Ugrás a fő tartalomra

Avalon fényei kigyúlnak – 2. rész


Amikor a Római Birodalom összeomlott, kaotikus állapotok uralkodtak Európában és azon területeken, ahol a Római fennhatóság volt jelen évszázadokon át. A káosz erői átrajzolták Európa térképét, harcok dúltak a földekért, új birodalmak, új államok alakultak. Így történt a Brit-szigeten is…
A kelta legenda-kör energiaáramlásában lebeg Avalon, a világok feletti világ, az ősi, szakrális tudás őrzője, védelmezője, Atlantisz, Lemúria és más ősi civilizációk szent és titkos tudásának őrzője. Avalon papnői és papjai (druidák) tartják életben ama ősi misztikumot, mely összeköti az emberiséget a Szent Forrással, a Szellemmel. Avalon lélekvilága ápolja és gondozza az igaz szeretet gyógyító és alkímiai erejét. Avalon papnői és druidái őrzik az ősi fényt, az ősi hitet és reményt…
Ám, az új hatalmaknak nem áll érdekükben, hogy az emberiség emlékezzen arra, hogy honnan ered, honnan jön és hova megy vissza, és hogy az ember milyen csodálatos teremtménye a Mindenség Ősatya-Ősanya Forrásának. Az új hatalmaknak nem a szeretet központúság az érdeke, hanem a félelem. Az új hatalmak félelem központú világot szerveznek, hiszen ők maguk is félelemben élnek, így mások félelem-energiáiból táplálkozhatnak, maradhatnak fenn. Így a sötétség világa, az épülő középkor (sötét középkor) erői és Avalon tiszta szeretet energiái összecsapnak, egymásnak feszü lnek… mint a hideg és meleg, és dörög és villámlik az Ég… és a megrázkódik Föld…
Eltiporják az Istennőt, eltiporják Gaia Földanyát…
A sötét középkor évszázadaiban az ősi tudás elpusztítása a cél, ezért megkezdődik Avalon világának pusztítása, a papnők és papok boszorkányüldözése, kínzása. A boszorkányüldözések célja valójában a minél tovább tartó kínzás, mert a test fájdalmán keresztül megtörhető a lélek. A lélek megtörése a fény eltörését jelenti: Eskük és fogadalmak, megtagadások áramlata indul meg, csak hagy szabadulhasson a kínból, mint szenvedésből a lélek. Inkább bármit megtagad, megalkuszik a lélek, csak legyen már vége a gyötrelemnek. Ez volt a cél: A rezgés lecsökkentése. A szeretet lezuhanása a félelembe és a fájdalomba, az Ősforrás Anya - Atya megtagadása, a lélek önmaga megtagadása…
Mert amelyik kapun elhagyja a lélek a testet, azon a kapun térhet vissza: A sötét középkor inkvizíciója a politikai és vagyonszerzés céljain túl szólt a fénylény-tudat (kristály-tudat) megtöréséről, a fénylény valóság elködösítéséről, hogy „ködbe vesszen” (Marion Zimmer Bradley: Avalon ködbe vész c. könyve) az ősi kristály – szeretet - tudás…
Avalon az a lélekvilág, ahol még együtt vannak a lélekpárok, a nők és férfiak szent szakrális szertartásban élik a test, a lélek és a szellem (szexuális) egyesülését, a kundalini és a tantra energia csodáját. A szerelem csodája (a szex) csatorna az Égi világokhoz…
Jól tudja ezt az inkvizíció is, így elpusztítják a szent szakrális szeretkezés igazságát. Hasítják a női és a férfi kollektív tudatot is. A női tudat hasadásának két szélsősége a Szűz és a Kurtizán, a nő, aki az avatott papnő, vagy megtagadásba kerül, vagy mocskossá válik, mindkettő gyökerében a bűntudattal. Ami egykoron szent és istennői csoda volt, azaz a női test, az a sötét középkor üldözésében bűnössé és ördögivé válik. A kollektív női tudat skizofrén tudatállapota jön létre…
Hasonlóképpen a férfi kollektív tudatban: ami egykoron természetes férfierő volt, miszerint a férfi vágyta a nőt, eme csodálatos vágy bűnné és szennyé változik. Egykoron istennőként tisztelte a férfi a nőt, és istenként tisztelte a nő a férfit. A férfi ébresztette a kundalini energiát, emelte a nőt, és a nő a Szent Kelyhén át, a Méhén át, hazavitte a férfit a Mennyországba. Hazatértek mindketten, mert a Szakrális Tantra energiájában a szerelmeskedés csodájában a nő imádta az ő istenét, és a férfi imádta az ő istennőjét, kristály tudatállapotot és kristály szeretet á llapotot teremtve…
Eme magas szeretet rezgésen az ember teremtett és gyógyított, lélekpár (isten és istennő) szerelem energiában.
Ám, a szerelmeskedés bemocskolásával sérült a lélekpár energia is, lélekpárok ezrei és milliói szakadtak el egymástól… E szakadás tudatállapot csökkenést eredményezett, egyre inkább távolodott az emberiség az ősi Forrástól…
Azonban a Mindenség alaptörvénye az egyensúly, és nem létezik azaz erő, ami ezt megszüntethetné, így mindig van egy szélsőséges pont, ahol a folyamatok megfordulnak. A sötétség évszázadai után Fényküldöttek érkeznek a Terrára, hogy fényt gyújtsanak a sötétségben. Feltalálók és felfedezők, tudósok, Felemelkedett Fénymesterek inkarnálódnak emberi testbe, hogy az emberiségnek elhozzák a remény, a hit, a szeretet fényét és lángját, tüzét… (A legenda szerint Michael Arkangyal ajándékozza az emberiségnek a tudás tüzét, és Michael Arkangyal felelős a karma örv&eac ute;nyből való felülemelkedésért…)
Majd megérkezik azaz alkimista Fénymester, aki több száz évig tartózkodik a Földön emberi testben, küldetésében kapcsolódik az akkori társadalmat irányító hatalmakkal, és a mentális térben végzi alkímiai fénymunkáját. Eszméket és filozófiákat horgonyoz le, szabadság harcokat és forradalmakat indít a szabadság, egyenlőség, testvériség nevében. Saint-Germain Fénymester államról államra jár, transzformál, átalakít, alkímiáz…
Elérkezünk száz évek alatt a jelenünkbe, felülemelkedve a sötétségen, életek óta gyógyítva a lélek önmagát… és egyre közelebb kerülnek ismét egymáshoz az őseredet lélekpárok…
Avalon energiái jelen vannak, Avalon körül oszlik a köd… Avalon lélekpárjai egymásra találnak… Szent szellemben, lélekben és testben egyesülnek…
Michael Arkangyal és Saint-Germain Fénymester közvetítésében írta: Kristályfény33


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Húzz egy kártyát

Ősi orvoslás: Csak nyomd meg a gombot és vége a fájdalomnak!

Yin Shun Jyutsu egy japán orvos, aki szerint az egyes ujjainkon lévő “gombok” megnyomásával elfelejthetjük a fájdalmakat, a lelki akadályokat és az álmatlanságot, valamint sok más dolgot.
Hüvelykujj
Ha ezt az ujjat masszírozzuk és megnyomjuk, a gyomor problémáktól, a hasi rosszullétektől, a szorongástól, a depressziótól és a fájdalmaktól is megszabadulhatunk.
Mutatóujj
Ha a húgyhólyaggal vagy a vesével vannak problémáink, akkor nyomjuk meg a mutatóujjunkat. Ez segít megszabadulni a görcsöktől, az emésztési gondoktól, a hátfájástól és a fáradtság is kiküszöbölhető vele.
Középső ujj
Ha az idegrendszereddel vagy a májaddal van gond, akkor pár másodpercen át nyomd jó erősen a középső ujjad. Ez a technika segíti még a szív- és érrendszeri betegségeket, megszabadít a stressztől, a menstruációs fájdalmaktól, a látási problémáktól és megszünteti a fejfájást is.
Gyűrűsujj
Az emésztőrendszerünket és a tüdőnket gyógyíthatjuk ennek az ujjnak a megnyomásával.
Kisujj
Ezen az ujjon lévő “gomb” megnyomásával v…

Sarlós Boldogasszony napja július 2.

Kedveseim!

Sarlós Boldogasszony napjával nagy változások következtek be a
természetben és az életünkben is. Égi Édesanyánk sarlója elvágja a régi
szálakat, kapcsolatokat, hogy újak jöhessenek életünkbe. Egy lehetőség
életünk megújítására az Ő segítségével és jóváhagyásával.
Ismerjétek meg e napnak a dolgait és Boldogasszony erejével kezdjetek
életetek megújításához az újító erők segítségével.
Fohászkodjatok az Égi Anyához. Minél többen fordulunk oda, kérésünk
annál foganatosabb.


Áldás havának 2. napja,
Sarlós Boldogasszony ünnepe


Boldogasszonyunk e napjának az elnevezése utal a régi sarlós aratásra, amikor a nők még sarlóval arattak. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a Holdsarló (a Hold a nőiesség). A hagyomány szerint a férfi aratott, az asszony pedig a nyomában járva sarlójával felnyalábolta a levágott gabonát, és kötözte a kévét. 

Kalotaszegen a férfi halott fejfájára ekevasat, az asszonyokéra orsót vagy sarlót festettek. A sarló megszentelt, mind fizikai síkon, mind szellemi síkon érte…