2020. július 2., csütörtök

SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE,- Július 2.

SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPE,- Július 2.
A mai nap üzenete: Sarlós Boldogasszony elvágja azokat a szálakat, melyek már nem táplálnak, melyek visszahúznak téged. Felszabadít a múlt terhei alól és egy új kezdet lehetőségét adja a kezedbe.
Élj ezzel a lehetőséggel.
Köszönd meg mi múltad része volt, hisz általa tapasztaltál, fejlődtél,- de most már itt az ideje, hogy elbúcsúzz tőle.....
A szépséget, a jóságot, hozd át a jelenbe. A fájdalmat borítsd be végtelen szereteteddel. Bocsáss meg mindenkinek, és bocsáss meg magadnak is, hogy magadba engedted a fájdalmat, a veszteséget, talán még önmagadat is ostoroztad. Bocsáss meg magadnak, hogy nem voltál annak az erőnek a birtokában amelynek most már a birtokában vagy.
Ne hátra, csak előre nézz,- minden elkopik, minden átminősül, ami utad részeként visszahúzó az életedben. Merj megújulni, merj átminősülni, merd felvállalni azt Aki Vagy!
Merj rászépülni az Életre!
Áldás! Lendvay Katalin
Boldogasszony üzenőlapjai könyvből:
Sarlós Boldogasszony napjával nagy változások következtek be a természetben és az életünkben is. Égi Édesanyánk sarlója elvágja a régi szálakat, kapcsolatokat, hogy újak jöhessenek életünkbe. Egy lehetőség életünk megújítására az Ő segítségével és jóváhagyásával. Ismerjétek meg e napnak a dolgait és Boldogasszony erejével kezdjetek
életetek megújításához az újító erők segítségével.
Fohászkodjatok az Égi Anyához. Minél többen fordulunk oda, kérésünk annál foganatosabb.Boldogasszonyunk e napjának az elnevezése utal a régi sarlós aratásra, amikor a nők még sarlóval arattak. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a Holdsarló (a Hold a nőiesség).
A hagyomány szerint a férfi aratott, az asszony pedig a nyomában járva sarlójával felnyalábolta a levágott gabonát, és kötözte a kévét.
Kalotaszegen a férfi halott fejfájára ekevasat, az asszonyokéra orsót vagy sarlót festettek. A sarló megszentelt, mind fizikai síkon, mind szellemi síkon értelmezhető szerszám.
Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik. Az ,,élet", a búza beérett, lehet aratni. Földanyánk adománya a táplálás és a megtartás, Boldogasszonyunk kegyes ajándéka.
Sok tennivalót tartogat ez a nap! Meg kell köszönni a termést! Készülődni kell az új, a következő vetésre, az elvetendő magokat elő kell készíteni, vagyis ki kell válogatni. (jelképesen is)
Lényeg az áldás. Az aratás megkezdése előtt megáldották a gabonamezőt. A termést is, az aratókat is megáldották. Sarlós Boldogasszony e napon vágja el a szálat, megszünteti a múltat, és helyet ad a jövőnek.
Elvágja a régi élet fonalát, hogy az érett gabona átadhassa helyét a magnak. (A beteljesült élet engedje át helyét az eleven újjászületendő magnak a területet) Ám a gyökér a földben marad! Mert a gyökér emlékeztet és kapcsolata állandó a földdel. Vagyis nincs halál, nincs elmúlás! Megújuló élet van. Mivel nincs elmúlás, ezért fontos, hogy mi marad itt utánunk.
Az életért meg kell dolgozni. Amint vetsz, úgy aratsz. Ha nincs ott a fáradság, akkor jön a gaz, az elgazulás és nem az igazság. Nincs mindegy az életünkben! Két urat nem szolgálhatsz! A gaz pedig megmutatja, mi az igaz. Sarlós Boldogasszony elvágja a szálakat, de egyúttal a rossz szálát is elmetszi.
Élő élettel táplál, hogy átörökítse a mag, a magság becsét. Ez igaz a fizikai és a szellemi síkra
egyaránt.
Az éjszakai virrasztás után ez a határjárás napja. Gyalog, mezítláb (néha a búzatáblát a legidősebb asszony meztelenül járta körbe).
Akinek a földje mellett elhaladtak, az megtisztelve érezte magát, és bővebb termésre számíthatott.
Az aratandó búzába háromszor beledobták a kaszát, hogy jól haladjon a munka.
A lányok búzakalászból font koszorút tettek a fejükre. Búzakalász, pipacs és kék búzavirágból. Az érett búza a Nap fényét, a táplálást jelentette, a piros pipacs az élet tüzét, a kék búzavirág a tudást jelképezte.
A férfiak tiszta ingben, gatyában kezdtek az aratáshoz. A munka kezdetén fohászkodtak. Két gabonaszálat a derekukra kötöttek, s otthagyták, amíg magától le nem esett.
Az aratás ideje alatt sok helyen a férfiak tartózkodtak a házasélettől.
Bár ez a nap asszonyi dologtiltó nap volt, és aratni sem volt szabad, mégis az aratás kezdő napjának tartották, s az aratás kezdetét jelentette. Ekkor dőltek le az első rendek néhány kaszasuhintással.
Az aratás és a gyermekáldás Sarlós Boldogasszony nagy-nagy ajándéka.
A asszony ezen az ünnepen arasson egy keveset sarlóval, és szedjen kalászt, hogy a jószág ne pusztuljon.
Ekkor került a szobába a búzakorona, a művészien összefont kalászcsomó, ami ott is maradt az újig.
A Hold is sarló alakú. E szent napon napkelte előtt, a holdfénynél (a Hold Boldogasszony jelképe) sarlóval vágtak kilenc féle különös erőket hordozó gyógynövényt.
Az illat a megtisztulás kelléke volt. A gyógynövények sarlózását szó nélkül kellett megszedni, hogy az áldott növények ne szennyeződjenek a szó és a gondolat hordalékával.
A Nap által megszentelt fodormentát a csomborkával együtt a halott koporsójába helyezték, hogy megkönnyítse neki a másvilági utat.
A kakukkfüvet és a tisztesfüvet a betegek párnája alá tették, és bekeverték az ellő tehén szénájába.
A néphit szerint, ha Sarlós Boldogasszony napján esik, úgy még négy héten át esik. A Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc napig tart (40 nap). Vagy ahogy Délvidéken mondják, ,,Sarlós ha vizel, soká vizel, ha nem vizel, nem ér rá egyhamar".
E napon nem szabad kenyeret sütni, mert az kővé változik! (női dologtiltó nap).
Aratni sem szabad, mert égi háború keletkezik és a villám belécsap a kaszába!
E nap az irgalmasság napja, hiszen Boldogasszonyunk legnagyobb erénye a könyörület. A börtönben sínylődők és a halálraítéltek istápolására is kellet időt áldozni.
Meg kellett történnie a szegények ,,etetésének", mert az adakozás és gondoskodás ideje ez. Az ételben is és a lelki táplálásban is.
Sarlós Boldogasszony üzenete:
Valami beteljesült, befejeződött az életedben! Itt az aratás ideje! Fizikai síkon is, szellemi és lelki szinten is.
A bölcs tanítása az, hogy a teli kalász meghajlik, csak az üres kalász tartja fenn a fejét. Az üresfejű emberben nincs alázat, hetykén, ok nélkül fenntartják a fejüket, míg az ajándékkal, éltető tudással rendelkező ember alázatos.
Sarlós Boldogasszony a múlt szálainak elvágásával a rossz kapcsolatokat is elvágja. E naptól szabad vagy, és szabadon készülhetsz az új, tisztább jövőre!
Sarlós Boldogasszony verse
Sarlós Boldogasszony puha lépte
Kalász fölött reppen.
Elvágja a múlt gyökerét,
Hogy új termés lehessen.
Szent szerszámmal, Hold sarlóval,
Égi rendet vág ma.
Beteljesül a körforgás
Gazdag aratás van.
Boldogasszony Holdsarlója
Itt is, ott is villan.
Elvágja a lélek baját,
Jöhet boldog, víg aratás!
Óh, Asszonyunk, Égi Anya!
Nézz a szorgos magyarokra!
Metszd el most a múlt hatalmát!
Kezed adjon bő aratást!
(Kovács Kálmánné Nóri Boldogasszony üzenőlapjai)

(A fényképen Boldogasszony selyemképem látható)2020. június 13., szombat

A Nap jövő héten kilép a Bika szarvai közül és eléri Nimród Koronáját (június 16-17-18-19.) Beavató időszak. Abban a pár napban érdemes kicsit tudatosabban jelen lenni a tudatos teremtés mágiájának, s egy szeretettel, örömmel feltöltött pozitív belső képpel varázsolni. (Imagináció.) Azaz abban a pár napban a Nap felé fordulni és - csukott vagy nyitott szemmel - erősen elképzelni azt a képet, amire most vágyunk, amit most szeretnénk megvalósítani, megélni életünkben. Természetesen a JELENBEN megélve, érezve, ízlelve, tapintva érzékszerveinket használva, s hálát adva azért, hogy már megtörtént.
Ezt június 13-n egy Mars - Neptun együtt állás segíti. Ez a pár nap összefügg és nagy segítő erő lehet a kezünkben! A hétvégi fényszög lényegében Nimród Koronázását, azaz saját "koronázódásunkat" (sorsunk uralását) készíti elő, alapozza meg.
Hogyan? A Mars most ERŐT ad uralni, s legyőzni magunkban még meglévő félelmeinket vagy más lehúzó erőket! Erőt ad - főleg a szombat -, hogy a belső EGYSÉGbe visszataláljunk, tengelybe álljunk és Isteni Énünkkel szoros, szorosabb szövetségben életünk felett az uralmat visszavegyük.
A Mars - Neptun együtt állása szombaton a Visszaúszó halak csillagaiban lesz, a Táltos Paripa csillagai alatt. Ez a nap és a vasárnap nagyon kedvez a visszatérésnek, annak, hogy visszatérjen egy társ, egy tehetség, egy képesség vagy egy múltból hozott varázserő. A lelki egység napja, azt segít tudatosítani kivel, kikkel vagyunk egységben, olyan mélyen, hogy arra nincsenek is szavak. A mély, rejtett összetartozások ősi ereje sejlik fel benne, tudatosodik, s ezzel most sorsot lehet fordítani!
Mivel ezt követi Nimród Koronázása, így kifejezetten olyan folyamatról van, amely arról szól: ha most legyőzzük félelmeinket, uraljuk függőségeinket, visszatalálunk belül az egységbe - ősi lélek kapcsolódásokkal is akár -, akkor óriási BELSŐ ERŐRE teszünk szert és visszakapjuk sorsunk felett a hatalmat. A "koronát". Nimród Koronáját, mely a szakrális királyság üzenete és ereje, s egyben az egyéni sors-királyságé is.
A június 13. kiváló alkalom tehát ismét a meditációra, annak is, aki eddig esetleg nem próbálta! Most könnyebb a belső út! Most különösen nagy az ereje.
A 2020. június 05-n pénteken, a Kígyótartós Telihold estéjén elkészült új, vezetett meditációm ma felkerült az internetre, aki szeretné esetleg kipróbálni sok szeretettel ajánlom.
Ez a meditáció a Kígyótartó és a Skorpió csillagaiban felragyogó gyógyító, varázsló Telihold pillanatában készült, feltöltve ezen kozmikus energiákkal. Segít elindulni egy olyan belső úton, mely a félelmek elengedéséhez, valamint az erők és energiák uralásához és kézbentartásához vezet. A bele épített rövid "csend" pedig kifejezetten egy másik meditációs irányhoz segítség: a gondolatok elengedéséhez, az elme elcsendesítéséhez. Így hatása mély és összetett.
Érdemes már nyáron is kipróbálni, aki szeretné, jó felkészülés lehet az őszi időszakra. (Ugyanis ehhez szeretnék vele segítséget nyújtani.)
Hálásan köszönöm a stúdió felvételt és a szerkesztői munkákat Vörösmarti Imrének és Vörösmarti Anikónak! A kép pedig Sándor Gyöngyi gyönyörű alkotása.
Szeretettel.
Veres Mónika
w.csillagtitkok.hu

2020. június 12., péntek

AZ ÚJ EVOLÚCIÓS CIKLUS


Transzformáció, globális átalakulás és az emberiség evolúciójának új fejlődési szakasza
A tavaszi napéjegyenlőség óta tartó hatalmas átalakulás és mély elengedés időszakában megtapasztalt változások, mind arra készítettek fel bennünket, hogy képesek legyünk átállni az új fejlődési idővonal energetikai mezőire, amely a nyári napforduló idején fog megtörténni. Ez egy hatalmas ugrás lesz a Föld és az emberiség evolúciójának szempontjából, mivel magasabb szintre emelkedünk fel tudati és energetikai szinten egyaránt.
Ebben az évben történt események okán, a Földet körülölelő energia mező, olyannyira letisztult és felszabadult, hogy immáron teljesen magába tudja fogadni, az Új Földet teremtő, magasabb szintű energiák által kibontakozó isteni fénykódokat és programokat. A holografikus kristályenergia háló, amely áthatja a Földet és az ötödik dimenziós energiákat szövi bele az anyagi struktúrába, fokozatosan beleivódik a valóságot teremtő energetikai mátrixba. Kiterjed és behatol az emberiség tudati és energetikai mezőibe, átkódolja és belülről változtatja meg a világunkat. Ezáltal válik lehetővé, hogy minőségi szintemelkedés valósulhasson meg a Földön.
A NAGY ÉBREDÉS
A Nagy Ébredés időszakában vagyunk, ahol az emberek tömegei eszmélnek rá arra, hogy a régi hozzáállás és létforma tarthatatlan valóságát új értékrendszerekre kell cserélni. Amint egyre több ember ébred tudatára, az emberi kollektív tudatmezőben új minőségek jelennek meg és egyre nagyobb teret nyernek.
Az emberi faj az alkalmazkodás és a túlélés által fejlődik, nem változtat addig, amíg nem muszáj, ez egy általános hozzáállás. A jelen időszakban kialakult Globális helyzet pedig előmozdítja a faj evolúciós fejlődését, hogy a Föld népessége új szintre emelkedhessen fel. A változás és az átalakulás lavinája megállíthatatlan és egyre nagyobb méreteket ölt, arra késztetve az emberiséget, hogy változzon és megnyíljon az új paradigmák és létformák felé.
AZ ÚJ FEJLŐDÉSI CIKLUS
Egy jelentős energetikai ugrás kapujában vagyunk!
A Júniusi 5.-i holdfogyatkozással megnyílt egy energetikai átjáró, amely által új tudati szintre emelkedhetünk fel. Ezen a fény portálon át tobozmirigyet aktiváló fénykódok érkeznek, amelyek lehetővé teszik a tudati emelkedést és az új valóságra való áthangolást.
Jelen időszakban a régi lezárásának és kioldásának fázisába vagyunk. Az életünket formáló régi energiákat és programokat oldunk ki, kötődéseket és energetikai kapcsolódásokat engedünk el, miközben tudatunk új fraktálok felé nyílik meg. Felkészülünk a nagy áttörésre, hogy hozzá tudjunk igazodni az új energiákhoz, és ezáltal az átállás a lehető legharmonikusabban történhessen meg.
Június 14.-18. között újabb erőteljes transzformációs erőtér hatása alatt leszünk, ez megterhelő lehet majd energetikai szinten. A fény és az árnyék erők e tájt újra összecsapnak a fejünk felett, de a belső világunkban is. A megpróbáltatás valójában egy vizsga, hisz mindenki csak annyit tud emelkedni, amennyi árnyék hatást le tud győzni önmagán belül. Ezért ebben az időszakban nagyon fontos, hogy minden körülmények között megőrizzük a belső békét, a pozitív hozzáállást és a szeretet rezgés hullámhosszán maradjunk.
Június 18.-tól – már az új energiák érkeznek hozzánk fokozatosan, hogy rá tudjunk hangolódni az új frekvenciákra.
A folyamat tetőpontját a nyári Napforduló - Újhold és Napfogyatkozás idején érjük el.
Június 20.-21.-én egy hatalmas váltás következik be, átlépünk egy új energetikai sávba és egy oktávval feljebb emelkedünk. Erre készültünk fel a három hónap alatt tartó intenzív transzformáció időszakában.
Ez egy hatalmas ugrás lesz a Föld és az emberiség evolúciójában.
Ekkora teljesen rácsatlakozunk az új energiára. Az új élet alapjait fektetjük le és lehorgonyozzuk az Új Föld fundamentumát.
Az Új Föld energetikai rácsa, teljesen átveszi az irányító szerepet, a Földön kibontakozó változások teremtő folyamatai felett. Az új evolúciós idővonal fényterve, amely meghatározza az emberiség jövőbeni fejlődését, teljesen lehorgonyzódig a kollektív tudatmező felső szintjeire. Az új tudatosság kibontakoztatásának fényprogramjai elérhetővé válnak minden szinten, ami új társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, politikai és vallási alapokat fog teremteni. Ez azt jelenti, hogy az isteni teremtő erő potenciál azon célokat, szándékokat, törekvéseket és terveket fogja támogatni, amelyek az Új Föld megvalósításának ötödik dimenziós értékrendszereit képviseli. Ahogy erősödik a fény ereje, úgy az árnyék erők mesterkedései is láthatóbbak lesznek, ez senkit se tévesszen meg, mivel ez szükségszerű, ahhoz, hogy az emberek felébredjenek, kilépjenek a korfontzónájukból és változzanak.
Új erő egyensúly fog kialakulni a világot uraló fény és árnyék erők között. A fény sokkal nagyobb teret nyer az anyagi világban és belülről fogja átalakítani a régi rendszereket.
Az átállás folyamata Július 5.-i újabb holdfogyatkozással teljesedik ki, ezután stabilizálódik a helyzet, a világ fokozatosan visszaáll, de már teljesen új alapokra fog építkezni.
Áldás és szeretet kísérjen az úton
Az Égi fénytanács közlései alapján közvetítette: Aysha
2020.06.09.
Az írás csak teljes egészében osztható meg a szerző és a forrás megjelölésével!

2020. május 11., hétfő

Május 11-én a Szaturnusz, 13-án a Vénusz, 15-én a Jupiter kezdi meg a Földről nézve tolató mozgását....

Május 11-én a Szaturnusz, 13-án a Vénusz, 15-én a Jupiter kezdi meg a Földről nézve tolató mozgását. A már retrográd Plútóval együtt így összesen 4 bolygó halad majd kozmikus irányba, ami azt jelzi, hogy figyelmünket az egyéni, földi szintről az égi, közösségi irányba kellene, hogy fordítsuk. Ebből három, a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó, ennek az évnek és a sorsfordító változásoknak a kiemelt szereplője. A retrográd mozgások mindig fontos fordulatokat jeleznek.
A Szaturnusz szeptember 29-éig, a Sas csillagaitól és a Bak múltba tekintő fejétől a Nyilas csillagképébe tolat vissza, az állatövön pedig a Vízöntőből a Bakba.
Ahhoz, hogy valóban szabadok lehessünk még meg kell tanulnunk valamit a felelősségvállalással, idővel, mértéktartással, fegyelmezettséggel, értékkel kapcsolatosan - üzeni a tapasztalatok bölcsességének bolygója.
A Sas az elragadtatott, újjászületett lélek jelképe, a bennünk megszületett fény által világossá vált feladatainkat jelző Bak fejének szellemisége a múlt megértésére fókuszál, a múlt tanításainak megértésére épülhet fel az új világ. Megújulás, felszabadulás abból születhet, ha megértjük, hogy mi a feladatunk ezen a Földön, mitől kell megtisztulnunk, hogy egységbe kerülhessünk önmagunkkal, (ezáltal pedig társainkkal is). Mi az, ami még a fél-elem állapotában tud tartani?
Mi akadályoz az egész-ségben?
A Nyilas a fénynemzés, a távlatokban, nagyobb összefüggésekben látás helye. Ide tolat vissza a Szaturnusz, jelezve, hogy még több fényre van szükség, hogy minden tapasztalatunk mostantól szeptemberig azt szolgálja, hogy elmélyítsük magunkban azt a tudást, hogy a világosság bennünk van, önmagunkból szülhetjük meg azt, nem várhatjuk másoktól a megváltást. Jézus arra intett, hogy Isten országa bennünk van. Van-e hely benned számára?

Be tudod-e fogadni a szeretetet, Isten végtelen kegyelmét? Ebből vizsgázunk a következő hónapokban, hiszen a Szaturnusz megmér, hogy mesterré válhass.
És vizsgázunk most a szeretetre való képességünk mellett a közösségvállalásból, az összefogásból is, hiszen a Nyilas poláris párja az egymás szolgálatába állított polaritások jelképe, az Ikrek.
Ez előtérbe állítja azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a különböző nézeteinket, ellentmondásainkat, ellentétesnek tűnő érdekeinket összefésülni, a szembenállás helyett az együttműködésre, a szintézisre koncentrálni. Szeptember 29-éig minden kihívás ezt szolgálja.
(A többi bolygó retrográd mozgásának üzenetéről a napokban írok.)

2020. május 4., hétfő

Csillagtitkok: Szerelem, szerelem, áthozott szerelem

Szerelem, szerelem, áthozott szerelem
Igen, jól olvastátok. Nem „átkozott” a szerelem, hanem áthozott!
Micsoda különbség van a kettő között! Nem véletlenül akarták elfeledtetni velünk. Hamarosan az is kiderül, miért és honnan áthozott.

Köszönet Fehér-Pál Ritának, aki felhívta erre az aprónak tűnő, de nagyon fontos különbségre a figyelmemet. Vagy inkább emlékeztetett. (Párjával, Fehér Tamással közösen írt Ikerláng Szerelem című könyvét sok szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, ahogy a velük készült interjút is a Hatoscsatornán!)
Szóval. Annyi mindenről írhatnék most. Koronákról,
koronázódásról, buta vírusokról és a hozzájuk kapcsolódó nevetséges cirkuszokról, félelmekről, születő reményekről, szabadságvágyról, a maszkok mosolyt takaró rémisztő hatásáról, a „kötelező” távolságtartás emberi közelségtől és öleléstől megfosztó manipulatív eszközéről, a világ változásáról, a felébredésről … de nem erről fogok. Mert mindez másodlagos ahhoz képest, ami születik épp az Égen. Ami még nem annyira kézzel fogható (de hamarosan az lesz), csak finom rezgések formájában, angyalszárnyakon közelíti lassan, óvatosan a földet. Amiről sokak figyelmét talán elfordította most a megélhetéssel, a bezártsággal vagy félelmekkel vívott küzdelem, amiről, talán azt gondolják sokan felesleges butaság csupán, de ami úgy tűnik mégis az egyetlen megoldás lesz a kezünkben.
A legősibb Erő. A legősibb Kozmikus Titok. A Szerelem.
A Szerelemről fogok írni.
......................
Ha tovább szeretnéd olvasni az aktuális írást itt teheted meg:
Veres Mónika, csillagtitkok

2020. április 26., vasárnap

Magyar Feltámadás tönköly hálapárna akció

Kedves Ismerőseim! Ebben a videóban Orosz Péter bemutatja a Magyar Feltámadás című selyemképem felhasználásával elkészített hálapárnát, melyet most nagyon nagy kedvezménnyel kínál isteni sugallatra minél több emberhez eljuttatni Anyák napja alkalmából! A videóban szereplő Hálapárna ajándék árát ( 3300 FT) korlátozott ideig és számban tudjuk garantálni. ( ez ajándék ár, korlátozott darabszám, vedd fel velünk a kapcsolatot most, amig még van.) +3630/ 49-79-005
Szunnyadó mag állapotból, így tudsz egy MAGasabb szintre emelkedni. 13 hónap után folytatom a "vlogot"( 3. vlog), az üzenet átadást. Az oka, kaptam egy nagyon erős "látomást", a Nemzetért való Veres Mónika meditációja után, miközben belenéztem a Lendvay Katalin Magyar Feltámadás címü festményébe a Halápárnán.
Jött a sugallat, törjem meg a csendet, és adjam át az üzenetet...
Én így tudom most segíteni a Magyar FELtámadást, MAGasabb, MÁGUSabb szintre emelni a Nemzetet.
Suggallatom alapján beszélek egy Ősi SZERkezetről, ami olyan 1SZERü mint a HÁLA ( www.hala.hu )
Ezt a felvételet Húsvét vasárnap (2020.április 12. )rögzítem és 2020.04.25. napján tehetem közzé.
Isteni rend, hogy
ma tartották a rÉgiségben a búzaszentelő körmenetet.“ Napra tárták az ÉLETET” Molnár V. József
Az Életről szól... Jól REND-EZ az Isten... Nyugi én is csak pislogok.
Kicsit visszatérve a Magyar feltámadás képhez és Veres Mónika nemzetért való meditációjához pont ugyanez a kép szerepel benne, ami Nekem is a sugallatom volt 1 éve, hogy ez az a kép ami mindenféleképpen kerüljön rá a Hálapárnára... na pont mindenki a koronáról beszél... hiszem és tudom, ha a nemzetünkért szívből cselekszünk és azt kérdezzük meg Istentől ami a videóban a párnámom szerepel, akkor FELtámadunk, és a felkelés helyett FELébredés, FELtámadás lesz, írom ezt 2020 tavaszán.
Térjünk vissza az ÉLET(értékrendjé)BE... Tegyük ki a Hálapárnánkat a NAPra és engedjük, hogy hasson ránk az ősi szimbolumokkal ellátot kép, a Pilis csodálatos titkos helyéről származó Tönköly pelyva, KIRÁLY BÚZA pelyva,a mit saját kezemmel töltök meg SZERemlem segytségével, miközben Szeretetet,Áldást, Hálát, Békét árasztunk bele ...
Folytatom. 
A videóban szereplő zenét hálásan köszönöm: MAGÍR
A filmet készítette: Orosz Péter, Magyarország első Lélekfilmese, és a Hálapárna megálmodója.
Ha azt érzed, eljött az idő, és hiszed , vagy tudod, hogy közeledik a feltámadás ideje, van lehetőséged megosztani a videót.
A videóban szereplő Hálapárna ajándék árát ( 3300 FT) korlátozott ideig és számban tudjuk garantálni.
( ez ajándék ár, korlátozott darabszám, vedd fel velünk a kapcsolatot most, amig még van.) +3630/ 49-79-005
Ahogyan zártam előző vlogomat, ugyanazzal zárom a mosTanit is...
Teremtsetek egy szabad országot, és ez a "SzentKorona országa".
A Lelkünkbe Érezzük meg, hogy a SzentKorona Hív minket, és legyen meg a tiszta szándékunk, hogy a KÓD(!) aktivizálódni tudjon bennünk.
Áldás... (amikor ezt mondtam több mint 1 éve, még nem is tudhattam, hogy létezik "Magyar kódokkal" ellátott Magyar feltámadás festmény...
Nem baj, ha még nem azt látjuk már ott van, csak vegyük észre a jeleket.
És NE 1/2-j, maradj 1ségben.
A következő vlogomban, üzenetben (ha Isten is úgy akarja) az Isteni háttérről fogok beszélni, alatámasztani filmekkel, hogy létezik ( be is bizonyítom) létezik Isteni háttér, ami sokkal HATALMASABB mint amitől 1/2nek, tehát ne félj hanem ÉLJ.
Zárásként, itt az "ÉLETHEZ a KULCS" (a teljes filmet itt tudjátok megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=MZbvv... )
Áldás.
( ez ajándék ár, korlátozott darabszám, vedd fel velünk a kapcsolatot most, amig még van.) +3630/ 49-79-005
https://www.hala.hu