2014. október 30., csütörtök

Sejtrendszer megújítása szellemgyógyászattal
A sejtrendszer megújítása

Alapvető igazság a Földön, hogy testünk sejtekből épül fel.
A láncolat, amely a sejtmembránt alkotja, egy finom, érzékeny hurokkal ellátott műszer. Minden sejt már születése pillanatában magába foglal egy másik sejt információt, hisz az egyik sejt a másik sejtnek örökíti át azokat a kódokat, melyek felépítik a test összességét.
A sejtbiológia egy olyan szerves tudomány, amely megállapítja, hogy minden sejt információ újra építhető. Tehát a sejtek láncolata megváltoztatható.
A génekért felelős membrán, egy olyan fejlődési periódusban van, melyben önmaga építőjévé válhat. Azok a kódok, melyeket genetikai kódoknak nevezünk, építőköveiként szolgálnak egy szerves, új társadalom kialakulásának. Az orvostudomány még csak kísérletezik azokkal az emberekkel, akik genetikai torzulásokkal születtek. A mai időben, a mostban, a jelenben, nincs olyan társadalmilag kialakított orvosi tendencia, amely helyre tudná állítani az eltorzult géneket.
Mire jó a génsebészet?  (Sejtrendszer megújítása szellemgyógyászattal)
A génsebészet egy olyan gyógyítási mechanizmus, amely az Új kor emberei számára is egy határozott fejlődést mutat. Ez a módszer egy teljesen új találmány, amit a Szíriuszi Gyógyító Angyalok testet öltéseinek adtunk át.
Az emberi faj felfogóképessége eljutott arra a szintre, hogy ezt a mechanizmust be tudja fogadni. Sajátossága, hogy először a sejtmembránt kell egy olyan állapotba hozni, hogy az alkalmazkodó képes legyen, és a környezeti hatások ne tudjanak létrehozni benne torzulást.
A génsebészet alapja: az emberi elme.
Tudattágítás által, olyan módszerek elsajátítása, melyben a saját genetikai láncolatunkat változtathatjuk meg, felülírva a különböző betegségeket.
Ennek a módszernek az átadása nem egy alkalommal történik.
A hipertérbe utazunk, ahol is kapcsolódunk a Szíriuszi Irányító Csoporthoz, más néven Ankhokhoz, akik magát a gyógyítást végzik. Ezek az energiák nem mindenki számára nyitottak.
El kell fogadnunk, hogy nem mindenki vállalta, hogy gyógyítóvá és gyógyítandóvá válik.
Azok a kódok, melyeket most átadok, egy földönkívüli civilizáció, a Hathorok megtestesülési programja. Vagyis, akik ebből a csoportból testet öltést vállaltak, egyben lehetőséget kaptak arra, hogy egy inkarnációs ciklus alatt elérjék azt a fejlődési fokozatot, melyben olyan tudati technikát kapnak a kezükbe, mellyel embertársaikat egy olyan rezgésszintre emelik, melyben a hipertér állapotában történik a gyógyítás.
Ez egy evoluciós ugrás is egyben, hisz az új tudati technológia már nagyon sok ember szemét felnyitotta, és olyan tudatszintre emelte, hogy önmaga gyógyítójává válhat.
A hipertér az időn kívül létezik. Egy információs központ, amely olyan, mint egy adatbank ,-
a letöltések innen indulnak.
Minden sejtmembrán olyan információt takar, mely meghatározza, hogy az illető milyen életképes térben alkalmas saját fejlődési ciklusának megfelelően, egy tartalmilag azonos, de frekvenciában, rezgésben teljesen más test felépítésére. Adott esetben a beteg sejt átprogramozására.
Az Ankhok olyan lények, akik a tudati módosítás technológiájának olyan fokán állnak, amelyben segíteni tudnak a sejtmembránok építőköveinek teljes más szerkezetűvé válásában,- vagyis képesek az eltorzult sejtinformációt egy olyan szintre emelni, a génsebészet által kijavítani, hogy egy teljesen egészséges kromoszóma állomány jöjjön létre.
A hipertér egy folyékony halmazállapotú energia, amely az információs mező megújítására szolgál.
Az információs mező, a testeket körülvevő mező. Ez a mező olyan kódokat és megtestesülési információcsomagokat hordoz magában, melynek kibontása által, a sejt szerkezet kölcsönhatásba tud lépni egy olyan mezővel, egy olyan impulzussal, mely számára kedvező tendenciát mutat.
A hipertér aktiválásához, egy magasabb tudati állapot elérése szükséges, amit úgy tudunk elérni, hogy egy vizualizációs technikát alkalmazunk.
A génsebészet szellemi úton történik, számotokra még ismeretlen módszer.
Technikai útmutatás és levezetés nincs, mert elmétek még korlátolt a befogadására, viszont a tudati szintetek elérte már azt a küszöböt, hogy ez által a módszer által gyógyíthatóvá váltok.
Az összekapcsolódás módszerét csak a behívó, (a gyógyító) kapja meg, ezt hosszas felkészítés előzi meg. A hipertér aktiválása után, a Szíriuszi Gyógyító Csoport veszi át az irányítást.
A technikai levezetés innentől fogva feleslegessé vált. Fontos, és kizárólagosan szükséges, olyan képzett gyógyító hívja meg ezeket az erőket, és kapcsolódási pontot, akit MI ebbe beavattunk.
A folyamat alatt, olyan szintű gyógyítás történhet meg csak, melyet az illető, tudati, lelki, fizikai állapota, a magasabb rendű információval összekapcsolódva megenged magának.
Minden egyes gyógyítás után árnyalatnyi különbségek vannak.
Mivel sejtszintű gyógyulásról van szó, ezért a degeneratív betegségeknek idő kell a gyógyuláshoz.
Ha az illetőnél sejtszintű oldás nem engedélyezett, vagy még nincs felkészülve rá, akkor tudati emelés történik a gyógyítás alkalmával, mert olyan rezonanciatérben helyezkedik el, melyben az agyhullámok stimulációja által, a tudati előrelépés megtörténhet.
A génsebészet alapjai:
Egy információs rendszert közvetít az emberek számára.
Új, elekrolízises impulzusokkal látja el.
Felszabadítja a blokkokat, a tudati elzáródásokat.
Az illető személyiségében is változást idéz elő pozitív irányban.
Új ingeráramok segítségével, olyan technikai képlet állítható fel, melyben a test sejtjeinek összessége, egy bizonyos áramlati impulzussal megváltoztatható, felülírható.
Az ajurvéda tudománya azt az információs mezőt használja, melyben bizonyos meridiánpontok összeköttetésben vannak a sejt szerkezeti felületével. Ha innen közelítjük meg a dolgot, akkor inger áramok segítségével, egy olyan ingerfelületet képezhetünk, amely alkalmas arra, hogy a sérült génállományt felülírjuk.

Szíriuszi Gyógyító Csoport
Az üzenetet lejegyeztem és a behívó (gyógyító) feladatát tisztelettel felvállaltam.
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Az első gyógyításokat, amit maximum fél órában határozták meg,
amit 2014. december 6.-án és a 13.-án, A Válj Önmagad Gyógyítójává tanfolyam http://ahimregyogyitonaploja.blogspot.hu/2014/10/valj-onmagad-gyogyitojava-i-ii-resz.html keretében, a második napján adok át.
A további lehetőségekről a későbbiekben fogok beszámolni.
A Szeretet és a Fény kísérjen utadon!

2014. október 25., szombat

GUARDIEL,- Angyal mese


Gyönyörű mese az angyalokról gyermeknek és felnőtteknek
GUARDIEL

Amikor a Földön egy ember megtalálja az éghez vezető utat,
A Mennyben a fényből új angyal születik s bont szárnyakat.

Új angyal jött most is, fogadására összegyűlt a  a Mennynek sok angyala,
Azért, hogy megtudják a jövevény vajon ki, s hol lesz otthona.

Szeráfok, Kerubok, Arkangyalok, Angyalok sorai izgatottan várták,
Hogy az újonnan született kis angyalt végre bemutassák.
Ekkor hatalmas szerető fény volt, mi előttük megjelent
S a kis angyal szárnya e szépség láttán megrebbent.

-Köszöntelek! - szólt és egy Arkangyalokból álló körhöz vezette,
- Kérlek, állj középre és alaposan nézz minden társad szemébe!
Mondd el hát, mit érzel, kihez húz a szíved, 
Ő lesz ezután, míg tanulsz a mestered.
A kis angyal lassan többször körbeforgott,
De egyetlen mestert kiválasztani nem tudott.
- Sajnálom, nem megy, hisz a vágyam az volna, ha tehetném,
Hogy minden tudást megkaphassak, én azt szeretném. 
- Kedvesem, ne sajnáld, ez csak ifjonti hevület
Hidd el, megleled, mi az, mit a sors neked rejteget.
Addig is, míg döntesz az Arkangyalok gondjaira bízlak,
Ők majd megmutatják, mit általuk tanulhatsz.


A Fényesség ekkor tünedezni kezdett
S angyalkánk aggódó pillantással utána nézett.
- Kérlek, várj, hisz még nem is adtál nevet!
- Csak akkor kaphatsz nevet, ha feladatod megleled!
A kis angyal szeméből könnycsepp buggyant, s gördült arcán
"Vajon mindenki ilyen nehézségekkel küzd az első napján?"
Sok szomorkodásra azonban nem volt ideje,
Hisz apró gyermekangyalok vették őt körbe.
Mosolyogva, nevetgélve perdültek táncra
Boldogságot hozva társuk kis arcára.

- Kik vagytok ti, kik még a könny helyébe is mosolyt fakasztotok?
- Az Öröm angyalai vagyunk! - csilingelték a kedves gyermekhangok.
- Ez az! Megvan a célom, a feladatom,
Öröm angyala szeretnék lenni, ezt akarom!
- Ne siesd el kedves! - szólt háta mögött egy hang,
Hisz keveset láttál, s még oly sok tapasztalat hátra van.
Angyalkánk megfordult s felfelé kellett, hogy nézzen,
Hatalmas arkangyal állt előtte karddal a kezében.

- Ki vagy te és miért viselsz kardot?
Eddig azt hittem, az angyalok nem folytatnak harcot.
- Mihály vagyok, s a védelem az egyik feladatom, 
Kérlek, gyere velem, mindjárt megmutatom!
A Földre megyünk, nézd amott a felhők alatt,
Ott egy tevékeny angyalnak rengeteg dolga akad.

Amikor valaki fél, vagy hite megbicsaklik
Én adok erőt, hogy túllépje képzelt határait.
Védelmezem az embert, mikor veszélyben van,
S akkor is maradok, ha a veszély már elillant.
Kék-fehér fényemmel beburkolok minden felnőttet, gyermeket,
Akik óvó szárnyaim alatt belőlem erőt meríthetnek mindenhez.
Legyőzik ők akkor minden félelmüket,
Mert az én kardom a szeretet erejével erősíti, védelmezi őket.
- Ez az! Megvan a célom a feladatom!
Védelmező angyal akarok lenni. Ezt akarom!
- Türelem kis angyal , láss mindent egyszerre, ha azonnal döntesz, végül bánni fogod,
Hogy nem tanulsz többet s döntésed idejekorán meghozod.

Smaragdzöld fény jelent meg ekkor az égen,
S Rafael arkangyal jelent meg kíséretével.

- Gyógyító. segítő angyalok vagyunk,
A testet, lelket gyógyítjuk, ez a feladatunk.
Amikor valaki a Földön szomorú, vagy beteg
Enyhítjük fájdalmát és átvesszük a terhet.
De segíteni, kis angyalom, csak akkor van módunk,
Ha megkér rá az ember, egyedül nincs hatalmunk.
Nem tehetjük, nekünk bármily nehéz is ez,
Az Úr a szabad akarattal minden döntést az ember kezébe tesz.
Ők döntik el, készen állnak-e a gyógyulásra,
Avagy szükségük van még újabb és újabb tanulásra.
Mert minden betegségnek, tudd meg kis angyalomA lélek fájdalma az oka, én ezt hangoztatom.
Az ember akaratos, és nem látja be sokszor,
Mindenkinek feladata van és ez nem könnyű olykor.
Tudatni kell velük, hogy a létük érték,
S feladatuk meglelni életük értelmét.
Gyógyítjuk hát őket nagy-nagy szeretettel,
Hogy utukra rálelve egységben legyenek valódi lényükkel.

Halványsárga fény jelent meg ekkor az égen,
S Rafael eltűnt angyalaival a térben.
Uriel arkangyal vagyok, most én viszlek tovább,
Elmondom hát neked a rendszerek hatalmát.

Rendszer irányít mindent Égen s Földön,
Hogy az élet szépen, zavartalanul működjön.
Amikor a Nap aranysárga fénye feltűnik az égen,
A Hold a világ másik végén ezüst színben ébred.
Amikor látja az ember, hogy a Hold teljesen kerek,
Az óceán s a tengerek dagállyal felelnek.
Elengedhet ilyenkor az ember fájdalmat, félelmet,
Bármit, ami megnehezíti a földön az életet.
Mikor viszont lassan a szemükben újholddá alakul a képlet,
A szeretet erejével kérhetnek bármely változáshoz segítséget.
Még van egy fontos feladatom a rendszerek ellenőrzésén kívül,
Az, hogy az útkereső ember engem hívhat segítségül.
Megmutatom akkor én a következő lépést,
De az út egészét bevilágítani nem fogom - ezt ne is kérjék.

Kell, hogy az embernek legyen hite s ereje,
Hogy az útján a beláthatatlan részt is megtegye.

A fények ekkor sárgából rézszínűvé változtak
S Gábriel arkangyal jelent meg, akár egy álomban.

- Hírnök angyal vagyok s az a feladatom, 
Hogy az Isteni kinyilatkoztatásokat az embernek átadhatom.

Tőlem tudta meg Mária, hogy hamarosan Isten fiát várja,
És én vagyok, ki az összes anya  s gyermek felé védőszárnyait kitárja.
Legyen a feladat fogantatás, születés, vagy örökbefogadás, nem probléma előttem,
Bízhatnak bennem, mert Isten akaratát hittel és szeretettel közvetítem.Tojáshéj színű csillogás volt ekkor, mire angyalkánk felfigyelt,
Azrael hatotta át a teret jelenlétével.

A halál angyala vagyok, de nem kell tőlem félni,
Feladatom a haldoklót a Mennybe elkísérni.

Nem ijesztő ez, inkább felemelő,
Amikor az eltávozott lélek szeretteivel s a Teremtővel újra egyesül.
Tőlem kérhet még a gyászoló enyhülést fájdalmára,
Átölelem ilyenkor s én adok gyógyírt bánatára.

A kis angyal csak kapkodta a fejét, s tátott szájjal nézett,
- Ennyi mindenki van, akiktől az ember segítséget kérhet?
Megjelent hát újra a Szeretet Fénye
S angyalkánk lehajtott fejjel fordult feléje. 
  
- Mi lesz így velem, hisz egyre csak azt érzem,
Minden tudást szeretnék, ez a vágyam továbbra sem csökken.
Szeretnék az embereken segíteni, bármire is kérnek,
Ehhez pedig szükségem van minden arkangyal vezetésére.
- Látom, kis angyalom, jól belegabalyodtál,
Pedig még nem is ismersz mindenkit, s máris mindenkitől tanulnál.


A kis angyal megszeppent, hátha nem is lesz rá szükség,
De a Teremtő szerető mosolya láttán a remény hatotta át lelkét.
- A döntésem az, ha te is akarod,
Őrangyallá teszlek, de figyelmeztetlek, sok lesz a dolgod.
- Őrangyal? Hát ő meg mivel foglalkozik?
- Vezet, véd vigasztal, utat mutat, gyógyít..
Mindazt véghez viszi, mire te is vágyol,
Egy ember mellett áll folyamatosan a fogantatástól.
Az arkangyalok majd szépen felkészítenek,
Mert nemsoká menned kell, hisz születésre készül egy gyermek.
A kis angyal boldogan hajtotta meg fejét,
Egész lényével érezte a Teremtő szeretetét.
- Köszönöm! - kiáltott boldog-meghatottan,
Hát mégis van olyan munka, amire vágyódtam!
- Persze kis angyalom, mindenkinek megvan, mire hivatott,
Attól lesz teljes, amit a szíve választott.
Menj hát, ideje tanulnod, s a védencedet megkeresned,
Ismerkedj meg vele, hiszen ezentúl mindvégig te leszel mellette.
Mégis merre menjek, hol találom őt meg?
- A szívedet kövesd s lásd, pont olyan ő, mint te.
- Már érzem is, hogy merre kell menni,
Köszönöm, hogy vágyam engeded beteljesülni!
- Várj még, hisz a neved még hátra van:
Legyél te Guardiel, a legifjabb őrangyal! 

Írta: Haskó Szilvia
2014.10.25.: Mária Magdolna üzenete a jelen téridő - zóna változásairól


„Nagyon intenzív energia-áramlások érkeznek, magasabb rezgésű energia- és fénykapuk nyílnak a jelenlegi csillag – együttállások következtében. Minden pillanatban az evolúció folyamata zajlik.
Az emberiség a fejlődés során egyre érzékenyebbé válik, érzékei és érzékelései egyre inkább tisztulnak. Egyre többen veszik vissza magukhoz azt az erőt, ami a kezdetek kezdetétől az övék volt.
Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben a Terrán?
A Terrán jelen van mind három minőség: szellem, lélek, és az anyag…
Így mind három szinten, mind három síkon megtörténik a változás, hiszen az történhet meg az anyagban, ami végbemegy a szellemben, és végbemegy a lélekben. Ahogyan fejlődik a tudás, a szellem, úgy van lehetőség gyógyítani a lelket, hogy az anyagban annál minőségibb, bőségesebb életet élhessen az egyén.
Ahogyan a szellem egyre inkább lehorgonyozza magát, egyre inkább gyógyul a lélek, így a test is reagál a változásokra: változik az igény és a szükséglet a bevitt táplálék tekintetében, növekszik a test igénye a mozgásra, a gondoskodásra és törődésre. Ez egy oda – visszaható, hatás és kölcsönhatás folyamat: minél tisztább a test, annál több fényt tud lehorgonyozni és annál több szeretet képes befogadni; minél több fényt és szeretet vesz magához a lélek, annál tisztábbá válik a test, megszépül, sugárzik és ragyog…
Ezért kiváltképpen növekszik a jelentősége a test gondozásának, kényeztetésének és edzésének: napi szintű testmozgás szükségeltetik, tiszta és nyers táplálék, tiszta és friss ivóvíz.
Ezért érzik sokan, hogy émelyegnek és szédülnek, érzékelik a hidegrázáson át a különböző hőhullámokat, mert ez mind – mind a testhangolás folyamata. A fizikai test csak egy része a fénylény testeinek. A fénylény megnyilvánul az asztrális, éteri, mentális és emocionális testekben is.
Egyre intenzívebben érzékelik sokan a fénylényük kristályszerkezet felépítését. Minél több a lényben a szeretet, minél szélesebbre tárul szívközpontjának, szívcsakrájának kapuja, annál magasabbra tud rezegni. A magasabb frekvenciákon való rezgés, nem lexiká lis tudás kérdése, hanem hogy mennyire tudja kinyitni az egyén a szívközpontját.
Ahogyan emelkedik a fénylény a frekvenciákon, annál inkább érzi a hangolást, és ez fejgörcsökben, fejfájásban, hidegrázásban is megjelenhet itt a fizikai síkon.
Kollektíve minél magasabbra emelkedik a szeretetrezgés, annál magasabb rezgésű kapuk nyílhatnak…
E ponton vannak, kik hazamennek, vannak, kik leszakadnak/lemaradnak, és vannak, kik véghezviszik a dimenzióváltást. A dimenzióváltás nem egy külső folyamat, nem kívülről történik, nem egy külső erő tevékenysége… A dimenzióváltás belső folyamat, belülről történik: ezért olyan kiváltságos és különleges küldetés jelen lenni ebben a téridő zónában emberként, mert az emberiség itt és most van jelen abban a ciklusban, amikor nem csupán karma – oldások, nem csupán lélek és lélek közötti karma - zárások történnek…
Nem…
Itt és most arra van lehetőség, hogy az évszázadok óta rabságban tartó hitrendszerbeli gondolat-, és magatartás-, viselkedésminták oldódjanak fel, és gyógyuljanak meg. Minták és lenyomatok válhatnak fénnyé, kódok és pecsétek válhatnak semmivé, kollektív szeretet-sebek gyógyulhatnak meg…
A belső fény, a belső „forrás” felfedezése zajlik, stabilizálódik az egyénben. Amit eddig kívül keresett az egyén, most felfedezi önmagában, a magjában. Így az emberi kapcsolatok is átalakulnak és átrendeződnek. Hiszen minél inkább megtörténik a belső erősödés, annál inkább lazulnak a külső ragaszkodások: vannak, kik távolodnak, vannak, kik között szeretettel töltődik a kapcsolódás, így tisztul és transzformálódik az egymás melletti jelenlét.
Nem kötelező…
Az evolúció lehetőség…
Vannak, kik megrekednek, míg mások áramlanak, és fejlődnek, kinek – kinek hite és bátorsága szerint. Hiszen az emelkedés nem történhet meg merülés nélkül…
A lélekemelkedése először a merüléssel kezdődik, mert szükséges a legmélyebb árnyékokat is felszínre hozni, felhozni a fénybe, ezért a lélek a lélekmunka során alászáll… Újra éli árnyékait, esélyt adva önmagának a fájdalmakon való felülemelkedésre… A kifényesedésre…
Mindenkinek szabad akarata szerint: az út hosszadalmas és erős hitre, kitartásra van szükség.
Sokan hajszolják a „készen lenni” állapotát… Nem létezik olyan, hogy „készen lenni”…
A Minden Semmije folyton - folyvást pulzál, lüktet, áramlik ki és be, ahogy a tüdő légzés közben…
Ki és be… Össze és szét, majd ismét össze…
Ez az élet a gyógyulásról szól, a Terra a gyógyulók zónája… A Terrán lévő élet értelme és célja, a minél több szeretet mag(unk)hoz vétele, a szív kapujának minél szélesebbre tárása, a minél több szeretet – energia megélése, áramoltatása: lehozni és tartani a szeretet a Terrán…
Áldás a jelenléted Gaia Földanyának…
Szeretlek Fénytestvérem: Mária Magdolna”

Közvetítette: Kristályfény33 – dr. Vaktor Orsolya


2014. október 24., péntek

A nagy újraindítás
Steve Rother - A nagy újraindítás

A nagy újraindítás

Dolgoznak a fénymunkások

Üdvözlet Otthonról Kedvesek.

Helyet teremteni az új, megerősödött ember számára

Nagy öröm újra együtt lenni veletek. Egy nagy család gyűlt össze most a Föld bolygón.
A Fény Családja - de sok más néven is hívhatjuk - mi az E családnak nevezzük, Fénymunkásoknak. Sokan azért jöttetek ebben az időszakban a bolygóra, hogy a közösséget a lehető legmagasabb szintre emeljétek. Ez csodálatos, ám nehéz feladat. Arról szeretnénk beszélni, hogy mi várható most és mit tudtok tenni. Kedvesek, részt vehettek abban, hogy helyet teremtetek az új, megerősödött ember számára a világban, mert ez történik most.


Fontos beigazítások történnek most a Földön. Beszéltünk már a tektonikus lemezekben lévő feszültségekről és arról, milyen hatással van az emberekre - sokan túlreagálják. Ide érkeztetek és elkezdtétek kiegyensúlyozni a férfias és nőies energiákat. Ez azért nehéz számotokra, mert a dolgokat eddig polaritásban láttátok, egymás ellentéteként. Az emberek számára nehéz hirtelen úgy nézni a dolgokra, hogy minden kapcsolatban áll egymással és teljességben létezik. Bár ti tudatában vagytok annak, hogy most itt tartotok. Ti vagytok azon fontos emberek egy része, akik segíteni tudnak abban, hogy leföldelődhessen, beépülhessen az új gondolat, az új energia a bolygón. Igen, ezzel a szándékkal érkeztetek, ám ez azt jelenti, hogy a saját igazságotok sokszor szembemegy mindazzal, amit a szüleitektől vagy az élet más területéről tanultatok. Ez az egyik legfelszabadítóbb része annak, akik vagytok és az új emberiség már elérhető a Földön. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy ezt megosszuk veletek.

Isten lehelete

Kedvesek, az univerzum nagyon gyorsan vagy épp nagyon lassan mozdul, attól függően, hogy milyen a kapcsolódásotok hozzá. Az utóbbi 15 évben elég lassan mozdult bizonyos területeken. Nagyjából tíz évvel ezelőtt mondtuk azt, hogy a lüktető univerzumot isten ki- és belégzése teremtette. Legutóbb, amikor váltás történt két légzés között, akkor született meg az univerzumotok. Ez nagyon izgalmas volt, mert olyan sokféle elképzeléssel néztek az éjszakai égre. Most is valami ilyesmi történik és ez csodálatos.

Az elmúlt négy évhez képest irányváltás történik. Sokan küzdöttetek a bolygó rendkívüli sűrűségével, amikor éreztétek a változásokat és igyekeztetek magatokat az újban elhelyezni. Néhányan lepucoltátok a táblát azzal, hogy fantomhalált idéztetek elő magatoknak, átmerészkedve az ajtón, amit azért hoztatok létre magatoknak, hogy Hazajussatok. Mások felfokozott érzékekkel érkeztek, magasabb szintű látással, gyors érzésekkel és érzékeléssel - ez tett titeket gyógyítókká és adta azt az ajándékot, hogy képesek vagytok összekapcsolódni. Most, ahogy az emberiség fejlődik, a fizikai testetek is igyekszik alkalmazkodni az energiához. Az egyik dolog, amiről korábban már beszéltünk, a Vagus ideg, ami segít abban, hogy mindent érezzetek. Volt már valaha megérzésetek? Éreztetek már egy energiahullámot, ami után a szívetek elkezdett erősen dobogni láthatóan semmi különös ok nélkül?
Ez mind a Vagus ideghez és annak fejlődéséhez kapcsolódó tapasztalat. Szeretnénk elmondani, hogy mi ennek az oka, miért történik mindez. Eltöröltök egy csomó határvonalat, amik eddig elválasztottak titeket egymástól - ez történik most isten kilégzésével.


Nem minden, de sok nehézség, amit a világban most láttok ezzel a kilégzéssel kapcsolatos, illetve erre való reakció. Kiegyensúlyozott férfias-nőies energiákkal érkeztek ide, bár a poláris nézőpontotokból ezeket ellentéteseknek látjátok. Még mindig sokan vannak azok, akik az egyik energiába fektetnek több figyelmet a másikkal szemben, ahelyett, hogy összeolvasztanák őket. Azok, akik erősen a férfias dominanciára fókuszálnak a Földön, túlreagálják a dolgokat, és főleg ezt láthatjátok most a bolygón ebben az időszakban.

2015 márciusa
Most még arra vagytok hajlamosak, hogy mindent polarizáljatok és azt mondjátok ,,Ó ez csak róluk szól, nem rólunk. Mi mások vagyunk, hiszen ők csak egy kis része az emberiségnek." Kedvesek, emlékezzetek, hogy ők is emberek, a részeitek és részei a földi tapasztalásaitoknak. Arra kérünk, hogy kezdjétek el a nagyobb képet nézni és azt, hogyan tudtok egymással összekapcsolódni, arra alapozva, hogy mi bennetek a közös, ahelyett, hogy azt néznétek, hogy miben különböztök. Ez egy kicsit szembemegy a természetetekkel, mert egy különválási aggodalommal érkeztetek ide, azt játszva, hogy különállóak vagytok egymástól amíg az emberi létet és önmagatokat megtapasztaljátok. Itt van azonban az ideje a változásnak és ez is történik. A nagyobb léptéket nézve, egy energiaváltás érkezik és az ehhez való alkalmazkodáshoz egy kis időre van szükség. Jó lenne, ha pontos dátumot mondhatnánk nektek, hogy mikor fog megtörténni ez az energiaváltás, hogy mindenki jobban érezze magát. Azonban csak egy hozzávetőleges dátummal szolgálhatunk, ami az emberiség fejlődésével kapcsolatos váltás, ez pedig 2015. március vége.

Esély az Otthonba vezető kapuk újrakalibrálására

Erre az új energiára való felkészülés keretében sokan átértékelitek az életeteket. Ennek így is kell lennie, de hadd mondjuk el, hogy mi történik. Mindez az általatok előre felállított lehetőségek miatt történik. Sokan nagyon érzékeny Vagus ideggel érkeztetek azért, hogy képesek legyetek a gyógyító munkátokat végezni, ám túlterhelődtetek azáltal, hogy magatokra vettétek mindenki más energiáját, annak ellenére, hogy ezt nem volt kötelességetek megtenni. Egy ilyen erős érzékenységgel érkezve sokan kapukat hoztatok létre magatoknak, amik Haza vezetnek. Ezeket mi fantomhalálnak nevezzük, mert ezek lehetőségek arra, hogy kilépjetek a testetekből és Hazatérjetek. Előkészítettetek különféle helyzeteket, körülményeket, néha elvetettétek a betegség magjait a saját lényetekben, hogy véghezvigyétek ezt a folyamatot. Sok gyógyító közületek úgy gondolja, hogy a betegség rossz dolog. Nem az, Kedvesek. Sok esetben ez az egyetlen módja, hogy kiengedjétek a szellemeteket a testetekből. Mindannyian alaposan végiggondoltátok mindezt, mielőtt megszülettetek volna. 2015 márciusa és a mai nap között az történik, hogy az emberek mindenütt megkapják azt a lehetőséget, hogy újrakalibrálják a saját Hazatérő kapuikat. Sokan már fáradtak és frusztráltak. Ha úgy érzitek, hogy megtettetek mindent, ami megtehető, lehetőséget kaptok a távozásra. Emlékezzetek Kedvesek, hogy a szabad választás bolygóján éltek. Ez az egyetlen bolygó, ahol a szabad választás létezik - egyetlen kivétellel, ami még alakulóban van. A szép ebben az egészben az, hogy mindezen képesek vagytok változtatni és ha maradni szeretnétek, most újrarendezhetitek az energiáitokat. Hadd mondjuk el, hogy mindez hogy néz ki és mit lehet vele elérni - nem csak a ti számotokra emberként, hanem a szellemetek számára is.

A szellemetek egy bizonyos mennyiségű energiát és fényt hordoz, amit képes ebben a sűrű, fizikai testben tartani. Ez kezd megváltozni, mert ebben a pillanatban is fotonok növekszenek a testetekben. Hamarosan a molekuláris és mikrobioloógusok többet kezdenek majd érteni a fizikai test fotonikusságáról és arról, hogy ez hogyan képes növekedni. Ez mindent meg fog változtatni az életetekben. Jelenleg a legtöbben nagyon fáradtak vagytok és sok barátotok elmegy, ám ennek így kell lennie. Ne gondoljátok a halált és annak bármely formáját rossznak. Igazából ünnepelni kéne, hiszen az a szellem Hazautazása.

Kedvesek, olyan rendkívüli munkát végeztetek. Sokan korai távozást terveztek maguknak. Olyan erős érzékenységgel érkeztetek, hogy olyan lehetőségeket terveztetek be a Hazajutásra, hogy minél gyorsabban visszaindulhassatok. A most és a március közötti időszakban újratervezhettek, új szerződéseket köthettek és új dolgokat indíthattok be.
Nem ez volt a normális felállás addig, amíg be nem léptetek ebbe az új energiába és ebbe a fénysíkba. Magas töltésű fotonrészecskék érkeznek minden nap a Földre, új tapasztalatokat ajánlva a bolygónak. Egész egyszerűen néhányan úgy érzitek, hogy mennetek kell, és megvan rá az engedélyetek. Senki sem fogja azt mondani, hogy nem teljesítettétek a küldetéseteket vagy muszáj maradnotok. Ez fog történni, ha úgy döntötök, hogy maradtok.


Fantomhalál

A következő hónapokban valamikor egy fantomhalál folyamaton fogtok keresztülmenni. Lehet, hogy a szívetek megáll egy pillanatra a műtőasztalon, ekkor egyértelmű, hogy fantomhalálról van szó. Mások sokkal határozottabb utat járnak. A szellemetek ezt mondja ,,Menj előre, lépj előre." Amikor egy ilyen Hazajutási lehetőséggel találkoztok, ez igen gyorsan tovább is áll. Lehet, hogy csak egy pillanat volt vagy lesz közlekedés közben, amikor hirtelen felismerésetek támad ,,Akár meg is halhattam volna, de hadd folytassam az utam." Ezután csak mentek simán tovább, de már tudni fogjátok. Ezek a lehetőségek ünnepelni való dolgok, nem félni kell tőlük. Ti rendeztétek el ezeket előre, még a születésetek előtt. Ezek részei a szerződéses megállapodásoknak, amiket a bolygóval kapcsolatosan hoztatok és azzal a részetekkel, amelyik azt játssza, hogy ember.

Az életetek átértékelése

Azért hoztuk fel ezt a témát, mert a többségetek a maradás mellett dönt. Bárhogy is döntötök, az nem rossz vagy jó. A szabad választás bolygóján vagytok és mi tisztelünk benneteket. Ha már holnap Hazatértek, megünneplünk titeket, de nem számít az sem, hogy mennyi ideig maradtok. Teljesen tőletek függ. Sokan izgatottakká váltok a lehetőségtől, hogy több fényt és magatokból nagyobb részt hordozhattok a testetekben, továbbra is a fizikai szinten maradva. Mi történik, amikor megéltek egy ilyen fantomhalált? Legyen az komolyabb dolog vagy csak egy pillanatnyi esemény, az életetek újraindul. Amikor ez történik, visszanéztek az életetekre és próbáltok egy utat meghatározni. Elkezdtek majd mindenre emlékezni, régi emlékképek és gondolatok törnek elő, talán még a régi fotóalbumotokat is kihajítjátok. Úgy fogtok az életetek eseményeire visszatekinteni, mintha azt Otthon tennétek a visszatérésetek után, azzal a különbséggel, hogy Otthon nincs fotóalbumotok. Ez a legnagyobb különbség, de pontosan ezt teszitek, amikor Hazaértek - átértékelitek az egész tapasztalásotokat és minden részére emlékeztek.

Eldöntitek majd, hogy amikor Hazaindultok mely részetekkel végeztetek, mely részetekkel akartok újra visszatérni vagy befejeztétek ezt az egészet. Teljesen rajtatok múlik, nincs senki, aki ítélkezne felettetek. A szabad választás bolygóján vagytok, ami az Otthon utánzott változata, de arra kérünk, hogy tegyétek ugyanezt itt is. Azok, akik maradtok, tegyétek ugyanezt. Nézzétek át az életeteket részletesen. Minden kapcsolatotokat, munkát, amit elvállaltatok, az ittlétetek okát, a szenvedélyeiteket, bármi legyen is az. Ez az az időszak, amikor újrahorgonyozzátok magatokat a Földön. Ha menni akartok, megünneplünk benneteket és egyszerűbbnek fogjátok találni, mint amire számítottatok. Az a helyzet, hogy a Hazatérés csak akkor bonyolult, ha nem tudjátok mire számíthattok. Amint tudatában vagytok a folyamatnak, egy örömteli utazássá válik, egy energiautazássá egyik dimenzióból a másikba. A legtöbb nehézség az átkeléssel azért történik, mert az emberek félni kezdenek. Mi történik, amikor egy teremtő félni kezd? Ekkor megteremti a legnagyobb félelmeit és ebből a félelemkörből időbe telik megszabadulni. Azok, akik már rutinos átkelők vagytok, ti már könnyedén és kényelmesen léptek át és igen gyorsan tovább is haladtok. Hazatértek és alkalmazkodtok is az Otthonhoz. Azok, akik maradtok, merjétek magatoknak megengedni a tapasztalatot azáltal, hogy egy kis időt egyedül töltötök, mert szükségetek is van rá.

Szükségetek lesz rá, hogy átértékeljétek a helyeteket a Földön, megértsétek miért is jöttetek ide egyáltalán és ez az ok most is érvényes-e még vagy szeretnétek átfogalmazni az ittlétetek célját. Ugyanekkor lehetőségetek van a létezésetek minden szegletét újra bejárni. Megvizsgálásra kerül, hogyan viselkedtetek az általatok teremtett kapcsolatokban. Újra mondjuk, hogy nincs jó vagy rossz. Páran majd ezt mondjátok ,,Nos, látom, hogyan alakulhat a kapcsolatom a szeretőmmel/férjemmel/feleségemmel. De mi a helyzet a gyerekekkel? Hogyan változik a gyerekekkel való kapcsolatom?" Nagyon egyszerű. Egy megerősödött társadalomba mozdultok át, ezért mindennek változnia kell, beleértve a gyerekekkel való kapcsolatotokat is és a hosszútávú elköteleződéseket is, ami sokatoknál jelen van. Ezek izgalmas idők Kedvesek, mert a kapcsolat a Földdel is változóban van.

A fizikai test változása

Kezditek megérteni az emberi létezés magasabb szintű igazságait. Ez sok tekintetben egy emlékezés, mert a szellemetek nem a sűrűségből való, a szellemetek a valódi énetek.
Ez az alap személyiségetek, amit eónokon keresztül hordoztok magatokkal, nem csak a Földön. Most elhatároztátok, hogy ezt a döntést tudatosan hozzátok meg, ahelyett, hogy eltörölnétek a bolygót és az emberiséget is, hogy újrakezdjétek. Konkrétan napról napra változtattok és mi rendkívül izgatottan figyeljük ezt. Látjuk a nehézségeiteket és látjuk, amikor elveszettnek érzitek magatokat, de mi azt is látjuk, hogy kik vagytok valójában. Sokkal jobban szeretünk titeket, mintsem el tudnátok képzelni. Már most megváltoztattatok Mindent, Ami Van. Most itt a lehetőségetek arra, hogy újrakalibráljátok az energiáitokat és mozgásba lendítsétek a dolgokat, hogy előre léphessetek. Új, megerősödött emberként sokkal több fényt hordoztok magatokkal és képesek lesztek ezirányban is növekedni. Jelen pillanatban, ha valaki elhatározná, hogy teljességében belép a fénytestébe ebben a világban, az nagy nehézségekbe ütközne, mert az emberiség kollektív rezgése ezt még nem támogatja. Észrevennétek, hogy a fénytest rendkívül érzékeny. Ez az oka a sok allergiának és a hasonló tüneteknek. Az Ipari Forradalom óta van légszennyezés és amióta először kezdtetek fosszilis üzemanyagot használni. Azonban megvan a képességetek, hogy ezeken változtassatok. A fizikai test is változik, egy olyan érzékenységi szintet tapasztal meg, amivel korábban sosem találkozott. Jelenleg a népesség kb. 20%-a érzékeny vagy allergiás a gluténre, amihez pedig könnyen kéne alkalmazkodnotok. Ahogy egyre több fényt hoztok be a testbe, ezeknek a dolgoknak is változniuk kell és a termelőitek is másként fognak gondolkodni. A zöldségeseitek már elkezdtek alkalmazkodni az emberiség megújuló igényeihez. Továbbiak várhatóak és gyors változásokkal fogtok találkozni ezekben az időkben.


Az emberiség nagy újraindítása

Ez az újrakalibrálás, az emberiség nagy újraindításának ideje. A belégzés és kilégzés közötti váltás zajlik, amivel a Földön minden ember szembesül. Ezzel együtt megvan a lehetőségetek arra, hogy választásotok szerint Hazajöjjetek vagy maradjatok. Senki sem tart itt titeket.
 Ha úgy döntötök, hogy maradtok, újraértelmeztek majd mindent, tegyétek is ezt bátran.
A szerződéseitek megszűntek, akkor is, ha sokan erről nem tudtok. Új szerződéseket köttök, ezért merjetek tudatos szerződéseket készíteni a bolygón. Amikor valakivel szerződést kötöttetek a fátyol másik oldalán, egy természetes húzást éreztek egymás irányába, hogy valamilyen módon megvalósíthassátok a megegyezéseteket. Ezeknek a szerződéseknek a legnagyobb része semmissé vált. Ez azonban sokak számára frusztráló, mert keresitek a párotokat, akivel a megállapodást kötöttétek. Megnyugtatunk, hogy továbbra is valószínű, hogy ezek a találkozások létrejönnek, ám már nem lesz olyan erős a húzóerő, mint korábban. A kötelezően lerendezendő dolgok, mint a karmikus szerződések teljességgel elengedésre kerültek, amennyire csak a mágnesesség engedi. Ez nem azt jelenti, hogy ne érezhetnétek karmikus köteléket valakivel. Az is meglehet, hogy szeretnétek kitisztítani kettőtök viszonyát, de teljességgel tőletek függ. Szükség van-e erre, hogy sikeres legyen a földi életetek? Kedvesek, már most elértétek a sikert. Ezt szeretnénk nektek elmondani, ezért vagyunk itt. Már megnyertétek a játékot és most egy új Földet építetek. Nagyon izgatottak vagyunk, mert ez az új Föld sokkal inkább harmóniában lesz az Otthonnal, ahonnan származtok. Ez lehetőséget ad nektek arra, hogy még több kreatív erővel rendelkezzetek, mint korábban. Kedvesek, az egész emberiség fénytestbe való visszatérése sokak számára nagyon nehéz. Segítsétek egymást, hiszen ezért jöttetek és sokan ezért vagytok most itt, hogy segítsétek az emberiség újrakalibrálásának ezt az óriási átmenetét.


Úgy gondoltok ránk, mint, akik felülről néznek titeket, de valójában nem fent vagyunk. Lenyűgöző, hogy azért gondoljátok, hogy fent vagyunk, mert a mennyország fent van. Kedvesek, az mindenhol van. Ez még gyerekkorotokból ered, amikor még csak ébredeztetek a fizikai testben és a hátatokon feküdtetek vagy valaki a karjában tartott benneteket. Felfelé néztetek a világra és minden jó felülről érkezett hozzátok. Olyan csodálatos létezők vagytok. Alig várjuk, hogy lássuk mivé növi ki magát ez az új játék. Folyamatosan mögöttetek vagyunk és igyekszünk megkönnyíteni számotokra az ajtók nyitását, próbáljuk az életet egy kicsit könnyebbé tenni a számotokra. Nem kell már küzdjetek, mint, ahogy a régi energiában kellett. A kisebb ellenállás útja igen gyorsan előtűnik. Engedjétek. Engedjétek el azokat a dolgokat, amikhez csupán a ragaszkodás kedvéért ragaszkodtok és engedjétek magatokat újrakalibrálódni és új helyzetbe kerülni. Ez már az új világ és nagyon is a részei vagytok.

A legnagyobb tisztelettel kérünk, hogy bánjatok egymással tisztelettel. Támogassátok egymást, ahogy csak tudjátok. Ezért jöttetek. Ez egy vadonatúj játék, amit most játszotok Kedvesek. Játsszatok jól együtt.

Espavo.
A Csoport.

Fordította: Tamás Kriszti Tara - www.egyensulyban.com

Forrás: http://www.lightworker.com/beacons/2014/2014_10-GrandReset.php

Hivatásos Múzsa: http://hivatasosmuzsa.wordpress.com/category/csatornazasok/A MI feladatunk a Fény áramoltatása, a Fény általi teremtés!Az érzelmi blokkok végleges feloldása és elengedése, és Fény beépítése nagyon fontos ebben az időszakban! Fontos, hogy minden olyan érzelmi traumától, mintától, hiedelemtől, és megkötő energiától végleg megszabaduljunk, ami még a régi energetikában tart fogva.
Az idő felgyorsult, fontos, hogy ne halogassuk a magunkkal való foglalkozást!
Váljunk meg mindentől, ami már nem építőleg hat ránk, és ezt nem csak lelki szinten értem!
Hatalmas segítséget kapunk most az Égi Világtól, ha hajlandóak vagyunk változásra, a fejlődésre. Minél több Fényt fogadjunk be magunkba, és tudatosan árasszuk szét testünk azon részeire, melyek gyógyításra szorulnak!
A tökéletes test, lélek, szellem egységének a felépítése, a magunkkal való tudatos munkának nagyon jelentősége van ebben az időszakban!
A Válj Önmagad Gyógyítójává tanfolyam elindítását és megismétlését is a váltás előtti folyamat véget tanácsolták az Égiek.
Ha ajánlhatom, engedjük meg magunknak, hogy ebben a kiemelkedő időszakban, magunkat helyezzük előtérbe!
Szeressük magunkat, és sokkal több önismereti munkát végezzünk.!
Ne feledjük, a MI feladtunk a Fény áramoltatása, a Fény általi teremtés, mely megemeli az emberiség, Kárpát- Haza, és a FÖLD rezgését! De csak akkor tudjuk áramoltatni a Fényt, ha már MI magunk is egységben vagyunk!
Hisz csak tudatos cselekedetek és teremtés által tudunk Új Hazát teremteni.
Ahogy Jézus Urunk mondta a MAGÚJULÁS üzenetemben,-
"A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be. Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek. Magyarország MAGújulásának a titka csakis belőletek ered!"
Nagyboldogasszonyunk 2011-es  üzenetemben a Fényvárosok megalakulásakor ne feledjük, többek közt ezt is üzente:

"A Fény Országát hozzátok ide a Kárpát- medencébe, amely egy olyan magas rezgést teremt, hogy aki alávaló és becstelen, mindezt már nem bírja el. Saját alantas lényével kell szembenéznie. Választhat az utolsó választás jogán, mit teremt,- A Fény Országát, vagy az anyag fogságát.Kérlek magyarok, ébredjetek fel!
Mindaz a tudás, ami bennetek rejtőzik, használjátok fel!
Az igaz értékeket hozzátok elő magatokból, tudatlansággal ne a sötétséget tápláljátok! Atilla népének útja messzire nézz, s egy Új Jövőt lát, melyben a Tudás Népe újra magához vette egykori hatalmát és bölcsességét.
Mindezt saját magatok megújulása és Fénybe emelése által éritek el."

Áldással és Fénnyel teli napokat kívánok!
Szeretettel: ÁhimRé
Feketéné Lendvai KatalinAz Elohim üzenete 2014. Október 19.


Hagyaték - Regnum Marianum - Mária országa
A Hagyaték a magyar szellemi kulturális örökség átörökítésén munkálkodik. Leporolja a magyar múlt szellemi hagyatékának egy-egy darabkájáról a modern korokban rárakódott szennyeződéseket, hogy azok újra a maguk fényességében ragyogjanak. Ezek a mozaikdarabkák - épületek, tárgyak, könyvek, emlékek, történetek, tájak, gondolatok és mindenekelőtt az azokat alkotó és alakító szellemek - hétről hétre a képernyőre kerülnek, hogy végül a soha el nem évülő egyetemes magyar szellemtörténet egészévé, a megújuló magyar hagyománnyá álljanak össze a nézők lelkében.

Abraham-Hicks A valódi Erő a könnyedségben van!


HIHETETLEN - JÉZUS TITKOS ÉLETE I. - AZ ELVESZETT ÉVEK (2014. 10. 17.)
Jézus Krisztus, a keresztény hitvilág egyik legismertebb alakja. Még mindig komoly viták folynak azzal kapcsolatban, hogy egy valóban létezett, történelmi személyiség volt-e, avagy csupán egy képzeletbeli ikon, de tény, hogy így vagy úgy, de hatalmas befolyással bírt kultúránkra és történelmünkre. Még akkor is, ha a Jézussal kapcsolatos információink meglehetősen hiányosak. Megdöbbentő, de úgy igazán alig tudunk valamit a teljes életéről, munkásságáról is csupán töredékek jutnak el a szélesebb tömegekhez. Ki volt valójában Jézus? Mit tanított az embereknek, és milyen érdekességek, csodák, tettek övezték személyét? Ezekre a kérdésekre próbál meg választ adni Szűcs Róbert, a Hihetetlen Magazin főszerkesztője, Erőss Diána mítoszkutató, és Dombóvári Gábor, műsorvezető.

Mihály Arkangyal üzenete 2014. Október 21. - 30.