2018. szeptember 20., csütörtök

Elrabolt kincseink: A Tündérek.Csodálatos, élő és működő hitvilágunk lényei nemzedékről nemzedékre óvták, segítették népünket.
A szellemlények, természeti lények között nem volt alá – és fölérendelt viszony, hiszen mindnyájan az Egyetlen, a Hatalmas Teremtő Atyának a megnyilvánulásai voltak, Ősurunk meghosszabbított áldó keze.
Vízanyácska, mint édes Anyaföldünk és Szélatya, kinek a levegő a birodalma.
Sumír őseink ránk hagyták égi és földi segítőik tiszteletét. Akik az égből jött, isteni eredetű személyek, dingirnek nevezték őket és nyolcágú csillaggal jelölték. Mára nyelvünk változásából adódóan a dingirt tündérnek mondjuk és elfelejtettük kik ők.
Néhány igazi magyar író és költő művében még találkozhatunk velük, de mára elvették tőlünk ezt a csodálatos égi segítő lényeket.
Néhol a szenthelyeken, még élnek legendáik, de egyre inkább irigy, gonosz ártó tulajdonságokkal felruházva.
Ellopják a szépen zengő harangot, hiúságukban kiárasztják a Tiszát.
Dévaj, kegyetlen szépasszonyokká tették őket, akik nagy veszélyt jelentenek a férfiakra, és az úton járókra.
A rontás teszi a hatását. Ahogy sikerült hegyes fülű, idétlen, gonosz lényekké tenni tudatunkban tündéreinket, úgy vették át helyüket az angyalok. Nincs ővelük semmi baj, csak ők nem a mi Teremtő Atyánk megnyilvánulásai. A mi égi és földi segítőink a tündérek.
Égi eredetünket őrzi Hunor és Magyar mondája. Ők és harcosaik a Tündérkirály lányait és azok tündérudvar udvarhölgyeiket kapták feleségül. Csodálatos eredetmondáink talán nem is monda. Amit írtak a magyarokról, hogy szép és büszke nemzet, hűséges és szorgalmas, a szeretet népe, ez mind, mind a tündéri, az égi véréből adódik.
Tündéreinkhez csak mi lettünk hűtlenek. Hagytuk őket elvenni, megrontani.
De nézzétek csak a szívetekkel egy kicsit a világot, és meglátjátok őket.
Ők a virágok, bokrok, fák lelki szépséget őrző lények. A virág illata és édes méze. Az erdőket, mezőket, hegyeket éltető tiszta szellemei Teremtő Atyáknak.
Vezetők a természetben, hogy meglásd a tiszta gyönyörűségeket. Az öreg fákban élő áldott erő, ami segít a lélek megtisztításában. Harmat a bimbózó színes virágon, melynek csillogása táplálja a lélek vágyait. Felhők csöppje, édes harmat.
A folyók és tavak tündérei maguk a víztükör csillogásai. Az embert fizikai és szellemi létében segítő szépség és jóság.
Népünk égi és földi segítői, a kezünket fogó vezető és vigyázó szellemlények.
A Napból aláhulló fénycsöppek, és a gyermekét óvóan őrző anyai szív. A könnyet letörlő vigasztalás, az arcot megszépítő mosolygás. A kertet ápoló gondosság, a gyermeket nevelő tudás. A férfit segítő tiszta erő, a női gyöngédség.
Az egymással szembeni türelem és a bennünket összekötő megértés. Életünkben a szikrázó fény és a szeretet.
Királynőjük Boldogasszonyunk, a Tündérkirály, pedig maga a Fény, Napatyánk.
Gyermekeik számára a bőség és a gondoskodás. Szívükből a szeretet, kezükből az áldás árad felénk.
Nyissátok meg lelketeket és engedjétek magatokhoz az égi kincseket.
Írta: Kovács Kálmánné (Nóri)
Fényképen Tündér Ilona című selyemképem látható.
http://www.lenka.hu/

A magyar szeretetrőlÉletünk központi hiánya a szeretet. Nem vagyunk képesek szeretni magunkat, másokat, az életet, de még a felénk áramló kedves érzések befogadására is alkalmatlanok vagyunk.
Minden érzés mögött sunyi számítást, érdekeket sejtünk, ahelyett, hogy bizalommal fogadnánk a velük azonos testvéri érzéseket.
Nos, lássuk, mi is a szeretet?
A keresztények nagyon büszkék a Pál apostol által megfogalmazott szeretet fogalmára, bár Pál inkább azt mondja el, mi nem a szeretet. „ A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak.
Nyilván ebből még nem derül ki, mi a szeretet.
Nálunk, magyaroknál is, mint minden népnél a bölcsességek megfogalmazódnak, hogy az tovább adassék nemzedékről nemzedékre. A helyes magatartási formák, a segítő gondolatok, az erkölcsi elvárások, amelyek egy népre jellemzőek. Lehet, hogy külsőségükben az évszázadok alatt változnak ezek az örök érvényű dolgok, ám a belső lényegük, a helyes alapminták időtlenek.
A magyaroknál a szerető kapcsolat azt jelenti: szeretlek téged és segítem a kiteljesedésedet az életed minden területén. Vagyis ott vagyok melletted, nem tüntetőleg, nem tolakodólag, de elérhető módon.
Támogatlak az utadon, az életed dolgaiban, terveid, vágyaid megvalósításában, kéréseidet teljesítem.
Elfogadlak olyannak, amilyen vagy, hiszen nem tudhatom, sorsod beteljesítéséhez miért arra a tulajdonságodra van szükséged.
A szívemmel és a lelkemmel látlak, mert a tükröm vagy, s a benned látott hibák az én kivetüléseim, amiből tanulhatok. A kimondott szó lehet hazug, de amit a lelkeddel meglátsz bennem, az az igaz, és az áramlik feléd.
Nem teszek neked nagy ígéreteket, de a fontos dolgaidban ok és kérés nélkül segítek. Nem ítélkezek a tetteiden, mert nincs jó és rossz. A rossznak ítélt cselekvéseidből segítek kiemelkedni, hogy lelked ne szenvedjen a saját fájdalmától.
Egyszerűen veled vagyok, nem csak testben, de a lélek kapcsolódásával is. Elvtelenül nem babusgatlak, hiú ábrándokat nem gerjesztek benned. Ha kell, feladatot állítok néked, hogy ha megoldottad, legyen örömöd az eredményben, a sikeredben.
Megvédelek a külső veszélyektől, s, ha szükséges, önmagadtól is, bár sorsod fordulóit és buktatóit tiszteletben tartom, mert a tanulás néked is fontos.
Ragyog a szemem, sugárzik a lelkem, ha rád tekintek. Derü és nyugalom árad, ha megmosolyogtatlak.
A szeretetnek ez fajta megnyilvánulása nem csak személy és személy között jöhet létre. Ez a fajta szeretet volt igaz Árpád vezérre is, akit népe, nemzete iránt érzett szeretete vitt a hatalmas európai túlerő ellen szembeszállni Zalavárnál ( Hainburg ) és Pozsonynál a harcmezőre , és vállalni a halált fiaival együtt.
Nem volt ez másképp Hunyadi János esetében, Aba Samu királyunk életében, vagy Szent László érzelmeiben sem.
A magyar szeretet élő és kötelez!
Bár minden magyarban égne ez az érzés!
Írta: Kovács Kálmánné (Nóri)
Fényképen Szívem végtelenbe nyíló kapuja selyemképem található.
http://www.lenka.hu/

2018. szeptember 19., szerda

A látó ember - Wass Albert portré (1.- 6. rész)Szőke István Atilla: Fohász


Feketéné Lendvay Katalin: Tündérkert virágai


Szőke István Atilla: Fohász
Fölséges Istenünk, tisztelettel kérünk, 
Éljen még sokáig, jó szittya-hun népünk. 
Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, 
Származása szerint rendkívüli s régi.

Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét, 
Az égen győzi le örök ellenségét. 
Csodaszarvasunknak követjük futását, 
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

Atilla kardjáról csodákat mesélünk, 
Ha e kard kezünkben, senkitől se félünk. 
Csaba ifjú király meghajlunk előtted, 
Fényes csillagösvényt az égre te szőtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok, 
Mint apáink régen törjük szét a láncot. 
Figyeljük a Turul madár érkezését, 
A Tudás népének újjászületését.

Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát, 
Ide tértek vissza Álmos s fia Árpád. 
Áhítjuk óvó Szent Magyar Koronánkat, 
Ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad.

Örök Magyarország sosem maradsz árva, 
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva, 
Aranyat szór a Nap atyáink földjére, 
Világít, erőt ád népünk örömére.

Mindannyian vagyunk fiai a Napnak, 
Kik vélünk tartanak magyar erőt kapnak. 
Ilyen csodás erő nincs több a világon, 
Magyarok Istene ne hagyd hűlni lángom!

Fényképen Tündértkert virágai című mandalám látható.
HAVASI — SzülőföldemRadnóti Miklós: Nem tudhatom..
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belõle nõttem én, mint fatörzsbõl gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsõn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdõt, füttyös gyümölcsöst, szöllõt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntrõl pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter elõtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kõre léptem én,
ím itt e kõ, de föntrõl e kõ se látható,
nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költõk is bûntelen,
és csecsszopók, akikben megnõ az értelem,
világít bennük, õrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval õk felelnek.


Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
(1944)

Az élet körforgása

2018. szeptember 18., kedd

ÉN VAGYOK


ÉN VAGYOK a szeretet. Ahhoz, hogy ismerj Engem, szívedben szeretetnek kell lennie, mert szeretet nélkül nem ismerhetsz Engem.

Tartsd a szeretetet szabad áramlásban, és tanuld meg szeretni, amit csinálsz: szeresd a környezetedet, és szeress minden lelket, aki körülötted van.
Szeress, és soha ne számold, mi mennyibe kerül: soha ne várj jutalmat. Szeretetből soha nem lehet eleget adni, ezért ne félj, hogy sokat adsz: ne is próbáld emiatt megállítani a szeretet áramlását, mégakkor sem, ha durva visszautasításban van részed. Ilyenkor könnyű bezárni a szíved, és visszahúzódnia sértéstől való félelmedben. Ne tedd ezt!
Így csak keménnyé és rideggé válsz, és ilyen állapotban soha nem leszel képes egy másik léleknek segíteni, mert senki nem vonzódik olyasvalakihez, akinek kérges, szeretet nélküli szíve van.
A szeretet kapcsán légy bölcs és megértő, így tarthatod meg a tökéletes egyensúlyt. Az életben az elsődleges lecke az, hogy megtanulj szeretni. ne vesztegesd hát az időt, hanem gyorsan tanuld meg ezt a leckét! (Eileen Caddy: Nyisd meg lelked ajtaját)


2018. szeptember 15., szombat

Megérkezett a Megváltó - Jakab István


Milyen állapotban van a mai ember? Nézz körül, hogy mit meg nem tesznek az emberekkel és az embertársak egymással! Mérgezett élelmiszerek, megbetegítő gyógyszerek, mentálisan mérgező, félelemkeltő média, kiszámítható, beütemezett, időzített megbetegedéseket okozó oltások, kilakoltatások. Látszólagos kényelem, mozgáshiány, népbutítás, hazugság, altatás. Lehet mutogatni ezek miatt bárkire, de ki az, aki végső soron mindezek főszereplője? Ki a fogyasztó? Ki az, aki veszi, ki az, aki megeszi, aki beveszi? Ki az, aki nézi, aki hallgatja, aki elhiszi? Ki a felelős a figyelmeztetések nem tudomásul vételéért és az annak ellenére történő cselekedetért? Ki fogja megváltani, megmenteni a teljesen elgyengült, egyre életképtelenné váló, bajba jutott, megbetegedett tömegeket? Az emberek túlnyomó többsége még most sem tud arról, hogy mi történik velük. Nincs rá hallásuk és nincs rá látásuk. Egyre toxikusabb életvitelük pedig tovább mérgezi a környezetüket. A Megváltóra hamarosan tényleg nagy szükség lesz. Minek, vagy kinek az eljövetelét várják az emberek? Milyen módon érkezett meg hozzánk a Megváltó? Jakab István monológja.2018. szeptember 13., csütörtök

Ha úgy érzed, hogy nem illesz ebbe a világba.....

Mostanában többször találkozom azzal, hogy az ember inkább önfeláldozó, mint hogy őszintén elmondja, hogy van, amit másképpen szeretne.
Inkább feláldozza magát, az egészségét, a szabadságát, csak, hogy ne bántson meg barátot, családtagot, ismerőst.
Érzi, hogy kihasználják, mégsem lép semmit ez ellen.
Vajon a másik fél is úgy érzi, kihasználja őt? Szerintem nem… Természetesnek veszi, hogy minden úgy történik, ahogy szeretné, mert sohasem kap „nem”-et, bármit kér is.
Szabad-e, kell-e nemet mondani olyankor, amikor fogy az erő, nem megfelelő az egészség, vagy éppen csak más tervek vannak?
Ezt mindenki önmaga tudja megválaszolni.
Én csak azt mondom, hogy nem önzőség az, ha mi vagyunk a legelsők magunknak.
Hiszen akkor fogunk tudni újra és újra segíteni, ha mi is rendben vagyunk.
Ehhez pedig az szükséges, hogy első helyen legyünk a saját életünkben.
Adjuk meg magunknak az egészség, a szabadság, a boldogság érzését, hogy feltöltve magunkat ezekkel a csodás energiákkal, teljes életet élhessünk családunk, barátaink, kollégáink körében. 
Ha igazán szeret minket valaki, akkor ezt meg fogja érteni…

...szeretettel...


Minden változásnak a kezdete az, ha megismerted Önmagad.Minden változásnak a kezdete az, ha megismerted Önmagad. Már tudom, hogy ez egy hosszú, és nem is oly egyszerű folyamat. Amíg nem tudod, mit akarsz az Élettől, az Életedtől, mik a céljaid, melyik utat válaszd, és nem tudod, merre tartasz, addig csak állsz, toporogsz, nézelődsz, kérdezősködsz, nézed mások elsuhanó Életét, …és talán, néha-néha, megpróbálsz valakibe belekapaszkodni, mert „hátha” vele jobb lesz. Van egy rossz hírem: ez nem a Te Életed.
A Te valós lényed, fizikai 
valód kell, hogy átélje a saját változásod. A gondolataid, az érzelmeid, a tetteid -úgy ahogy vagy-,
Te magad kell, hogy akard, az Életed változását. Fedezd fel végre azt, aki vagy, aki eddig az álarcok mögött megragadt. Miért nem tudod elengedni azt, aki nem te vagy?
Tudom, most kezdődnek a felsorolások, a kifogások: ..mert mindenkinek meg kell felelnem, …mert elveszíthetem a munkámat, ..mert nem fognak szeretni, ..mert nem fognak tisztelni, ..mert már nincs erőm/időm a változásra…. Aztán egy szép napon kiderül – míg a kifogásokat sorolod-, hogy az Életed olyan válságba került, és olyan mélyre zuhant, hogy már csak azt érzed: ez a vég.
Adj, hát magadnak Most egy esélyt, esélyt arra, hogy ki tudj mászni a gödörből, a sötétből, …a fényre, és éld a saját Életed végre.
Félned nem kell, hisz utadon, mindig ott vannak az Angyalok, kik segítenek, és fogják a két kezed. Akarj Élni, Önmagad lenni, és a boldog utadon haladni. Kívánom, tudd elereszteni az álarcokat, melyek a változásban meggátoltak. A kifogásokat tedd félre, és törj fel a mélyből, a fényre.
(s.k.) ©Katalin Gné Molnár

Szeptemberi energiák - Sorsforduló


Erre a hónapra tömören a "sorsforfuló" kifejezést használom - de mit is jelent ez?
A messianisztikus bolygók rengeteg szerephez jutnak szeptemberben, ami azt jelenti, hogy az életünkben most nem az apró-cseprő ügyek, hanem az igazán lényeges, sok-sok éve vagy évtizede cipelt minták kerülnek terítékre.
Ez nem azt jelenti, hogy valamiféle oldás vagy gyógyulás jön el, hanem az, amit magad előtt tolsz, most már nem tolhatod tovább.
A saját "sorsod" elől úgymond nem tudsz elmenekülni, az egyszer úgy is utolér: és most van az egyszer.
Ez a "sors" nem valami rajtad kívülálló dolog, amit az univerzum erőltetne rád, hanem ez TE magad vagy.
Azok a démonaid, akiket elzárva tartottál a szekrényben.
Azok a gondolatok és érzések, amiket még éjszakai magányodban is alig mersz bevallani magadnak: mindez most a felszínre bukkan.
Amit érdemes most tudatosítani, hogy ne menekülj tovább.
Az érzéseid és tetteid tekintetében merd bevallani, hogy ki is vagy valójában és mit is szeretnél igazán.
Ne légy megalkuvó, nem most van itt az ideje a kompromisszumoknak.
Borítsd ki a bilit, tépd le a ragtapaszt a régi sebekről: egyszóval légy kíméletlenül őszinte Önmagaddal.
Szeptember első harmada
A Jupiterhez most 5 bolygó is csatlakozik fényszögkapcsolatokkal, ami elképesztő mértékben kiemeli a jelentőségét. A Jupiter a bölcsesség, igazság és tudás jelölőjeként most arra hívja fel a figyelmedet, hogy a világképed elképesztő mértékben meg van „birizgálva”. Amit hittél, tudtál, az most átalakul, konfrontál, ütközik és újjáépül. A Merkúr-kapcsolódás miatt most különösen figyelj a gondolataidra. Ott van benned most minden problémádra a megoldás, akár hiszed, akár nem. Azért nem hallod meg, mert a hangok a fejedben csak a megszokott monológokat mondják. Keress a napokban tiszta pillanatokat, amikor kicsit eltereled a figyelmedet. Menj el sétálni a természetbe, keresd a kapcsolatot Gaiaval, mert ekkor kitisztul a fejed, és meghallod azt, amire szükséged van.
Szeptember közepe
Egy olyan fényszög alakul ki a napokban, amelyről még soha nem írtam a 2012 óta megjelenő Csillagleső lapjain. Ez a Jupiter és a Plútó közti szextil kapcsolat a mostani égi helyzetet tekintve még erőteljesebb szerephez jut. A szextil ugye az egymásnak ellentmondó, egymástól idegen gondolatok és dolgok új rendbe alakulását szimbolizálja. Ez az „ÉS” világa, ahol egyszerre vagy ilyen és olyan. Egyszerre vagy tudatos ÉS szenvedéssel teli. Ne akarj egyszerre csak ilyen vagy olyan lenni, legyél „és-ember”. A világnézeted most ütközik és VÉGLETESEN átalakul. Ez azt jelenti, hogy szembejönnek számodra elképzelhetetlen dolgok azért, hogy beilleszkedjenek a gondolatvilágodba. Ennek ellenállhatsz, de a Plútó végletessége és változást szimbolizáló tükre miatt nem érdemes ezt tenned. Legyél mostanában minél inkább megengedőbb!
* * *
Adott a lehetőség, hogy a benned dúló ellentéteket feloldva új valóságokat, új ideákat teremts. Olyat, ami még soha nem volt – csak rajtad és a Felsőbb Éneddel átitatott képzeleteden áll minden. Ez egy hatalmas fejlődési lehetőség számodra, nagyjából olyan, mint amikor egy kisgyermek már nemcsak a szájába veszi a dolgokat, hanem elkezdi felfedezni, hogy mi mire való, és ezáltal végtelen lehetőségek nyílnak meg előtte. Ilyenek voltunk eddig mi is, emberek: kisbabák (nyállal a képünkön), a szánkba vettük a tárgyakat, ám most, ahogy növünk, rájövünk, hogy az eddigi „szájbavevős” gondolkodás millió más dologra is jó, amire eddig nem is „gondoltunk”… Hiszen hogyan is lehetne a gondolkodás eszközével meglátni valamit, ami túl van a gondolkodáson?
Szeptember második fele
Megérkezik egy igen erős szellemi támogató energia is hozzád. A vízöntőben álló Mars és a mérlegben álló Nap–Merkúr együttállás most hatalmas kibillentő erőt jelenít meg benned, ami téged támogat. Óriási energiákat tudsz mozgósítani, hogy kitörj a régi mintáidból és korlátaidból. Nem baj, ha most öles léptekkel haladsz, nem kell figyelned a részletekre, bátran lőj túl a célon, mert a lényeg, hogy kimozdulj, és mozgósítsd a szellemi és fizikai erőidet. Amire figyelj, hogy ne bántsd se magad, se másokat. Emlékezz, a Mars magas szintje az Önmagad meghaladása – így most ne a külvilágot akard leküzdeni, hanem pusztán a saját régi lényedet…
* * *
A Mars elérte a leszálló Holdcsomópontot. A régi energiák teljes elengedése zajlik most, s a Mars mint „erőszimbólum” vagy „energiaszimbólum” azt mutatja, hogy most tudsz kilépni abból a nem működő rendszerből, amivel az életedet eddig irányítottad. Nem kell tenned semmit – csak az a fontos, hogy tudatosítsd: ez most megtörténik és kész. Napközben nyugodtan állj meg, vedd szemügyre, milyen indulatok vagy ösztönök vannak jelen benned, és néhány sóhajtással engedd el őket. A Neptunusz a napokban aktivációba kerül, tehát a különböző részeiddel való teljes egyesülés ideje jött el. Előhívsz a múltadból minden erőt, amivel mások ellen törtél – ezek megváltása most megtörténik. Belső békédet a régi módszerekkel nehezen tudod a továbbiakban megőrizni, ezért „szintetizálj”, azaz olvaszd be saját lényedbe azt is, amit nehéz elviselned.
(Forrás: Kiss Balázs Kunó)

2018. szeptember 11., kedd


ÚJ MAGYAR ÉNEK - HEGEDŰS ZS. - MIHI - 2013
Napom, Napom, Napom, én édes fénylő Csillagom, fényesen ragyogj....


Feketéné Lendvay Katalin: Hazatalálás
Napom, Napom, Napom, én édes fénylő Csillagom, fényesen ragyogj. Ragyogd be a jövendőt, adj egy szebb s élhetőbb jövőt!
A magyarok a szent hely felé igyekeztek, különös érzéssel lépkedtek előre.

Szívükben különös szomorúság ült, ami meghatározta egész létük. 
Tudták,- ott a szív mélyén belül óhatatlanul érezték,- változás közeleg.
Magukat a Mindenhatóra bízva lépkedtek előre.
Már nem féltek,- nincs mitől félni.
Úgy megkérgesedett a világ gyermeke, hogy már Istent is távolra űzte magából.
A változás csak szebbet, jobbat hozhat…
Lassan haladtak, minden megtett lépésüket kín övezte.
Emlékeztek a múltra, hagyományaikra, gyökereikre,- arra, amikor egymást a szeretet erejével segítették, és nem egymás ellen,- hanem egymás megsegítéséért tettek. De mivé lett ez a világ? Hisz nem bízhatsz már meg saját testvérődben…
Az Öreg hátul kullogott, kezében egy íves, faragott botot tartott. 
Ez képezte minden kincsét, örökségét, - szentségként, ereklyeként őrizte.
Élnek még igaz emberek, de oly kevesek,- fűzte tovább gondolatait.
A világ fertőssége megmételyezte legtöbbjük lelkét, és kapzsiság, mohóság lett úrrá rajtuk. Nehányan még a saját anyjukat eladnák, hogy urizáljanak…
A tisztás a lábuk alatt köves talajjá változott, egyre erőltetettebb menetben haladtak előre.
A célhoz kell érni, nem adhatjuk fel….
Találkoznunk kell a jelennel….
Megszaporázták lépteiket, s gyorsított menetben haladtak előre.
Messziről köd és füst bontakozott ki a látóhatáron.
Ahogy egyre közelebb értek, látták,- a tüzek már égnek, s összeérnek.
Minden megtett lépéssel mintha múltúkat hagyták volna maguk mögött, a fájdalom, a lélek kínja élesen szívükbe markolt.
Az Öreg mélyen felsóhajtott, megálljt parancsolt. 
Véreim, Tudóim,- fordult hátra embereihez,- kik még őrzitek ősi örökségtik, eméljétek magosra fejeteket, s büszkén vállaljátok sorsotok. 
Nem paktálunk le az ellenséggel.
Nem hagyjuk eladni a Hazánkat, Országinkat.
Ősi múltunk dicsőn viseljük, s vállaljuk bármi lesz, bárhová is visz a jövendő.
Lassan odaérünk a SZER- hez, Isten szent helyéhez, s meglátjuk mit hoz a közeljövő.
Az embereken különös didergés lett úrra, csontjukig hatolt a hideg, pedig a Nap, fénylőn és sugárzón szórta rájuk sugarait.
Nehány pillanat múlva megérkeztek a szent helyhez, az Öreg lépett előre.
Botjával a földön hármat dobbantott, mindezt a megbeszélt jel szerint tette,- aztán gatyája szárán lévő zsebéből ráérősen előhalászta szebb időket is meglátott pipáját, s komótosan megtömte.
Vártak…
De az idő teltével a türelmetlenség egyre inkább eluralkodott rajtuk, csak az Öreg maradt nyugodt, rezzenéstelen arccal nézett előre.
- Jönnek…
- Lassan ideérnek,- összeér a múlt, a jelen s a jövő.
Paták dobbanása hallatszott, porfelleg úszott közibük.
A látóhatáron most már feltűntek a lovasok.
Paták dobogása verte fel a csendet, s a várakozó emberek egy pillanat alatt megérkeztek a jelenbe. A lovasok leszálltak lovukról, és üdvözölték a jelenben várakozókat. Hosszú pillanatokra csend vette át az irányító szerepet….
- A tüzet őrzik még az Őrzök,- törte meg a csöndet az Öreg.
Ez az emberiség szent tüze, mely nem szabad, hogy kialudjon.
Őseitek egy tanítást hagytak volt reátok, melyben tudatták véletek, hogy mik a hagyományok. De közületek sokan ezt a hagyományt elmásítottátok, s pénzszerzés céljára használjátok. 
Díszes, drága bundákba, kaftánokba öltöztök, finom ételeket fogyasztatok, s közben ősi múltról, dicső honról révedeztek.
Táltosköröket, dobszólókat alakítotok, pénzért avattok, s mulatoztok.
Hová lett az igazi érték?
Ezt oly kevesen őrzitek, és adjátok tovább.
Miért megyen veszendőbe mindaz, ami a szent hitet adta, amit örökségül Őseitek reátok hagyományoztak?
Az igaz Tudó a szívével lát, s hallgat….
Dogát csendben végzi, nem pedig fennen hirdeti,- de ha kell, az igazságot kihirdeti.
Az ÚR teszi a maga dogát, ő pedig adja magát, hogy mások megsegítésért tehessen.
És persze mindezért nem vár anyagi ellentételezést.
Ki hallott már olyan dolgot, hogy egy Tátos pénzért gyógyított?
Múltunkat jelenünkbe írjuk, de tanainkat tisztán kell tartanunk!
Ősi hitről és nemzetségről csak az regölhet, ki tiszta szívében magyar, s megőrzi, továbbadja rég elfeledett igaz értékeinket.
Mélységes szomorúsággal tölt el, hogy sokan még mindig nem nőtettek fel a feladathoz, s nem értitek a dogok mibenlétét.
Önjelölt prófétákat alakíttok, s sokszor olyan dogokat mondatok, ami a legcsekélyebb mértékben sem fedi az igazságot.
A Világfelügyelő szemmel tart bennetek, Ő tudja mikor vétkeztek.
Szívetekben az őszinte, tiszta szeretet vallását kéne követnetek, s ez a SZERETET, amely mindent megad néktek.
No persze ehhez tudni kell a SZERETETET, s útját járni, szabályait pedig be illik tartani.
A Mi URUNK, volt ezt elmondta néktek,- de ti ezt sokan semmibe veszitek, elvetitek.
Az ÚR szavát ki írja felül?
S ki az a bátor, aki megmondja, mit hoz a jövendőt?
- Napom, Napom, Napom, én édes fénylő Csillagom, fényesen ragyogj.
Hozd el az igazság szentségét, egy szebb, s élhető jövőt.
- A jövő, a ti kezetekbe lett adva, s függ attól, hogy cselekedtek, - folytatta az Öreg.
Nincsenek jóslatok, dokkrimák, eldöntött dolgok.
A SZERETET mindent felülír, mindenen átvezet, csak bízzatok!
Tudjátok, hogy az ŐSTEVŐ bennetek él,- s ki ezt hiszi, s tudja, nem hiába remél.
Az igazságot hozzátok vissza hétköznapjaitokba, a hazugságot pedig tagadjátok.
Az Ősi VÉR, amely bennetek csörgedezz, megtartja a Nemzetet.
Emiképp tegyetek. 
A lovon érkezők közül sokan felhúzott szemöldökkel nézték az Öreget, s az arcokra mosolyok fagytak,- mást vártak. 
Sokan dicséretet, s hasznos evilági dolgokban reméltek.
Nincs jövendő mondás?- pusmogtak.
Az Öreg felemelte fáradt tekintetét az ÉG felé, s botjával intett társainak.
Majd a küldöttség felé fordult akik a jelenbe, s jövőbe írják sorsukat,- és széttárta karjait.
- Most csak ennyivel szolgálhatok néktek. 
- Egységet, s szeretet alkossatok. 
Bízzátok sorsotokat az Őstevőre, és az Ő tanai, intelmei szerint haladjatok tovább az utatokon. 
Meglátjátok, ha így cselekedtek, bajotok nem eshet. 
Ne árusítsátok ki a Nemzetet, s magatokból se csináljatok pojácát. 
Bölcs, s megtartott életet éljetek, s ekkor Isten is megtart bennetek…
A holnapra áldón tekintsetek, s az URAT szátokra hiába ne vegyétek, csak áldón s tisztességgel beszéljetek Róla.
Az Ő szent neve mely nektek a hitet megtartja, s reátok hagyományozza, amit nemzetségeken keresztül megőriztetek.
Ne alakítsatok önjelölt prófétákat, és főleg ne közösítsétek ki az embereket. 
Jó szó, tudás, mindenkinek jár,- hisz ez a könyörület.
Isten végtelen jósága és bölcsessége gondoskodik rólatok, ha befelé figyeltek, s a tanultak szerint cselekedtek.
Mára ennyit szóltam,- dörmögte az Öreg,- most pedig menjünk gyermekim, mert lassan ránk esteledik.
Elindult, s közben az Égre pillantott, magában pedig ezt ismételgette.
- Napom, Napom, Napom, én édes fénylő Csillagom, fényesen ragyogj.
Ragyogd be a jövendőt, adj egy szebb s élhetőbb jövőt! 
Áldás!
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
Újjászületett című selyemképem mindent elmond nekünk, amit a mostani időben meg kellene cselekednünk!


Újjászületett című selyemképem mindent elmond nekünk, amit a mostani időben meg kellene cselekednünk. Hisz a szimbolikájában benne van, hogy honnan indultunk és hová tartunk. Mi az az erő, melyet ha életre hívunk magunkból, megtart minket,- és melyen keresztül érkezünk meg a célhoz, az EGYSÉGHEZ,- NAGYBOLDOGASSZONYUNKHOZ.
Az Újjászületett selyemképem EGYSÉG összekovácsolásának a jelképe, a magyar újjászületést ábrázolja. Kódjai égi csatornán keresztül érkeztek, ébresztőként hatnak. Öt rejtett kód van benne, melynek megnyílása és megértése a mi feladatunk.
Újra ismétlem magamat: Az összefogás ideje jött el, a tényleges összefogásé. Ezt pedig nem tudjuk másképpen megtenni csakis szeretettel. Elébb a családokban, a kisközösségekben kell hogy feltámadjon a szeretet és az egymás iránti elfogadás készsége. És ha ez megtörtént, akkor tudunk nagy dolgokban gondolkodni. A lényeg, hogy a másik embert az angyalszemeinken keresztül lássuk, és a szeretet rezdülése által, a bezárt szív megnyílik, a Lélek új erőt kap. És ez az Új Erő képes lesz arra, hogy Magyarországon elinduljon egy példamutató változás. De mindehhez el kell hinnünk, hogy rendelkezünk az Istentől kapott kegyelemmel és jósággal. Azzal a tudással, ami Őseinket előrébb vitte, és most példaképpen állítja elénk. Merjünk magunkra találni, merjük megtalálni magunkban az Isteni Lét Forrását. Ezeket a sorokat ajánlással írtam, hisz tanulom, tapasztalom életem minden pillanatában. 
Áldással és Fénnyel: Feketéné Lendvay Katalin
Nagyobb képben itt lehet megtekinteni:
http://lendvaykati.blogspot.hu/2014/06/ujjaszuletett.html

2018. szeptember 8., szombat

Kisasszony Napja, Szeptember 8.
MÁRIA – Azt a tiszta minőséget jelenti, azt a tiszta, érintetlen fényminőséget, amellyel megnyilvánult a világban.
Ő a Megtestesült Szent Női Minőség.
MÁRIA: Az ÉG Királynője Vagyok, a feltételnélküli szeretet, mely beragyogja és áthatja Földetek. Dogmáktól mentes isteni megnyilvánulás. A legmagasabb isteni Szeretet hordozója Vagyok. 
MÁRIA,- magát a minőséget jelenti, azt az eszenciát, mellyel megnyilvánult a világban. A legtisztább Női Szent Minőség, aki a legmagasabb szintű isteni szeretet forrását árasztja az emberiségre.

2018. szeptember 7., péntek

Az ÚJ KOR embere....


Az ÚJ KOR embere már tudatos eszmevállalással vesz részt a Teremtésben.Tudja, hogy gondolatai, kimondott szavai, cselekedetei,- meghatározóak, és részt vesznek a Teremtésben. Ezért fontos, hogy pozitív és felemelő dolgokat tegyen, a Fény útját erősítse,- és ne adjon teret a sötétségnek. Önmagába vetett bizalom által halad előre, hisz tudatában van az Isteni Teremtésnek. Megújult eszmével és tudatossággal vesz részt az átmenetben. Tudatossága által mások segítőivé válhat, de mindig tudja mi az a határ, ameddig a segítségnyújtásban elmehet,- meghagyva az egyén személyes fejlődését, kibontakozását, anélkül, hogy a tudatosodás folyamatában bármiben is befolyásolná. Finoman terelgeti az úton, és ha kell, félreáll,- magára hagyva az illetőt, hogy az a saját tapasztalatai által érje el a tudatosság kívánt szintjét. Mert vannak olyan szakaszok az ember életében, amikor a másiknak azzal segítünk a legtöbbet,- hogy nem segítünk,- hanem a háttérbe húzódva hagyjuk meg az egyén saját maga általi felismerést, kibontakozást, tudatosodást.
Saját magunk általi felfedezés és a magunkba nézés, a tudat fejlődését szolgálja,ezáltal válunk egyre tudatosabbakká és lelkileg emelkedettebbekké.
Fontos, hogy minél több időt töltsünk ÖnMAGunk megismerésével és kiteljesítésével, egészen addig, amíg el nem érjük azt a szintet, hogy FÖLDÖN élő Istenemberekké válunk.
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin
2018. szeptember 6., csütörtök

Az imánkat mindig megválaszolja Isten............ Csak olykor nemet mond......"Az imánkat mindig megválaszolja Isten............
Csak olykor nemet mond.
- Miért mond nemet Isten?
- Miért mond a szülő nemet?
Előfordul, hogy a gyerekek szembehelyezkednek a szükségleteikkel.
Az emberek akkor fordulnak Istenhez, amikor már az életük alapjai rázkódnak, csakhogy felfedezzék, hogy éppen Isten az, aki megrázta őket.
A tudatos elme nem mindig látja előre, mi az, ami a legfelsőbb jó a számunkra.
A hithez az is hozzátartozik, hogy az ember bízzon a világmindenségben - abban, hogy minden a mi felsőbb javunk érdekében történik."

( Dan Millman: A Békés Harcos szent utazása)Fotó: Pinterest

2018. szeptember 5., szerda

A külső utak elvisznek MAGadtól....


Kedves Olvasók, Ismerőseim!

Sokan, sokszor felhívtuk már a figyelmet és kértünk Benneteket, hogy ne higgyetek el feltétel nélkül mindenféle égi üzenetet és útmutatást, míg nem győzödtök meg az igazságtartalmáról. És ha tanácsolhatom, főleg ne kövessetek feltétel nélkül mindenféle önmaga által kinevezett "álprófétát", aki aztán megmondja az "igazat". 

A külső utak elvisznek MAGadtól, és természetesen ez a cél, hogy ne a belső utadat járd, ne legyenek felismeréseid, tapasztalásaid. Ne láss tisztán, ne lásd az igazságot, hanem állj be a sorba, és "birka" módjára kövesd Őt.......
Ki és honnan tudja a MAGodon kívül a legjobban, hogy mi jó neked, mi a Te utad? Csakis a saját Önvalód!
Kérlek ne más mondja már meg Neked mit tegyél, hogyan élj!
Én nem azt mondom, hogy ne kérj tanácsot senkitől, de kérlek mindig szűrd meg a segítség igazságtartalmát és azt, hogy honnan közvetítették!
A mostani időszak fokozottan a befelé fordulásról, ÖnMAGunk korlátainak feloldásáról, a céljaink, a jövőnk eltervezéséről, az újjászületésünkről szól.
Kérlek,- " Csak attól fogadj el tanácsot, aki már most ott van, ahová te tartasz."
Szeretettel: Feketéné Lendvay Katalin