2017. január 14., szombat

Saint Germain Fénymester üzenete: Új Ikerláng energiaháló fűzése az Aranykor Társ-teremtésében„Szeretett Testvéreim!
Egy nagyon gyorsan változó időtérben vagytok jelen.
Egy ideje már nem szóltunk a lélekpár energiatér változásairól, ti úgy hívjátok, ikerlélek, ikerláng jelenség. Szeretnénk elmondani Nektek, hogy nem mindenkinek van jelen a lélek mindkét pólusa emberi alakban. Ebből következik, hogy a lélekpárral való „emberi” kapcsolódás semmilyen feltételt nem hordoz magában a spirituális fejlődésetek útján. Vagyis, ez azt jelenti, hogy a lélekpárral való egyesülés „emberi módon” nem feltétele a lélekébredésének.
Erről fontos beszélnünk, mert az elmúlt néhány évben „spirituális divathullámmá” nőtte ki magát a lélekpár megtalálása. A lélekpárt nem kell keresnetek, mert ha együtt van sorsotok, úgyis egymás terébe vezetődtök. Amikor azt kérditek, mit tehettek azért, hogy egyesüljetek a lélekpár energiával, akkor erre a válasz az, hogy ön-mag-atok alkímiáját: önön isteni-lélekállapot, önön isteni-tudat ébresztését és integrálását – ez az, ami az út a lélekpár egyesüléshez; azaz önön isteni minőségetek ébresztése. A lélekpár energi a, a lélekpárok nem egymás felé tartanak, hanem ez úgy írható le a leginkább, hogy olyanok, mint két párhuzamos, akik egy ponton egybefutnak…
A lélekpár jelenség egy misszió, és nem rezonál együtt az „emberi akaratoskodással”, nem rezonál együtt az „emberi elvárások és normák rendszerével”. Nem létezik olyan, hogy milyennek kellene lennie egy lélekpár kapcsolatnak. Nincsenek állomásai, nincsenek fázisai, nincsen semmilyen „emberi” skatulyája. A lélekpárok valóságos mag-asztos missziója a férfi és nő kollektív energia egymásnak való megbocsátása, a jin és jang pólusok kibékülése, békébe, elfogadásba helyezkedése. Akik valóban lélekpár misszióban vannak, ők nem a személyes kapcsolatuk el várásában fény- munkálkodnak, hanem a kollektív megbocsátás alkímiájában. Szívükben érzik, hogy a szeretet és az elfogadás, amit egymásnak adnak, az a kollektív mezőben érkezik meg, és majd ebből részesülnek ők is. A lélekpár misszióban jelen lévő jin és jang pároknak lelkük mélyén teljesen mindegy, hogy a társadalmi sztereotípiákba és emberi párkapcsolati norma-modellekbe passzolnak-e. Leginkább pedig nem passzolnak…
Nagyon sokan élnek több szereplős párkapcsolatban, és ezeket az átrendeződéseket segítik és támogatják szeretetükkel. Átrendeződés történik a párkapcsolatokban, hiszen nagyon sok karmikus párkapcsolat kiegyenlítődött, és ezáltal feloldódik, és újrarendeződnek a lélekpárok, újra rendeződnek a lélekcsaládok.
Hangsúlyozni szeretném, nagyon-nagyon fontos, hogy a karmikus házasságok és karmikus családmodellek természete az, hogy feloldódnak, mert a karmikus örvénynek van eleje és van vége.
A társadalmi szerkezet, család- és házasság- közösségek, párkapcsolatok átrendeződnek. Újra rendeződnek az ősi, az eredetében teremtett családok és párkapcsolatok. Az átmenet időszakában így „patchwork-családok” alakulnak. Nem kötelező jelleggel mindenkinél, hanem ott, ahol régi energiás közösségek működtek eddig. Az újrarendeződés tiszteli és életben kívánja tartani a családi értékeket, és legfőképpen a szeretetet. A szeretet, béke, bensőséges kapcsolódások kerülnek a fókuszba, és a szeretet belső lángként újralobban a családokban a külső, társadalm i elvárások helyett…
A család energiája a szeretet, az otthon energiája a szeretet. Az ÚJ KORSZAK fókuszába a szeretet kerül, lecserélve a gazdasági érdekeket (hitelek, szociális támogatások, stb).
A gyerekek otthona a szeretet, és a gyerekek akkor kerülnek békébe, ha körülöttük is béke és szeretet van. Sokan azt hiszik, elég „nem beszélni a problémákról” otthon. Ám a Csillaggyermekek a csendben olvasnak a legjobban, a Csillaggyermekek érzik, látják, hallják a morfogenetikus mezőt, értik a szavak vagy éppen a csend mögötti valóságos energiákat.
Az Új Korszak gyermekeinek a szeretet a család, a szeretet az otthon. Ámbátor minden kor minden gyermekének…
Így a lélekpárok szeretetenergiája éppen támogatja a szeretet-otthonok, és szeretet-családok újrarendeződését, a való otthon és család szeretet-étékek újrafűzését az Új Korszakban…
Újrafűződik a lélekpár energiaháló, az elmúlt hónapok fénymunkájának, és megbocsátás alkímiájának köszönhetően:
A lélekpár energia azt jelenti, hogy a lélek semleges állapotú, és amikor megnyilvánul a duális pólusú világban, ennek értelmében a megjelenés is felveszi vagy a negatív, vagy a pozitív pólust. Ebben az értelmezésben a pozitív és a negatív semmilyen analógiában sincsen a jóval, vagy a rosszal. Egyszerű duális pozitív és negatív polaritás jelenik meg, ítéletmentesen. A legegyszerűbb, ha úgy képzelitek el a lelket, mint az ősi jin-jang jelet, szimbólumot. Amikor a lélek nőként nyilvánul meg, akkor a jin eszencia vonódik ki a lélekből, majd sűrűsödik alakba és formába. Amikor a lélek férfik&eacut e;nt nyilvánul meg, akkor a lélek jang eszenciája sűrűsödik anyaggá.
Ennek a jelenségnek van egy „lélekhasadás” jelzője, és eme jin vagy jang kiválás miatt, a pólusba, dualitásba fordulás miatt, a két fél érzi az űrt, mert nincsen semlegességben, nincsen középpontban.
Vannak időterek, ahol egy testben nyilvánul meg a lélek, és vannak időterek, ahol két testben van jelen a lélek jin és jang minősége.
Vannak világok, jelen karmikus örvényeteknek világai, ahol a jin és a jang energiák egymás ellen fordultak, és a viszály erőiben férfi és nő elveszítették egymást. Jin és Jang versenyezni kezdtek egymással. A viszály erői (istenei) befészkelték magukat a mentális gondolati energiaterekbe, és az érzelmi terekbe. Aki versenyez, aki viszályban, harcban áll a másik pólussal, ő nincsen békében. Ahol nincsen béke, ott nincsen egység.
Ez közelebb vihet benneteket a valódi egység megértéséhez. Az elmúlt évszázadokban, évezredekben a viszály erőinek istenei fenntartották a harcot jin és jang között. Az elmúlt Korszakban, (Atlantisztól ez időig – 2016-ig), a viszály erői uralkodtak. Egymás ellen fordították a jint és a jangot, vagyis a negatívot és a pozitívot, a nőt és férfit, a sötétséget és a fényt…
A következő szinonimák alakultak ki:
negatív = rossz = nő (jin) = Hold = sötétség
pozitív = jó = férfi (jang) = Nap = fényesség
És ezekhez ítéletek tapadtak…
Tegnap, 13-án, Telihold jelenség volt látható, és szeretnék Nektek egy másik megközelítést megmutatni:
13, a TAROT –ban a halál lapja. 1 + 3 = 4: kicsit egyszerűsítve, de a megkövesedés, anyagba, szerkezetbe alakulás lapja. Az uralkodó ül a kőből készült trónszékén…
A bekövesedett lélekügyek, a karmikus ügyek becsontosodnak. A csontosodott energiák, melyek bekövesedtek, Szaturnusz fennhatósága alá tartoznak. Szaturnusz a kapuőr: azaz amikor a bekövesedett ügyek feloldódnak, Szaturnusz átenged a kapun – valami véget ér, és kezdődik az új: ez hát a 4-es, és a 13-as összefüggése.
A 13 lezárja a régit és teremti az újat…
A 13 a jelenlegi kollektív mentális térben a szerencsétlenség száma, a boszorkányság száma. A régi Korszakban (Atlantisztól ez időig – 2016-ig), a tudatlanság babonáiban tartották a viszály erői az egyént, megfélemlítették, ijesztgették, hogy még véletlenül se kerülhessen ki leuraló fennhatóságuk alól. A 13-as ellen hangolták a kollektív tudatmezőt, félelmet keltettek, hogy az emberek féljenek az újtól, és minden újat boszorkányságnak tituláltak, és magát a boszorkányságot is elítélendőnek nevezték meg.
Sokat lehet erről olvasni a „Sötét Középkor” történetei között…
Ám tudtátok-e, hogy a 12 tanítvány mellett, Jézus maga a 13. – más kultúrákban a „Tollaskígyó” energia, és ide kapcsolódik a 13 Kristálykoponya jelenség is. 13 a halál Tarot lapja, ám nem létezik a halál. A halál csupán egy kapu, dimenziók közötti átjáró. Jézus valamit lezár, és egy Új Korszakot nyit. Jézus Fénymester az első gyertyaláng ama sötét térben, ahol a félelem energiái uralkodnak.
Az örök létezésben nem létezik az elmúlás (halál), mert akkor nem lenne örök. Egyedül az tud véget érni, aminek van kezdete. Ez pedig maga a karmikus örvény. A Karma egy törvény, miszerint ha felborul az egyensúly, akkor a Kozmosz törvénye (=Karma) alapján az egyensúlytalanság kiegyenlítődik.
Azért jelentős a tegnapi 13-i Telihold, pénteken, mert a Telihold elengedő energiáiban éppen a záródó Korszak (Atlantiszi Karma-örvény) régi energiás mentális tere, a BABONÁK kerülhetnek elengedésbe, és minden olyan megosztó hitrendszer, miszerint ítélkezés történik a duális világ egyik pólusa felett. Amíg ítélkezés, viszály és harc van a duális világ pólusai között, addig nincsen béke, egyensúly, addig nincsen Aranykorszak.
Tudom, tudjuk, milyen nagy kihívás, hogy az emberiség kollektív mentális terében feltisztuljon az ítélkezés a „negatív = rossz = nő (jin) = Hold = sötétség” metaforikus konstelláció felett. És úgy látszódik, hogy bizony eme ítélet miatt a női szívek megbocsátásának teljességében való kibontakozása is még várat magára. Minél több női szív kerül megbocsátásba, annál közelebb kerül a jin és a jang egymáshoz, újraszövődik a béke a duális világban.
Azzal, hogy az elmúlt Korszakban, több ezer évben, a fényt és a sötétséget egymás ellen hangolták, viszályt szítottak pozitív és negatív között, férfi és nő között, ezzel elzárták a lelket az egyesüléstől, a jint és jangot az eggyé válástól. Amikor a férfi és nő között megszűnik a háború, megszűnik a viszály, megszűnik a harc és a versengés, amikor a két pólus között ismét béke lesz, amikor a fény ismét befogadja a sötétséget magába, és a sötétség ismét befogadja a fényességet magába, oda-vissza, egyensúlyban, b&ea cute;kében és szeretetben, akkor VILÁGOSSÁG lesz…
Az Új Korszak, mint Aranykorszak a „MEGVILÁGOSODÁS” korszaka. Mi az, ami megvilágosodik?
A sötétség (=félelem; =fájdalom; =ítélkezés)
Hogyan tud a sötétség megvilágosodni?
Úgy, hogy a fény nem zárja el magát a sötéttől, hanem beleereszkedik, és miközben a fény beleereszkedik a sötétbe, közben ő is magába olvasztja azt. A fény és a sötétség egyesüléséből születik újjá a VILÁGOSSÁG.
Új Korszakba léptek át, az Aranykorba, ami az „Arany középút” metaforájában az egyensúly, a béke korszaka. A békét nem lehet harccal, nem lehet kényszerrel teremteni. Aki harcol a békéért, az harcban van. Az kerül békébe, aki felhagy a harccal. A harc abbahagyása hozza el a békét.
Az Új Korszak Béke tanításában új lélekpár-háló szövődik Gaia Földanya morfogenetikus mezejében. Minél több lélek békél meg a dualitással, annál nagyobb béke költözik a Terrára. Egy duális világban, mint ahol most is jelen vagytok, nem fog megszűnni sem a fény, sem a sötétség. Éppen ez az, ami a félelemkeltés félrevezetése, hogy a sötét harcol a fény ellen, a fény harcol a sötét ellen. Ezért nincsen béke.
A béke, az egyensúly, az Aranykor akkor kezdődik, amikor abbamarad a harc. A sötét elfogadja a fény jelenlétét, és a fény elfogadja a sötét jelenlétét. Megbékélnek egymással, tolerálják egymás létezését.
Mit jelent ez lélekszinten?
Szeretett Testvérem!
Amikor elfogadod, hogy egy duális, kétpólusú világban élsz, és mindig a Te szabad választásod, hogy a sötétség = félelem, szenvedés, harc, fájdalom, versengés (alá-fölé taszítás), viszály energiáit választod, vagy a fény= elfogadás, türelem, szelídség, béke, öröm, megbocsátás (stb.) energiáit választod, akkor közelebb kerülsz a való szeretet egyensúlyába.
Egy duális világban jelen van a fájdalom és jelen van az öröm is. Minden lélek szabad választása, hogy melyiket tapasztalja. Minden pillanatban a lélek választ melyik útra lép. Jézus arról szól Nektek, hogy jobbjára vagy baljára álltok-e… Vagyis a szenvedést, az alá-fölé rendelődő játszmákat, a félelemkeltést választjátok; vagy a szeretet egyensúlyának, békéjének és örömének útját.
A szeretet egyensúlyában megszűnik minden ítélkezés a két pólus felett. Így megszűnik az Egylélekben az ítélkezés a jin és jang felett, az Egylélekben, a jin és jang megbocsátja egymásnak a harcokat, megbékélnek egymással. Már nem akar egyik sem a másik fölé emelkedni, megértik, és magukba integrálják, hogy ketten együtt teremtik a VILÁGOSSÁGOT…
Mert Jin és Jang Társ-Teremtők. Egyik sem képes a másik nélkül teremteni. A Mindenség, azért a Teremtő, mert a mindenben benne van mindkét pólus. A mindenben benne van a Jin és Jang, nő és férfi, sötétség és fény, negatív és pozitív. A Teremtő azért tud teremteni, mert a Jang kiáramlását a Jin befogadja, és Méhében formává alkotja. Csak annak tud a Jin alakot és formát adni, amit a Jang átad. Közös fénymunka: Társ-teremtés. A Jang kiáramlik, és a Jin Méhében formává alakítja, alkímiázza.
Eme Társ-teremtés a lélekpárok fényküldöttsége. Eme jelenség belül történik, a lélekben, ahogy a Jin önmagában megbékél a Jang-gal, és a Jang belül megbékél a Jinnel. Ti ezt úgy mondjátok, az egyénben kiegyenlítődik a Jin és Jang minőség. Tehát nem a fizikai egyesülés teremt elsősorban, hanem első lépésként a szellemi és lelki Jin-Jang (belső nő és belső férfi) egyesülés.
Eme lélekfejlődést sok-sok lélek megugrotta, és ezért nyitva áll a kapu egy új, mag-osabb, tisztább energiájú lélekpár-háló újraszövésének Gaia Földanya terében.
A Világosság úgy teremtődik, hogy a sötétségben gyúl egy láng (ikerláng), majd eme lángról újabb gyertyalángok (ikerlángok) gyúlhatnak. Az első gyertyaláng Jézus és Magdaléna Fénymesterek, Lélekpárok voltak, kiknek szerelem-alkímiájukból újabb ás újabb ikerlángok lobbanak, megvilágosítva fényükkel a sötétséget, vagyis feltétel nélküli szerelmükkel gyógyítva Jin és Jang fájdalmát, sérüléseit…
Ez hát a való Ikerláng Misszió, Jin és Jang megbocsátás-alkímiája, elfogadása, Jin és Jang kollektív békéje, egymás megbecsülése, szeretete, egymás kölcsönös tisztelete…
Szívem békéjének szeretetével,
Saint Germain, a Magar Alkimista Mágus”
Közvetítette: Kristályfény33 dr. Vaktor Orsolya


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése