2014. november 19., szerda

HIHETETLEN - AGYMOSÁS I. - HIPNÓZISBAN AZ EGÉSZ VILÁG (2014. 11. 14.)

Mi manapság a világ legveszedelmesebb fegyvere? Nos, a televízió. Ezzel az eszközzel emberek milliárdjait lehet kontroll alatt tartani, butítani, tökéletesen igénytelenné és passzívvá tenni. Ez ma a világmédia dolga. Minderről részletesebben beszélget Szűcs Róbert főszerkesztő és Dombóvári Gábor műsorvezető.

2014. november 18., kedd

SaLuSa üzenete 2014. November 14.


Pusztulás és sötétség vagy egy boldog, új világ,- Mihály arkangyal angyali hírnökei

Pusztulás és sötétség vagy egy boldog, új világ – a választás a ti kezetekben van

ÜDVÖZLÜNK TITEKET kedveseim! Mihály arkangyal angyali
hírnökeiként jöttünk hozzátok. Ma a jövőtökről és a világotok általatok ismert jövőjéről szeretnénkbeszélni. Bedőltök a pusztulás, a sötétség és a megsemmisülés
forgatókönyvének, vagy abban a békés tudatban éltek, hogy a Teremtő univerzális terve tökéletes? Ugye tudjátok, hogy azt kapjátok, amit vártok? Az Új Kor hajnalának kapujában vagytok. Ez egyfájdalmas születési folyamat, és az új születése mindig kellemetlen, de könnyen elfelejtődik az új élet szépségében és örömmámorában.

A felelősség, hogy energiátokat a folyamat szépségére és tökéletességére összpontosítsátok, a tiétek, Fényküldötteké, az Új Kor és az új tudatosság előőrséé.

Más szavakkal kifejezve, nektek kell megsemmisíteni a félelem, a szomorúság és a reménytelenség érzése útján érkező, a világotokat ostromló negatív energiát, ami
azoktól az emberektől származik, akik nem képesek befogadni
a bolygótokra érkező megnövekedett energiamennyiséget. Az emberiség sötét oldala lelepleződik. Már nem tűrhető tovább. Azokszámára, akik továbbra is az idejétmúlt „ember-állat” módjára viselkednek, és a kapzsiság, erőszak, önzőség, bizalmatlanság és kétkedés útját járják, csakugyan úgy fog tűnni, hogy a világ megőrült és a káosz uralkodása alatt áll.

Így hát most még fontosabb, mint valaha is volt, hogy építsétek
belső erőforrásotokat.

Fontos, hogy ezt az energiát az egyensúlyra,békére és harmóniára összpontosítsátok – elsőként saját magatokban, majd össze kell fognotok a spirituális társaitokkal, hogy olyan erőteljes együttműködést teremtsetek, ami képes ellensúlyozni több ezer ember negatív energiáját. Mindez lehetséges számotokra, hisz rendelkeztek a veletek együtt munkálkodó Mesterek erejével.
A tömegek elkülönültek és hatással vannak az önmagukon belül lévő
és az egymás közt meglévő energiákra. Míg ti ezzel ellentétben
összegyűjtitek erőtöket és szétterjesztitek azt a Földön és az éterben
egyaránt, ezzel felnagyítva a felétek érkező pozitív energiát,
biztosítva magatoknak azt, hogy még hatalmasabb mennyiségű pozitív energiát vehessetek fel. Ti is a Földanya horgonyaiként viselkedtek, biztonságos menedéket teremtetek a zűrzavar közepén.

Ne engedjétek meg a félelemnek és a kétségnek, hogy beférkőzzenek tudatotokba.

Amennyiben minden jövőtökre előrevetített negatív eseményt tényként fogadtok el, akkor csakugyan negatív lesz a jövőtök. Minél több ilyen energiát engednek be az emberek a gondolataik közé, melyet aztán igazságként vetítenek ki a külvilágra, annál valószínűbb, hogy ezek a jóslatok valóra válnak.

Emlékezzetek arra, hogy a saját spirituális Mester Lényeteken belül ti is társ-teremtővé váltok azáltal, hogy létrehozzátok az összes pozitív megerősítést, amit ki is mondtok. Ha nem fegyelmeznétek folyamatosan a gondolkodási folyamatotokat és főként az érzelmeiteket, akkor az a határozott lehetőség nyílna meg előttetek, amely által ti is képesek lennétek megnyilatkozni azokról a világkatasztrófával kapcsolatos eseményekről és végzetes jóslatokról, melyeket a jóakaratú emberek terjesztenek. Tudtátok, hogy az átalakulás egy csoda folytán minimális fájdalommal és pusztulással megvalósulhat?

Igen, a Földnek szüksége van a megtisztulásra, és igen, a létezés és a gondolkodás elavult módjait át kell alakítani. De ti és a hozzátok hasonlók, azért ébredtetek tudatotokra és lettetek felhatalmazva, hogy képesek legyetek beteljesíteni ezeket a csodákat.

Számunkra, akik más dimenziókból és birodalmakból származunk, meg van határozva, hogy mennyi segítséget adhatunk legalább az emberiség egy részének engedély és jóváhagyás nélkül.

Ahogy építitek Isteni Tudatotokat, úgy teszitek számunkra lehetővé,
hogy rajtatok keresztül minél több segítséget nyújthassunk számotokra.

Szükségünk van rá, hogy felismerjétek a határtalan lehetőségeteket. Arra bátorítunk titeket, hogy fogadjátok el azt az univerzális igazságot, mely szerint az Isteni Erővel együtt ti is társteremtők vagytok.

Mik a legmerészebb álmaitok? Mit szeretnétek,milyenné váljon a Föld?

Építsétek fel az elképzeléseiteket a fejetekben, tartsátok a szívetekben, töltsétek meg érzelmeiteket az álmaitok iránti vágyakozással, hogy aztán végül a valóságban is megjeleníthessétek és megerősíthessétek.

Az Univerzum minden fel nem használt energiája a rendelkezésetekre áll. Nem elég csupán olvasni és megszerezni a tudást. Nem elég csupán vágyakozni és sóvárogni valami után. Tudjátok meg, hogy istenekké váltok. Minden létezőtökkel hinnetek kell, hogy a tiétek minden jó dolog korlátlan raktára, minden tökéletes dolog csak rátok vár, hogy kérjétek őket, és hogy valóra válhassanak.

Kedveseim, felül kell emelkednetek azon, hogy mit gondoltok jónak vagy rossznak. Magatokra kell öltenetek a semlegesség, az ítéletmentesség köpenyét. Tovább kell haladnotok a tökéletes béke és harmónia tudatosságában, összehangolódva a Magasabb Lényetekkel és a Krisztus-tudatotokkal.

Ne hagyjátok, hogy befolyásoljanak titeket, ne érezzétek úgy, hogy meg kellene védenetek hiteteket másokkal szemben, és azt se, hogy rá kellene akárkire is kényszerítenetek megnövekedett tudatosságotokat. Ha valaki azért fordul hozzátok, mert szüksége van rátok, mert segítséget és válaszokat kér, akkor természetesen segítsétek őt.

De emlékezzetek a Mesterek szabályára: TUDNI, MERNI, TENNI, HALLGATNI.

Ha építitek az erőtöket magatokon belül, erősítitek azáltal, hogy cselekedtek és csatlakoztok a spirituális családotok energiájához, ha elindultok minden pompázatos dicsőségetekben, úgy semmi sem állíthat meg legmagasabb célotok elérésében.

Ez bizonyos. Egyre többen és többen kezdenek közületek összehangolódni a saját belső tudatosságukkal az intuíciójuk, a telepatikus üzenetek vagy a tisztánlátás segítségével.

Amennyiben továbbra is a központba helyezitek és uraljátok a gondolkodási folyamataitokat, akkor mindig kaptok információkat arra vonatkozóan, hogy mit kellene csinálnotok, hol kellene lennetek.

MINDIG A JÓ HELYEN LESZTEK A JÓ IDŐBEN.
Az a célunk, hogy bátorítsunk titeket és hogy biztosítsunk afelől: erőfeszítéseitek meghozzák a gyümölcsüket. Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat. Érzitek már magatokban a változást?Élvezzétek az új tudatosságotok születését és a Földetek átalakulási folyamatát! Tegyétek mindezt egy izgalmas, felemelő élménnyé, hogy az új dimenziókba való utazássá válhasson és a Paradicsom
előfutára lehessen.

A választás a ti kezetekben van. Van egymondásotok: „A határ a csillagos ég.” Mi azt mondjuk nektek, hogy még az Univerzum sem jelenti a végső határt.

Tudjátok, hogy szeretünk titeket, tudjátok, hogy mindig Mihály arkangyal és a Mesterek védelme alatt álltok!

Ronna Herman

 Mihály Arkangyal: A fény szárnyain c. könyv részlet

2014. november 15., szombat

Az áldás törvénye
AZ ÁLDÁS:

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája,
és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja.

A szeretetnek ez a kimeríthetetlen ereje itt van körülöttünk, és csak arra vár, ...
hogy egy teremtõ mozgásba hozza.

Az áldás törvénye a következõ: 

Amit tiszta szívembõl megáldok, az abban a pillanatban áldott is lesz.
Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.
Amit tiszta szívembõl megáldok, az áldásként száll vissza rám.
Ha megáldok egy "ellenséget", egy barátot nyerek vele.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni;
valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni.
Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külsõ jelenségekre figyelünk,
hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük.
Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentõsége:
kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában.
A legfontosabb, hogy tiszta szívbõl kívánjam.
Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen,
de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.
Megáldhatok minden létezõt.
Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozom, megáldhatnék,
és ekképpen áldás lehetnék mindenki számára.
Akár nyomban hozzá is foghatok, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretek.

De nemcsak embereket, hanem minden tárgyat, sõt minden helyzetet is megáldhatok.
Megáldhatom a testem is.
Ha valamelyik testrészem gondot okoz nekem,
akkor megáldom ezt a részt vagy szervet, de soha nem, a betegséget.
Megáldhatom a hivatásomat, a házamat, különösen pedig a családo­mat.
De megáldhatom az autómat vagy az utolsó filléremet is.
Megáldhatok barátot és ellenséget, várost és vidéket, mindazt, ami életemet betölti,
s ekképpen minden áldás lesz számomra.
Akár Istent is megáldhatom, azaz Igaz Valómat,
ekképpen Isten örökös áldás lesz számomra.
Ettõl kezdve áldott életet élhetek,
és áldás leszek minden és mindenki számára,
akivel csak találkozom."

2014. november 14., péntek

Lee Harris – A szeretet megsokszorozása

2014.06.02A szeretet megsokszorozása 
és elmozdulás a sűrűségből a fény felé


Üdv mindenkinek a 2014 novemberi energia-előrejelzéssel.
Szép nap van itt Coloradoban, bár kissé hideg, de napos és aranyszínű levelek vannak mindenfelé.
Érdekes előző hónapunk volt. Általában az érdekes szót használom, amikor sok mindent szeretnék összegezni.
Néhány nappal ezelőtt egy előre felvett videóinterjút rögzítettünk egy rádióműsor számára Rob Gauthierrel. A műsor végén megkérdezte tőlem: Szerinted miért megy keresztül sok ember erős nehézségeken az utóbbi években és idén is? Azt mondta, hogy rengeteg embert ismer, akik nehéz időszakot élnek át.
Azt hiszem a küzdelem maga egy ismétlődő téma minden alkalommal, amikor ezeket az előrejelzéseket készítem és mégis igyekszem videóüzenet formájában átadni, még ha trükkös is a megvalósítása. A nehézségeinkben mind különféle szinteken vagyunk.
A legjobb tudásom szerint igyekszem összefoglalni a tapasztalataink sokszínűségét. A visszajelzésekből azonban látható számomra, hogy milyen végtelenül sokféle szinteken történnek a tapasztalásaink ebben az időszakban. Ez pedig olyasvalami, ami egyértelműen az emberi faj felemelkedésének útjáról szól és a változó, átalakuló tudatosságról.
Továbbra is úgy gondolom, hogy még mindig a 2012-es év utáni másnaposságot éljük. Sokan (ezt mondtam Robnak is) abban reménykedtek, hogy egyik napról a másikra történik majd nagy változás 2012-ben vagy 2013-ban. Ez a hirtelen változás azonban nem mutatkozott meg a környezetükben. Ezek az emberek még mindig egyfajta sokkhatás alatt állnak, gyászt élnek meg ebből az időszakból eredően és nehezükre esik igazodni mindazokhoz az általuk nehéznek ítélt dolgokhoz, amik a külvilágból tükröződnek vissza számukra. Ez is figyelembe lett véve.
De ahogy az októberi előrejelzésben is mondtam, újra várható egy nagy megnyílás a bolygónkon.
Túlhaladtunk már azon az időszakon, amikor a változás központja csak a tudatosságunkban és a belső világunkban volt jelen.
Most egy kinyíló időszakban vagyunk, ami – a következő évtizedben és azon túl is – nem csak lehetőséget ad arra, hogy változásokat idézzünk elő a bolygón, de szinte kötelességünkké is válik, hogy ezt tegyük.
A változás valóban belülről indul.
Érdekesnek találom a jelenlévő vitákat az olyan csoportokban, akik spirituálisnak csoportnak vagy fénymunkásoknak nevezik magukat. Ezek olyan felcimkézések, amiknek használata hasznos, de csak akkor, ha nem megkülönböztetésként használjuk őket. A megnevezések végsősoron úgysem jelentenek semmit, mert alapvetően mind emberi lények vagyunk és együtt utazunk. Ám ezeket a cimkéket az emberek aggatják magukra, hogy egy bizonyos csoporthoz tartozzanak. Érdekesnek találom ezeket a csoporton belüli vitákat, belső harcokat és az emberek egymás felé irányuló haragját, amint azon vitáznak, hogy a dolgok miért nem változnak.
Azonban ha megállunk egy pillanatra és elgondolkozunk ezen, láthatjuk, hogy a valóban változást hozó, változásra inspiráló emberek sosem haraggal vagy ítélkezéssel teszik ezt. Legyen ez akár az az utcán élő nő, aki mindig összehozza az embereket és szolidaritást, közösségi szellemet idéz elő a jelenlétével vagy akár Oprah Winfrey a tévében, aki a saját módján teszi a dolgát. Ezek az emberek folyamatosan a változás energiáját hordozzák egy bizonyos pozitivitással, de legfőképpen egyfajta életenergiával. Nem haraggal hatnak, hanem élettel és az egymás felé, jövőbe vetett hittel.
Úgy érzem a személyes felelősségünk most emberként ezekben a furcsa időkben, hogy valamilyen módon felhagyjunk az idő folyamatos haladásával kapcsolatos aggodalmainkkal.
Sokakra nehezedik az idő nyomása. Olyan körlevelek kerülnek a postaládánkba, amik a környezetvédelemmel és a kormánnyal kapcsolatos sürgősségi dolgokról beszélnek. Meglehet, hogy ezeket valóban fontos elolvassuk és válaszoljunk rájuk, de maga a sürgetés érzése egyikünknek sem segít. Pár hónapja beszéltem már az ilyen jellegű emailekről és sokan használják ezt a típusú sürgetést arra, hogy készenlétben, feltüzelve tartsák magukat. Ám amikor feltüzelt állapotban vagy, nem éppen egy békés vagy életadó energiát viszel oda, ahová fókuszálsz.
Nemrég olvastam egy interjút egy énekes-dalszerzővel. Azt mondta, hogy középkorról szóló könyveket szokott magánál hordani emlékeztetőül, hogy nem számít milyen rosszul mennek épp a dolgok, régen sokkal rosszabb volt a helyzet, miket műveltek egymással napi szinten az emberek.
Én, éppúgy, ahogy ti – akik olvassátok ezt – szintén nem örülök, ha szenvedést, pusztítást, háborút látok a világban. Ez olyasvalami, amit újra és újra el kell fogadjak, hiszen itt élek. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ennek örökre így kéne maradni, főleg, ha mindannyian eldöntjük, hogy kivesszük a részünket a változás előidézéséből.
Azt nem tudjuk milyen hosszan lesz élet a Földön, de azt tudjuk, hogy amíg itt vagyunk, lehetünk mi a legjobb gondozói és alakítói az általunk beáramló változásoknak.
Ezzel visszatérünk a személyes dolgokra.
Hogyan boldogultok jelenleg a vágyaitokkal, álmaitokkal? Hogyan tanultok mindabból, amit nehéznek éreztek?
Felelősek vagyunk, hogy
  1. Megismerjük önmagunkat
  2. Rájöjjünk arra, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy kiteljesedhessünk az életünkben
Mindannyian különbözőek vagyunk. Néhányan érzékenyebbek vagyunk, mint mások. Ám amint elkezded megérteni, hogy ki vagy te és tehogyan reagálsz az életed külső körülményeire, már tudsz változtatásokat kezdeményezni és ezek lehetővé teszik a számodra, hogy a legjobb éneddel legyél jelen a mindennapokban.
Mindezzel együtt – ezt mindig elmondom – ha vannak napok, amikor minden nehéz, akkor csak lazíts egy kicsit, pihenj egy napot. A világ megvár, amíg összeszeded az energiáidat. Amikor pedig felfrissültél, visszatérhetsz a világba és készenállhatsz arra, hogy adj és kapj.
Az a gyakorlat, ami a rádióműsorban elhangzott, Zacharytól származik, csatornázás formájában. Ez egy gyors „lenullázási” gyakorlat volt, hogy letehessük azt a sűrűséget, nemkívánatos érzelmeket magunkról, amit esetleg magunkkal hordozunk, hiszen mostanában érezhető ez a sűrűség. Más emberek félelmeit is érezhetjük.
Az utcán járva hatással van ránk a körülöttünk lévők energiája. Kollektívaként egy nagy energiaóceán vagyunk. Ahogy említettem már, hogy az óceánban vannak hidegebb és melegebb foltok, éppúgy érezhetünk ilyesmit, amikor mások energiamezőjén haladunk keresztül. Ezeket az érzéseket pedig lehet, hogy magunkra vesszük és eggyéválunk velük.
Ezért olyan csodálatos az, ha nyitottszívű és pozitív emberek vesznek körül minket – a jó is ragadós, ahogy lemerítő lehet negatív emberek közelében lenni.
Azonban, ha a saját energiáidnak gondját viseled és éber vagy, meghúzod a határaidat.
A gyakorlat az volt, hogy képzeld el magad egy piramisként, aminek a csúcsa nagyjából egy méterig ér fel a fejed tetejétől számítva. Azután lásd a tested mellett a piramis oldalait, nagyjából 70-70 cm távolságra mindkét oldalon a csípődtől.
Most csukd be a szemed és képzelj el egy óriási fénygömböt, ami 1 méterre van a fejed tetejétől (a piramisod csúcsánál). Ez az univerzum fénye, ehhez kapcsolódsz hozzá. Most csak lásd és érezd ezt a fényt egy kis ideig. Kezdd el magad felé hívni ezt a fényt a fejeden keresztül a szívedbe és tovább lefelé a testedbe olyan mélységig, amit épp elbírsz. Engedd lassan lefelé haladni a fényt, engedd magadba.
Miután elkészültél ezzel a vizualizációs gyakorlattal, kezdd el finoman a földhöz ütögetni felváltva a lábaidat, jobb és bal.
Csinálhatod ezt a gyakorlatot állva is, ülve is. Csak finoman ütögesd a lábaidat a talajhoz.
Ezzel kiütögeted az összes sűrűséget magadból és a piramisod aljáról. Mindazt a sűrűséget, amit aznap magadba szívtál a világból, illetve mindazt, ami épp felbukkan benned, hogy tisztuljon.
20-30 másodperc elég, állítsd meg a lábaidat és térj vissza a fény elképzeléséhez. Lásd a fényt, nagyjából egy méterre a fejed tetejétől és ezúttal valószínűleg erősebbnek, fényesebbnek látod. Egyre jobban kell érezd és egyre lejjebb tudod húzni a tested felé.
Ezek után újra dobolj a lábaiddal a talajon – jobb, bal, jobb, bal.
Ez a gyakorlat nagyon egyszerű és terápiás haszna is van. Ismételd ezt a „fény, majd láb” folyamatot harmadszor is. Képzeld el a fényt. Látod majd, hogy a fény nagyobb és egyre mélyebben tudsz hozzá kapcsolódni.
Néhányatoknak ez a gyakorlat talán túl metafizikus megközelítésű, másoknak pont így tetszik, ahogy van. A fő oka azonban annak, hogy ezt csináljuk az, hogy óriási mennyiségű fény árasztja most el a bolygót. Ezért történik olyan sok minden az emberi kollektívában, mert mindez a sűrűség és sötétség elengedésre kerül és ezek a feszültségek felszabadulnak az emberekből.
Tehát ez a gyakorlat arra való, hogy a sűrűségből a fény felé lépjünk. Nem tart sokáig, egyszerű és segít összekapcsolódni önmagaddal, a saját fényeddel és az univerzális forrásenergiával.
Ezt tesszük emberként. A sűrűségtől a fény felé haladunk minden egyes nap.
Rengeteg különböző gondolat kering, hogy mit is kéne tennünk, milyennek kéne lennünk. Ezt is sokszor látom a spirituális közösségekben „neked ilyennek kéne lenned, olyannak kéne lenned” és persze egyik sem igaz.
Senki sem mondhatja meg valaki másnak, hogy az milyen legyen, hogyan viselkedjen.
Arra törekedjünk, hogy saját magunkat csiszoljuk, azt tegyük mesterivé akik vagyunk, amiért ide születtünk a Földre és amit mi tudunk adni. És bízzunk mindebben, hogy a saját egyéni utunkon tökéletesen játsszuk a szerepünket ebben az univerzumban.
Természetesen (ahogy a korábbi hónapokban is említettem) különböző tünetekkel találkozhatunk ebben a felemelkedési folyamatban, mint:

  • Erős ’elengedős’ álmok. Sok rossz álmot élhetünk át – ezek a sűrűség kiválasztására szolgálnak, és az álom formáját választjuk arra, hogy ezeket átengedjük magunkon.
  • Külső és belső konfliktusok. Ez szintén egy olyan terület, amit egyre inkább képesek vagyunk csiszoltabbá tenni az életünkben. Meglehet, hogy belső konfliktusokat engedünk el – önmagunkkal kapcsolatos ítélkezéseket és zavartságot. Elképzelhető, hogy viták merülnek fel a környezetünkben és nem az a dolgunk, hogy részt vegyünk bennük, hanem az, hogy könnyedén kilépjünk belőlük, a legjobb képességeink szerint. Ha épp vitatkozol valakivel vagy kiabálsz valakivel, ez az élmény akár egy szükséges katalizátor is lehet az életedben. Valószínűleg sosem kívánod megismételni újra ezt a tapasztalatot, de lehet, hogy aznap pont ez kellett történjen a vita mindkét résztvevőjével, hogy átalakulhassanak a közöttetek lévő energiák – hiszen az energia folyamatosan változik mindannyiunk számára minden nap.
  • A változás elfogadása/elutasítása. Jelenleg vagy épp ellenállsz annak, hogy változást idézz elő vagy ellenállsz az érkező változásoknak, vagy elfogadod a változásokat, együtt haladsz velük, örülsz nekik és életerősnek érzed magad tőlük. Mindkét változat – az ellenállás és az elfogadás – ugyanannak a tapasztalatnak a két oldala, ezért ne ítéld el az ellenállásodat, de emlékeztesd magad, hogy az ellenállásodon való átlépés lehet a legnagyszerűbb ajándék, amit magadnak adhatsz. Légy bátor.

Mindeközben emlékezz a Földön lévő fényre, ami számunkra és bennünk van itt. Lehet, hogy imádkozással kapcsolódsz ehhez a fényhez, lehet, hogy jógán keresztül vagy akár éneklésen keresztül. Rengeteg módja van a fénnyel való összekapcsolódásnak.

Azt is megtehetjük, hogy szó szerint becsukjuk a szemünket és egy pár pillanatra befelé figyelünk és így kapcsolódunk össze a saját bensőnkkel, illetve bármely egyszerű gyakorlattal is megtehetjük ezt, akár azzal is, amit az imént adtam.

Emberként ezen a Földön a „feladatunk” az, hogy a legjobb képességeink szerint több tudatosságot és fényt hozzunk a bolygóra; több együttérzést és pozitív változást hozzunk változatos világunkba.

Én eléggé felbátorodtam az általam látott megjelenő és szükséges változások kapcsán. Hálás vagyok, amiért láthatom, ahogy az emberek azon dolgoznak a világban, hogy változásokat idézzenek elő olyan területeken is, ahol az élet és a bolygó van veszélyeztetve, de méginkább azért, hogy látom, ahogy az emberek a békén és a bolygón lévő tudatossági szint emelésén munkálkodnak.

Arra kérlek gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy neked mire van szükséged ahhoz, hogy a saját szereped meglásd a nagy közösben. Mert mindig egyes emberekkel kezdődik, veled kezdődik a változás, ezért fontos az, hogy tudd, hogy neked mire van szükséged.

Sokszor bélyegeznek minket kritikusan önzőnek mások, akik nem értik az önszeretet és az önmagunkról való gondoskodás természetét. Amikor magasabb szinten gyakoroljuk az önszeretetet és az öngondoskodást, mint amit a társadalom tanított nekünk, akkor természetes számunkra, hogy másokról is gondoskodjunk. Természetessé válik, hogy jobban szeressünk, többet adjunk, hiszen a szeretet az az egymással megosztott energia. Nem kizárólagos és sokkal érdekesebb és élvezetesebb, amikor megoszthatjuk valakivel és láthatjuk növekedni és terjedni.

Remélem lesz egy kis időtök arra, hogy megcsináljátok a fenti gyakorlatot és arra is, hogy végiggondoljátok mire is van szükségetek ebben a hónapban.
Ha nehéznek érzitek ezt a kérdést és önzőnek érzitek magatokat közben, akkor különösen javaslom, hogy írjatok egy rövid listát, mert ha a dolgok, gondolatok csak a fejetekben hangzanak el, akkor ott maradhatnak az éteri szinten. Amikor leírjuk, behozzuk őket a testbe, később láthatjuk, ahogy megjelennek az életünkben valamilyen módon.

Sok szeretetet kívánok mindenkinek erre a hónapra.

Lee

Fordította: Tamás Kriszti Tara – http://www.egyensulyban.comIdőpont változás: TE MAGAD LÉGY A FÉNY, AZ ISTENI TUDATOSSÁG aktiválás


Kedveseim!
A tegnapi Hírlevelemben kiküldött 2014. december 21.-i, TE MAGAD LÉGY A FÉNY, AZ ISTENI TUDATOSSÁG aktiválás, http://ahimre.blogspot.hu/2014/11/te-magad-legy-feny-az-isteni-tudatossag.html - 2014. december 20.- ára módosult, mivel december 21.-én már a Fény születését ünnepeljük. Mindenkitől elnézést kérek, ma ezt az útmutatást kaptam. 
Köszönöm szépen a megértést!
A kezdést is előrébb hoztam: 2014. december 20. 
de. 10 óra- 12.30- 13 óra.
Du. 14 óra – 16.30-17 óra.
Bejelentkezni szükséges: lendvaykatalin@gmail.com
06/20/380-5100
Áldás, Fény kísérjen utadon!
Szeretettel: Feketéné Lendvai Katalin

„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán –, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be… Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” Wass Albert


Henri Viscandi: A meghallgatott imádság


Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el,
hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges,
a teste csak átmenet.

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke,
nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot,
de Ő azt mondta:nem.
Azt mondta, csak áldását adhatja -a boldogság rajtam múlik.

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól,
de Ő azt mondta: nem.
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.

Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak.

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, úgy, ahogyan Ő szeret engem.
Erre azt felelte: látom már kezded érteni.

Kértem erőt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.

Kértem bölcsességet...
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.

Kértem bátorságot,
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.

Kértem adjon szeretetet...
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kértem kegyelmeket...
És Isten adott lehetőségeket..

Semmit sem kaptam, amit akartam,
Megkaptam mindent, amire szükségem volt.
És imáim meghallgatásra leltek.

Kronovizor a Vatikánban - Aranyi László előadása


HITETEKET MEGTARTVA HALADHATTOK ELŐRE!(Most is aktualitása van, sőt.....!)

HITETEKET MEGTARTVA HALADHATTOK ELŐRE!

Sokatok szívében fájdalom és kétségbeesés dúl, nem találjátok a helyes utat, amely megoldást hozna számotokra. Minél jobban teret adtok a keserűségnek, a reményvesztettségnek, annál mélyebbre süllyedtek világotokban. A lélek börtönbe zárja magát, és a Fényt mely beragyogja lelkét már nem képes észrevenni. A szenvedés, a küzdelem, a bizonytalanság mely feladásra kényszerít bennetek.Csak hiteteket megtartva haladhattok előre!
Minden egyes lépés, amit Nélkülem teszel meg, kemény erőfeszítéssel jár.
A hit a szíved, a lelked legmélyén gyökeredzik.
Egy olyan állapot,- amikor bizonyosságod van róla, hogy Isten nem hagy magadra. Tisztán tudod és érzed, hogy van kiút, ha ezt még a jelenben nem is láthatod.
Aki kitartó Istenhittel él,- számára nem létezik lehetetlen.
Olyan magasságokba emeli lelkét, amelyben az ÉN Törvényeim szerint él. A Törvény pedig gondoskodik rólad, mert a Törvény ÉN magam VAGYOK.
Kishitűek, rendbontók most hozzátok szólok!
Azt hiszitek mindent elnézek, s minden felett szemet hunyok, így mindent elkövethettek. Ha ezt hiszitek, nagy tévedésben éltek emberek!
Törvényemben benne foglaltatik, hogy a hamisság kivettetik, és érte számadás jár. Ti mindezt figyelmen kívül hagyjátok. Azt hiszitek büntetlenül követhettek el hamis cselekedeteket, mely nem jár számadással. Tévedtek!
A tudatlanság nem jogosít fel téged arra, hogy Törvényeim ellen vétsél, és a magad feje általi elgondolásból tegyél meg olyan cselekedeteket, amelyek vétkesek.
Eljött az az idő, amikor szigorúbb szabályokat állítok fel.
Fokozott figyelmet szentelek minden olyan cselekedetnek, ami Törvényemnek ellent mond! A hamisságot nem tűröm és elvetem!
Évek óta figyelmeztetlek bennetek, hogy csak jót cselekedjetek, de ti mindezt figyelmen kívül hagyjátok, és egymás ellenére tesztek!
Az ocsút a búzától már régóta válogatom! De most fokozott figyelmet fordítok a rendbontásra! Senkit nem bírálhatsz meg a magad törvényei szerint, mert a Törvény ÉN magam VAGYOK!
S ha az ÉN Szívem irgalommal van telve, neked nincs jogod pálcát törni felette.
Minden egyes gyermekemnek lehetőséget nyújtok a megtérésre.
Irgalmasságomban benne foglaltatik a megbocsájtás, a feloldozás, - amit a lélek saját tisztulása által ér el.
Gyermekeim most jól figyeljetek!
A lélek általi szenvedésből csak hittel, és a Bennem való bizonyossággal emelkedhettek túl önmagatok emberi mivoltán.
Hiteteket Belém helyezve haladhattok előre, és tehettek meg olyan lépéseket, melyek Nélkülem lehetetlennek tűnnének.
Figyeljetek a bennetek élő Istenre, és Isten Törvényeire!
Minden egyes gyermekemnek segítő jobbot nyújtok ha az ÉN Törvényeim szerint él. Ezért hát arra kérlek bennetek,- fokozott figyelmet fordítsatok lelketek tisztán tartására! Csak a jót cselekedjétek, a hamisságot, a gonoszságot vessétek ki magatokból! Tiszta lélekkel tudtok csak szárnyalni, és egy Új Világot létrehozni!
Áldásom adom rátok és minden létezőre.
Ámen.
(2011. január 20.)
Belső Hang útján lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin