2016. április 28., csütörtök

"A szív olyan mint egy por fedte tükör.

"A szív olyan mint egy por fedte tükör. Azt hiszed képes vagy tisztán látni, amíg por fedi? Addig nem képes önvalód tisztán tükröződni, amíg szívedet por fedi. Tudni fogod ugyan, hogy létezik ez a tükröződés, de az még homályos. Addig, amíg nem tisztítod meg szívedet attól, ami eltakarja, addig nehéz látni a fényt! Mivel a test áll hozzánk legközelebb, ezért először is azt kell megtisztítani. Ha a tested tiszta, az elméd is megtisztul és ha az elme tiszta, a szív is megtisztul. Ha pedig a szív tiszta, az Isteni Fény átragyog rajtad és azt mindeki tisztán fogja látni. Tisztítsd meg szívedet, hogy a Fény tükröződhessen benne és mond azt minden nap: 'Isten gyermeke vagyok és Isten gyermekeként kell élnem!' - tedd ezt önmagadért, önnön fejlődésedért. Te magad tudod, hogy mi a jó neked, így tégy meg mindent azért, hogy változz. Erősen határozd el magadban és vésd jól az elmédbe. Az egész nap folyamán próbálj emlékezni rá, hogy szeretet vagy, hogy bizalom vagy, hogy béke vagy, hogy egységben vagy és hogy boldogság vagy! Nincs nagyobb mantra annál, mint amikor azt énekled, hogy 'Szeretet vagyok!' Amikor azt énekled hogy: 'Szeretet vagyok!' mindig emlékezni fogsz arra, hogy Isten része vagy."
Sri Swami Vishwananda


2016. április 26., kedd

Világ-panoráma: A világ legnagyobb üzlete - Echo Tv


Egyes becslések szerint a vényköteles gyógyszerek a harmadik legnagyobb halálokozók a rák és a szívbetegségek után. A legnagyobb veszélyben azok lehetnek, akik több orvosságot is szednek párhuzamosan. Ugyanis minél több gyógyszert szed valaki, annál több esély van arra, hogy mellékhatások fognak fellépni. Ezeket a tüneteket azonban félreértelmezhetik az orvosok, amire újabb pirulákat írhatnak fel.
Vendég: Papp Lajos szívsebész professzor


2016. április 24., vasárnap

Uriel Arkangyal üzenete a Dimenzióváltásról…

Uriel Arkangyal üzenete a Dimenzióváltásról…
„Szeretettel köszöntelek Benneteket!
Az elmúlt napok fényáradata a lélek régen rejtett titkait világíthatta be. Azaz időszak, ahol jelenleg tart Gaia és a vele együtt élő emberek, sok-sok kihívást rejt magában. Mindenki a dimenzióváltásról beszél a spirituális emelkedés útján. Ám, ettől jóval kevesebben képesek meglátni a dimenzióváltás valódi eszenciáját. A dimenzióváltás maga a változás, az átváltozás, az átlényegülés.
Eme változásban minden pillanat mágikus varázslat, minden pillanat egy teremtés. A téridő változása a dimenzió, vagyis a nézőpont, az eddigi álláspont és helyzet megváltozása. Ám ezek a változások a lélekben történnek. A lélek tisztulása, egyre magasabb szeretetfénnyel töltődése rajzolja újra azt a világot, melyben a lélek él.
Azért olyan csodálatos ebben a téridőben élni a Földön, mert olyan csillag-, és bolygó-állások nyilvánulnak meg, melyek rendkívülien és kivételesen intenzíven támogatják ama folyamatot, melyben a lélek több ezer éves terheket és kereszteket tehet le.
Senki nem tudja ezt levenni a lélekről, ha a lélek önmaga nem teszi ezt le. Ezt a lélekmunkát más csupán segíteni tudja. Az érzéseket az adott léleknek szükséges átélnie. Szükségesek a felismerések is ezen az úton, különben hogyan tanulhatna és fejlődhetne a lélek. A gyermek, aki helyett a szülei mindig mindent megoldanak, életképtelen lesz később a felnőttek világában. A gyermek, akit szülei korának megfelelően, képességeinek ébredéséhez mérten, támogatnak az adott kihívások önálló megoldásában, azon gyermek az önálló megoldások megtapasztalásában, felismerésiben megerősödik, a megtapasztalások és átélések, megélések bölcsőjében okosodik, bölcsebbé válik, tudata kinyílik. Így a későbbiek során önállóan is képes helytállni, döntéseket hozni, és a megoldásokat megcselekedni.
A spirituális ébredés maga a dimenzióváltás: a lélek önmagára ébred. Ez a legmélyebb önismeret fényében történhet meg…
Ezen az úton bizony sok-sok kihívással néz szembe a lélek, mint a hős, aki vándorútra kel, és vándorlásaiból, világok bejárásából kincsekkel tér vissza. Ám, minden hősnek vannak segítői, így Neked is, drága Lélek…
Érezzük kimerültséged, fáradtságod és fásultságod…
Tudd, hogy csodálatos az a lélekalkímia, melyet folytatsz magadban és magadon. Lélekutazásaid során vannak olyan szakaszok és olyan állomások, melyek arról szólnak, hogy ráébredsz a régi elengedése és kiürítése után egy belső üresség állapotra. Eme állomáson fásultnak, kiábrándultnak érezheted magadat. Lehet, éppen itt tartasz. (És az is lehet, hogy most éppen nem itt tartasz.) Kérlek, tudatosítsd magadban, hogy ez egy átmeneti szakasz, és itt most gyengédségre, megértésre, együttérzésre vágysz. Ez nem a gyengeség jele. Sőt! Kivételesen erős lélek vagy, aki egyáltalán volt olyan bátor, hogy idáig magába szálljon.
A napokban olyan erős konstellációk árasztják fényüket, melyek az arra érzékenyeket mintha teljesen kiforgatnák eddigi világukból. Sokszor üzentük már, hogy eme év a 9-es szám energiájában visz mindent, ami nem kompatibilis az 5. dimenziós Krisztusi Kristály-hálóval. Természetesen szabad választás van jelen, és bármikor dönthet úgy a lélek, hogy mégsem szeretné eme alkímiai változásokat.
És tudjátok, miért tűnnek ilyen nehéznek az utolsó átalakulási, átlényegülési lépések?
Mert ekkora már kitisztultak a lélekből a karmikus kapcsolódások, karmikus élethelyzetek…
Már nem maradt más, mint a lélek önmaga. A lélek eme mélységben, eme zónában, már önmagával néz szembe, a saját gondolataival és saját érzeteivel…
Az átlényegülés kapujában önmagával néz szembe a lélek, és önmaga eddigi, megszokott, komfort-határain emelkedik felül a Fénylény… aki vagy… önmagadon túl vársz önmagadra…
Ebben segítelek, az indigó fényének spirituális ébredésében, és az arany fényének önmagad valóságára találásában…
Ekkora már kitisztultak a lélekből a karmikus kapcsolódások, karmikus élethelyzetek: Az aranyfény segít feltölteni a lelkedet, segít betölteni ama magasabb szeretetfénnyel, mely új világot és új reményt teremt számodra. Az aranyszínű csakra-csillag aktiválása az 5. dimenzióba emel fel, mert maga az 5. dimenziós kapu…
Itt az ideje az újratöltésnek, itt az ideje a töltekezésnek!
Lebontottad a régit. Megtetted. Ezért a kiüresedés és kimerültség állapota. Mert Te kitisztítottad magadból a régi, bekövesedett, megrekedt energia-lenyomatokat. Az aranyfényben újat építesz. Az Arany Csillagkapu az átlényegülésbe való megérkezés…
Az arany hozza el, a „vagyok, aki vagyok” lélekállapotot, melyet az indigó spirituális ébredésének ereje támogat. Az arany fény az aurádban (fénytestedben) rejti azt a kaput, azt a csillagot, mellyen átkelve, átlényegül a lény, dimenziót vált. Az arany a dimenzió váltás kapuja. Ebben segítelek, támogatlak, szeretlek…”
Szeretettel,
Uriel Arkangyal2016. április 11., hétfő

Szabó Péter - MERJ ÉLNI!
Ha nem tudsz kifényesedni, ha nem tudod lerázni magadról legalább néhány percre vagy órára életed alacsony rezgésszámú aggodalmait, félelmeit, mohóságait, konok előítéleteit: a náladnál bölcsebb és tisztább és tapasztaltabb lelkekkel sohasem kerülhetsz kapcsolatba. Csakis azokkal, akik veled egy hullámhosszon: az aggodalmak, a félelmek, a mohóságok és előítéletek szintjén rezegnek.
Ez így van a földi életben is.
Az ember csak a hasonlóra, a vele "egy húron pendülőre" rezeg. Ha nem tudod áthangolni magad, az öröm, a derű, a gondoktól való szabadság rezgéseit sohasem veszed, s benne maradsz abban a boldogtalan rezgőkörben, ahol az emberek egymást fertőzik a gyűlölettel, a borúlátással és a reménytelen keserűséggel.
Élni nehéz. Ma különösen az. De senki sincs kötelezve arra, hogy ebbe a nehézségbe érzelmileg és gondolatilag belesüppedjen, hogy elvágva magát saját távlataitól, önfényétől és derűjétől, részt vegyen egy olyan szánalmas körtáncban, ahol a jutalmat csakis a pénz és a karrier jelenti. Ez az adás ma zavaros és sötét. A mocsok, az önzés, a becstelenség, a brutalitás és a képmutatás szintjén rezeg. De nemcsak ez az egy adó működik! Vannak más adók is, amelyek mélyebbről és magasabbról, egy tágabb életkörből, s főként a jövőd irányából sugároznak feléd: ha nem hangolódsz rájuk, önmagad foglyává válsz.

A bizalmat, a reménységet és az alázatot meg kell előlegezni.
Én alázat alatt a teljes nyitottságot értem.
Minden jó külső és belső esemény azért történt az életemben, mert eléje mentem.
Pontosabban szólva: lelkileg ráhangolódtam.
Mert a világ teli van üzenetekkel.
És csupán hangoltság kérdése, hogy ki, mit vesz belőle.
A holtak éppúgy üzennek, mint az élők, a költöző madarak éppúgy, mint a virágok, a fák, a tavak, a hegyek, a sejtek, a szentek és az angyalok, mert valójában sem a látható, sem a láthatatlan világban nincs olyan, ami ne lenne Lélek, s ne lélegezne.
Nincs olyan tisztaság, amely ne tudna a vétekről.
És nincs olyan vétek, amely ne sóvárogna a tisztaságra.
Mert egyik a másikban benne van.
Az angyal tudja az ördög titkait.
És sajnos az ördög is tudja, hogy az angyal szívében hol rejtőzik az a sötét pont, ahol megkísérthető.
Jézus legnagyobb küzdelme minden bizonnyal nem a Golgotán volt, hanem amikor a pusztában megkísértette a Sátán.
Mert a Sátán, az abszolút negativitás elve sohasem kívülről érkezik, egy másik bolygóról vagy egy másik dimenzióból mint valami Ufo - hanem lelkünk sötét oldala, amelyet a fény keresztjével át kell húzni, és meg kell váltani.
Mert ami a fizikai világban az ellentétes pólusok egymást váltó, lüktető, vibráló egysége, az az emberi lélekben úgy jelenik meg, mint örökös háborúság.

Aki él, tudja, hogy drámában él.
Állandó harcban önmagával és környezetével.
Lényegében nem más ez, mint a boldogságért való küzdelem.
Mert a boldogság - mindenki érzi - valahol elveszett.
És bármennyire is kettős a világ és kettős a lelkünk természete is: a szétszakítottságot nem viseljük el, szenvedünk tőle, és vissza akarunk találni újra az Egybe.
Az embernek a harc nem természete.
Csak rá van kényszerülve.
S mindaddig küzdenie kell, amíg a kettősségen fölülemelkedik, megteremti az erők harmóniáját, s az egységbe visszatalál.
A negatívot pozitívvá tenni: ez az ember feladata.

/Forrás: Müller Péter: Kígyó és kereszt /
"A magyar ember nemzeti öntudata, az a bizonyos szellemi gyökér, ami a múltból táplálkozva kijelöli az ember helyét, gazdagítja mindannyiunk lelkét, s akárcsak egy szellemi mentőöv, gondoskodik arról, hogy el ne merüljünk a népek tengerében, - lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe, és önmagunkba vetett hiten alapszik, s csak, mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. - Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart, és nemzetté a magyarul beszélő népet!"
Wass Albert

2016. április 8., péntek

Az április hónap zárja energetikailag 2012 első fejezetének végét. Egy új ciklus fog indulni számunkra,
Az április hónap zárja energetikailag 2012 első fejezetének végét. Egy új ciklus fog indulni számunkra, így az április a végét hozza el annak a halál-ciklusnak, amin olyan sokan keresztülmentetek az elmúlt hónapokban. Töredékek a múltból végre feloldódnak, a fizikai energiáink emelkednek és a hibernációs periódus a végéhez közeledik a legtöbbetek számára.
Nem kell ismét elmondanom, hogy ez egy igen intenzív időszak, amiben élünk, hiszen teljesen tudatában vagyunk ennek. De amit mégis újra szükséges elismételnem az, hogy az utazásotok nehéz tüneteit kétségtelenül javítani fogja a testi és érzelmi jóllétetekre való nagyobb összpontosítás.
Áprilisban az érzelmi jólléted a megbocsájtás témái körül forog és emlékezz arra, hogy spirituálisan biztonságban vagy ezen a világon akkor is, ha ez a biztonságérzet kihívások elé van állítva. A testi jólléted függ attól, hogy mit teszel azért, hogy jól bánj a testeddel, szeresd a tested. Sokan még mindig gyengélkedtek, vírusos betegségekkel küzdötök, ami arra utal, hogy szükségetek van a lelassulásra, szükségetek van arra, hogy nagyobb teret adjatok magatoknak, hogy igazodni tudjatok a megújult 2012-es energiákhoz.
Hosszú ideig egy testi és érzelmi kerékvágásban voltál anélkül, hogy bármi változott volna? Tudod-e őszintén azt mondani, hogy mindent megtettél azért, hogy kikerülj ebből a kerékvágásból? A változás mindig lehetséges, bármíly csekély is. Mégis gyakran találunk okokat azért, hogy ne változzunk, mert félünk tőle. A trükk az, hogy ne ítéld el magad azért, mert érzed, hogy ellenállsz a félelemnek vagy a változásnak, hanem légy tudatában mindennek, illetve legyél kíváncsi erre az ellenállásra. A megfigyeléssel az áramlásba viszed magad, nem a blokkba. Ha úgy érzed megakadtál, összpontosítsd a szándékodat arra, hogy változást idézz elő ebben a hónapban.
Ha nehéz testi vagy gyakorlati körülményekkel küzdesz, a változást kis lépésekkel kezdd, hiszen még eleve stressz alatt állsz. Tehát legyél türelmes és szeretetteli magaddal, amíg ezeken az esetlegesen elnyomó körülményeken keresztülmész. A gödör legalján vagy éppen, egy olyan helyzetben, amit sokan megtapasztaltunk már.
Ha most ilyen helyzetben vagy, vágyj továbbra is arra, hogy változz és szeresd, támogasd magad. A gödör alja pokolinak tűnhet, de arra való, hogy magasabbra emeljen és megerősítsen. Fogadd el, hogy most kevés az energiád, de legyen meg benned a szándék, hogy újra visszatérjen az erőd. Töltsd magad annyi pozitív energiával naponta, amennyivel csak tudod, hiszen az energia ragadós. A pozitív energia sokféle formában érkezhet. Lehet ez egy spirituális könyv vagy videó, egy vígjáték vagy egyszerűen (de nem kevésbé hatékonyan) napi kapcsolat egy támogató baráttal. Légy kedves magadhoz és ugyanakkor ismerd fel, hogy még a gödör alján is ott van az életre való vágy (különben nem is olvasnád most ezeket a sorokat). Hasznosítsd ezt a vágyat, bármilyen kicsi is és engedd, hogy az élet szikrája növekedni kezdjen benned.
Ha lehetőséget látsz arra, hogy növeld a jóllétedet áprilisban, annak leginkább most van itt az ideje. Egy új elkötelezettség önmagad iránt jelentősen javítani fogja a tapasztalataidat az elkövetkező hónapokban, miközben magasabbra tudsz általa emelkedni. Ha nem azt választod, hogy hasznodra fordítod ezt az emelkedést, a következő hónapok nehezebbek lesznek, mert április után a dolgok méginkább fel fognak gyorsulni.
Ha szeretnél változtatni, de nem tudod hogyan indulj el, akkor kezdd a szándékkal. Egyszerűen csak mondd ki hangosan: "Elfogadom, hogy szeretem és tisztelem magamat és a testemet a következő napokban és hónapokban. Elfogadom, hogy mostantól így teszek. Szeretni fogom magam, mint még soha ezelőtt. Készen állok rá."
Ez beindítja a szándékot és azután az az energia, amit ezekkel a szavakkal létrehozol, támogatni fogja a saját isteni intelligenciádat, hogy odavonzza hozzád mindazokat a gyakorlati támogatásokat, amik elérhetőek a számodra. Ha te logikusabb felfogású vagy, tűzz ki elérhető, gyakorlati célokat magadnak. Írd le őket, így azok kézzelfoghatóvá válnak a számodra és kezdd el megvalósítani őket.
Ha a testi megközelítést nézzük: Ha mozogsz csak 10-20 percet naponta (emlékezz, egy szimpla séta is megteszi) vagy elkezdesz (újrakezdesz) meditálni vagy jógázni, ami a testre és az egyensúlyra is hat, vagy változtatsz az étkezési szokásaidon; mindezek haszna már napokon belül érezhetővé válik.
Azért érdemes most megtenni ezeket az elkötelezettségeket, mert az energiák nem stabilak ebben az időszakban és nagyon gyorsan mozognak a sötét és világos között. Az, hogy van egy célod vagy egy napi rutinod, segít neked abban, hogy jobban átalakítsd az érkező sűrűbb, sötétebb érzelmeket és megtartsd a magasabbakat.
Egy energia-liftben vagyunk most a Földön. Pár emelettel feljebb emelkedünk, majd lejjebb megyünk párat. Az emberi szinten ez úgy tűnhet, mintha valaki más hívná a liftet és mi csak utasok lennénk, legalábbis így érezhetjük néha. De a lélek szintjén mi választottuk, hogy ezzel a lifttel utazunk és közösen irányítjuk egy-egy emelet felé. A bolygó és az emberek jobb irányba fognak változni az elkövetkező években, de nem egy bizonyos mennyiségű sokk és rombolás nélkül. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor naponta változik annak kérdése, hogy mekkora mennyiségű rombolás és sokk szükségeltetik mindehhez. Spirituális téren az angyalok és más dimenziókban lévő létezők napi szinten dolgoznak azon, hogy emelkedhessen a Föld és a rajta lévő emberek. Ez az emberi perspektívából nézve egy nagyon gyors és radikális munka, ezért tűnhet annyira viharosnak időnként. Azonban még így is sok romboló esemény és energia el lett térítve számunkra az útból.
Onnan tudod, hogy egy váltás éppen megtörtént a Földön, hogy sokkal magasabb szintű békés pillanatot és összekapcsolódást élsz át (főleg ha kint vagy a természetben), és a kapcsolatokban is könnyebben, áramlóbban zajlanak az események. Onnan tudod, hogy épp egy küzdelem zajlik, amikor alacsonyabb az energiaszinted, mert összehangolódsz ezzel a küzdelemmel.
Azok, akik erősebben érzékelik az alacsonyabb energiák hullámzásait, amikor érkeznek, engedjétek őket, hogy katalizálják az érzelmeiteket, ha szükségetek van erre, de ne gondoljátok, hogy ezek az érzelmek kizárólag csak a tiétek. Mi mind együtt megyünk át ezen. Emlékezzetek, hogy az együttlét átsegít, ha elszigeteltnek éreznétek magatokat.
Az erre való emlékezés segíthet semlegesíteni a negatív "belső hangot",
ami esetleg hibáztatni vagy elítélni akar téged azért mert épp úgy érzel, ahogy. Csak fogadd el, hogy most éppen itt vagy. Az elfogadás segít abban, hogy gyorsabban átérj az érzelmek és gondolatok magasabb szintjére. Sokan úgy érezhetitek néha, hogy hátrafelé haladtok. Emlékezz, az élet történik és nekünk együtt kéne mozdulnunk vele, bármi is van jelen éppen. Ez a visszafelé haladás összezavarhatja a sikerorientált gondolkodásmódunkat és a régi lineárlis időérzékünket, ami továbbra is velünk van, habár csökkenő mértékben.
Sokkal erősebben fogtok kapcsolódni a pszichés utakhoz is. Gondoltok valakire és ő felhív titeket vagy érkezik tőle egy email üzenet. A gondolataitok egyre inkább kinyílnak a harmadik szemetek felé, szóval engedjétek meg magatoknak, hogy élvezzétek ezeket a szinkronicitásokat, amikor történnek. A telepatikus kapcsolat és a kommunikáció köztünk napról napra erősödik. Gondolj szeretettel egy barátodra és biztos lehetsz benne, hogy ő érezni fogja.
A biztonsággal kapcsolatos félelmek továbbra is jelen lesznek ebben a hónapban, a negatívum felé eltolódva, ahogy a média tárja elétek a képeket és ahogy azok az emberek beszélnek róla a környezetetekben, akik a félelem sűrűbb rétegeit élik meg, mint ti. Mindenhol jelen van a félelem irányába való hívás, ezért emelkedik a működésbe lépése is. Legyél éber erre, de ne kapcsolódj hozzá. Az érzelmek, látomások, álmok, elképzelések mind a biztonságérzetről szólhatnak ebben a hónapban. Csak figyeld meg ezeket a gondolatokat és lélegezd át a velük járó érzelmeket, amíg a test idegrendszere meg nem nyugszik teljesen. A sötétség szó szerint harcol a háttérben és ez halálig tartó küzdelem. Történjen ez a harc akár az egyén szintjén, akár kormányszinten, akár az egész bolygó szintjén. Nem számít hol történik, hiszen mind össze vagyunk kapcsolódva.
Képzelj el egy krokodilt, amint a prédáját tépi szét a vízben. Ez bemutatja azt az erőszak-szintet, ami most energetikailag történik éppen. Ez egy erős energia és kigyűrűzik a világba. Emlékezz erre a képre azokon a napokon, amikor azon csodálkozol, hogy mi halad át rajtad. A Föld maga halad át rajtad. Azoknak, akik érzékenyek és nem szeretnek ilyen képekre és érzelmekre gondolni, veletek vagyok és megértem. De azért használom direkt ezt a példát, mert itt az ideje, hogy erősek legyünk és ne csak pislogjunk, hogy mi történik körülöttünk.
Amikor halálfélelmed van, igyekezz meglátni a különbséget a részeid között. Az egyik, ami a lélek, ami nem törődik a test halálával, mert csak tovább megy egy másik síkra. A másik, ami az emberi, ami a testben van, ami genetikailag megszerkesztett, ami harcol az életben maradásért és olyan ősi genetikai mintákat hordoz, mint sérülések és a túléléshez szükséges félelmek. Ez a híd. A hely, ahol a konfliktusaidat találod a biztonságérzeted körül. Biztonságban vagy, hiszen te vagy a lélek. Lélegezd át a testen a félelmet, ha jön. Szó szerint. Ülj le, gyengéden símogasd a hasadat körbe-körbe és lélegezd ki magadból a feszültséget, az aggodalmat. Tedd ezt tudatosan és érezni fogod, hogy megkönnyebbülsz.
Végül ebben a hónapban a Megbocsájtás lesz a kulcs a boldogsághoz az emberi kapcsolatokban. Ez a következő fázisa az új jövőd teremtésének, szóval engedd meg magadnak, hogy megbocsáss azoknak, akik a múltban fájdalmat, szégyenérzést, dühöt vagy hibáztatást, ítélkezést váltottak ki belőled. Az az ember, aki teljesen össze van kapcsolódva a szeretetével, nem idéz elő olyan körülményeket maga körül, amik mások felé szeretetmentesek lennének. Tehát ha ilyen érzelmeket tapasztalsz valakitől, akkor benned van valami, ami ezt akarja, erre szükséged van ahhoz, hogy az egyensúlyod helyreálljon, illetve tanulj valamit. Bízz magadban és megintcsak símogasd a hasad körbe és lélegezz, ahogy emlékezel ezekre a múltbéli eseményekre. Bocsáss meg magadnak, ha bármikor a múltban te bántottál meg valakit, ha cserbenhagytad vagy nem bántál vele olyan szeretettel és kedvességgel, ahogy ma tennéd. A múlt elmúlt és ez a megbocsájtás nagyon sok energiát felszabadít benned és azokban is, akiknek
megbocsájtottál. Akkor is, ha nem személyesen mész oda elmondani, csak telepatikusan vagy csak a lélek szintjén teszed.
A mély megbocsájtás megnyitja a szív olyan részeit is, amik addig le voltak zárva, el voltak zárva. Engedd meg magadnak, hogy neked megbocsássanak és engedd meg magadnak, hogy te is megbocsáss másoknak.
Kinyílásban vagyunk és ez az időszak a még teljesebb kinyílásról szól. A világunknak szüksége van erre és a lelkünk erre vágyik.
Szeretetben és békességben mindenkinek,
Lee
Lejjebb egy mantrát találsz, amit ha hangosan elmondasz, segít számodra hogy ez a folyamat mélyebb szinteken is történjen benned. Mondd ki mindegyik mondatot lassan, és ahogy kimondod a szavakat, érezd a jelentésüket, amik gyengéd katalizátorként fognak hatni.
Megbocsájtó mantra:
Megbocsájtok magamnak, mindenért.
Megbocsájtok mindenkinek, mindenért.
Megbocsájtok az életemnek, mindenért.
Megbocsájtok a félelmeimnek,mindenért.
Megbocsájtok az ítélkezésemnek, mindenért.
Megbocsájtok azoknak, akik ítélkeztek felettem.
Megbocsájtok azoknak, akik féltek tőlem.
Megbocsájtok magamnak, amiért nem adtam még elég szeretetet magamnak.
Szeretem magam.
Szabad vagyok.
Szabadon tudok teljesen önmagam lenni.
Lee szóbeli kiegészítése a videóból (kivonat):
Ha úgy érzed egyedül nem boldogulsz, keress, kérj segítséget. Nem kell egyedül szembenézned a bizonytalansággal, a félelmekkel. Engedd meg magadnak, hogy elfogadod a segítséget.
fordította: Tara, Hivatásos Múzsa
forrás: Lee blogja

https://www.facebook.com/Eszticicamica/posts/4065068200893?fref=nf

Mire van még időnk? - Villás Béla, Jakab IstvánEmbertől volna ez a sok szörnyűség, amit élünk? Ki gyártja a magokat életünk kertjébe? Nem emberhez méltó az, amit az ember tesz, de enélkül vajon ráébredhetnénk-e gyarlóságainkra? Mértéktelenül tékozlunk tovább, vagy elindulunk végre hazafelé?

Tér és idő kényszere alá helyezzük magunkat. Az idő egy héj, amely elválasztja egymástól a 3. és 4. dimenziót. A formai tér tágulásához, a kulminációhoz, a változás érzékelhetőségéhez idő kell és az idő mindenkit a markában tart. Az idő szorításában érezni magunkat ugyanakkor a legerősebb korlátunk. Ha az időt elfelejtjük, mindenre van időnk. Amikor a rend, a precizitás és a pontosság felé tereljük a dolgokat, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az isteni minőség felé haladunk.