2014. július 31., csütörtök

Jövőkép 2014.07.28

A "Forrás", - aki egyedül dönti el "Az IDŐK végezetét"- Új Idő-t nyit. A "régi" múlt-jövő alapú ún."lineáris" idő megszűnik, CSAK a JELEN a VAN !

https://www.youtube.com/watch?v=ty8p3M1l-Ho&feature=youtu.be

center;">

Ébredések - Mit titkol a Szfinx? - 2014.07.31

Ébredések - Az élet sója - Ezt tudnod kell! - 2014.07.17.

Bullás Mária: ÁLDÁS

Á L D Á S
(„Megkötöm lovamat” dallamára)

Áldd meg égi anyánk
Népünket, országunk.
Áldásod legyen
A mi megváltásunk.
Népünknek, hazánknak
Szabadulására,
Igaz Magyar Lélek
Feltámadására.

Újkornak hajnalán
Sóhajtunk az Égre.
Tekints le most reánk,
Ősi nemzetünkre.
Árpádnak fiai
Békében éljenek,
Szeretetben, egységben
Újat teremtsenek.

A Turul madárnak
Kiterjesztett szárnya
Áldón borul reá
Kárpát őshazánkra.
Szent Korona fénye
Ragyog fel az Égig,
Ősi nemzetünkön
Áldás legyen mindig.

Felragyog a fény
Kárpátok honába’
Kiárad általunk
Az egész világra.
A MAG népe ébred,
A láncunk lehullik
Szabadok a lelkek,
Az Ég kapuja nyílik.

Arra kérünk Téged,
Segíts meg bennünket.
Erősítsd népünkben
Örök EGY-s-Ég-edet.
A magyar nemzetnek
Te vagy reménysége,
Áldott legyen általad
A MAG nemzetsége.

A magyar nemzetnek
Te vagy reménysége,
Áldott legyen általad
A MAG nemzetsége.

Bullás Mária verse
2014.07.19.


10 milliószoros nap

MAGOK VAGYUNK,- AZ ŐSI ERŐ selyemképemhttp://gyogyitoselymek.blogspot.hu/2014/07/magok-vagyunk-az-osi-ero.html

A mai 10 milliószoros napra szívből kívánom Mindenkinek, hogy a Fény világítsa meg teljes Lényünket, oldja fel és emelje végleg a Fénybe, a még megosztottságban lévő részeinket, hogy boldogságban, szeretetben, EGYSÉGBEN élhessünk MAGunkkal, és a Teremtett Világunkkal!
Szívből kívánom, hogy minden magyar szívében emlékezzem rá, hogy BOLDOGASSZONY ORSZÁGA vagyunk, és a Fénnyel való teremtés a MI feladatunk, amely megemeli egész Kárpát-medence rezgését!
A Fény sugárzása, tudatos
 teremtés és cselekedetek által teremtsünk Új Hazát, melyben a szeretet és a Lélek gyógyítása kapja a főszerepet!
Hisz amikor a Fényről beszélünk, akkor Istenről beszélünk, mert Isten Maga a Fény. E Fény nélkül nem élnénk, nem ébredne szívünkben szeretet.
Nagyon fontos, hogy megőrizzük a Fényünket!
Pozitív gondolatokkal, megerősítésekkel, Istenbe vetett hittel és bizodalommal tartsuk meg Fényünket, és sugározzuk szét a világba.
Adjunk belőle mindenkinek, de ne csak annak, akit szeretünk, mert a legnagyobb szüksége annak van a Fényre, akinek a szíve, a lelke elsötétült a félelemtől, a fájdalomtól, a kétségbeeséstől, a küszködéstől, és ezért nem látja meg a Fényt sem magában, sem másban.
Ha egy ilyen embertől elfordulunk, még nagyobb sötétséget ébresztünk benne, mert elvettük tőle azt a lehetőséget, hogy megláthassa magában a Fényt, és megtalálja azt az utat amelya Fényre vezeti őt.
Ha szívünket, lelkünket, tudatunkat egy magasabb síkra emeljük, akkor már az Krisztusi Szeretet áramlik át rajtunk, és tükröződik a világba.
Hisz a SZERETET a legmagasabb Isteni Minőség,- ereje által korlátokat tud ledönteni, s szíveket tud megvilágosítani és felemelni Isten Országába.
Árasszuk hát szét a Fényt a Kárpát –Hazában!
Áldás Mindenkire!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

Hitvallás 

Vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.
Hirdetem,hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.
Vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet,
és maradok ez úton, míg csak élek,
töretlen hittel ember és magyar.

Wass Albert után szabadon 


https://www.youtube.com/watch?v=zgNVCz3WNMQ
center;">

Horoszkóp --Július 31. csütörtök – Mit is kell elengedni?

Július 31. csütörtök – Mit is kell elengedni? - A mai nap kitűnő arra, hogy továbblépjünk a múlton, magunk mögött hagyjuk mindazt, ami nem boldogít, nem visz előre. Az elengedésről, a továbblépésről azonban érdemes csiszolgatni magunkban a képet, hiszen ezzel kapcsolatosan igen gyakori, hogy tévhiteket működtetünk, amely kishitűségből, önbizalomhiányból, önértékelési problémákból és az Istenbe vetett bizalom hiányából származik. Gyakori eset, hogy vágyunk valamire, ami számunkra csodálatos, szívet dobogtató – de, mert nem a rózsaszín elvárásainkhoz mérten alakulnak a dolgok és akadályok állnak az útban, vagy valaki, aki nem mi magunk vagyunk, nem hisz benne, ezért lemondunk róla. Igencsak téves magatartás.
Az elengedés mindig valami olyan belső minőségre vonatkozik, ami bennünk működött eddig (igen, néha együtt jár gyakorlati elengedéssel is). Valami önmagunkból, egy tévhit, egy magatartási forma, egy kis zavar a rendszerben. Ha igazán mélyen megvizsgáljuk a helyzeteket, akkor az esetek igen nagy százalékában az derül ki, hogy nem egy konkrét dolgot/tárgyat/személyt/helyzetet stb. kell elengednünk, hanem azt, hogy nem hiszünk benn, hogy nem merünk, hogy nem értékeljük oda magunkat, ahova pedig tartozunk. Hogy lemondunk arról, ami pedig nekünk teremtetett, hozzánk tartozik. Csak azért, mert a dolgok nem mennek könnyen (éppen arról mutatkozik meg az igazi út, hogy próbák elé állít, hiszen erősíteni és jutalmazni akar), vagy mert valaki más hitetlen a dolgainkban (tipikus szív-erősítő program), vagy mert nem merjük elhinni, hogy ez nekünk jár (no comment, én is így vagyok ám sokszor...) képesek lennénk feladni az álmainkat? De tényleg – igen sok esetben pusztán azon múlik, hogy elhiszem-e, hogy az a valami már az enyém? Ha egyszer meg van írva, ha egy másik, láthatatlan világban már az enyém, akkor csak idő kérdése, mikor sűrűsödik bele az anyagba itt, ebben a dimenzióban is.
Gyakran említem, hogy a külvilágban megjelenő bizonytalanság a belső tükre, tehát nem azért futunk bele elbizonytalanító történésekbe, mert valami úgysem fog összejönni, hanem azért, mert mi magunk nem döntöttük még el, szívvel-lélekkel és teljesen biztosan, hogy azt a valamit akarjuk, vállaljuk, sőt, nem „hisszük”, hanem „tudjuk”.
No, kicsit elkanyarodtunk a csütörtöki naptól, amikor is a Hold a Serleg csillagkép alatt a Grál energiáival töltekezik, a Szűz első felénél, amely jelképezi a múlttól való elrugaszkodást és az indulást, bele a nagyvilágba! A lélek örökkévalósága érezhetővé válik, a tudásszomj erősödhet, ősi bölcsességek nyílhatnak meg előttünk. Ideje a gyógynövényekkel, főzetekkel és kencékkel való foglalatosságnak is. A Nap a Rák csillagkép közepén, az Északi és Déli Szamár csillagokkal áll együtt – ez most a megtartó, tápláló, éltető szeretet-erők áramlásának ideje. Amit eddig befogadtunk, most tápláljuk, növesztgetjük magunkban.
A Merkúr ugyanakkor a Rák első ágánál jár, a befogadó ágnál és most lép az Oroszlán jegyébe, így szellemileg és a kommunikációt tekintve, egy igen aktív időszak elé nézünk. A rálátó megértés jelenik meg, szellemi erők uralása is fontossá válik és az is, hogy a szeretet benne legyen a szavainkban. A szeretettel tápláló szavak, fényt adó gondolat-magocskák szórása ismét nagyon aktuális.
Zentai Anna

http://emelkedjfel1.blogspot.hu/2014/07/horoszkop-julius-31-csutortok-mit-is.html

2014. július 29., kedd

VII.Nemzeti Hét- Balatongyörök

Dátum:2014.08.15 - 2014.08.20
Helyszín:Móló melletti sétány
Szervező:Balatongyöröki Honismereti Kör
Elérhető  Piszter Péter 0630/938-6003 Tourinform iroda: 0630/616-8952
Sir John Bowring a magyar nyelvről:
"E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. A magyar nyelv eredetisége  még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét..."
VIII. NEMZETI HÉT - BALATONGYÖRÖK
Balatongyörök, 2014.  augusztus 15-20.
(Új Kenyér Hava)
Augusztus 15. péntek
15:00 --  MEGNYITÓ
15:30 --   Lánszki Imre-geológus,piliskutató-"FEHÉREGYHÁZA ÉS A FEJEDELMI
SÍROK FELTÁRÁSÁNAK TÖRTÉNETE"
16:30 --   Golarits Miklós--"HOL VAN A FEHÉRVÁRRA VEZETŐ HADIÚT?"
17:30 --   Komán János--irodalomtörténész,költő--"DÓZSA GYÖRGY ÉLETE"-a Dózsa felkelés 500-dik évfordulójára emlékezünk
18:30 --   Bogár László--közgazdász,professzor--"TÉKOZLÓ ORSZÁG"
20:00 --  BORSAVÁRI NÉPZENEKAR--KÁRPÁTALJA

Augusztus 16. szombat
16:30 -- Szeremley Huba--paraszt--"KORUNK HALÁLOS BŰNE,PISZKOS LÁBBAL A FÖLDRE LÉPNI"
17:30 -- Cunpf Attila--humánökológus--"LEGJOBB BEFEKTETÉS  AZ ÉLETMÓD VÁLTÁS"
18:30 -- Kovács Gyula--Tündérkert Mozgalom életrehívója--"ŐSI GYÜMÖLCS FAJTÁINK NYOMÁBAN A KÁRPÁTMEDENCÉBEN"
20:00 -- MAGYARORSZÁGI NÉPTÁNC CSOPORT - KESZTHELY

Augusztus 17. vasárnap
15:30 -- Petrás Mária--csángó-magyar képzőművész,népdal énekes--"MERT MI IS MAGYAROK
VAGYUNK"
16:30 -- Dr.Szakály Sándor-történész,a Veritas Történeti Kutató Intézet igazgatója—
„SZARAJEVÓTÓL TRIANONIG”- emlékezés a 100 évvel ezelőtti Szerjevói merényletre
17:30 -- Boros Imre – közgazdász,”A MAGYAR GAZDASÁG KILÁTÁSAI A MAI VÁLTOZÓ VILÁGGAZDASÁGBA”
18:30-- ifj. Hegedűs Lóránt -- a Hazatérés temploma lelkésze, "SZÉP MAGYAR SORS" - Ady Endre (nemzeti sors kérdéseink evangéliumi szemmel)
21:00-- ISMERŐS ARCOK ZENEKAR KONCERTJE

Augusztus 18. hétfő
15:30 -- Szentmihályi Szabó Péter-újságíró—„ HIT ÉS NEMZETTUDAT”
16:30 -- Balczó András-kétszeres öttusázó olimpiai bajnok és ötszörös világbajnok—„POGÁNY
RÍMEK,MÚZSÁK KÖZÖTT SZOMJAZOK VALAMI ÖRÖKÖT”—Ady Endre
17:30 -- Dr. Csókai András-agysebész--"ISTEN AZ ÖRÖMEINKBEN ÉS TRAGÉDIÁINKBAN"
18:30 -- Molnár V. József-nép lélek kutató--"A HÁROM KÁPOLNA TÖRTÉNETE" - Faloskút,Szép Havas,Szent Anna rét
20:00 -- ZENTAI KOMÁK MŰSORA-DÉLVIDÉK

Augusztus 19. kedd
15:30 -- Drábik János--kögazdász--"SZERVEZETT  MAGÁNHATALOM ÉS AZ EMBERISÉG
JŐVŐJE"
16:30 -- Angyán József-- professzor  --"MI LESZ VELED MAGYAR FÖLD"
17:30 -- Takaró Mihály--irodalom történész-"TORMAI CECÍL ÉLETE"
18:30 -- Tolcsvay Béla -- énekmondó előadása -- "A TEREMTŐ HANG"
20:00--GELENCEI SZÉKELY GÓBÉK MŰSORA - ERDÉLYAugusztus 20. szerda
16:30 -- Varga Zoltán--Móricz János Kultúrális Egyesület elnöke--"MÓRICZ JÁNOS KUTATÁSAINAK
MÚLTJA,JELENE ÉS JŐVŐJE "
17:30 -- Bunyevácz Zsuzsa--írónő--"MÚLTUNKBAN REJLŐ JŐVŐNK"
18:30 – Varga Tibor -- jogtörténész - "SZENT ISTVÁN A SZENT KIRÁLY"
20:00 - IZSAI HAGYOMÁNYÖRZŐK MŰSORA-FELVIDÉK

A NEMZETI HÉT TELJES ÍDŐTARTAMA ALATT LÁSZLÓ KÁROLY KERÁMIKUS(ERDÉLY) ÉS
NYERS CSABA ÖTVÖS MŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA TEKINTHETŐ MEG A JÜNGLING KÖZÖSSÉGI HÁZBAN.
A rendezvény házigazdája: HALÁSZ ZSUZSA az MTVA műsorvezetője.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
 Rendező: Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesülete
Információ: Tourinform iroda: +3630-616-8952  
                      Piszter Péter: +3630-938-6003
Helyszín: Balatongyörök, Móló melletti sétány


Kedves Ismerőseim!

A rendezvényen az ÚJJÁSZÜLETETT selyemképem megtekinthető lesz.  Előtte pedig a Kurultájon, Bugacon teljesíti be feladatát.
Áldott, Fénnyel teli napokat kívánok!
Áldás!
Feketenén Lendvai KatalinEgy orvos kitálal: a dehidratáció okozza a legtöbb betegséget


A víz egészségre gyakorolt hatásáról, a dehidratációról, a vízivás fontosságáról, a víz szerepéről egészségünk megőrzésében és a gyógyításban, illetve a betegségek kialakulásáról a dehidratáció miatt egy iráni születésű orvos Dr. Fereydoon Batmanghelidj korszak alkotó felfedezéseket tett.

Dr. Fereydoon Batmanghelidj szerint a dehidratáció a mögöttes oka sok krónikus „betegségnek”. A víz, só és ásványi anyagok megfelelő bevitele megelőzheti a betegségek kialakulását, illetve visszafordíthat már megtörtént károsodásokat. Az úgynevezett „modern” gyógyászat még mindig a vírusokat és a géneket hibáztatja a degeneratív állapotok nagy része miatt, és a gyógyszeripar dollármilliókat vesztene, ha az emberek a víz természetes gyógyító tulajdonságára támaszkodn&aacu te;nak a drága és mérgező gyógyszerek helyett.
Dr. Fereydoon Batmanghelidj hivatalos weboldala: www.watercure.com

A víz hiánya a testünket a stressz, majd a betegség állapotába juttatja - orvosi előadás
1.) Miért van szükség vízre?
2.) Miért juttatja a víz hiánya a testet stressz állapotba és betegségbe?
3.) Nagyon egyszerű módszerek, amivel fenntarthatjuk a kicsattanó egészségünket

Többek között ezek kerültek elmondásra Dr. Fereydoon Batmanghelidj 2003. márciusában, Washington D.C.-ben, az Állami Egészségügyi Fórumon tartott előadásán.
Ennek a bizonyos előadásnak az átiratából idézünk részleteket, amik a vízivás és a betegségek közötti összefüggésekre és a gyógyszeripari elnyomásra hívja fel a figyelmet.

A dehidratáció és a betegségek - orvosi előadás

Dr. Fereydoon Batmanghelidj M.D. — Állami Egészségügyi Fórum, Washington D.C., 2003. március 28-30.

„Amit nekünk, orvosoknak az orvostudományi iskolákban tanítanak, egy alapvetően rossz tudományos feltevésen alapszik. Az orvostudomány sok hibás feltevésen alapszik. A 20. század tudománya hibás, az emberi testről alkotott tudás »sötét kora«. A 20. század orvostudománya, hogy »tudományosnak« tűnjön, sok mindent megmagyarázott és megbélyegzett, könyveket írt, még több könyvet az emberi testről, a betegségekről, de minden, amit leírtak, nem volt más, mint az »ismeretlen etiológia* betegsége«. Megmagyarázták őket, de senki sem tudta, hogyan alakulnak ki. Később elkezdték a vírusokat hibáztatni, majd a pácienst okolni, mondván ez »genetikai«. Így, az orvosi társadalom, hogy leplezze az emberi szervezetről alkotott tudásának hiányát, bélyegeket hozott létre és a személyt kezdte okolni. Ez volt a 20. század orvostudománya. Az én felfedezéseim eredményei, amik tisztázzák, hogy az emberi test, vagy bármilyen élő anyag a víz jelenléte által szabályozott, egy paradigmaváltás az emberi test megértésének egyetértett oldaláról az emberi test megértésének megoldást kínáló oldalára.”
* Etiológia a dolgok ok-okozati összefüggéseinek tanulmányozását jelenti.

Az orvostudomány új igazsága: a degeneratív betegségek és a vízhiány
„…Így a 21. századi gyógyászatban az új igazság, hogy a fájdalmas és degeneratív betegségek elsődleges oka, beleértve a rákot és az AIDS-et is a dehidratáció. Tévútra mentünk az orvostudományban és nem ismertük a hisztamin* szerepét az emberi testben, át kell formálnunk a megértésünket, mert most már ismerjük a megoldást sok olyan beteg állapothoz, amiket anti-hisztaminokkal** kezelnek, és ez a megoldás a víz."
*A hisztamin az élő szervezetben jelen lévő természetes anyag, mely részben a szervezetben termelődik, részben pedig élelmiszerekkel kerül be. A sejtekből felszabadulva gyulladásos (pl. asztmás vagy szénanáthás) reakcióhoz vezethet. Dr. Batmanghelidj forradalmasította a hisztaminról alkotott elképzeléseket, felfedezései szerint ugyanis ez az az anyag a testben, ami az idegrendszeren keresztül, a legfőbb felelőse a test vízszabályozásának.
**Az anti-hisztamin a hisztamin hatását gátló anyag. Gyógyszerként használatos például allergiák, túlérzékenységi reakciók kezelésében.

Az orvosok gyógyszert adnak olyan panaszokra, amit igazából a dehidratáció okoz

„A víz domináns és életbevágó szerepét az egészségben és a jólétben az orvosi és tudományos körök ignorálják és ezáltal lehetővé tették a gyógyszeriparnak, hogy rászedjék a társadalmat. De, amit ez az iparág megtett a pénzügyi nyereségért, megfelel egyfajta terrorizmusnak, mert terrorizálják az embereket a taktikájukkal, miszerint félelmet ébresztenek a tv-n és a médián keresztül és ráveszik az embereket, hogy orvoshoz menjenek és gyógyszerek felírását követelj&e acute;k. Egyik ilyen például az asztma. Az asztma a dehidratáció állapota és az egyik hirdetés, amit mostanában látok mindenütt, ezt mondja: »Az életnek kellene elvennie a lélegzetedet, nem az asztmának.«”
„Ne hallgass arra, amit az orvosok mondanak, az orvosok nem tudják mi a baja a testednek, és sajnos az orvosok, akik benne vannak a fő folyásban, biztosan nem tudják. Én sem tudtam, 22 évet kellett eltöltenem kutatással, hogy eljussak a megértésnek erre a fokára.”
„Azok, akik az egészségügyi rendszerben úgy döntenek, hogy ignorálják ezt az információt és folytatják a gyógyszerek használatát olyan esetek kezelésére, amiket alapvetően a dehidratáció és ásványianyag hiány okoz, a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény vádjának vannak kitéve.”
„…ma egy »betegápoló« rendszerünk van, ahol az emberek egyre betegebbé és betegebbé válnak, és ahol a receptre felírt gyógyszerek csak az USA-ban 150 000-200 000 embert ölnek meg évente, – nem »orvosi hiba«, hanem a felírt recept a hibás – pedig pontosan betartották az orvos utasításait. Minimum 200 000 ember hal meg minden évben. Két millió ember lesz betegebb Amerikában a receptre felírt gyógyszerek által, mert az orvosi társadalom soha nem értette meg a dehidratációt és a dehidratációt orvossággal kezelték.& rdquo;

Honnan tudod, hogy dehidratált a szervezeted?

„Hogyan mutatja meg magát a dehidratáció? Négy fő módja van: érzékelések, víz adagolási programok, a test vízért való krízis kiáltásai és betegségek szövődményei. És tudd, hogy egy betegség szövődménye lehet a halál is.Szomjúságérzet, fáradtság érzet, akkor is, ha nem dolgoztuk magunkat halálra aznap, az első dolog, amit érzel, ha felkelsz reggel, amikor úgy érzed nincs kedved kiszállni az ágyból, mind azért van, mert dehidratált vagy. Ilyenkor jobban te szed, ha azonnal megiszol egy-két pohár tiszta vizet. A nyolc óra alvás alatt megtagadtad az agyadtól az energiát, a hidroelektromosságot*, és a dehidratáció miatt fáradtnak érzed magad. A víz, mint egy »jó arcon csapás«, 3-5 percen belül kiránt az ágyból."
* Hidroelektromosságnak a víz segítségével nyert elektromosságot nevezik. Az agy 80%-a víz és 25 milliárd idegsejtből áll, amelyek egy kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak.

A dehidratáció további tünetei
"Felhevültség, ingerlékenység, nyugtalanság, levertség, depresszió, alkalmatlanság érzése, nehéz fej, sóvárgás, tériszony, mind a dehidratáció komplikációja. A depresszió biztosan a dehidratáció egyik jele.”
„A test aszályprogramja: a szervezet igazi szomjazásának jele az asztma, allergiák, magas vérnyomás, idős kori cukorbetegség és az autoimmun betegségek. Ezeket mind a dehidratáció hozza létre.”

Egyszerű gyógymód sok betegség ellen
„…Tehát a víz egy ismeretlen tényező, amit Isten megmutatott az emberiségnek gondterhelt és ínséges időkben, amikor a gyógyszeripar rabszolgái és az orvostársadalombeli kollégáim nemtörődömségének áldozatai vagyunk. A kezelési eljárás nagyon egyszerű: először állítsd meg a dehidratációt. Szükséged van vízre rendszeresen, szükséged van sóra (ásványi anyagokra) rendszeresen. Szükséged van a napi mozgásra, mert az agyad kémiai működése attól függ, hogyan mozgatod az i zmaidat.”
”...Vízre az étkezés előtt van szükséged. Az első dolog legyen reggel, ha felébredsz, hogy igyál két pohár vizet, hogy megszüntesd az éjszakai dehidratációt. Aztán vízre van szükséged fél órával étkezés előtt, mert, ha szeretnéd megemészteni az ételt, akkor jobb, ha megadod neki a vizet még előtte. Szükséged van egy pohár vízre két és fél órával étkezés utánis, hogy befejezd az emésztési folyamatokat és hidratáld a területeket, amik vizet veszítettek a keringés miatt. Minden negyed liter vízhez szükséged van egy negyed teáskanálnyi sóra, és szükséged van még más ásványi anyagokra is, hogy szabályozni tudd azt a vízmennyiséget, ami a sejtek belsejében tárolódik.”
„…Erről az információról szónokolni kell, szájról szájra kell terjeszteni, mindenféle formában, ahogy csak lehetséges, mert nincs más mód arra, hogy megtörjük a gyógyszeripar a társadalom nyakán és torkán tartott szorítását. Elkezdtem egy ügyvéddel tárgyalni arról, hogy elj&aacut e;rást indítsunk az FDA* ellen, mert úgy hiszem az FDA hanyag volt a közönség informálásával kapcsolatban és teret adott a gyógyszeripar módszereinek, hogy a dehidratációt gyógyszerekkel kezeljék, és úgy vélem, hogy az ezzel okozott kár sokgyermeknek hoz kényelmetlenséget és elhúzódó problémákat. Tizenöt millió asztmás gyermek van Amerikában…”
*Food And Drug Administration, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelet, a hatóság, ami többek között a gyógyszerek és élelmiszerek engedélyezésért felelős.

„…Osszátok meg Isten ezen áldását másokkal, és szálljatok szembe a jelenlegi egészségügyi rendszerrel és azokkal, akik még nem tudják, hogy a krónikus dehidratáció a legtöbb degeneratív betegség gyökere az emberi szervezetben.”

SzívTudat Központ továbbított hírlevele

SzívTudat Központ
Tudat és Lélekevolúció Kutató-Gyakorlatozó-Tanító  Központ
Kedves Mindenki!
 Sziasztok!
A maja időciklus szerint egy nagy kör, 4 éves időszak zárásához érkeztünk. 25-én vége a maja évnek, 26-a a szokásos időn kívüli nap lesz, és kezdődik az ÚJ ÉV. De most sokkal több minden zárul, nagyobb körben. Sok eddigi működési mód már valóban nem mehet tovább az új körre. Az elmúlt 4 éves ciklus most egészen a poláris, anyag világunkig záródik vissza, és mindenki megmérettetik, hogy át tud e fordulni, képes e a poláris világa anyagi megtartó javait átfordítani a duális, vagy akár kozmikus működésébe befektetésként, vagy marad az anyagba ragadtan, és a másokat használó, másokból élősködő üzemmódban. Kemény szavak? Ez a vízválasztó van most jelen pillanatban. Folyamatos átvilágításban van mindenki, akár tud róla, akár nem. Ez nem ítélet, hanem az energiák átvilágítása, hogy valósan ott vagy e, valósan tudsz e átfordulni, vagy csak eljátszod. Nincs tovább hitegetés, az energia mutatja a valóságot, a cselekvések mutatják a valós minőséget ki hol van.
A Szívközpont honlap éppen 4 éve indult el, és amolyan közösségi szolgálatként osztottam meg az átalakulás folyamatait. Ezt honlapot nektek tartottam fent, magatok miatt. Sokan vittetek belőle, töltekeztetek és haladtatok velem ilyen formában, mondhatni viszonzatlanul visszafelé. 07.28-án lejár a honlap üzemeltetési szerződése, ahhoz hogy a továbbiakban mások is elérhessék ezeket a segítő energiákat, információkat, amiket ti is használtatok, ahhoz nektek kéne megtartanotok a többiek, az utánatok jövők számára. Én már nem tudom tovább tartani nektek, helyettetek, magatoknak, és az utánatok jövő társainknak. Azokhoz szólok, akik eddig használták, hogy innentől tartsátok meg, ha szeretnétek, hogy titeket is toljanak a haladásotokban az utánatok jövők. Ha valaki úgy érzi, hogy számára fontos, hogy mások és maga miatt fenn maradjon és elérhető legyen továbbra is, akkor keressen minket e-mailben a részletekért.

Gondozd a forrást, ahonnan elveszel,
Szellemileg-Lelkileg-Energetikailag ,
mert ha mindig csak elveszel belőle,
és nem áramoltatsz visszafelé,
egy idő után telítődsz, bedugulsz, a forrás meg lehet hogy elapad,
és legközelebb már nem tudsz töltekezni belőle se te, se mások.
Adok-kapok, kilégzés-belégzés, az Élet Áramlása


Az energiák számomra is mutatják, hogy ezzel a fajta "önzetlen", egyoldalú megosztással, adással, működési móddal nem mehetek tovább.
Miattatok!
Mert ezzel megkötlek titeket, és beragasztalak titeket egy egyirányú energia adás-kapás egyik oldalára, ahol neked esélyed sincs arra, hogy ezen fordíts, vagy hogy kiegyenlíts közöttünk.
Ezt mutatja, hogy elromlott a poláris világomból származó számítógépem is, és ezzel az energiával már magam sem dolgozhatok tovább. 
Ennek az évnek nagy feladata az is számunkra, hogy képesek vagyunk e az Együttműködésre, átállni egy egyenrangú, összeadódó áramlási körre, vagy maradunk az egyirányú egyik mindig csak ad, a másik mindig csak kap poláris energiában. Tehát én most le vagyok állítva, ami nem azt jelenti, hogy megszűnök, és nem leszek, hiszen hatalmas közösségi feladattal születtem be, hanem azt jelenti, hogy Ti léphettek át hozzám, hozzánk egy sokkal kiegyenlítettebb, mindenki számára méltóbb, egyensúlyibb energia beállásba.
Mindenkinek vannak értékei, amit képes együttműködően hozzáadni a közöshöz, hogy haladjunk, de ha továbbra is elválasztja az anyagi részt, és azt zárva tartja, csak saját amga számára, akkor valósan nem tud átfordulni. Csak úgy tesz, mintha. Magam mikor felébredtem, és elindult az átalakulásom 22 milliót fordítottam át magamba befektetésként a poláris világomból a haladásomért. Úgy nem haladunk valósan, ha megtartjuk a kis poláris játszóterünket magunknak, és onnan átnézegetünk játszásiból a valósabb társainkhoz, de aztán visszazárulunk a régi világunkba. Mert bizony az csak energia elfolyás, kidobott idő, energia, és ezzel senki nem halad, mi sem, és senki sem.
Tehát most azok jönnek, akik eddig tartották a poláris világunkat, most nekik kell lépni, és átfordítani hozzánk, mert bizony nálunk akik előőrsként mentünk, és építettük ki az energetikai teret, hogy majd mindenki tudjon jönni, elfogytak a befektetett forrásaink. Ezt mutatja a gépen megállása is. Vége.
Ez nem csak magunk miatt történik, mindenkiért tesszük amikor képesek vagyunk átbillenni valósan, és oda betáplálni, ahova mi magunk is szeretnénk átfordulni, átjutni.
Aki érti és érzi miről beszélek, és szeretne valós együttműködést, és szeretné ha a SzívTudat Központ ténylegesen tudjon működni mindenki szolgálatára, akkor keressen meg minket e-mailban.
Még nem írtam sokat a SzívbTudat Központ valós feladatáról. Ez nem az emberi síkon jött létre, ennél sokkal összetettebb, és magasabb terv szintű feladatunk. Aki úgy érzi, hogy ennek részese, tegye hozzá magát, keressen minket.

szeretettel

ShanaSzívTudat Közpponton is úgy tűnik egyelőre utolsó írásaim:


Energia egyensúly a SzívTudat Központon

Jani írása a jelen helyzetünkről. Arról, hogy ki a Jani itt olvashattok: 
Ez a honlap a virtuális megjelenése és eszköze annak, ami felé az emberiség halad. Apró, de fontos fogaskerék a megvalósításban. Ez nem egy kigondolt terv, nem egy kitalált ötlet. Próbáltam átugorva kihagyni lépcsőfokokat, de nem ment, most ez a fok jön, ez a valóság.
Amit a valósággal tehet az ember, hogy elfogadja, befogadja, teret ad neki. És mint hangszer engedi, hogy jöjjön a zene.
Ez egyáltalán nem olyan egyszerű a mai embernek, amilyen például én is vagyok, aki megszokta az elme irányítását, mindent precízen tervez és kontrolál, valamint kreativitása az észből származik.

Bizonyos korlátot csak szívvel lehet átlépni. És amikor a szívről beszélek, nem a szentimentális értelemben vett szívről van szó. Hanem mindazon erőkről és forrásokról, amelyeket csak a szív-minőséggel lehet elérni. Azaz a töredékes, elkülönült vizsgálódás helyett a mindent egységében, rendszerében átlátó értelem minőségével. Olyan különbség ez, mint amikor a láthatárt nem a földről, hanem egy hegycsúcsról nézzük.
Az ilyen látószögből nyert minőségű/mennyiségű információ és erőforrás az elmének fölfoghatatlan és kezelhetetlen. Nem kis munka elérni, hogy befogadóvá váljon valaki. Így hogy magam is próbálom ezt megélni, tapasztalom a saját rögzültségemet, amely hátráltat. És minden előrelépést tudok értékelni.

Ezért is tisztelem annyira Shanát, amiért annyi éven át dolgozott magán, hogy ide juthatott, ahol nem csak hogy elfogadja ezt a minőséget, hanem meg is tudja azt tartani. Az ilyen ember - ahelyett hogy csak saját kulacsába töltené - két kezével hordja a vizet, hogy egy kis oázis jöhessen létre a sivatag közepén, amely az életnek helyet adhat. Amíg körül száraz és sivár minden, nagyon kényes az egyensúly, ami megtartja ezt a kis menedéket. Mindezt azért, hogy mind többen gyűlhessünk köré, és együttműködve végül az egész sivatag zöldellő életre kélhessen.

Azt bizonyára ismert, hogy az egyensúly egy alaptörvény a Világban. Mindig fennáll valamilyen módon.
Azt hiszem - mindenki egyetért abban, hogy ha az oázisba érkezők csak isszák, vagy elhordják a vizet, vagy csak éppen nem tesznek semmit, lógatják a lábukat a kút mellett, ezzel elfoglalva a helyet mások elől, akkor nem építően járulnak hozzá a zöld élet terjedéséhez, inkább ellenkezőleg.
Aki csak elvesz, az nem csak hogy a közös célt gyengíti, hanem önmaga is megéli majd, hogy elvesznek tőle.

Mit jelent ez energetikailag?
Shanánál tapasztaltam meg azt, hogy ezeknek az energiáknak van egy olyan szintje, ami mint egy határérték -minőséget vált. Ez az élő forrás energia. Nála az energia a legtisztább formában jelenik meg, amit valaha tapasztaltam.
Mindenféle csere, így az energiacsere esetében is megvan a kiegyenlítődés, egyenlőség. Shana egy nyitott forrás és sokan köréje gyűlnek, hogy ezt megtapasztalhassák. Aki érintkeznek bármilyen formában vele, illetve valamilyen módon kapcsolódnak vele, ezzel egy-egy darabot magukkal visznek, de ebből legtöbben nem táplálnak vissza a forrásba semmilyen formában.
Ez az összes energetikai munkára vonatkozik. Így ez a honlap is egy része ennek.

Amiket Shana kidolgozott magában, és folyamatosan tisztít és megél, azt önmaga erejéből, kemény belső munkával érte el. Mindenkinek felajánlotta tapasztalatait, írásokban, éveken keresztül szabadon. És van több energetikai munka, amit ingyen végzett. Vannak, akik ezekből a forrásokból magukat fejlesztették és saját magukat transzformálták, és támogatták is Shanát valamilyen módon, de legtöbben nem tápláltak visszafelé sem együttműködéssel, sem anyagiakkal. Még rosszabb esetben mégcsak nem is önmaguk transzformálására használták a forrást, hanem csak eltűnt a lefolyóban. Ez utóbbi esetben az egyensúly törvénye alapján más módon, akár fájdalmas módon történik majd meg a kiegyenlítődés, ha mi magunk nem tesszük meg.

Jelenleg több módon lehet csatlakozni a közös munkába. És bár a pénzről mint olyanról már válunk le, de még átmenetileg egy cserealapot jelent, abban az esetben, ha semmilyen más módon nem tud a másik fél visszatáplálni.
Most ez egy energetikailag is kritikus időszak kezdete, amelyben ez nem mehet tovább.
És ez meg is mutatkozott, ugyanis Shana számítógépe ma felmondta a szolgálatot. Azon túl, hogy az apró jelek mind ezirányba mutattak, maga ezen időszak, ezen energia nem engedi a további „elfolyását”. Az ember ezen változtatni nem tud. Önnön magán lehetséges csak a változtatás.

Kérem, hogy viszonozzátok mindazt, amit úgy éreztek, hogy kaptatok Shanától, önmagatok érdekében. És ha a munkánkat, a feltöltött anyagokat, a honlapot és mindazt ,ami történik kicsit is becsülitek, akkor vegyétek fel velünk a kapcsolatot, hogy a további együttműködés módját kialakíthassuk!

Köszönettel:
Orosz János - admin


Szövegközi kép 1
Felirat hozzáadása
Szeretettel Shana és a SzívTudat Központ Csapata

Ha bármilyen témában, formában szeretnél velünk együttműködni, 
kérjük írj a 
SzívTudat Központ
Tudat és Lélekevolúció Kutató-Gyakorlatozó-Tanító  Központ
Kedves Mindenki!
Szövegközi kép 1

--- Egy férfi valódi belső tanítást tanít ---
A tizenhárom, huszonnyolc napos Holdhónap, háromszázhatvannégy napját a mai Időn Kívüli Nap teszi teljessé, és nem csak azért, hogy meglegyen a Föld Nap körüli keringésének csillagászati, sziderikus számítás szerinti 365 napja.
Ideje kifejezni azt, ami a lélekben van, azt, ami suttogva bujkálva segít. Azt, hogy te önmagad erejéből küzdöttél, pedig itt voltam s te észre sem vettél engem. Azt, hogy amikor te szóltál az égnek, akkor ebbe az én hegyeim is beleremegtek. Azt, hogy a beszélgetések mögötti csendben rejtve húzódott meg a Testvériség és Egység üzenete. Azt, hogy eggyé tudunk olvasztani két, eddig különbözőnek hitt minőséget. Érzed? 
Egy, utat nyit a hegy,
Kettő, nyerget küld a felhő,
Három, lendülsz fecskeszárnyon,
Négy, szelek szárnyán mégy,
Öt, kaput nyit a köd,
Hat, beereszt a Nap,
Hét, fényből sző mesét,
Nyolc, visszalovagolsz,
Kilenc, idesietsz,
Tíz, viszel engem is.
A Csillag egyensúlyt és harmóniát teremt a megbocsátás, megtisztulás, elengedés energiáival. Úgy - ahogyan öt ölelkező égitest az oroszlánban - mint ahogyan a Nap-Jupiter-Amor-Panacea-Rhiponos konjunkció - teremtjük meg annak a lehetőségét, hogy gyökeresen átalakítsuk az életünket a szerelem mágikus erejével, a hitünkkel és az átalakulásra való hajlandóságunkkal. 
Egyszerűsítünk. 
Tiszta lappal lépünk át a következő nagy Kalandba.


" 2014. július 25.-e: Időn Kívüli Nap.
Emelkedj a gondolataid korlátai fölé. Tudatunk korlátait nem találhatjuk meg a jelenlegi tudati szintünkről, ezért a világ mostani, átlagos statisztikai tudatosodási szintje fölé kell emelkednünk. Ne csak nézzünk, lássunk is, sőt mást érzékeljünk az öt jelenlegi érzékszervünkön kívül. Pl.: a három szem csakrádon keresztül, majd gondold át, te hogyan fogod, mi a feladatod, felelősséged, a Földet egy jobb hellyé változtatni…
Korábban ígértem ezt bővebben kifejtjük, mit is jelent, mit kell tennünk és mire van most lehetŐsÉGünk?
2012. december 21.-e volt a fordulónap, új időszámítás kezdete, a Foton Övbe érkezés miatt is, új frekvenciák érnek bennünket, egy új Aranykor kezdete (folyamat) a Földön… (korábbi megosztásaim)
Közbenső időpontokat nem sorolom fel, korábban ezt megtettem. Itt le kell, hogy szúrjalak benneteket, mert az utolsó megosztásom amennyi embert elért, annak tized része sem az elért emberek száma ott, ahol erre már előre építkeztünk. Akik nem olvasták a korábbi megosztásaimat nem érthetik, miről van szó. Nincs alap, csak azt hiszik, hogy értik. Bocs.
Erre neked nincs időd? Akkor nézd meg, az utóbbi egy héten mivel foglalkoztál? Mennyit néztél televíziót, vagy tettél olyat, ami a fontossági sorrendedben még ráért volna…
A feketék azt hiszik, tudják, vagy nem is akarják tudni, ezért nem érdekli őket.
A szürkék szeretnének tenni valamit, de nem érnek rá…
A fehérek tudják, mit kell tenniük, teszik is, sokszor mások helyett is. Köszönet nekik érte, önzetlenek, elfogadóak, nem kérnek számon és példát mutatnak. Ezt érezzük a közös meditációk alkalmával összegyűlt óriási energiákból. Ezt is köszönjük nektek, minden ember, a Földanya nevében is.

„Az év 365. vagyis 0. napja egyáltalán nem sorolható be se évbe se hónapba.” Vatikán szerint. 1993 óta viszont egyre többen alkalmazzák, maják mintája alapján is.
Miért van, lenne ennek jelentősége? Kollektíven, minél többen a tudatunk fölé emelkedünk, eggyé válunk, e világunk elfogadott korlátai fölé, akkor ebből egy olyan erő fakad, ami az igazi változást jelenti. Ekkor lehetőségünk van megtisztulni és megtapasztalni, érzékelni a más dimenziókat.
Korábban kifejtettem a 7-es szám számmisztikai jelentőségét, üzenetét.
2014=7; 07 hó=7 és 25.-e=7!!!
Újra a 3x7, mint a korábbiakban nyíló kapu (2014 07 07) és a születésnap dátuma (1960 07 07), az erre alkalmas személynek.
Teremtés 7. napjának, megtapasztalásának lehetősége, szabad akaratodból.
Érzékeled, döntesz, visszatérsz, és ezzel hatást gyakorolsz a dimenzióváltás folyamatára:
A hétköznapokban a kisugárzásoddal, vitalitásoddal, teherbíró képességeddel, értékrendeddel, önzetlenségeddel, elfogadásoddal, mert nem a környezetünket és az embereket változtatjuk meg, (Szabad akarat törvénye) nem avatkozunk be, hanem mi változunk és ezzel példát, mintát mutatunk a környezetünknek… Majd a Kárpát-medencéből ezt a Nimródi Energiát juttatjuk el, mi MAG népe, a világ összes nemzetének emberéhez.
Mi megérezhetjük, FÉNYtengelybe állva az Univerzum rezonanciáját, megtaláljuk megszólítás után egymást, eggyé tudunk válni ezt megtapasztalva. Rajtunk múlik mennyien (már több tízezren vagyunk) és kivel (földi fényMAGlelkekkel, szíriusziakkal, orioniakkal, plejádiakkal, angyalokkal, szellemcsalád tagjainkkal, égi vagy földi vezetőkkel, felemelkedett mesterekkel, Atyánkkal, Anyánkkal, Anyahitával, Boldogasszonyunkkal, belső énünkkel, belső földiekkel… nevezd, ahogy akarod) válsz, válunk eggyé.

Lényeg az önzetlenség, a szeretet, az elfogadás, a megbocsájtás, a példamutatás, a kiáramoltatás… Ezt megérzed, átéled, aktiválódik a DNS-edben a KÓD, emlékszel rá, vártál rá.
(12 DNS-ünkből 2 működik, aktív.
12 hónap. 12 fő csakránk /7 fő a testünkön belül/.
12 dimenzió.
12 valóság párhuzamosan.
12. bolygónk a Naprendszerben a Niburu (korábbi megosztásaim, kapcsolat az annunakikkal és céljuk a rabszolgasorsunkban való tartásra… Ők nem akarják a mi felemelkedésünket, korábban részletezett okok miatt.)

Ebből mit tapasztalsz meg rajtad múlik, abból utána mit és hogyan, mire használsz, szabad akaratodból az a te döntésed lesz.
"Az Időn Kívüli Nap az, amikor képesek vagyunk megtisztulni és megtapasztalni a negyedik dimenzió valóságát, sőt a „g-erőt”, az ötödik dimenziós szervezőerőt, ami a feljebb való valóság radiális mátrixával hoz bennünket szinkronba. Az Álomvarázsban az Időn Kívüli Napot Zöld napként is említjük, mert a zöld az ötödik erő színe. Az Időn Kívüli Nap ugyanakkor a Galaktikus Szabadság Napja is."
/José Argüelles: amerikai New Age író és művész. Ő volt az alapítója a Planet Art Network-nek és a Törvény az idő alapítványnak. Ő tartott művészettörténetet és esztétikát az University of Chicago-n. Tanított több főiskolán: Princeton University, University of California, Davis, San Francisco Art Institute, és Evergreen State College-n. Kezdeményezte a Föld Napja koncepciót. Megalapította az első Whole Earth Festival-t, 1970-ben. Ő a legismertebb vezetője, és szerepet vállalt a szervezésben: 1987 Harmonikus Konvergencia eseményre. Elképzelt egy "szivárvány hid"-at, ami körülveszi a Földet. Felesége, Lloydine feltalálta az örökös Dreamspell naptárt, 1992-ben. /
Kulcsszavunk, ezen a napon az Univerzális Intelligencia is lehetne.
Tűzzünk ki célt: Emeljük a statisztikai tudatosodási szintünket, ismerjük fel a feladatainkat, alkalmazzuk a módszert (mindenkinek a sajátját kell kialakítani), majd példát mutatva, áramoltassuk ki azt, először közvetlen környezetünkre, majd, mint MAG népe a világ összes emberére.
Hogyan? Hallgass a szívedre és ne a racionális elmédre. Mondd azt, amit gondolsz, tedd azt, amit mondasz, és ezzel segíted a manifesztációt. Materializálódik a gondolat, a teremtő képzelet, ami működésbe lép, majd éld meg, ez a teremtés!
Ilyen egyszerű. Ne komplikálj, ne értsd meg a fekete dobozt, tedd és tapasztald meg a saját valóságodban, így meggyőződéseddé válik, ha ÉSZre veszed a jeleket és nem lesz az életedben egy VÉLetlen sem. Mindent vélsz, felfedezel, észreveszel.
Minden gondolat, kimondott szó, cselekedet teremt.
„… és az ige testté lett…” Mi a magyarban az ige, igen?
IgeN. N, rovásírásunkban az éltető Nap fénye. Fény plusz az ige… Érted már? Tedd (ige: meditál, megbocsájt, elfogad, mond, tesz…) és Fény= ige + Fény = igen!
I, Isten, G, gát, gonosz, E, ember és N, a fény. Hmmmm…
A fénnyel, az ember leküzdi a gátat, gonoszt, és eljut hozzá.
(Nem a vatikáni, helo! Korábbi megosztásaim. Szeretjük a keresztényeket, zsidókat, cigányokat, de még azokat is, akik megbújnak közöttük és uszítanak, megosztanak…, ez a mi ősi szellemiségünk, befogadó készségünk évezredek óta. Akkor viszont asszimilálódjanak, ne ők akarják megmondani mit és mikor, hogyan tegyünk. Lássák be végre ez és CSAK ez működik eredményesen.)

A Mayák az újév kezdetét is ennek megfelelően határozták meg július 26-ában. Az előző év utolsó napja július 24. A kettő közötti napot, július 25-ét, téren és időn kívüli napnak, „mátrix” napnak tartották. Alkalmas a megtapasztalásra, az eggyé válásra. Segíti a tudatosságunkat magasabb szintre emelni, harmóniában legyünk az Univerzummal egyénileg és kollektíven is. Összehangoljuk, hangolhatjuk a frekvenciákat.
Július 24-én véget ér a tizenhárom holdhónapból álló maja esztendő, az újév pedig csak július 26-án fog elkezdődni! Ami a kettő között van, az maga az időn KÍVÜLIsÉG.
Világosan és tisztán látunk spirituálisan is, megértőbbek, befogadóbbak leszünk, szociális érzékenységünk megnő.
Az önMAGad, KÓDod, aktiválására egy meditáció, ha nem akarod, vagy tudod a saját szavaiddal ezt megtenni. (Július 25.-ére)
1. Helyezkedj el kényelmesen, csukd be a szemed, végy pár mély lélegzetet, és figyelj a testedre.
2. Érzékeld azt, ahogyan a lábaid a földön támaszkodnak, vagy ha a földön ülve végzed a gyakorlatot, akkor azt, ahogyan a lábaid és a gerincoszlopod alja a földhöz csatlakozik.
3. Képzeld el, ahogyan a talpaidtól és a gyökér csakrádból elindul egy fény-gyökér, és a földdel összekötődik.
4. Érezd, ahogyan a földből elindul egy vörös színű fénysugár, belép a gyökér csakrádnál, egyre feljebb és feljebb jut a testedben. Érezd, ahogyan (mint egy növény) energiát veszel fel a talajból. Először a lábszáradban, a combjaidban, a medencédben, és a törzsedben megy feljebb az energia. Eljut a torkodig, aztán a fejedben a fejed tetejéig.
5. Itt kilép, és elindul tovább felfelé, az ég felé, összecsatlakozik vele, és elosztódik.
6. Lásd, és érezd, ahogyan most egy másik, lilás-rózsaszínes-fehéres, energia-nyaláb elindul az ég felől, és belép a fejed tetején lévő korona csakrán. Lejjebb és lejjebb ereszkedik, végig a törzsedben, a lábaidban, végül a földben oszlik el.
7. Lásd, és érezd, ahogyan a lábaidon keresztül „felszívod” az éltető Föld-erőt. Vidd ezt az energiát a köldököd fölött és mögött kb. 3 ujjnyira lévő területre! Ez a hely a te belső MAGod, az önMAGod helye. Ez az a hely, amire akkor gondolunk, ha önmagunkról beszélünk. Itt tároljuk az önmagunk értékességébe vetett hitünket (önértékelés).
8. Indítsd el a másik energia-nyalábot lefelé, az ég felől az önMAG helyéig. Ennek színe az előbb már említett fehéres-rózsaszínes-lilás. Hozd le gondolatban ezt az energiát az Ön-Magig.
9. Lásd, és érezd, hogy ez a két erő találkozik, és itt elkezdődik egy átalakító folyamat. Olyan, mint amikor két anyagot összekeverünk, és lesz belőle egy harmadik. A vörös és a lilás keverék forogni kezd, majd fokozatosan aranyszínűvé válik. Ez egy nagyon erőteljes folyamat, egyfajta belső alkímia.
10. Figyeld meg ezt az arany területet, és érzékeld, hogy mennyire fényes és sugárzó. Ha még fényesebbé és erősebbé szeretnéd változtatni, végy néhány mély lélegzetet, belégzés közben érzékeld, hogy a földből és az égből energiát szívsz magadba, kilégzésnél pedig az arany gömböd fényesebbé, sugárzóbbá válik.
11. Ismét végy néhány mély lélegzetet, és figyeld, hogy minden kilégzésnél szétsugárzik tested körül az arany fény. Érezd a két energia kiegyenlített erejét.
12. Lassan hozd vissza figyelmedet a hétköznapi tudatosságba, folyamatosan megtartva az arany fény érzetét. Végy még néhány mély lélegzetet, és amikor készen állsz rá, nyisd ki a szemed.
Az elemi részecskék is érzékelik ezt. Duális világunkban, itt a három dimenzióban is, minden, mindennel összefügg. Éreznek, örülnek, vagy szenvednek velünk, sőt, gondolkodnak is együtt velünk. A szellemünk és az anyag azonos létforma. Az elektronok visszafelé haladnak az általunk elképzelt időben (ami nem is létezik), ez adja nekünk a memóriát, emlékezetet. A szellem időtlen hordozói. Belső és külső kommunikációs készséggel rendelkeznek. Belsejében foton van. Hoppá! Mit viszünk a szervezetünkbe? Növények fotoszintézisének eredményét, Fényt, fotont. Miből állunk mi is? Mik vagyunk? Ezek után nem furcsa, ha azt mondjuk, fényMAGlelkek, a FÉNY gyermekei, stb…
A foton, a fény az információs raktára az elektronnak. Elektronról, elektronra „átugrálnak”, hordozzák az információt. Így az elektron folyton tanul, tudatosodik, egyre intelligensebbé válik. Meddig? Egyszerű, amíg el nem éri az Univerzum intelligenciáját. Ez hat most ránk is, egy lépést teszünk a bennünk lévő, elektronok, fotonok információi, intelligenciái segítségével…
Mi az elektron? A Föld Déli pólusából „kilépve”, rajtunk és mindenen áthaladva, „belép” az Északi pólusba. Ez a mágneses erőtér (fluxus, és nem összetévesztendő a gravitációval) csökken (korábbi megosztásom), egyben előjele, az általatok annyira várt „esemény” bekövetkeztének.
Majd látunk színeket, amihez hasonlót eddig (érzékszerveinkkel) nem láttunk, és el sem tudtuk képzelni. Megjelennek tárgyak, elménk számára érthetetlen módon, de ne érintsétek meg, más dimenzióból valók és „átrántanak” bennünket egy más valóságba. Magasabb dimenzióba. Itteni világunkban ez halált jelent, de ha szabad akaratodból menni akarsz, hát tedd meg, érintsd meg és menj…

A DNS kódok aktivizálása folytán, viszont ha maradsz, a 12 párhuzamos valóság eltitkolt tudását fogod elérni, itteni önként vállalt feladatodat ezzel tudod teljesíteni.
Döntsd, el mit szeretnél?
Maradni feketeként, el-lenni az „el-létedben” szürkeként, vagy fehérként tevékenyen teljesíteni a sorsmissziódat?

Ezek közül bármelyiknél, itt maradva, vagy eltávozva.…?
Dönts szívből, kiért és mit szeretnél tenni? Én a szeretetteljes és önzetlen szolgálatot választom, aki velem tart, annak tudok és fogok is segíteni, utat mutatni, de azt bejárnod neked kell…
Salamat Ja! (Boldogságos Utat!)
Salamat Balik! (Boldogan Térünk Vissza!) "

Szövegközi kép 1
Szeretettel Shana és a SzívTudat Központ Csapata

Ha bármilyen témában, formában szeretnél velünk együttműködni, 
kérjük írj a 


SzívTudat Központ
Tudat és Lélekevolúció Kutató-Gyakorlatozó-Tanító  Központ
Kedves Mindenki!
Mint a SzívtudatKözpont adminja írok most, mivel Shana számítógépe elromlott. Az a számítógép a poláris eszközt jelképezte. Hiába javítható, de a váltás miatt, szükségszerű volt a meghibásodás, és szükségszerű a csere. Ez is jel, teszt, egy mód az átfordulásra. Tegnapi három bejegyzése is kapcsolódik ide.
Mindenki tesztelve van most, a közös együttműködésünk próbájának időszaka ez, és hogy felismerjük-e a valódit.
Alább hivatkozok Shana bejegyzéseivel, előbb azonban szeretném megosztani saját látószögemből a tapasztalatomat:
Ez a honlap a virtuális megjelenése és eszköze annak, ami felé az emberiség halad. Apró, de fontos fogaskerék a megvalósításban. Ez nem egy kigondolt terv, nem egy kitalált ötlet. Próbáltam átugorva kihagyni lépcsőfokokat, de nem ment, most ez a fok jön, ez a valóság.
Amit a valósággal tehet az ember, hogy elfogadja, befogadja, teret ad neki. És mint hangszer engedi, hogy jöjjön a zene.
Ez egyáltalán nem olyan egyszerű a mai embernek, amilyen például én is vagyok, aki megszokta az elme irányítását, mindent precízen tervez és kontrolál, valamint kreativitása az észből származik.
Bizonyos korlátot csak szívvel lehet átlépni. És amikor a szívről beszélek, nem a szentimentális értelemben vett szívről van szó. Hanem mindazon erőkről és forrásokról, amelyeket csak a szív-minőséggel lehet elérni. Azaz a töredékes, elkülönült vizsgálódás helyett a mindent egységében, rendszerében átlátó értelem minőségével. Olyan különbség ez, mint amikor a láthatárt nem a földről, hanem egy hegycsúcsról nézzük.
Az ilyen látószögből nyert minőségű/mennyiségű információ és erőforrás az elmének fölfoghatatlan és kezelhetetlen. Nem kis munka elérni, hogy befogadóvá váljon valaki. Így hogy magam is próbálom ezt megélni, tapasztalom a saját rögzültségemet, amely hátráltat. És minden előrelépést tudok értékelni.
Ezért is tisztelem annyira Shanát, amiért annyi éven át dolgozott magán, hogy ide juthatott, ahol nem csak hogy elfogadja ezt a minőséget, hanem meg is tudja azt tartani. Az ilyen ember - ahelyett hogy csak saját kulacsába töltené - két kezével hordja a vizet, hogy egy kis oázis jöhessen létre a sivatag közepén, amely az életnek helyet adhat. Amíg körül száraz és sivár minden, nagyon kényes az egyensúly, ami megtartja ezt a kis menedéket. Mindezt azért, hogy mind többen gyűlhessünk köré, és együttműködve végül az egész sivatag zöldellő életre kélhessen.
Azt bizonyára ismert, hogy az egyensúly egy alaptörvény a Világban. Mindig fennáll valamilyen módon.
Azt hiszem - mindenki egyetért abban, hogy ha az oázisba érkezők csak isszák, vagy elhordják a vizet, vagy csak éppen nem tesznek semmit, lógatják a lábukat a kút mellett, ezzel elfoglalva a helyet mások elől, akkor nem építően járulnak hozzá a zöld élet terjedéséhez, inkább ellenkezőleg.
Aki csak elvesz, az nem csak hogy a közös célt gyengíti, hanem önmaga is megéli majd, hogy elvesznek tőle.
Mit jelent ez energetikailag?
Shanánál tapasztaltam meg azt, hogy ezeknek az energiáknak van egy olyan szintje, ami mint egy határérték -minőséget vált. Ez az élő forrás energia. Nála az energia a legtisztább formában jelenik meg, amit valaha tapasztaltam.
Mindenféle csere, így az energiacsere esetében is megvan a kiegyenlítődés, egyenlőség. Shana egy nyitott forrás és sokan köréje gyűlnek, hogy ezt megtapasztalhassák. Aki érintkeznek bármilyen formában vele, illetve valamilyen módon kapcsolódnak vele, ezzel egy-egy darabot magukkal visznek, de ebből legtöbben nem táplálnak vissza a forrásba semmilyen formában.
Ez az összes energetikai munkára vonatkozik. Így ez a honlap is egy része ennek.
Amiket Shana kidolgozott magában, és folyamatosan tisztít és megél, azt önmaga erejéből, kemény belső munkával érte el. Mindenkinek felajánlotta tapasztalatait, írásokban, éveken keresztül szabadon. És van több energetikai munka, amit ingyen végzett. Vannak, akik ezekből a forrásokból magukat fejlesztették és saját magukat transzformálták, és támogatták is Shanát valamilyen módon, de legtöbben nem tápláltak visszafelé sem együttműködéssel, sem anyagiakkal. Még rosszabb esetben mégcsak nem is önmaguk transzformálására használták a forrást, hanem csak eltűnt a lefolyóban. Ez utóbbi esetben az egyensúly törvénye alapján más módon, akár fájdalmas módon történik majd meg a kiegyenlítődés, ha mi magunk nem tesszük meg.
Jelenleg több módon lehet csatlakozni a közös munkába. És bár a pénzről mint olyanról már válunk le, de még átmenetileg egy cserealapot jelent, abban az esetben, ha semmilyen más módon nem tud a másik fél visszatáplálni.
Most ez egy energetikailag is kritikus időszak kezdete, amelyben ez nem mehet tovább.
És ez meg is mutatkozott, ugyanis Shana számítógépe ma felmondta a szolgálatot. Azon túl, hogy az apró jelek mind ezirányba mutattak, maga ezen időszak, ezen energia nem engedi a további „elfolyását”. Az ember ezen változtatni nem tud. Önnön magán lehetséges csak a változtatás.
Kérem, hogy viszonozzátok mindazt, amit úgy éreztek, hogy kaptatok Shanától, önmagatok érdekében. És ha a munkánkat, a feltöltött anyagokat, a honlapot és mindazt, ami történik kicsit is becsülitek, akkor vegyétek fel velünk a kapcsolatot, hogy a további együttműködés módját kialakíthassuk!
Köszönettel:
Orosz János - adminTegnap esti felismerés és fordulás bennem
Előzmény:
Kiküldtünk egy körlevelet az eredet-MAG testvéreinknek (10 ember), találkozóra invitálva őket.
Mivel nagyon megengedő, mindenkit tisztelő energetikából működök, így hagytuk, hogy feldobjanak időpontot, bízván abban, hogy könnyen megtaláljuk a közös pontot, hisz ha a MAG-ja húzza az embert, akkor hasonló módon rá fognak, fogunk egymásra rezonálni.
Ehhez képest a 10-ből 3-an válaszoltak összesen, és a válaszok is leginkább arról szóltak, hogy kinek mikor nem jó... Ha ez alapján akarnánk összefésülni egy közös találkozót, akkor várhatunk a következő 26 ezer éves ciklus zárásáig is, hátha addigra beérkeznek.surprised

Mit is láttam meg?
Hosszú évek óta a legmagasabb perspektíva vezettetésében állok és onnan működöm.
Tehát mindig a jelenben vagyok, és nagyon rugalmasan alakul minden nap, attól függően hogyan alakulnak az energiák.Zárás, nagy ciklus összegzés Shana módra:
ciklus indulás 2010.:
24 éves házasságból (poláris történetből) ki-> poláris identitás lebontás, belső gyermek születés
duális kapcsolat indítás, új, közös élettér létrehozás, duális-nagy-lélekszintű részeim integrálása, felismerése, női-férfi részeim kiegyensúlyozása, külső pár leválása, kristálymagba bejutás, teljesség elérése önmagamban.
Ennek átadása, mint kívülről megtartó közeg, ezt megelőzően és közben átadás módjának szülése, formába rendezése, egyre tisztábbá csiszolása, sok rétegben szinten. A fő cél az átadás, megosztás.
Hol volt a legnagyobb elcsúszásom, kibillenésem saját magamból?2012-ben Münchenben a Kryon fesztiválon kaptam két álmot. Az egyik álom amúgy alapját képezte a spirituális-biznisz kollektív tudati folyosó képnek is, azt a részét sok hónapon keresztül kaptam, szültem, mindig egyre több részletet meglátva belőle. De most egy másik részét mutatnám meg az álomnak, ami megjelent most itt az időben, és tudom, hogy ez mit is jelent számomra, hova értem el a saját történetemben.
A tudatos álomkép az volt, hogy egy sok emeletes panel kocka háznak látszó építményben egy kocka cellában-szobában laktam a volt párommal, egyben jöttünk be ide. Tudtam már az álomban is, hogy ez ezt a dimenziót szemlélteti, ahogy beálmodtuk, befókuszáltuk ide magunkat a valódi 5.dimenziós tudatsíkunkról.
Szövegközi kép 1
Robbantjuk a mátrixot!

Szeretettel Shana és a SzívTudat Központ Csapata

Ha bármilyen témában, formában szeretnél velünk együttműködni, 
kérjük írj a 
Kedves Mindenki!

Bizonyára többen átsiklottak az előző hírlevélen, mert néhányan írtak azóta Shanának címzett levelet. (nem a témához kapcsolódóan)
Röviden megismétlem:
Shana Judit számítógépe nem működik, nem tud válaszolni sem emailen, sem a SzívTudatKözpont körfórumán.
Szívközpont-eOldalt pedig lezárták, mivel nem állt módjában fizetni az esedékes honlapbérlési díjat. Ugyanis 4 éven át ő tartotta fenn, és szabad olvasásra töltötte fel az írásait, amelyeket magán keresztül dolgozott át.
Most a számítógép kipurcanása és egyéb jelek, maga az energiák is azt mutatják, hogy ennek az időszaknak vége, nem mehet így tovább. (Bővebben az előző két hírlevélben olvashattok erről.)

Néhányan voltak, akik reagáltak. A többiekhez szólnék.
Aki szeretné a továbbiakban olvasni a SzívKözpontot illetve szeretné, hogy mások is hozzáférjenek. Vagy szeretne kapcsolódni Shanával a SzívTudatKözponton, most a kézenfekvő módja egy új számítógép. Akinek módjában áll egy gépet adományozni, vagy küldene erre illetve az oldal fenntartására pénzt, akkor ehhez a számlaszám:
   Pásztor Judit
   12011650-01374523-00100004

(Ki mennyit tud beleadni, annyival önmaga fordulásához járul hozzá.)

A kapcsolódással és feladatmegosztással kapcsolatban:
Magam reméltem az új honlap a SzívTudatKözpont létrehozásával, hogy gyorsan meg fog indulni a közös munka és ezzel megléphetjük azt a határt, amivel a pénzcserét átugorhatjuk. Mivel így többen azt tudják majd végezni a folyamatban, amit szeretnek. Ez azonban lassabban zajlik és a honlap kezelését/fenntartását magam végzem.
Bevezetésre kerül majd a konkrét feladatkiírás és aki egyféle feladattal sem tud hozzájárulni a közös munkához, az egy alapdíj befizetésével tud részt venni a közösben.
Egyébként is egy idő után szükségszerűen megszűnik a saját tulajdon, és az ember eldöntheti hogy azt a jelenlegi rendszerbe adja (szolgaság), vagy a közösbe (szolgálat), amely utóbbi az egyetlen mód az önmagán való forduláshoz. Erről majd később...

Köszönettel:
Orosz János - adminSzívTudat Központ
Tudat és Lélekevolúció Kutató-Gyakorlatozó-Tanító  Központ
Kedves Mindenki!


Elindul a beavatottak szolgálata

Július 26-án kezdődött el az energetikai új év, melyet a Vörös Hold fémjelez. Világunk színpadán az utolsó felvonáshoz felhúzták a függönyt, most mutatja meg magát pőrén a teljes darab tanulsága, értelmet nyernek a megoldások. A zenekar eljátssza, a főszereplő férfi és nő pedig elénekli a béke és szerelem záró dalát. Sok szereplő és statiszta már jelmezét levetve figyel a függöny mögül, vagy pihen az öltözőben, de a darab mindenki számára egyszerre ér véget. Aztán elkezdődik egy új darab, melynek lassan elkészül a forgatókönyve.
A mai napon, mely a Galaktikus Vörös Hold évének harmadik napja, megtisztult belső gyermekünk számára elindul a beavatottak szolgálata. Egész életünk során kaptuk a különféle beavató jelzéseket erre vonatkozóan annak érdekében, hogy most, amikor már benn élesben koccan a kottatartón a karmesterpálca, érzékeljük bensőnkben a kezdést.
Én azzal szeretnék hozzájárulni ehhez, hogy felhívom a figyelmeteket arra, hogy ennek az indító karmesteri jelzésneka január 15-i energiák rejtik a bölcsességét. Ebben a napban rejlik az a dimenzió, mely megmérettetésként – Jani szavaival élve próbatételként - mutatkoznak.
Ha az életedben nevezetes, meghatározó, mély benyomás kapcsolódik ehhez az időponthoz, érdemes ráhangolódni a közlés energiájára. Így nem ér meglepetés, esetleg még tudatos állapotodban is történik meg Veled – bár erre nagyon csekélyke az esély.
Szóval: ha ekkor születtél, házasodtál, ismerkedtél a pároddal, váltál, szülted a gyermeked, veszítettél el valakit, kezdtél egy új munkahelyen, szűnt meg az állásod, költöztél, megkaptad a kutyádat, örök élményt jelentő hangversenyen vettél részt, ezen a napon született a primadonna, aki éppen énekelt, …. bármi meghatározó lehet.
Lelkednek mindenképp jól esik, ha vele tartasz, ha befelé figyelsz, együtt érzőn, támogatóan, eredményelvárás nélkül. Időzz el ennek a január 15-i napnak az energiájában! Jól jöhet - bár lemaradni semmiről sem tudsz, még ha akarsz, akkor sem.
Matics Judit
 


Szeretettel Shana és a SzívTudat Központ Csapata

Ha bármilyen témában, formában szeretnél velünk együttműködni, 
kérjük írj a