2017. május 29., hétfő

Ha igazi Nővé akarsz válni....Ha igazi Nővé akarsz válni, akkor az isteni eszenciát elő kell hívnod magadból, életre kell keltened és azonosulnod kell vele, kéz a kézben együtt járni vele. Mert Ő a te belső irányadód, az útmutatód, életed eleme, az a titkos erőforrásod, mely eredendően belőled ered, és létrehozza a létezés azt a formáját, amelyben a női lét világba helyezésének forrását egy magasabb tudatállapotba helyezheted. Ez a minőség rajtad keresztül nyilvánítja meg és valósítja meg magát.
Ha már megérkeztél ebbe az állapotba csak annyit kell tenned, hogy megtartsd ezt az eszenciát, méltón és tisztelettel bánj vele.
Értékeld és őrizd létét magadban, mert ez egy kincs, egy kód, mely minden egyes Nő létezésében benne rejlik.
Ettől vagy több, ettől vagy eredendő, ettől értékeled az életet, és tudsz áramoltatni magadból egy olyan isteni minőséget, amely a létezés egy magasabb formáját hívja elő belőled.
Azonosulok a isteni létezés forrásával, az isteni eszenciával amely testet öltött bennem.
Az isteni eszencia magunkban való szétáradásához, azonosulnunk kell a Forrással, eredetünkkel, azzal az Erővel, aki megalkotott minket.
Ez a létezés csodája, mely isteni létbe emel.
Minden belőlünk árad szét és visszatér hozzánk, hisz egyek vagyunk, önazonosságot alkotunk a teremtéssel.
Ebből az isteni eszenciából táplálkozunk. Ő létünk eleme.
Nélküle nem léteznénk, nem lenne jogunk az élethez, a földi megtestesüléshez.

Hogy jussatok el ehhez az isteni forráshoz, ehhez az eredendőséghez?
A magadba tekintés már nem elég.
Egy sokkal mélyebb szintre kell helyezkedned Önmagad isteni létének megkeresésében. Keresned és kutatnod kell léted értelmét, mely életed mozgatórugója.
Egy mélyebb szintre helyezkedj magadba, és innen tekints szét a világodra. Innen szemléld az életed. Innen szemléld azt a világot amelybe beleszülettél, és az isteni forrásban betöltött és életre keltett isteni terv által leszületést nyertél. Mert minden egyes leszületés okkal történik.
És az ok- okozat törvénye alapján az okot te hoztad létre, és ebben a megtestesülésben jogot formáltál ennek kiegyenlítésére. Hogy emberi létedet egy olyan eszenciával töltsd meg, amelyben az isteni eszencia forrását hordozod magadban.


Áldott Asszonyok, kik a létezésben a Földön jelen vagytok!
Oly sokat meséltem már nektek a nőiség titkairól, de most egy új irányba vezetlek bennetek.
Egy olyan irányba, amely még kevésbé ismert a világ számára.
A bennetek lévő Ősforrásra akarom felhívni figyelmetek, mely minden Létezés Forrása, és egy olyan tőről fakad, melyet ti itt a Földön SZER-ELEM-nek neveztek.
Ebben a hónapban, és az elkövetkezendő két hónapban megérkeztek életetek egy olyan állomásához, melyben egy olyan minőségre leltek magatokban, aminek eredete és léte egy mélyebb tudatsíkra vezet vissza.
Visszakapcsolódtok az Eredendő Ősforrás mintázatához.
Létetek, értelmetek egy magasabb megnyilvánulási formába helyeződik át.
És ehhez mit kell tennetek?
Egy olyan mély befelé fordulással lenni Önmagatok iránt, mely feltárja azon részeiteket, melyeket még árnyék fed.
Szeretettel eltávolítani, "leporolni" magatokról a korlátozó rétegeiteket.
Egy olyan eszencia létezik bennetek, melynek a felszínre hozásához már készen álltok.
Hát cselekedjetek!
Merüljetek el Önmagatok mélységeiben, hozzátok felszínre s engedjétek el a még jelenlévő megkötő részeiteket!
Tavasszal elindult egy olyan mértékű változás, mely most bontja ki magát.
A támogató energiák veletek vannak, új utakra terelnek bennetek.
Merjetek hát megnyílni a Fényre és felvenni a kapcsolatot a legmagasabb isteni részetekkel.
Merjetek eggyé válni vele, azonosulni vele.
ÖnMAGatok forrása a MAG-ból ered. Ebben a MAG-ban létezik a Szeretet Forrása, mely belőletek eredezteti magát.
Kötelességetek ezt a forrást megnyitni magatokban, mely buzgón feltőrve szétárasztja fényét a világban.
Ti magyar nők a legmagasabb isteni megnyilvánulási formát hordozzátok magatokban. Hozzátok elő magatokból azokat az értékeket, melyek belőletek eredezteti magát! Áldottak vagytok a Létezésben!
Ez a nyár, az elkövetkezendő időszak Önmagatok felismeréséhez vezet.
Merjetek hát megnyílni a szépre a jóra, s vállaljátok szerethetőségeteket!
Egy lágy eszenciával nyilvánuljatok meg a világban, de közben tudjátok, hogy az erő belőletek ered.
Ez az erő bennetek öltött testet.
Az erőnek nincs szüksége arra, hogy önmagát fölénnyel megnyilvánítsa.
A Ti erőtök Önmagatok szépségében, jóságában, és szerethetőségéből ered.
Merjétek hát kitárni a szíveteket Kedveseim!
Engedjétek el a múlt sebeit, hozzátok át az összes megtagadott, elfeledett részeiteket a jelenbe, és öleljétek át Önmagatokat, önmagatok szeretetével.
Ha ÖnMAGodat szereted, a világ is szerethetővé válik számodra.
Szeresd hát MAGodat, az életed, s ezzel megistenült létezési formával lépjél előre, és élj teljes, kiteljesedett életet.
Csak így tudsz beállni a léted tengelyébe.
Így tudsz középen járni, s másokat is elvezetni ahhoz a forráshoz, amely minden Nő legmélyéről ered,- az Eredendő Létezési és Megnyilvánulási formához.
Legyen áldott az utad!
Áldás legyen felismeréseiden, Önmagadba vetett hiteden!
Írtam és átadtam, ki egy Veletek.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
http://magyarleanyokasszonyok.blogspot.hu/


Aaron O'Connell: Létezik látható kvantumtárgyA sötétség, a negatív erők vagy a gonosz nem más, mint a fény, illetve a szellemi tudás hiánya. Mikor sötétségben bolyongunk, elválasztva érezzük magunkat a Forrástól. 
Ez szenvedéssel jár, és egy szenvedő lény- de csakis az-képes szenvedést okozni valaki másnak. A fénytől való elválasztottság teret enged a bűntudatnak, a félelemnek és az önámításnak. 
Mikor megfeledkezünk a Forrásról, és azt hisszük, hogy egyedül vagyunk, elválasztva mindenki mástól, más emberekbe kapaszkodunk, és tőlük válunk függővé. 
Ez azt jelenti, hogy nem tiszta szándékból vezérelve próbálunk a kedvére tenni másoknak, vagy irányítani őket, pusztán azért, hogy ne érezzük magányosnak magunkat. Így azonban csak növekszik bennünk a sötétség.
Nem könnyű dolog a negatív erőknek ellenállni, míg az ember fizikai testben él. Még a szellemileg leginkább előrehaladott lelkektől is komoly erőfeszítést követel a bolygónkon felgyülemlett sötétséggel való dacolás. Annak ellenére, hogy fénylényünk számára kockázatos vállalkozás az anyag sötétségébe való alászállás, az univerzum legkülönbözőbb helyein élő lelkek csak úgy tolonganak, hogy inkarnálódhassanak a Földre a csak itt rendelkezésre álló páratlan kihívások és lehetőségek miatt.
Ahogy a fény Angyalai minden erejükkel segítenek, bátorítanak és szabaddá tesznek bennünket, úgy a bukott angyalok arra törekszenek, hogy megkísértsenek, hogy gyűlölködő gondolatokat sugalljanak és hogy meggyengítsenek minket.
A Földön, ahol a szabad akarat minden szellemi lény rendelkezésére áll, a sötét angyalok semmilyen eszköztől nem riadnak vissza céljaik elérése érdekében: egyik hatásos módszerük, hogy a fény Angyalainak álcázzák magukat.
A legeredményesebben úgy tudunk védekezni a sötét erők sugallatai és kísértései ellen, ha használjuk a józan eszünket, ítélőerőnket és megkülönböztető képességünket, ugyanakkor jó szándékúak és pozitívak maradunk- emellett mindig hallgassunk lelkiismeretünk csendes, halk szavára szívünkben.
Ha szellemi látásunk számára megnyilatkozik egy Angyal, vagy bármilyen szellemi más lény, bátran tegyük próbára minden esetben, hogy valóban a fény oldalán áll-e.
Egy lehetséges módja ennek, ha így szólunk hozzá:"Megesküszöl-e Istenre és mindenre, ami szent, hogy a fény Angyala vagy?
Kérdésünket ismételjük meg háromszor. 
Ha a válasz mindháromszor "Igen", megnyugodhatunk, ugyanis az Univerzum szellemi törvényeinek értelmében minden szellemi lénynek szint kell vallania, ha háromszor szólítják fel Isten nevében.....
Diana Cooper: Kis értekezés az Angyalokról


2017. május 25., csütörtök

Hogy élhetünk 120 évig egészségesen?


Vér Csaba: Versek...a végefelé....

Csak úgy íródott .......  a bennem is létező várakozás által .
Arról az érzésről , amit a mozdulatlanság okoz .
A semmi  nem történik.... hogyan tovább ?
Mert bár tudom hogy saját világom csak általam
változhat.....még is várnám a dolgok rajtam kívüli
működésbe lendülését. Gondolom nem vagyok egyedül !  :)
Ez a két vers erről szól, a keresésről ..a várakozásról ,
a vágyakozásról , a kötelességtudatról......
Ami minden befelé utazóban jelen van .

A korong ecset .

A korong ecset nyugodtan feküdt a többi ecset között ,
alatta nyél nélküli  banya meszelők feküdtek...
köztük kisebb és nagyobb ecsetek és pemzlik.
Nyugalom volt a kosárban...mozdulatlanság .
Békesség és összetartozás , hisz ők mind
végül is ecsetek...együvé tartozók .

Tudták hogy valami feladatuk lesz...
Át kell majd valamit festeniük..színezniük
életet adva a a fakó színtelen valóságnak .
Új fényt és életet víve a lehangolódásba
a fénytelenségbe . ...Várakoztak....
Vágyakoztak...és álmodoztak !

A korong ecset is...épp álmodozott ,
Égszínkék sima felületekről .....
mély nagy mártás utáni hosszú
kiáradásról ....és a többi ecsetről
aki mind segít... hiszen ő csak
a nagy felületek mestere .

De ott van a kosárban a kis csíkhúzó
a vékonyka de fontos ecset...
aki keretet ad a nagy sík felületnek .
A pemzli aki javít és támogat...
és így közös egységes felületet alkotnak .
Várakoznak.....Már festenének .

De egyelőre csend van.......
Hol a mester , aki az ecseteket
mozgatja ? Hol a festék ...
Hol a színezni való felület ?
Várnak.....már úgy festenének !!
Vajon hiába ??

2016 06  11 .

Csak úgy hozzá íródott !

A Mester .

A Mester merengve keresgél....
Hol vannak az ecseteim ?
A festék már itt van .
Azt is tudom már.... mit akarok festeni.
A hosszú nyelek is nálam vannak....
amire a banya meszelők kerülnének.

Hol van a kosaram.......hová lett ?
Túl sokáig vártak... talán megunták
a tétlen és unalmas várakozást ?
Vagy már egyedül festenek.....?
Nélkülem csak káosz születhet...!
Lehet túl sokáig vártam ....???

Hol van a korong ecset ?
És a csíkhúzó.....? Ő olyan kis sérülékeny
Lehet már nélkülem dolgoznak....
De hiszen nincs is náluk festék !
Azt sem tudják mit is kell festeni !
És Ki mozgatja őket ?....Lehet nincs is rám szükségük...?

Meg feledkeztem róluk.....
Megfeledkeztem a festeni valókról !
......Becses Szerszámaimról
Akik nélkül én csak egy eszköztelen ,
piktor vagyok.....esendő...kifejezésképtelen .
Szerszámok nélküli...........Mester .

2016.06.11.

Az agyunk börtön, vagy végtelen szabadság? - Dienes István, Jakab István


2017. május 22., hétfő

Nem számít, hogy érzed magad: minden reggel úgy kelj fel, hogy felkészülsz a fényed kibocsátására.
Paulo Coelho