2012. július 4., szerda

A Fényvallást követve
A Fényvallást követveKedves Olvasók!


Kérem engedjék meg, hogy Jézus Urunk tavalyi üzenete előtt aminek most van a legnagyobb aktualitása
saját rövid gondolatmenetemet adjam át Önöknek.
Amikor a Fényről beszélünk, akkor Istenről beszélünk, mert Isten Maga a Fény. E Fény nélkül nem élnénk, nem ébredne szívünkben szeretet. Nagyon fontos a mostani időszakban, hogy megőrizzük a Fényünket. Pozitív gondolatokkal, megerősítésekkel, Istenbe vetett hittel és bizodalommal tartsuk meg Fényünket, és sugározzuk szét a világba. 
Adjunk belőle mindenkinek, de ne csak annak akit szeretünk. 
A legnagyobb szüksége annak van a Fényre, akinek a szíve, a lelke elsötétült és ezért nem látja meg a Fényt sem magában, se másban. Ha egy ilyen embertől elfordulunk, még nagyobb sötétséget ébresztünk benne, mert elvettük tőle azt a lehetőséget, hogy meglássa magában a Fényt, és megtalálja azt az utat ami a Fényre vezeti őt. 
Ha szívünket, lelkünket, tudatunkat egy magasabb síkra emeljük, akkor már az Krisztusi Szeretet áramlik át rajtunk, és tükröződik a világba. 
A SZERETET a legmagasabb Isteni Minőség,- ereje által korlátokat tud ledönteni, s szíveket tud megvilágosítani és felemelni Isten Országába. Árasszuk hát a Fényt szét a 
Kárpát -Hazában, a Fényvallást követve.
Áldás!


 Feketéné Lendvai Katalin


Az ÚJ VILÁGREND vallását ÉN állítom fel KRISZTUS


A pusztába kiáltott szavam hatása most érik be Nemzetetekben. 
Mélyebb felismerésre, gondolkodásra késztetve benneteket. 
ŐSEINK, VÉREINK Szelleme tisztulni kíván és áthelyezni magát a jelenbe. Új szakasz kezdődik az életetekbe, amely Új Világrendhez vezet. 
Az ÚJ VILÁG RENDJE már csak az IGAZSÁGRA épülhet!
Többször említettem, hogy múltatok, Őseitek krónikája tisztulni kíván. 
S a tisztulás, az igazság által hozza el a SZABADSÁGOT néktek.
A Kegyelem Erői megnyitják a szíveteket és megtisztítják a lelketeket.Lelked legmélyebb rétegeibe hatolnak be, ahol elérkeznek a KRISZTUSI- MAGHOZ. A KRISZTUSI MAG a KRISTÁLY- TUDATOSSÁGOT hordozza magában. Itt, ebben a MAGban megtalálsz mindent, Lelked Fénye tisztán és érintetlenül lobog. Ebben a Szent Tűzben, ebben a Szent Lángban, lobogásban, EGGYÉ válsz Velem, KI az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT képviselem. Kérlek hát benneteket, merüljetek el MAGOTOKBA, keltsétek életre a szívetekben lévő Lángot és EGYESÜLJETEK Velem! 
Most nem kell mást tennetek, csak a szívetekben lévő Istenire figyelnetek!
Mérlegeljetek,- Kit és hogyan fogadtok el, de szívetekben az EGYSÉGRE törekedjetek! 
A régi és a mostani REND vallása megtisztul, összeforr, és létrehozz egy Új Világrendet,- amelyben IGÉIM, pusztába kiáltott SZAVAIM igaz valóságot nyernek. 
Az ÚJ VILÁGREND vallását ÉN állítom fel KRISZTUS, amelyben az ÖRÖK EGYSÉGET, az IGAZSÁGOT hirdetem.
A régi kinyilatkoztatások megtisztulva lépnek át a jelenbe, hirdetve a BÉKÉT, a megbékélést, az IGAZ TANOK terjesztését. 
Az ocsú a búzától most jobban szétválik mint valaha,- ezért megmérlek bennetek, beragyoglak az IGAZSÁG Fényével, s innentől fogva te döntőd el mely lészen részed, s mit képviselsz. 
ISTENI IGAZSÁGOM felhangzik a VILÁGBAN, az IGAZAK Követőimé válnak. 
Az ocsú már nem keveredik a búzával, egyre inkább szétválik.
FÉNYEM és ISTENI IGAZSÁGOM által tudod meglátni hol a helyed a Világban. ÉN benned élek s együtt lépek veled, a szívedben mindig megtalálsz Engem. 
Egy út van, a BÉKE és a SZERETET útja!Isten áldjon bennetek! 
Belső HANG által lejegyeztem, 2011. Újkenyér Napjának 21.-ik napján.
ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin  MÁRIA Fényországa 2012, Nagyboldogasszony Napja
mariafenyorszaga.gportal.hu/gindex.phpFényvallás – I RovásA Teremtő Öregösten megjelenése mint tiszta Fény. Őseink a Nappal azonosították, kitől minden élet függ. 
Fényével a Nap megtermékenyíti Földünket. Annank minden létező egyedének szüksége van a Fényre, mert anélkül élete elpusztulna.
Alap elem tehát a Fény, minden élő ős-eleme. Ezért személyesítették meg őseink, ezért tisztelték a Napban Teremtő Öregöstenüket.
A tiszta Fény, amely a Napból ránk ragyog, szívünket melegséggel önti el, az ragyogni kezd. 
Mivel magába fogadta eme Szentséget, azt képes magából kisugározni. 
Ez a sugárzás a Szeretet, mely önmagát nyilvánítja meg. 
Ez az érdeknélküliség, az önzetlenség, hisz’ Napunk sem önös érdekből sugározza fényét, ahogy Teremtőnk sem az Ő szeretetét!
Ő szeretetből alkotott meg minket s ezért viseli gondját mindent teremtményének. Napunkon keresztül Istenünk mosolyog ránk.
Ez a Fény vallásának alapja.

(Prok, 2009. 12. 26.)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése