2017. május 10., szerda

Vénusz Teliholdja a Nő gyönyge, kiteljesedése… Izael Teliholdja…
Sokszor kérdezik tőlem, hogy amikor írtam Matt és Izael történetét (Kristályfény Misszió), akkor én hogyan érzékeltem, mi a Telihold ősi misztériuma…
A Telihold ősi szertartása a regény női főszereplő (Izael) vonulatában többször is visszatér. Arábiában Sophya Jázmintól, nevelő anyjától kapja a női bevatatást a Telihold fényében, Itáliában Julia is a Telihold miszétiumában válik nővé, a Kelták Földjén Isibéal a nagyanyjától kapja a női beavatást a Telihold idején, és így tovább…
Ma, május 10-én, Buddha ünnepén, aki az Arany fénysugár felemelkedett mester-tudatosság eszenciális megnyilvánulása, ismét Telihold köszönt Bennünket. Mégpedig a Bika Teliholdja, a Bika csillagjegy minden tanításával… Csillagközi Dolce Vita-jával…
Mert hát ki más taníthatná a Földi lét élvezeteit, ha nem Vénusz maga, a szépség, a szeretés és szerelem, a harmónia Istennője? 

A Telihold varázslata abban rejlik, miszerint a Jin erő, a női erő, a Kozmosz duális párjában a sötét erő…
Ezt az elmúlt évszázadok régi energiás vallási dogmái igencsak félremagyarázták, ezzel mélységes sérüléseket okozva a női kollektív tudatban, így tulajdonképpen az emberiség kollektív tudatában, mint tudatosságában. A duális erők sötét minősége, a fekete, a semmi szimbóluma. Se több, se kevesebb. Ő a semmi, a minden közepe, a feketelyuk, az átjáró a dimenziók között, a kapu világokból világokba… A semmi, amiből aztán újjászületik, megszületik a minden. A minden semmijének a közepe… 
A lélegzet vételünk befelé áramló energiája, amikor lélegzünk, az a mozzanat, amikor befelé vesszük, beszívjuk a levegőt… ez a JIN erő… befelé áramlás…
Ha ez a befelé irányuló mozzanat nem lenne jelen a lélegzés közben, akkor csak kifelé fújnánk a levegőt (kiáradás, JANG energia), és megfulladnánk… De ha csak befelé vennénk a levegőt, akkor is…

A JIN energia, mint sötét tartomány a befelé figyelés ideje és tere, a mélység jelképe, avagy a lélek mélységes önismerete. A tudatalatti szimbóluma, az ismeretlen világok jelenléte, ami a felszín alatt van. 

Az éjszaka analógiája, amelyet a HOLD világít be. Így a HOLD a nőiség egyik legmagasabb princípiuma. 

Vénusz az óceán mélységéből, az óceán sötétségéből, a habokból születik, a Hold fényében, egy kitárulkozó kagylóban… a kagylóban ott áll Ő, a kagyló gyönygye, az óceán mélységéből felszállott kincs, érték, az igazgyöngy… Vénusz… a szépség, a szerelem, a harmónia Istennője, aki élvezi a létezés minden formáját, szereti az életet, szereti a művészetet, az intelligenciát, szereti a finom, tápláló ételeket, élvezi emberi testét és annak minden gyönyörét, bőségben és a Mindenség ajándékainak áradásában éli jelen-létét…

A GYÖNGY is a nőiség tökéletességének szimbóluma, a dús keblek, és kerek csipő csodálatos fényének áradása:
A gyöngy gömbölyű, milliónyi szivárvány-színben játszó, akár a női lélek. Az igazgyöngy ragyogása a nő lelkének ragyogása, tisztasága, eleganciája, művészi alkotása, ahogy Vénusz születése…
A gyönyg a Telihold szimbóluma, a női létezés kiteljesedése, a női minőségek teljességének megélése…
A nő esküvőjén fehérbe öltözik és gyönygöt visel, akár a Telihold megnyilvánulása, jelképe. Ahogy a Telihold fényfátylát a Kozmosz-ócánra vetíti, úgy árasztja a nő, a menyasszony hófehér fátylát a vörös szőnyegen, a fehér tiszta mennyei állapotát lehozva az anyagba, a vörösbe, az életbe, a test jelen-létébe…

Ezt tanítja nekünk a jelen Telihold, a Bika Csillagjegyében, Vénusz Istennő energiájában és ajándékaiban:
a testi létezés, a forma és alak világának szépségét, élvezetét, mennyei csodáját - hogy még mindig -testben létezve is, emberként is- a GONDVISELÉS bőséget árasztó, szerető hófehér tisztaságú karjaiban és ölelésében, ringatózásában vagyunk, a végtelen Kozmosz-óceán hullámain és habjain lebegve - szeretve vagyunk…

A Telihold, mint a HOLD teljessége, vagyis a nőiség teljes és tökéletes fényességében való megélés a legmélyebb tudatalatti tartományainkat vetíti felszínre, bevilágítja a legsötétebb, azaz a legelrejtetteb árnyékainkat, sérüléseinket, sebeinket is, melyeket szívünkben, lelkünkben őrzünk még…

Ez hát Izael Teliholdja, amikor a női felmenő, az ősanya, Pocahontas Fűzfa-anyója, Eva-anya az Avatarban, és itt és most GAIA Földanya, mint Kozmosz Ősanya, a női lélek minőségeibe, rejtelmeibe, gyógyító erejébe való beavatást ajándékoz lányainak, azaz továbbadja a nőiség energiájának ősi tudását, misztériumát…

A női misztérium teljességét szívünkben Lemúriai emlékeinkben őrizzük. Ehhez a jelenlétünkhöz, jelenlegi tudatosságunkhoz  Lemúria emléke áll a legközelebb. Ez nem azt jelenti, hogy csak ott és akkor éltük meg, hanem azt jeleti, hogy Lemúria emlékét őrizve önmagunkban, jelenleg (ahol tartunk ébredésünkben), ide tudunk a legkönnyebben kapcsolódni. 

Lemúriában a női kollektív tudatosság teljességben volt: a nők tisztán élték meg földi jelenlétükben, testiségükben a legmagasabb, legtisztább női princípiumot…

Az elmúlt éveink sok-sok lélekmunkája, sok évi lelki-tisztulásunk abba az állapotba, avagy női-tudatosságba emel bennünket vissza, amikor készenállunk arra, hogy ismét legteljesebb és legtisztább női tudatosságunkkal, és leg-mag-asabb női princípiumunkkal legyünk képesek kapcsoldóni, eggyé válni, és őt magunkban lehozni az anyagba, a földi jelen-létünkbe… ahogy a menyasszony hófehér fátylát, legmagasabb princípiumát hozzáérinti a vörös szőnyeghez, az anyaghoz, a földhöz, a testhez, - amikor a koronája összeér a gyökerével…. mint az ÉLETFA a nő, aki jelen van az Égben, jelen van a Földben&helli p; 

Lemúria ősi misztériuma a női lélek nagy bevatása, mikor máskor is lehetne tökéletes kiteljesedésben, mintsem VÉNUSZ Telihold varázslatában…

Magával hozza a korona csakra (lila fényének) hit gyógyulását és a gyökér csakra (vörös fényének) bizalom gyógyulását. Mikor és hol sérült meg a hit és a bizalom a Gondviselés felé, az Egyén és az Egymindenség között?

Ha valamiért nem érezzük magunkat biztonságban…
Ha úgy érezzük, minden napunk egy túlélési küzdelem…
Ha még mélyen félünk attól, hogy “de mi lesz ha”…

Akkor a hit és bizalom a Gondviselés felé még gyógyulásra vár: tisztulásra és szeretésbe emelkedésre vár a bennünk létező sérült biztonság érzet… 
Lemúria gyógyító erejének ajándéka emberi létünk biztonságérzete. Aki biztonságban érzi magát, ő tud könnyű és játékos lenni… ahogy a delfin, aki teljes biztonságban van az óceán (=Kozmosz) hullámain (=élet) játszadozva… 
És ez független attól, hogy valaki nő vagy férfi… 

A Gondviselés biztonsága és bőséges áradása egyaránt körbeveszi a férfit és a nőt is… A férfi és nő is, fia és lánya Gaia Ősanyának itt és most (is) a Földön… 
Vénusz Égi-anya, és Gaia Földanya ringatásában minden Csillaggyermek lelke gyógyul és emelekdik egyre magasabb szeretet-frekvenciára, a szeretés bőségének Mennyországába…

Vénusz Teliholdjában a Csillaggyermek: belsőgyermek lélekeszencia gyógyul, és emelkedik vissza a Gondviselés Ősanyai Biztonságába. Az Ősanya, a Nő az, aki táplál. Táplál, és nem csak étellel, hanem minden égi és földi jóval…
A Nő a lent szimbóluma, így az alsóbb három csakra szimbóluma: gyökér - szakrális - napfonat csakrák eszenciája, analógiája, hiszen a nőiség a föld-elem, vagyis a földelés minősége. 
Önmagunkban lévő nőiség, és a férfiak nőkkel való kapcsolatának tiszta-szeretésbe helyezése, emelése, önön Csillaggyermek, belsőgyermek tiszta énünk megélése itt a Földön.

Ez hát a Lemúriai lélekgyógyítás, Istennő Holdnővér szertartás: legtisztább szellem-lélek én állapotunk lehorgonyzása, megélése itt a Földön… a karma nélküli állapot valósággá fűzése az anyagban… az Aranykor…
Ennek van itt az ideje…

Írta: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése