2017. május 11., csütörtök

Juventus mester következő levele a Lélek kiáradásáról és a FELSŐBB ÉNEDről

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna 
2014 március 26. Budapest. JUVENTUS 3. LEVELE
Drága Földi Lélektársaink!
Eljött az idő, hogy nyilvánosságra kerüljön a nagy igazság a földi berendezkedéseteket, küldetésetek, valamint küldőitek okát illetően. Az elmúlt időkben elkezdtem felfedni az igazságot előttetek az 1. levelemben, amikor a Föld leárnyékoltságának a törvényét taglaltuk. Küldtem egy nagyon sematikus ábrát azt bemutatva, hogyan kell elképzelni a Földnek ezt a törvényszerűségét. Ma elkezdjük kifejteni az ábra többi részletét. Szánjatok elegendő időt a megértésére. 1. Fejezet
Emlékeztek még tanulmányaitokból arra, hogy régebbi időkben, tanáraitok a vallásokat „egyistenhívő” és „több istenhívő” vallásokra osztották. Az egy Istent tisztelő vallások pld. a keresztény, a muzulmán, az izraelita stb. vallások. A több istent tisztelők, többek között, például a távol-keleti vallások általában, valamint az ógörög, és az ó egyiptomi vallások..
Nézzünk egy rendkívül egyszerű példát, mondjuk az ó egyiptomi korból:
1.KÉP a végén
Ismeritek a fent megemlített félisten neveket: Toth, Ízisz, Ozirisz, Seth… és így tovább folytathatnánk az istenek sorát. 
Az ó egyiptomi kultúra, teremtő isteneknek tisztelte őket, és külön-külön templomokat szenteltek nekik, valamint külön-külön kultuszuk volt. Az ógörög mitológia is ismeri ezeket a szereplőket, csak más neveken…Pld. Zeusz, Héra, Hermész, Athéné, stb. Azonban foglalkozzunk, a példa kedvéért, most csak az ó egyiptomi vonallal…Ezen istenségekről már sok mindent tudtok. Ismeritek hatalmukat, halhatatlanságukat, képességeiket, különlegességeiket, a rájuk jellemző vonásokat… Ha nem így lenne, akkor kezdjetek nyugodtan kutatásokat az életüket érintően. E tudás elérhető a számotokra.
Most egyetlen dologban kell azonban egyet értenünk, ami nem más, mint az, hogy elismerjük közösen rettenthetetlen hatalmukat… Elismerjük teremtői képességeiket, elismerjük azt a tudást, amellyel élet és halál urai lehetnek, és amellyel akár teljesen új univerzumokat, élő világokat tudnak létre hozni… Mert bizony ők mind-mind képesek erre is.
Honnan van ez a hatalmuk? Hogyan alakulhatott ki emberfeletti képességük?
A titok felfedése itt kezdődik.
Már az ókori Egyiptomban is tudtak, egy mindenki által sejtett, legnagyobb hatalommal bíró Istenről. Ők úgy nevezték: „Ő, AKINEK NEVE REJTETT”. Nem ábrázolták, nem formálták meg, de tudtak a létezéséről, lelkük mélyén óhajtva sejtették… Ő a mindeneket teremtő kiáradó Isten, a TEREMTŐ, a jóságos ATYA-ANYA ISTEN. A mi világunkat teremtő és karjaiban hordozó ATYÁNK-ANYÁNK.
2. KÉP a végén
Mivel neve ismeretlen volt, az évszázadok alatt kiléte még jobban háttérbe szorult, hiszen fiaik, az istenségek uralhatták a világegyetemet. Ezek után érthető talán az, hogy azok a kultúrák is, amelyeket ti több Istenhívő vallásúnak mondotok, azok is ugyanabból a Forrásból táplálkoznak, mint az egyistenhívők. Vagyis nincs rossz vagy jó vallás… Istenélmény van.
2. Fejezet
Sem történelmet, sem vallásfilozófiát nem szeretnék nektek oktatni, hanem azt, hogyan lehet felfogni ezen istenségek isteni hatalmát. Hogyan keletkeztek ők, majd hogyan „szaporodnak”, áradnak bele a világba? Azt tartjátok róluk, hogy ők a Teremtő gyermekei. Ez valóban így van, azonban nem teljesen a ti általatok genetikai szülő-gyermek kapcsolatnak ismert formában. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy itt most a lélekkiáradás útjára koncentrálunk elsősorban, és nem az éppen aktuális fizikai, vagy más formára, amit a lélek választ magának az adott inkarnációra. A Teremtői Minőség, az Atyai és Nagyboldogasszonyi pólusán, kiáradó SZERELEMBEN egyesül. Önmagából kiáradva új lélekmintázatot hoz létre, amely új elem, hordozza magában az ATYA-ANYA összes tulajdonságát. Ezért mondjuk azt, hogy a Lélek Isten képmására van teremtve.
Ahhoz, hogy a válasz világos legyen, kérlek, frissítsd fel, mit tanultunk a hologramokról a 2. levelemben. A hologram természetének megértése után könnyedén felfoghatjuk, hogyan vetíti bele Teremtőnk saját lelkét más formákba és kölcsönöz, ezáltal nekik hatalmat, saját választást, és társteremtői státuszt.
Más módon kifejezve úgy is fogalmazhatunk: a TEREMTŐ különböző formákat öltve határozza meg önmagát. Lelkét holografikusan belevetíti gyermekeibe azért, hogy hordozzák az Ő tulajdonságait. Sőt ezen még túl is mutat az Ő teremtése. Szabad választási lehetőséggel ajándékozza meg a teremtményeit, hogy istenekként hasonló kiáradásokban határozhassák meg ők is önmagukat…A titok nyitja a holografikus lélekkiáradásban rejlik. Ugyanis a lélekforma, amint elér sok-sok inkarnációján túl, evolúciójában arra a megfelelő fejlettségi szintre, ahol már ő is meg tudja határozni önmagát egy új alakiságban, akkor meg is teszi… Talál a Világegyetemben egy születendő fizikai, vagy nem fizikai testet, formát, stb., majd lelkét holografikus formában belevetítve, létezik benne. Az is lehetséges, hogy több helyen, vagy több testben is egyszerre. A magas rendű teremtők már képesek egyszerre több kiáradást is végezni. Ez a tulajdonság minden lélek saját természete (hiszen Isten képmására teremtettünk). Ez a te természeted is. A tény, hogy nem vagy még ennek tudatában, csak másodlagos. Most azért beszélgetünk, többek között, hogy egyre jobban értsd, ki is vagy valójában, és hogy egyre közelebb kerülj a tudatosságodon keresztül a feladataid megoldásához. Hiszen fontos kérdés, hogy a lélek éppen hol tart a megvalósultságában, mennyire tudja meghatározni önmagát, mennyire tudatos, és mennyire képes hatással lenni a körülötte lévő anyagra. (Júlia megj.: Juventus közben képeket mutat, amint egy fejlett forma önmagából lélekmintázatot vetít egy más helyen lévő anyagi formába. A testek nem találkoznak, sokszor más bolygókon is lehetnek, de a kivetítés, vagy „belelehelés” így is végbe megy. Ami szembe (szívbe) ötlő, az a majdnem eksztázis szintű SZERELEM érzése önmagamon, mint teremtőn belül. Ez az Atyai és Nagyboldogasszonyi pólus fellángolása az egyeden belül, az egyetlen teremtő erő. Nekem úgy tűnik, mintha fejlett formaként lehetőségem lenne ezután egy másik testben IS létezni, akivel kapcsolatot kell tartanom. Ezen kívül az a határozott érzésem, hogy a kiáradás meghatározott okból történik, nem csak úgy szórakozásból. Célnak érzem a kutatást, különböző formák megtapasztalni vágyását, vagy egy határozott küldetés – mint a tisztítás, rendrakás, gyógyítás, tanítás – elvégzését. Itt bele is szól Juventus, hogy például a magyarság a Földre pont egy ilyen vállalásból került. A lélekkiárasztás felső csakrákból, szív és homlok csakrákból történik. Semmi köze a földi vérben és fájdalomban való születéshez (ez mintha csak a 3D formai tulajdonságai közé tartozna). Véleményem szerint az a gyakorlat, amikor belehelyezkedünk állatokba, növényekbe, energetizáljuk a vizet saját rezgésünkre, áldást osztunk stb. már kezdetleges formája a lélek kiárasztásának. Gyakoroljuk ha tudjuk minél többet magas, szeretetfrekvencián! Júlia megj.)
3. Fejezet
Az ábra rendkívül leegyszerűsített, azonban a megértéshez talán elegendő. Lássátok meg, hogy számtalan áttétel létezik a TEREMTŐ és a földi ember között, nem csak 1-2 szint…
A 3D-s fizikai sík fölötti szférákban még van fizikai forma. Hívjuk most gyűjtő néven őket fénytársadalom bélieknek. Ide tartozik pld. Szíriusz jó néhány tája, Plejádok, Orion, más galaxisok számtalan bolygója, stb. Fénytársadalmakba olyan lények inkarnálódnak, akik már megoldották a fizikai világ problémáit és uralni tudják az anyagot. Végig járták a különböző 3D-s iskolákat. Ők már nem olyan fizikai problémákkal küzdenek, mint betegség, vagy háború, vagy rossz kapcsolatok, vagy szegénység. Ezeken túl vannak már, mert megértették a titkot. Fénytársadalmi helyekre, magasabb iskolákba inkarnálódtak és magasabb szintű dolgokat tanulnak: olyanokat, mint pld hogyan lehet szerves anyagot létre hozni, hogyan lehet teljes mértékben uralni az anyagi formát, galaxisok közötti kommunikáció fejlesztését, - majd a magasabb szintjeiken -, a lélekkiáradást gyakorolják egy másik testbe, akár más bolygókra is. A legmegvalósultabbak már fel is tudják venni a küldötteikkel a kapcsolatot. A legmagasabb elismerés azoké, akik ezt a szintet elérik. Hiszen a kapcsolatfelvétel azt jelenti, hogy a küldött is elérte már azt a tudatossági szintet, hogy keresi a FELSŐBB ÉNJÉHEZ a kapcsolódást. (Júlia megj: Magam akkor kerültem igazán a helyemre, amióta a kapcsolat létrejött. Ajánlom mindenkinek! Talán arra a kérdésre, hogy miért van annyi sötétben botorkáló, elveszett embert, már sejthetjük is a választ: nekik még nem sikerült a találkozás.) Értsétek jól, ezek után, hogy mit jelent lélekcsaládfa. Azt a vonalat jelenti, amelyen keresztül örökölted Isten holografikusan továbbított lélekszilánkját, amely szilánk tulajdonképpen a teljes Isteni képességet magában hordozza. Ugyanilyen családfája van a fizikai formádnak is, a testednek. Ezt a családfát jobban ismered. Ők a felmenőid a fizikai formavilágban, a szüleid, a nagyszüleid. Őket, ahogy magadat is, egy Felsőbb ÉN által kivetített lélekszikra küldi, élteti, majd hívja vissza adott pillanatban.
Minket most ez a FELSŐBB ÉN érdekelne a legjobban. Nehéz ezt földi szavakba önteni, ugyanis Ő tulajdonképpen TE vagy. Minimum két testben léteztek, de egy lélekkel. Nem mondhatod magatokra azt, hogy MI. Azt sem hogy Ő meg én, csak azt, hogy ÉN és a FELSŐBB ÉNem. Földi természetedet nagyban meghatározza az, hogy hol él a FELSŐBB Éned, a küldőd, aki meghatározott feladatot van hivatva ellátni általad a Földön. Szinte hordozzuk magunkon a Felsőbb Én külső-belső tulajdonságait, belső késztetéseit. A Felsőbb Éned mindent elkövet, hogy téged kapcsolódásra bírjon, méghozzá az indíttatásaidon, a szándékaidon keresztül. Jó tudni, hogy különböző fénytársadalmak más és más minőségeket küldenek a Földre. A szíriusziak pld. rendkívül fejlett érzelmi intelligenciával bírnak. Hihetetlen tudásuk van az anyag ismeretében. Tudnak hatni és tudják uralni az anyagot. Szeretni jöttek és szeretni tanítani jöttek. Azért jöttek, hogy visszakapcsolják a földi embert a Teremtőhöz. Ők a táltosok, gyógyítók, szerető szívűek, tiszta gondolkodásúak, együtt érzőek, odaadóak, a tudatosodás élharcosai. Sokszor a földi sárvilág kineveti őket a naivságuk miatt.(Júlia megj. Nem véletlenül hat egy szíriuszi Felsőbb Én gyorsan a földi genetikára. Hihetetlen sebességgel kapcsolódnak föl a magyarok DNS-ei is pont emiatt. A tudatosság egyre inkább a természetünk része lesz és el kezdünk „emlékezni”.)
Az orioniak zseniális logikával bírnak. Rendszerekben gondolkodnak, átlátják egy pillanat alatt, amit a többiek még csak nem is kapizsgálnak. Igazi technokraták. Műszaki zsenik, matematikusok, tudósok, feltalálók. (Júlia megj.: Kezükbe adsz egy űrhajót, másnap azzal mennek suliba. Csak meg ne kérdezd tőlük: Ugye szeretsz? Mert csak bambán bámulni fognak rád. Nem is értelmezik azt, amit kérdezel. Érzelmekhez gyakran közük sincs. Ők szeretni tanulni jöttek a Földre a szíriusziak és plejádokbéliek közé. Júlia megj). A plejádok béliek a nagy kommunikátorok. Ősi képességeket hordoznak magukban béketeremtésből, nagylelkűségből, diplomáciából. Ők igazi békeharcosok. Pártatlanok. Mindenki javát akarják. Nem agresszióval lépnek föl, hanem békítően, megbeszélve és egyezményeket kötve. Sokszor titokzatosnak, távolságtartóknak és hidegeknek tűnhetnek, de mindig megnyugtató megoldásokat hoznak az életedbe. Számíthatsz rájuk. Hogy kik a többiek? Arról a következő levelemben tanítok Nektek. Ma a Fényoldal lélekcsaládfáit vettük sorra azért, hogy értsétek a származásotokat, hogy értsétek a felsőbb ÖNIRÁNYÍTÁS okát, hogy értsétek, nem véletlen az ittlétetek, hogy értsétek, feladatotok van. Szerető Teremtőnkben Kedves Lélektársaim! Az Atya áldását közvetítem felétek és abbeli reményemet, hogy egyre többen kapcsolódtok Égi Világunkhoz, a Csodához, amelyhez nektek is közötök van! Lépjetek be Atyánk örökébe!
JUVENTUS UI: Felsőbb Éneddel való kapcsolatot meditációban, révülésben tudsz felvenni. Nem baj, ha az első alkalommal nem látsz, nem érzel semmit. Elég, ha a puszta szándékodat kifejezed arra nézve, hogy keresed, hívod őt…Ha nem megy egyedül, keresd meg azt az embert magad körül, aki képes kommunikálni transzcendens világokkal és kérj tőle segítséget.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése