2018. július 8., vasárnap

Kuthumi

Kuthumi: Az igazság olyasmi, ami gyakran az egyének vitájához vezet, különböző fajta konfliktusokhoz, tudatosan és tudat alatt, az egyénen belül és az egyének között is. Ennek az az oka, hogy az egyének nem biztosak a saját igazságukban. A negatív, alsó, rettegő egó mindenre reagál, amiről úgy érzékeli, hogy fenyegetést jelent arra, amit igazságként fog fel, vagy ami inkább közelebb áll ahhoz az igazsághoz, ami a komfortzónáját jelenti. Most fontos lecke az énen belüli béke mesteri elsajátítása. Ezalatt azt értem, hogy magabiztos vagy az énedben legbelül az igazságoddal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy teljesen át kell ölelned mindent, ami vagy, és mindent, ami nem vagy, és ezekkel békés viszonyban kell lenned a most pillanatában.
Megszentelt lenyomatodnak egyedi rezgése van.
Ez a rezgés képes áthatolni a tudatosság számos szintjén.
Képes feloldani még a legsűrűbb rezgésű energiát is, mivel áthatol a benned lévő tagadás falain. Lenyomatod egyedi, akárcsak a fizikai valóságban használt aláírásod. Nagyon kevés embernek hasonlít egymáshoz az aláírása. Még ha valaki csalással meg is próbálja meghamisítani az aláírásodat, nem tud pontosan úgy aláírni, mint te, pontosan ez érvényes lelked megszentelt lenyomatásra is. Hogy békében meglehess ezzel a megszentelt rezgéssel, meg kell nyitnod szívcsakrádat a hitelesség azon dimenzióinak, melyek megtestesítik benned az igazság összes darabját.
Az igazság tárháza vagy, mindegyik igazság az én egyik speciális területéhez kapcsolódik, és az életed egy-egy területéhez. Az énben lévő makrokozmosz, ami a rajtad kívül létező mikrokozmoszban tükröződik, ez a mikrokozmosz, amit fizikai életnek neveztek, a fizikai valóságotok, ahogyan a fizikai szemetekkel látjátok. Minden, ami nem látható, a makrokozmosz része, annak a világnak a része, aminek nem vagytok tudatában, és amivel tudatosan dolgoztok, ám ez új valóságotok nagy részét képezi majd.
Az Új Föld újra lerakott rácsai mind biztonságban a helyükön vannak lényed belsejében, megszentelt lenyomatod magába szívta ezt a frekvenciát és készen állsz az utazás következő szakaszára. Ezen a ponton el kell mondanom, hogy az utazás ezen szakasza, az önátadás, és az elengedés utáni vágy felgyorsult folyamatát eredményezi, és egy mély, égető vágyat az egyszerűség iránt.
Az egyszerűség táplálék a lélek számára. Az egó túlbonyolít, a lélek leegyszerűsít. Nem tudtok majd elmenekülni azon részetek elől, amelyik az egyszerűséget keresi, mert ebben rejlik az egyensúly, ebben találod meg a lélek megoldásait az életedre. Mikor a negatív egó elakad a fizikai élet drámájában, elárasztja a zaklatottság, úgyszólván egy kalap kakivá válik az egész. Azért mondom ezt, mert a kollektív tudatosságotok teli van mérgező szeméttel.
A csoport-tudatosság annak csapdájában tart, amiről elhitették veled, hogy az a valóság, amiről elhitették veled, hogy normális, elfogadható, és az élet megszokott útja. Nagyon kevés ember él most a bolygótokon a többi hatmilliárddal összehasonlítva, aki hiteles életet él, és aki igazán megtapasztalja az élet gyönyörét.
Lépjetek ki a küzdelemből, és lépjetek be boldogságba.
Ezzel az utazással együtt jár azon identitások lerombolása, amik nem testesítik meg megszentelt lenyomatotok hitelességét.
Egy bizonyos fokig ez az az időszak, amire a tarot nagy arkánuma úgy utal, a Torony időszaka. Talán megértitek, ha ismeritek a bibliai Bábel tornyának történetét. Mivel minden lehullik, a káprázat, és minden, amihez az alsóbb egó kapcsolja magát, hogy életben tartsa komfortzónáját. Ledől majd, akár a Torony. Ez azonban újabb lehetőség arra, hogy megtapasztaljátok azt, amit majd érezni fogtok, néhányat a felszabadulás legnagyszerűbb élményei közül. Ezt azért mondom, mert nem csak a szabadságot tapasztaljátok meg, ami ezzel együtt jár, hanem nem lesztek többé a csoport-tudatosság foglyai sem. Képesek lesztek látni, tudatosan látni és beismerni, hogy milyen gyöngítő hatása van a kollektív tudatosságnak. A leválás és a csoport-tudatosságtól való távolodás gyors folyamatát tapasztaljátok majd. Ez néhányotok számára bizonyos emberektől, helyektől, és élményektől való fizikai eltávolodás folyamatát jelenti a fizikai valóságotokban. Ne állítsátok le ezt a folyamatot! Ha leállítjátok a személyektől, helyektől, tapasztalatoktól való eltávolodás folyamatát csak azért, mert ez a személy éppenséggel talán az egyik családtagotok, vagy a házastársatok, vagy éppenséggel olyan állásról van szó, amiből kifizetitek az összes számlátokat, akkor ezzel annyit tesztek, hogy azt mondjátok magatoknak: „A boldogtalanságom, a szenvedésem sokkal fontosabb a szabadságomnál. Én a szenvedést választom. Úgy döntöttem nem bízom hiteles ösvényem megszentelt lenyomatában, abban, hogy elvezet engem mindenhez, ami minden egyes szükségletem kielégítéséhez szükséges, békésen és harmonikusan”.
Elmondjam, miért állítja le oly sok ember a folyamatot mielőtt még bármi látható eredménye lenne? Mert a szabadsághoz vezető út gyakran olyan dolgokat kér tőletek, amelyeket nem vagytok hajlandóak feláldozni. Az igazi szabadsághoz vezető utat azért érzékelik sokan közületek nagyon nehéznek, mert saját autentikus énetek – nem Isten, nem a felemelkedett mesterek, nem valamilyen istennő vagy angyal, vagy más lény – hanem a saját autentikus énetek kér arra benneteket, hogy tegyetek meg bármit, és engedjetek el bármit, azt, ami nincs összhangban legtisztább és legfelsőbb isteni tervetekkel. Csak egyetlen lény van, aki valaha is erre kérhet benneteket, ez pedig a lelketek. Amikor valami történik az életetekben, valami drasztikus, betegség, baleset, haláleset, vagy életetek egyik részének hirtelen lezárulása, akkor ez nem Isten büntetése valamiért. Mindössze arról van szó, hogy a lélek határt szab, megtesz mindent, ami hatalmában áll, hogy felkeltse a figyelmeteket.
Minden veletek kezdődik és végződik. Minden, ami létrejött az életedben, minden, amit naponta tapasztalsz - és hadd mondjam el, hogy igazából napi szintű élményeid 85 %-át az teremti meg, ami a tudatos és tudatalatti elmédben zajlik – mindezt te teremtetted. A maradék 15% az, ami talán előre elrendelt, ha nevezhetjük ezt sorsnak vagy végzetnek.
A lelkek azért inkarnálódnak a földi síkra, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell kiszabadulni, hogyan kell a földi élet mesterévé válni, hogyan kell mesteri szinten uralni a fizikai életet, hogy mester alkimistává válhassanak. Egyetlen lélek sem hagyja el a földi inkarnációk ciklusát, amíg mester alkimistaként fel nem emelkedik. Ez alatt azt értem, hogy olyan ösvényen vagytok, olyan utazáson, vagy nevezzétek, ahogy akarjátok, amit ti teremtetek meg úgy, hogy felfedje számotokra, hogy mi létezik a belső makrokozmoszban, és hogyan változtathatja meg ez a mikrokozmoszt. Azért választottátok a földi tapasztalatot, hogy mester „manipulátoraivá” váljatok az anyagi világ energiájának, és hogy leváljatok a negatív csoport-tudatosságról. Egy bizonyos mértékig tehát az élet a Földön, a harmadik dimenzióban, a harmadik dimenzió alacsonyabb rezgéseiben olyan játék, amiben szenvedés, szegénység, szűkösség, bizonytalanság van, és a feltételhez kötött szeretet összes profán vonása, amit csak megtapasztaltatok. De ti nem vagytok ehhez a valósághoz kötve. Egyetlen lélek sincs ehhez a valósághoz kötve, és nem is lesz. Ez csupán egy szakasz, amin átkeltek egy másik valóságba.
Életetek körülményeire ne az áldozat szemszögéből tekintsetek. Ne olyan egyén szemszögéből, akit spirituális fénymunkásnak gondolnak, vagy egy rendkívül intelligens zseninek, vagy bármi másnak, amivel az egó örömmel címkézi fel magát. Az igazi én szemszögéből kezdtek az életre tekinteni, ahol szent lenyomatotok minden körülöttetek lévő dolgon áthatol. Amit láttok az nem más, mint saját fényetek, ami visszatükröződik rátok, és fényetek potenciálját másokban, amint visszanéz rátok. Ezért aztán találkozhattok bárkivel vagy bármivel, amit negatívnak gondolnátok, ti mégis felismeritek majd a fényt bennük, amit ti tükröztök vissza számukra, ami képessé tesz benneteket arra, hogy az illető személyhez vagy szituációhoz feltételek nélkül, és ítélkezés nélkül álljatok hozzá. Tudjátok-e mit eredményez ez? Teljesen felszabadít benneteket, mert többé nem lesz rátok hatással a drámájuk, a negativitásuk. A sűrűségük többé nem lesz képes beszivárogni az energia mezőtökbe, mert megszentelt lenyomatotok olyan erőteljes frekvencián vibrál majd, hogy azon senki nem hatol át.
Autentikus énetek az a részetek, ami ismeri az igazságotokat, az a részetek, amit megszentelt lenyomatotok szentsége ösztönöz. Ez az a részetek, aki tudja, hogy kik vagytok az esszenciátokban, az alsó egó mozgató erőin túl. Hiteles énetek felfedi számotokra, hogy pontosan mi lappang az én mélységében, amitől annyira rettegtek, azokat a részeiteket, amik fölött szemet hunytok, amikre rá sem akartok hederíteni, mert ezek a részeitek autentikus énetek részei. Árnyékotok hordozza legnagyszerűbb kincseitek jó részét. Minden alkalommal, mikor egy aspektusodat megtagadtad, vagy mások megtagadták, ez az aspektus átkerült az árnyék-énbe. Sötétnek, elfogadhatatlannak, rossznak, szégyenletesnek és még nevezzétek bárhogy, tekintettétek ezeket. Mindazonáltal, minden egyes ilyen aspektusotok, amit az árnyék karjaiba löktetek, a legnagyobb erősségetek, ezek az autentikus minőségeitek. Ahhoz, hogy hiteles énetekkel eggyé válhassatok, be kell oda lépnetek, és vissza kell követelnetek ezeket a részeiteket, újra össze kell barátkoznotok önmagatokkal.
Minden megtagadott részed legnagyszerűbb erőidet képviseli, ezek a legnagyszerűbb adottságaid. Azért, hogy tökéletesen szabad lehess, muszáj, abszolút muszáj, hogy ismét megbarátkozz ezekkel.
Gondolj azokra az alkalmakra, mikor megalkudtál az igazságoddal, mikor visszavonultál egy szituációban, mert belső gyermeked a védelmedre szorult, amikor ki kellett állnod érte. Gondolj olyan alkalmakra, mikor nem álltál ki magadért. Azért történt mindez, mert féltetek a saját erőtöktől. Attól a hatalomtól, amit az árnyékotok testesít meg. Az erőtől, amiről tévesen elhitették veletek, hogy rossz, ronda, és képtelenség szeretni, és ami nem illett bele a társadalmi szabályok és elvárások kereteibe, azon részeidtől, amik megrázták a csoport-tudatosság ketrecét.
Többé nem nyelitek le az igazságotokat, azért, hogy fenntartsátok a békét és a nyugalmat. Ez hiteles beavatottként tett utazásotok legkimerítőbb része, mert kinyilvánítjátok az igazságotokat.
Így kitör a káosz, és ti hátraléptek, és megvizsgáljátok, ahogy mindenki más hiteles énje kihívás elé állítja az ő másik énjét, hogy az lépjen ki a tagadás illúzió keltette világának komfort zónájából. Így lehetőséget teremtesz mindenki számára, hogy kilépjen a csoport-tudatosságból, hogy úgymond kilépjen a nyájból, és csatlakozzon az oroszlánok büszkeségéhez, azokhoz, akik félelem nélkül bömbölik az igazságukat. Csupán az alsó egó kapcsolja magát a félelemhez. A hiteles én félelem nélküli, mert a hiteles én teljességgel biztos a maga erejében, ezért pontosan tudja, mit kell tennie, mikor kell tennie, és hogyan kell tennie, találja magát bármilyen helyzetben is.
Sok ember szívcsakrája bezárult. A legtöbb esetben csupán fájdalmat és szenvedést érez. Ez egy emlékeztető, hogy az életutad lehet örömteli, nem csak küzdelmes, szenvedéssel teli. Az előttetek álló úton lesz némi érzékelhető fájdalom, némi érzékelhető küzdelem, de ti mindössze annyit tapasztaltok majd, hogy áttöritek a csoport-tudatosság membránját és bejuttok autentikus észlelésetek világába. Abba a részetekbe, ami ismeri az igazságot, és amely maga is igaz. Ez a fájdalom és szenvedés valójában egy mentális folyamat, és nem annak hű visszatükröződése, ami a makrokozmoszon belül létezik.
Mentálisan inkarnációtok eddigi egyik legnagyobb eltolódásán mentek keresztül. Most jött el az ideje, mikor megváltoztatjátok az összes elmeszüleményeteket. Átalakítjátok ezeket igazságotok új sablonjaivá, beintegrálva ezeket istenségetek ősmintázatába, így ez lesz valóságotok ősmintázata, az életeteké, amit úgy terveztek meg, hogy teljesen hiteles fénylényként élhessetek benne.
Ez az utazásotok egy olyan világba, ahol az isten vagy istennő szemén keresztül láttok, ahol megfigyelitek a játszmát, de nem húz be többé annak pusztító dinamikája.
Én, Kuthumi veled leszek az utad minden lépésénél, vezetlek és szeretlek téged, légy mindig egy a békével.
Kuthumi vagyok, a szeretet és bölcsesség aranysugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.
Adonai
Kuthumi: 21: 1, Utazás az isteni megszentelt lenyomatba
Michelle Eloff közvetítése által

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése