2015. július 2., csütörtök

Napi 3 perc és vége a löttyedt karnak (videó)

A testünk egyik legkényesebb része a kar, azon belül is a váll alatti rész, ami könnyen nyúlottá és löttyedté válik. Ezt sokan “integető” izomnak is nevezik, ami sok esetben elég kínos is lehet.
Ha szeretnél feszes és szép karokat, nincs kedved és időd edzőterembe járni, akkor az alábbi napi 3 perces videóval már 1 hét múlva látható eredményeket érhetsz el, mindezt pedig otthon is elvégezheted!

VARGA ISTVÁN – HITELES HIRADÓ

Külön felhívjuk a devizakárosultak figyelmét még arra, hogy amennyiben a banki "elszámolást" elfogadják, és az új, (bank által megállapított) "hitelösszeg" fedezetére nem alkalmas a korábbi fedezetként nyújtott ingatlanjuk, akkor valószínű, hogy a későbbiekben…néhány hónappal később pótfedezetet fog kérni a bank. (ezt valószínű, hogy egy kormányrendeletre hivatkozva fogja megtenni)
Amennyiben ezt az „adós nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni, akkor a pénzintézet felmondhatja a szerződést, és a „hitel” visszafizetése egy összegben esedékessé válik.
A további folyamatot már nem írjuk le, mert annak kimenetelét mindenki sejtheti!

Molnár Anikó: A JÓ ISTEN EGYET AKAR
A JÓ ISTEN EGYET AKAR
LEGYEN BOLDOG MINDEN MAGYAR,
SOHA NEM HAGYOTT EL MINKET

MÉGHA EZ MOST ÍGY IS TŰNHET !


A MAGYARSÁG DRÁGA FÖLDJE
FELSZABATOTT EGY IDŐRE,
DE EGY ANGYAL AZT ÜZENTE:
NEM MARAD EZ ÍGY ÖRÖKRE !

DRÁGA NÉPÉT HOGYIS HAGYNÁ
KIKNEK A SOK KINCSÉT ADÁ,
HOGYHA ÚJRA EGYESÜLNEK
MÉG A FÖLD IS MEGRENDÜLHET !

KIK AZOK A SOK KIS HANGYÁK
KIK A NÉPEM VESZTÉT VÁRJÁK ?
SÜRÖGHETNEK FOROGHATNAK
MAGYAR FÖLDET ÚGYSEM KAPNAK !

EGYSZER SZÓL AZ ÚRNAK HANGJA
AZ EGÉSZ FÖLD AZT MEGHALLJA,
MÉRT ESZITEK A NÉPEMET ?
AZÉRT MERT MÉG NEM ISMERTEK?

MEGISMERTEK NEMSOKÁRA
ELJŐ FÉNYEM A VILÁGRA,
MEGISMER MAJD MINDEN LÉLEK
KIK A SZAVAM NEM HITTÉTEK !

HÁNYSZOR SZÓLTAM ?
NE BÁNTSD ŐKET !
MERT ŐK HORDJÁK BÁR AZ IGÁT
ELTÉPEM ÉN AZ Ő LÁNCÁT !

NEM HALLOTTAK NEM ÉRTETTEK
NÉPEM NYAKÁRA VASAT TETTEK,
NEMCSAK EGYSZER NEMIS KÉTSZER
HANEM ÉPPEN HETVENHÉTSZER !

AZ ÉN NÉPEM ISMER ENGEM
HOGY ŐSEIT MEGMENTETTEM,
AKIK TARTOTTÁK A NEVEM
TÁLTOSOKNAK SZENTÉLYÉBEN !

TEREMTŐ ERŐMET ADTAM
SOK FELKENTET TANÍTOTTAM,
BÖLCSESSÉGRE ÉS TUDÁSRA
HOGY LÉPJEN ÁRMÁNY NYAKÁRA !

ŐSEITEK NAGY TUDÁSA
SZERTEFOSZLOTT MAJDNEM MÁRA,
EZÉRT KÉREM ÁPOLJÁTOK
MINDEN RÉGI HAGYOMÁNYTOK !

FELTÁMAD AZ ERŐM ÚJRA
S TI LESZTEK A HADAK URA,
BENNETEK MAJD MEGLÁTJÁK
A TEREMTŐ NAGYSÁGÁT !

NEM FEGYVERREL ÉS VASSAL
HANEM ÚJRA TÁLTOSSAL,
SZENT EMBEREM VEZET MAJD
AKI MINDIG VELEM TART !

ISMERI AZ IGAZ TUDÁST
FELISMERI AZ ÁRULÁST,
NEMES NÉPEMET TÁMOGATJA
MINDEN BAJÁT MEGGYÓGYÍTJA !

FELRAGYOGJON ÚJRA FÉNYE
S Ő LEGYEN A NÉPEK NÉPE,
LEGYEN BECSES ÉKSZEREM
S MINDENKI MEGTUDJA : SZERETEM !

(2015.06.30. Molnár Anikó)

Sarlós Boldogasszony napja július 2.Kedveseim!


Sarlós Boldogasszony napjával nagy változások következtek be a
természetben és az életünkben is. Égi Édesanyánk sarlója elvágja a régi
szálakat, kapcsolatokat, hogy újak jöhessenek életünkbe. Egy lehetőség
életünk megújítására az Ő segítségével és jóváhagyásával.
Ismerjétek meg e napnak a dolgait és Boldogasszony erejével kezdjetek
életetek megújításához az újító erők segítségével.
Fohászkodjatok az Égi Anyához. Minél többen fordulunk oda, kérésünk
annál foganatosabb.


Áldás havának 2. napja,
Sarlós Boldogasszony ünnepe


Boldogasszonyunk e napjának az elnevezése utal a régi sarlós aratásra, amikor a nők még sarlóval arattak. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a Holdsarló (a Hold a nőiesség). A hagyomány szerint a férfi aratott, az asszony pedig a nyomában járva sarlójával felnyalábolta a levágott gabonát, és kötözte a kévét. 

Kalotaszegen a férfi halott fejfájára ekevasat, az asszonyokéra orsót vagy sarlót festettek. A sarló megszentelt, mind fizikai síkon, mind szellemi síkon értelmezhető szerszám. 

Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik. Az ,,élet", a búza beérett, lehet aratni. Földanyánk adománya a táplálás és a megtartás, Boldogasszonyunk kegyes ajándéka.

Sok tennivalót tartogat ez a nap! Meg kell köszönni a termést! Készülődni kell az új, a következő vetésre, az elvetendő magokat elő kell készíteni, vagyis ki kell válogatni. (jelképesen is)
Lényeg az áldás. Az aratás megkezdése előtt megáldották a gabonamezőt. A termést is, az aratókat is megáldották. Sarlós Boldogasszony e napon vágja el a szálat, megszünteti a múltat, és helyet ad a jövőnek.
Elvágja a régi élet fonalát, hogy az érett gabona átadhassa helyét a magnak. (A beteljesült élet engedje át helyét az eleven újjászületendő magnak a területet) Ám a gyökér a földben marad! Mert a gyökér emlékeztet és kapcsolata állandó a földdel. Vagyis nincs halál, nincs elmúlás! Megújuló élet van. Mivel nincs elmúlás, ezért fontos, hogy mi marad itt utánunk.

Az életért meg kell dolgozni. Amint vetsz, úgy aratsz. Ha nincs ott a fáradság, akkor jön a gaz, az elgazulás és nem az igazság. Nincs mindegy az életünkben! Két urat nem szolgálhatsz! A gaz pedig megmutatja, mi az igaz. Sarlós Boldogasszony elvágja a szálakat, de egyúttal a rossz szálát is elmetszi.
Élő élettel táplál, hogy átörökítse a mag, a magság becsét. Ez igaz a fizikai és a szellemi síkra 
egyaránt.

Az éjszakai virrasztás után ez a határjárás napja. Gyalog, mezítláb (néha a búzatáblát a legidősebb asszony meztelenül járta körbe).
Akinek a földje mellett elhaladtak, az megtisztelve érezte magát, és bővebb termésre számíthatott.

Az aratandó búzába háromszor beledobták a kaszát, hogy jól haladjon a munka.

A lányok búzakalászból font koszorút tettek a fejükre. Búzakalász, pipacs és kék búzavirágból. Az érett búza a Nap fényét, a táplálást jelentette, a piros pipacs az élet tüzét, a kék búzavirág a tudást jelképezte.

A férfiak tiszta ingben, gatyában kezdtek az aratáshoz. A munka kezdetén fohászkodtak. Két gabonaszálat a derekukra kötöttek, s otthagyták, amíg magától le nem esett.

Az aratás ideje alatt sok helyen a férfiak tartózkodtak a házasélettől.

Bár ez a nap asszonyi dologtiltó nap volt, és aratni sem volt szabad, mégis az aratás kezdő napjának tartották, s az aratás kezdetét jelentette. Ekkor dőltek le az első rendek néhány kaszasuhintással. 

Az aratás és a gyermekáldás Sarlós Boldogasszony nagy-nagy ajándéka. 
A asszony ezen az ünnepen arasson egy keveset sarlóval, és szedjen kalászt, hogy a jószág ne pusztuljon.
Ekkor került a szobába a búzakorona, a művészien összefont kalászcsomó, ami ott is maradt az újig.
A Hold is sarló alakú. E szent napon napkelte előtt, a holdfénynél (a Hold Boldogasszony jelképe) sarlóval vágtak kilenc féle különös erőket hordozó gyógynövényt. 

Az illat a megtisztulás kelléke volt. A gyógynövények sarlózását szó nélkül kellett megszedni, hogy az áldott növények ne szennyeződjenek a szó és a gondolat hordalékával.

A Nap által megszentelt fodormentát a csomborkával együtt a halott koporsójába helyezték, hogy megkönnyítse neki a másvilági utat.
A kakukkfüvet és a tisztesfüvet a betegek párnája alá tették, és bekeverték az ellő tehén szénájába.
A néphit szerint, ha Sarlós Boldogasszony napján esik, úgy még négy héten át esik. A Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc napig tart (40 nap). Vagy ahogy Délvidéken mondják, ,,Sarlós ha vizel, soká vizel, ha nem vizel, nem ér rá egyhamar".

E napon nem szabad kenyeret sütni, mert az kővé változik! (női dologtiltó nap).

Aratni sem szabad, mert égi háború keletkezik és a villám belécsap a kaszába!

E nap az irgalmasság napja, hiszen Boldogasszonyunk legnagyobb erénye a könyörület. A börtönben sínylődők és a halálraítéltek istápolására is kellet időt áldozni.

Meg kellett történnie a szegények ,,etetésének", mert az adakozás és gondoskodás ideje ez. Az ételben is és a lelki táplálásban is.

Sarlós Boldogasszony üzenete:

Valami beteljesült, befejeződött az életedben! Itt az aratás ideje! Fizikai síkon is, szellemi és lelki szinten is.

A bölcs tanítása az, hogy a teli kalász meghajlik, csak az üres kalász tartja fenn a fejét. Az üresfejű emberben nincs alázat, hetykén, ok nélkül fenntartják a fejüket, míg az ajándékkal, éltető tudással rendelkező ember alázatos.

Sarlós Boldogasszony a múlt szálainak elvágásával a rossz kapcsolatokat is elvágja. E naptól szabad vagy, és szabadon készülhetsz az új, tisztább jövőre!


Sarlós Boldogasszony verse

Sarlós Boldogasszony puha lépte
Kalász fölött reppen.
Elvágja a múlt gyökerét,
Hogy új termés lehessen.

Szent szerszámmal, Hold sarlóval,
Égi rendet vág ma.
Beteljesül a körforgás
Gazdag aratás van.

Boldogasszony Holdsarlója
Itt is, ott is villan.
Elvágja a lélek baját,
Jöhet boldog, víg aratás!

Óh, Asszonyunk, Égi Anya!
Nézz a szorgos magyarokra!
Metszd el most a múlt hatalmát!
Kezed adjon bő aratást!


Kovács Kálmánné Nóri- Sarlós Boldogasszony napja
Sarlós Boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és fogságban sínylődők pártfogója és áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma.

Az ország északi részein ezen a napon felvirágoztak egy széket és a ház elé tették.
Ha erre jönne a nehézkes Mária, legyen hol megpihennie.
A Sarlós Boldogasszony elnevezés utal az ünnepnek az aratással, termékenységgel való szimbolikus-szakrális párhuzamára. Ezt tanúsítja a következő szöveg is:
Az isteni Szűzanya indul hosszú útra,
Szent Erzsébet rokonának látogatására.
Siet drága terhével, isteni gyümölcsével,
Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel,
Mert az égi jó Atya áldását osztogatja:
Gazdag termés, istenáldás virul nyomába.
Az aratás a parasztember életében és munkájában nagy esemény, amelyre a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készül. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér a régi parasztok szemében Isten ajándéka, valamiképpen Krisztus teste (Oltáriszentség). A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
Szil rábaközi faluban Sarlós Boldogasszony ünnepe volt az aratás kezdete. Misét hallgattak, mialatt a szerszámokat a templom falához támasztották. Utána a búzában mindenki vágott egy rendet, majd hazatértek. Csak másnap fogtak igazában a munkához. Zsidány horvát aratóit és szerszámaikat a munka kezdete elölt a plébános megáldotta. Pusztaföldvárott ez kint a búzaföldön történt.
Régi gyakorlat és hagyomány szerint még a 18. században is az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomában járva kötözött. A nép szimbolikus szemléletében a Szűzanya arat, és Fiára hagyja, hogy gyűjtsön és a búzát a konkolytól elválassza.
Göcsejben mielőtt az aratók munkába fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két gabonaszálat a derekukra kötöttek és ez mindaddig ottmaradt, amíg magától le nem esett.
Aratás közben, ha a gazda, vagy akárki idegen meglátogatta az aratókat, az ország több vidékén a marokverő lányok szalmakötéllel körülvezették és csak némi jutalom ellenében eresztették szabadon. Felgyőn a lány az idegent hirtelen átölelte és a kötéllel leszorította a karjait, miközben ezt mondta: Isten éltesse sokáig! A szokás nyilván szorongás maradványa: az idegent megkötik, hátha rontó szándékkal közeledik a szertartásnak érzett aratás munkásaihoz.


A Júliusi energiák felszabadítanak a múlt terhei alól

Ebben a hónapban tisztán és világosan láthatod majd, hogy az életed mely területén kötötted le korábban magad. Önként vállaltál rabságot, hogy biztonságot teremts magadnak, de mára ez a biztonság kényelmetlen és szűk börtönné változott számodra.
Az előző hónapban egy ugrást hajtottál végre, de most mégis úgy érzed, hogy van néhány igen csak erős szál, ami a múlthoz láncol még téged. Itt az ideje, hogy felismerd és elvágd ezeket a kötelékeket. Nem emelkedhetsz addig tovább, ameddig fél kézzel még mindíg a múltba kapaszkodsz.
Talán nem is tudsz róla, de számtalan szál kapcsolhat össze a lezáratlan múltaddal, amik fel nem dolgozott kapcsolatok, le nem zárt konfliktusok formájában kísértenek téged évek óta. Talán fel sem tudod már idézni hány be nem tartott ígéret, nyitva hagyott mondat és megválaszolatlan kérdés van mögötted, ami sötét árnyékkén kísért téged a múltból és a legváratlanabb pillanatban gumikötélként ránt vissza téged a keserű valóságba.

Itt az ideje, hogy végképp magad mögött hagyd a múltat

Szinte észrevétlen lelkiismeret furdalásként kísért téged mindaz, amit a múltból magaddal cipeltél. Itt az ideje, hogy levedd a válladról a hátizsákodat és átvizsgáld nem viszel e magaddal romlástól bűzlő penészes útravalót. Vedd sorra a múltbeli konfliktusaidat, a lezáratlan családi viszályokat és párkapcsolati kríziseket.
Mi az, amit egy beszélgetéssel tisztázni lehetne?
Mi az, aminek a rendezésére már nincs mód?
Ha egy telefonhívás vagy egy személyes találkozó segíthet tisztázni a múltban gyökeredző sérelmeket, akkor haladéktalanul cselekedned kell. Ha már nincs módja vagy értelme a személyes kapcsolatfelvételnek, akkor írnod kell egy leveled, amiben mindent bevallasz és mindent megbocsátasz, amit magaddal hoztál. Ezt a levelet nem kell elküldened, miután megírtad egyszerűen égesd el.

Fel kell ismerned a jelen pillanat rabláncait is

Nem csak a múltban gyökereznek visszahúzó erők, hanem a jelen pillanatban is vannak olyan kötődéseid, amiket azért nem számolsz fel, mert félsz az ezzel járó következményektől. Talán félsz, hogy elveszíted a biztonságodat vagy egyedül maradsz. Ezek a félelemeid azonban alaptalanok, mert ez az időszak arról szók, hogy a szíved szabad döntése által milyen új irányt kezdesz követni. Nem szabad többé kompromisszumot kötve mások kényszerű útitársaként olyan utat járnod, amit nem önálló döntésként magad választottál.
Nézz mélyen a szívedbe és tedd fel magadnak az őszinte kérdést. Valóban ilyen életet akarok élni? Valóban ezeknek az embereknek a társaságára vágyom? Valóban ez az a feladat, amit szívesen végzek minden nap? Ne hazudj magadnak, mert a szíved azonnal elárúl téged. Ne próbáld elrejteni az érzéseidet, hanem engedd meg, hogy azok minden kontroll nélkül törjenek a felszínre még akkor is ha úgy érzed zokognod vagy hangosan nevetned kell miattuk. A sírás és a nevetés felszabadít téged. Ne akarj többé mások szellemi és lelki rabszolgája lenni, aki az érzéseit és a gondolatait is aszerint formálja, hogy milyen képet várnak tőle mások.

Itt az ideje, hogy döntést hozz önmagad mellett és felelősséget vállalj az életedért

Az első néhány lépés, amit így teszel meg talán félelmetes lesz, de nem leszel sokáig egyedül. Ha hagyod, hogy a szíved vezessen hamarosan olyan emberek között találod majd magad, akik között erénynek érzed majd mindazt, amit korábban szégyenkezve el akartál titkolni.
Nem hagylak egyedül! Ha szeretnéd részletesen is megismerni milyen hatások érnek téged ebben a hónapban, akkor a születési dátumod alapján ingyenesen elkészítem neked a személyre szóló havi energetikai előrejelzésedet.


http://mindennapiszammisztika.hu/a-juliusi-energiak-felszabaditanak-a-mult-terhei-alol/?utm_source=facebook&utm_medium=native-ppc&utm_content=juliusi-energiak-native-1&utm_campaign=havi-energiak-tripwire&utm_term=lookalike-2p-mnsz-aktiv&trackevent=juliusi-energiak-blogpost-1

2015. július 1., szerda

Grigorij Grabovoj tanítása Istenről. Az örökkévalóság gyorsabb elsajátításának módszere. (Hungary)


Csillagmag: Júliusi energiák

Amikor valakivel arról beszélgetek, hogy miképpen lehet „megoldani” az életében található problémákat, van egy mondat, amivel szinte kivétel nélkül találkozom: „Igen, tudom. De…”
Hiszen tudni olyan könnyű: könyvekből és előadásokból felszívott gondolatok, amelyekhez társul egy csodálatos „aha!”-élmény, és máris azt gondolja az ember, hogy tudni elég. Majd ezzel az ál-hittel felvértezve ugrik bele minden élethelyzetbe, és sorozatosan tapasztalja, hogy nem sikerül, nem működik. Mert tudni nem elég. Sőt, most valószínűleg ennek a gondolatnak az elolvasása után is arra gondolnak sokan: „hát persze, ez egyértelmű, minek ezt újra leírni, én ezt tudom”.
Hadd meséljek el egy tanulságos történetet ezzel kapcsolatban, ahol nagyon könnyen tetten érhetjük magunkat, hogy vajon mennyire éljük is azt, amit tudunk. A minap megosztottam a Facebook-on egy általam fontosnak tartott régi bölcsességet, amely a következő:
„Egyszer egy indiai hercegnő az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett egy hindu bölcset. Azt kérte tőle, hogy véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokban vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. A bölcs pár nap múlva visszaadta a gyűrűt. Egyetlen szót vésett bele: Elmúlik.”
Ha ezt az egy bölcsességet úgy igazán éled is az életedben, akkor soha, semmilyen negatív élethelyzetben nem fogod magad kényelmetlenül érezni. Semmilyen kihívás nem fog letörni. Semmilyen élménytől nem leszel függő… és úgy igazából tökéletesen megtalálod a lelki békédet.
Ezt az idézetet 40.000 ember olvasta el, és vajon ebből a sok emberben hányan képesek a legnagyobb veszteség közepette azt mondani: „elmúlik”? Amikor elveszíted a munkádat, el fog múlni ez az állapot, és úgy is lesz egyszer munkád. Amikor elhagynak, elveszíted a szerelmedet, vagy megcsalnak: hidd el, az állapot el fog múlni. Ha elveszíted szeretteidet, édesapádat, édesanyádat, gyermekedet: akkor tudd el, a szomorúság és a fájdalom egyszer el fog múlni.
Az úgynevezett boldogság, amit keresel, nem abban rejlik, hogy soha nem történik veled semmi negatív. Hanem ott találod meg, ahol képes vagy azt mondani minden negatív életeseményre: elmúlik. És el tudod engedni.
Mert könnyű az ilyen életbölcsességekre bölcsen bólogatni, majd a megfelelő helyen szajkózni, például a barátaidnak vagy szüleidnek. De vajon a legnagyobb ÖRÖM és FÁJDALOM közepette te azt tudod-e mondani, hogy „elmúlik”? S vajon azt gondoltad a kis idézet elolvasása után, hogy ezt te „tudod”?
Sőt, könnyen lehet, hogy te nem is szeretnéd ezt a bölcsességet a magadénak tudni: szeretnél szenvedni a fájdalomban, szeretnél sírni az elvesztés érzésekor, szeretnél ragyogni minden pozitív élménynél… Ezt megértem, de ebben az esetben SOHA nem leszel boldog, soha nem találod meg azt az életörömöt, amit keresel: mert ragaszkodsz az élményhez, ragaszkodsz az érzéshez.
Viszont, ebben az esetben legalább ne hazudj magadnak, hogy „tudod”.
Írta: Kiss Balázs Kunó

Részlet a Csillagleső c. könyv júliusi üzeneteiből:
Tudd, hogyha egy „sötét” energiára a tudatod fényével rávilágítasz, az nem képes ez ellen mit tenni. A „sötét”-nek nevezett (ismerheted sátáni energiának is) energia akkor tud hatni, amikor Te magad úgy döntesz, hogy a fényedet visszaszorítod a sötét „hatására”. Látható, hogy a sötét nem képes semmire, csakis a benned lévő sötétséggel tud együtt dolgozni – éppen ezért semmilyen démonikus energia, rossz hely vagy negatív ember nincs rád hatással, mert a sötét nem tud kiterjedni, csak a Fény. Te a benned élő sötétség tükrét látod a világodban, aminek hatására tulajdonképpen a saját sötétséged elől menekülsz, mert félsz vele találkozni, mert benned van. A hónap fényszögkapcsolatai abban segítenek, hogy szembe tudj nézni a félelmeiddel, sötét és takargatott részeiddel, mert csak akkor sugározhatsz tisztán, hogyha már minden részedre rávilágítottál. Ha a fenti sorok olvasása közben gondoltál olyasmire, hogy „na, BENNEM aztán biztosan nincs sötétség”, akkor ez a legcsodálatosabb példája annak, hogy van benned valami, amivel nem akarsz találkozni. Akárhogyan is van, lényegtelen, hogy igaz-e vagy sem a fentebb olvasott gondolat, ma mindenképpen foglakozz a spiritualitás valamilyen formájával.
* * *
Szeretném neked megmutatni a Merkúr egy igen magas szintjét, amely által most átértékelheted mindazt, ami veled történt az elmúlt hónapban. Merkúr, más néven Hermész volt az az istenség, aki hírvivőként az emberi és a felsőbb isteni világ között közvetített. Innen ered a hermetikus tudás fogalma is, ami már egy magasabb szintű „tudást” jelent, és túlmutat a háromdimenziós valóságon. Éppen ezért Merkúr a Beavatás szimbóluma is: általa beavatást nyersz a hermetikusan elzárt dolgokba, azaz a megismerés és tudatosság létráján egyre feljebb és feljebb lépkedhetsz, egyre jobban rálátsz a magasabb (Forráshoz közeli) dimenziókra, valóságokra. Megvilágosodsz, ha úgy tetszik. A napokban egy ilyen Beavató energiahullámon utazol, tehát egyre mélyebb (vagy ha úgy tetszik magasabb) megismerésben lehet részed. Minél kevésbé tudatosan állsz hozzá, annál kilátástalanabb lesz számodra a valóság, ám ha képes vagy tudatodat kitágítani, hatalmas felismerésekre tehetsz szert.
Sokszor hallottam spirituális emberektől, hogy „köszönöm, én nem akarok megvilágosodni”. Nos, ez olyan, mintha egy gyermek azt mondaná, hogy „köszönöm, én nem akarok felnőni”. A tudatosodás, ahogy a növekedés is, egy természetes folyamat. Megvilágosodsz – hogy ez alatt mit értesz, milyen előítélettel és elképzeléssel rendelkezel róla, az pontosan azt az állapotot tükrözi, ahol éppen most tartasz ebben az utazásban. 50 évesen még mindig egy huszonéves világát akarod élni, vagy képes vagy növekedni bölcsességben? Netán 20 évesen azt gondolod, hogy hatalmas bölcsességgel rendelkezel az élet igazságairól? LÉNYEGTELEN. A lényeg, hogy utazol, tapasztalsz, és Te döntesz minden pillanatban. Minden rajtad áll!
* * *
A Neptunusz kerül trigon kapcsolatba a Merkúrral, ami egy nagyon inspiráló lehetőséget biztosít, hogy megtaláld az egységet a gondolati világod és a mély lelkivilágod között. Ez a konstelláció elhozza a szellemi átalakulás megvalósulását, amiről eddig beszéltünk: képes vagy kiszabadulni régi gondolkodásod hálójából? Amennyire választásaid engedték és amennyire képes voltál rá, most azt a szintet pecsételi meg a Merkúr–Neptunusz kapcsolat. A szellemiségedet emeli magasabb egységbe, hogy tudj az elmén túl, Felsőbb Éneddel karöltve „gondolkodni”. Hívhatjuk akár kvantumgondolkodásnak is, aminek előtagja ugyan egy manapság divatos kifejezés, és lehet, hogy nem is értjük pontosan, mit is takar, mégis talán ez a fogalom adja a legjobban vissza számunkra, hogy a gondolkodás a linearitáson túl, a fizikai létsíktól elszakadva is képes működni. Nos, ez a kvantumgondolkodás most könnyen megtapasztalható lesz számodra, érdemes próbálkoznod.
* * *
A figyelmed a legcsodálatosabb fegyvered a tudatlanság ellen. A tudatos jelenlétet érdemes gyakorolnod a napokban, mert ezen a téren izgalmas tapasztalatokra tehetsz szert. Gyakorold minden órában legalább 10 percet, hogy egy cselekedet közben egyszerre próbálsz jelen lenni, beleolvadni a cselekedetbe és közben figyelni is önmagadat. Például ha táncolsz, oldódj fel a táncban, de közben lásd magad kívülről is, ahogy éppen táncolsz. Ez nem lesz egy egyszerű feladat annak, aki még soha nem gyakorolta, viszont ez által olyan szellemi készségekre teszel szert, hogy a legnehezebb pillanatokban is képes leszel „kizoomolni” a helyzetből, és ránézni arra, aki vagy, és amit csinálsz. A kommunikáció során próbálj meg precíz lenne, nem ígérgetni, és nem félreérteni, amit hallasz. Könnyen lehet, általában észre sem veszed, hogy mást szoktál kiérteni abból, amit mondanak neked, mint ami a közlő szándéka.

2015.07.23

A Nap és Merkúr egyszerre lépnek be egy együttállással az oroszlán jegyébe, ezért a tegnapi és a tegnapelőtti üzeneteket újra érdemes feleleveníteni, hiszen azok még most is fokozottan érvényben vannak. A Nap–Merkúr együttállás során a túlzott elmeműködés, a túlzott gondolkodás jelenhet meg. Ebben a hónapban különösen figyelj oda, hogy ne legyél túl fölényes, mindentudó. Ha abba a „hibába” esnél, hogy azt gondolod, egy beszélgetés során csak olyanokat mondhatnak neked, ami már a könyöködön jön ki, amit már ezerszer hallottál, akkor tudd, hogy tévedsz. Elbizakodott vagy a saját elméddel kapcsolatban, és valójában nem is akarod meghallani a szavak mögötti valódi jelentést. Az oroszlán stációjában egyfajta uralkodói trónusról történő letekintés történik az élet többi részére. Könnyű abba a hibába esni, hogy te magasabb rendű vagy az alattvalóidnál, ám a bölcs király pontosan tudja, hogy az országa őt tükrözi! Mint ahogy az ÉLETED is téged tükröz. S ha nem mennek jól a dolgaid, akkor magadon, a kormányzásodon kell változtatni, nem pedig még szigorúbb törvényeket hozni – például elzárkózni embertársaid elől. Ezekre érdemes figyelned főleg ma, de a hónap végig mindenképpen.
07.23 – 08.23: A Nap az oroszlán jegyében jár és ezzel uralmi helyzetbe kerül. Éld meg kreativitásodat, élvezd az élet örömeit. Ebben az egy hónapnyi időszakban minden égitestre figyelj oda, ami a Nappal kapcsolatba kerül. Ne ess túlzásokba, kerüld az irányítást, az uralkodást! Ne légy pöffeszkedő és elbizakodott, vedd észre, hogy mikor mondod meg másoknak mit és hogyan tegyenek. (Aktivált napok: 08.01., 08.13., 08.15., 08.22. – ezen napokon érdemes emlékezetedbe idézned a fenti sorokat.) Amikor a Nap az oroszlán jegyében jár, használd ki a nyár ragyogó energiáját, éld meg az önfeledt szórakozás magas szintjét, vesd bele magad az életbe, töltekezz!
07.23 – 08.07: A Merkúr belép az oroszlán jegyébe. Ilyenkor a gondolatok uralásának témája jelenik meg. A látható világban az a kérdés, hogy mennyire akarsz másokon uralkodni, őket irányítani? Mennyire akarod megmondani a tutit? Ha túlzottan szókimondó lennél, szavaidban inkább jóindulat és nagylelkűség tükröződjön. Írás, olvasás, tanulás, megértés szintjén használd ki ezt az időszakot kreatív tettekre, teremtésre. Olvass sokat olyan témában, ami lelkileg vagy szellemileg emel téged!

Sok szeretettel,
Kiss Balázs KunóJúliusban végre jó irányba indulhat az életed
Ebben a hónapban végre megértheted, hogy az életed alapvetően örömforrás nem pedig problémák sorozatra


Tudom mennyire nehéz elfogadni azt a tényt,
hogy az életed nem csak hosszú szenvedések sorozata

Most itt az idő, hogy elengedd azt a tanult reflexedet, ami az életedet a folyamatos szenvedések sorozatával azonosítja. Ha valamiben már nem találsz semmi fájdalmasat, azt hajlamos vagy fenntartásokkal kezelni. Éppen ezért ebben a hónapban is fennáll a veszélye annak, hogy egyszerűen elutasítsd a benned fellobbanó érzéseket.
Annyi időt töltöttél már a saját poklodban, hogy nagyon nehéz elképzelned, hogy létezik más is, mint a reménytelen kiútkeresés. Ha most van elég bátorságod ahhoz, hogy a szívedet kövesd, akkor a saját bőrödön fogod végre érezni, hogy az élet napsütötte oldala végre számodra is elérhető távolságba kerülhet. Ne ijedj meg ettől a képtől, inkább erősítsd tovább a gondolatot, hogy most valami igazán nagy dolog készülődik az életedben.

Légy szerelmes az életedbe!

A július hónap egyjegyű száma a 6-os. A hatos szám szimbolikus jelentése a “Szeretők”, akik a szívük szabad döntéséből választják egymást és ezáltal maguk mögött hagynak mindent a korábbi életükből. Nem csak egy ember iránti érzéseid ébreszthetnek benned szerelemet. Amikor egy igazán nagy fordulat áll be az életeben, amikor az életfeladatod betöltése szempontjából fontos esemény történik, akkor úgy érzed magad, mintha szerelmes lennél. Magukkal sodornak az események és te valójában nem is hozol döntést, hanem hagyod, hogy az események egyszerűen csak megtörténjenek veled.
A szív szabad döntése ebben hónapban úgy történik meg, hogy ha hagyod, hogy az érzéseid vezessenek. Valami hív magához most, folyamatosan szólongat téged, hogy kövesd. Ismerd fel az érzést és ne akard a szőnyeg alá söpörni. Hagyd, hogy felszínre törjenek az érzéseid és úrrá legyenek rajtad. Vannak helyzetek, amikor a józanságodra van szükség, de ez most nem az a helyzet. Az év elején már meghatároztad a célodat, amivel kapcsolatban egy fontos döntést kell meghoznod ebben a hónapban.

Ami most történik azt nem tudod józan ésszel megmagyarázni

Valamit magad mögött kell hagynod, ami eddig fogva tartott téged és egy új irányba kell elindulnod, ami kivezet téged a sötétségből. Jelen pillanatban még nem látod, hogy pontosan mi lesz az csak érzed, hogy ott a helyed. Ne állj ellen a kísértésnek. Merj ábrándozni arról, ami ezután következik. Engedd, hogy magukkal ragadjanak a vágyaid és irracionális lépésekre késztessenek téged. Tudom, hogy nehéz túllépni a a józan ész elvárásain, hogy minden áron meg tudd magyarázni magadnak azt, amit érzel. Nem fog sikerülni.
Ebben a helyzetben az a legnehezebb, hogy az érzelmek sűrű hullámzásában ráhangolódj arra, ami a szívedből ered. Könnyebb lenne a félelem és a kétségek által keltett hullámokra felülni és megfutamodni most. Ezeket a lehúzó erőket csak akkor győzheted le, ha teljes egészében átadod magad annak a szenvedélynek, amit az ismeretlen hívás iránt érzel. Ne is próbálj meg ésszerűen cselekedni és állj ellen azoknak a véleményeknek, akik erre próbálnak rávenni. Most csak az irracionalitás elfogadása és a teljes önátadás vezet ki ebből a helyzetből.

Ne ijedj meg a változástól

Ha pontosan tudod, hogy mit kell tenned, akkor nem kell félned semmitől. Én pedig abban fogok segíteni neked az előtted álló egy hónapban, hogy valóban ne kelljen semmitő sem tartanod, hiszen részletes és napi szintű gyakorlati útmutatással látlak el téged. Egy olyan havi számmisztikai előrejelzést állítottam össze számodra a június hónap intenzív energiáinak bemutatására, aminek segítségével napról napra követheted az energiák folyamatos változását, segítséget, útmutatást és megerősítést kapsz minden nap arra nézve, hogy helyes döntéseket hozz és biztos legyél abban, hogy jó irányba tart az életed.

Forrás: 
http://mindennapiszammisztika.hu/2015-juliusban-jo-iranyba/?utm_source=2015-juliusi-jo-irany-fb&utm_medium=promoted-post

Gábriel Arkangyal médiumi közvetítése: Július lehetősége az Aranykor bősége


„Csodálatos energiaáramlások és energetikai támogatások vannak jelen 2015 júliusában. Magas rezgésű fénylények veszik körbe az emberiséget, segítik és támogatják azt a rendkívüli lélekmunkát, melyet az emberek végeznek magukon és magukban.
A lélekmunka a finom testekkel, a fénytestekkel való fénymunkálkodás, fénygyógyítás, a lélekrészek egyesítése. Minél nagyobb a fény, annál mélyebbre hatol! Ezt sosem szabad elfelejteni, hogy a nagy lehetőségek, a mély transzformáció lehetőségét hordozzák magukban. Ám jelenleg abban a szakaszban tart még a lélekfejlő dési folyamat, amikor a fájdalom fordul át a szeretetbe, vagyis a gyógyulási szakaszban…
Az ősi civilizációk mindegyikének van fényesebb, magasabb oktávja, és van árnyékosabb, alacsonyabb oktávja. Ahogy a mindenségben jelen vannak a jin és a jang erői.
Egy emberben is jelen van a fény és az árnyék is. Az egyénben lévő fény az ő isteni és istennői minősége, a benne létező magasabb tudatosságú, szeretet – fénylény. Az árnyékos részek a lehasadt lélekrészek tartománya. Azon lélekrészek, fájdalmak, lélek- és szellemlenyomatok kerülnek oda, akik megrekedtek. A megrekedés egy blokk. Eme blokkok a meg nem bocsájtott történetek, kapcsolatok, félelmek a fájdalomtól, a szomorúság tól, a bánattól, a kirekesztettségtől. Ezért az ember megtagad, elfojt és lehasít magából részeket, mert minden teremtmény a szeretetre és a befogadásra vágyik.
Július hónap kozmikus erőben támogatja lehasított lélekrészek visszaemelését. Az árnyékok felszabadításában erő rejlik. Az árnyékok megkötik a lehetőségeket, láthatatlanul befolyásolják, olykor mozgatják az egyén életének eseményeit. Az árnyékok a tudatalatti és a tudattalan zónák láthatatlan vonzói. Hiába koncentrál és fókuszál a felszínen az egyén, mert valamit vagy valakit szeretne magához vonzani, ha a lélek mélységében a félelmek, a régmúlt (előző életek) vagy jelen élet múltbéli tapasztalásai, hitei, hiedelmei visszarántják a t eremtési folyamatokat. Ezeket szükséges feloldani, megbocsájtani, transzformálni.
Az Aranykor teremtése és bősége egy magasabb dimenzióból, vagyis magasabb rálátásból teljesedhet be. Vannak, aki úgy képzelik, bármit megteremthetnek… Bátran gondoljátok végig! Ha önismeret és magasabb kozmikus szeretet hiányában a pillanatok akaratában történhetne a teremtés, mindenki megkapná azt, amit az egója akar éppen (mint a gyerekek a játszótéren), milyen káosz keletkezne… (vagy már keletkezett). Ha a teremtés arról szólna, hogy más emberek életét befolyásolni lehet, más emberek döntéseit, útjait, akkor ezt bárki megtehetné veled is! Tényleg szeretnéd?
A kozmikus szeretet-fénylények tiszteletben tartják más lények szabad áramlás jogát. Talán a válaszok, amiket keresel, nem egyik másik embernél vannak, hanem Benned… Ez így van. Amíg valaki egy másik embertől érzi magát teljesnek, vagy önmagán kívül egyáltalán bármi mástól (lehet az tárgy, bizonyos történések) addig spirituális zsákutcában szaladgál a lélek le és fel. Minden egyén teljessége önmagában van, minden más tárgytól, minden más személytől és eseménytől függetlenül. Amíg valaki önmagában nem érzi magát a teljesség csod&aacut e;jában és örömében, addig ő függőségben van. Aki függőségben van, ő nem lát tisztán. Márpedig az igaz szeretet szabad és független. Aki teljességben van, ő benne van az itt és a most pillanatában, vagyis a jelen megélésének varázslatában.
Az itt és a most, a jelen varázslata, a pillanat öröme azonban nem egyenlő a felelőtlenséggel. A „pillanatban lenni” állapotában benne van a felelősségvállalás saját tetteinkért, szavainkért és gondolatainkért, mert a Kozmosz alaptörvénye a kauzalitás (ok és okozat, akció és reakció és ez a karma törvénye). Vagyis mindennek, ami megnyilvánul az egyénből, annak következménye van. Senkit nem jogosít fel az alacsonyabb rezgések megnyilvánítására a másik teremtmény alacsony rezgésű megnyilvánulása. Ez az önmagáért felelősséget vállaló lélek tulajdonsága. Ehhez mérhetet len önismeretre van szükség.
Erről szól hát 2015 júliusa (is), és egyébként az itt és most időszaka: Azon rétegek feltárásáról a lélek legmélyebb rétegeiben, azon lehasadt lélekrészek felemeléséről, amelyek lehasították a lelket az egység megéléséből. A lélek árnyékvilágának transzmutációja a fénybe, a lélek aranykori kódjainak a felszabadítása. Eme aranykori lélekkódok felszabadulásával megnyilvánul az aranykor bősége a lélek jelen tapasztalásában (jelen életében). Hiszen amikor a lélek árnyékrészei kifényesednek (megbocsájtásba, elengedésbe, &i acute;gy integrálásba kerülnek), akkor megváltozik az energia-kibocsátás. Minél fényesebb az energia-kibocsátás, annál harmonikusabb élet teremtődik. A lélekben jelen lévő fénylény (a szellem) teremt, nem az egó! A harmónia alapja a béke. Eme béke azonban a lélekben kell, hogy beteljesüljön. A lélek minden szintű békéje, öröme, az lélek aranykorának a bősége…
Csodálatos a lélek-evolúció, amit kibontakoztattok!
Szeretlek Benneteket!”
Gábriel Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33

2015. június 30., kedd

Dr. David R. Hawkins- Tudatszintek
Minden egyes tudatszintet neki megfelelő érzelmek jellemeznek, melyek a Térkép legalján a legnegatívabb és legpusztítóbb érzésekkel kezdődnek, és amelyek öngyilkossághoz, önutálathoz stb. vezetnek. Legalul található még a bűntudat, a rombolás folyamata, és az a fajta látásmód, mely a világot a bűn, a szenvedés, a kísértés és a katasztrófák színhelyeként értelmezi. Ennek a világnak az Istene így vá
lik a végső pusztítóvá, aki végső soron az emberiség abszolút ellensége, hiszen gyűlöli az embert, és örökre a pokol tüzére hajítja, ami a gyűlölködés végső megnyilvánulása.

E szint felett találjuk a Fásultság szintjét, melynek kalibrációs értéke 50.
Az érzelmek a kétségbeesés reménytelen világát tükrözik, a kísérő folyamat pedig az életenergia elvesztése. A világ reménytelennek tűnik, egy reménytelen világ Istene nem szeretetteljes, nem törődik az emberekkel, elnéz mellettük, és csupán bűnös férgeknek tekinti őket. A reménytelen kitaszítottság érzése kíséri, Istent pedig egyáltalán nem létezőnek gondoljuk. E szintet tükrözik az emberiség reménytelenségéről és az Isten haláláról szónokló egzisztencialista gondolkodók.

A Bánat szintjén találjuk a veszteséget, a sajnálkozást, a csüggedést és a lelkesedés halálát. A szomorúság világát látjuk, és egy olyan Istent, aki nem törődik, nem szeret, mivel szomorú és reménytelen világot teremtett.

A Bánat felett találjuk a Félelmet, mely energiamező romboló irányt mutat. Aggodalom, szorongás, pánik és rémület jellemzi. Leengedünk, a világ pedig ijesztő helynek tűnik. Ennek a rémisztő világnak teremtője és Istene ezért egy büntető isten, aki vég nélküli fenyegetésekkel tart félelemben.

A Félelem felett található a Vágyakozás, melyet többségünk jól ismer. Az embereket csapdába ejtik az akarás és a sóvárgás érzelmei. Bekeríti őket az, amire vágynak, ami frusztrációt teremt és egy olyan Isten képét, akitől elkülönülnek, hiszen ez az isten mindig visszatartja tőlük azt, ami ahhoz szükségeltetik, hogy teljesnek és egésznek érezhessék magukat.

A következő energiamező felfelé a Harag, ami komoly jelentőséggel bír. A Harag energiája 150-nél sokkal nagyobb, mint a Bánaté (75). Egy bánatos embernek nagyon alacsony az energiaszintje, de nyilvánvaló, hogy egy dühös embernek óriási energiakészlete van.
Ezen a szinten olyan érzelmek jelennek meg, mint a neheztelés, a gyűlölködés és a sérelmezés, ami a tudatosság folyamataiban kiterjedésként zajlik. A haragból az ember a háborúk, a konfliktusok és az ellenségek versengő világát látja. Isten így polarizálttá válik, egy megtorló és dühös istenné – a nagy büntetővé.

A Harag felett következik a Büszkeség, illetve a spirituális munkára alkalmazva a Spirituális Büszkeség 175-nél. Láthatjuk, hogy a tudatskálán felfelé haladva egyre több az erő. A mezők egyre jobb érzésekkel járnak, ám a Büszkeség még mindig egy romboló érzelem, és ezzel minden spirituális irodalom egyet is ért. Arrogancia és megvetés jellemzi, az i-re a pont pedig a tagadás. A tudatban végbemenő folyamat ezen a szinten a felfuvalkodás. A spirituális munka kapcsán e hozzáállást tükrözve az illető nem hajlandó a dolgokat átbeszélni.

A Büszkeség szintjén lévő személy mindent a hiúság, a fontoskodás és a státusz szerint értelmez, ami olyan Isten-képhez vezet, ami két irányba is haladhat. Ez lehet az ateista álláspont, mely az intellektuális arrogancia következménye, és ami szerint a balféltekés intellektus az ember legmagasabb rendű képessége. Következésképp az észérv dönti el, hogy Isten vajon létezik-e vagy sem. Lehet továbbá a vakbuzgó vagy bigott álláspontja, aki azt állítja, hogy az adott téma minden tudásával rendelkezik, és aki büszkeségében arrogánsan és megvetően viseltetik minden más állásponttal szemben (pl. „halál a hitetlenekre”). Ez nyilvánvalóan a felfuvalkodott ego szüleménye. E szinttel együtt az eddig felsorolt álláspontok mind a 200-as szint integritásának határvonala alá esnek.

Dr. David R. Hawkins - Gyógyulás és Felépülés V. fejezet (IV. rész)

Fordította: Hawkins Tanulócsoport