2014. április 18., péntek

Boldogasszonyunk üzenete 2014. április 17.-én
Szívem kedvesei, lelkem Angyalai, feltámadott lélekkel várjátok ezt a Húsvétot!
Nyissátok meg szívetek az igaz szeretetre, és ezt hirdessétek.
A múlt ne üssön többé szöget a szívetekbe, feltámadt lélekkel ünnepeljetek!
Az ünnep többé ne a szenvedésről, ne a fájdalomról szóljon, hanem a lélek, a test  feltámadásáról. 
Jézus a Ti testvéretek kenyeret tört és ezt osztotta szét köztetek.
Minden egyes morzsa összetartozásotok jelképe, testvériességetek kifejeződése, 
bor által szentelődött meg, az Ő vérével. 
Sorsát magatokra vállaltátok, keresztjét magatokhoz vettétek, roskadozva cipeltétek.
Itt az ideje, hogy letegyétek ezt a keresztet, fénnyé váltsátok.
Fényben megfürdetve egy új tartalommal ruházatok fel. 
A mostani Húsvét csakis a Feltámadásról szól.
A keresztút összes terhét tegyétek le Mennyei Atyátok lába elé.
Kérjétek, hogy oldozza fel a múlt szenvedéseit, árasszon kegyelmet a szívetekbe, 
irgalmat a lelketekbe.
Új ciklus kezdődik a magyarság életében, mely a megváltást hozza el számotokra.
Ennyit akartam néktek mondani, - Örvendezzetek! 
Az idő nem messze van mikor feltámad a Nemzet.
A Fény útját járjátok, a fénnyel teli szeretet megnyilvánulását mutassátok meg és adjátok át a körülöttetek élőknek. 

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
letoltes.jpg


Kedves Olvasók!

Szeretnék Mindenkinek az újjászületés varázsával és lelki emelkedettsége által, olyan Húsvéti Feltámadást kívánni, amelyben ez idáig még nem volt része. Merjünk nagyot álmodni és az Új Világ valóságát valóra váltani.
Ne vigyük tovább a múlt szenvedéseit, az ÚR oltárán újjászületve adjuk meg a lehetőséget magunknak egy szebb, egy jobb, egy szeretetben és egységben eltöltött életre.
Jézus azt mondta boldogok a lelki szegények, de ez a szegénység egy lelki gazdagságot és emelkedettséget jelent, mert ők ezzel sose kérkednek, sose hangoztatják fennen igazukat.
A szeretet az útmutatójuk, és ez vezeti őket előre útjukon, és ad erőt mindennapjainkban.
Csak annak tudunk segítséget adni aki megengedi, aki hajlandóságot érez a változásra. 
Aki ellen áll, és a múltba, a régi rendbe gyökereztette be magát, őket csak elfogadásunkkal tudjuk már támogatni.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Mindenkinek áldott, békés Húsvéti Ünnepeket,
új magyar feltámadást, amely először is a Lélekben születik meg, s csak utána íródik át a fizikai síkra- és hogy mindez megtörténjen, nagyon tudatos és szeretetteljes életet kell élnünk.
Isten áldása szálljon Mindannyiunkra, Isten áldása szálljon Magyarországra!
Áldás! Áldás! Áldás!
Fénnyel és Szeretettel: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


2014. április 16., szerda

Húsvéti üzenet 2014
Húsvéti üzenet

2014. április 16. (Szelek hava)


Kedvesem, mikor a napba nézel, a Fény sugároz rád. Ebben az évben a Húsvét a feltámadást hozza el mindannyiótok számára, akik képesek vagytok a Fényben járni. 
Új életre születtek, új tartalommal töltitek meg azt a teret melyben éltek. 
Ebben a húsvéti ünnepkörben szükségeltetik, hogy mindennap az eddiginél mélyebben tisztítsátok meg lelketek. 
Engedjetek el minden fájdalmas mintát, minden benned lévő olyan történést, mely bármi szinten az alacsonyabb világokhoz kötné lelked. 
Emeld fel a fejed és csakis a Fény felé nézz!
Előre a Fénybe tedd meg az előtted álló lépéseket!
Határold el magad minden ártó, lelked megnyomorító energiától!
Kérd a tiszta Fény üzenetét! 
Az igaz Jézus üzenetének misztériumát fogadjátok be magatokba!
Válasszatok le magatokról minden megkötő, félelemkeltő energiát.
Lelketeket töltsétek fel Fénnyel és ezzel a Fénnyel töltsétek meg Kárpát-Hazát!
A Fény általi teremtés a dolgotok, hát kérlek, gyakoroljátok ezt a képességetek!
Tisztítsátok meg vele a mezőket, a földeket, védelmezzétek Őseitek erejével, hogy idegen kézbe ne kerülhessenek! 
Mindennap kérjétek, Fénnyel teli hittel teremtsétek, hogy földjeitek magyar kézben, virágzó, oltalmazó Isteni ölelésben maradnak!
Együttes erővel teremtsetek, mely egy szándékban és akaratban nyilvánul meg! 
Belső Hang által lejegeyzte: Feketéné Lendvai Katalin

isten.jpg

MAGYAROK VAGYUNK, MIÉNK AZ ORSZÁGUNK!
 
2010. április 25.
 
 
MAGYAROK VAGYUNK.
Miénk a szív, a gondolat.
Miénk a valóság, az ébredés.
 
Szívünk ezer sebből vérzik…
E seb hol begyógyul, majd újra felszakad.
A Nemzet sorsát szívünkben viseljük, lelkünkben érleljük.
Saját fájdalmainkon keresztül tisztítótűzként égetjük el MAGunkban mindazt a szenvedést amit átélt Nemzetünk.
 
MAGYAROK VAGYUNK.
Miénk a szó, a gondolat.
Miénk a nyelv, mely varázsát messzi Honban ismerik.
Miénk a fájdalom, a seb,- amely újra s újra felszakad.
 
Mi végre magyar a magyar, ha hite s megtartó ereje által nem képes Új Jövőt írni?
Miért szenvedtek, haltak hős halált Eleink, ha mi nem visszük tovább dicsőségüket,- a HAGYATÉKOT, amit reánk hagyományoztak?
 
Itt az idő, hogy eltűnjön a fájdalom, s szívünkben a sebet begyógyítva új lendülettel lépjünk elő! Eljött az idő, hogy lefejtsük magunkról mindazt a megkötést, ami gondosan ügyel rá, hogy ne ébredjünk Öntudatunkra!
 
MAGYAROK VAGYUNK, MIÉNK AZ ORSZÁGUNK!
Miénk minden mi itt megterem, senkinek nincs joga, hogy mindezt innen elvigye!
 
ÉBREDJÜNK MAGYAROK!
Álljunk ki MAGUNKÉRT!
Álljunk ki a NEMZETÉRT!
Szolgasorba ne nyughassunk!
Merjünk remélni és tenni s mi legfontosabb Istenben hinni!
Csak hitünket megtartva és ereje által tudunk Új Jövőt teremteni, és az Új Jövőben hinni!
 
Isten áldja Magyarországot, a magyar embereket.
Egy szebb, egy jobb jövőt, békés átmenetet kívánok, 
melyben megújul a Nemzet és újra MAGára talál.
Ne legyen több fájdalom, soha több seb fel ne szakadjon, csak begyógyuljon. 
Boldoguljon a Nemzet s egy szebb, jobb, élhetőbb jövőt teremtsen.
Isten áldása legyen velünk.
Áldás!
 
Írta: Feketéné Lendvai Katalin
Mária Magdaléna üzenete Húsvétra.


Jézus korában éltem, Létem beteljesedni látszott, megtaláltam az Örök Boldogságot. De ekkor történt valami, ami által ezt mindörökre elvesztettem és megtagadtam.
A sors elvette tőlem, KI számomra a legkedvesebbet jelentette.
Őt, a MESTERT, az Irányadót, a Támogatót.
Lelkünk összeforrt és EGYET alkotott, együtt rezonált. Kiteljesedtünk EGYMÁSBAN, és ez által ÚJ MINTA jött létre. 
Ezt nevezik LÉLEKKAPCSOLÓDÁSNAK.
Nem kell ahhoz testi szerelem, hogy ez megtörténjen, mert ez MINDENEK FELETT ÁLL.
Egy SZENTSÉGET foglal MAGába, amely SZENT és SÉRTHETETLEN.
Két lélek egymásra talál, lelkiségük EGYET alkot, EGGYÉ formálódik és innentől fogva már elválaszthatatlanok lesznek EGYMÁS számára.
Ez által egy olyan MAGasztos Tervet tudnak megvalósítani, amelyben az ATYA SZERETETE és AKARATA van jelen. Áldás van ezen a munkán, amely MINDENT átölel és MAGába foglal.
Most egy újabb Húsvéthoz érkeztettek.
Létetek egy Új Állomásához érkezett, hogy BETELJESÍTSE MAGát.
Ez a Húsvét sokak számára nehezebb és mélyebb megéléseket ad a lélek számára, mint azt az elmúlt időszakban tette. Mindez abból adódik, hogy a lélek, EGYSÉGKÉNT teljesíti be a feladatát.
Átéli, újra megéli a mélységeit,(a poklok-poklát) amely mélyen a lelkébe van sütve. Ő most ezt felszakítja, átformálja, FÉNNYÉ VÁLTJA/válthatja.
De ehhez, sajnos újra szembe kell néznie a sérült résszel,- és hogy ez gyógyulttá váljon, átminősüljön,- fel kell szabadítani ezeket a részeket. 
Nem szabad tovább görgetni a szenvedéseket, az átéléseket,- a KEGYELEM és a SZERETET Szárnyával, mélyen be kell gyógyítani ezeket. 
Én Mária, KI Magdalai asszonyként ismert,- Jézus társaként, Lélekminőségben szólok hozzátok,- abban a minőségben, amely EGYÜTT rezgett Ővele.
Kérlek benneteket, SZABADÍTSÁTOK FEL MAGatokat!
ÚJ JÖVŐT alkossatok, amelyben nem a szenvedés kap fő szerepet! Formáljátok át a megélt fájdalmat tapasztalássá,- értsétek meg az értelmét.

Váltsátok valóra mindazt az eszmét és lelkiséget, amelyet Ő mint MEGVÁLTÓ,- Megváltásával hozott értetek.
Ezt a SZELLEMISÉGÉT helyezzétek első helyre, és mutasson irányt életetekben, hogy ez által minden egyes lépéssel közelebb kerüljetek saját MAGatok megváltásához, a Föld, a Világ átformálásához.
Vigyétek tovább az Ő SZELLEMISÉGÉT, mindazt a SZERETETET, amellyel SZERET benneteket,- tegyétek MAGatokévá és másokat is tanítsatok meg erre a CSODÁRA.
A SZERETET, mely KRISZTUSI FÉNYKÉNT van jelen, áradjon szét a Világra, és VÉGTELEN SZERETETÉVEL töltse be minden éhező, szomjazó szívét és repítse a SZERETET VALÓSÁGÁBA!
Tegyetek és tegyetek!
SZERetettel tegyetek!
Emlékezzetek arra, AKI, ezt tanította nektek.
A VÉGTELEN KRISZTUSI MINŐSÉG most újra visszatér, átölel bennetek,- SZÍVÉHEZ ölel,- mindent megbocsát,- hisz Ő mindenen FELÜL ÁLL.
Ezzel a megbocsátással szívetekben, bocsássatok meg ti is MAGatoknak,
Váltsátok meg, valósítsátok meg,- építsétek be mindazt az ESZMÉT, amiért Ő ide a Földre tért.
Áldott, a KEGYELEM által Megszentelt MEGVÁLTÁST kívánok mindanyiótok számára.
Formáljátok át a szenvedést-SZERETETTÉ,
- a szomorúságot-BOLDOGSÁGGÁ, a szétszakítottságot-EGYSÉGGÉ.
Az ÚJ VILÁGBA lépve, mindez bennetek BOLDOGSÁGGÁ váljon!
Szabadítsa fel lelketek, adjon erőt a továbblépéshez,- önmagatok megvalósításához,
- mert ISTEN bennetek ÉL és munkál.
Mindazzal a SZERETETTEL tiszteljétek ŐT, amellyel Ő SZERET bennetek.
Ámen.
2009.április.11.
Közvetítette belső Hang útján: Feketéné Lendvai KatalinA húsvéti misztériumban a Megváltás kapjon fő szerepet!A húsvéti misztériumban a Megváltás kapjon fő szerepet!
A Megváltás helyes értelmezésére különös gondot fordítsatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni és bizonyos részleteket másképp értelmezni. A cél az, hogy a szenvedéstörténetével egyet alkossatok. Én ezt soha nem kértem tőletek! 
Miért is kérném tőletek, hogy ugyanazt az utat végigjárjátok? 
Egy Atya annál sokkal jobban szereti gyermekét, mint, hogy egy ilyen kéréssel előálljon és főleg annál, hogy ezen végig is vezessen bennetek. 
Kérlek, gondolkodjatok el ezen! 
Minden szenvedés amellyel erősebb leszel, az el is vesz belőled, mert nem tart Egységben, bizonytalanságban vagy. 
Gondolkodj el rajta, hogy juthatsz előbbre, ha ugyanazt az utat ezerszer megjárod, vagy akkor, ha egyszer végig mentél rajta és belátod, hogy értelmetlen újra és újra végig élned a fájdalmat, a töviseket. 
A lélek a tapasztalásból tanul, nem az önkínzásból. 
Tapasztalás által jutsz előre, és így építed be tanulságként magadnak tapasztalatod megélt részeit, részleteit. 
Saját magad döntöd el, ha azt választod, hogy az utat még egyszer végigjárod. 
Én ezt soha nem kérhetem, és nem is kértem tőletek! 
A szenvedésben a lélek haldoklik, nem tud felemelkedni, megtérni Atyjához. 
Csak a Megváltás által tud bejárni egy olyan utat, amelyben önmagára lel, az isteni szikra felragyog benne, mert megérti ki ő és miért is jött el e Földre. 
Így kérlek bennetek, a Megváltásra helyezzétek a fő szerepet! 
Azt töltsétek meg tartalommal, élettel, és a saját életetekben a saját megváltásotokért tegyetek, és ha ezt megteszitek és tiszteletben tartjátok, akkor jő el az az idő, amikor másképp láttok és másképp értelmeztek bizonyos dolgokat,- és mindennek a tudatában ráleltek arra a kincsre, amit az Én Megváltásom számotokra jelenthet. 
Kívánom minden gyermekemnek, hogy élje át a misztérium azon csodáját, amelyben a lélek megváltja önmagát, és felszabadul mindazok a hívságok alól, amik számára a földi létben korlátokat jelentenek. 
Most elcsendesedik Hangom, felétek fordulok, - ne szakítsátok fel többet a sebem, ne mondjatok ítéletet! 
Ami bevégeztetett, az bevégeztetett, azon már nem lehet változtatni, ellenben példát lehet mutatni, hogy ti ebbe a hibába újra nem estek bele.
A misztérium innentől fogva ne a szenvedésről szóljon, és ne az kapjon fő szerepet,- hanem a Megváltást helyezze fő helyre és az kapjon fő szerepet. 
Egy Megújult Világban a szenvedés nem kaphat fő szerepet! 
Isteni Fényemmel és Kegyelmemmel megáldalak benneteket, és kérlek, újra kérlek benneteket, hogy mindezeket a szavakat ne vessétek el, és főképpen pedig ne mondjatok ellent. Ámen
Belső Hang által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
2009. április 9.


Hallgass a SZÍV szavára, a SZELLEM ÜZENETÉREGyermekeim, ATYÁTOK szól hozzátok. 
Krisztusi Fényemmel átölellek benneteket, minden támogatást megadok, hogy szíveteket, lelketeket HOZZÁM emeljétek.
ATYAI SZERETETEM végtelen irányotokban, éppen ezért kérlek bennetek, hogy tekinteteket a FÉNY felé fordítsátok.
Az ÉN SZERETETEM adjon erőt mindennapjaitokban. 
A BENNEM való bizalom emeljen át az akadályokon, hogy aztán megújult erővel haladhassatok előre.
Az a világ amelyben most éltek, számos próbát állít elétek.
Többek közt a kiállás, és a megbízhatóság próbáját.
Ebben az időben amelyben éltek, különböző megnyilvánulási formák mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a helyes útról eltérítsenek, és egy olyan útra tereljenek, amelyen magad sem látod tisztán a FÉNYT, magad sem érted tisztán a FÉNY ÜZENETÉT.
A mai zűrzavaros világban egyre több erő lép fel, különböző megnyilvánulási formákkal és kódokkal, ez által különböző kapukat és csatornákat nyit meg,- és fennen hirdeti Krisztusi szeretetét.
Gyermekeim, Szívem kedvesei,- óvatosak legyetek!
Mindig, minden esetben győződjetek meg a „forrás” tisztaságáról.
Arról, hogy mi az, amit közvetít feléd, és a mondandóját hogy tudod életedbe behelyezni és megvalósítani.
Nyújt-e segítséget mindennapjaidban?
Merítesz-e erőt belőle nehéz pillanataidban?
Figyelmesek legyetek, pontosan értelmezzétek a szavakat, a mondatokat, nehogy tévútra vigyenek.
A mostani időben legjobb ha a belső Énedre hallgatsz, a szív szavára, a SZELLEM ÜZENETÉRE.
Magadat fejleszted egy olyan szintre, amelyben önmagad tanítója légy.
Az Égi Mesterek melletted állnak, várnak rá, hogy kérd a segítségüket. 
Ők azok, akik megnyitják a szíveket, utat mutatnak, a bizonytalanságban biztos támaszt nyújtanak.
Önállóságra akarlak benneteket tanítani, arra, hogy a legcsekélyebb mértékig se szoruljatok rá a másoktól jövő szellemi segítségre.
Szellemi javakban bővelkedj, azonosulj a Szellemeddel, és Ő irányítsa életed.
 Ő mutasson irányt életed nehéz pillanataiban, az Ő hangjára figyelj. 
Így biztos, hogy nem térsz, nem téríthetnek tévútra. 
Tudom, hogy mindehhez sok gyakorlat, kitartó munka szükséges, főleg egy olyan elkötelezettség, ami mindenek felett áll.
De ha a FÉNY útját akarod járni, akkor minden tőled telhetőt meg kell tenned annak érdekében, hogy tisztán halld a SZELLEM ÜZENETÉT.
Ő az aki megmondja neked, mit tegyél és azt hogyan tegyed.
Mi által juthatsz előbbre, mi által teremthetsz meg magadnak olyan jövőt, amelyben magad is a FÉNY útját járva válthatsz meg emberi sorsokat, életeket. Magad is képes leszel, hited és bizonyságod által Csodákat tenni az emberek életében. KRISZTUSI Fényemet szétárasztod a világban, és minden egyes lépéseddel a SZERETETET teremted.
ATYAI Szívemmel szeretőn ölellek át bennetek, és kérlek, minél többen erősödjetek meg SZELLEMEM ÜZENETÉBEN, minél jobban töltekezzetek fel vele, hogy magatok is Krisztusi Fénycsatornákká váljatok,- akik önmaguk fénye és tudatossága által megválthatják a világot, - és létrehozhatnak egy szebb, egy boldogabb életet, - amelyben minden ember egyenlő esélyeket kaphat, mert közös lesz a cél, közös lesz az akarat, amellyel az ÚJ VILÁG teremtőjévé válhat. ATYAI Szeretetemmel megáldalak benneteket, és kérlek,- adjatok segítséget bajba jutott társaitoknak, de a fejlődés és a tapasztalás lehetőségét ne vegyétek el tőlük.

Szeretettel támogassátok őket útjukon ha elbotlanak, ha gyengül az akaratuk. De mindig szabadakaratuk által haladhassanak előre, ti csak az irányt mutassátok. Így fejlődik ki bennük is a SZELLEM ÜZENETE, így érnek előbb-utóbb célba,- és e példa által mutatnak majdan ők is utat, az őket követőknek. 
Ámen. 
Belső Hang útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin


2014. április 10., csütörtök

Dr. Halász József Honlapjának ajánlása

Kedves Olvasók!

"Most a cél kell, hogy irányítsa minden tettünket, minden gondolatunkat. A cél elérésének alapfeltétele, hogy lebontsuk a megosztottság gátját a pártok, civil szervezetek között éppúgy, mint az emberek között."

Szeretettel ajánlom és továbbítom Dr. Halász József pártszövetség hivatalos honlapját melynek címe:
 EU-NO-EK-YES.

Ezenkívül a Gondoskodó Magyarország Honlapját:
Kedves Barátom! 

Az Összefogás Magyarországért Párt kezdeményezte pártszövetségi lista állítását a 2014-es EU parlamenti választásokra

”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Lista”

néven. A lista fő jelmondatai:

„Veled Európa, de nélküled EU!” és

„Szabad Magyarországot a Szabad Európában”.

 A pártszövetség listaállításának célja a föderatív EU Konföderatív Európává átalakulási folyamatának elindítása.

A pártszövetség szakmai alapja a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet”, stratégiai és taktikai koncepcióját „Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe” és a „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” c. tanulmányok képezik.

A pártszövetség hivatalos honlapjának címe: EU-NO-EK-YES.Kedves Barátom!

A 2014-es országgyűlési választásokon listát állító pártok programjaikban a nemzetek feletti érdekképviselet (föderáció) következményeit ígérik megszűntetni – ki nem mondva, de ténylegesen – konföderatív elemekkel (pl. devizahitel, rezsicsökkentés, szociális ellátás, oktatásügy, egészségügy, nemzetiségi kérdés, adópolitika). Bármennyire is „hasznosak” ezek az ígéretek a választás megnyerésére, megvalósíthatatlanok, mivel nem a következményt előidéző ok megszűntetésében keresik a megoldást.

Logikusan ugyanezt a következmény-megszűntetési ígéretet kell tenniük az EU parlamenti választásokkal kapcsolatban is. A választók ugyanis nem szenilisek, nem fogadják el a „kettős beszédet”, vagyis azt, hogy mást mondanak az országgyűlési választások előkészületeként (pl. „EU elleni szabadságharc”, „Szociális Európa”, „Nemzetek Európája” – a kifejezések meghatározása nélkül), és mást az EU parlamenti választási kampányban (pl. „megoldást kell keresnünk az EU-ban”). (Ha a szenilitás mégis jelentkezik, akkor viszont minden gondolkodni képes embernek kötelessége az ellentmondásra felhívni a figyelmet.)

Látni kell azt is, hogy Magyarország sorsa azonos Európa sorsával, tehát annak, hogy Magyarország konföderatív szemléletben éljen (vagyis szabad legyen) az a feltétele, hogy létrejöjjön a nemezetek érdekeit összehangoló (konföderatív) Európa.

Ezt a célt tűzte ki az ”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Listát” állító pártszövetség.Kedves Barátom!

Most a cél kell, hogy irányítsa minden tettünket, minden gondolatunkat. A cél elérésének alapfeltétele, hogy lebontsuk a megosztottság gátját a pártok, civil szervezetek között éppúgy, mint az emberek között.

Szeretettel kérlek, hogy ennek szellemében támogasd a cél megvalósulását, helyzetednek, adottságaidnak megfelelően a következő módon:


1.  Hass oda, hogy a pártszövetségben minél több párt és civil szervezet legyen.


     A célt (a föderatív EU Konföderatív Európává átalakulását) elfogadó minden párt és civil szervezet csatlakozását várjuk!

     A lista véglegesítését a pártszövetségben résztvevő pártok és szervezetek közösen végzik!

     A pártszövetség szervezője és kampányfőnöke az Összefogás Magyarországért Párt elnöke, Takács András (+36/70/600-9741, info.omop@gmail.com).

     A pártszövetségben részt vevő pártok, civil szervezetek logója a pártszövetség hivatalos honlapjának bal oldalán, a lista-javaslat alatt szerepel (a logóra kattintva érhető el a párt vagy civil szervezet saját honlapja).


2.  Vállalj ajánlás- (aláírás-) gyűjtést!

     Az ajánlási ívek szigorú számadású bizonylatnak minősítettek, ezért kérlek, vedd figyelembe, hogy az ajánlóívekkel – akár aláírva, akár üresen – el kell számolni április 22-ig.

     (A választási törvény értelmében egy személy több párt, illetve pártszövetség ajánlási ívét is aláírhatja!)

     Az ajánlás (aláírás) gyűjtők neve és elérhetősége a pártszövetség hivatalos honlapjának jobb oldalán szerepel. Az adatok a térképre kattintva érhetőek el megyénként, illetve Budapestre vonatkozóan. 3.  Vállalj feladatot a kampánykörút szervezésében!

      2014. április 7. és 21., valamint (listaállítás esetén) április 23. és május 24. között tartunk kampánykörutat. Ez a feladat az egyes helyszínek és időpontok szervezésében való részvételt jelenti.

     A kampánykörút helyszíneit és időpontjait a pártszövetség hivatalos honlapjának középső részén tesszük közzé.


4.  Vállalj feladatot a pártszövetség programismertetésében!


     Plakátokat és szórólapokat készítünk, valamint rendelkezésre áll a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet” c. 100 oldalas füzet is. Ezek terjesztése a feladat.

     A pártszövetség hivatalos honlapjának középső részéről is letölthetőek (és sokszorosíthatóak) a „Magyarország elvesztésének 12 stációja” c. szórólap, amely a Lisszaboni Szerződés cikkeit használja bizonyítékul.

     Tekintettel arra, hogy az eurobarometer felmérése szerint az európai polgárok kétharmada elégedetlen a föderatív szövetségi állammal (EU-val) – ld. „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá” -, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése is kívánatos. Ezt segítik elő a pártszövetség hivatalos honlapjának középső részén lévő anyagok:


- „Az EU minden tagországa elvesztésének 12 stációja” és

- minden tagország konföderativitásra ösztönző honlapjainak linkjei. (Az ország nevére kattintva jelentkezik az országra vonatkozó honlap.)

 Ugyancsak a nemzetközi kapcsolat kiépítését segíti elő a „Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet” angol és német változata, ami szintén elérhető a hivatalos honlap középső részén.


Kedves Barátom!

Magyarország sorsa azonos Európa sorsával. A Konföderatív Európa viszont akkor működik, ha az európai országok önmaguk is konföderatív szemléletben, vagyis a települések és a társadalmi csoportok érdekeinek összehangolásával élnek, szemben a föderalista szemlélettel, amely alapja a települések és társadalmi csoportok fölötti érdekérvényesítés. Tehát az alulról építkezés áll szemben a felülről lebontással.

Ezért a ”Egyenrangú Nemzetek Európáját! - Konföderációs Listára” csak az kerülhet, aki vállalja, hogy képviselői költségkeretével (személyenként kb. évi 40 millió forint) az összehangolt önellátás megvalósulását támogatja.

Így indítja el Magyarországon a rendszerváltó folyamatot a pártszövetség, felkészülve az őszi települési és kisebbségi önkormányzati választásokra.

Kelt Szegeden, 2014. Ígéret havának 1. napján.

Szeretettel, dr. Halász József


2014. április 5., szombat

Lee Harris: áprilisi előrejelzésHalál a sötétségre, Megbocsájtás a szabadságért…

Az április hónap zárja energetikailag 2012 első fejezetének végét. Májussal egy új ciklus fog indulni számunkra, így az április a végét hozza el annak a halál-ciklusnak, amin olyan sokan keresztülmentetek az elmúlt hónapokban. Töredékek a múltból végre feloldódnak, a fizikai energiáink emelkednek és a hibernációs periódus a végéhez közeledik a legtöbbetek számára.
Nem kell ismét elmondanom, hogy ez egy igen intenzív időszak, amiben élünk, hiszen teljesen tudatában vagyunk ennek. De amit mégis újra szükséges elismételnem az, hogy az utazásotok nehéz tüneteit kétségtelenül javítani fogja a testi és érzelmi jóllétetekre való nagyobb összpontosítás.
Áprilisban az érzelmi jólléted a megbocsájtás témái körül forog és emlékezz arra, hogy spirituálisan biztonságban vagy ezen a világon akkor is, ha ez a biztonságérzet kihívások elé van állítva. A testi jólléted függ attól, hogy mit teszel azért, hogy jól bánj a testeddel, szeresd a tested. Sokan még mindig gyengélkedtek, vírusos betegségekkel küzdötök, ami arra utal, hogy szükségetek van a lelassulásra, szükségetek van arra, hogy nagyobb teret adjatok magatoknak, hogy igazodni tudjatok a megújult 2012-es energiákhoz.
Hosszú ideig egy testi és érzelmi kerékvágásban voltál anélkül, hogy bármi változott volna? Tudod-e őszintén azt mondani, hogy mindent megtettél azért, hogy kikerülj ebből a kerékvágásból? A változás mindig lehetséges, bármíly csekély is. Mégis gyakran találunk okokat azért, hogy ne változzunk, mert félünk tőle. A trükk az, hogy ne ítéld el magad azért, mert érzed, hogy ellenállsz a félelemnek vagy a változásnak, hanem légy tudatában mindennek, illetve legyél kíváncsi erre az ellenállásra. A megfigyeléssel az áramlásba viszed magad, nem a blokkba. Ha úgy érzed megakadtál, összpontosítsd a szándékodat arra, hogy változást idézz elő ebben a hónapban.
Ha nehéz testi vagy gyakorlati körülményekkel küzdesz, a változást kis lépésekkel kezdd, hiszen még eleve stressz alatt állsz. Tehát legyél türelmes és szeretetteli magaddal, amíg  ezeken az esetlegesen elnyomó körülményeken keresztülmész. A gödör legalján vagy éppen, egy olyan helyzetben, amit sokan megtapasztaltunk már.
Ha most ilyen helyzetben vagy, vágyj továbbra is arra, hogy változz és szeresd, támogasd magad. A gödör alja pokolinak tűnhet, de arra való, hogy magasabbra emeljen és megerősítsen. Fogadd el, hogy most kevés az energiád, de legyen meg benned a szándék, hogy újra visszatérjen az erőd. Töltsd magad annyi pozitív energiával naponta, amennyivel csak tudod, hiszen az energia ragadós. A pozitív energia sokféle formában érkezhet. Lehet ez egy spirituális könyv vagy videó, egy vígjáték vagy egyszerűen (de nem kevésbé hatékonyan) napi kapcsolat egy támogató baráttal. Légy kedves magadhoz és ugyanakkor ismerd fel, hogy még a gödör alján is ott van az életre való vágy (különben nem is olvasnád most ezeket a sorokat). Hasznosítsd ezt a vágyat, bármilyen kicsi is és engedd, hogy az élet szikrája növekedni kezdjen benned.
A többieknek… ha lehetőséget látsz arra, hogy növeld a jóllétedet áprilisban, annak leginkább most van itt az ideje. Egy új elkötelezettség önmagad iránt jelentősen javítani fogja a tapasztalataidat az elkövetkező hónapokban, miközben magasabbra tudsz általa emelkedni. Ha nem azt választod, hogy hasznodra fordítod ezt az emelkedést, a következő hónapok nehezebbek lesznek, mert április után a dolgok méginkább fel fognak gyorsulni.
Ha szeretnél változtatni, de nem tudod hogyan indulj el, akkor kezdd a szándékkal. Egyszerűen csak mondd ki hangosan: “Elfogadom, hogy szeretem és tisztelem magamat és a testemet a következő napokban és hónapokban. Elfogadom, hogy mostantól így teszek. Szeretni fogom magam, mint még soha ezelőtt. Készen állok rá.”
Ez beindítja a szándékot és azután az az energia, amit ezekkel a szavakkal létrehozol, támogatni fogja a saját isteni intelligenciádat, hogy odavonzza hozzád mindazokat a gyakorlati támogatásokat, amik elérhetőek a számodra. Ha te logikusabb felfogású vagy, tűzz ki elérhető, gyakorlati célokat magadnak. Írd le őket, így azok kézzelfoghatóvá válnak a számodra és kezdd el megvalósítani őket.
Ha a testi megközelítést nézzük: Ha mozogsz csak 10-20 percet naponta (emlékezz, egy szimpla séta is megteszi) vagy elkezdesz (újrakezdesz) meditálni vagy jógázni, ami a testre és az egyensúlyra is hat, vagy változtatsz az étkezési szokásaidon… mindezek haszna már napokon belül érezhetővé válik.
Azért érdemes most megtenni ezeket az elkötelezettségeket, mert az energiák nem stabilak ebben az időszakban és nagyon gyorsan mozognak a sötét és világos között. Az, hogy van egy célod vagy egy napi rutinod, segít neked abban, hogy jobban átalakítsd az érkező  sűrűbb, sötétebb érzelmeket és megtartsd a magasabbakat.
Egy energia-liftben vagyunk most a Földön. Pár emelettel feljebb emelkedünk, majd lejjebb megyünk párat. Az emberi szinten ez úgy tűnhet, mintha valaki más hívná a liftet és mi csak utasok lennénk, legalábbis így érezhetjük néha. De a lélek szintjén mi választottuk, hogy ezzel a lifttel utazunk és közösen irányítjuk egy-egy emelet felé. A bolygó és az emberek jobb irányba fognak változni az elkövetkező években, de nem egy bizonyos mennyiségű sokk és rombolás nélkül. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor naponta változik annak kérdése, hogy mekkora mennyiségű rombolás és sokk szükségeltetik mindehhez. Spirituális téren az angyalok és más dimenziókban lévő létezők napi szinten dolgoznak azon, hogy emelkedhessen a Föld és a rajta lévő emberek. Ez az emberi perspektívából nézve egy nagyon gyors és radikális munka, ezért tűnhet annyira viharosnak időnként. Azonban még így is sok romboló esemény és energia el lett térítve számunkra az útból.
Onnan tudod, hogy egy váltás éppen megtörtént a Földön, hogy sokkal magasabb szintű békés pillanatot és összekapcsolódást élsz át (főleg ha kint vagy a természetben), és a kapcsolatokban is könnyebben, áramlóbban zajlanak az események. Onnan tudod, hogy épp egy küzdelem zajlik, amikor alacsonyabb az energiaszinted, mert összehangolódsz ezzel a küzdelemmel.
Azok, akik erősebben érzékelik az alacsonyabb energiák hullámzásait, amikor érkeznek, engedjétek őket, hogy katalizálják az érzelmeiteket, ha szükségetek van erre, de ne gondoljátok, hogy ezek az érzelmek kizárólag csak a tiétek. Mi mind együtt megyünk át ezen. Emlékezzetek, hogy az együttlét átsegít, ha elszigeteltnek éreznétek magatokat.
Az erre való emlékezés segíthet semlegesíteni a negatív ‘belső hangot’, ami esetleg hibáztatni vagy elítélni akar téged azért mert épp úgy érzel, ahogy. Csak fogadd el, hogy most éppen itt vagy. Az elfogadás segít abban, hogy gyorsabban átérj az érzelmek és gondolatok magasabb szintjére. Sokan úgy érezhetitek néha, hogy hátrafelé haladtok. Emlékezz, az élet történik és nekünk együtt kéne mozdulnunk vele, bármi is van jelen éppen. Ez a visszafelé haladás összezavarhatja a sikerorientált gondolkodásmódunkat és a régi lineárlis időérzékünket, ami továbbra is velünk van, habár csökkenő mértékben.
Sokkal erősebben fogtok kapcsolódni a pszichés utakhoz is. Gondoltok valakire és ő felhív titeket vagy érkezik tőle egy email üzenet. A gondolataitok egyre inkább kinyílnak a harmadik szemetek felé, szóval engedjétek meg magatoknak, hogy élvezzétek ezeket a szinkronicitásokat, amikor történnek. A telepatikus kapcsolat és a kommunikáció köztünk napról napra erősödik. Gondolj szeretettel egy barátodra és biztos lehetsz benne, hogy ő érezni fogja.
A biztonsággal kapcsolatos félelmek továbbra is jelen lesznek ebben a hónapban, a negatívum felé eltolódva, ahogy a média tárja elétek a képeket és ahogy azok az emberek beszélnek róla a környezetetekben, akik a félelem sűrűbb rétegeit élik meg, mint ti. Mindenhol jelen van a félelem irányába való hívás, ezért emelkedik a működésbe lépése is. Legyél éber erre, de ne kapcsolódj hozzá. Az érzelmek, látomások, álmok, elképzelések mind a biztonságérzetről szólhatnak ebben a hónapban. Csak figyeld meg ezeket a gondolatokat és lélegezd át a velük járó érzelmeket, amíg a test idegrendszere meg nem nyugszik teljesen. A sötétség szó szerint harcol a háttérben és ez halálig tartó küzdelem. Történjen ez a harc akár az egyén szintjén, akár kormányszinten, akár az egész bolygó szintjén. Nem számít hol történik, hiszen mind össze vagyunk kapcsolódva.
Képzelj el egy krokodilt, amint a prédáját tépi szét a vízben. Ez bemutatja azt az erőszak-szintet, ami most energetikailag történik éppen. Ez egy erős energia és kigyűrűzik a világba. Emlékezz erre a képre azokon a napokon, amikor azon csodálkozol, hogy mi halad át rajtad. A Föld maga halad át rajtad. Azoknak, akik érzékenyek és nem szeretnek ilyen képekre és érzelmekre gondolni, veletek vagyok és megértem. De azért használom direkt ezt a példát, mert itt az ideje, hogy erősek legyünk és ne csak pislogjunk, hogy mi történik körülöttünk.
Amikor halálfélelmed van, igyekezz meglátni a különbséget a részeid között. Az egyik, ami a lélek, ami nem törődik a test halálával, mert csak tovább megy egy másik síkra. A másik, ami az emberi, ami a testben van, ami genetikailag megszerkesztett, ami harcol az életben maradásért és olyan ősi genetikai mintákat hordoz, mint sérülések és a túléléshez szükséges félelmek. Ez a híd. A hely, ahol a konfliktusaidat találod a biztonságérzeted körül. Biztonságban vagy, hiszen te vagy a lélek. Lélegezd át a testen a félelmet, ha jön. Szó szerint. Ülj le, gyengéden símogasd a hasadat körbe-körbe és lélegezd ki magadból a feszültséget, az aggodalmat. Tedd ezt tudatosan és érezni fogod, hogy megkönnyebbülsz.
Végül ebben a hónapban a Megbocsájtás lesz a kulcs a boldogsághoz az emberi kapcsolatokban. Ez a következő fázisa az új jövőd teremtésének, szóval engedd meg magadnak, hogy megbocsáss azoknak, akik a múltban fájdalmat, szégyenérzést, dühöt vagy hibáztatást, ítélkezést váltottak ki belőled. Az az ember, aki teljesen össze van kapcsolódva a szeretetével, nem idéz elő olyan körülményeket maga körül, amik mások felé szeretetmentesek lennének. Tehát ha ilyen érzelmeket tapasztalsz valakitől, akkor benned van valami, ami ezt akarja, erre szükséged van ahhoz, hogy az egyensúlyod helyreálljon, illetve tanulj valamit. Bízz magadban és megintcsak símogasd a hasad körbe és lélegezz, ahogy emlékezel ezekre a múltbéli eseményekre. Bocsáss meg magadnak, ha bármikor a múltban te bántottál meg valakit, ha cserbenhagytad vagy nem bántál vele olyan szeretettel és kedvességgel, ahogy ma tennéd. A múlt elmúlt és ez a megbocsájtás nagyon sok energiát felszabadít benned és azokban is, akiknek megbocsájtottál. Akkor is, ha nem személyesen mész oda elmondani, csak telepatikusan vagy csak a lélek szintjén teszed.
A mély megbocsájtás megnyitja a szív olyan részeit is, amik addig le voltak zárva, el voltak zárva. Engedd meg magadnak, hogy neked megbocsássanak és engedd meg magadnak, hogy te is megbocsáss másoknak.
Kinyílásban vagyunk és ez az időszak a még teljesebb kinyílásról szól. A világunknak szüksége van erre és a lelkünk erre vágyik.
Szeretetben és békességben mindenkinek,
Lee
Lejjebb egy mantrát találsz, amit ha hangosan elmondasz, segít számodra hogy ez a folyamat mélyebb szinteken is történjen benned. Mondd ki mindegyik mondatot lassan, és ahogy kimondod a szavakat, érezd a jelentésüket, amik gyengéd katalizátorként fognak hatni.
Megbocsájtó mantra:
Megbocsájtok magamnak, mindenért.
Megbocsájtok mindenkinek, mindenért.
Megbocsájtok az életemnek, mindenért.
Megbocsájtok a félelmeimnek,mindenért.
Megbocsájtok az ítélkezésemnek, mindenért.
Megbocsájtok azoknak, akik ítélkeztek felettem.
Megbocsájtok azoknak, akik féltek tőlem.
Megbocsájtok magamnak, amiért nem adtam még elég szeretetet magamnak.
Szeretem magam.
Szabad vagyok.
Szabadon tudok teljesen önmagam lenni.

Lee szóbeli kiegészítése a videóból (kivonat):
Ha úgy érzed egyedül nem boldogulsz, keress, kérj segítséget. Nem kell egyedül szembenézned a bizonytalansággal, a félelmekkel. Engedd meg magadnak, hogy elfogadod a segítséget.
fordította: Tara, Hivatásos Múzsa
forrás: Lee blogja