2015. július 1., szerda

Gábriel Arkangyal médiumi közvetítése: Július lehetősége az Aranykor bősége


„Csodálatos energiaáramlások és energetikai támogatások vannak jelen 2015 júliusában. Magas rezgésű fénylények veszik körbe az emberiséget, segítik és támogatják azt a rendkívüli lélekmunkát, melyet az emberek végeznek magukon és magukban.
A lélekmunka a finom testekkel, a fénytestekkel való fénymunkálkodás, fénygyógyítás, a lélekrészek egyesítése. Minél nagyobb a fény, annál mélyebbre hatol! Ezt sosem szabad elfelejteni, hogy a nagy lehetőségek, a mély transzformáció lehetőségét hordozzák magukban. Ám jelenleg abban a szakaszban tart még a lélekfejlő dési folyamat, amikor a fájdalom fordul át a szeretetbe, vagyis a gyógyulási szakaszban…
Az ősi civilizációk mindegyikének van fényesebb, magasabb oktávja, és van árnyékosabb, alacsonyabb oktávja. Ahogy a mindenségben jelen vannak a jin és a jang erői.
Egy emberben is jelen van a fény és az árnyék is. Az egyénben lévő fény az ő isteni és istennői minősége, a benne létező magasabb tudatosságú, szeretet – fénylény. Az árnyékos részek a lehasadt lélekrészek tartománya. Azon lélekrészek, fájdalmak, lélek- és szellemlenyomatok kerülnek oda, akik megrekedtek. A megrekedés egy blokk. Eme blokkok a meg nem bocsájtott történetek, kapcsolatok, félelmek a fájdalomtól, a szomorúság tól, a bánattól, a kirekesztettségtől. Ezért az ember megtagad, elfojt és lehasít magából részeket, mert minden teremtmény a szeretetre és a befogadásra vágyik.
Július hónap kozmikus erőben támogatja lehasított lélekrészek visszaemelését. Az árnyékok felszabadításában erő rejlik. Az árnyékok megkötik a lehetőségeket, láthatatlanul befolyásolják, olykor mozgatják az egyén életének eseményeit. Az árnyékok a tudatalatti és a tudattalan zónák láthatatlan vonzói. Hiába koncentrál és fókuszál a felszínen az egyén, mert valamit vagy valakit szeretne magához vonzani, ha a lélek mélységében a félelmek, a régmúlt (előző életek) vagy jelen élet múltbéli tapasztalásai, hitei, hiedelmei visszarántják a t eremtési folyamatokat. Ezeket szükséges feloldani, megbocsájtani, transzformálni.
Az Aranykor teremtése és bősége egy magasabb dimenzióból, vagyis magasabb rálátásból teljesedhet be. Vannak, aki úgy képzelik, bármit megteremthetnek… Bátran gondoljátok végig! Ha önismeret és magasabb kozmikus szeretet hiányában a pillanatok akaratában történhetne a teremtés, mindenki megkapná azt, amit az egója akar éppen (mint a gyerekek a játszótéren), milyen káosz keletkezne… (vagy már keletkezett). Ha a teremtés arról szólna, hogy más emberek életét befolyásolni lehet, más emberek döntéseit, útjait, akkor ezt bárki megtehetné veled is! Tényleg szeretnéd?
A kozmikus szeretet-fénylények tiszteletben tartják más lények szabad áramlás jogát. Talán a válaszok, amiket keresel, nem egyik másik embernél vannak, hanem Benned… Ez így van. Amíg valaki egy másik embertől érzi magát teljesnek, vagy önmagán kívül egyáltalán bármi mástól (lehet az tárgy, bizonyos történések) addig spirituális zsákutcában szaladgál a lélek le és fel. Minden egyén teljessége önmagában van, minden más tárgytól, minden más személytől és eseménytől függetlenül. Amíg valaki önmagában nem érzi magát a teljesség csod&aacut e;jában és örömében, addig ő függőségben van. Aki függőségben van, ő nem lát tisztán. Márpedig az igaz szeretet szabad és független. Aki teljességben van, ő benne van az itt és a most pillanatában, vagyis a jelen megélésének varázslatában.
Az itt és a most, a jelen varázslata, a pillanat öröme azonban nem egyenlő a felelőtlenséggel. A „pillanatban lenni” állapotában benne van a felelősségvállalás saját tetteinkért, szavainkért és gondolatainkért, mert a Kozmosz alaptörvénye a kauzalitás (ok és okozat, akció és reakció és ez a karma törvénye). Vagyis mindennek, ami megnyilvánul az egyénből, annak következménye van. Senkit nem jogosít fel az alacsonyabb rezgések megnyilvánítására a másik teremtmény alacsony rezgésű megnyilvánulása. Ez az önmagáért felelősséget vállaló lélek tulajdonsága. Ehhez mérhetet len önismeretre van szükség.
Erről szól hát 2015 júliusa (is), és egyébként az itt és most időszaka: Azon rétegek feltárásáról a lélek legmélyebb rétegeiben, azon lehasadt lélekrészek felemeléséről, amelyek lehasították a lelket az egység megéléséből. A lélek árnyékvilágának transzmutációja a fénybe, a lélek aranykori kódjainak a felszabadítása. Eme aranykori lélekkódok felszabadulásával megnyilvánul az aranykor bősége a lélek jelen tapasztalásában (jelen életében). Hiszen amikor a lélek árnyékrészei kifényesednek (megbocsájtásba, elengedésbe, &i acute;gy integrálásba kerülnek), akkor megváltozik az energia-kibocsátás. Minél fényesebb az energia-kibocsátás, annál harmonikusabb élet teremtődik. A lélekben jelen lévő fénylény (a szellem) teremt, nem az egó! A harmónia alapja a béke. Eme béke azonban a lélekben kell, hogy beteljesüljön. A lélek minden szintű békéje, öröme, az lélek aranykorának a bősége…
Csodálatos a lélek-evolúció, amit kibontakoztattok!
Szeretlek Benneteket!”
Gábriel Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése