2018. július 14., szombat

ELKÖSZÖN a SELYEMBE ÁLMODOTT VILÁG KIÁLLÍTÁSOM


ELKÖSZÖN a SELYEMBE ÁLMODOTT VILÁG KIÁLLÍTÁSOM
2018. Július 25-én 18 órai kezdettel szeretettel meghívom Önöket egy találkozóra, melynek keretében „elköszön” a Selyembe álmodott világ című kiállításom, amelyet a Tisztelt Látogatók a balatonfüredi Művész Kávéházban láthattak.
Nagy örömömre szolgál, hogy 2018. szeptember végétől ez a helyszín lesz újra a selyemképek kiállítóhelye.
Köszönöm minden kedves látogatónak, barátomnak, ismerősömnek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a kiállítást. Tiszta szívből kívánom, hogy az a szeretet és harmónia hassa át életüket, melyet megpróbáltam közvetíteni a selyemképeimmel.
Eljött az idő, a MAG-atokra találás ideje!BoldogAsszony hív: Leányaim, Kincseim, kik oly kedvesek vagytok számomra,- Ébredjetek! 
Eljött az idő, a MAG-atokra találás ideje!
Itt az idő, hogy beálljatok isteni fényetekbe és felvállaljátok mindazt a Csodát ami bennetek rejtezik!
Az idő itt van, hogy megnyilatkoztasd magad, s kezedbe vedd sorsod irányítását, s a magasabb szempontok vezéreljenek!
Utad áldott, teljesítsd be életfeladatod! 

Merd felvállani magad, másságod ne szabjon gátat küldetésed beteljesítésének!
A MAG megnyílt és termővé vált.
Termékenyítsétek meg Ti is MAGatok, hogy az elszórt magok termékeny talajra hulljanak, szárba szökkenjenek és viruló virágszárrá váljatok.
Ez a nyár egy Csodát indít el bennetek. Merjetek megnyílni az isteni fényre, feloldani a még fél-elembe ragadt részeiteket!
A Hazatalálás Ünnepe van, az Égi Megnyilatkozásé, a Kegyelem kiáradásáé.
Leányaim, Kincseim, gyűljetek körém, nyissátok meg szíveteket s lelketeket a hívó szóra, hadd készítselek fel az indulásra benneteket.
Áldott Magyar!
Ébredj!
Lépj a tettek mezejére!
Engedd, hogy MAG-od szárba szökkenjen, s viruló rózsaszállá váljon!
Áldottak Vagytok Kik befogadjátok hívásomat! Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin


2018. július 8., vasárnap

Kuthumi

Kuthumi: Az igazság olyasmi, ami gyakran az egyének vitájához vezet, különböző fajta konfliktusokhoz, tudatosan és tudat alatt, az egyénen belül és az egyének között is. Ennek az az oka, hogy az egyének nem biztosak a saját igazságukban. A negatív, alsó, rettegő egó mindenre reagál, amiről úgy érzékeli, hogy fenyegetést jelent arra, amit igazságként fog fel, vagy ami inkább közelebb áll ahhoz az igazsághoz, ami a komfortzónáját jelenti. Most fontos lecke az énen belüli béke mesteri elsajátítása. Ezalatt azt értem, hogy magabiztos vagy az énedben legbelül az igazságoddal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy teljesen át kell ölelned mindent, ami vagy, és mindent, ami nem vagy, és ezekkel békés viszonyban kell lenned a most pillanatában.
Megszentelt lenyomatodnak egyedi rezgése van.
Ez a rezgés képes áthatolni a tudatosság számos szintjén.
Képes feloldani még a legsűrűbb rezgésű energiát is, mivel áthatol a benned lévő tagadás falain. Lenyomatod egyedi, akárcsak a fizikai valóságban használt aláírásod. Nagyon kevés embernek hasonlít egymáshoz az aláírása. Még ha valaki csalással meg is próbálja meghamisítani az aláírásodat, nem tud pontosan úgy aláírni, mint te, pontosan ez érvényes lelked megszentelt lenyomatásra is. Hogy békében meglehess ezzel a megszentelt rezgéssel, meg kell nyitnod szívcsakrádat a hitelesség azon dimenzióinak, melyek megtestesítik benned az igazság összes darabját.
Az igazság tárháza vagy, mindegyik igazság az én egyik speciális területéhez kapcsolódik, és az életed egy-egy területéhez. Az énben lévő makrokozmosz, ami a rajtad kívül létező mikrokozmoszban tükröződik, ez a mikrokozmosz, amit fizikai életnek neveztek, a fizikai valóságotok, ahogyan a fizikai szemetekkel látjátok. Minden, ami nem látható, a makrokozmosz része, annak a világnak a része, aminek nem vagytok tudatában, és amivel tudatosan dolgoztok, ám ez új valóságotok nagy részét képezi majd.
Az Új Föld újra lerakott rácsai mind biztonságban a helyükön vannak lényed belsejében, megszentelt lenyomatod magába szívta ezt a frekvenciát és készen állsz az utazás következő szakaszára. Ezen a ponton el kell mondanom, hogy az utazás ezen szakasza, az önátadás, és az elengedés utáni vágy felgyorsult folyamatát eredményezi, és egy mély, égető vágyat az egyszerűség iránt.
Az egyszerűség táplálék a lélek számára. Az egó túlbonyolít, a lélek leegyszerűsít. Nem tudtok majd elmenekülni azon részetek elől, amelyik az egyszerűséget keresi, mert ebben rejlik az egyensúly, ebben találod meg a lélek megoldásait az életedre. Mikor a negatív egó elakad a fizikai élet drámájában, elárasztja a zaklatottság, úgyszólván egy kalap kakivá válik az egész. Azért mondom ezt, mert a kollektív tudatosságotok teli van mérgező szeméttel.
A csoport-tudatosság annak csapdájában tart, amiről elhitették veled, hogy az a valóság, amiről elhitették veled, hogy normális, elfogadható, és az élet megszokott útja. Nagyon kevés ember él most a bolygótokon a többi hatmilliárddal összehasonlítva, aki hiteles életet él, és aki igazán megtapasztalja az élet gyönyörét.
Lépjetek ki a küzdelemből, és lépjetek be boldogságba.
Ezzel az utazással együtt jár azon identitások lerombolása, amik nem testesítik meg megszentelt lenyomatotok hitelességét.
Egy bizonyos fokig ez az az időszak, amire a tarot nagy arkánuma úgy utal, a Torony időszaka. Talán megértitek, ha ismeritek a bibliai Bábel tornyának történetét. Mivel minden lehullik, a káprázat, és minden, amihez az alsóbb egó kapcsolja magát, hogy életben tartsa komfortzónáját. Ledől majd, akár a Torony. Ez azonban újabb lehetőség arra, hogy megtapasztaljátok azt, amit majd érezni fogtok, néhányat a felszabadulás legnagyszerűbb élményei közül. Ezt azért mondom, mert nem csak a szabadságot tapasztaljátok meg, ami ezzel együtt jár, hanem nem lesztek többé a csoport-tudatosság foglyai sem. Képesek lesztek látni, tudatosan látni és beismerni, hogy milyen gyöngítő hatása van a kollektív tudatosságnak. A leválás és a csoport-tudatosságtól való távolodás gyors folyamatát tapasztaljátok majd. Ez néhányotok számára bizonyos emberektől, helyektől, és élményektől való fizikai eltávolodás folyamatát jelenti a fizikai valóságotokban. Ne állítsátok le ezt a folyamatot! Ha leállítjátok a személyektől, helyektől, tapasztalatoktól való eltávolodás folyamatát csak azért, mert ez a személy éppenséggel talán az egyik családtagotok, vagy a házastársatok, vagy éppenséggel olyan állásról van szó, amiből kifizetitek az összes számlátokat, akkor ezzel annyit tesztek, hogy azt mondjátok magatoknak: „A boldogtalanságom, a szenvedésem sokkal fontosabb a szabadságomnál. Én a szenvedést választom. Úgy döntöttem nem bízom hiteles ösvényem megszentelt lenyomatában, abban, hogy elvezet engem mindenhez, ami minden egyes szükségletem kielégítéséhez szükséges, békésen és harmonikusan”.
Elmondjam, miért állítja le oly sok ember a folyamatot mielőtt még bármi látható eredménye lenne? Mert a szabadsághoz vezető út gyakran olyan dolgokat kér tőletek, amelyeket nem vagytok hajlandóak feláldozni. Az igazi szabadsághoz vezető utat azért érzékelik sokan közületek nagyon nehéznek, mert saját autentikus énetek – nem Isten, nem a felemelkedett mesterek, nem valamilyen istennő vagy angyal, vagy más lény – hanem a saját autentikus énetek kér arra benneteket, hogy tegyetek meg bármit, és engedjetek el bármit, azt, ami nincs összhangban legtisztább és legfelsőbb isteni tervetekkel. Csak egyetlen lény van, aki valaha is erre kérhet benneteket, ez pedig a lelketek. Amikor valami történik az életetekben, valami drasztikus, betegség, baleset, haláleset, vagy életetek egyik részének hirtelen lezárulása, akkor ez nem Isten büntetése valamiért. Mindössze arról van szó, hogy a lélek határt szab, megtesz mindent, ami hatalmában áll, hogy felkeltse a figyelmeteket.
Minden veletek kezdődik és végződik. Minden, ami létrejött az életedben, minden, amit naponta tapasztalsz - és hadd mondjam el, hogy igazából napi szintű élményeid 85 %-át az teremti meg, ami a tudatos és tudatalatti elmédben zajlik – mindezt te teremtetted. A maradék 15% az, ami talán előre elrendelt, ha nevezhetjük ezt sorsnak vagy végzetnek.
A lelkek azért inkarnálódnak a földi síkra, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell kiszabadulni, hogyan kell a földi élet mesterévé válni, hogyan kell mesteri szinten uralni a fizikai életet, hogy mester alkimistává válhassanak. Egyetlen lélek sem hagyja el a földi inkarnációk ciklusát, amíg mester alkimistaként fel nem emelkedik. Ez alatt azt értem, hogy olyan ösvényen vagytok, olyan utazáson, vagy nevezzétek, ahogy akarjátok, amit ti teremtetek meg úgy, hogy felfedje számotokra, hogy mi létezik a belső makrokozmoszban, és hogyan változtathatja meg ez a mikrokozmoszt. Azért választottátok a földi tapasztalatot, hogy mester „manipulátoraivá” váljatok az anyagi világ energiájának, és hogy leváljatok a negatív csoport-tudatosságról. Egy bizonyos mértékig tehát az élet a Földön, a harmadik dimenzióban, a harmadik dimenzió alacsonyabb rezgéseiben olyan játék, amiben szenvedés, szegénység, szűkösség, bizonytalanság van, és a feltételhez kötött szeretet összes profán vonása, amit csak megtapasztaltatok. De ti nem vagytok ehhez a valósághoz kötve. Egyetlen lélek sincs ehhez a valósághoz kötve, és nem is lesz. Ez csupán egy szakasz, amin átkeltek egy másik valóságba.
Életetek körülményeire ne az áldozat szemszögéből tekintsetek. Ne olyan egyén szemszögéből, akit spirituális fénymunkásnak gondolnak, vagy egy rendkívül intelligens zseninek, vagy bármi másnak, amivel az egó örömmel címkézi fel magát. Az igazi én szemszögéből kezdtek az életre tekinteni, ahol szent lenyomatotok minden körülöttetek lévő dolgon áthatol. Amit láttok az nem más, mint saját fényetek, ami visszatükröződik rátok, és fényetek potenciálját másokban, amint visszanéz rátok. Ezért aztán találkozhattok bárkivel vagy bármivel, amit negatívnak gondolnátok, ti mégis felismeritek majd a fényt bennük, amit ti tükröztök vissza számukra, ami képessé tesz benneteket arra, hogy az illető személyhez vagy szituációhoz feltételek nélkül, és ítélkezés nélkül álljatok hozzá. Tudjátok-e mit eredményez ez? Teljesen felszabadít benneteket, mert többé nem lesz rátok hatással a drámájuk, a negativitásuk. A sűrűségük többé nem lesz képes beszivárogni az energia mezőtökbe, mert megszentelt lenyomatotok olyan erőteljes frekvencián vibrál majd, hogy azon senki nem hatol át.
Autentikus énetek az a részetek, ami ismeri az igazságotokat, az a részetek, amit megszentelt lenyomatotok szentsége ösztönöz. Ez az a részetek, aki tudja, hogy kik vagytok az esszenciátokban, az alsó egó mozgató erőin túl. Hiteles énetek felfedi számotokra, hogy pontosan mi lappang az én mélységében, amitől annyira rettegtek, azokat a részeiteket, amik fölött szemet hunytok, amikre rá sem akartok hederíteni, mert ezek a részeitek autentikus énetek részei. Árnyékotok hordozza legnagyszerűbb kincseitek jó részét. Minden alkalommal, mikor egy aspektusodat megtagadtad, vagy mások megtagadták, ez az aspektus átkerült az árnyék-énbe. Sötétnek, elfogadhatatlannak, rossznak, szégyenletesnek és még nevezzétek bárhogy, tekintettétek ezeket. Mindazonáltal, minden egyes ilyen aspektusotok, amit az árnyék karjaiba löktetek, a legnagyobb erősségetek, ezek az autentikus minőségeitek. Ahhoz, hogy hiteles énetekkel eggyé válhassatok, be kell oda lépnetek, és vissza kell követelnetek ezeket a részeiteket, újra össze kell barátkoznotok önmagatokkal.
Minden megtagadott részed legnagyszerűbb erőidet képviseli, ezek a legnagyszerűbb adottságaid. Azért, hogy tökéletesen szabad lehess, muszáj, abszolút muszáj, hogy ismét megbarátkozz ezekkel.
Gondolj azokra az alkalmakra, mikor megalkudtál az igazságoddal, mikor visszavonultál egy szituációban, mert belső gyermeked a védelmedre szorult, amikor ki kellett állnod érte. Gondolj olyan alkalmakra, mikor nem álltál ki magadért. Azért történt mindez, mert féltetek a saját erőtöktől. Attól a hatalomtól, amit az árnyékotok testesít meg. Az erőtől, amiről tévesen elhitették veletek, hogy rossz, ronda, és képtelenség szeretni, és ami nem illett bele a társadalmi szabályok és elvárások kereteibe, azon részeidtől, amik megrázták a csoport-tudatosság ketrecét.
Többé nem nyelitek le az igazságotokat, azért, hogy fenntartsátok a békét és a nyugalmat. Ez hiteles beavatottként tett utazásotok legkimerítőbb része, mert kinyilvánítjátok az igazságotokat.
Így kitör a káosz, és ti hátraléptek, és megvizsgáljátok, ahogy mindenki más hiteles énje kihívás elé állítja az ő másik énjét, hogy az lépjen ki a tagadás illúzió keltette világának komfort zónájából. Így lehetőséget teremtesz mindenki számára, hogy kilépjen a csoport-tudatosságból, hogy úgymond kilépjen a nyájból, és csatlakozzon az oroszlánok büszkeségéhez, azokhoz, akik félelem nélkül bömbölik az igazságukat. Csupán az alsó egó kapcsolja magát a félelemhez. A hiteles én félelem nélküli, mert a hiteles én teljességgel biztos a maga erejében, ezért pontosan tudja, mit kell tennie, mikor kell tennie, és hogyan kell tennie, találja magát bármilyen helyzetben is.
Sok ember szívcsakrája bezárult. A legtöbb esetben csupán fájdalmat és szenvedést érez. Ez egy emlékeztető, hogy az életutad lehet örömteli, nem csak küzdelmes, szenvedéssel teli. Az előttetek álló úton lesz némi érzékelhető fájdalom, némi érzékelhető küzdelem, de ti mindössze annyit tapasztaltok majd, hogy áttöritek a csoport-tudatosság membránját és bejuttok autentikus észlelésetek világába. Abba a részetekbe, ami ismeri az igazságot, és amely maga is igaz. Ez a fájdalom és szenvedés valójában egy mentális folyamat, és nem annak hű visszatükröződése, ami a makrokozmoszon belül létezik.
Mentálisan inkarnációtok eddigi egyik legnagyobb eltolódásán mentek keresztül. Most jött el az ideje, mikor megváltoztatjátok az összes elmeszüleményeteket. Átalakítjátok ezeket igazságotok új sablonjaivá, beintegrálva ezeket istenségetek ősmintázatába, így ez lesz valóságotok ősmintázata, az életeteké, amit úgy terveztek meg, hogy teljesen hiteles fénylényként élhessetek benne.
Ez az utazásotok egy olyan világba, ahol az isten vagy istennő szemén keresztül láttok, ahol megfigyelitek a játszmát, de nem húz be többé annak pusztító dinamikája.
Én, Kuthumi veled leszek az utad minden lépésénél, vezetlek és szeretlek téged, légy mindig egy a békével.
Kuthumi vagyok, a szeretet és bölcsesség aranysugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.
Adonai
Kuthumi: 21: 1, Utazás az isteni megszentelt lenyomatba
Michelle Eloff közvetítése által

2018. július 6., péntek

Bagdi Bella Add rám áldásodatA mai energiákhoz kapcsolódóan osztom meg egy régebbi írásomat...
A mai energiákhoz kapcsolódóan osztom meg egy régebbi írásomat, melynek aktualitása van.

Sokan elérkeztünk személyes életünknek egy olyan szakaszához,- amelyben sok mindent átértékeltünk, beleértve a körülöttünk élő emberi minőségeket is.
Másképpen tekintünk rá az életünkben bekövetkezett történésekre. Mélyebb összefüggésekben keressük az élet értelmét, és a bennünk lévő mélyebb tudatszintekről hozunk meg bizonyos döntéseket.
Sok válaszreakciót még mindig nem értünk, de ez is a tudatosodási folyamat része.
Most már nincs megállás, ha ráfeküdtünk a szörfdeszkára, akkor csak előre van a tovább. Felborulni éppenséggel még felborulhatunk, de ez nem a legüdvözítőbb megoldások közé tartozik.
A felemelkedés újabb hullámait éljük.
Minden ami régi, ami már nem szolgál minket, ami már nem alkotja részünket, azt tanácsos szeretettel elengedni, megválni tőle.Gondolok itt a berögzült látás és gondolkodásmódra.
Életünk velejárója, hogy folyamatosan megújuljunk.
Ez a megújulás csak rajtunk múlik. Teret adunk-e az új energiáknak, teret adunk-e magunkban az újnak, és tartjuk-e magunkat arra érdemesnek, hogy személyes életünkben mélyreható változásokat idézzünk elő.
Reményeinkben benne van egy Új Haza, egy Új Jövő képe.
Hogy ezt elérjük, először mi Magunknak kell gyökeres változásokon keresztül mennünk.
Sok mindent kell még átértékelni az életünkben, hogy ez által magabiztosan és merészen kiállhassunk, és felvállalhassuk MAGUNKAT.
Felvállalhassunk mindazokat a hiányosságot, ami által életünk nehézségekbe ütközik.
Merjük bátran vállalni, hogy nem jól éljünk meg a jelenlegi eltorzult törvényeket.
Épp itt az ideje már, hogy a MAGYARSÁG elinduljon egy olyan úton, amelyben megmutatja a körülötte élő népeknek,- hogy a MAGYAR NEMZET meg tud újulni, fel tudja számolni mindazt a hamis, ál és az emberi életét megnyomorító összeszövődéseket, amelyek most a hatalmat képviselik.
Mindehhez, hogy ezt elérjük és győzelemre vigyük, először életünkben kell mélyreható változásokat meghozni.Ha mi már képesek vagyunk az életünkön változtatni, fontos döntéseket meghozni, még akkor is, ha ez bizonyos dolgokról való lemondással jár,- akkor már lelkileg, szellemileg egy magasabb tudatszintre emelkedünk,- és így már lehetőségünk nyílik rá, hogy a közvetlen környezetünkben is változásokat idézzünk elő.Ez az út senki számára nem könnyű, mert mélyen magába kell néznie, és a felszín alatt meghúzódó kétségei, félelmei a felszínre kerülhetnek.
Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy csak együtt és egymással összefogva érhetünk el eredményeket. Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin

Golenya Ágnes: SZÍRIUSZ-FÉNYES HAJNALCSILLAG. 2018. JÚLIUS 5-6,- NAP-SZÍRIUSZ EGYÜTTÁLLÁS!

2018. JÚLIUS 5-6: KÁNIKULA

Nem Nem csaptam fel meteorológusnak:), hanem az ókori névvel Caniculának, Kiskutyának nevezett Szíriusz csillag július 6-án elfoglalt különleges helyére, jelentőségére szeretném figyelmed felhívni.
Holnap a Szíriusz A jelű Nap (mert a mi 2. Napunk) a csillagrendszerünk Napja ELŐTT kél!
A legrészletesebb feljegyzést az egyiptomiak hagyták erről a különleges égi és energetikai helyzetről, és a köré épült ceremóniáról. Minderről a Táltosok barlangja és a Kék vér gyermekei trilógiában elég sokat írok.
Itt a FB bejegyzést osztom meg, amit immár a honlapomra is feltettem és mindkét helyen olvashatjátok, ITT a honlapon jelenik meg.
Áldott utazást kívánok a Kék Napunkhoz!

Más: a SZERELEM TERROR IDEJÉN c. kötetem budapesti könyvbemutató eseményéről készült videót ITT nézhetitek meg.
Jó szórakozást kívánok a KÁNIKULA idején IS-sőt ekkor igazán.

NAP-SZÍRIUSZ EGYÜTTÁLLÁS!

Sziasztok, holnap reggel a híres HAJNALCSILLAG esemény, amiről elég kimerítően írok (Táltosok barlangja plusz Kék trilógia), az a bizonyos Szíriuszi napfelkelte. Tehát amikor egy évben egyszer a Szíriusz valamivel a mi Napunk előtt kel fel!
A legerősebb energia reggeltől fél 21-ig lesz. 

Ilyenkor haza tudunk találni könnyebben..a "szíriuszi" felső Tudatunkkal kapcsolódni és erősíteni, netán állandósítani a kapcsolatot, átjárót. 
Ehhez én személy szerint mostantól a következő 3 napban azt fogom tenni, hogy minden rutint mellőzök, és erősen növelni kezdem azokat a "cselekedeteket", teendőket, amik a felsőbb tudat "növekedését" szolgálják, erősítik.
Ilyen lehet: szóböjt; sokkal több meditálás, kifejezetten ezzel a céllal; minél több szokásunk átszínezése azzal a fejünkben tartott gondolattal, hogy helyesli.-e ezt most vajon a szíriuszi "énünk?"
ITT AZ IDŐ a kvantumugrásara azoknak, akik már érzik egy jó ideje, hogy nagyon lépni (repülni) kellene!
A kicsitől a nagy átalakulásig a lehető legcsodálatosabb idő MOST van.
Az átalakulásunk célja (kinek-kinek hány élet alatt, de mindenkinek ez a cél), az itteni dimenziónk, világunk "uralása" (nem térek ki a könyveimben agyonrágott uralmi állapotra itt, röviden teljes erőben levés).
Akkor képesek leszünk bármit materializálni-feltéve, ha még ez fog minket izgatni, (de sejtésem szerint már akkor nem).
Tehát az a "fajta" épülés, gyógyulás, helyreállás nem, vagy egyáltalán nem feltétlen új lexikális infó, hanem amikor vérré tesszük azt, amit eddig halogattunk.
Elkezdünk a mindennapjainkban minél többször láthatóan-hallhatóan úgy és akként élni, gondolkodni, viselkedni, rezegni, amint a Szíriusz-tudatunk ezt "elvárja".

Földi teendőinkben röviden a helyes sorrend: múlhatatlanért való munkálkodás aránya kontra múlandókért munkálkodás.
Ennél nem bonyolultabb. (lsd Jézust Mártával és Máriával: http://szentiras.hu/UF/Lk10,38-42)

A Szíriusz kozmikus otthonunk Napja, naprendszerünk Napjának "felsőbb oktávja". kapcsoldj hozzá, kérd az erejét, minőségét, segítségét, áldását DE NEKED KELL MEGVALÓSÍTANI.
Tenni kell mindezért, nemcsak kérni.

És legfontosabb, sőt kulcsszó: hálát adni minden apróságért.
A hála ereje "gyorslift" a spirituális tengelyen (Életfán) felfelé. Minden egyéb benne van a Kék vér trilógiában.


A fotón egy számgépes szimuláció az ie 2000-ben egyiptomi Szíriusz Napkeltéről! Áldott holnap találkozást kívánok minden útra indulónak!

Ajánlom még szeretettel a 2014-es Szíriusztól a Kárpát-medencéig előadásomat, hol konkrétan a Szíriuszról az 59. perc után beszélek.


2018. július 5., csütörtök

A nő legyen nő és a férfi az férfi


Bagdy Emőke: az Isten nélküli univerzum eltorzítja a világunkat • Fotó: Kiss Gábor


A genderelméletek folyamatos vita tárgyát képezik nemcsak a laikusok, hanem szakemberek körében is. Dr. Bagdy Emőke budapesti klinikai szakpszichológust és párterapeutát szólaltatjuk meg a témában.
– Kutatók szerint a gender-mozgalom lényege a nemek közötti egyenlőség megvalósítása az élet minden területén. Ez a mozgalom ön szerint hol siklott ki? – Az 1900-as évek elején elindult feminista mozgalmak elsődleges célja még az volt, hogy a nők egyenjogúsága a választójogban jusson kifejezésre. E mozgalmak erősödése később a férfi-nő viszony hagyományos, patriarchális családszerkezetének lazulását és változását hozta magával. A nők részéről egyre kiterjedtebbé vált az a követelés, hogy az élet minden területén létrejöjjön a férfi és a nő közötti egyenlőség. A szocialista országokban ez a nők kényszerű munkavállalásában jutott kifejezésre, míg Nyugat-Európában beindult egy igen aktív harc a nők egyenjogúságáért. E kétféle mozgalom az 1989-es rendszerváltások után találkozott, amikor az ENSZ Nők az Egyenlőségért Világkongresszusán, Pekingben 1995-ben elindult az úgynevezett gendermozgalom, ami kisiklatta és nem kívánatos irányba terelte az egyenjogúságért folytatott harcot. – Miért mérföldkő a pekingi világkongresszus? – Ezen a kongresszuson mondják ki azt, hogy a biológiai nemiség feletti férfi-női szerepkülönbségeket fel kell számolni. Először hangzik el, hogy a biológiai nemiség is legyen szabad döntés tárgya, ami lényegében az emberi nemek elmosása, eltüntetése, a nemi jellegek figyelmen kívül hagyása. Ez olyan kitágítása és túlértelmezése az esélyegyenlőség fogalmának, ami megítélésem szerint túllép az ember hatáskörén, tehát bele akar szólni az evolúció törvényeibe. De arról a világnézetről is megfeledkezik, amely kimondja: isteni törvény, hogy legyen férfi és nő, szaporodjatok, sokasodjatok, és népesítsétek be a Földet. A nemi szerepkülönbségek kiküszöbölése azért is abszurd, mert mindannyian kromoszómáinkon keresztül, genetikailag kaptuk meg az életünk kibontakozásához szóló küldetésünket. Ezt nem lehet felcserélni valamiféle önkényes emberi döntéssel. – Genderkutatók szerint nincs akkora különbség férfi és nő között, ahogyan azt eddig hittük. Ez mennyire cáfolható érv? – Az élettörvény evolúciós és pszichológiai szempontból is kétségbevonhatatlan tény. A hím és a nőstény különbözik egymástól biológiájában, idegrendszerében, kézségeiben, agyműködésében. Ezeket az alapvető különbségeket azok a kromoszómák határozzák meg, amelyeket magunkkal hozunk. A genderelmélet ezeket a tényeket tagadja. Ad absurdum, hiába akar egy férfi más nemi sorsot, ha az alapvető biológiai és rendeltetésileg meghatározott képessége szerint nem arra született, hogy gyereket hordjon ki. A nő hiába akar nemzeni, mert ez nem adatik meg neki.  – A mozgalom egyik látványos megnyilvánulása a házasság fogalmának a tágítása. Mit jelent ez a „nyitás”? – Az történik, hogy a nemi különbözőségekhez kötött életfunkciókat elkezdik önkényesen megváltoztatni, és a történelmileg, társadalmilag és jogilag szentesített házasság és család fogalmát föllazítják. Magyarán: eldöntik, hogy ki férhet bele a házasságba. Ilyen formán jutottak el számos európai országban is a többnejűség felvetéséhez, ami összefüggésben áll a bevándorlással, tudniillik a muszlimoknál engedélyezett a többnejűség. A jelenleg érvényes törvénykezést azzal cselezték ki, hogy egy házasságot szentesítenek a keresztény törvények alapján, a többi feleséget pedig egyedülálló nőként kötik be a rendszerbe, és a családjogi törvény értelmében támogatják őket. Még néhányat alszunk rá, és eljutunk oda, hogy valamiféle társadalmi konszenzus alapján megváltoztatják a házasság intézményét szabályozó törvényeket. – A tét nyilván az egyneműek házasságának az elfogadtatása. Mekkora erre a társadalom fogadókézsége? – Szlovénia már legalizálta a melegházasságot, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága szintén szentesítette, de Európa-szerte olyan nagy a nyomás a nemi különbségek bagatellizálására, hogy ennek komoly következményei lesznek. Svédországban a nemi nevelés már az új szemlélet és gyakorlat szellemében változik. Kérdés, hogy ezek után minek tekintjük a házasságot. Nagyon súlyos dolgok történnek attól kezdve, hogy kimondjuk: bárki beléphet a házasság szentségébe. Nem attól apa és anya valaki, ha annak nevezik, hanem az olyan szerepmegosztásokról, amik nem ruházhatók át. A férfi-nő viszonylatában a jog feladata, hogy a mély érzelmi alapon létrejövő életközösség alapján alkosson törvényt. Ha mi a jog kompetenciájának a lesilányításával az irányított közvélemény-kutatás, illetve népszavazás kérdésévé tesszük azt, ami törvényileg és történelmileg szentesített, akkor hamarosan eljutunk a pszichiátriában tárgyalt fogalmak határainak a tágításához: az elmegyógyászatban ezzel a fogalommal határozzák meg a téveszméket.   – Miért befolyásolhatóak ilyen könnyen az emberek?   – Az Isten nélküli univerzum, amiből a legfelsőbb szabályozót kikapcsolták és emberrel, pénzzel, hatalommal helyettesítették, eltorzítja világunkat. Mivel korunk etikai relativizmusban szenved, lényegében az identitásépítés teljes folyamata is aláaknázható. Emiatt sok emberben nem tudatosul, hogy az a kultúra életképes, amelyikben tovább megy az élet. Ezekben a kultúrákban az egyetemes igazság alapköve az élet, aminek védelmét és szolgálatát minden szent irat – a Biblia, a Korán, a Talmud és mások is – szavatolják. Az élettörvényhez mindenki a maga szerepével járulhat hozzá. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy egy társadalom működése nem alapulhat többségi véleményen: vannak alaptörvények, amelyeket tiszteletben kell tartani, és amelyek nem tehetők népszavazás tárgyává. – Mennyire gyűrűzött be a genderideológia az iskolai oktatásba? – Több országban egyre inkább begyűrűzik. Ha egy gyerekben nem hangsúlyozom azt, amiben ő királyi kincs, hogy ő egy kisfiú és milyen kézségeket hozott magával, akkor lehet, hogy a nemi viselkedésében kislánnyá tudom alakítani, vagy fordítva, de ezzel magát az életet aknázzuk alá. Miért célja egy ideológiának, hogy a kisfiú vagy kislány felnőtt korában boldogtalan legyen? Az erkölcsileg szétesett és törvényerejében megrendült anómiás világ már nem teszi lehetővé, hogy életünket irányítsuk, és életcélokat találjunk. – Párterapeutaként hogyan látja, mi a legsúlyosabb következménye a hagyományos emberi kapcsolatokat felborító genderideológiáknak? – A nemi szerepkultúrák drámaian megváltoztak, aminek mind a nők, mind a férfiak életére komoly hatása van. Mozgalom indult arra, hogy megtanítsuk a fiainkat férfiasan viselkedni, mert már nem tudnak udvarolni, nem tudják, hogyan szerezzenek partnert maguknak. Előállt a férfi elmagányosodása és elnőiesedése, míg a férfiasodó nő oldaláról – a párkeresés vágyából – egy nem kívánatos nyomulós tendencia lépett életbe. Súlyos párkapcsolati zavarok állnak elő. A férfiak éretlenek elköteleződni, nem tudnak felelősséget vállalni, identitásérésük késedelmes – sokan harmincas éveikben sem tudnak elkötelezett párkapcsolatba kerülni –, a másik oldalon pedig a biztonság- és bizalomhiányban szenvedő nőkkel találkozunk. A teljesítményközpontúság elve olyan karrierépítési kényszerhelyzeteket teremt, ami kitolja a párválasztási és gyerekvállalási időt.
Ebből születik a szomorú szinglik világa: a férfiakat domináló nők és a férfiasságukban megsebzett férfiak.
A nemi nevelés határainak az elmosása boldogtalanná tesz férfit és nőt egyaránt.
– Szakemberként sokat vitatkozik a genderelmélet kutatóival. Sikerül-e bizonyos pontokban közös nevezőre jutni?
A legnagyobb problémát abban látom, hogy a genderelmélet hívei olyan agresszív nyomulással követelik toleranciánkat, hogy nyoma sincs az esélyegyenlőségből logikusan következő türelemnek, ami azt jelenti, hogy tisztelem a te nézeted, és te is tiszteled az enyémet.
Erről persze szó sincs. Lefektették a gendermodellt, és aki ezt nem hiszi el, nem ezt tanítja, vagy nem ezt vallja, akkor következnek a minősítések. Jómagam, aki mindig kiállok a férfi és a nő, a nemek életelvű meghatározása mellett, olyan minősítéseket kapok, amit nehéz leírni. Részt vettem olyan kerekasztal-beszélgetéseken, ahol hihetetlen agresszív erővel nyomultak fölém, hogy igenis vegyem tudomásul, a dolgok így vannak rendjén. Erre persze én nem vagyok kényszeríthető.
Tulajdonképpen egy erőszakos kisebbség nyomulásának vagyunk a tanúi, akik le akarják söpörni az asztalról a toleráns, engedelmes és nem vitázó többség meggyőződését és érveit.
Holott a népesség többségének a fejében eredendően az van, hogy a férfi legyen férfi, és a nő az nő.
 – Életellenes ideológia a genderelmélet? – A férfi és a nő közötti különbségeket akkor is muszáj hangsúlyozni, ha egy kisebbség nyomulása a genderelmélettel magát az életet támadja.
Van egy filozófiai alapkérdés: ha az emberi létből kivesszük a küldetés fogalmát, és azt mondjuk, amit a materializmus, hogy a világ véletlenül jött létre, és az emberi életnek legfeljebb a pillanatnyi vágykielégítés a célja, már ott is vagyunk a genderelméletet alátámasztó világnál.
(Ezt a cikket a Erdélyi Naplóról másolták: https://erdelyinaplo.ro/eletmod/pszichologia/a-no-legyen-no-es-a-ferfi-az-ferfi)


Villás Béla - Spirituális zarándokút avatása. 2018.06.23. Erdély-Kézdialmás


Lehet szeretni, nem szeretni......
Kemény, de igaz szavak.....


Visszatalálni ÖnMAGam Fényéhez
Visszatalálni ÖnMAGam Fényéhez


"Azok, kik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt." 
- (James Mattew Barrie)

ÖnMAGad felvállalása, érzésvilágod feltárása és nyilvánosságra hozatala nem könnyű feladat.
Kell egy belső tartalommal rendelkezned, egy bizonyossággal, mellyel tudatában vagy annak a ténynek, hogy az isteni Forrás vezet, megnyilvánul benned.
És ha eléggé mélyen és szeretettel fordulsz ehhez a Forráshoz, akkor azok a gátak amelyeket ÖnMAGadnak teremtettél, a szeretet és a biztonság Fényében feloldódnak és leomlanak.
A külvilág tükröt tart eléd,- Mennyire tudsz szerethető lenni?
A szavak, a gondolatok, a belső tartalom, a külső cselekedetek tükörképeiként kell, hogy megnyilvánuljanak. Ugyanis ekkor vagy hiteles.
Nem nagy frázisokban kell gondolkodni, hanem apró, lelket nyugtató cselekedeteket végrehajtani. Ami lehet, hogy csak abban merül ki,- hogy szeretettel rámosolyogsz az utadba kerülő emberre, kedves vagy hozzá, figyelsz rá.
A mosollyal Isten Fényét tükrözöd a külvilágba.
Lehet ezért a mosolyért, a kedvességért, a figyelemért semmit sem kapsz cserébe, de lelked nyugalma folytán, szerethetővé válsz az emberek számára.
S hogy megnyerd és megtartsd az emberek szeretetét, ehhez magadat kell adnod, ÖnMAGod Fényét kell szétárasztanod a világban.
Vállalnod kell léted, esendőséged, napjaid örömét és nehézségét, másságod, küldetésed titkos kódjait, és a mosoly mellett a sírással, szomorúsággal, az élet nehézségben eltöltött, meggyengült pillanatait.
Hisz mindegyik Te magad vagy, s ezzel ÖnMAGad tükröződ a világba.
Az álarcok ideje lejárt.
ÖnMAGunk isteni mivoltára kell ébrednünk.
A nehéz hétköznapok elviselhetőbbé válnak Isten segítségével.
Hisz csak ÖnMAGad erejéből képtelen lennél nagy cselekedek végrehajtására.
Isten Fénye átragyog rajtad, és erőt ad nehéz pillanataidban.
De, hogy tudj merítkezni ebből a Forrásból, újra vissza kell találni igazi Önvalódhoz, ahhoz az isteni megtestesüléshez, aki még tisztán, ártatlanul vállalta ÖnMAGa lényét, mert tudatában volt isteni mivoltának.
Áldással és Fénnyel: Feketéné Lendvay Katalin

Ismerd az Önvalód!


A tudomány és a spiritualitás már rég találkozott! Ideje felvennünk a ritmust! Wilcock első magyar videója! A megvilágosodott elméjében az egész Univerzum maga jelenik meg, fér el, és tűnik el.

A Forrásmező az Univerzum tudatosságának energiatere és információs tervrendszere, amelyet az a lélek magasabb aspektusa által a DNS-ünkbe éget - legyen az földi emberi DNS, az Univerzum terében bolyongó DNS vagy az Élet más formáinak DNS-e szerte a Multiverzumban.

Részletek: ... A megbocsátásban áll meg a karma kereke. ... Az álmok nagy titka, hogy az egész környezet önmagad tükre. ... Végső soron a MI elménk a Kozmikus Elme. A Kozmikus Elme a valódi éntudatunk. Ez igazság szerint azt jelenti, hogy csak Az Egyikünk van jelen [mind ugyanaz az egy vagyunk] ... Mindannyian, elménkkel együtt, sejtek vagyunk a Tejútrendszer elméjében.

"Mit tehetek a kozmikus fejlődésemért" - David Wilcock javaslatai szerint:
Első pont: szeretet
Második pont: mások szolgálata (társszolgálat)
Harmadik pont: lelkünk útja
Negyedik pont: a bolond egyenletének megfordítása
Ötödik pont: megkérdezni és meghallgatni magasabb Lelkünket
Hatodik pont: Őssérülés begyógyítása
Hetedik pont: Tarot kártyák és más hologram-leképező rendszerek
Nyolcadik pont: Álom
Kilencedik pont: Meditáció

Fogalomtisztázás:
Magasabb Én = Lelkünk Magasabb Énje = Felsőbb Én = Önvaló

Megvilágosodás = Kozmikus tudatosság = Abszolút tudatosság = Tiszta tudatosság = Éber tudatosság = Felébredés

Ajánljuk még Bernard Lietaer - Mi a helyzet a pénzzel c. videót
http://www.youtube.com/watch?v=33eG75...

és Michael Salla - Exopolitika c. videót.
http://www.youtube.com/watch?v=E3P1qw...

Fordította: Exopolitika Magyarország
http://exopolitikamo.wordpress.com
Feliratot időzítette és beégette: Sevaster1
http://youtube.com/sevaster1


A Szeretet Imája


Gyönyörű álmot osztunk meg egymással – olyan álmot, amelyben boldogság élni. 
Ebben az álomban csodálatosan napsütötte, meleg nap van. 
Madarak dalolnak, szellő susog, egy kis patak csörgedez. 
Elindulsz a patak felé. Partján egy öregember meditál, és látod, hogy a fejéből színpompás, csodás fény árad. Megpróbálsz csöndben maradni, hogy ne zavard, de ő észrevesz, és kinyitja szemét. Derű és szeretet árad pillantásából. 
Megkérdezed, hogyan sugározza azt a csodás fényt. 
Megkéred tanítsa meg neked is. Azt válaszolja, hogy sok-sok évvel ezelőtt ő is erre kérte mesterét. 
Az öregember elkezdi mesélni az életét. „A mesterem megnyitotta mellét, kivette szívét, majd a szívéből csodálatos láng tört elő. 
Aztán megnyitotta az én mellemet is, kivette szívemet, és egy kis lángocskát helyezett bele. Visszatette mellkasomba szívemet, és mikor már bennem volt, hatalmas szeretet áradt szét bennem, mert az a láng, amit a szívembe zárt, saját szeretete volt. 
A láng növekedett szívemben, míg nagy-nagy tűz nem lett belőle – tűz, amely nem éget, de megtisztít mindent, amihez hozzáér. 
Ez a tűz megérintette testem minden sejtjét, és a sejtek viszontszerettek. Eggyé váltam a testemmel, de szeretetem egyre nőtt. 
A tűz megérintette minden érzelmemet, és azok erős kitartó szeretetté változtak. És minden feltétel nélkül szerettem magamat. 
Ám a tűz tovább égett, és szeretetemet meg kellett osztanom másokkal. Elhatároztam, hogy szeretetem egy-egy apró darabját szétosztom a fáknak, és a fák viszontszerettek, és én eggyé váltam a fákkal, de szeretetem nem csökkent, hanem egyre nőtt. Szeretetemet szétosztottam a virágok között, adtam belőle a füveknek, földnek. A virágok, a füvek és a föld viszontszerettek, és mi eggyé váltunk. És a szeretetem egyre nőtt, és én szerettem minden földön élő állatot. Azok válaszoltak szeretetemre, és eggyé váltunk. De a szerettetem csak nőttön-nőtt. Szeretetemet akkor szétosztottam a kristályok között. Kaptak belőle a kövek, a homokszemek, a fémek. Mind viszonozták szeretetemet, és én eggyé váltam velük. 
Aztán szeretetemet szétosztottam a víznek, az óceánnak a folyónak és esőnek és a hónak. Viszonozták szeretetemet, és eggyé váltunk. 
És a szeretetem csak egyre nőtt. Megosztottam szeretetemet a levegővel, a széllel. Testemből valónak éreztem a földet, a szelet, az óceánt, a természetet, és a szeretetem csak nőtt, egyre nőtt. 
Felnéztem az égre, a Napba, a csillagokra, és szétküldtem szeretetemet a csillagoknak, a napnak, és a Holdnak. Ők visszasugározták szeretetemet, és én eggyé váltam a Holddal, a Nappal, és a csillagokkal, a szeretetem pedig csak nőtt. Aztán minden embernek adtam a szeretetemből, és eggyé váltam az egész emberiséggel. Akárhová mentem, akárkivel találkoztam, az ő szemükkel láttam magam, mert részese vagyok mindennek, mert szeretek.”

Az öregember most megnyitja saját mellét, kiveszi a szívét, amely gyönyörű színnel ragyog, és a szívedbe helyezni a lángot. És most az a szeretet benned ég. Most már te is egy vagy a széllel, a vízzel, a csillagokkal, az egész természettel, az állatokkal , és egy vagy minden emberrel. 
Érzed a szíved lángjából fakadó melegséget. Fejedből gyönyörűséges, színes fény árad.
A szeretet fényét sugározod, és így imádkozol:
„Köszönöm világ teremtője az életet, amit ajándékba kaptam tőled. 
Köszönöm, hogy mindent megadtál nekem, amire igazán szükségem van. Köszönöm, hogy ilyen gyönyörű testben élhetek, és ilyen csodálatos szellemem van. Köszönöm, hogy minden szereteteddel bennem élsz, tiszta végtelen lélek, meleg és sugárzó fény. Köszönöm, hogy szavaimat, szememet, szívemet használod, hogy megosztod velem szeretetedet, bárhová is menjek. 
Szeretlek annak, aki vagy, és mivel engem is te teremtettél, önmagam is olyannak szeretem, amilyen vagyok. Segíts, hogy megmaradjon a szeretet és a békesség szívemben, hogy új életet kezdhessek, hogy a további életemben szeretetben legyen részem.

2018. július 3., kedd

Sokféle intelligencia létezik

Veres Mónika - A Szaturnusz nyári varázspálcája


"Megkapod a varázspálcát, de csak ha leteszed az illúziókat" - avagy a Kisróka üzenete...
Július-augusztusi konstellációk összefüggései: a szaturnuszi tapasztalati tudás és a leszálló holdcsomópont által adott lehetőségek, és a Sas emelő erejével. 
Megújulás, az örök értékek megtartásával. (Vonatkozik ez személyekre és a magyar őshagyományra, az egész ős-szellemiségre egyaránt.)
Kapcsolódás, mélység, felismerések...
Különleges lehetőségek tárháza!
Abban a szellemben, hogy a látszólagos égi kép nem kényszerít, nem meghatároz, hanem az Idő minőségét mutatja (ugyanúgy, mint erre alkalmas bármely más módszer és eszköz). Lehet "árral szemben úszni", de lehet ezzel az áramlattal, ezzel az időminőséggel együtt haladni, azt alkotó (többféle) módon megélni, ki-ki a maga módján...
"Megírva semmi nincsen... nem így lesz - így lehet" (a rábaközi Tudók szemléletét idézve).
Így hallgattam, és ilyen szellemben nagyon tanulságosnak találtam, ezért ajánlom a nyitottan és értőn közelítők figyelmébe.
A nyár égi üzenete: átlépés lehetősége két világ határán… a női varázslat, a női őserő érkezése… a láthatatlanná válás képessége... és itt elhallgatok…


Légy kitartó, és bízz Önmagadban!


Légy kitartó, és bízz Önmagadban! Céljaid elérésében, a Te legbelsőbb érzéseid, és ne a külső körülmények vezéreljenek. Hited legyen erős ahhoz, hogy a terveid megvalósítsd.
Az idő teltével, az utadon haladva, ne lankadj, türelmed, és akaratod ne veszítsen erejéből.
Az eléd kerülő nehézségek, és feladatok elől ne menekülj! Old meg azokat hittel, önbizalommal, és felelősségteljes gondolkodással. Légy hálás mindennap, a kapott Életedért.
A hozzáállásoddal, pozitív gondolkodáso
ddal, csak Te tudsz változtatni azon, ha úgy érzed, nem megfelelő irányba halad az Életed. Célod elérése közben szeretet, boldogság járjon át, és így összhangba kerülsz Önmagaddal, ezáltal megtalálod a sikered kulcsát. …. csak élj, … csak legyél, … csak élj bele, a mai napba! Lásd a Nap arany sugarát, halld a csend hangját, és érezd a tested, lelked átjáró pozitív energiát! Most egy pillanatra hunyd be a szemed, engedd el a félelmeidet, és a múlt nehézségeit. Lásd a mosolygós, sikeres jövőt, de érezd,… erősen érezd, a Mát!
Bátorítsd, segítsd, és adj kitartást Önmagadnak, a céljaid eléréséhez!
Töröld a negatív szokásaidat, helyette inkább, legyen sok-sok apró pozitív élményed, melyek segítenek, a terveid megvalósításában. Kívánom, végig az utadon légy magabiztos, erős, és bizakodó! Ne azt nézd, mennyi kátyú van, hanem azt, milyen csodálatos a Te utad, amin haladsz.
Tudnod kell, megérdemled, hogy szeretetben, és boldogságban érd el, a céljaidat. 

(s.k.) ©Katalin Gné Molnár2018. július 2., hétfő

Isten kezében 2018.06.24-i adás

Nem csak azért érdemes valakiről portrét készíteni, mert híres, sok díjat nyert, okos vagy szép. Sokszor sokkal érdekesebb az olyan történet, ami azokról szól, akik nem mindig vannak a reflektorfényben, de életük példamutató.
Az Isten kezében című sorozat csaknem két évtizede arra törekszik, hogy bemutassa a Mindenhatót legkülönbözőbb emberi sorosokon keresztül.
Sarlós Boldogasszony napjaSarlós Boldogasszony elvágja azokat a szálakat, melyek már nem táplálnak, melyek visszahúznak téged. Felszabadít a múlt terhei alól és egy új kezdet lehetőségét adja a kezedbe. 
Élj ezzel a lehetőséggel.
Köszönd meg mi múltad része volt, hisz általa tapasztaltál, fejlődtél,- de most már itt az ideje, hogy elbúcsúzz tőle..... 
A szépséget, a jóságot, hozd át a jelenbe.
A fájdalmat borítsd be végtelen szereteteddel.
Bocsáss meg mindenkinek, és bocsáss meg magadnak is, hogy maga
dba engedted a fájdalmat, a veszteséget, talán még önmagadat is ostoroztad. Bocsáss meg magadnak, hogy nem voltál annak az erőnek a birtokában amelynek most már a birtokában vagy.
Ne hátra, csak előre nézz,- minden elkopik, minden átminősül, ami utad részeként visszahúzó az életedben.
Merj megújulni, merj átminősülni, merd felvállalni azt Aki Vagy!
Merj rászépülni az Életre!
Áldás!
Feketéné Lendvay Katalin


2018. június 27., szerda

Most arról az életről akarok beszélni, amit éppen élsz.


"Most arról az életről akarok beszélni, amit éppen élsz.
Születésedkor vállaltad, hogy jelen leszel ebben a világban, mert dolgod itt van. Bármilyen életet élsz. Nyomor, betegség, veszteség, kilátástalanság ez mind saját vállalásod. De ugyanúgy benne van az is, hogy képes vagy ezt megváltoztatni.
Nem látszik úgy, hogy igen, pedig DE!
Mivel az élet sajátja a próbatétel, fontos, hogy elfogadd ezt. Boldogságra teremtődtünk, de feladatok sűrű szövevényén át.
Aki jól oldja meg a feladatait, annak kijár a jutalmakból is.
 Ez törvény, természeti törvény.
Születésedkor melléd szegődtek – odalettek teremtve – láthatatlan segítőid. Tudtad ezt annak előtte, hogy ott lesznek, a feladat a földi testben az, hogy lelked felismerje őket, hiszen a fizikai test, erre nem képes (angyalok). Őket csak érezni lehet, intuícióval, hatodik érzékkel. Ezért kár minden erőlködésért. Ezek az angyali lények azért vannak melletted, hogy érezd: nem vagy egyedül. Hogy minden lépésedet vigyázzák, amint létüket elfogadod s engeded, hogy átlépjenek a kapun. Ők tudják, hogy pontosan ott vagy jó helyen, ahol éppen vagy. És te honnan tudod, hogy ez így van? Onnan, hogy amint a magadénak érzed ezt az életet, elfogadod, hogy ez a te utad, egyszerűen béke árad szét a testedben.
 Lelked tudja, hogy így van, a testednek van szüksége a megnyugtatásra. Tudom, a helyzeted közel sem eszményi.
Szűken mért az ég, amikor utadra bocsátott – mondod – hogyan lenne ez a te utad ekkora hiányokkal, ennyi boldogtalanul átélt pillanattal. Az út éppen ez. Ez a sok boldogtalannak vélt pillanat. Egészen addig kell taposnod köveit, míg rá nem lelsz, az első fénylő kavicsra. Ez a fénylő kavics pedig nem más, mint az eddig keserűen átélt pillanat másik oldala, amikor meglátod a lényeget – fájdalmaid sűrű posztóján keresztül. Azt, hogy minden fájdalom érted van, addig fáj, míg meg nem érted: leckét kaptál, amit addig ismételtet veled az élet, míg rá nem jössz, hogy a megoldás benned van, mindig is ott volt. Minden tüske addig szúr, míg ki nem húzod.
Nehézségeid addig aggasztanak, míg el nem fogadod azokat.
Míg a megoldást nem önmagadban kezded el keresni.
 Ez a keserű pillanat másik oldala. A végeredmény miatt ne aggodalmaskodj, fogadd el, hogy ez az élet a te életed.
Az angyalok nem oldanak meg helyetted semmit, segítenek, irányt mutatnak, jeleket küldenek, de ezeket neked kell észrevenned, és hozzá tenned éppen azt, amiért fizikai testedben vagy, vagyis megtenned amit meg kell. A cselekvés a lényege ennek a földi életnek. Nincs olyan, hogy rossz döntés. Ha rosszul választasz, azt azért teszed, mert akkor épp arra a leckére volt szükséged.
Amint megtapasztaltad következményeit, tudni fogod, hogy melyik a következő jó választás. Tudni fogod! Amíg csak mondják neked, nem tudod. Amint megtapasztaltad, már a tiéd.
Amikor tudod, hogy nem tudod, miért, de meg kell tenned valamit, nem tudod miért, de most más felé kell venned az útirányt, vagy nem tudod miért, de fel kell hívnod valakit, ki kell nyitnod egy könyvet mely már évek óta porosodik a polcodon…
Végtelen lehetőség adott, a hatodik érzék számára, hogy bizonyítsa létét. Az benne a vicces, hogy a hatodik érzék, egyáltalán nem akarja magát bizonyítani. A bizonyítási kényszer, mindig az ego sajátja. Ha mégis érzékelni akarod, a benned élő rejtett dimenzió létét, egy dolgot kell tenned: légy befogadó! Légy nyitott!
Ha úgy akarod. A döntés a tudatos elméé. Érdekes nem?
Hiába a tudatos döntés azonban, ha egod közbepimaszkodik.
A játék lényege, hogy az egot rendesen ki kell zárni belőle.
Mi marad akkor – kérded – egy törékeny, sebezhető, csupasz lélek? Na ne! A lélek akkor a legerősebb, amikor a legsebezhetőbb.
Ez már csak ilyen paradox törvény, de megtanít mosolyogni mindenen. Megtanít arra, hogy ne vedd magad annyira komolyan, te törékeny ember, mert éppen ebbe roppansz bele.
Mit tesz az ego? Számolgat, egyenleget von, valóságszámításokba kezd, mérlegel, kritizál, és hát jól odamondogat. Mert ezt kell tennie, ez a dolga. Mi vele a baj? Hiszen csak végzi Isten által kiszabott feladatát.
Mit tesz a lélek? Hagyja, hogy az ego ezt tegye, mert mindennek megadja saját létjogát. Közben várja, hogy éppen a racionális ego elvezesse arra az ösvényre, mely az irracionális világba vezet, hogy lehet ez, kérded, hogyan visz az ego éppen oda, ahol nincsen maradása? Mert az ego fél. Fél attól, hogy magányossá válik, hogy beteg lesz, hogy becsapják és elhagyják, szóval fél mindentől, ami veszélyezteti létét. Mert az ego csak a fizikai lét sajátja.
A szellemi régiókban nincs ego. Ott nincs rá szükség.
A fizikai test pedig tudja, hogy nem lehet örök, mert aki egyszer belép a földi létbe, az ki is lép onnan, vagyis fizikai képe megszűnik, vele együtt pedig az egy útra szerződött ego is.
Az ego félti létét, ezért keresi saját irracionális válaszait, közben elvezet téged a valódi felismerés ösvényére.
Nem akarja, és mégis. Mert kénytelen. Mert a mulandóság félelmetes számára, pedig éppen ez a sajátja.
Van, aki gyermekkorától fogva tudja, érzi, hogy ez a világ csak egy feladatpálya, van aki később ébred rá erre, s van olyan is – nem kevés – akinek csak akkor gyullad ki a láng, mikor a másik világ hívó szavára itt kell hagynia földi testét. Késő felismerés, de az örök lélek szempontjából nincsen olyan, hogy késő, mert a lélek számára nincs idő. A megcselekvés lényege, mert ez a földi élet oka. Más dimenziókban nincs lehetőség erre a sok csodára, amit emberként megélhetünk, átadhatunk. Csak a fizikai törvények rendjébe tudjuk megcselekedni a globális lélek egyetlen feladatát, az elfogadást, a szeretetet. Mert a szeretet nem fogalom, nem érzés, hanem cselekvés. Életed végén megtudod, ha addig nem sikerül erre rájönnöd. Ne várj addig!”