2015. április 26., vasárnap

HISZEK ÖNMAGAMBAN! * Megerősítések Önbizalomhiány, Depresszió esetén
FOGADD EL A GYÖNYÖRŰ LÉNYED. Ember vagy. GYÖNYÖRŰ. Annyira gyönyörű és tökéletes. ... Nem az arcod tetszik, hanem a kifejezés, ami rajta ül. Nem a hangod, hanem amit mondasz. Nem az, ahogy kinézel ebben a testben, hanem az, amit teszel vele. Te vagy gyönyörű és különleges.

Mindent, amit szeretnél, azt önmagadban kell elkezdened. NYÍLJ MEG. ... Te vagy az ORIGO. Aludj a csillagok alatt. Alkoss. Képzelj. Beszélj. Felelj. Zenélj. SZERESS. ÖRÜLJ. Inspirálj másokat. Csinálj valami szépet. Oszd meg másokkal is. Találkozz új emberekkel. Dobd fel valakinek a napját. Kövesd az álmaidat. 2015. április 23., csütörtök

VNTV - A tiszta lap foltjai, avagy a teremtő erő
Hogyan működik a „kérd és megadatik" program?
Miért történnek rossz dolgok, amikor én jókat kértem?
Mi történik azzal, aki nem kér, csak sodródik életében?
Miért nehezebb minden a mai világunkban?
Mindannyian teremtő erővel bíró szellemi lények vagyunk!
Vegyük hát észre, hogy sorsunkat mi saját magunk alakítjuk!
Az előadás során egy angyaloktól kapott részletes gyakorlati útmutatót kaphatunk, amely segítségével kezünkbe vehetjük saját életünk irányítását.


ŐSI HITÜNK – A MAGYAR NEMZETI ŐSVALLÁS

ŐSI HITÜNK – A MAGYAR NEMZETI ŐSVALLÁS

ALAPOK (általános alapelvek)


Az ősi hit, az ősök hite, miképpen az égi sereg, legyőzhetetlen! 

I

A Teremtő megálmodta, kigondolta, majd kimondta és megteremtette a világot. Segítőket is vett maga mellé, hogy művét tökéletesítsék. A segítők tovább építették, szépítették, megsokszorozták művét. A teremtett világ teljes szépségében ragyogott, a megtestesültek élték világukat, amikor az egyik segítő már rossz gondolatokat dédelgetett magában. Úgy vélte, hogy ő is tud olyat, mint a Teremtő, de nagyot tévedett. A Teremtő szintjére nem érhetett fel, a Teremtő munkáját, feladatát ő nem tudta elvégezni. A semmiből nem tudott valamit, szépet és jót előhozni, sőt a jót, a meglévőt nem sokszorozta, hanem csak megrontani, visszájára fordítani, lerombolni tudta azt. Azt viszont megtette - rosszat, sötétséget hozott létre. Így a teremtett világban már nem csak a fény, a szép és a jó tevékenykedett, hanem annak ellentéte is.

A jó és rossz azonban csak a segítők szintjéig ér fel, legfeljebb addig a szintig tudja alakítani a létet. Ha fölé tudunk pillantani, ha fölé tudunk kerülni, már nincs hatása ránk, mert a Teremtő szintjén nincs olyan. Nekünk embereknek, mondhatjuk, az talán a legfontosabb dolgunk, hogy fel tudjunk emelkedni - el kell tudnunk érni a Teremtő szintjére, sőt azt kell tudnunk lehozni a földi közegbe is, azt kell tudnunk megélni, hogy a Teremtő munkája teljes egészében érvényesülni tudjon. Mert ha így élünk és így cselekszünk, akkor a Teremtő munkáját, az általa keletkezett szépséget és jót sokszorozzuk, szépítjük, építjük tovább mi is.
  

II

Az Univerzális, égi (Isten)család mása a földi (Nap)család. A magyar hagyományban a Teremtő, vagyis az Öreg/Örök Isten, illetve földi megszemélyesítője Nimród mellett ott áll felesége az Isten-Anya, vagyis Nagyboldogasszony, Enéh. Kettejük nászából születik fiuk Magyar (ikerfele, kiegészítője, Hunor), aki maga a Napisten. A Napisten hozza le a földi közegbe az univerzális, égi törvényt, és itt a földön ő mutatja meg, hogyan is néz ki a fönti család. A Napisten, Magyar párja a Földanya(istennő), aki maga Tündér Ilona, a Boldogasszony. Gyermekeik mi magunk vagyunk, emberek, magyarok. Saját életünkben mi is ezt a példát visszük tovább, éljük meg. Azt is mondhatjuk, hogy gyermekként mi is gyermek, vagyis a Napisten, avagy Földanya vagyunk, de amint igazi értelemben felnövünk, megházasodunk, illetve földi létünkben sikerül kiteljesednünk, „eggyel feljebb lépünk”, és ahogy mi átvesszük az univerzális feladatot, úgy öröklik tőlünk utódaink a napisteni, földanyai szerepkört. És ez így megy generációról generációra. Mert amint fent, úgy lent is.

A fentiek alapján hogyan is kell értelmeznünk Jézus életét? Nála ugyanis pontosan ezt a sémát, formulát látjuk érvényesülni. Földi létében Ő a Napisten, úgy mint Magyar. Párja a Földanya, Boldogasszony, eredeti nevén Tündér Ilona (a magyar nyelv szabálya szerint egy név visszafelé is olvasható, és a mássalhangzókat váltópárjukkal helyettesítve is értelmes szavakat kapunk: iLoNa fordítva MáRia, vagyis Mária Magdalából). Atyja, miként azt többször kinyilvánítja, a Teremtő(isten), édesanyja pedig Mária, az Isten-Anya, Nagyboldogasszony. Jézus a testvéri köteléket - amit egyébként mi magyarok már előtte is így éltük meg - mindenki, az egész emberiség számára világossá tette. Mert aki magához veszi a kenyeret, ami a test, és magához veszi a bort, ami a vér, az, lelki vállalással, a másik, avagy Jézus, avagy Magyar, avagy a Teremtő (illetve párjaik) test-vére lesz. Test és vér egy, tehát TESTVÉR. Önálló személy, egyedi és megismételhetetlen az adott földi megtestesülésében, de ugyanakkor egy az isteni családdal, és egy a földi családdal is.


Öreg Östen/Nimród/Atya-Isten       Isten-anya/Enéh/Nagyboldogasszony/Mária
     (turul, párduc, oroszlán)                               (csodaszarvas)

                         Nap-Isten/Magyar (ikerfele Hunor)/Jézus

  

Nap-Isten/Magyar/Jézus        Földanya/Tündér Ilona/Boldogasszony/Magdalai Mária

                     Mi magunk, emberek, magyarok
                    (személyünkben és nemzetként is)

                       

III

A magyar nemzet ősi hitvilágában érthető és világos rend uralkodik. Hitvilágunk tiszta és egyszerű, hiszen a Teremtő, az Egy(isten) mintájára él és lélegzik, ezért Egy-szerű. Életünket teljesen áthatja, átitatja ez, az egyéni mindennapoktól egészen a nemzeti lét csúcsáig. Ahogyan az isteni szférában, úgy az emberi világban is.

A magyarság szorosan együtt él az isteni világgal, tudja, hogy az isteni (energia) itt él velünk, körbevesz minket, megnyilvánul. Ebből adódóan a minket körülvevő világgal, a természettel is szoros kapcsolatban van. Tiszteli annak elemeit, létezőit, kihasználja az általuk nyújtott lehetőséget. Nem uralja, hanem cselekvően építi és használja. Szertartásaiban, még a természethez kapcsolódókban is, a Teremtővel keresi a kapcsolatot, neki adózik tisztelettel.

A magyarság a világ teremtése óta tudja és éli az univerzális törvényeket. Egyistenhitű, hisz a Teremtőben, a mindenek urában, a legfőbb irányítóban. A Teremtő messze van, de egyben közel is, elvont, de egyben megszemélyesíthető, tulajdonságai nevén nevezhetők. Mindazonáltal tisztában vagyunk azzal is, hogy a világ és az ember Teremtője mellett ott áll párja, hogy az univerzumot, a teremtett világot működtető kiáradó és a visszahúzódó, a cselekvő és a befogadó energia egyensúlya meglegyen. Megnyilvánulási, megjelenési formájuk végtelen, miként az látszik a teremtett világban, illetve önmagunkon, embereken.

A Teremtő férfialak, párja az Istenanya, női. Gyermekük szintén férfi, hiszen neki kell a cselekvő energiákat lehoznia a földi közegbe, hogy itt párt találva együtt tudják kiteljesíteni azt. A férfialak maga az Öregösten, avagy földi közegben megszemélyesítve Nimród, állatalakban oroszlán vagy párduc. Mert amit a Teremtő tett a kezdet kezdetén, azt tette Nimród is - elindította a folyamatot. A nőalak Enéh, a Nagyboldogasszony, de ő a Tejút is, aki befogadja a teremtői energiákat, és gyermeket hoz a világra, a Tejút egyik csillagát, a Napot. A Nap maga a Gyermekisten megszemélyesítője, ő Magyar (Hunor), aki párra Földanyában, vagyis Tündér Ilona személyében talál. A befogadó ekkor, a násszal Boldogasszonnyá teljesedik ki és válik az emberek, a magyarok anyjává. Nagyaboldogasszony, Boldogasszony lelkünk része, életet adó és óvó egyben. Közvetít is, rajta keresztül érezhetjük meg fényt, a cselekvő energiát, ezért jelenik meg mindig a Nappal, vagy a turullal együtt.

A földi létben a Napot tekinthetjük a földi élet atyjának, míg a Földet az anyjának. Testünk a Földből vétetett, így anyai örökségünk, míg lelkünk a Naptól származik, ezért atyai örökségünk. Mindkettő része az univerzumot működtető energiának - a test a befogadó, továbbéltető, a lélek pedig a cselekvő, alkotó. Testünkben tehát a Földanya, illetve magasabb szintről az Isten-anya, míg lelkünkben a Nap(isten), magasabb szintről a Teremtő maga él, nyilvánul(hat) meg általunk. Teremtettek és teremtők is vagyunk egyben; kapunk és adunk, használunk és alkotunk, továbbadunk.

A Teremtő, ha küldöttként kíván megmutatkozni, a turul alakot veszi fel (a szárnyas Napban is ezt jelzi), míg Nagyboldogasszony felbukkanó csodaszarvasként segíti elő a természet törvényének érvényesülését, és vezeti fiát párjához, a leányhoz, hogy az emberek világa fenn tudjon maradni. Ahogyan a turul köti össze az égi és a földi világot, úgy válik vezetővé a földi közegben a csodaszarvas. Feladatuk mindig az, hogy az isteni rendelést valamilyen formában a Földön létezők tudomására hozzák. De ha a csodaszarvas egyben az istenanya, akkor ő befogadó is, tehát a turul által hozott üzenetet veszi magához, és viszi tovább, teljesíti ki. Ebből adódóan mindkettő nemzeti jelkép: a turul az isteni iránymutatásé, míg a csodaszarvas a nemzetet, az isteni iránymutatás által továbblendítő segítőé. 

VI

Mióta a világ világ, a magyarság itt a Kárpát-medencében éli az „ahogy fent, úgy lent” törvényét. A teremtés kezdetétől ez a föld, Földanya szíve az otthonunk és mindig magyarul (avagy ennek ősnyelvi formáján) beszéltünk. Az idők folyamán telepesek rajzottak ki innen a szélrózsa minden irányába, és lett légyen az kelet avagy nyugat, dél vagy észak, az új (telep)helyen megtelepedtek, hazát alapítottak, sokasodtak. Ahogy fordult a világ kereke, ilyen vagy olyan okokból ezen telepesek utódai visszatértek az őshazába, a Kárpát-medencébe. Ezeket a visszatéréseket nevezik „honfoglalásnak”, a sorban az utolsó igazán mérvadó hazajövetel az „árpádi honfoglalás” volt. Minden visszatérő hazajött, erősítette az itt élő őshonos magyarságot, mert a messzi távolból ismereteket, tapasztalatokat hozott; és ha szükség volt rá frissítette is az itt élőket. Tehát ha egy pillanatra úgy is tűnt a felületes szemlélőnek, hogy a magyarság eltűnt a Kárpát-medencéből, nagyot tévedett. Nem volt ez egyéb, mint egy apró visszahúzódás, amelyet, ha úgy adódott, egy, az ősi honba visszatérő részünk segítségével felerősített kiáradás követett. És a magyar, a külső szemlélő nagy csodálkozására ismét teljes fényében, erejében élt tovább.

Ahogyan egyértelmű rend uralkodik az égi szférában, úgy egyértelmű a rend a nemzet életében is. Érvényes ez a mindennapoktól kezdve a hadszervezeten át az ország szervezeti felépítésére is. Ahogyan a Teremtő az égben, úgy áll a magyar fejedelem/király a magyar nemzet élén. Az uralkodók turul szimbolikája arra utal, hogy hatalmukat a Teremtőtől kapták, égi természetű, rendkívüli avagy természetfölötti képességekkel ruházza fel őket. A Teremtőt képviselik a földi létben, az Ő akaratából uralkodnak. Ugyanúgy ahogy a Teremtő biztosítja a harmóniát a világmindenségben, úgy biztosítják ők az egyensúlyt és az összhangot itt a földi közegben, a nemzet életében.

Miként a szakrális vezető, a király, úgy a magyar nemzet is feladatra elhívott nép (nemcsak a magyarság kapott feladatot, minden népnek megvan a maga dolga, tehát küldetéstudatunk nem kizárólagos!). Ez a küldetéstudat kiemelt helyen áll a nemzet létében. Mivel küldetésünk van, ezért tudjuk, hogy a Teremtő sajátos létet adott nekünk arra, hogy beteljesítésük nekünk magyaroknak adott rendelését.

Forrás: http://feherbaratok.ewk.hu/osi-hitunk/

A HIT

Egy fiatal férfi a hadseregben szolgált, ahol folyamatosan megalázták, mert hitt Istenben. Egy nap a kapitány megint meg akarta alázni a csapat előtt. Kiszólította a fiatalembert, és azt mondta: - Fiatalember jöjjön ide, fogja a kulcsot és menjünk a Jeeppel.
A fiatalember azt válaszolta: - Nem tudok vezetni!
A kapitány azt mondta: - Hát akkor kérjen segítséget a maga Istenétől!
Mutassa meg nekünk,
hogy Ő létezik! A fiatalember fogta a kulcsot, és odament a járműhöz, és közben imádkozott ...... ... És leparkolt a dzsippel ott, ahol a kapitány akarta. A fiatal férfi kiszállt a kocsiból, és látta, hogy mindenki sír. Ahányan voltak, mind: - Szeretnénk szolgálni azt az Istent!
A fiatal katona megdöbbent, és megkérdezte, mi folyik itt?
A kapitány sírva nyitotta fel a motorháztetőt, hogy megmutassa a fiatalembernek, az autóban nincs motor.
A fiú alázatosan azt mondta: Kapitány Úr!Ez az Isten, akit szolgálok, akinek semmi sem lehetetlen, az Isten, aki életet ad, annak is, ami nem létezik.
Talán azt hiszed, vannak dolgok, melyek számodra lehetetlennek tűnnek, de Istennek azonban minden lehetséges. Mindenki, aki ezt elolvassa;
Imádkozom az Úrhoz, tegyen SZUPER csoda az én életemben is, Jézus nevében.

Forrás:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=864145330300336&set=a.173681276013415.37327.100001146327746&type=1&theater

2015. április 22., szerda

Enigmák - Az angol királyi család titka - 2015.04.22.


INTUÍCIÓMindenkiben él egy csendes, halk hang, aki irányítja és figyelmezteti, valamint tanácsot ad. Időnként előérzetnek vagy megérzésnek nevezzük.
Sokan figyelmen kívül hagyják ezt a belső hangot.
Vagy nem hallják meg, vagy azt hiszik, hogy nehézségeiket csak gondolkodással győzhetik le.
Mások időnként használják ezt a képességet.
Ők azok, akik azt mondják: "Tudtam, hogy nem kellett volna ezt 
tennem"!
Remélhetőleg idővel megtanulják majd, hogy gyakrabban kövessék ezt a csendes, belső hangot, és fejlesszék intuíciójukat.
Az intuitív emberek természetesen állandóan hallgatnak rá.
A saját életemből tudom, hogy sok elkövetett hibámra nem került volna sor, ha a logikám helyett az intuícióm alapján cselekedtem volna...
De mivel semmi sem történik véletlenül, megtanultam hallgatni a belső hangomra, mely sosem csap be, csak figyelni kell rá.

Forrás:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551827164904888&set=a.243965909024350.59638.100002328276764&type=1&theater

2015. április 21., kedd

HIHETETLEN - AZ APOKALIPSZIS HARSONÁI - REJTÉLYES HANGOK VILÁGSZERTE (2015.04.17.)Megint egy jelenség, amiről néhány évvel korábban még senki sem hallott, mostanra pedig az egész világ azt találgatja, hogy mi lehet ez. Hangok, amik nyomasztóak, ijesztőek, nincs látható-érzékelhető forrásuk, és semmilyen értelmes magyarázat sem született arra nézvén, hogy vajon mi lehet ez. A Föld több pontján is hallották már, ráadásul nem pontosan ugyanazt a hangszínt. Szerencsére sokan rögzítették ezt a valóban apokaliptikus jellegű hangot, így most mi is bemutathatjuk és beszélhetünk róla. A műsorban a jól megszokott páros, Szűcs Róbert, a Hihetetlen Magazin főszerkesztője és Dombóvári Gábor műsorvezető próbál a rejtélyes hangokkal kapcsolatos elméletek között kiigazodni.

A Foton-öv Hatása az Emberi Testre és a 13-as Csakrarendszer 1.rész /Sheldan Nidle/


A Szíriuszi Tanács résztvevői ebben a fejezetben Washta, Sirai és Teletron. Sirai egy női
szíriuszi kapcsolattartó a Spirituális Hierarchiákkal és exobiológusként és tanácsadóként ismert. Teletron a lírai/szíriuszi kultúra szíriuszi szakértője és hírneves galaktikus történész.
Ebben a fejezetben főleg arról lesz szó, hogy milyen hatással lesz a foton öv az emberi testre; és azt is elmagyarázzuk, mit fog ez jelenteni bolygótok és civilizációtok számára. Mint már korábban kijelentettük, az eljövendő foton öv eredményeképpen minden földi emberi lény fizikai teste teljes mértékben át fog alakulni. Az emberek vaskos, sűrű anyagi teste félig éterikus, vagyis kevésbé nagy sűrűségű testté alakul át. Jelenleg minden testtípust három nagyobb kategóriába sorolnak a szomatikus kutatásban dolgozó kutatók.
Ez a három testtípus a következő:1) a vaskos avagy nagyon anyagi test (jelenlegi harmadik-dimenziós testetek fajtája), 2) az éteri test (mint az aurák, a szellemek vagy a magasabb dimenziós testek), 3) a teljesen spirituális test (az úgynevezett lélektest).
Az első típus – az anyagi test – az, amelybe e bolygó legtöbb földi embere be van zárva.
Ez a testtípus egy hús és vér szervezetből áll, amely megöregszik, és végül meghal egy viszonylag rövid, öt, hat, hét, nyolc, esetleg kilenc évtizedig tartó periódus után. Az eljövendő galaktikus civilizációban megtörténik ennek a sűrű, anyagi testnek a transzformációja egy éteribb testté, melyet félig éterikus testnek nevezünk. Ennek a testtípusnak meglesznek azok a képességei és az a megjelenése, mint a jelenlegi anyagi testnek, ám azzal a számos tulajdonsággal, amelyet egy tisztán éteri test birtokol.
Ez az átalakulás azt jelenti, hogy testetek képes lesz megfiatalítani önmagát és gyakorlatilag kortalanná válhat. Félig éterikus testetek sok szempontból úgy fog működni, mint egy gondolatforma, mert az elmétek képes lesz olyan könnyen megváltoztatni a testeteket, mint ahogy megváltoztatja a gondolatokat. Mindazonáltal számotokra ez a test ugyanúgy fog kinézni és ugyanúgy fog működni, mintha még mindig az eredeti sűrű anyagi test lenne, amiben jelenleg éltek. Ezenfelül viszont ez az új test még egy drámai átalakuláson megy keresztül. Ez az alapvető módosítás a DNS-etek szerkezetére vonatkozik. 
Minden földi ember jelenleg olyan testben él, melynek csak két alapvető DNS-spirálja (hélixe) van, holott a „bukás” előtt a teljes tudatosság 12 hélixes állományával rendelkeztetek. Azonban mi segítünk, hogy DNS-spiráljaitok a kettőről újra tizenkettőre (vagyis hat párra) gyarapodjon. Ez a transzformáció visszaállítja a test eredeti sejtstruktúráját eredeti formájába, és lehetőséget nyújt, hogy testetek sejtjei könnyedén kölcsönhatásba kerüljenek a testetekben lévő interdimenzionális spirituális testtel (a lélekkel). Ez az új konfiguráció egy Dávid-csillag alakját követi, és lehetővé teszi, hogy mindegyik sejt könnyedén kapcsolódjon topográfiai ellenpontjához más dimenziós szinteken. Hogy az egészet röviden és egyszerűn mondjuk el, maradjunk annyiban, hogy e hat kapu-pont mindegyike egy olyan helyhez kapcsolódik, ahol multidimenzionális világegyetemünk bármely harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik dimenziós realitásának egy része metszi egymást. A sejtnek tehát lesz egy multidimenzionális skaláris-hullám antennája, mely könnyedén befog és azonnal feldolgoz minden fontos üzenetet, melyet a sejt és annak DNS-csomagja kap a lélektől. A skaláris hullámok olyan nem-hertzi hullámformák, melyek képesek terjedni a multidimenzionális valóság bármely formájában, és információt szállítani. Hasonlóképpen testetek csakraközpontjainak (energiaörvényeinek) egymáshoz kapcsolódása is meg fog változni.

JELENLEGI CSAKRARENDSZERETEK

A hindu vagy szanszkrit csakra szóból ezek az energiaörvények úgy fordíthatók le, mint „körök”. Ezek az energia-„körök” avagy csakrák testetekben most mint egy csupán hét energiaközpontból álló sorozat jelennek meg. Ezek a központok a törzs aljáról a fej tetejéig haladnak, és az alábbiakból állnak:
Az első csakra az úgynevezett gyökér-központ. Ez a test számára az alap, vagy az elsődleges elektromos földelés. Úgy köti a test elektromágneses rácsozatát a Földhöz, ahogy a tipikus rádiófrekvenciás vagy rádióelektromos áramkörökben a földelés. Ez a központ a törzs, a hátgerinc alján helyezkedik el.
A második csakra a nemi vagy szexuális központ. Ez a központ mint szexuális érzelmi központ működik a test számára (az élvezet és eksztázis magasabb rendű formáit képviseli), és a testben a nemi szervek táján helyezkedik el.
A harmadik csakra a solar plexus, a napfonat helyén található. A test alapvető érzelmi központjaként működik (gyűlölet, harag, öröm, nevetés), és a köldök, a lép és a máj területén helyezkedik el.
A negyedik csakra a szívközpont. Ez a csakra az intuitív vagy szeretet-központ (magasabb rendű érzelmek), a szív és a tüdők körüli területen található.
Az ötödik csakra a torokközpont. Ez a kommunikáció központja, és a torokban a gége területén található.
A hatodik csakra az úgynevezett „harmadik szem” vagy Ajna központ. Ez a központ az orr fölött, a szemöldökök között helyezkedik el és a sokféle látomásos és ahhoz kapcsolódó pszichikai képesség fogadásának és használatának központja.
A hetedik csakra a koronaközpont, és a fejtető hátsó részén helyezkedik el. Ez a központ szolgál a magasabb rendű énhez való kapcsolódásra.
Az aura, a test energiamezője körülveszi ezt a hét központot, és jelzi, milyen hatékonyan teljesítenek ezek a központok. Hagyományosan hozzárendelték a csakrákhoz a hét prizmaszínt, mindegyik csakrához egyet-egyet. Valójában az aura és annak színei visszatükrözik a csakra egészségét és egyidejűleg azt is jelzik, hogy hogyan működik a test egy bizonyos része.

ÚJ CSAKRARENDSZERETEK / A FÉLIG ÉTERIKUS TEST

Hogy jobban megértsétek ezt az új csakrarendszert, először azt magyarázzuk el, hogyan hatnak egymásra különféle csakráitok az új félig éterikus testetekben. Majd adunk egy teljes körű áttekintést az új 13 csakrából álló rendszerről. Ily módon teljes mértékben meg fogjátok tudni érteni ezt a most kialakuló testi energiaközpont (csakra-) rendszert.
Az új félig éterikus testetekben rengeteg variációs lehetőség merül fel arra nézvést, hogy miképpen működnek ezek az energiaközpontok és hogyan tudnak kölcsönhatásba lépni egymással. Ezért tehát vizsgáljuk meg, mik ezek a változások, és miképpen hatnak az új félig éterikus testetekre. Ahhoz, hogy megértsétek, hogyan is működik valójában az új csakrarendszer és hogyan élteti a testet, meg kell figyelnünk, hogyan működik valójában a kölcsönhatás a csakrák között.
Mivel az új csakrarendszer nyolcadik és hatodik csakrája fényérzékeny (az élet alapja a fény), a fény frekvenciái ezekben a központokban összerezegnek és szeretetenergiákat keltenek. Ennek hatására a nyolcadik és a hatodik csakra rezonál az ötödik vagy szívcsakrával. 
A fejcsakrák mint skalárishullám-antenna. A 8. és 6. csakra fogadja a 11. csakrától a fényenergiát és szeretet-energiává alakítja át. Úgy működnek, mint egy motor, mivel az 5. csakrába pumpálják a szeretet-energiát. Az 5. csakra (az Egyetemes Anya lelki komponense) olyan frekvenciákat keltenek, amelyek segítik a 7. csakrát, hogy beengedje a pránát a testbe, amelyet majd a 4. csakra irányít. Az 5. csakra rezgése a 7. csakrában harmonikus rezgéseket kelt. Ez létrehozza azokat a tónusokat, melyekkel a prána minden lélegzetvétellel bejut a 4. csakrába. A 3. csakra foglalja magába az ezüstszálat, mely a lélek-erő Egyetemes Atya komponense. A lélek-erő az Egyetemes Atyából és az Egyetemes Anyából áll. A 3. csakra a kundalini energia keletkezését és mozgását irányítja. Az 1. és 2. csakrák tartalmazzák a kundalini energiákat, melyek a fizikai vitalizációs energiák. A test felélénkítéséhez a pránát és a kundalini energiákat kell ötvözni. A belégzés a 7. csakrából az 1. csakrába hozza le a testbe a pránát. A kilégzéssel a kundalini az 1. csakrából a 11. csakrába áramlik.
A nyolcadik, hatodik és ötödik csakra rezonanciája abból az energiából jön, mely eredetileg a tizenegyedik csakrán keresztül érkezik, és harmonikus hatásokat kelt, melyek segítségével a hetedik vagy torokcsakra sikeresen alkot kiegészítő tónusokat hozzá. Ahogy ezek a tónusos energiák keresztülhaladnak a hangszálakon, a bejövő prána (a Földanyától származó életfenntartó energia) lefelé tud mozogni a negyedik csakrába vagy rekeszizom-központba. A rekeszizom-központ lehetővé teszi, hogy a prána kölcsönhatásba kerüljön a test sejtjeivel, és életerőt nyújtson a testnek. Ily módon képesek vagytok egy olyan csakramintázatot alkotni, melynek segítségével a test teljesen fel tud töltődni energiával.
Természetesen az alsó három csakra tartja a lélek-erő egy részét és az „ezüstszálon” keresztül beköti a napfonatba. (Az „ezüstszál” minden egyes egyedi lélek teljes vibrációs mintázata.) A lélek energiáinak ez a helyzete összeköti a lelket magasabb dimenziókból származó egyetemes forrásainak egyik felével (az úgynevezett Egyetemes Atyával), és ez a kapcsolat szabályozza a lélekenergia eloszlását a testben. E folyamat kulcsa a napfonat központ vagy harmadik csakra. A napfonat tartalmazza az „ezüstszálat” és összeköti azt az első és második csakrával. Ekörül található a test elektromos rácsozatrendszere, mely összeköti ez a szálat az ötödik vagy szívcsakrával. A szívcsakrában lelhető fel a lélek-erő másik fele, az Egyetemes Anya. Az Egyetemes Anya a lélek-erő azon másik fele, mely kialakítja a kreatív aspektust vagy a magasabb rendű én (valódi én) személyiségét.
Most hadd magyarázzuk el, miként fog mindez működni a nemsokára 13 csakrából álló rendszeretekben. Amint említettük, van egy harmadik csakraközpontotok az „ezüstszállal” avagy kapcsolattal a lélek-erőhöz. E csakra jelentőségének megértéséhez azzal kell tisztában lennetek, milyen belső összeköttetések vannak a test csakrarendszerén belül. A test legnagyobb energiafogadó központjainak egyike a hatodik csakrában található és a vállak hátsó felső részén helyezkedik el. Ez a belépési pont engedi be a lélek-erő egyik felét (az Egyetemes Anyát), melynek össze kell vegyülnie a lélek-erő másik felével. Ez a másik fél (az Egyetemes Atya) a harmadik csakrán keresztül érkezik, és kölcsönhatásba lép a prána központtal vagy negyedik csakrával. Ez a folyamat még mindig lezajlik a földi emberekben, jóllehet a negyedik csakra azon képessége, hogy könnyedén átalakítsa a pránát, nagymértékben elpusztult. A galaktikus emberekben ezt a képességet újrateremtjük és reaktiváljuk. 
A két legalsó csakra a kundalini energia (az éltető sejtenergia) tárolására szolgáló központ. Ezek a központok állandóan sugározzák magukból a kundalini energiát, melynek az a feladata, hogy ellenőrzése alatt tartsa a harmadik és negyedik csakra prána-átalakító rendszerét (a prána a bolygó életerő-energiája). Az összes prána a tizenegyedik csakrából mozog lefelé a harmadik csakráig. Itt találkozik az első csakrából felfelé mozgó kundalini energiával. Ezek az energiák egyesülnek a harmadik csakrában, majd felmennek a tizenegyedik vagy koronacsakráig. Az energia végül felmegy a tizenkettedik és tizenharmadik csakra, a galaktikus férfi és a galaktikus nő egyetemes központjain keresztül. Ily módon a test fenntartja férfi (jobb oldal) és női (bal oldal) mivoltát.
Az idegrendszer, a vérkeringés és a tudat tükrözi ezt a férfi/női kettősséget, és felhasználja ezeket az energiákat. E reakciók megfigyelésével kezditek megérteni, hogyan hatnak egymásra ezek a különféle életenergiák a galaktikus ember testében. Valójában azt kezditek megtanulni, hogy miképpen működnek a csakrák, hogy fenntartsák a testet, mint a fény, a szeretet és a teljes tudatosság eszközét.
Amint megjegyeztük, csakráitok a jelenlegi hét központból tizenegy emberi központtá lesznek átalakítva. Ez a további négy központ két interdimenzionális vagy éteri központtal lesz összeköttetésben, melyek az auramezőtök tetején helyezkednek el, és galaktikus férfi és galaktikus nő néven ismertek. Valójában tehát összesen tizenhárom csakrátok lesz. Kettő közülük teljes éteri formában létezik, tizenegy pedig fizikai lényetek részét képezi.
Az első csakra ugyanott lesz, ahol előzőleg volt, és továbbra is a gyökérközpont nevet viseli.
A második csakra szintén megmarad, mint a nemi vagy szexuális központ.
A harmadik csakra továbbra is mint napfonat központ szerepel.
A negyedik csakra az első nagyobb változás. Ezt most rekeszizom-központnak nevezzük. Ez az új csakra lesz a stressz, az erő irányításának központja, mivel ez lesz a prána avagy a test lélegzet-energiája  megfiatalításának gyújtópontja. A prána avagy a levegő energiája feléleszti a testet és eltávolít belőle minden káros, ártalmas elemet.
Az ötödik csakra lesz a szívközpont. Ez mostantól nem csupán az intuitív energia és az olyan magasabb rendű érzelmek központja, mint a szeretet, hanem ez lesz a központja a tiszta angyali szeretet kifejezésének is, mely mentes minden közönséges érzelmi kifejezéstől.
Mivel testetek egy tisztán anyagi formából egy valamiféleképpen éterikusabb gondolatformává alakul át, kivételes, végtelenül erős és életrevaló immunrendszere lesz. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ lesz a központja mindezeknek a tevékenységeknek. A csecsemőmirigy jelenleg az emberi test leginkább félreismert mirigyeinek egyike. Ez a paradoxon a csecsemőmirigy sugárzásra való érzékenységével áll kapcsolatban. Bolygótok atmoszférájának nagy mértékű sugárzása, mely az öregedést okozza, akkor keletkezett, amikor a légkör kettészakadt a vízözön előtti történelmetek során bekövetkezett katasztrofális események miatt körülbelül 6000 évvel ezelőtt. Emiatt a sugárzás miatt a csecsemőmirigy az emberekben gyorsan visszafejlődik a korai gyermekkorra, és egy emberi szív méretű szervről akkorára zsugorodik, mint egy kisebb borsószem.
Ahogy az új emberi test egy galaktikus formába fejlődik a foton öv megérkezése után, a csecsemőmirigy a jelenlegi emberi szívetek méretéről csupán az emberi szív méretének egyharmadára fog zsugorodni. Ez pedig azt jelenti, hogy a csecsemőmirigy-központotok ugyanolyan aktív és életerős marad a felnőtt testben, mint amilyen az újszülöttében volt. Az emberi testnek azon képessége, hogy elhárítson minden betegséget és a környezetből eredő nehézséget emiatt módfelett erős marad, a csecsemőmirigy pedig nem fog zsugorodni az évek múltával. Más szavakkal, ez az új csecsemőmirigy-központ az öregedést gyakorlatilag nemlétezővé teszi a galaktikus emberek számára.
A hetedik csakra a torokközpont, ez a kommunikáció és a beszéd központja. Ez a terület régebbi képességei nagy részével fog működni, mivel ez a központ vezeti le a fejből eredő energiákat a test többi részébe.
A nyolcadik csakra az álmok forrásának központja nevet viseli. Sokan úgy tekintenek rá, mint egy régi, elcsökevényesedett csakrára. Nagyjából a koponyaalapnál helyezkedik el, közvetlenül a nyak felett. Ez a csakra annak a sokféle álom- és látomásállapotnak a szabályozásához szükséges, melyeket egy teljesen tudatos lény elérhet.
A kilencedik csakra a tudatosság ellenőrzőközpontjává fejlődik, és teljesen kialakul a galaktikus emberben. Az agy alsó központi részén helyezkedik el, és az úgynevezett primitív vagy ősi agyból és az agyalapi mirigyből (hipofízisből) áll. A galaktikus emberben ez a központ lehetővé teszi, hogy a test úgy reagáljon a fényre és sugárzásra, hogy képes legyen megfiatalítani magát. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ és a kilencedik csakra vagy hipofízis-központ kölcsönhatásban állnak egymással a test meggyógyítása és felélesztése érdekében.
A tizedik csakra harmadik szem vagy látomásközpontként lesz ismert, mert ez hozza be a magasabb fényfrekvenciákat. Ez a csakra összekapcsolódik a nyolcadik csakrával, hogy lehetővé tegyék az elme számára a látomások és más, magasabb rezgésállapotokból származó üzenetek értelmezését.
A tizenegyedik csakra veszi most magára a koronacsakra szerepét. Itt kapcsolódik az anyagi test a spirituális energiához, hogy élettel töltse meg a testet. A korona az a hely, ahol a test auramezői összegyűlnek és komolyabb kapcsolódást tesznek lehetővé a tizenkettedik és tizenharmadik csakraközpontokhoz. Ez az utolsó két csakra a galaktikus férfi és a galaktikus nő, ugyanis ezek tartalmazzák az ideális női és férfi prototípust.
Nézzük most meg, hogyan működik a kapcsolat e három csakra (a tizenegyedik, a tizenkettedik és a tizenharmadik) között. A tizenegyedikből kiindulva, ha egy háromszöget rajzolunk, a tizenkettediket és tizenharmadikat egy egységgé köthetjük össze. Meghúzhatunk további vonalakat is a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik csakrák között. Ez az összeköttetés az agyban egy skalárishullám-antennát képez (nagyfrekvenciás nem-hertzi rádiószerű multidimenzionális életerő-energia vevő és továbbító). Ez az antenna lehetővé teszi a test energiája számára, hogy életenergiáját kisugározza mások felé, és egyben vegye mások energiáit. Ilyképpen az agy felső (11., 12., és 13.) és alsó (8., 9., és 10.) központjai olyan módokon fognak tudni egymással kommunikálni, amit jelenleg még nem vagytok képesek felfogni.
A csakrarendszert érintő számos változásnak köszönhetően az agynak sok olyan területe, mely az atlantiszi genetikai kísérletek során elcsökevényesedett, visszatér eredeti formájába és alakjába. Két generáció múltán az embereknek nagyobb koponyaüregük lesz, mely a teljesen tudatos emberi lények öröksége. Ez lehetőséget nyújt skalárishullám-antennátok teljes körű kihasználására, és mindennemű pszichikai energiáitok megfelelő módon történő feldolgozására. Valójában a földi embereknek ezután nem csak az elsődleges vagy ősi látásuk lesz meg, hanem egy teljes „második látás” is, mely sok úgynevezett pszichikai képességet biztosít, úgymint a telepátia, telekinézis, tisztánlátás, tisztánhallás.
A mérhetetlen elektromos és tudatosságbeli változás miatt, amelyeken minden emberi lénynek keresztül kell mennie, a Galaktikus Föderáció tanácsadók, más személyzet és fontos tudományos és gyógyító technológiák tömeges landolását tervezi levezényelni – legkésőbb hat hónappal a foton öv érkezése előtt. A Galaktikus Föderációnak ezek az erői el fogják mondani nektek, hogy mi fog történni, és azt is, hogy mindez miképpen érint majd benneteket. A Galaktikus Föderáció személyzete arra is meg fog tanítani benneteket, hogy hogyan kommunikáljatok más földi emberekkel és velünk, galaktikus emberekkel. A kommunikációs készségek lényegesek a veletek és a planetáris társadalommal nemsokára megtörténő események szempontjából.

Amint bevezetést nyertek a személyes tudatosságotokon belüli kommunikációba, gyakorolnotok kell az önkontrollt és semleges képfeldolgozást kell gyakorolnotok, hogy ne ártsatok magatoknak. Ugyanis körülöttetek mindenhonnan áramlanak majd mások gondolatai, benne vágyaikkal, kívánságaikkal, imáikkal, felindultságukkal és aggodalmaikkal – röviden, a pozitív és negatív érzelmeikkel. Ezért tehát meg kell tanítanunk benneteket arra, hogyan irányítsátok ezeket az új energiákat és hogyan legyetek konstruktív elemei ennek az új tudatosságnak. A második dolog, amit meg kell tanulnotok, az etikett, annak szabályai, hogy miképpen lépjetek kapcsolatba egymással. Ez valami olyasmi, amit a legtöbb földi ember jelenleg nem ért meg. Ezt az etikettet el fogjuk magyarázni nektek, ezáltal pedig majd képesek lesztek a benneteket körülvevő fizikai és spirituális világok erőit teljes mértékben megérteni. És csakis ekkor válhattok bolygótok igazi gondnokaivá.
Mint azt már korábban mondtuk, egy harmadik dimenziós létezésből egy ötödik dimenziós (félig éteri) létezésbe vándoroltok át. Egy olyan világba léptek be, ahol minden elme egy közös tudatosságon osztozik, és az emberi lényeknek nincs meg többé az a külön világuk, ami most fennáll. Egy olyan tudatosságba léptek be továbbá, amelyben az emberek olyan dolgokat vihetnek végbe, melyet jelenleg természetfelettinek tartanátok. Ezért tehát minden földi embernek fel kell fognia, milyen képességekkel bír, és mit is jelent a létezése.
Ezt az oktatási munkát fogja a Galaktikus Föderáció megosztani veletek a foton öv érkezése előtt. Amint egyszer megtanultátok irányítani újfajta tudatosságotok folyamatait, szükségessé válik megértenetek, hogyan kontrolláljátok és használjátok a gondolatformákat, hogyan kommunikáltok azokkal akik már meghaltak, és hogyan használjátok ezt a tudást önmagatok és mások megsegítésére. Ezt az egész folyamatot a foton öv érkezése előtt bolygótokon földet érő tanácsadók fogják megtanítani nektek. Ezen oktatás folyamán az emberek meg fogják látni, hogy a népességnek mint óriási összekötött tudatossághálózatnak kell működnie.
Miután megismertétek a galaktikus emberi mivolt néhány alapvető minőségét, egy könnyebb testben lelhetitek örömötöket, és abban, hogy gondolatformákkal megfiatalíthatjátok testeteket és legyőzhetitek az öregedést. Meglesz az a képességetek is, hogy önmagatok lényén belül kommunikáljatok, és ugyanígy más emberekkel, növényekkel és állatokkal is, beleértve magát Gaia Úrnőt is. Tökéletesen kapcsolatba tudtok lépni azokkal is, akik korábban meghaltak, és azokkal is, akiket ma angyaloknak, arkangyaloknak nevezhetnénk. Röviden, egyszerre lesztek fizikai és spirituális lények.
Amint mindez megtörténik, az emberiségnek tudnia kell, hogy eljött egy új kor, és ez az új valóság a Föld Spirituális Hierarchiájának és a Galaktikus Föderációnak köszönhetően mindenki számára lehetségessé vált. Ezért tehát örüljetek annak, ami történik veletek! Ahhoz, hogy tisztán megértsétek a ma eseményeit, létfontosságú, hogy megtanuljátok a Föld és naprendszeretek igaz történetét. E könyv következő fejezetei feltárják a Föld rejtett történelmét, és magyarázatot adnak arra, hogy ez a titkos információ milyen kapcsolatban áll azzal, ami manapság veletek történik.
Közvetítette: Sheldan Nidle
Közzétette: www.fenyorveny.hu

Hiányozhat-e a szexualitás a spirituális fejlődésben? - Soma Mamagésa előadása


 

Az egész életünk változik és ez fordulópontot hoz a férfi és a nő viszonyában is. Gyakran panaszkodnak a hosszútávú párkapcsolatban élők, hogy kiégett, ellaposodott szerepjátékokban élik életüket.
Az új tudatosság a szexualitásban is megjelenik s, a női szexualitás tudatos megélése jellemzi a következő időket. És ez miért jó?
 Soma Mamagésa mindenre tudja a választ.


Mered-e megjárni életed legsötétebb bugyrait?


2015. április 20., hétfő

DRUNVALO MELCHIZEDEK: A SZERETET A VÁLASZElérkezett az idő, hogy tudatosan továbblépjünk az Élet következő szintjére. Úgy érzed van benne igazság? Hitem szerint a világ készen áll erre. Elkészült a világ körül található összes tudatossági háló. Emberi szempontból nézve minden beállítás és behangolás a legmagasabb szinten megtörtént. A Földanya felébredt és tudatos, pontosan tud mindenről, amit gondolunk és érzünk. Ismeri a szívünk mélyéről jövő vágyakat. És azt gondolom, hogy ez az Anya szeret minket, jobban mint hinnénk. Azt hiszem segítségünkre siet majd, hogy megértsük, kik is vagyunk valójában. És mi leszünk azok, mint gyerekek, akik saját életünkön keresztül visszavezetjük a világot a Fénybe. 
Ami igazán fontos az átmenet időszakában, az a tudatosság állapota. A tudatosságod felülemelkedik bármilyen fizikai problémán. Lásd és éld meg az Élet Egységét. Ha tudod, hogy csak egy Isten létezik és minden élet bensőségesen kapcsolódik egymáshoz, mindenhol meglátod ezt az egységet és végül meg is éled ezt az egységet a mindennapjaidban, a Földanya védelmezni fog és gondosan átvezet majd a következő világba. Ez az élet nagy titka, valamint az a védelem, amit az Anya Természet nyújt.
Hogyan tudod ezt elérni? A Jó és a Gonosz régi tudatosságának elhagyásával, amelyet azért kell megtennünk, hogy belépjünk egy új, magasabb tudatosságba. A régi tudatosság úgy látja önmagát, mint aki testen belül létezik és minden és mindenki más ezen kívül van. Ez a látásmód illúzió. A hinduk úgy hivják "Maya".
Hermész az Ókori Görögországban azt mondta: Amint fenn, úgy lenn. Ez a mondás népszerűvé vált és ezt a tudomány is bizonyítja mostanában. A makrokozmosz és mikrokozmosz egymás tükörképei. Ugyan így egy másik mondás is fontos: Amint belül, úgy kívül. A belső és külső összekapcsolódik.
Ez az a hely, ahol a fontos teendőt meg fogjuk valósítani. Felismerni azt, hogy ami belül történik, tükröződik kívül is és fordítva. Erre a kapcsolatra hatással vannak az érzéseink. A félelem a létezés összezsugorodott állapotát hozza létre. A szeretet a létezés kiterjesztett állapotát teremti meg. Amikor félelmet érzünk és összehúzódunk, a külvilág irányítása alá vonja a belső világunkat. Amikor szeretetet sugárzunk és kiterjeszkedünk, a belső világunk irányítja a külső világunkat. Mi történik, amikor elveszíted az állásodat? Félelmet és összehúzódást érzel, és úgy érzed, hogy az egész világ csapást mér rád. Minél inkább hatalmába kerít a félelem, annál nehezebb állást találnod. Azonban, amikor szeretetben élsz és kiterjeszkedsz, úgy tűnik, hogy minden természetszerűleg jól sikerül. Az emberek azt akarják, hogy nekik dolgozz, mert körülötted akarnak lenni. Ez a kapcsolat.
Szóval a kulcs az interdimenzionális túléléshez az, hogy maradj pozitív és szeresd az életet, még akkor is, ha a külvilág reménytelennek tűnik. Legyél tudatában a Természet tökéletességének. És ugyanakkor hasonlóan fontos az is, hogy lásd és tudd, hogy a Nagy Szellem/Természet él és tudja hogy létezel. Fejleszd ki önmagadban a kommunikáció képességét Istennel. A bennszülöttek felfogását jól példázzák a Kahunák Hawaii-on: hitük a természetben élő és tudatos.
A végső kulcs pedig az, hogy létrehozod önmagadban a Természettel való kapcsolatot. Hagyd, hogy a belső gyermek előbújjon belőled és „játszom" az Élettel. Marah Baba tökéletesen megragadta a lényeget: „Légy boldog, ne aggódj." Bashar másképp fejezte ki magát: „Légy boldog, minden ok nélkül."
A te gyermeki örömöd vezet majd Haza. Emlékszel rá?
Szeretettel és szolgálattal, Drunvalo.