2016. február 6., szombat

Takaró Mihály : "Magyar kultúra tegnap, ma, holnap"

N1 KÁVÉZÓ - vendég: Takaró Mihály "Nem szabad politikai alapon megítélni az irodalmat!"
Rendkívüli irodalomórát tartott az N1 Kávézóban Takaró Mihály, író, irodalomtörténész. Beszélt a magukat manapság írónak és költőknek aposztrofáló emberekről, és az olvasók hatalmáról is. Tanár úr részletesen mesélt Wass Albert munkásságáról, akinek életét hosszú évek óta kutatja. Sőt arról is, hogy Sztálin hogyan mentette meg a magyar kommunistáktól Herczeg Ferencet.Heffner Attila és Barátai - Békeima - Peace Mantra


Jelenleg zajló folyamatok


2016. február 6. (Jégbontó hava)
A Földön minden egyes élet szent. Minden egyes megnyilvánulási forma a maga szentségében, testett öltött valóságában egy életformát képez, életét adja annak a principiumnak, melynek gyökerét a teremtés fázisa hozta létre.
Mi Angyalok, akik egy magasabb valóságból származunk, ebben az időben egy fokkal még közelebb kerültünk hozzátok.
Minden egyes megnyilvánulási forma, mely áthatja a teret, az Univerzumot, egy olyan változási formán megy keresztül a mostani időszakban, amely átlényegülésként jelenik meg bennetek.
Minden egyes Fényhordózó végigmegy ezen a folyamaton.
A fizikai testet erősen megviseli ez az átalakulás. Sokszor influenza szerű tüneteket produkál.
Minden alacsony rezgés, minden olyan frekvencia, mely lerakódást képez a testekben, tisztulni kíván. Abban az esetben ha elnyomjátok ezeket a tüneteket, nem tudnak kellő intenzitással feltisztulni bizonyos bennetek lévő megkövesedett információminták, melyek elnehezítik a testet, és ennek hatására nem képes a teljes, az adott fényspektrum befogadására.
Ebben az időben amit tehettek, hogy fokozottan figyeltek magatokra.
Napi rendszerességgel tisztítsátok a benneteket és a körülöttetek lévő energiarendszereteket. Könnyebb és lédúsabb táplálékot fogyasszatok, többet pihenjetek, és meditáljatok.
Kérjétek a Szellem vezetését és irányadását.
Ez a változási szakasz, egészen az év végéig jelen van, de ebben az időszakban felerősödött egy szakasza, melyben lehetőség van az egyednek, egy fokozottabb tisztulásra.
Ez a tisztulás egyben egy önvizsgálatot is jelent, melyben megvizsgálod, hogy az eddigi tanultak szerint éled-e az életedet, és olyan minőséggel és formával kapcsolódsz-e a körülötted lévő világhoz, melynek rezgései támogatólag hatnak a körülötted élő emberiségre.
Minden egyed, a saját szintjén és létformájában egy változási folyamaton megy keresztül.
Ez alól az állatok, és a növények sem kivételek. Az utóbbiak fotoszintézis által alakítják át magukat.
A külső megjelenési formájában nem változnak, belül szerkezetileg egy jelentős változáson mennek keresztül. Mindez azért lehetséges, mert a fotonöv egy sugárzási tendenciába ért, és olyan sugárzást bocsát ki magából, hogy a fotoszintézis folyamata egy magasabb rezgési frekvenciára lépett, és így, ezáltal az emberi táplálékláncolat egy szélesebb spektrumú rezgéstartományba helyezkedik.
Bizonyos egyedek létsíkot váltanak, mert olyan megerőltető számukra az átalakulási folyamat, hogy ezt ebben a testben nem tudnák elviselni.
Amit tehettek ebben az időszakban, befelé fordulással egy olyan rezgéstartománya helyezkedtek, ami megkönnyíti a változási folyamatokat. A belőletek felszabaduló árnyékrészeitek, folyamatos jelenlétének elkerülése érdekében még fokozottabb figyelmet fordítsatok testetek, lelketek tisztán tartására.
A szférából áramló Fény olyan rezgéstartományba helyez, ami egy állandósult energiaszintet (stabilitást) hoz létre a számotokra.
Szeretettel: Áhimé- Feketéné Lendvai Katalin


Kelyhek Királynője,- A szakrális csokor erejeFeketéné Lendvai Katalin: Kelyhek Királynője,- A szakrális csokor ereje Méhünk minden emberi élet kapuja. Amikor tiszteljük és becsüljük a méhünket, akkor az az erő, a kreativítás és szépség csatornájává válik, és öröm lesz úrrá a földön.
Ám amikor hangja nem kerül meghallgatásra, megválaszolatlan és elutasított marad, akkor méhünk betegségek forrásává lesz.

A női méh kollektív állapota földünk állapotát tükrözi. Amikor oly sok nő szenved daganatoktól, cisztáktól, frigiditástól és erős menstruációs vérzéstől, amikor oly sok nő él át szexuális agressziót és szükségtelen méheltávolítást, akkor diszharmónia borítja el a földet.
A női méh állapota közvetlenül a női elmét, lelket és tetteket tükrözi.
Méhünk érzelmeink tárházául szolgál. Magába gyűjti minden érzésünket – jókat és rosszakat is egyaránt. Mára kollektíven elértük a „negatív méh-energia” állapotát.
A természetellenes életvitel, az egészségtelen életmód állandósította a negatív méh energiát, és ez viszont válaszként táplálja az emberek problémáit a földdel, más emberekkel szemben, valamint a nők gondjait méhükkel kapcsolatban. A nő méhének állapota minden kapcsolatát visszatükrözi.
Amikor a nő méhe egészséges, akkor élete ezt az egyensúlyt tükrözi.
Az a szeretet és törődés, amellyel a nő a méhével bánik, visszatükrözi valós emocionális, spirituális, fizikai és mentális egészségi állapotát.
Sajnos napjaink világában túl sok nő szenved valamilyen betegségbe torkolló méhelváltozástól.
Mi nők, ahogy gyógyítjuk és átformáljuk méhünket, megváltoztathatjuk a sorsunkat csakúgy, mint a földünk sorsát.
Nőtársaim, itt az ideje, hogy újra kezünkbe ragadjuk az irányítást! Az életünkkel kell megvédenünk méhünket, mert méhünk minden kreativitásunk, teremtőerőnk szülőhelye.
Nőtestvérek, lépjetek be méhetek szívébe napi meditációtok során, és jól figyeljetek.
Méhetek arra vágyik, hogy rajtatok keresztül szóljon. Méhetek közli veletek, hogy mire van szüksége.
Méhetek megmondja, hol, és merre jár. Megmondja mi módon akar meggyógyulni.
A méh semmiben sem téved, mindent tud. Méhünk elraktározza életünk minden eseményét.
Elraktározza minden interakciónkat és reakciónkat a kapcsolatainkon túl is.
Érzi gyanakvásainkat, és mindent befogad attól, aki szereti. A méh sohase felejti el a leckéket vagy az áldásokat. Ahogy belépünk méhünk mélyébe, fel fogjuk fedezni, hogy méhünk emlékszik, és kész arra, hogy beszéljen velünk minden félelméről, és minden öröméről.
Méhünk a saját nyelvén szól hozzánk. A méh énekel és sóhajt.
Amikor fájdalomról beszél, akkor daganatok keletkeznek.
Amikor gyönyörről beszél, mely figyelmes és gyengéd párunkkal való interakcióból árad, szerelem ébred. A méh néha igent mond, ám gyakrabban mond nemet.
Amikor ujjong, akkor kisbabák születnek. Amikor sikít és kiállt, megalvad a vér.
Hallgass figyelmesen méhedre: sajátítsd el a nyelvét, és fogadd el a tanácsát.
Itt az ideje, hogy méhünk mélyére hatoljunk. Légy bátor: ne félj saját valóságodtól, mert az igazság az alap, melyen keresztül végbemehet a gyógyulás. ( Queen Afua- Szakrális Nő)2016. február 4., csütörtök

A lótusz kristályfénye (2. rész): Szakrális párkapcsolat

(Mária Magdolna közvetítés-sorozat)
Egyre több sztereotípia lebeg az ikerlélek, ikerláng, lélekpár energiaterében, mely csupán arra alkalmas, hogy akadályozza és blokkolja azt az ősi és szent misztériumot, mely a lélekpár szerelem alkímiai ereje. Az ikerlélek, ikerláng, Egylélek, lélektárs, és ki tudja még mennyi definíció az egó bizonytalanságában és a jövőtől való félelem energiájában megteremtette azt az ideát, mely mára sok-sok lelket nyomaszt, és tévútra visz. Fordítva ülünk azon a bizonyos lovon…
Az Egylélek, lélekpár szerelem nem az egó játékairól, nem a szerepek és viselkedés minták lenyomatainak harcairól, és legfőképpen nem a 21. század társadalmi konvencióinak való megfelelésről, vagy azoknak a beteljesítéséről szól. Sokszor egyáltalán nem a hagyományos párkapcsolati mintában nyilvánul meg egy ikerláng (ikerlélek, lélekpár, lélektárs kapcsolat), vagyis igen sokszor előfordul, hogy a lélekpárok egyébként még karmikus kapcsolatban, akár házasságban élnek, gyermekeket nevelnek, és végzik karmikus kidolgozásaikat, ösztönösen, hiszen mindig az egyensúlyra va ló törekvés történik, akár tudatosan, akár tudattalanul.
A felszínen persze megjelennek az elvárások, miszerint, hogyhogy nem ismeri fel egymást a két fél, és miért nem hagy ott csapot-papot, és rohan hős szerelmesen a másik karjaiba, és váltja valóra a herceg és a hercegnő meséjét. (Kit érdekel ilyenkor a családban jelen lévő gyerekek lelkivilága? Kit érdekel a karma ledolgozása? Kit érdekel egyáltalán, mit szeretne a másik? Vagy egyáltalán: a lélekpárnak mi lenne az igaz lélekfejlődési út – ami sokszor az egónak igencsak kényelmetlen…)
És persze, itt hosszasan lehet írni arról is, mert – igen - idetartozik, hogy vajon merünk-e változtatni, amikor valaminek viszont vége van. Vagy a vég energiájába beleragadva, játszunk valamit, ami már halott, nincs benne sem élet, sem szeretet. Magunkat szögezzük a karma-keresztre, pedig az más régen kiengedett bennünket. Ez egy másik aspektus: különbség van aközött, hogy valami még zajlik, lüktet, és az energiája még dolgozik, még nincsen készen; és teljesen más az, amikor valaki félelemből nem mer változtatni azon, ami már régen elmúlt, üres, és ettől élő halottá válik… (erről egy másik cikkben…)
Telve van hát még a kollektív párkapcsolati energiatér ítéletekkel, hogy mi is lenne a „normális”… Persze ítéletek mindig vannak mindkét oldalon, hiszen éppen az ítélkezés az, ami lehasít bennünket az egységről a dualitásba. Úgy alkotunk véleményt, és ítéletet, hogy közben nem is ismerjük a résztvevők léleksorsának útjait, történéseit. Mily könnyű részletekből következtetéseket levonni, és ráolvasni bárkire az ítéletet!
Mint a Sötétközépkor inkvizíciójában… Az ügyek változtak, az ítélkezés, megszégyenítés, megbélyegzés, elítélés, lenézés, kitaszítás a társadalom peremére, stb. … mintha még mindig jelen lenne…
Ezen a ponton talán érdemes lenne egy kicsit megállni, és eltűnődni, hiszen annyira szajkózzuk ezt a spirituális emelkedés ügyet. Sőt éppen erre hivatkozunk: „Értse már meg ő, az a bizonyos másik, a lélekpár, hogy fel kellene ébrednie, jöjjön ide, lehetőleg még ma! Vagy na, jó, holnap – hiszen megengedésben vagyunk -; Egyesüljünk, amolyan 21. századi módon! (Azaz lakás, ház, kocsi, nyaralás, gyerekek, ovi, iskola, anyós ebédek, karácsonyi sütögetés, szülinapi zsúrok, stb.,) Mert hát csak a „mi” ikerlélek - egyesülésünkkel van lehetősége az emberiségnek a spirituális felemelkedéshez. Ha „mi ” nem egyesülünk, addig a többiek sem egyesülhetnek… Rajtunk múlik az emberiség sorsa…”
Badar gondolatmenetnek tűnik: éppen a karma nélküli zónába emelkednénk, vagyis abba a bizonyos függetlenségbe, ahol nem függünk mások tetteitől, és cselekvéseitől. Függetlenségben vagyunk, önön felelősségvállalásban. Minden lélek önmaga útjáért, tetteiért, önmaga gondolataiért és érzelmeiért felelős! Soha nem függtünk senkitől! Mindenki bármikor, bármelyik pillanatban választhatja a szeretet útját!
A spirituális felsőbbrendűség tudat már igen sokszor vitt igencsak mélyre abban a bizonyos szenvedés örvényben…
Valóban nagyon sok lélekpár van jelen ebben az időtérben:
A lélek önmagában semleges, és hol nőként és hol férfiként gyűjti tapasztalatait. Ezért látjuk mag-unkat a regressziós visszavezetésekben férfinek vagy nőnek. (A másik felünket látjuk, amikor a nemiség váltását éljük meg.) Jelen időtér csodája, hogy a lélek egyszerre jeleníti meg önmagát férfiként és nőként is. Egyszerre, egy és ugyanazon időben, egy és ugyanazon térben: együtt van jelen a férfi és a nő. Ez lenne az Egylélek – lélekpár minőség: a semleges Egylélek, a bizonyos Jin-Jang szimbólum energiájában, amikor teljes és tökéletes egyensúlyban van a lélekben a férfi és a nő. Bár egyáltalán nem éli most minden lélek eme tapasztalást, és valószínűleg e lelkeket nem is nagyon foglalkoztatja a téma.
Bár hihetetlen illúziókra vagyunk képesek, és követve a divatot, olyanok is kapcsolódni akarnak eme energiaminőséggel, akiknek ez egyáltalán nem ügye ebben az inkarnációban.
Mintha minden ezen az egy életen múlna…
Pedig nem…
Sok nyomasztó kényszer alól szabadíthatna fel bennünket, ha fókuszunk visszakerülne a spirituális emelkedés igaz mivoltára, vagyis az önismeretre. Lehet, persze, „vonzogatni” azt a bizonyos másik felet, csak sokat segítene, ha nem gyerekes követelőzésből viszonyulnánk eme témához, és értelmezgetni kezdhetnénk azt a tézist, miszerint: a lélekpár energia a lelkünk legmélyebb árnyékait hozza felszínre, hiszen oly erős a fénye, hogy lelkünk kútjának legmélyebb zugaiba és elér fényének ereje. Ugyanis amikor a tapasztalatainkat gyűjtögettük, volt, hogy megsérültünk. Eme sérülés, szívünk &iac ute;télete, amikor mi magunk hasítottunk a dualitásba. Az ítélkezés az egyik fő, kardinális pont, ami meghasít. Eme ítélkezésben fájdalmat, a fájdalomban félelmet éltünk meg. Az ítélkezés a szeretetről hasít le…
Nos, ha mégsem „vonzogatunk”, akár meg is engedhetnénk, hogy a Sors, az Angyalok, az Égiek, az Isteni Gondviselés, mindegy minek hívom (mert Mind – EGY) akkor hozza el őt, amikor valóban készen állunk Őrá. Azaz megerősödtünk annyira, megtisztultunk annyira önmagunk árnyaitól (fájdalmak, félelmek, harag, düh, keserűség, csalódás, stb.), mintáitól, játszmáitól, hogy abban a Szent Tiszta Ősi Szerelem - Szeretet energiában találkozhassunk, amikor a lélek meztelen…
Amikor a lélek meztelen, akkor már levetette a férfi és női szerepkörök konvencióit, tanult és szocializálódásban magára húzott mintáit, generációs, családfa lenyomatait. Amikor a mentális és az érzelmi tudatalatti tartományokból kitisztultak az elvárások és a „normálisnak” vélt párkapcsolati megnyilvánulások. Amikor megtisztultunk az ítéleteinktől, konvencióinktól, sztereotípiáinktól…
Szívünk ítéletmentessége lehetne az egyik kulcs…
Az ikerlélek ügy „normái és konvenciói” helyett, talán a tükör mögé láthatnánk…
A felszín mögött szeretetsebes gyermekkorok, gyermekszívek, a történelmi évszázadokból áthozott szeretetsebes férfi és női szívek vannak jelen. Amíg sértődött dacos gyermekként követelőzünk (párkapcsolat, anyagiak, munka), addig mintha nem igazán sikerülne ez a bizonyos „spiri-emelkedés”…
Ismerjük-e szívünk és lelkünk igaz történetét?
Megismertük-e ön-mag-unkat, úgy igazán, legbelül? Hogy kik is vagyunk mi? (És itt nem előző inkarnációk téves illúzióira gondolok, a spirituális felsőbbrendűség újabb csapdájába esve…)
Ezen az önismereti úton lenne hivatott útitárssá válni a lélekpár… (Ezt jelentené, hogy ő visz haza…) A vágy a szívünkben, hogy egyesüljünk lélekpárunkkal szellemben, lélekben, testben, akár el is hozhatná azt a felismerést, miszerint a követelőzésből áttranszformálódik a szerelem alkímiai folyamattá. Ez lenne a Tantra csodája: amikor a mentális térben, az érzelmi térben, és a sejtjeinkben is újra ébred az ősi emlékezet…
A sejtszintű emlékezés a bennünk élő ősi férfi és ősi női minőségre, a szakrális férfira és szakrális nőre. A szakrális csakránknál vagyunk csupán férfiak és nők. Ez egy fontos felismerés, fontos kulcs az ősi szakrális energiáink felébresztéséhez. A tudás bennünk van, éppen ébresztjük. 2016-ig hosszú évek során oldottuk fel önmagunkban a régmúltból hozott bekövesedett lenyomatinkat (szellemi lenyomatok és léleklenyomatok, melyeket sokan fájdalom testeknek hívnak). Nagyon – nagyon sok minden tisztítottunk ki a személyes asztrális terünkből, és így tisztult a kollektív asztrá lis tér is.
Amikor megfelelő mértékben kitisztult az asztrális tér, kiüresedettnek érezzük magunkat. Kicsit mintha valamit elvesztettünk volna, és igen, feloldottuk azon lenyomatokat az auránkból, melyek eddig meghatároztak bennünket, a viselkedésünket, a gondolkodásunkat, az attitűdünket a világhoz. Üressé válunk…
Ez a 2016-os év 9-es energetikájú csodája, a megérkezés, a felébredés: új, 5. dimenziós minőségek, sejt emlékezet – ébresztése, lehorgonyzása: a szakrális, tiszta szeretet férfi és női minőségek, Krisztusi – Csillagfénykódok betöltése az energiamezőnkbe, az auránkba, a szívünkbe, ön-mag-unkba… a Tantra-szerelem szakrális ősi sejtemlékezés ébredése…
…hogy megélhessük itt és most, a jelenünkben a tiszta szeretet alapú szakrális párkapcsolatot…

Írta: Kristályfény33


2016. február 2., kedd

Anita Moorjani: "Hogyan Éltem Meg a Teljes Gyógyulást a Rákból a Halálon Át"


Anitát rákkal diagnosztizálták, amit végső stádiumúnak ítéltek meg, amikor az orvosok közölték a családjával, hogy haláláig már csak néhány óra van hátra. Ez volt az az időpont, amikor ő átlépett a túlvilágra, és amikor visszatért, már tisztán értette életét és földi küldetését. Ez a felismerés a teljes felépüléséhez vezetett. 

Anita indiai szülők gyermeke, aki Singapore-ban született, majd 2 éves korában családjával Hong Kongba költözött, ahol ma is él. Hátterének és brit taníttatásának köszönhetően több nyelven beszél: az angolt, kantoni nyelvet és két indiai tájszólást két éves kora óta tanulta és beszéli is, majd később megtanult franiául az iskolában. 

Sok éven keresztül az üzleti világban dolgozott mielőtt 2002 áprilisában rákkal diagnosztizálták. A 2006 elején átélt halálközeli élménye egyszerre ámulatba ejtő és megható, amely gyökeresen megváltoztatta azt, ahogyan életére tekint. A munkájába mélyen beleszövődnek túlvilági élményéből levont tanulságok. Azt tanítja, hogy a belső világunk, a tudatunk az elsődleges valóságunk, és ha a beslő világunk erős és egészséges, akkor ennek eredményeként külső világunk is hozzáigazodik ehhez, és mindent helyretesz. 

Anita az élő példája annak, hogy mind rendelkezünk belső erővel és bölcsességgel, melyek segítségével az élet legnehezebb helyzeteit is fel tudjuk dolgozni.

Anita könyörületes és együttérző, akiben megvan az a tehetség, hogy nemes egyszerűséggel magyarázzon el metafizikai fogalmakat, amelyeket mi is használhatunk a mindennapjainkban.

Anita Moorjani honlapja:
www.anitamoorjani.comDr. Wayne Dyer a Leukémiáról, Isten Jánosa Gyógyitásáról - Lilou Tartalmas Élet Körújta
Lilou Mace interjúja Dr. Wayne Dyerrel, magyar feliratos videó. A feliratok csak akkor jelennek meg, ha a kép alján található "CC" gomb piros. Ha nem piros, egy kattintással bekapcsolhatod. 
Fordítás / feliratok: Szűcs Ágnes, www.inn8healing.com

www.juicylivingtour.com

"Nem azt kapod, amit akarsz, hanem azt, ami vagy." -- Dr. Wayne Dyer. 

WAYNE DYER, Ph.D. nemzetközileg elismert író és előadó az önfejlesztés műfajában. Több mint 30 könyv szerzője, számos audió és videó műsort jelentetett meg, valamint többezerszer szerepelt már a TV-ben és rádióban. www.drwaynedyer.com 

Manifest Your Destiny, Wisdom of the Ages, There's a Spiritual Solution to Every Problem, és a New York Times bestsellerjei, a 10 Secrets for Success and Inner Peace, A Szándék Hatalma, Inspiráció, Changel Your Thoughts - Change Your Life, és mostmár az Excuses Begone mind szerepeltek a Nemzeti Nyilvános Televizió különkiadásaiban.

Dyer az Oktatási Tanácsadás területén szerezte diplomáját a Wayne State University-n, és a New York-i St. John's University docense volt.

Rajongói Dr. Dyert szeretetteljesen csak a "motiváció atyjának" nevezik. Annak ellenére, hogy gyermekotthonokban és nevelőcsaládoknál nőtt fel, Dr. Dyer rengeteg akadályt győzött le azért, hogy álmait valóra váltsa. Ma már annak szenteli idejét, hogy ezt másoknak is megtanitsa. 

Amikor éppen nem a világot járja, hogy felemelő tanitásait átadja, Wayne maui otthonában irja könyveit.

Február 03. szerda – 04. csütörtök – 05. péntek 

A Nap a Bak, a Vízöntő és a Delfin csillagkép alatt jár, így egyre előbbre menetelünk a múlt terheitől való tisztulásban, a szabadság felé. Ideje elővenni alkotó, tetterős és önzetlen oldalunkat, felvállalni feladatainkat, nem mások által, hanem önerőből előbbre jutni és teremteni!
A szerdai nap alkalmas arra, hogy megnöveljük belső, szellemi erőnket és akaraterőnket, szembenézzünk és megküzdjünk önnön magunkkal. Estefelé leszűrhetjük, mi is a(z aktuális) sorsfeladatunk valójában és miért olyan fontos, hogy meghaladjuk azt a bizonyos komfortzónát.
A Hold 4-én csütörtökön fellép a Tejútra, így újra megnyílnak az égi kapuk, fokozódik intuíciónk, álmodó képességünk és a gyógyítás energiái áramlanak. Kitűnően ráérezhetünk ezekben a napokban a magasabb összefüggésre (ha nem bíráljuk igazságtalannak, ami velünk történik, hanem merünk mélyen magunkba nézni és megtalálni a rejtett okokat, a külvilág tükröződéseiben saját magunk működéseit!).
Szombaton éjszaka lesz egzakt a Vénusz és a Plútó szenvedélyes együttállása, amelyhez e napokban egyre, egyre közeledünk. Adott helyzetünkhöz képest mindez sokféleképpen megnyilvánulhat. Alapvetően arról van szó, hogy női minőségben/párkapcsolati téren/termékeny erőnkkel kapcsolatban radikális, ám minőségileg felemelő átalakulás tud történni (ha nem menekülünk el előle és engedjük). Érdemes ilyen esetekben is belelépni az éppen megjelenő konfliktusba, hiszen ebből nő ki a megoldás. Érdemes akár mélységeket is megélni, hiszen amennyire süllyedni tudunk, annál nagyobb a lendület, amikor eljön a magasugrás. Meglehet, hogy érzéki-érzelmeket kifejező gátlásaink feloldására kapunk kiemelt lehetőséget. Meglehet, hogy előhívhatjuk termékeny, alkotó, létrehozó erőinket, amelyeket eddig elzártunk és vártuk helyette a sültgalambot. Meglehet, hogy olyan módon van lehetőségünk változni, hogy attól még csodásabb és kiteljesedettebb lesz a párkapcsolatunk. Meglehet, hogy szenvedélyes szerelmet élünk meg. Meglehet, hogy rájövünk: a szépséget és a valódi tartalmat nem külsőségekben kell keresnünk. Meglehet, hogy rájövünk, mekkora hatalmunk van a sorsunk felett és már nem másokon akarjuk azt gyakorolni, hanem saját tudatunk teremtő erején át.
ZenTaiAnna

Hogyan tehetem jobbá a napodat?
Feleségemmel éveken át veszekedtünk. Néha elgondolkodtam azon, hogy hogyan is házasodtunk össze, pedig nagyon ellentétes a személyiségünk. Minél tovább éltünk együtt, annál nehezebben ment az együttélés. A gazdagság és a hírnév nem segített ebben, sőt! Egyre nehezebb volt. Minél többet veszekedtünk, annál inkább eltávolodtunk egymástól és a szívünk megkeményedett. Azt hittük, hogy a béke már sosem költözik vissza az otthonunkba.
Épp egy turnén voltam, amikor Careyvel ismét hatalmasat veszekedtünk telefonon. Teljesen tehetetlennek, magányosnak és tompának éreztem magam.
Ekkor Istenhez fordultam. Csak álltam a zuhany alatt és kérdések kavarogtak bennem. Volt, hogy ordítottam a tehetetlenségtől, de volt, hogy magamba roskadtam. A szívem mélyén tudtam, hogy Carey, a feleségem jó ember. Úgy gondoltam, hogy én is jó ember vagyok. És bár a válás gondolta elborzasztott, az együttélés már elviselhetetlenül fájdalmas volt. Miért vettem el ezt a nőt, aki ennyire nem illik hozzám? Miért nem akar megváltozni?
A végén a földre rogytam és zokogtam. Ha ő nem változik, akkor majd én! Másnap, mikor hazaértem, a feleségem hidegen fogadott. Éjjel együtt feküdtünk a hitvesi ágyban. Egymáshoz oly közel és mégis fényévekre. És akkor megértettem, hogy mit kell tennem!
Másnap reggel, még az ágyban fekve, megkérdeztem Careytől:
– Hogyan tehetem jobbá a napodat? – Carey dühösen nézett rám.
-Mi??
– Hogyan érhetem el, hogy jobb legyen a napod?
– Sehogy! – csattant fel – miért kérdezed?
– Azért, mert komolyan tudni szeretném, hogy mivel tehetem jobbá a napod?
Cinikusan rámnézett: Tényleg csinálni akarsz valamit? Akkor mosogass el!
A feleségem teljesen feldühödött. Én nyugodtan azt mondtam: Jó! – elmosogattam.
Másnap megint megkérdeztem: Mivel tehetem jobbá a napod?
A válasza egyszerű, de határozott volt: Takarítsd ki a garázst!
Vettem egy nagy levegőt, és ahelyett, hogy felemeltem volna a hangom (ahogy a feleségem számított rá), annyit mondtam: Jó. Felálltam és a következő két órában kitakarítottam és elpakoltam a garázsban. Carey nem tudta, mit gondoljon. Aztán másnap reggel megint feltettem a kérdést:
– Mivel tehetem jobbá napod?
– Semmivel! – válaszolta Carey. Nem tehetsz semmit és hagyd ezt abba!
Azt feleltem: – Nem lehet, mert megfogadtam: minden nap megkérdezem, mivel tehetem jobbá a napod?
– Miért csinálod ezt?
– Mert drága vagy nekem! És a házasságunk is drága nekem.
Aztán másnap is megkérdeztem. És másnap is, és azután is. Majd a második hét közepén csoda történt. A kérdésemre Carey szeme megtelt könnyel és sírni kezdett. ekkor a feleségem ezt mondta: Kérlek, ne tedd fel többé ezt a kérdést nekem. Nem veled van baj, hanem velem. Tudom, hogy nehéz velem. nem értem, miért maradtál még mindig velem?
Gyengéden felemeltem az állát és a szemébe néztem.
– Mert szeretlek – mondtam. – Hogyan tehetem jobbá a napod?
– Nekem kellene ezt kérdeznem tőled! – mondta.
– Kellene, de nem most. Most én akarok változni. Tudnod kell, hogy milyen sokat jelentesz nekem!
– Kérlek bocsáss meg, amiért így viselkedtem veled!
– Szeretlek.
– Én is szeretlek! – mondta.
– Hogyan tehetem jobbá a napod?
Carey gyengéden nézett rám: – Lehetne, hogy együtt töltsünk egy kis időt? Csak te meg én.
– Nagyon szeretném! Ezután még egy hónapig minden nap megkérdeztem. És a kapcsolatunk megváltozott. Ezután már a feleségem kezdte kérdezni tőlem: – Mit szeretnél, mit tegyek? Hogyan lehetnék jobb feleséged?
A köztünk lévő fal leomlott. Egyre többet beszélgettünk, mindent megbeszéltünk egymással. Soha többé nem veszekedtünk. Ez idő alatt megértettem, hogy a mi történetünk illusztrálja a házasság legfontosabb leckéjét. A kérdést: HOGYAN TEHETEM JOBBÁ A NAPOD? minden kapcsolatban mindig fel kellene tenni. Bár a szerelmes regények arról szólnak, hogy “boldogan éltek, míg meg nem haltak”… De az igazi munka csak ezután kezdődik.
Valójában az életben a szeretet nemcsak abból áll, hogy jót akarunk a másiknak. Az igazi szeretet, nemcsak az, hogy a másik ember másolatai legyünk. A legfontosabb: fejleszteni magunkat, gyakorolni a szeretetet, a türelmet és a gondoskodást.
Nem akarom azt mondani, hogy a mi tapasztalatunk Careyvel minden párnál működik. De azt igen, hogy a válás határán minden párnak érdemes megpróbálnia. Én végtelenül hálás vagyok ezért a kérdésért, mely megmentette a házasságomat, a családomat. Hálás vagyok, hogy reggel ezt kérdezhetjük egymástól:
Hogyan tehetem jobbá a napodat?


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572355056250237&set=a.366342310184847.1073741825.100004272436994&type=3&theater

Áldott felébredést minden magyar Asszonynak! 2016. 02.02.

Áldott felébredést minden magyar Asszonynak!
A mai nap sorsfordító számotokra. A tűz, melynek lángja bennetek él, felizzik, lobogása felold és kitisztít minden olyan mintát, amely megköt bennetek.
Régi generációs minták, előző életek fájdalmas lenyomatainak emlékeit tisztíthatod fel magadból.
A tűz, mely benned él, felold és eléget minden olyan mintát, melynek elengedésére készen állsz.
A mai nap, egészen Gyümölcsoltó Boldogasszonyig, az ÚJ kezdetét jelenti számotokra.
Aki együtt rezdül a teremtés női részével, az ebben az időszakban jelentős átalakuláson megy keresztül.

Meg van adva minden lehetőség a számára, hogy a múlt emlékeit, fájdalmait, lelkébe, testébe, csontjaiba vésett kódjait felemelje és átminősítse.
Mindez a saját felismerésed és Önmagad megértése által történik, ezt senki sem teheti meg helyetted!
Tudnod és merned kell Önmagad alsóbb aspektusaival szembenézni, majd a felszínre hozni, és átminősíteni.
Tudatosságod által eljutsz egy olyan szintre mikor felismered Önmagad értékeit.
Felismered, hogy egyedi és megismételhetetlen létezőként vagy jelen a Bolygón.
Felismered azt a csodát, mely benned él, s melynek hatására a saját életed megváltoztatásával másoknak is útmutatójává válhatsz.
Mersz-e a szívedbe nézni?
Fel mered-e vállalni azt Aki Te Magad Vagy, a lecsupaszított eredendő Lényedet?
Őszinte szívvel mered-e vállalni magyarságodat?
Ha szembenézel magaddal, s megengeded magadnak, hogy a tűz átjárjon, - nem baj ha fáj, nem baj ha éget, de felszabadít, felold, mindent leold ami ez idáig megkötött.
Hát enged meg magadnak, hogy a tűz lángja átjárjon és feloldjon minden olyan benned lévő régi mintát, amire már az Újban egyáltalán nincs szükséged.
Mert Új Idők jönnek! Szükség lesz a kitartásodra, a szeretetedre, a szívedből áradó magasabb rendű szeretetre, az ölelésedre, mellyel számos magára hagyott, elveszett embernek vigasztalójává válhatsz.
Mered-e ezt tenni?
Mersz-e virágzó rózsaszállá válni?
A NAP felé fordulni, és Isten kéklő Ege alatt segítő kezet nyújtani annak, aki kérőn feléd nyújtja kezét?
Boldogasszony ölében megpihenhetsz, s kérdéseidre választ nyerhetsz.

Áldott és kitartó munkát kívánok!
Szeretettel: Áhimé,- Feketéné Lendvai KatalinA kód neve 451Ismerve a gondolkodásmódjukat érdemes a 451-et évszámként is megvizsgálni! Érdekes módon egy zsinat is volt akkor, még pedig egy rendkívül karakteres ember-gyűlölő, emberiség-ellenes összeesküvésnek tekinthető fórum. Mint ha idegen faj tartotta volna (!!!) amely szemben áll az emberi fajjal! Talán van is ebben valami, újabban egyre több bizonyíték kerül elő ezt alátámasztandó!

Ez a díszes társaság az, akik rendszeresen átírták a bibliát, és tervszerűen meghamisították a kereszténység eredeti tanításait. E folyamat nem állt meg, olykor olvasni lehet arról, hogy rabbik és püspökök közösen értelmezik és módosít(gat)ják a Szentírást a Vatikánban. (Talán már nem is szent az az írás, oly sokat kotorásztak benne!)
A 451-es kalkedoni zsinat feltehetőleg kezdete lehet egy bizonyos háttérhatalmi tevékenységnek, mely az emberiség lélekszámának korlátozását tűzte ki célul. (magyarul: fajirtást) Ez logikailag teljesen alátámasztja a két világháború és a többi háború valódi okait. Magyarázatot ad ételeink és ivóvizünk iparosított mérgezésére és egy ideje a légtereink tönkre tételére. Más ésszerű magyarázatot én nem találok az összefüggésekre, mint hogy ez faji háború! Az ellenség jól lát minket, csak (egyelőre) mi nem látjuk őt! (olvasónktól)

IDÉZETEK AZ APOKRIF IRATOKBÓL

-A katolikus hit szerint (451 óta) az ember eredendően bűnös. Már a méhben lévő magzat is.
Ezzel szemben az apokrif iratok szerint Jézus ezt tanította:
"Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény!"

-"Fény van minden emberben. És... Fény és Fény között nincs különbség."
"Ugyan az a Fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is!"

-"Isten országa Bennetek van!
Nem kőből és fából épült házakban. (templomok)
Hasítsd szét a fát, és ott leszek.
Emeld fel a követ, és megtalálsz."

-"Ne építsetek az én atyámnak templomokat,
mert az én atyám temploma a Világ.
Egy mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget. Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak*.
EZ a templom, Nem az amit az ember épít."

*: csak én teszem hozzá, hogy... Nimfák? Lehetséges, hogy Jézus a Szeret-kezésre gondolt - Tudtommal az is egy módja a rezgés-szint-emelésnek. (Hangsúlyozom, hogy a nagy Szeretettel Teli együttlétre gondolok, nem egy akármilyen szexre.)

Vagy esetleg a nimfák... nem fizikai testű (földönkívüli) lények, akik (abban az időben) segítettek felvenni a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal és a Fénnyel?
Nektek milyen ötleteitek vannak?

-Hogyan imádkozzunk:
-"Ne térdelj le Atyám előtt.... Milyen volna, ha haza mennél, és apád előtt letérdelnél?"
-451-ben vezetik be, hogy összekulcsolt kézzel imádkozzunk. Az őskeresztény katakombák falán Széttárt karokkal imádkozó emberek vannak ábrázolva !

-"Ti is tudtok gyógyítani, ahogyan én, csak ébresszétek fel a bennetek lévő Fényt, és adjátok át azt a gyógyulni vágyónak !"

-"Minden vallás és minden tanítás egyformán szent, mert a Fényből való."
(Hozzáteszem, hogy tudtommal Buddha tanításaiba is belenyúltak később. Tehát NE a mai állapotukban nézzük a vallásokat, hanem Jézus idejében.)
"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok-sok neve van az embereknél, mégis ugyan az."
"Atyámat nevezik a görögök Zeusznak, az idiaiak Barhma-nak, ...... , a szkíták Arany Napnak."

-A Reinkarnációról: "Mindannyian, ti élőlények, egy hosszú ösvény eredményei vagytok, és évezredek óta járjátok a világok köreit, akárcsak én."

-"Nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani.
Nincs gonosz, csak beteg, akit a Szeretet gyógyíthat meg."
2015. december 28. 11:10 Akivagyok Vagyok írta


A cenzúra kódja: 451

Az új kód akkor jelenik meg a böngészőben, ha hatósági utasításra tiltották le a hozzáférést. Sok ilyen eset van, így a felhasználók is tudni fognak róla. - írta: Dajkó Pál, 4 napja

Az internetes szabványokért felelős testület (IETF) Internet Engineering Steering csoportja (IESG) pénteken bejelentette, hogy új státuszkódot fogadtak el, az "Error 451"-et, mely akkor jelenik meg majd a böngészőkben, ha a felhasználó azért nem ér el egy tartalmat, mert a hozzáférést valamilyen hatóság rendelete alapján tiltották le. Vagyis a felhasználók ezek után az egyéb kódokat (pl. 404: nem található az oldal) akkor látják, ha a hozzáférés megtagadása feltehetően technikai okokból történt, megszűnt az oldal stb., egyéb esetekben az új kód jelenik meg.

A testület azért döntött az új kód bevezetése mellett, mivel az egész világon jellemző, hogy a hatóságok, kormányok mind több hozzáférést tiltanak le törvényességi okokra hivatkozva, és a szakemberek úgy vélik, hogy erről a felhasználóknak joga van értesülni.

A szám egyébként Ray Bradbury klasszikussá vált, 1953-as regényére utal, a Fahrenheit 451-re, mely az állami agymosás és cenzúra máig egyik legjobb ábrázolása - a cím maga az a hőmérsékleti pont, melyen a papír meggyullad.

A film 1966-ban készült!
...a jövő már elkezdődött...