2012. július 2., hétfő

MÁRIA Fényországa 2012, Nagyboldogasszony NapjaMÁRIA Fényországa 2012, Nagyboldogasszony Napja

1. Nagyboldogasszony Napján a Nemzet véglegesen lekerül a Kettős Kereszt szintjéről.
 - 2012. augusztus 15.-én Nagyboldogasszony Napján a Nemzet véglegesen lekerül a kettős Kereszt szintjéről és a Hármas Kereszt szellemi minőségébe áll be. Teljességgel leteszi a vezeklő szerepet, és felvállalja Isteni Küldetését.
   
2. A Hármas Kereszt Rendje: 

Új szellemi megnyilvánulás, egy magasabb tudatszint, amelyben az ember Istenemberi kódokat kiteljesítve magában, ÖnMAGát, való Lényét, egy magasabb tudatszintre állítja,- ez az összmagyarság feladata. A MAG minőség megjelenítése, az ősi tudás teljes szintű aktiválása,- az Ősi Erő megjelenítése.   
 A Hármas Kereszt kódjai az emberben lévő Test- Lélek- Szellem egységét jelenítik meg, összekötve az értelemmel, egy magasabb szintű látásmóddal, ami Egységtudatként szerepel.

   3. Az IGAZ tanítások helyreállítása, Krisztus Katonái 
- Az Egységtudat szintjére belépő magyarság Istenemberi kódokat nyilvánít meg.Visszanyúlva az ősi gyökerekhez megújítja azt, és a jelenbe áthelyezi.
Az Igazság Rendje szerint megalkotja az Egy Isteni Igazságnak megfelelő ÚJ EGYHÁZ Szellemiségét,- amely mentes minden vallástól és irányzattól, amit a MI Urunk Jézus már 2007-ben nyilvánosságra hozott.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége az Egy Isteni Igazság érvényesítése, az Igaz Tanok helyreállítása, a hamisság felszámolása.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségével kapcsolatos írásaim bővebben ezen az oldalamon találhatóak meg.
http://lendvaykati.freeblog.hu/categories/UJ_EGYHAZ_Szellemisege/
A Hármas Kereszt minősége egy Új Rend, amelynek szerves alapja az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének megalapítása, amely független a világvallásoktól.Nincs kijelölt Egyház és vezető, mivel szellemiségről beszélünk, cél a közösség, a csoport létrehozása. Ez a csoport, közösség az Igaz Tanok szellemiségében működik,
Őket Krisztus Katonáinak nevezzük, akár nő, akár férfi,- ez alá a jelölés alá tartozik.
Krisztus Katonáinak a REND, a VÉDELEM, az IGAZSÁG áramoltatása és helyreállítása a fő feladatköre,- az Egy Isteni Értékrend, a Szeretet és az Egységtudat megvalósítása által. Krisztus Katonái Fényharcosok, akik az Egy Isteni Igazságot magukon keresztül áramoltatva létrehozzák az ÚJ Világrendet, az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségét, ami csak a REND, a SZERETET nevében történhet.A REND ellen elkövetett túlkapások következményeképpen megengedett, hogy támadás esetén az illető megvédje magát,- az eszközök nem meghatározottak, de az ÉLET SZENTSÉGÉT mindenféleképpen figyelembe kell venni!
A 2012 júniusi napforduló hatására aktiválódtak ezek a kódok, és egészen július 4.-ig még erőteljesebb aktiválások zajlanak.

4. Vedd vissza Ősi Minőséged, jelenítsd meg azt, AKI VAGY!

A Nemzet táltosai, az Ősök szellemi szinten jelen vannak, és kódokat adnak át nekünk.
Kinek szíve nyitott, fogadja ezeket a kódokat.
- Magyar Ébredj!
Vedd vissza Ősi Minőséged, jelenítsd meg azt, AKI VAGY!Kérd Istent, hogy az Ősi Erő nyilvánuljon meg benned és adjon erőt az Új Kezdetekhez!
Ennek megerősítéseképpen: - Magamhoz veszem az Ősi Erőt és megengedem, hogy megnyilvánuljon és vezessen engem!
  Tudnunk kell azonban, hogy egy ilyen minőséget és feladatot megjelenítsünk, megnyilvánítsunk magunkban, ahhoz fel kell számolnunk minden hamis beidegződést, minden befolyásoló tényezőt, megkötő és megláncoló erőt, ami Test- Lélek- Szellem és Tudat szintjén egyaránt értendő.
Ha elhívást érzel a szívedben az iránt, hogy Krisztus Katonái közé tartozol, az ÚJ Világrendet és az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségét kívánod magadénak vallani, akkor kérlek csatlakozz.
Egyenlőre csak úgy, hogy csak a szándékot nyilvánítod meg magadban, az erőt, és nyomon követed az ÚJ indulásának kezdeteként létrehozott oldalamat Mária Fényországát és feliratkozol a hírlevélküldő listájára.mariafenyorszaga.gportal.hu/gindex.php
Áldás és a Fény, a Szeretet ereje legyen továbbra is Minden Kedves Magyar Testvéremmel!
Szeretettel: Feketéné Lendvai KatalinÁhimRé
Veszprém. 2012. Áldás havának, július 1. Napján.

Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége
TANOK, melyek az ÉN IGAZSÁGOMBÓL erednek.

Az Új EGYHÁZ Szellemisége egy olyan REND, amely maga alá foglalja az összes rendet. Mindenekfelett áll, mert az ÉN SZERETETVALLÁSOMAT hirdeti, azt a vallást, amelyet EREDENDŐEN hoztam el számotokra, és torzításmentesen adtam át néktek.
Az ÚJ EGYHÁZAM  Szellemiségének tagja bárki lehet, aki szívét megnyitja NEKEM, s ENGEM követ, az ÉN HITEM szerint él, KRISZTUS VALLÁSÁT és ORSZÁGÁT hirdeti.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége egy olyan REND, amelyben minden tisztaszívű gyermekem lehetőséget kap arra, hogy az ÉN IGÉIM szerinti életet éljen, az IGAZSÁGOT állítsa az első helyre,- ezáltal a hamis tanoknak ellent mondjon.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének az IGAZSÁG az alapja.
Ezt az értékrendet állítja az első helyre, ezáltal a téves, a dogmatikus irányzatok a helyükre kerülnek, mert egy olyan IGAZ RENDET állítok fel, amelyben tisztaszívű szolgáim nagyobb teret kapnak IGÉIM hirdetésében.
Ezek a tanok minden körülmények között az IGAZ TANOKAT képviselik, az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT. Néha olybá tűnhet, hogy az „igaz tanításoknak” teljességgel ellent mond, de ez abból adódik, hogy a helyes értelmezés által, az adott helyére kerülnek bizonyos értékrendek,- és ezáltal a magyarázatok, a tanítások más értelmet nyernek.
Sokan lesznek akik ellene szegülnek, mindezt bizonyos pozíció megtartása érdekében teszik.
Az ÚJ VILÁG eljövetelével a rendek szétválnak és mindenki mást képvisel.
Az ÚJ EGYHÁZAT nem templomokban találod meg, hanem szíved rezdülésében, igazságában. Lehetőséget ad arra, hogy az IGAZ TANOKAT képviseld, és aszerinti életet élj.
Az ÚJ EGYHÁZ vallása lassan kezd elterjedni, és ennek egyetlen oka, hogy azok az embereim, akik az IGAZ TANOKAT képviselik, nehezen találnak egymásra.
Még előttük is kibontakozásra vár IGAZ TÖRTÉNETEM, az, AKI valójában ÉN VAGYOK.
Az ÚJ VILÁG, ÚJ RENDET szül azok számára akik ENGEM követnek, az ÉN RENDEM szerinti életet élnek. Mindennek alaptétele a tisztaszív, a becsület értéke, és az IGAZSÁG. Ezek a tulajdonságok kell, hogy jellemezzék RENDEMET amely BELŐLEM fakadó, BELŐLEM származó.
Mielőtt szívedben, lelkeddel egyesülve belépnél ebbe a RENDBE,- jól gondold át, hogy mered-e vállalni, mered-e továbbadni az ÉN IGAZSÁGOMAT, s ha kell kiállsz-e érte?
Hiszel-e BENNEM?
Mered-e az ÉN RENDEM szerinti életet élni és azt fel is mered vállalni?
Tudsz-e ENGEM akkor is követni, ha annak akár az ára, hogy az emberek elmennek mellőled?
Tudsz-e feltétel nélkül bízni BENNEM még akkor is, ha nem látod mi a következő lépés, ha nem látod merre visz az utad?
Jól gondold át a dolgot és bölcsen dönts,- lásd mi az, amit lelked elbír és mi az, aminek ellent mond. Senki nem erőlteti rád az akaratát, szabad választásod alapján döntheted el, hogy követed-e az ÉN MEGÚJULÓ RENDEMET, vagy a régi rendben maradsz és aszerinti életet élsz.
Itt nincs jó és rossz, itt IGAZ van és hamis.
A szíved döntse el, hogy milyen értékek szerint élsz, mit fogad el a tudatod, mit kívánsz megvalósítani, milyen eszméket kívánsz hirdetni.
Nem minden ember képes az ÉN IGÉIM szerinti életet élni.
Nem minden ember képes ENGEM követni és KRISZTUSBAN ÉLNI.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége a SZERETETVALLÁSÁRA épül és IGAZ TANOKAT közvetíti. Tagjai azok lesznek, akik szívükben hívást éreznek, hogy HOZZÁM megtérjenek, az ÉN IGAZSÁGOM szerinti életet éljenek,- ENGEM hirdessenek, és KRISZTUSBAN újjászülessenek.
Gondoljátok át a dolgot gyermekeim, hogy a Tisztaszívűek Országa mit jelent a számotokra. Gondoljátok át, milyen cselekedetekkel tértek meg ebbe a RENDBE, mert nem elég csak beszélni róla, azt meg is kell cselekednetek.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége a szívedben alakul, ott válik valóra, ott válik IGAZZÁ,- ha kéred ÉN megpecsételem, és a szívedben kiteljesedve váltom valóra azt az „álmot” amely BELŐLEM ered.
Krisztusi szeretetemnél fogva felemellek téged és minden segítséged megadok, hogy szívedben az igazság újjáéledjen.
Ámen
Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
2009. november.2.
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége mint Hitvallás

Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége egy olyan HITVALLÁS, amely az összes vallást egy minőség alá állítja, ez a minőség pedig,- maga KRISZTUS.
A KRISZTUSI REND képezi az ÚJ EGYHÁZ Szellemiségének alapjait.
Ez a REND merőben eltér a többitől, mássága pedig abból ered, hogy az Ősiség Törvényét a jelenbe helyezve és megújítva állítja a fő rangsorba.

Az ÚJ EGYHÁZ szellemiségének alapköveit 2007. november. 09-én beiktattuk, de meghatározó lépéseket eddig még nem tettünk az ALAPREND beiktatása érdekében. 

Lassan eljön az idő, hogy mindez megtörténjen, és az IGE testetöltsön.
A Fényvallás, KRISZTUST állítja az első helyre és ŐT helyezi mindenek fölé.
 
Ő a REND alapítója és megalkotója.
Az ÚJ EGYHÁZAT nem a templomokban kell keresni, hanem HITMINŐSÉGBEN.
Ez a HIT merőben más eltér a többitől, az eddig kialakult rendszertől.
Ebben a HITMINŐSÉGBEN, az IGAZ TANOK, elferdítések nélkül kerülnek kinyilatkoztatásra.
 
Az egyház eddig minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy JÉZUS IGÉI ne értelemszerűen legyenek átadva az emberek számára. 
Ennek oka mindenképpen a hatalom átvétele volt.
 
Ha nyilvánosságra hozzák az IGAZ TANOKAT, a tiszta forrásból származó JÉZUSI TANÍTÁSOKAT, akkor az irányítás kicsúszik a kezükből és egy más közegbe helyeződik át.
KRISZTUS isteni KINYILATKOZTATÁS által felfedi nekünk az IGAZ TANOKAT, az EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGOT, amely EGY és OSZTHATATLAN.
A kinyilatkoztatások időrendi sorrendben történnek, a mai nyelvezetnek megfelelően, az arámi nyelvről magyarra fordítva.

Mindez azért történik, hogy a hétköznapi ember számára is könnyen elérhetővé, értelmezhetővé és átláthatóvá váljon ez a tanítás.
 
A célja pedig, hogy az átlag ember is be tudja illeszteni az adott rendjébe, és ezáltal tudja szívébe ISTENT újra visszafogadni és ennek megfelelően élni a mindennapjait.
 
Az Ősvallás az EGY TEREMTŐ ISTENT képviseli.
Az ÚJ EGYHÁZ is eképpen teszi, de már ebben a RENDBEN, a női nem is visszakerül az EREDENDŐ RENDJÉBE, EREDENDŐ HELYÉRE és MINŐSÉGÉBE.
Tehát a női és a férfi minőség egyenlő arányban van jelen, kiegészítik egymást, EGYET ALKOTNAK, és simulnak bele a Teremtésbe.
Az ÚJ EGYHÁZ alaptételei rövidesen kinyilatkoztatásra kerülnek.
2009. augusztus. 25.
Belső HANG útján lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

Krisztus Katonái   
Krisztus Katonái most a Fényre álljatok, súlyos teher mi nyomja vállatok.
Színt kell valljatok, meg kell mutassátok magatok s a Szent és Nemes ügy előtt fejeteket alázattal hajtsátok!
Nagy feladat mit rátok rakok, kezetekben pásztorbotok, ezzel az Irányt jelölitek. Alázattal tele szíveitek!
Az én jeleim veszitek fel hű katonáim, ti vagytok a rászorulók patrónusai.
Szívetekben én nyilvánulok meg s én mozgatom áldást osztó kezeiteket.
Az én koronám látható fejeteken s az én sebeim véreznek testeteken!
Az elmúlt időben kínjaim ti átéltétek, ahogy én viseltem úgy néktek is kellett.
De véget ért a próbák hosszú sora, érdemesek vagytok az Atyai Szóra.
Áldás ez rátok az én kezemből, áldás ez rátok szerető szívemből. Drága testvéreim, katonáim!
Ezen túl rátok szállnak az Atya energiái! A Teremtő Őserő épít hidat bennetek, hogy Erővel párosuljon a Szeretet! Kevés e földön, ki hasonlatos lehet, ki megteheti azt, amit Atyánk is tehet! Alázattal fogadjátok e hatalmas kegyet, vegyétek fel a fehér köpenyeket!
E köpeny, melyen az én jelem vagyon, győzelemre viszi a Fényt egy szép napon.
Ezen a ponton a Föld megmenekül s mi nem ide való, messzire elkerül!
Ez lesz az én Új Királyságom, ez lesz harcosaim az Akaratom!
Befejezem az üzenetet immár. Csak egyet kérek: imádkozzatok hozzám! Kérjétek a vezetést és a kegyet, hogy szívetekben örökké veletek legyek!
Szólottam én, kit hívtok Jézusnak, hű katonám szája adott hangot hangomnak!
Ezen áldás kerül ma szavaim végére: 
Legyen ím’ véletek Teremtőnk békéje!  
(Prok, 2009. 12. 29.)    

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése