2018. november 1., csütörtökTI multidimenzionális lények, a létezésnek ezt a formáját választottátok, hogy emberi testben élitek az életetek. Mindez a ti választásotok alapján történt.
Ezzel a magas szintű tudatossággal, amellyel most összekapcsolódtok,- emberi testben lévő, Ember- angyali minőségekké váltok.
Akik a létnek ezt a formáját választottátok, részt vállaltatok a BOLYGÓ felemelkedési folyamatában.
Tudatos létezőként, tudatos döntéseket hoztok, és ezzel segítséget nyújtatok az emberi minőség egy magasabb tudatiszintre emelkedésében.
A létezés két formáját élitek,- egyiket ember létezőként, - a másikat multidimenzionális lényként.
Eljött az idő, hogy ezek a szálak összekötődjenek, kiteljesedjenek, és a lét egy magasabb formájára emelkedjenek.
Multidimenzionális lényetek tőletek független „dolgozik”, részt vállal a létezésben. Tudatosságotok azon fokán álltok (akik ezt a folyamatot élik), hogy ezt a két szintet összekapcsoljátok.
Multidimenzionális létezőként földi testben vegyetek részt a BOLYGÓ megmentéséért folyó munkálatokban.
Minden multidimenzionális lény rendelkezik egy információs csomaggal. Ezek az információs csomagok különböző kódokat, programokat tartalmaznak.
Összekapcsolódásotok által ezek a „csomagok” aktiválódnak, kibomlanak, és egy magasabb létezési síkra emelik tudatosságotok.
Szép lassan, fokozott ütemben haladtok felfelé a létezésben, és ugyanakkor a Világfa begyökereztetésében.
Amint egyre magasabb tudati szintre juttok,- annál mélyebbre hatoltok az emberi létezésben, megnyilvánulásban.-
A Világfa ágát, lomját, koronáját,- összekötitek a gyökérzettel.
Eget és Földet összekötitek, és középre helyezitek. Ez a középre helyezés egy újabb tudatossági állapotra hívja fel a figyelmet,- egy olyan létformára,- amely a Teremtésből ered és a Teremtéshez kanyarodik vissza,- a TELJESSÉG LÉTFORMÁJÁT alkotja meg.
A teljesség kódjait magatokban hordjátok, ott van minden létezőben, emberi megtestesülésben. Tudatszinttől függően tudjátok ezeket a kódokat megnyitni és feltárni a benne lévő programot.
Ehhez magatokban is igen mélyre kell hatolnotok,- tehát a földi valóságotokban is igen nagy mélységekbe ereszkedtek alá. De csak így tudjátok a megfelelő programot begyökereztetni,- a feleslegessé vált akadályozó programokat pedig kiüríteni. Ez a folyamat tudatosságot és sok odafigyelést igényel.
Minden esetben javasolt a tudatos gondolkodásforma, a tudatos életvitel, és tudatos légzés fontossága sem hanyagolható el.
Testünket, lelkünk templomát nem hanyagolhatjuk el, nem tagadhatjuk meg származásainkat, gyökereinket. Éppen ezért mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a FÖLDÖN betöltött szerepünket se hanyagoljuk el, csak a létezés egy másik síkjára emeljük fel.
Szeretettel: Áhimré

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése