2015. július 10., péntek

A duál-lélek + Meditáció
Sok információ forog mostanság a duál-lélekről, lélek-párról, iker-lángról stb., de ezek csak részben érintették a témát és így maradt hely vitákra, véleménykülönbözőségekre és értelmezési lehetőségekre. Sok kérdés is felmerült, mint például: Létezik-e egy hozzánk tartozó partnerünk a külvilágban, vagy ő csak a belsőnkben létezik?  A lélek-pár, duál-lélek és iker-láng egy és ugyanaz? Létezik-e házasság a földi valóságon kívül? Mi a szerepe a szexualitásnak? Mit jelent szerelmesnek lenni? És így tovább…
Hát igen Kedvesek – a duál-lélek, a lélek-pár és az iker-láng nem ugyanaz, de miért is nem világosítottak fel benneteket már korábban erről a tényről?
Egész egyszerűen azért, mert az emberben olyan erős a késztetés, hogy a külvilágban keressen egy partnert, aki boldoggá teszi őt minden tekintetben, hogy így az első lépés, ami egyáltalán lehetővé tenné ezt a fajta összekapcsolódást már önmagában elhanyagolódott. A külvilágban való párkeresés háttérbe szorít más folyamatokat, ezért kellett ebben a témában sokáig a homályban hagyni benneteket.
Az első lépés a duál-lélekkel való ismételt egyesülés vagy másképp kifejezve a bennetek lévő nőies és férfias energiák összeolvasztása.
Minden ember rendelkezik egy duál-lélekkel. Minden ember engedelmeskedik annak az illúziónak, hogy ő csak egy fél – két részre van szakítva és bizonyos szinten ez helytálló állítás.
Ha például nőként inkarnálódsz, akkor a férfias éned [duál-lelked] mély alvásba szunnyad és fordítva. A valódi lényed azonban androgén [nemtelen] és a férfias és nőies energiák tökéletes egyensúlyban és harmóniában vannak, függetlenül attól, hogy lényedet női vagy férfi formában fejezed ki. Emberként eddig nem volt lehetséges mindkét energiát egy testtel összekötni – az egyiknek úgymond félre kellett állnia.
Bizonyos tapasztaltok gyűjtése folyamán szükséges is volt az ellentétes energia kikapcsolása – úgymond férfi testbe inkarnálódni, de a tudatba a női energiákat fókuszálni. Ez is egy olyan tapasztalat volt, amit sokan át akartak élni.
Az ellentétes fél kikapcsolásával létrejött egy hiányból fakadó szenvedés, ami együtt járt a másik fél utáni vágyódással és egyesüléssel, eggyé-válással. Ez a vágyakozás arra ösztönözte az embereket, hogy a külvilágban keressenek partnert, aki megtestesíti ezt az ellentétes aspektust. De nem mindenki volt alkalmas az illúzió elhitetésére, hogy partnerében találta meg másik felét. Sok dolog játszik közre, ami azt az érzést közvetíti, hogy szerelmesek vagytok, mint például:
A lélekfeladat
Minden inkarnáció előtt megegyeztek más lelkekkel bizonyos közösen átélt tapasztalatokban. Megbeszélitek a helyet, az időt és a helyzetet, ami erre a megállapodásra emlékeztetnie kellene. Ezt a megállapodást rögzítitek az energiamezőtökben vagy aurátokban. Amikor ez a két lélek összetalálkozik, beindulnak bizonyos folyamatok az energiamezőikben, ami arra ösztönzi az érintetteket, hogy egymásba szeressenek. A viszonzatlan szerelemnek is lehet célja és beteljesíthet megállapodásokat.
Egy kozmikus csatorna megnyitása
Néha egy ilyen kapcsolat támogatásként jön létre, hogy más dolgokat lehessen megtapasztalni. Ez azt jelenti, hogy nem a kapcsolaton belül kell tanulnia az illetőnek, hanem támogatásra van szüksége egy másik különösen nehéz feladathoz, amit felvállalt.
Legtöbbször akkor mentek bele egy ilyen típusú kapcsolatba egy másik lélekkel, ha a másik rezgése nagyon erősen hasonlít a tiétekéhez. Ha két ilyen lélek találkozik, akkor elkezdenek egymásra hangolódni és egységként kezdenek vibrálni, ami szintén megnyit egyfajta kozmikus csatornát, ami emlékezteti az érintetteket az egység állapotára.
Az ilyen típusú találkozásokból gyakran csodálatos kapcsolatok születnek, ami egészen idős korig kitartanak és áthatja őket a mély szerelem.
De mégis, ebben a helyzetben is felek maradnak az egyének és mondhatni, itt valóban két fél tesz ki egy egészet.
De hogy egy valóban galaktikus kapcsolat létesüljön, a két egésznek kell egységet alkotnia és ez addig nem lehetséges, amíg mélyen önmagatokban nem leltek rá duál-lelketekre.
Sok fénymunkás, indigók és csillagmagok már teljesítették ezt a feladatot és most eljött az idő, hogy közelebbi információk álljanak rendelkezésetekre más kapcsolati variációkról, amit az univerzum lakóinak tartogat.
De hogy a jövőben a Földön hogyan néznek ki a kapcsolatok és mi lesz a céljuk a munka egy fontos aspektusa, ami rátok vár.
De mindenki, aki úgy véli még nem olvadt össze teljes mértékben a duál-lelkével, íme némi információ a folyamatról:
Még ha kívülről nem is látszik, de az emberiség egy kollektív szintjén már összeolvadtak egymással az energiák. Többek között Nada Úrnő energiái voltak mérvadók ebben a folyamatban és most is bármikor előhívhatjátok, ha úgy vélitek, volna még teendőtök ezen a téren. Mindenekelőtt a női energiát kellett ebben a folyamatban erőteljesen megtisztítani és világosítani. Hosszú időn keresztül elnyomták, visszaéltek vele és kárhozottnak minősítették a női energiát. Mostanában még mindig sok nő érzi magát kicsinek és jelentéktelennek, miközben a most inkarnálódott férfiaknak javarészt a vétkességet kell feldolgozniuk, amit a férfi irányelv ragasztott magára a történelem folyamán.
Tudatosan mondom azt férfi irányelv, mert mindegyikőtök volt férfi is és nő is és így mindannyian cipelitek ezt a hibát/vétket magatokban. Annak ellenére, hogy nincs vétkező lélek és a vétkesség elve csak az ilyen típusú sűrű világoknak, mint a Földnek a sajátja. Valódinak tűnik számotokra és csak a szeretet elfogadásával ismeritek fel és alakítjátok át a vétkesség illúzióját vagy a „kisebbrendűség” érzését.
Ha megtaláljátok önmagatokban a duál-lelketeket, akkor teljesen más hozzáállásotok alakul ki a másik nemhez. Az olyan kijelentések, mint „tipikus a férfiakra” vagy „tipikus a nőkre” nem hangzanak el azok szájából és nem is értik már ezeket, akik felismerték és integrálták belső androgén lényüket. A figyelem fókusza nem a külvilágban való partnerkeresés felé irányul, hanem az életútra és az erre az életre vállalt feladatokra. Az ember felismeri, hogy gyakorlatilag bármelyik emberbe beleszerethet, azonban ennek megélésének szükségessége már nincs jelen. Ennek nagyszerűsége, hogy ismét egységben van az egyén és nem függ más emberek szeretetétől. Onnantól kezdve boldog az ember önmagával, hogy ezt egyedül vagy párkapcsolatban teszi teljesen mindegy.
A partnerrel való összeolvadás vágya azonban mégis jelen van, csak azzal a különbséggel, hogy ez a vágyódás nem fájdalmas. Mondhatni a lélek isteni vágyódása, hogy ismét egységgé olvadjon össze más lelkekkel, ami a fájdalmas emberi vágyakozás helyére lépett, hogy egésznek érezhesse magát.
A szexuális szükségletek eme fejlődés után szintén megváltoznak. A normális szex egy olyan partnerrel, aki még nem vált egésszé önmagában ettől az időponttól kezdve valahogy mechanikusnak tűnik, mert gyakran csak puszta testi szinten működő folyamat, ami a lélek egységét még nem foglalja magában, így ezen a fejlődési ponton sokan lezárják párkapcsolatukat, abban az esetben, ha partnerük nem állt készen saját energiájának belső egyesítésére. De mint azt említettem, egy magasabb szinten, már minden ember egyesítette ezeket az energiákat, azonban ennek a folyamatnak be kell törnie a tudatba is, hogy ezt az egységet a külvilágban is megélhesse az egyén és ez sokaknál még egy kis időt igényelhet.
Így pillanatnyilag az a helyzet, hogy sok fénymunkás és csillagmag egyedülállóként tölti életét a Föld bolygón. De ez is egy fontos folyamat, mert ez teszi lehetővé a belső energiák kiegyensúlyozását, ill. a duál-lélek menyegzőjének megszilárdítását. de most valóban eljön annak az ideje, amikor végre megtapasztalhatjátok, hogyan néznek ki a kapcsolatok az új időben és nagyon örülök, hogy erről egy rövid bepillantást nyújthatok nektek!
De ezelőtt egy meditációs bevezető, ami segít nektek, hogy teljességében megélhessétek a belső egységet.

MEDITÁCIÓ
Feküdj hanyatt és figyeld a légzésedet.
Kapcsolódj össze felsőbb éneddel és hívd Nada Úrnőt, engem és lélektudatod minden más személyi segítőjét azért, hogy a vétkesség és a kisebbrendűségi érzést és minden más hasonló érzést együttesen átalakítsunk.
Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.
Érezd át szívedet – érezd a szerelmi fájdalmakat és szenvedést, amit a bántalmazás, kényszerházasság, elutasítás és más dolgok okoztak, ide értve minden fájdalmat és szenvedést, amit ebben az életben és minden más életedben megtapasztaltál. De közben nem szükséges minden inkarnációdra emlékezned.
Hívd magadhoz minden lélekrészedet, akik ezt a szenvedést még mindig nem alakították át.
Lélegezz tovább ebben az egyre felgyülemlő fájdalomban.
Most pedig kérd meg az ibolya sugarat, hogy alakítsa át ezt a fájdalmat és képzeld el, ahogy elmerülsz ebben az ibolya fényben, ami most átalakítja ezeket az energiákat.
Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.
Most pedig kérd meg az ezüst sugarat, hogy csatlakozzon be és oldjon fel minden karmikus kötődést, amik az életeid során a párkapcsolataidban létrejöttek.
Vizualizáld, ahogy most gyöngyházfényű hó csatlakozik az ibolya sugárhoz és felold minden asztrális kötést, ami téged más lelkekhez köt…most már csak a tiszta szeretet létezik, ami minden létezőt összekapcsol.
Ha az asztrális kötelékek feloldásával gondjaid támadnának, hívhatod még Michael arkangyalt és kérheted, hogy a makacs kötéseket hasítsa szét kardjával.
Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.
Most pedig kérd meg az arany sugarat, hogy csatlakozzon be és ébresszen fel benned minden isteni tulajdonságot, amikre szükséged van az Egységed és Egész mivoltod felismeréséhez és integrálásához.
Vizualizáld, ahogyan az arany hullámok bekapcsolódnak az ibolya fényhez és a gyöngyházfényű hópelyhekhez.
Lélegezz tovább és figyeld mi történik, majd a számodra megfelelő időpontban térj vissza az Itt és Mostba.
Ismételd ezt a gyakorlatot egy ideig, tudni fogod, mikor jött el az idő, hogy ismét és végérvényesen összeolvadj duál-lelkeddel!

Csatornázta: Shari
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése