2013. február 2., szombat

KESHE – Világbéke egyezmény 2013-03-21


KESHE – Világbéke egyezmény 2013-03-21

KesheFoundationA Keshe Alapítvány fontos közleménye
Kategória: Bevezetés
A világbéke egyezmény aláírása és a világbéke konferencia
A Keshe Alapítvány tett egy ígéretet, hogy a mai nap folyamán egy kérelmet és információt fog közzé tenni a fórumán a következő lépéséről a technológiáinak kiadásáról, amik békét és egyenlőséget hoznának az emberiségnek.
Az alábbi linkeken található négy PDF dokumentum fontos; egyénileg és együtt, egy írásként is lehet őket értelmezni.
A világbéke konferencia meghívólevelében nem tettünk javaslatot a helyszínre, mivel úgy gondoltuk, hogy az emberiség választása a legmegfelelőbb.
Ezt e békekonferenciát tarthatjuk Teheránban, az ENSZ New York-i irodáiban, Pekingben, Moszkvában vagy bármely más olyan helyszínen a Földön, ami mindenki számára elfogadható.
Nem a helyszín a fontos, hanem az hogy elérjük a világbékét az emberiség számára.
 2013.01.21-ét választottuk ezen fontos dokumentumok kiadására; így az emberiségnek 60 napja van felkészülni arra, amit ősapáik évezredeken keresztül nem tudtak elérni, hogy írásban is elfogadja egyénileg és kollektívan az igazi békét.
Az emberi fajnak most már kezében van a technológia amivel kiharcolhatja a világbékét, és az emberben meg is van a kollektív elhatározás, hogy ezt véghezvigye.
Annak érdekében, hogy elérje a világbékét és hogy végigkísérje a folyamatot, a Keshe Alapítvány áthelyezi központját egy új helyszínre a jelenlegi belgiumi börtönéből, ahova az elmúlt kilenc évben a nemzetközi politikai nyomás kényszerítette.
Az Alapítvány hamarosan bejelenti hol lesz az új otthona, ahonnan biztonságban le tudjuk vezényelni ezt az egyezményt.
Ily módon megszűnik minden politikai- és sajtókorlátozás ami a Keshe Alapítványt sújtja. Együtt fogunk működni a világ minden polgárával, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a világbéke konferencia napja megvalósulhasson.
Légyszíves működjetek együtt az Alapítvánnyal, legyen a mai nap egy új fejezet kezdete az emberiségnek, amikor elérjük azt a célunkat, hogy minden ember ezen a bolygón írásos beleegyezését adhatja a világbéke egyezményhez, amibe beleadja tetteit, szívét, lelkét és szavait.
Az Alapítvány felkér titeket, mint a világ polgárait, hogy csináljátok azt amit az utóbbi tizenkét hónapban csináltatok, és hogy egyénileg váljatok A BÉKE HÍRNÖKEIVÉ az otthonotok, városotok, és az emberiség érdekében. Vigyétek ennek a négy levélnek az üzenetét a világ minden vezetőjéhez, világi nagykövetéhez, polgármesteréhez, vallási vezetőjéhez, a szomszédodhoz, fivéreidhez és nővéreidhez.
Tegyétek ki ezt a négy levelet mindenhova, legyen az az internet, média, közösségi oldalak, otthon, munkahely, paloták, parlamentek. Biztassátok kormányotokat, közösségi vezetőiteket és az egyéneket, hogy írják alá az egyezményt és hogy vegyenek részt a békekonferenciákon amiket ti és nemzetetek rendez.
Kérlek ezzel az üzenettel is bátorítsátok kormányotokat, mint ahogy az űrhajótechnológiát tartalmazó pendrive-ok elfogadása esetében is tettétek.
Köszönöm támogatásotokat és remélem rövid időn belül együtt elérjük azt ami az idők kezdete óta eddig mindig kudarcot vallott.
Ideje új fejezetet nyitni az ember életében a Földön, amikor a béke és az emberiség szolgálata válik minden ember figyelmének középpontjává, nem pedig napjaink hamis, anyagias élete, ami olyan sok nyomorúságot okozott az embernek amióta csak ezen a bolygón létezik.
El sem tudom képzelni, hogy egy igaz ember vagy világi vezető ne lenne hajlandó aláírni ezt az egyezményt, és hogy ne cselekedne az egyezmény szerint amit népe, hite és önmaga számára aláírt.

A világbéke egyezmény aláírása
és
Világbéke konferencia
Isten Dicsőségének Nevében
(IDN)
Az idők kezdete óta az ember vágya az volt, hogy legyen bőven tápláléka és menedéke, hogy létrehozzon egy nyugodt környezetet, ahol békében élhet, és eközben kialakíthatja kultúráját, bővítheti ismereteit környezetéről, az univerzumról és a teremtésről.
Mára az ember intelligenciája elért egy új szintet, ahol már megérti az univerzum igazi tudását olyan mágneses és gravitációs rendszerek és technológiák kifejlesztésével, amikkel reprodukálhatja és irányíthatja az anyagot és a környezetet ugyanolyan módon, ahogy az univerzumban is történik. Ezek a rendszerek elláthatják étellel, menedékkel, és kifogyhatatlan energiával bárhol az univerzumban, most először lehetőséget biztosítva, hogy utazhasson szerte az univerzumban egy olyan környezetben, amit a saját bolygóján és mindennapi életében is megszokott.
Ezeknek a rendszereknek a használatával az ember képes lesz percek alatt átszelni a bolygót. Ezzel fölöslegesség válnak a határok a Földön, amit az ember saját maga állított fel önmagának az évszázadok során. A határok már csak a múltban fognak létezni ahogy elavulnak és elvesztik jelentőségüket.
Most, hogy az ember arra készül, hogy úgy utazzon az űrben mint a bolygóján, és ahogy felkészül hogy csatlakozzon az univerzális közösséghez és hogy az univerzum távoli szegleteibe vándoroljon ahogy Isten más teremtményei is teszik, először saját otthonában kell békét találnia.
Hogy az ember elérje ezt a végső célját, és hogy békére leljen saját bolygóján, a bolygó polgárai, nemzetei, gyülekezetei és vallásai közötti teljes egyetértésre van szükség. Egy emberként kell cselekedni, mert sosem fogunk sikerrel járni, ha csak apránként törekszünk a békére.
Hogy elérjük a világbékét, felkérjük a világ minden vezetőjét, hogy az idei év folyamán gyűljenek össze egy helyszínen, hogy részt vegyenek egy világbéke konferencián és hogy megkössenek egy világbéke egyezményt azáltal, hogy írásban elfogadják az egész világra kiterjedő békét.
Az világbéke egyezménynek egyetlen mondata van, amit a nemzetek és vallások vezetőinek alá kell írniuk és amire minden nemzetnek világszerte meg kell esküdnie ugyanazon a napon. A mondat egyszerű és így szól:
„Mi/Én mint a Föld polgára(i) ettől a pillanattól fogva beleegyezünk / beleegyezem, hogy leteszünk / leteszek minden agresszióra vagy háborúra használatos eszközt, sosem fogunk / fogok arra gondolni, hogy háborút szítunk / szítok vagy hogy részt veszünk / veszek háborúban, vagy hogy hadieszközöket fejlesszünk / fejlesszek ki ezen a bolygón vagy az űrben, és erre egyetértésben (értelemszerűen törlendő) nemzetünkkel / nemzetemmel, megyénkkel / megyémmel, tanácsunkkal / tanácsommal, vallásunkkal / vallásommal, városunkkal / városommal, községünkkel / községemmel, testünkkel / testemmel, lelkünkkel / lelkemmel esküszünk / esküszöm.”
Ezzel a levéllel felkérjük a Föld vezetőit, hogy gyűljenek össze egy kijelölt helyen és időben, és ne csak mint országok, hanem mint régiók képviselőiként, hogy aláírják ezt az egyezményt a Föld azon részének érdekében, ami hozzájuk tartozik.
Ettől a ponttól fogva a nemzetiségek megszűnnek létezni, és az emberiség mint egy faj és nemzet válik a Föld igazi polgáraivá.
A bolygó polgáraiként kijelöljük 2013. Március 21-e déli 12 óráját a világbéke aláírásának időpontjaként vezetőink számára. Ez a nap a tavasz első napja az északi féltekén, és egy jó nap arra, hogy a bolygón tiszta lappal indulhassunk békében és nyugalomban.
A világbéke egyezmény aláírásának és beiktatásának helyszíne az a föld lesz, amelyet minden nemzet és egyén elfogadhat, legyen az palota, parlament, hitgyülekezeti ház, vagy otthon.
Miután 2013. március 21-én a világ vezetői aláírták a világbéke egyezményt, 2013. április 21-én (annak a 2012. április 21-én tartott első nemzetközi követségi békekonferenciának az évfordulója, ami lehetővé tette a jelenlegi eseményt) meghívjuk a világ összes polgárát, hogy szerte a világon ugyanabban az időben egyénileg esküdjenek meg ugyanarra a békeegyezményre, amire a vezetőik is felesküdtek egy hónappal korábban.
A mai naptól fogva az ember nem fog többé semmilyen hadieszközt gyártani, agresszív tervet szőni más országok ellen, vagy másik ember halálát okozni.
Mától fogva az emberi faj leteszi a fegyvert, ami olyan sok nyomorúságot okozott évezredeken át. Minden ember egy célért fog dolgozni: hogy az emberiség többi része is élvezhesse a béke gyümölcsét.
Hogy megünnepeljük a világbéke egyezmény aláírását, meghívunk titeket, a világ vezetőit és polgáraitokat saját földetekre és otthonotokba.
Felkérjük a világ polgárait, hogy tegyétek azt, amit az utóbbi tizenkét hónapban is csináltatok, bátorítsátok kormányotokat, hogy vegyenek részt a követségi konferenciákon és hogy fogadják el az űrhajótechnológiát tartalmazó pendrive-ot.
Arra kérünk titeket, hogy ugyanazt tegyétek meg újra, küldjetek felszólításként egy másolatot a békeegyezményről a világ vezetőinek, egyénileg az embereknek, és minden követségre szerte a világon. Tegyétek ki ezt a levelet a békeegyezmény mondatával és a meghívással minden faliújságra, fórumra, weboldalra, minden elnöki és királyi palotában a falra szerte a világban, hogy ez a nap a békeegyezmény napja lehessen, és hogy vezetőitek arra legyenek késztetve, hogy részt vegyenek és aláírják a békeegyezményt, és hogy támogatásotokkal figyelemmel kísérhessék annak kimenetelét.
Cserébe a Keshe Alapítvány ezen az egy adott napon egyszerre ingyen közzéteszi az egész emberiség számára minden technológiáját, beleértve a terveket és a már működő egységeket amiket az űrben, energiaiparban, egészségügyben és az élelmiszeriparban lehet felhasználni. Ezzel garantáljuk minden nemzetnek és embernek ezen a bolygón, hogy egyenlően megosztjuk a tudományt, vagyont, egészségügyet, élelmet, energiát, és az űr szabadságát.
Köszönjük támogatásotokat, mostantól a világbéke a ti kezetekben van, nem pedig a vezetőkében.
Szerető üdvözlettel: 
Mehran Tavakoli Keshe
Világpolgár és a Keshe Alapítvány alapítója
VILÁGBÉKE EGYEZMÉNY
 „Mi/Én mint a Föld polgára(i) ettől a pillanattól fogva beleegyezünk / beleegyezem, hogy leteszünk / leteszek minden agresszióra vagy háborúra használatos eszközt, sosem fogunk / fogok arra gondolni, hogy háborút szítunk / szítok vagy hogy részt veszünk / veszek háborúban, vagy hogy hadieszközöket fejlesszünk / fejlesszek ki ezen a bolygón vagy az űrben, és erre egyetértésben (értelemszerűen törlendő) nemzetünkkel / nemzetemmel, megyénkkel / megyémmel, tanácsunkkal / tanácsommal, vallásunkkal / vallásommal, városunkkal / városommal, községünkkel / községemmel, testünkkel / testemmel, lelkünkkel / lelkemmel esküszünk / esküszöm.”
Név …………………………………………………………………..
Aláírás ………………………………………………………………
Dátum ……………………………………………………………….
Pozíció ………………………………………………………………
…………………………………………………………………Város, megye, tanács, vallás, város, község, személy nevében
 Tanu
Név …………………………………………………………………..
Aláírás ………………………………………………………………
Dátum ………………………………………………………………. 
Pozíció ………………………………………………………………
Miután aláírta ezt az egyezményt, tegye ki büszkén ezt a tanúsítványt bárhol, ahol úgy gondolja, fontos hogy mindenki lássa és tudja, hogy milyen meggyőződéssel van embertársai, az emberiség, és a teremtő más szépségeivel szemben.
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Üdvözlettel:
Halász Vince.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése