2014. szeptember 22., hétfő

Három szó... amely megelőzi és gyógyítja a rákot


A rák korunk egyik legsúlyosabb és az esetek többségében halálosnak számító betegsége. Kevesek tudnak kigyógyulni belőle és ezeket az eseteket is csodaként tartják számon. Amennyiben ismerjük kialakulásának okait és lelki hátterét és mindazokat a folyamatokat, amelyek idáig vezetnek, akkor három szóra lehet leegyszerűsíteni a megelőzést vagy a gyógyulást: NEM..., kérlek,..., elfogadom.
A rák azokat az embereket sújtja elsősorban, akik képtelenek kiállni önmagukért. Kényszeresen adnak, úgy gondolják, hogy folyamatosan adniuk és szolgálniuk kell azért, hogy szeressék őket. Nem tanulták meg szeretni és elfogadni önmagukat, így azt sem tudják elhinni, hogy mások önmagukért szerethetik őket. A folyamatos és kényszeres adakozással az a legfőbb céljuk, hogy "megvásárolják a másik ember szeretetét.
Az önbizalom-hiányból és a szeretteik elvesztésétől való félelemből fakadó folyamatos, adakozási kényszer, valamint az érdemtelenségből, az önszeretet hiányából adódó kérési és elfogadási képtelenség esetükben egy szélsőséges energia-hiányhoz vezet.
Az energiák folyamatos kifelé történő áramoltatása (adás) és a befelé történő energia áramlás blokkolása (elfogadási képtelenség) vezet oda, hogy hosszú idő alatt az ilyen beállítottságú személy életenergiája olyan szélsőséges módon lecsökken, az immunrendszere olyan mértékben leromlik, hogy a testben folyamatosan jelen lévő sejtek növekedését korlátozó tényezők nem tudnak érvényesülni és egy szélsőséges burjánzás indul meg a szervezet "leggyengébb láncszemé"-ben. A korlátok nélküli növekedés - a kiváltó okok megszüntetésének hiányában - mind a gazdaszervezet (emberi test), mind a rákos sejtek pusztulásához vezet.
Az előző mondat a leírt végkifejlet mellett, azonban egy olyan lehetőséget is sugall, amellyel - időben felismerve a kiváltó tényezőket - a megelőzésre, később felismerve azokat, a gyógyulásra is lehetőség van. A lehetőség az, hogy az érintett felismeri a betegséghez vezető lelki hátteret, azt az életfeladatot, amelyet ebben az életében bevállalt és amelyre aktuális betegsége figyelmezteti.
A jelzett életfeladat megoldásához ad "kulcs"-ot a szöveg elején már jelzett három szó. Három egyszerű szónak tűnik, de egy nagyon mélyreható, gyökeres változás, szemlélet- és életmód-váltás áll a hátterében. Alapvető felismeréseknek, és a felismerések nyomán szükséges gyakorlati lépések sorozatának kell bekövetkezniük, ahhoz, hogy a folyamat megfordítható legyen.
Mélyen eltemetett tudatalatti tartalmaknak kell a felszínre kerülniük, melyek komoly lelki traumák hatására épültek be oda. Olyan önvédelmi reakciók létjogosultságát kell megkérdőjelezni, amelyek eddigi élete során létének és ego-jának túlélését szolgálták.
Az önbizalom és az önmaga iránt érzett feltétel nélküli szeretet megerősítése mellett le kell számolni azokkal a félelmekkel is, amelyeket meglévő kapcsolatok elvesztése vagy megváltozása iránt érez. El kell engedni azokat a külső "mankókat" (személyek, helyzetek stb.), amelyek - éppen a kialakult kapcsolatokon keresztül - pótszerként szolgáltak a gyenge lábakon álló önbizalma megerősítésére.
Első feladat tehát, hogy meg kell tanulni "NEM"-et mondani, mindazokra helyzetekre, amelyeket az illető maga alakított ki, de ma már elvárásként fogalmazódik meg feléje. Új határokat kell kijelölni. Olyan határokat, amelyek további létét biztosítják.
Magabiztosan vissza kell utasítania mindazokat a feléje sugárzó elvárásokat, amelyeknek egy jó ideje már csak kényszerből vagy félelemből igyekezett megfelelni. Mindazt, amikor "NEM"-et gondolt, de "igen"-t mondott. Új szerződést kell kínálnia mindazoknak a személyeknek, akik eddig e korábbi elvárásrendszer alapján kapcsolódtak hozzá. Amennyiben nem vállalják fel az új játékszabályokat, el kell engedni őket az életéből.
A másik önbizalom-erősítő feladat, hogy meg kell tanulni kérni. Amíg a "NEM"-et mondás az energiák szükségtelen és erőn felüli kiáramlását akadályozza meg, addig a kérés ahhoz nyit utat, hogy mások segítségének elfogadásával meginduljon egy felé irányuló energia-áramlás. Míg az első az energia-mérleg kiadási oldalát csökkenti, addig a kérés a bevételi oldal növelésének lehetőségét biztosítja.
Miért a lehetőségét? Azért, mert valódi energia-áramlás csak akkor következhet be, ha a kérés nyomán adott segítséget el is tudja valaki fogadni. És ezzel jön be a képbe a harmadik szó: az elfogadás. Amennyiben szüksége van rá, akkor kéri és elfogadja a kért segítséget, de akkor is elfogadja az őszinte és önzetlen támogatást, ha azt kérés nélkül ajánlják fel számára.
A kérés és az elfogadás gyakorlásakor ugyanazokkal az - önbizalom-, és önszeretet-hiány okozta -gátakkal fog szembe találkozni, mint a "NEM"-et mondás esetében. Azokban a helyzetekben, amelyekben eddig nem mert kérni és azokkal a személyekkel szemben akik felé szintén soha nem mert igényeket megfogalmazni le kell győznie korábbi félelmeit és ki kell állni vágyai vagy jogos igényei mellett. Az új szerződés ezekre az esetekre is vonatkozik. ...és az elengedés is, amennyiben a másik fél nem akar a megváltozott feltételeknek eleget tenni.
..."NEM"-et mondás, kérés, elfogadás. Amikor erre az útra lép valaki számos félelemmel kell szembenéznie. Azokkal, amelyekkel szemben eddig homokba dugta a fejét és úgy tett, mintha nem léteznének. Kerülte a konfliktusokat, de ezzel csak azt érte el, hogy a kifelé elkerült ütközés és harc egy másik szinten - önmagában - zajlott le, tartós feszültségeket és belső konfliktust okozva. A belső konfliktusok fizikai tünetekhez, betegségekhez - és ha sokáig húzta - még komolyabb betegségekhez vezettek.
A legelső tünetek felismerésekor az lehet a kérdés: hajlandó-e megoldani a tünetet kiváltó okot, és ezzel megakadályozni  a súlyosabb következményeket. A végső stádium kérdése viszont az, hogy mi az erősebb benne, a változástól való félelem vagy az, hogy még ebben az életében megoldja azt az életfeladatot, amelyet felvállalt? Vagy: a változástól féle jobban vagy a gyógyíthatatlan rák következményeitől?
Gyökér félelmekkel kell ebben a harcban szembenézni. Félelmekkel, amelyek mindaddig lesznek, amíg nem lesz egész, egész-séges. Ezért nem számíthat arra, hogy ezek a félelmek csak úgy elmúlnak. A félelmek mellett és ellenükben kell cselekednie, bátran. Ahogy a sokszor idézett mondás tartja: "Nem az a bátor, aki nem fél, hanem az, aki a félelme ellenére mer cselekedni."
Ez sok esetben egyedül nem megy. Kérj... és fogadd el a segítséget.

Emberangyali minőségek jellemzői
Amikor összekapcsolódsz a saját angyali éneddel, testvéreiddel,- azt a teljességet nem felejted el soha, felejthetetlen élmény lesz a számodra.
A szívedből egykoron kiszakadt rész visszatér és beteljesíteni magát. Átölel végtelen szeretetével, jóságával, egy pillanatra azt érzed ISTEN tenyerén élsz.
HAZA jöttél, HAZA érkeztél,…
Átölelnek a testvéreid, a tieid, hozzájuk tartozol…., csodálatos, felülmúlhatatlan érzés….
De aztán hamarosan eljön a következő lépés, ami már elemi erővel hat rád, mert rádöbbentenek, hogy nem maradhatsz itt, mert a FÖLDÖN van még dolgod. Vissza kell térned a választott testedbe, és újra azonosulnod kell felvett szokásaiddal,- hiszen te vállaltad egykor, hogy ide a földi szférába leereszkedsz, és a legjobb tudásod szerint teljesíted be vállalt feladatod. Még azon az áron is, hogy egy csomó olyan mintát magadra vettél rejtőzködésképpen, ami nem éppen emeli a lelkedet, de te tudod, hogy ezzel felismerhetetlenné válsz, és így még jobban be tudsz illeszkedni az adott rendbe.
Az Emberangyalok feladata nem a legkönnyebb vállalások közé tartozik. Nagyon sokszor vágyakoznak HAZA, mert nem igazán érzik idevalónak magukat, és az átlagosnál érzékenyebb lelkülettel bírnak, de ez az érzés más Csillagcsaládokban is ugyanúgy jelen van.
Sokszor érzik magukat áldozatnak, és sokszor vesznek magukra a TEREMTŐ iránti végtelen szeretetükből áldozati mintákat, hogy ezzel még jobban megsegítsék a FÖLD, a BOLYGÓ felemelkedését.
Az emberek közt élve egy magosabb minőségű szeretetre vágynak, és ezt legtöbb esetben nem kapják meg, mert a velük együtt élő emberek nem értik, hogy valójában milyen szeretet után vágyakoznak.
A körülöttük élő emberek általában ezeket az embereket, túl érzékenyeknek, lelkizősnek tartják.
Ugyanakkor az sem érthető a többség számára, hogy honnan ered belőlük az a nagy szeretetet Isten vagy a Haza iránt, és miért olyan nyíltszívűek és közlékenyek az emberekkel szemben.
Ezek az Emberangyali minőségek, a legnagyobb beilleszkedési akaratuk ellenére kilógnak a sorból,- különcnek tarthatják őket.
Általában gyógyító, kisegítő, lélekemelő munkát végeznek, ehhez kapcsolódó munkakörben helyezkednek el. Ugyanakkor ezzel egy ütemben a FÖLD, a BOLYGÓ gyógyítását, beleértve az itt élő-tartózkodó egyedek védelmét nagyon fontosnak és elengedhetetlennek tartják.
2009-ben elérkeztünk egy olyan fordulóponthoz, amelyben ISTEN ezeket a minőségeket újra vissza állította, EREDETI feladatukba és minőségükbe. A MI drága FÖLDANYÁNK pedig a jóváhagyását adta rá.
Így elindulhatott egy olyan tudatosodási folyamat ezekben a körökben, hogy innentől fogva egyre több Emberangyal döbben rá, hogy Ki Ő, miért van itt a FÖLDÖN, mi az a vállalás, az a feladat amiért ő jelentkezett és hajlandóságot mutatott, hogy felvegye ezt a földi testet.
Ha a megértés kapuja kitárul számukra,- akkor először a felismerés és a különváltság érzése, megdöbbenésként hat rájuk. De aztán rövid időn belül elcsitul ez az érzés, és jön a felismerés, a megértés,- hogy KI Vagyok, mi az feladat amiért valójában itt a FÖLDÖN most jelen vagyok.
Ennek a megtalálásához, felismeréséhez és megértéséhez kívánok teljes szívemből nagyon jó munkát!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

2009. augusztus 16.


2014. szeptember 18., csütörtök

Te tudod, hogy minek vagyunk a birtokosai?


Új Kezdet- Emberangyal kiteljesedése

(különböző szakaszokban történik, még most is tart, sőt.....)Új Kezdet- Emberangyal kiteljesedése
 
 
A változás folyamatában különböző szakaszokon megyünk végig.
Többször megváltunk már a múltban bizonyos régi részeinktől, de eljött az idő, mikor végérvényesen búcsút kell mondanunk a régi mintáinknak, és azzal együtt járó kötődéseinknek. Ez egy hosszú és mély belső folyamat életünkben.
Többnyire úgy érezzük, mintha az egészbe egy kicsit mi is belehalnánk.
Az elválás és vele együtt a leválás, fájdalommal és néha végtelen szomorúsággal jár.
Azok az értékek, amit eddig igaz értékeknek hittünk, egy varázsütés alatt szertefoszlanak és semmissé válnak.
Eljön az a pont életünkben, amikor teljesen más értékrendet állítunk fel, és ebből kifolyólag már más értékeket tartunk fontosnak. 
Emberi kapcsolataink többnyire megváltoznak, átminősülnek.
Új utakat járunk be, új emberek, új kapcsolatok lépnek be az életünkbe.
Egyre inkább előhozzuk magunkból azt az isteni Lényt, - isteni Önvalónkat,- Aki teljeséggel mi magunk vagyunk.
Mielőtt viszont mindez megtörténne, az idáig elvezető útnak van egy igen nehéz folyamata, az pedig,- A teljes leválasztás és istenivé formálás.
Minden, ami a múlt nem építő energiáit tükrözné vissza a jelenbe, fájdalommal, vagy éppen csak olyan kötésekkel töltene el, ami által nem tudsz továbblépni, nem tudsz teljességgel újjászületni és kiteljesedni, - az a legjobb, ha leválik rólad,- mert különben vissza akar a múltba húzni, megkötni, mert már beleivódott a sejtjeidbe, egy megszokássá, valamilyen szinten függőséggé vált.
Ajánlatos túl lépni magadon, de ehhez szükséges, hogy leválaszd, átformáld a múltad, és csak az igaz, színtiszta értékeket tartsd meg belőle, amely együtt rezonál a te valóságoddal.
Nehéz ilyenkor megtalálni az igaz értékeket, mivel a születés fájdalmas szakaszában már sok mindent elvesztettél, és csak azt látod, hogy alig maradt veled valami.
Lecsupaszítva állsz önmagad előtt újjászületett világodban, és valójában azt sem tudod először mivé születtél.
Ilyenkor nagyon mélyen szükséges befelé figyelned, hogy megtaláld Önmagadat, azt a Lényt, Aki Te magad vagy,- másrészt pedig azért, hogy ne építsd vissza a régi megkötő kötelékeket, bármiből is származzon az.
Semmi esetre se építsd vissza a régi múltba húzó kötéseket csak azért, hogy veled legyen valami!
 
      A múlt értékei egy másodperc alatt semmisé válnak, mert újjászületésed tartalmilag más minőséggel ruházza fel.
Egy részed (Egod) ragaszkodna bizonyos múltbéli kötésekhez, de ha Isteni Éned nem tanácsolja, hogy az Újba magaddal vidd azokat a részeidet, akkor legjobb ha hallgatsz a belső útmutatásra. Az is előfordulhat, hogy azt az útmutatást kapod Isteni Önvalódtól,- Semmit ne vígy magaddal,- Új Jövőt teremts!
A Szellem igaz üzenete segít megtalálni ezen a „semmin” belül, mi az, amit tovább munkálhatsz, mert mindig is részedet alkotta és együttrezgett a Mindenséggel, a te Isteni Valóságoddal.
Figyelj,- mélyen és csendesen,- alázattal és hittel hagyatkozz a benned élő Istenire, bármennyire ellent mond a benned lévő másik részednek (Egodnak).
Önmagad Isteni Lényét, Önvalódat csak így tudod kiteljesíteni.
Így találod meg azokat az értékeket, amelyek továbblendítenek az úton, és egy Új Élet megteremtésére adnak lehetőséget.
    Állj meg egy pillanatra és ünnepeld újjászületésed!
Már ne a múlt fájdalmaival foglalkozz, a jelent ünnepeld!
Élvezd az Új Világod, még ha az számodra először ismeretlenként is hat.
Bátran és bizalommal vágj bele az újba, - indulj el utadon.
Többnyire bizonytalanul teszed meg az első lépéseket. Néha meginogsz, nem vagy teljesen biztos magadban, nem tudod valójában mit kell tenned, merre indulj el az úton. Nyugodj meg ez természetes,- hisz még nem találtad meg, nem fedezted fel Önmagad. Lassan találod meg újjászületett Önmagad, és lassan érted meg ki az, Aki valójában vagy.
     Egyre biztosabb lépésekkel haladsz előre. Most már mindent alaposan átgondolsz, nem kapkodsz, nem sietsz, nem döntesz felelőtlenül.
Létezésünk tükrében újjászületünk, minden porcikánkkal átéljük ezt a folyamatot.
Vannak olyan pillanatok amikor nem igazán értjük mi is történik velünk. De ha hitünket és bizalmunkat adjuk a Feljebb Valónak, ezáltal a következő percben, órában vagy napon ráébredünk, hogy a születés fájdalmán keresztül Új Életet nyertünk.
A múlt elengedése felszabadít, új energiát áramoltatsz át magadon, Új Forrásból merítesz.
(2010. augusztus 30.)
 Írta: Feketéné Lendvai Katalin


Emberangyali minőségek

Ember-Angyali minőségek
 

 TI multidimenzionális lények, a létezésnek ezt a formáját választottátok, hogy emberi testben élitek az életetek. Mindez a ti választásotok alapján történt.
Ezzel a magas szintű tudatossággal, amellyel most összekapcsolódtok,- emberi testben lévő, Angyalemberi minőségekké váltok.
Akik a létnek ezt a formáját választottátok, részt vállaltatok a BOLYGÓ felemelkedési folyamatában.
Tudatos létezőként, tudatos döntéseket hoztok, és ezzel segítséget nyújtatok az emberi minőség egy magasabb tudatiszintre emelkedésében.
A létezés két formáját élitek,- egyiket ember létezőként, - a másikat multidimenzionális lényként.
Eljött az idő, hogy ezek a szálak összekötődjenek, kiteljesedjenek, és a lét egy magasabb formájára emelkedjenek.
Multidimenzionális lényetek tőletek független „dolgozik”, részt vállal a létezésben. Tudatosságotok azon fokán álltok (akik ezt a folyamatot élik), hogy ezt a két szintet összekapcsoljátok.
Multidimenzionális létezőként földi testben vegyetek részt a BOLYGÓ megmentéséért folyó munkálatokban.
Minden multidimenzionális lény rendelkezik egy információs csomaggal. Ezek az információs csomagok különböző kódokat, programokat tartalmaznak.
Összekapcsolódásotok által ezek a „csomagok” aktiválódnak, kibomlanak, és egy magasabb létezési síkra emelik tudatosságotok.
Szép lassan, fokozott ütemben haladtok felfelé a létezésben, és ugyanakkor a Világfa begyökereztetésében.
Amint egyre magasabb tudati szintre juttok,- annál mélyebbre hatoltok az emberi létezésben, megnyilvánulásban.-
A Világfa ágát, lomját, koronáját,- összekötitek a gyökérzettel.
Eget és Földet összekötitek, és középre helyezitek. Ez a középre helyezés egy újabb tudatossági állapotra hívja fel a figyelmet,- egy olyan létformára,- amely a Teremtésből ered és a Teremtéshez kanyarodik vissza,- a TELJESSÉG LÉTFORMÁJÁT alkotja meg.
A teljesség kódjait magatokban hordjátok, ott van minden létezőben, emberi megtestesülésben. Tudatszinttől függően tudjátok ezeket a kódokat megnyitni és feltárni a benne lévő programot.
Ehhez magatokban is igen mélyre kell hatolnotok,- tehát a földi valóságotokban is igen nagy mélységekbe ereszkedtek alá. De csak így tudjátok a megfelelő programot begyökereztetni,- a feleslegessé vált akadályozó programokat pedig kiüríteni. Ez a folyamat tudatosságot és sok odafigyelést igényel.
Minden esetben javasolt a tudatos gondolkodásforma, a tudatos életvitel, és tudatos légzés fontossága sem hanyagolható el.
Testünket, lelkünk templomát nem hanyagolhatjuk el, nem tagadhatjuk meg származásainkat, gyökereinket. Éppen ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a FÖLDÖN betöltött szerepünket se hanyagoljuk el, csak a létezés egy másik síkjára emeljük fel.
Áldás!
 

(2010.február 20.)      
Írta: ÁhimRé/Csillagfény
Feketéné Lendvai Katalin   
 2014. szeptember 17., szerda

Nemzetegyesítés, Nemzetgyűlés 2014. szeptember 21.

Nemzetegyesítés, Nemzetgyűlés 2014. szeptember 21.

A 2014. szeptember 21-i Nemzetgyűléssel kapcsolatban felvetődő különbözőségekre kértem útmutatást az Égiektől, mivel magam is eléggé érintetté váltam ebben a dologban, anélkül, hogy ez szándékomban állt volna. 
Áldás!


Amikor az Én Hangomat hallod, szívedben melegséget érzel.
A szeretet árad szét benned, hisz ÉN Magam vagyok a SZERETET.
A SZERETET, Aki most szól hozzátok, arra hívja fel a figyelmetek,- MAGatokba 
nézzetek!
Találjátok meg Isteni Önvalótokat és egyesüljetek vele!
Csak így kaphattok isteni útmutatást életetekben felmerülő kérdésekre, élethelyzetekre.
ÉN Magam a SZERETET,- azt üzenem néktek,- Mindenki magába nézés által tudja eldönteni mi a dolga, van-e dolga a meghirdetett szeptember 21.-i Nemzetgyűlésen.
Saját magadnak kell vállalnod a felelősséget tetteidért, cselekedeteidért, szavaidért, gondolkodásodért, melyek hatással vannak a Nemzetre, az egész Világmindenségre.
Az Égi Vezetés utat mutat, javaslatokkal lát el, tendenciát állít fel,- de nem mondja meg, hogy az adott szituációban, hogy s miként cselekedjél.
Fel kell már nőnötök!
Egy olyan egységet kell kialakítanotok rendszereteken belül, amely nem másra hagyatkozik, hanem a saját isteni csatornáján belül kap választ kérdéseire.
Tudom, hogy ehhez idő és türelem kell, de minden lehetőség adott, hogy ezt megtegyétek.
A szeretet az mely körbeölel és megadja a választ kérdéseidre.
Az út ÉN VAGYOK, aki az ÉN utamat válassza, annak telve kell lennie az ÉN szeretetemmel. Ez a szeretet, a szó szoros értelmében utat mutat, erőt ad, minden nehézségen és próbán átsegít.

Lelked békéjét magadban találod meg!
Ha benned béke van, béke lesz a világodban. De amíg a rendezetlenség, békétlenség uralkodik benned, addig a békét nem Önmagadban, hanem a világodban keresed.
A mostani teremtés már más,….a SZERETET mindenen felülemel, utat mutat, irányt ad.
Áldásom legyen veletek!

Belső HANG útján lejegyezte: 
Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2014. szeptember 16. (Földanya hava)


Ide kapcsolódó előző üzenetek:

Rab Mária forrásnál kapott üzenet a magyarság helyzetéről:Szelei Magdolna Mária üzenete amivel tökéletesen egyetértek.


..azt, hogy mit lehet elérni szabad-téren egy Nemzeti-Nemzet gyűlésen nem tudom....a szándékot értem, sőt egyet is értek vele... a megoldást a kérdésekre, az ok-okozat meghatározását még nem látom .... mind addig, amíg az emberek tudatában nem villog, ( VILÁGÍT ) kellő fénnyel a piros lámpa, - az a gyanúm most sem kapunk rá választ a tömegektől és ez így van sajnos év tizedek óta.... viszont egyre nagyobb a szakadék a társadalom rétegei között, illetve szinte már csak két részre szakadt a nép, és a "NEMZET- TEST- TUDAT" van a MÉLY SZEGÉNYSÉG ÉS A MÉRHETETLEN GAZ-SÁG -GAZDAG-S-ÁG;( közte szinte semmi)
... szükség van azonban a józan paraszti ész járásunkra magyar lelkekként....
A bebetonozott hatalmi rendszerek nem engedik a józan ítélő képességűeket a húsos tál közelébe, mert még részt akarnának belőle kérni. Ha viszont oda kerül valaki "véletlenül" azonnal megfenyegetik, megölik, vagy megpróbálják beintegrálni. Tehát most már kemény jó kiállású, határozott, ellentmondást nem tűrő tájékozott és jól felkészült egyénekre van szüksége a magyaroknak is. A részeredmények nem megoldások, miután a nép szó szerint földönfutó , illetve éhezik. Lehet politikailag elodázni megoldásokat , és késleltetni a nép érdekeit, de erre már nincs idő, mert az utolsó órában vagyunk. A KORMÁNY TÖRVÉNY TERVEZETE szerint hiába mennek le például a kamatokkal, vagy csökkentetik a DEVIZA ÉS EGYÉB BANKI KÖLCSÖNÖK ÖSSZEGÉT, AZ EMBEREK NEM TUDJÁK KIFIZETNI ADÓSSÁGAIKAT, MERT NINCS MUNKÁJUK, ÍGY JÖVEDELMÜK SEM. EZEK ÉGBE KIÁLTÓ PROBLÉMÁK. A fiataloknak nincs jövő képük, nem tudnak az életben megkapaszkodni, azért éljük meg a második '56-os kivándorlást! Azok az emberek akiknek van munkájuk éhbérért robotokként dolgoznak és ha kimerik nyitni a szájukat a méltatlan bánásmódok miatt, (sajnos már mindegy, hogy MULTI vagy "MAGYAR" illetve egyéb munkaadó) azonnal meg vannak fenyegetve, hogy el is mehet azonnal, mert legalább százan várják még így is a lehetőséget! Ott tartunk, hogy már a 28-30 éves fiatal is öreg a munka vállaláshoz időnként, pláne meg az 50-es korosztálytól. A politikai elit pedig úgy tesz , mintha nem is ismerné , ezt sokaknak busás hasznot hozó , jól működő bebetonozott rendszert. Hamarosan rá fognak döbbenni, hogy már RÁJUK SINCS SZÜKSÉG, MERT EL LESZNEK TÁVOLÍTVA , ZSÍROS JÖVEDELMET HOZÓ ÁLLÁSAIKBÓL. AKKOR FOGJÁK VÉGRE IGAZÁN MEGTAPASZTALNI, MILYEN TÖRVÉNYEKET ALKOTTAK ÉS MILYEN BŰNÖKET KÖVETTEK EL EMBER TÁRSAIKKAL SZEMBEN! ( Ez sajnos általános érvényű, nem csak magyar honról van szó.) Az egész VILÁG FORRONG A SZELLEM LÁZAD! TENNI KEL VALÓBAN MAGUNKÉRT ÉS A KOMOLY CÉLKITŰZÉSEKET HATÁROZOTT TETTEK KELL KÖVESSÉK. Rengeteg értelmes FIATAL EMBER ÉS LÁNY-ASSZONY VAN KÖZÖTTÜNK ÖSSZE KELL FOGNI ÉS AZ IDŐSEBBEK BÖLCSESSÉGÉVEL, TUDÁSÁVAL KELL A MEGOLDÁSOKAT KITALÁLNI, HA KELL KIHARCOLNI! 
Van e NEMZETNEK SPIRITUÁLISAN IS JÓL KIKÉPZETT ÉS FELKÉSZÍTETT NAGYON-NAGY TÁBORA. A SZELLEM EREJÉVEL VANNAK FELRUHÁZVA ÉS A SAJÁT TERÜLETEIKEN VEZETŐNEK TERMETT KÉPESSÉGEIKKEL TUDJÁK SZOLGÁLNI A SZENT ÜGYET. ÍGY MEGOSZLANAK A FELADATOK ÉS BIZTOSÍTVA VAN-LESZ A TISZTA MUNKA MEGOSZTÁS. KI KELL TASZÍTANI AZOKAT AZ EGYÉNEKET AKIK NEM A SZENT ÜGYET KÉPVISELIK. 
A csillagos ég is segítségünkre lesz a bátor és előre mutató kiállásunkban. Egy biztos , hogy JÉZUST az IGAZSÁG FORRADALMÁRÁT KELL A ZÁSZLÓNKRA TŰZNI, MERT ÍGY TUDJUK A JOGAINKAT KIVÍVNI , MÁR AZ ÚJ IDŐK KEZDETÉN. 
NAGY-BOLDOGASSZONYUNKNAK PEDIG EZ MINDEN VÁGYA, HOGY NEMZETE FELVIRÁGOZZON!!!
Teszteljük meg tehát hányan gondolják hasonlóan, hogy itt a változás ideje!!!
A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBEN MINDENKI SAJÁT MAGA DÖNT, SZABAD-AKARATA ÁLTAL A SZÍVE ÉS SZERETETE JOGÁN.
EGY BIZTOS A RENDEZVÉNY CSAK BÉKÉS SZÁNDÉKKAL ÉRHETI EL CÉLJÁT, AMI NEM AZT JELENTI, HOGY NEM FEDJÜK FÖL AKARATUNKAT A VÁLTOZTATÁS KINYILVÁNÍTÁSA MELLETT!!!
Jegyezte és közre adta :Szelei Magdolna Mária
BUDAPEST 2014. szeptember 16.

2014. szeptember 15., hétfő

Isteni Jelenlét, köszönöm, hogy megáldasz engem......
“Isteni Jelenlét, köszönöm, hogy megáldasz engem ezzel a szent testtel, hogy megtölthessem azt legmélyebb vágyaimmal és szívből jövő óhajaimmal. Segíts engem, hogy felismerjem a nekem felajánlott ajándékokat, és arra tudjam fordítani figyelmemet, amit megvalósítani szeretnék ebben a napéjegyenlőség előtti időszakban. Arra kérem a magasabb Énemet, hogy gyengéden figyelmeztessen azokra az álmokra, amelyek készen állnak arra, hogy előlépjenek életem ezen időszakában. Kérlek, hozd el nekem a szükséges segítséget, hogy az több Szépséggel töltse meg életemet, és a megelégedettség érzetét hozza el nekem. Tedd lehetővé számomra, hogy barátságot kössek az Irányító Rendszerrel, ami a Magasabb Ént ösztönzi, és elhozza Lelkem céljának kiteljesedését. Emlékeztess engem arra, hogy figyelmes és éber legyek arra az ösztönzésre, amely átáramlik rajtam minden egyes percben.
Arra kérem az Isteni Fényt, hogy töltse fel lényemet, és emelje fel rezgési frekvenciámat olyan módon, hogy teljesebb tudatossággal tudjak arra figyelni. Töltsd meg szívemet Isteni Szeretettel, hogy regenerálni tudjam ezt a szeretetet egész emberi formámon át, és a világba tudjam sugározni azt lényemen keresztül. Teljesen kész vagyok beteljesíteni szívem impulzusait, és közösen az Istenivel megteremteni egy új módját a létezésnek, ami mindazzal áldja meg a Földet, aki vagyok. Segíts nekem életre hívni lelkem legeredetibb lényének teljességét ebbe a jelen percbe. Engedd, hogy arra használhassam újonnan megtalált szabadságomat, hogy csodákat teremthessek erőteljesen tudatos módon, mely minden életet szolgál a Földön ebben az időszakban.
Kívánom, hogy minden lény ismerje fel az Isteni Szeretetet, amely minden pillanatban megtölti szívünket, és engedd, hogy ragyogó eszközévé váljak ennek a jelenlétnek. Köszönöm, Isten, és ez így van.”
Csatornázta: Shanta Gabriel
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Átjárók,- Szeptember 15. Hétfő

Szeptember 15. Hétfő
A délutáni órákig a Hold a Rohiniban marad önmaga uralma alatt, majd a Chitra nakshatrába lép, Marsikus energia alá, miközben a Mars a Holdtól a 7. házban lesz a Skorpió jegyében, szaturnikus hatás alatt.
Gondolkodásunk szélsőségeivel, túlzásainkkal való szembesülésünk kapcsán érkezhetünk el a változtatás mélyről fakadó lelki igényéhez, ami erőt adhat, javítani, korrigálni múltunk beidegződéseit. Fontos tanításokat kaphatunk testvéreinkkel, barátainkkal kapcsolatban, mivel ki kell derülnie összetartásunk erejének, stabilitásának. Látnunk kell, utunk egy irányba visz e bennünket, és képesek vagyunk e kölcsönösen támogatni fejlődésünket, szabadságunkat. Meg kell különböztetnünk azt, mi az ami szívből jön, és mi fakad indulatból, ítéleteink bíbor ködének homályával átitatva...
Szívből jövő érzéseink és szavaink építenek, gyógyítanak, indulataink következményei viszont még erősebb nyugtalanságot gerjeszthetnek bennünk, körülöttünk. Bátorságunk tesztelődhet, de ez nem feltétlen szemben állást jelent, mint inkább lehetőséget kiállni szeretetértékeink, pozitív változást sürgető igényeink mellett.
A délutáni óráktól Chitrába lép a Hold, marsikus hatás alá, ezzel egy időben pedig a Mars, a Holdtól 7.házban lesz a Skorpióban.
Kapcsolataink erőteljes átalakulásban vannak. Ha nem valódi érzelmek tartanak össze, most egyre jobban láthatóvá válhat egymás iránti távolodásunk, elszigetelődésünk. Ki kell derülnie mi motiválja kapcsolatainkat, hogy a magunk számára is nyilvánvalóvá váljék elköteleződésünk, lojalitásunk, szeretetünk mélysége, minősége. Ki kell derülnie, képesek vagyunk e együtt változni, fejlődni, vagy egyre nagyobb lelki szakadék keletkezik világaink, nézeteink között.
A nap tanítása, hogy értékeink átalakulóban vannak. Kiderülhet, mi az ami környezetünkből átvett, és mi az, ami tapasztalataink verejtékével megküzdött értékrendünk. Kapcsolati hozzáállásunk, érettségünk, objektivitásunk megméretődhet, mivel kiderül, hogy szavaink mögött, milyen szeretet tartalom lakozik..
Kapcsolati átrendeződéseink, mélyebb lelki kötődésünk igényének tükrében történnek. Már nem elég eddigi vélt, valós biztonságunk, másra van szükségünk együttléteink harmóniájához, mivel egy közös célra szeretnénk tekinteni, nem egymásra. Együttesen látva az irányt, ha egyikünk szem elől is veszti, a másikunk tekintetével látni fogja, így ha meg is áll egy időre, de soha nem tér le az útról. Így válunk egymás szemeivé, vezetőivé, így folynak lelki folyamaink egymásba,és így keresztezik egymást útjaink, örök kíséretként szolgálva leszületéseink végtelenjében, emlékeztetve egymást örök egységünkre.
Szeretettel Csom Mari


SaLuSa üzenete 2014 Szeptember 12


Hilarion üzenete 2014 Szeptember 7 14


Szűz Mária üzenete 2014 Szeptember 8