk meditációs zene.

3. Az alábbi mondatok mindegyikét NÉGYSZER HANGOSAN elmondani:

                              


                                      - KÉREM (4X) -


Kérek minden illetékes égi lényt, különösen MICHAEL, SARAHEL, GABRIEL, és RAFAEL arkangyalokat, hogy szabad akaratukból jöjjenek, és segítsenek a mostani szándékomban!

Szeretett felettes én, szeretett belső gyermek, minden szellemi vezető és spirituális tanácsadó, kérem, hogy segítsetek megszüntetni a múltban felépített manifesztációimat, amelyek egy karmikus folyamatot zárnak le, és a kristályos jövő megteremtéséhez többé nincs szükség rájuk.

A magam részéről ezennel véget vetek az alábbi manifesztációnak:  ..............................
.......................................................................................................................
                              
                                                                     .....................................................................................................................................................


Ezennel véget vetek továbbá az összes negatív, vagy pozitív polaritású manifesztációnak, bármikor, bárhol, bárhogyan és bármivel teremtettem is meg, amennyiben nem szolgálják a javamat, illetve ellentétesek a szellemi törvényekkel, a jelenlegi rendeltetésemmel, illetve a jelen életre szóló közös kozmikus tervünkkel.


a magam részéről ezennel véget vetek az efféle manifesztációk mindegyikének, és feloldozok a kötelezettségei alól minden ehhez kapcsolódó felet, lényt, energiapotenciált stb.                              
                                            BOCSÁNATOT KÉREK MINDENKITŐL, AKIT ILLET.
                              
                                       MEGBOCSÁTOK NEKIK, ÉS MEGBOCSÁTOK MAGAMNAK.


Ezennel kölcsönös megbocsátásban és szeretetben véget vetek a manifesztációk által keletkezett összes energiapotenciálnak és kapcsolódási szálnak, bármikor, bárhol, bárhogyan és bármivel kapcsolódtak is, és köszönettel visszaadom az univerzum fényének.


                              
                                                           ÍGY LEGYEN  ----  MOST!
                              
                                        ( ezt a folyamatot intenzíven, képszerűen el kell képzelni )Szeretett felettes én, szeretett belső gyermek, kérem, ezennel töröljetek az auránkból, a személyes AKASHA-krónikánkból és valamennyi testi sejtből minden, ezzel a manifesztációval kapcsolatos energetikai tömörülést, információpotenciált és adatot, és csak az univerzális információ esszenciáját hagyjátok meg.


Ezennel végérvényesen megszüntetem e manifesztáció minden következményét és korlátját.


                              
                                    SZABAD VAGYOK --- MINDENKI LEGNAGYOBB JAVÁRA

                              
                                                             KÖSZÖNÖM ( 4X )


                              
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. A négy fehér gyertyát még égni hagyjuk, és közben szeretetben, tiszteletben és hálával fenntartjuk a kapcsolatot a felettes énnel és a belső gyermekkel. Nyugalomban és békességben érünk célhoz.

5. Adott estben egy későbbi időpontban megismételhetjük ugyanezzel a manifesztációval ezt a szertartást.==============================
===================================================================================================                              
                                                 MEGSZABADÍTÁS AZ ELEMENTÁLOKTÓL

                              
                                        ( Az elementálok elküldése a fénybe ) ------a teremtő(je) helyett
1. Felvenni a kapcsolatot a belső gyermekkel, a felettes énnel, és az égi segítőkkel, kérni a segítségüket. Befelé figyelni.

2. Négy fehér mécsest vagy gyertyát gyújtani, illatlámpát, füstölőt stb. használni, a háttérben szóljon halk meditációs zene.

3. Az alábbi mondatok mindegyikét  HÁROMSZOR HANGOSAN elmondani:


                              
                                                                 - KÉREM (4X) -..............................
......................................................................................( az elementál /ok neve )

Én ..............................
................................................................................. vagyok.
    ( a saját keresztnevünk )

A te/ti teremtőd/ teremtőtök nevében szólok.

Ő alkotott meg ( titeket ). De az Ő akaratából most hozzám kerültél/ (kerültetek). Ezért nekem is és neked/ (nektek) is az az érdeked/ (érdeketek), hogy én cselekedjem a teremtőd/ (teremtőtök) helyett. Köszönöm a munkádat/ (munkátokat), amely ezennel véget ért.

Ezennel teljesítetted/ (teljesítettétek) a feladatodat/ (feladatotokat).

Életed/ (életetek) napjai leperegtek.

Én, ..............................
..........(a saját keresztnevünk), a te/ (ti) teremtőd/ (teremtőtök) helyett ezennel nagy nagy szeretettel
 visszaküldelek téged/ (titeket) ..............................
............................ (név /nevek ) az univerzum fényébe.

                              
                                                                    MOST!( Vizualizálni, amint egy fénygömb áthatja és feloldja az elementálformát/ - formákat. A maradékot/ maradékokat a kozmoszba küldjük, mintha csillag/ok lenne / lennének.)


                              
                                                             MEGTÖRTÉNT!                              
                                                    ------   KÖSZÖNÖM     ( 4x )   -----

::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


A saját magunk által teremtett elementál elküldése ugyan ez a szertartás, csak az " ő alkotott meg titeket" helyett ezt modjuk: ----    Én vagyok a te/ ti megteremtőd, én alkottalak meg titeket. ezáltal nagyon szoros, kölcsönös kapcsolatban állunk, mind a mai napig.  ---------------

Innentől ugyanaz, mint az előző, ( köszönöm a munkádat.... stb.)::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
AZ ISTENRE, AZ ÖNMAGUNKRA, A CSALÁDUNKRA ÉS AZ IDEGENEKRE MONDOTT ÁTKOK MEGSZÜNTETÉSE


FIGYELEM: Egyszerre csak egy átkot szüntessünk meg, sohase többet egyszerre!!!

1. Felvenni a kapcsolatot a belső gyermekkel, a felettes énnel, és az égi segítőkkel, kérni a segítségüket. Befelé figyelni.

2. Négy fehér mécsest vagy gyertyát gyújtani, illatlámpát, füstölőt stb. használni, a háttérben szóljon halk meditációs zene.

3. Az alábbi mondatok mindegyikét NÉGYSZER HANGOSAN elmondani:

                                                            
        - KÉREM (4X) -


Kérek minden illetékes égi lényt, különösen MICHAEL, SARAHEL, GABRIEL, és RAFAEL arkangyalokat, hogy szabad akaratukból jöjjenek, és segítsenek a mostani szándékomban!

Szeretett felettes én, szeretett belső gyermek, minden szellemi vezető és spirituális tanácsadó, kérem, hogy segítsetek kölcsönös egyetértésben visszavonni az alábbi átkot, annak minden következményétől megszabadulni, hogy kötetlen és szabad legyek, és újra korlátozások nélkül járhassam a saját személyes utamat a Teremtés Isteni tervének keretein belül.

Kérlek segítsetek megszüntetni minden, az Istenre/ a magamra/ az őseimre/ a családomra /XY-ra (a nevet behelyettesítni) mondott átkot, amelyek egy karmikus folyamatot zárnak le, és a kristályos jövő megteremtéséhez többé nincs szükség rájuk.

Kiváltképpen azt az átkot (egyszerre mindig csak egyet!9 amelyet.......................
...........................................(behelyettesíteni annak a nevét aki mondta) Istenre/rám/az őseimre/ a családomra mondott. (esetleg nevet/ neveket megadni)

az alábbi tartalommal:..................
...........................( a témát a lehető legpontosabban megadni)

..............................
......-án ( a dátumot vagy időszakot a lehető legpontosabban megadni)


 Ezennel  feloldozok a kötelezettségei alól minden ehhez kapcsolódó felet, lényt, energiapotenciált stb.                              
                                            BOCSÁNATOT KÉREK MINDENKITŐL, AKIT ILLET.
                              
                                       MEGBOCSÁTOK NEKIK, ÉS MEGBOCSÁTOK MAGAMNAK.


Ezennel kölcsönös megbocsátásban és szeretetben véget vetek az előbbi dologról szóló átok által keletkezett összes energiapotenciálnak és kapcsolódási szálnak, bármikor, bárhol, bárhogyan és bármivel kapcsolódtak is, és köszönettel visszaadom az univerzum fényének.


                              
                                                           ÍGY LEGYEN  ----  MOST!
                              
                                        ( ezt a folyamatot intenzíven, képszerűen el kell képzelni )Szeretett felettes én, szeretett belső gyermek, kérem, ezennel töröljetek az auránkból, a személyes AKASHA-krónikánkból és valamennyi testi sejtből minden,  az imént megszüntetett átokkal  kapcsolatos energetikai tömörülést, információpotenciált és adatot, és csak az univerzális információ esszenciáját hagyjátok meg.


Ezennel végérvényesen megszüntetem ennek az átoknak minden következményét és korlátját.

                              
                                                                 ÍGY VAN
                              
                                    SZABAD VAGYOK --- MINDENKI LEGNAGYOBB JAVÁRA

                              
                                                             KÖSZÖNÖM ( 4X )


                              
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. A négy fehér gyertyát még égni hagyjuk, és közben szeretetben, tiszteletben és hálával fenntartjuk a kapcsolatot a felettes énnel és a belső gyermekkel. Nyugalomban és békességben érünk célhoz.

5. Adott estben egy későbbi időpontban megismételhetjük ugyanezzel a manifesztációval ezt a szertartást.


Váljék tested lelked egészségére! 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése