2015. július 10., péntek

Mária Magdolna üzenete: Újrarendeződés…


„Kedveseim!
Csodálatos lélek-alkímiai folyamatok zajlanak. Ahogy időről időre tisztul bennetek és körülöttetek az energetikai tér, úgy nyílnak vissza régidők óta elzáródott energiaközpontjaitok (csakráitok). Az energiaközpontok frekvenciáit színekben érzékelitek, minél több színt érzékeltek, annál tisztább és finomabb a fénytestetek.
Az újra felfedezett, újra érzékelt színek gyógyítanak és hangolnak benneteket.
A sok-sok lélekmunka, oldás és gyógyulás, amit évtizedek óta végeztek, karmikus alapon szerveződő családi-hálókat old fel. Ez bizony hosszabb és nehezebb folyamat, mert eredendően a családvédelme, mint energiaminőség, mint érzelem-minta, mint gondolat-minta bennetek él, pulzál. Ám a karmikus oldások természetüknél fogva magukkal hozzák azon kapcsolatok és közösségek feloldódását is, akik a karma kiegyenlítődésének törvényességében, ok-okozati törvényszerűségében fonódtak össze az elmúlt évszázadok és évezredek alatt. Ahogyan gyógyul a fájdalom, feloldódnak a félelem és egyéb feszültség blokkok, úgy lazulnak fel ama kötelékek és szálak, amelyek karma-családokat szőttek a vaskor karmikus örvényének ciklikusságában. Ez nem azt jelenti, hogy aki ebben az életedben a szülőd vagy testvéred, ő innentől kezdve megszűnne jelen életedben apád, anyád, vagy bátyád, húgod (stb.) lenni. A családon belüli karmikus sérülések oldása és gyógyítása érzelmi függetlenségbe helyez. A feloldódás nem a szeretetet szünteti meg, nem, sőt valójában az igaz szeretetre hangol a spirituális lélekgyógyítás.
Azaz szabad, megengedő, elfogadó és megbocsátó szeretetettel tölti fel a kapcsolatokat.
Ahogyan a karmikus vaskori családi-közösségek fellazulnak, úgy rendeződnek vissza az őseredet lélekcsaládok. A lélekcsaládok küldetés, lélekfeladat alapján rendeződnek. Különállónak tűnő spirituális folyamatok érnek egybe jelen időzónában: a lélekcsaládokat ikerlélek-párok alkotják. A lélekcsaládok tagjai nem a vaskori modell alá-fölérendeltség alapján szerveződnek, hanem az aranykori (krisztusi szeretet) mellérendeltség alapon. Ahogyan (például) az arkangyalok is kiegészítik egymást, egymás mellet, összhangban munkálkodnak, úgy működnek együtt a szeretet tisztaságában az őseredet l&eac ute;lekcsaládok tagjai. Eme őseredet lélekcsaládok energetikáját és fénymunkáját a krisztusi (feltétel nélküli) szeretet tölti fel: a kristály tiszta együttműködés, elfogadás és türelem, egymás munkájának megbecsülése, értékelése, elismerése.
Ahogyan az arkangyalok sem rivalizálnak, és ők sem versenyeznek ki a jobb, vagy kinek a szerepe fontosabb, úgy a lélekcsaládok kristály tiszta szívű tagjai sem teszik ezt.
Ezek az átalakulások még éppen zajlanak, és egyre inkább kikristályosodik a lélekcsaládok krisztusi tiszta szívű igazsága.
Ezekre a folyamatokra természeténél fogva hat az ikerlélek-párok egymásra hangolódása. Az ikerláng energia egy rendkívül intenzív tantrikus alkímiai energia, gyógyító energia, amely egy mélylélek szintű transzformáló és átalakító folyamat katalizátora.
Még mindig elvárásokkal és sztereotípiákkal teli a megélése jelenleg az emberek között.
Az ikerlélek minőség nem egy életre szól, hanem az maga az öröklét egyik minősége, természete.
Az út, amely ehhez a földöntúli szerelemhez vezet, még csak most bontakozik ki.
Az út a szív meggyógyítása. Az igaz i kerlélek folyamatnak, - mint tantrikus alkímia erőnek (a lélek meggyógyulása) -, az ősi szerelem beteljesüléséhez szükséges végbemennie a szellemben, a lélekben és az anyagban. Vannak, akik ezt már sejt szinten felismerik és kezdik megérteni, és sokan még most nyitják vissza szívüket a krisztusi (feltétel nélküli) szerelemre!
Ezen folyamatok pedig egybeérnek a csillaggyermekek érkezésével, (már évek óta tartó) jelenlétével a Földön. Az emberiség evolúciós kvantumugrása a megnyílt spirituális tudat. Ám a spirituális tudat nem külső erőbehatásokra, nem külső tényezők hatására nyílik.
Az igaz spirituális tudat belülről bontakozik ki, ezért is egyik szimbóluma a lótuszvirág.
A belső felismerések és megismerések, a belső lélekmunka transzmutációs, sejtszintű átváltozásai hozzák el a spirituális képességek és a spirituális tudás megnyílását.
Az egyénnek az átváltozása szükséges ehhez az alkímiához: a ’Vaskor’ embere az ’Aranykor’ emberévé válik, a fájdalom lenyomatok feloldódnak, az árnyékok fényekké alakulnak. A lélek-alkímia útja a megbocsátás és a szeretet.
Erre tanítanak a csillaggyermekek. A folyamat már elkezdődött évekkel ezelőtt, ám éppen még tart.
Egyre többen fordulnak majd a belső gyermek meggyógyításának irányába…
Ébred a bennetek lévő csillaggyermek-mag, kibontakozik azaz energiaminőség, amely az aranykori életminőségének természete: játékosság, könnyedség, életöröm, életélvezet, a pillanat hullámainak megélése, a kacagás és önfeledtség… mint a gyermekek… az aranykori bőségében…
Az elkövetkezendőkben az ikerlélek tiszta energetikája nyitja a kapukat az érkező új generációnak. Rezgésemelés szükséges a magas rezgésű csillaggyermekek megérkezéséhez, és a rezgésemelés egy belső lélek-gyógyulási folyamat…
Újrarendeződnek az őseredet-lélekcsaládok, mert egy új minőségű jelenlét, az aranykori spirituális tudatosság kibontakozása zajlik…
Szeretlek Benneteket!”
Diktálta: Mária Magdolna
Közvetítette: Kristályfény33

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése