2016. október 26., szerda

Őseink Hagyatéka 2016.10.25. - hatoscsatorna


Isten megnyilvánulási formái, a világfa és a táltos


Őseink vallásának központi értékét a világfa jelképrendszere képezte, amely összekötötte az égi, a földi és a földalatti világot.
Eleink a világmindenséget három részre osztották fel: égi, földi és földalatti
világra.
A három világ közül az égi világ volt a legfontosabb, mert Istent, az Ég Urát, a teremtő és az életet adó Isteni energiát jelképezte.
A földi világ élőlényeinek a tudatához az Isten léte három különböző megnyilvánulási formában jutott el:
- a nappali ég megnyilvánulási formájában, amelynek a jelképe a Nap:
- az éjszakai ég megnyilvánulási formájában, amelynek jelképe a Hold,
- és az átváltozást jelentő, hajnali és alkonyati ég megnyilvánulási formájában, amelynek a jelképe az
Esthajnalcsillag.
A világhegyen álló világfa egy összekötő kommunikációs rendszert képezett az égi, a földi és a földalatti élet között.
A világfa hármas rendszerében benne volt az Isten, az élet, a halál és az újjászületés fogalma.
Bata táltos különösen hangsúlyozta, hogy nagyon fontos volt az ősi hitben a megkülönböztetés a világfa jobb és bal szárnya között, amelyet a világfa törzse választott el egymástól.
A jobb oldali szárny a nap, a világosság, a tűz, a férfias értékek és Isten nappali megnyilvánulási formáját képezte.
A bal oldali szárny pedig a hold, a sötétség, a víz, a nőies értékek és Isten éjszakai megnyilvánulási formáját tükrözte.
A világfa törzse körüli részt jelképezte a nappal és az éjszaka közti átváltozást, a hajnalt és az alkonyatot, vagyis a nappal és az éjszaka újjászületését.
Isten ősi hun neve Tengri volt, amely az eget és égboltot jelentette.
A kék ég, a világosság egének urát Kök Tengrinek, a sötétség egének urát Kara Tengrinek, és az Isten hajnali és alkonyati megnyilvánulási formáját, az újjászületés egének urát Bor Tengrinek nevezték.
Hun nyelven a kök kéket, a kara feketét, a bor pedig a fehéres-szürkés színt jelölte.
- Hitünkben természetesen egy Isten volt, akit három különböző megnyilvánulási formában tiszteltünk- szögezte le határozottan tanítómesterem. A világfán Kök Tengri és Kara Tengri világa a nappali és az éjszakai ég volt, de Bor Tengri világa a hajnali és alkonyati újjászületés világa mellett földi és földalatti világ is volt
Bor tengrit tehát a földi és a földalatti világ Isteni megnyilvánulásának is tekintették.
A világfán kilenc ág volt a nappali oldalán, és kilenc ág volt a az éjszakai oldalán.
A világfa égi világágainak tükörképei megjelentek a földalatti világ gyökér elrendezésében is.
A gyökér törzsének mindkét oldalán kilenc ág helyezkedett el.
A világfa földalatti szerkezete pontos tükörképe volt az égi világ elrendezésének.
A földalatti világnak nem negatív, hanem harmóniát kialakító jelentése volt az égi világgal.
A világfa minden ágán egy-egy világ terül el. A csúcson maga az Isten volt: a jobboldali legfelső ágon a nap világa (Isten nappali megnyilvánulási formája), a baloldali legfelső ágon a Hold (Isten éjszakai megnyilvánulási formája).
Majd következnek a hierarchikus sorrendben az ősök szellemeinek világai és a megszületendő nemzedékek lelkei, amelyek szintén az ősök világából váltak ki.
A világfa rendszere tökéletesen harmonikus volt, amely nemcsak Isteni tökéletesség hármas megnyilvánulási formáját fejezte ki, hanem az élet ciklusait is magába foglalta: a születést, a halált és az újjászületést.
A világfa égi és földalatti birodalmát csak az Isten, a szellemek és a szellemek által kiválasztott nagy tudású ember, a táltos volt képes révületes utazásaival bejárni. Az emberek számára a táltos tartotta a kapcsolatot az égi, földi és földalatti világ között.
- Őseink hitét tehát egy hármas egymásba kapcsolódó értékrend határozta meg:
Az Isten, az Ég Ura, a világfa, amely összekötötte az égi, földi és földalatti világot és a táltos, aki révüléseivel megteremtette a kapcsolatot az emberek számára a világfa különböző szintjein található szellemekkel- hangsúlyozta ki Bata táltos.
Részlet: Cey-Bert Róbert Gyula: A SÓLYOM EMBERE ÚTJAI
Szervgyógyító mondatok

A szervgyógyító szuggesztiós mondatokról itt csak rövid, átfogó képet közlünk. 

Ez az átfogó kép azonban tökéletesen elegendő sikeres alkalmazáshoz.
Fontos tudnivaló, hogy ezek a mondatok nem helyettesítik a minden nap, minden szempontból ... alapmondatot, hanem kiegészítik azt. Bár ez a mondat nagyon egyszerűnek tűnik, mégis a gyógyulás záloga. Nem véletlenül választotta az Agykontroll is az "egyre jobban" köszöntést Emil Coué alapmondatából.
Fontos továbbá az is, hogy a szervgyógyító mondatok alkalmazásánál is lassan, monoton hangon, hangosan ismételjünk.

Mi a szervgyógyító mondatok titka?

Mélytudatunk szimbólumokban "gondolkodik". Szemünk akkor betegszik meg, ha nem szívesen látjuk magunk körül az embereket vagy az adott élethelyzetet. Lábunkkal akkor vannak problémák, ha kételkedni kezdünk célunk elérhetőségében. Miért? A magyarázat egyszerű. Mélytudatunkban a haladás, a célmegközelítés szimbóluma a láb. Ha életproblémáinkat nehezen emésztjük meg, akkor gyomrunk és beleink mondják fel a szolgálatot. Az örömhiányban élő embernek a szíve megy tönkre, a gyűlölködő ember rákot kap.
Ilyen egyszerű lenne? Természetesen hosszasan lehetne bizonyítani a leírtakat, és fiziológiai magyarázatot is lehetni hozzá fűzni.
A végeredmény azonban a gyakorlással mutatkozik meg, és minden túlzás nélkül állítható: fantasztikus gyógyulások forrása az itt felsorolt szervgyógyító szuggesztiók mindegyike.
Az eredményeket magyar orvosok is saját szemükkel láthatták.
Pozitívan nyilatkozott erről Dr. Fügedi Agáta orvos, Dr. Rakk Erika orvos, Dr. Takách Gáspár pszichiáter - egy általa ellenőrzött tanfolyam-sorozatban. Még számos nagytekintélyű orvost felsorolhatnánk, de lássuk, milyen mondatokat kell alkalmaznunk az egyes betegségeknél.

Betegségfajta / Gyógyító mondatok

Szemproblémák: - a világ csodálatos, és én örömmel nézem ezt a csodát
- szeretlek szemem, és köszönöm, hogy nagyszerűen működsz ezen belül
Szürkehályog: színes, érdekes személyiség vagyok és ragyogóak a kilátásaim
Zöldhályog: látóterem és látóköröm napról napra kiteljesedik
Gyermekek rövidlátásának gyógyítása éjszakai szuggesztiókkal:  minden napon újra és újra felfedezed a világ szépségét és örömmel gyönyörködsz benne 
Asztma: örömmel és szeretettel lélegzem
Cukorbaj és hasnyálmirigy: az élet számomra édes és tökéletes
Lelki problémák:  egyensúlyban vagyok
Pattanásos bőr: szeretlek bőröm, tisztának és erősnek érzem magam
Ágybavizelés, éjszakai: biztonságban vagy, szeretünk (szuggesztió gyermeknél)
Allergia: erős, kiegyensúlyozott személyiség vagyok, élményeimet pozitív eredménnyel dolgozom fel
Dadogás: örömmel beszélek másokhoz, szeretettel fejezem ki gondolataimat
Epekő: problémáim feloldódnak és megoldható feladatokká változnak
Emésztőszervi problémák: könnyedén emésztem meg problémáimat, örömmel dolgozom fel új élményeimet
Fogproblémák: képes vagyok határozottan dönteni és döntéseim a javamat szolgálják
Kopaszság: nagyszerű ember vagyok és higgadtan mérlegelem életem eseményeit
Női nemi szervek betegségei: büszke vagyok magamra és örömmel élem meg nőiességemet
Férfi nemi szervek betegségei, beleértve az impotenciát is: büszke vagyok magamra, és örömmel élem meg férfiasságomat
Szívproblémák: szeretlek szívem, és köszönöm, hogy egész életemben értem dolgozol, minden nap minden szempontból egyre több örömöt bocsátok ki szívemből
Vérnyomásproblémák: lelkem egyensúlyban van - magabiztos vagyok és elfogadom mások személyiségét is
Gyulladásos folyamatok: testemben, lelkemben béke és harmónia uralkodik
Gyermekbetegségek: biztonságban vagy, szeretünk (éjszakai szuggesztióval)
Mozgásszervi panaszok: örömmel fejezem ki gondolataimat mozgással és cselekvéssel, szeretlek testem
Közzétette: www.fenyorveny.hu
​​

2016. október 23., vasárnap

Mezőségi Tóvidék - Kard és kasza barázdáján


Emlékezzünk és gyógyuljunk!

Áldottak legyetek, Kik a Hazáért véreteket ontottátok!
A múlt sebeinek gyógyítása történik ma. Aranyfény öleli körül Magyarországot. Egy Új Ciklusba lépünk, ahol jő az Új Kikeket.
Áldás! Áldás! Áldás! Feketéné Lendvai Katalin

Emlékezzünk 1956. október 23-ára!


Áldott ünnepi megemlékezést kívánok!
2016. október 22., szombat

Emlékezzünk 1956. október 23-ára!
1956. október 23-án évek óta fokozódó társadalmi elégedetlenség jutott el forrpontjához. Október 6-án újratemették az 1949-ben kivégzett Rajk Lászlót és társait, október 16-án önálló, független szervezet jött létre Szegeden, a MEFESZ, amelyhez országszerte csatlakoztak a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem diákjai megszövegezték a híres 16 pontot, és a lengyelországi események kapcsán rokonszenvtüntetést szerveztek másnapra.

Forrás: gondola.hu, ma.hu, wikipédia alapján evangelikus.hu

  
Mi történt 1956.október 23-án?


A vidéki egyetemeken már napokkal korábban tanácskozások, viták zajlottak.
 A hallgatók megfogalmazták követeléseiket, és az egyetemek küldöttei 22-én a Műszaki Egyetemen éjszakába nyúló vita után egységes szövegbe foglalták a 14 ill. 16 pontot. Elhatározták a 23-i – lengyelek melletti – tüntetést, miközben a Műszaki Egyetem épületet körbe zárták az ávósok.                  

1956. október 23-án az MDP hivatalos lapja, a Szabad Nép „Új tavaszi seregszemle" című vezércikkében üdvözölte az ifjúság követeléseit. Megjelent Gomulka beszéde teljes terjedelemben, és közölték az Írószövetség felhívását is, melyből kitűnt, hogy az írók a lengyel változásokkal egyetértenek, de a tüntetést nem helyeslik.

Reggel érkezett haza Jugoszláviából a magyar párt és kormányküldöttség, és azon nyomban üléseztek is. Az ÁVH, a párthadsereg megszervezte a Fő utcai börtön és a Rádió védelmét. A hatalom bizonytalanná vált, hol engedélyezte, hol betiltotta a tüntetést.

Nagy Imre és barátai Losonczy Géza lakásán tanácskoztak a válságos helyzetről. Új vezetést tartottak szükségesnek Nagy Imre miniszterelnöki vezetésével. Talán legérdekesebb momentuma ennek a tanácskozásnak az, hogy Nagy Imre ellenezte a tüntetést.

Október 23-án a fővárosban három jelentős helyszín köré csoportosultak a történések, amelyek gyakorlatilag közel hasonló időpontban zajlanak.
Hol és hogyan zajlott a tüntetés?


15 órakor indult a tüntetés a Petőfi-szobortól. A vidéki és fővárosi egyetemekhez csatlakoznak a Zrínyi, Petőfi katonai akadémiák, valamint a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola hallgatói is. Az egyetemisták és tanáraik Pesten a Petőfi-szobornál, a budaiak a Műszaki Egyetemnél gyülekeztek, és indultak a Bem-szoborhoz. A diáksághoz csatlakoztak a teherautókon érkező munkások is. A Petőfi-szobornál Sinkovits Imre tízezres tömeg előtt szavalta el szívbe markolóan a Nemzeti dalt, és egy diák felolvasta a 16 pontos követeléseket. Innen a Kossuth Lajos utca, Károly körút (Tanács körút), Bajcsy-Zsilinszky út, Szent István körút, Margit hídon át vezet a tüntetők útja a Bem-szoborhoz. Itt egyesültek a Duna-parton vonuló tízezres budai diáksággal. Az egyetemisták szoros, rendezett sorokban, kart karba fűzve vonultak, hogy provokátorok ne furakodhassanak közéjük. Nemzeti, piros-fehér-zöld színű zászlókat vittek, és hazafias dalokat énekeltek. A Bem-szobornál Veres Péter felolvasta az írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc szavalta el a Szózatot. Végül Z. Herbert lengyel író üdvözölte a tüntetőket. Mivel igen rossz volt a hangosítás, a diáksághoz csatlakozó hatalmas tömeg követelni kezdte, hogy Nagy Imre beszéljen a Parlamentnél. Megszülettek az első lyukas zászlók, amelyek azóta a bátorság és szabadságszeretet szimbólumaivá váltak. A nemzeti érzés felülkerekedett a félelmen. Bicskákkal vágták ki a gyűlölt Rákosi-címert a nemzeti zászlókból. Megindult a hatalmas tömeg a Kossuth térre, ahová teherautókon érkeztek a különböző gyárak munkásai is.17 és 18 óra között mintegy kétszázezres tömeg gyűlt össze, és várta Nagy Imrét. A Parlamenthez vonuló tömegben már hangosan szólt a forradalom majd szabadságharc leglényegesebb követelése: „Ruszkik haza!"

A tüntetők egy része a Rádióhoz ment, hogy felolvassák a hírekben a követeléseket, mások a Városligetbe indultak, a Sztálin-szoborhoz.

Jelszavakat skandáltak: „Vesszen Gerő! Vesszen Piros! Vesszen az ÁVO!" Küldöttséget szerettek volna bejuttatni a Parlamentbe. Miután a téren kioltották a világítást a sötétben csak a Parlament tetején égő vörös csillag világított. A tömeg az aznapi Szabad Nép újságokat (Népszabadság előd lapja) összecsavarta, fáklyákat gyújtott, és skandálni kezdték: „Oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot!" – mire el is oltották. Nagy Imre csak ezt követően, 21 óra tájban érkezett, s miután szinte kituszkolták a Parlament erkélyére, szerencsétlen beszédét „Elvtársak!" megszólítással kezdte, mely a tömegből ellenszenvet váltott ki. „Nem vagyunk elvtársak!" Nagy Imre kénytelen volt „Magyarok! Barátaim!"-ra változtatni a megszólítást. Nem sokkal a beszéd után érkezett a hír, hogy a Rádiónál lövik a tüntetőket. A Parlamenttől, akárcsak a Városligettől az emberek megindultak a Rádióhoz. A Ruszkik haza! Nem vagyunk elvtársak, a kommunizmus vörös csillag jelképének elutasítása, '56 alapkövetelményei voltak. Vagyis: szabadságot és függetlenséget, magyar utat, demokráciát!

Így dőlt le a Sztálin szobor


A Dózsa György úton volt a hírhedt Sztálin téren a Sztálin-szobor.
A szobor felállítása előtt itt állt a híres Regnum Marianum templom, a magyarok Nagyboldogasszonyának temploma. A templomot az 1919-es vörös uralomtól való megszabadulás emlékére építették. A hatalmas Sztálin-szoborba sajnos nagyon sok értékes magyar köztéri szobrot beolvasztottak, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy elpusztítsák a nemzeti és keresztény értékeket. A monumentális talapzaton rövid kabátban egyik kezét magasra tartva áll a szovjet diktátor.

Itt inkább a munkásság, és a környező lakosság gyülekezett, és a Bem téri tüntetés folytatásaként a résztvevők egy része is ide jött. Itt is egyre hatalmasabbá duzzadt a tömeg. Alkalmi szónokok szónokoltak, a szovjetek távozása mellett már a gyűlölt zsarnokság szimbólumának, a szobor ledöntésének gondolata is megfogalmazódott.

A szobor ledöntése nagyon nehezen sikerült, mivel a hatalmas csizmákat vasbeton tartotta. Sok sikertelen próbálkozás után végül lángvágókkal segítettek, majd vassodrony kötelekkel, teherautókkal húzták az akkori nevén Gorkij, ma Városligeti fasor irányába. A szobor végül 21 óra 35 perc 32 másodperckor földet ért. A szobor egyik döntője így emlékszik erre vissza:

„Hatodszor is mentem, és hatodszor is ráraktam a kötelet. Mind a két csizmája körbe volt vágva már. A szoborral csúszkáltam jobbra-balra, a tömeg kiabált, már a tömeg féltett, hogy jövök a szoborral, mivel olyan nagy volt a lengés. Az emberek már annyira bele voltak melegedve a döntésbe.
Mikor leértem, az egyik ember azt mondja, hogy „Na fogadjunk, hogy most ez a szobor lejön érte!" – Volt egy orosz órája, és letette a földre. Azt mondja: „Fogadjunk, hogy ezt föl fogja venni most a szobor!" – Persze mi röhögtünk mindnyájan, hogy hát milyen hülyeség. A szobor előtt lent van az óra. Húzzák a szobrot. Az, a könyökbe hajtott jobb kezével ide-oda mozog. Végre megrogyik a jobb lába, egyenesen dől le, és mintha nyúlna le az óráért. ...Az óra megállt, mikor a szobor összetörte. Itt nincs hazugság. Mindenki, aki ott volt, tudja, hogy ez a pontos idő." (Schwarcz Gusztáv, '56-ban 18 éves, sportoló).

21 óra, 35 perc, 32 másodpercet mutatott az óra, amikor a szobor ledőlt.

Ezt követően elszavalták a Nemzeti dalt, és az egybegyűlt tízezres tömeg együtt ismételte az eskü szövegét:„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!" – majd elénekelték a Himnuszt. A csizmába pedig kitűztek egy kivágott címerű, lyukas nemzetiszínű zászlót.
Ekkor jutott el a térre a hír, hogy a Rádiónál az ávósók lövik a népet, és már áldozatok is vannak. Az emberek teherautókra kapaszkodva vagy gyalog elindultak a Rádióhoz.

A hatalmas szobrot a Körút – Rákóczi út kereszteződésébe vonszolták, ahol kalapácsokkal apró darabokra törték. Emléknek, mementóként vitték haza, hogy a bátorság és szabadságszeretet legyőzi a zsarnokságot.

Az 50. évfordulóra, erre a helyre állította fel az MSZP-SZDSZ- kormány a mi adónkból a vascsövekből készült éket, a Janus-arcú, kozmopolita emlékművet, amely sokkal inkább a szabadságharcot leverőknek, mintsem a forradalom diadalának állít emléket. A még élő szabadságharcosokat az akasztófákra, és a munkásőrök V formátumú, támadó, felvonuló felállására emlékezteti.

A Rádió ostroma


A Rádió esetleges védelméről már a tüntetés megkezdése után fél 4-kor 30 felfegyverzett, könnyfakasztó gránátokkal ellátott ávós katonával gondoskodtak. Ezt követő fél órán belül még két ÁVH-s századot is kirendeltek a Rádió védelmére, mielőtt a tüntetők odaérnének. Kezdetben 260-280 ávós védte az épületet.


18 órát követően a Belügy gondoskodott a középületek védelméről, és szinte az egész országban egyidőben harckészültségbe helyezték az ÁVH alakulatait, valamint a Néphadsereget is, de utóbbiakra nem mindenütt számíthattak. A piliscsabai és aszódi gépesített ezredet riadóztatták és a fővárosba rendelték.

20 óra tájt Gerő Ernő – miután Hruscsovval tárgyalt –, hírhedt beszédét elmondta a rádióban. Sovinisztának, reakciósoknak, antiszemitáknak, csőcseléknek bélyegezte a tüntetőket. Azóta is, ma is ismerősen felhasznált jelszavak a hatalmon lévők részéről, a nemzetben, hazában gondolkodókkal kapcsolatban. Gerő beszéde az egész országban felháborodást keltett. Ezt követően Gerő a szovjet katonai beavatkozást már sürgette.

A Kossuth téren gyülekezőkkel szinte azonos időben érkeztek az első tüntetők a Rádió épülete elé. A diákok a követeléseiket szerették volna megismertetni az egész országgal. Ez nem tetszett a Rádió vezetőinek. Benke Valéria, a Rádió alelnöke intézkedett. Ők nem is érthettek egyet a szovjet csapatok kivonásával és a nemzeti követelések ismertetésével. Végül a diákküldöttséget beengedték, de csak néhány pont felolvasását engedélyezték. Ezt a diákok a Rádió erkélyéről tudatták a tüntetőkkel, akik ragaszkodtak az összes követelés felolvasásához. A közben hatalmasra nőtt tömegből a diákok segítségére sietve – kb. 80 fő – újabb küldöttség próbált benyomulni az épületbe. A bejutottak egyikét még az előcsarnokban lelőtte az ÁVH-s őrség, mire a többiek kihátráltak. A gyilkosság futótűzként terjedt a tömegben. A tüntetők a rácsokba kapaszkodva próbáltak az épületbe bejutni. Néhányukat, akik az ablakon keresztül próbáltak bemászni, az ávósok elfogtak. Először könnygázzal próbálták szétoszlatni a tömeget, majd tüzet nyitottak rájuk. A rádióadások ekkor már a Parlamentben működő rádióadóról történtek.

A Rádiónál az ávósok a tömegbe lőttek. Az ÁVH 19 óra 45 perc körül adta le az első riasztólövéseket az épületből a felkelőkre.
A Rádiót védő 260-280 ávós erősítésére 20 és 21 óra között újabb 300 főt rendeltek ki, akiknek átmenetileg sikerült a tüntetőktől a Rádió környékét megtisztítani, és az épületbe bejutni. Majd mentőautónak álcázott gépkocsikban kíséreltek meg fegyvereket juttatni az épületbe, amit a tömeg felfedezett.

Zólomy Lászlót – akit egy századdal a HM-ből rendelték a Rádióhoz – este 9-kor az a tény fogadta, hogy az ávós katonák láncba fejlődve, civilekre lövöldözve tisztítják meg a Bródy Sándor utcát. A tüntetők részéről fegyverhasználatot nem tapasztalt.

21 óra előtt a Bródy Sándor utcába érkezett még Solymosi János vezetésével Piliscsabáról egy lövész és egy harckocsi-zászlóalj.

A piliscsabai ezred tisztjei, miután bejutottak az épületbe, fegyvertelenül kijöttek, és próbáltak a tömeggel szót érteni, de a Rádióból tüzet nyitottak rájuk. (Nagy Imre beszéde szinte ezzel egy időben hangzik el a Kossuth téren.)

Solymosi János az épület erkélyéhez támasztott létra tetején beszédet akart intézni a tömeghez, hogy erőszak nélkül távozásra bírja.

N. J. ávós százados ezt úgy értelmezte, hogy a piliscsabaiak átállnak a felkelőkhöz, ezért parancsot adott Solymosi ezredes lelövésére. A Rádió egyik szélső ablakából az ávósok célbavették, de helyettesét, Szabó századost találták el, aki belehalt a sérülésekbe.

A piliscsabaiak elvegyültek a tömegben, nem lőttek a tüntetőkre, sőt melléjük álltak, fegyvereik egy részét is odaadták. A tüntetés spontán felkeléssé alakult. A tüntetők fegyvereket szereztek, és a magyar nép felkelt a szovjet elnyomás és kiszolgálóik, az ávósok uralma ellen.

A fővárosban a felkelők telefonközpontokat, nyomdákat vettek birtokba, valamint behatoltak a fegyvergyártással foglalkozó üzemekbe, és raktárakba. Megpróbálták elfoglalni a Szabad Nép székházat, ahol a pártlap munkatársai üléseznek.

A fővároson kívül Debrecenben történtek a legjelentősebb események


A debreceni bölcsészhallgatók és fiatal tanáraik valamint a középiskolások már délelőtt 11 órakor tüntettek, munkásokat győztek meg, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Délután 20-30 ezer ember tüntetett a BM megyei főosztálya, az ÁVH előtt. Az ávósok a fegyvertelen
tüntetőkre vezényelték az első sortüzet. A magyar forradalom első halálos áldozatai a debreceni Ács Zoltán, Ádám Mihály és Gorzsás András, harmincan pedig megsebesültek. Ebből az is nyilvánvaló, hogy az első puskalövések még a Rádió ostroma előtt, eldördültek Debrecenben este hat és hét óra között.

Ilyen egységes és fenséges talán még nem is volt ez a nemzet. A fegyverrel küzdő fővárosi és vidéki felkelők mögött ott állt az egész ország a hatalmon lévő törpe kisebbség kivételével.                  
Az '56-os forradalmat, akárcsak az 1848-ast, a magyar ifjúság vitte győzelemre. Fiatal munkások, diákok, egyetemisták fogtak fegyvert, hogy szembeszálljanak a szovjet megszállás és az ávósok uralma ellen, hogy megvédjék a hazájukat.

A hatalmon lévők megpróbálták vérbe fojtani a felkelést

Október 23-án éjszaka Gerő Ernőék kérésére a hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a fővárosba. A „segítség kérést" Hruscsov írásban is kérte, amelyet visszadátumozott formában Hegedűs András írt alá napokkal később.
A Szovjetuniót nem érte váratlanul a magyarországi felkelés. Az esetleges lázadás leverésére „Iránytű" (Kompasz) néven hadműveleti terv is készült. Ekkor hazánk területén öt szovjet hadosztály tartózkodott. A szovjet hadtest-parancsnokság Székesfehérváron székelt, 12 magyar városban csoportosították a főerőket. Malasenko már október 22-én Budapestre érkezett. Szokolov marsall 21 órakor telefonutasítást adott a szovjet csapatok Budapestre jövetelére.
22 órakor a szovjet csapatok elindultak Kecskemétről, Ceglédről, Szolnokról, Székesfehérvárról, Sárbogárdról a magyar fővárosba, ahová éjfél körül meg is érkeztek.

Azonnal megkezdődtek az összecsapások a felkelők, valamint az ávósok segítségére jött szovjet csapatok között. Kétezerre becsülik a fegyveresen harcolókat, a VIII. és IX. kerület ellenállását tartják a legerősebbnek.

Október 23-án éjjel szovjet részről 6.000 katona, 290 harckocsi, 120 páncélozott szállító és harci jármű, 156 ágyú bevetésére került sor, ami kevésnek bizonyult, ezért éjfélt követően további két hadosztály átlépte a magyar határt Románia és Kárpátalja felől. Ezáltal Budapesten 24-étől 20.000 szovjet katona került bevetésre.
                    
A megszállókat kiszolgáló párt és kormányvezetés a késő éjszakai órákban megalakította a Katonai Bizottságot, mely mindvégig a forradalom leverésén munkálkodott. Tagjai: Apró Antal, Czinege Lajos, Fehér Lajos, Földes László, Kovács István, Mező Imre, Münnich Ferenc, Piros László, Bata István.
                
A 20.000 szovjet katona kevésnek bizonyult. Az ávósok levezényelték az első sortüzeket. Statárium és kijárási tilalom volt. November 4-ig a hazánkban tartózkodó 5 Hadtesthez, további 17 érkezett. Az RTL bécsi tudósítója szerint, a magyar szabadságharc leverésében 200.000 szovjet katona, 4600 tank, és több száz harci és szállító jármű vett részt. Ez nem egyezik a hivatalosan bevallott szovjet adatokkal, azok lényegesen kevesebbet mondanak.
A forradalomból már október 24-én szabadságharc lett, mert hadüzenet nélkül, idegen hadsereg támadta meg hazánkat. Nagy Imre csak október 28-án ismerte el a felkelés jogosságát, addig kormánya nyíltan szemben állt a felkelőkkel. November negyedikén azonban végleg vérbe fojtották a magyarok forradalmát.
Mióta ünnep?

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A sebesültek száma magyar oldalon 19 226, míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A forradalom következményeként körülbelül negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték.
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

A műegyetemisták 16 pontja

1956. október 22.

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között!

A MEFESZ építőip. műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai:

1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján.

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé.

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását.

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával.

8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse.

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását.

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is.
12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.

15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban.

16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhattak.

Idézetek:

Örkény István: Levelek egy percben – idézet
„1956 október 23-án este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent és vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok orvul rálőttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a Rádió felé.

Még akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méregfoga. Ilyenféle verseket kiabáltunk: "Menjünk tovább előre /Ne hallgassunk Gerőre". Mentünk is elôre. Az első halott - egy ezredes teste - ott feküdt a Puskin utca kövén.

Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem élő test a sok tízezernyi élőt. Mentünk, mentünk, míg el nem dördültek az elsô sortüzek. Mondják, hogy a jó katonaló nem lép holttestekre.

Mi rosszabbak voltunk a lovaknál: futtunkban rátapostunk saját halottainkra. De ugyanakkor egy ismeretlen, aki majdnem föllökött a rohanásban, visszaszólt: „Pardon, bocsánat". A Múzeum-kertben a menekülők kikerülték a virágágyakat, de az utcára érve felgyújtottak két autót. Ezeket jól összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy már felkelők vagyunk." 


„...A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világon. (...) Csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk azt, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat." – írja A magyarok vére című írásában Camus.

„1956. október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt" – méltatta 1960.október 23-án J. F. Kennedy, Amerika elnöke, a magyar '56-os forradalmat.
Wittner Mária : MÁRTÍRJAINK EMLÉKÉRE 

Egyszerű emberek voltak: ők.
szemükben a Forradalom szent tüze égett,
szívük szabadságra éhes,
hittek egy szebb, igazabb jövőben.
szent zászlónk földre hullva,
hősök pirosló vérével itatva,
durva csizmákkal sárba taposva,
meggyalázták a szent forradalmat.
Dermedt, bénult csend hullott reánk,
várjuk a megtorlás dühödt bosszúját,
sötét cellánk mélyén - arat a Halál.
rácsok mögött nyalogattuk sebeinket,
kiégett szemmel befelé hullt könnyekkel
sirattuk Hőseinket.
És mentek, csak mentek, mint hős walesiek a bárd alá,
úgy mentek ők emelt fővel, egyenes gerinccel a bitó alá.
Búcsúztatok - utolsó búcsútok nekünk szól.
Nekünk, kik cellánk mélyén dermedt szívvel
hallgattuk az utolsó "Isten hozzádot".
Most méltó búcsú véve, örök nyugalomra térve
várjátok a feltámadást összetartozva örökre.
Kopjafátoknál leborulva
szomorú szívvel emlékezünk az utolsó szóra,
mely fülönkbe visszacseng, mint egy sikoltás:
"Isten Veletek."Wass Albert: Igazság
Aki azt mondja Neked,
hogy a rossznak győzelme lehet a
jó fölött, az vak.

Legyőzheti-e a felhő a napot?
A sötétség a világosságot?
A tél a tavaszt?

A győzelmet azonban ne
téveszd össze a sikerrel.
A felhőnek sikerül magát a nap
és a föld közé tolnia.
De legyőzte-e vajon a napot ezzel?
S ha igazságról beszélsz,
akkor is vigyázz.
Ne a magad egyéni érdekét
vagy egy csoport érdekét
nevezzed igazságnak.
Érdek annyi van, ahány ember a földön.
De igazság csak egy.
A gyertyaláng és a reflektorfény
csak méreteikben különböznek egymástól,
lényegükben azonosak.
Az igazság nem emberi mérték
és így ne várd tőle,
hogy emberi tulajdonságokká váljék.
Igazság az,
hogy élsz,
és hogy jogod van élni,
mert megszülettél.
Hogy minden ember egyforma abban,
hogy meztelenül jött ide,
és meztelenül,
egészen meztelenül tér vissza innen.
Hogy aki jó, azt baj nem érheti,
akármi is
történjék vele: egyenesen járhat és nyílt
homlokkal nézhet szembe a világgal.
Ezek az igazságok.
De nem feltétlen értékű igazság az,
hogy Tied a kabát, amit szekrényedben őrzöl.
A gyapjú, amiből készült, a juhé volt.
Te azt vallod, hogy igazságos úton lett a Tied,
de a juhnak erről bizonyára más véleménye van.
A valódi igazságban bízhatsz bátran,
kára nem eshetik. Felkél a nap,
bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka.
Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott,
az emberi hangyaboly külön - életében a rossz
látszólag győz a jó felett:
ne tévesszen meg ez a látszat.
Káin sohasem győzte le Ábelt. Csak megölte.
Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény,
amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg.
Azt hirdeti, hogy sok idővel ezelőtt keresztre
feszítettek Valakit, aki győzött az emberek
bűnei fölött.


2016. október 21., péntek

Az élő Nap - Dr. Grandpierre Atilla, Dr. Egely György, Jakab István


Virág Ildikó: TündérVirág...


Tündérkertben egy kis virág született,
és a szeretet fényében szépen növekedett.
Abban, hogy szírmait bontogassa semmi sem gátolhatta.
Egy nap tündérkertet elhagyta, mert sorsa új helyre szólította.
Tündérkert  megváltozott, már nem ragyogott annyira,
mert a kis virág a fényét máshol árasztotta.
Teltek, múltak a hónapok, és a kis virág fölött sötét felhők takarták el a napot.
Fénye halványodni kezdett, mert szívében sok fájdalmat rejtett.
De a kis virág lassan ráébredt min kell változtatnia az életében.
Ha kint fúj a szél, s a napot felhő takarja el, zuhog az eső ami bőrig áztat el,
nem számít, mindez illuzió csupán, mert a fény a szívében van nem az utcán.
Saját Tündérkertjét most a szerelem teremti és már tudja,
hogy felhők ide vagy oda...mag-ával csak a mag-jában lévő Fényt viheti...
AZ ŐSI BOLDOGASSZONY TISZTELET
AZ ŐSI BOLDOGASSZONY TISZTELET: Jámbor János
Aki a magyarság régi múltjára kíváncsi, annak nagy szeretettel Erdélyt ajánlom.
Erdélyt nem az utolsó honvisszafoglaláskor vették birtokba a magyar nyelvű népek, ezért ott Árpádok bejövetele előtti magyar kultúra emlékei ma is megtalálhatók.
A székely kapuk kapuoszlopán az életfa, a szemöldökfán pedig az ott lakó ember életútja elevenedik meg. A kopjafákba bevésve e földi létből eltávozottak maradnak köztünk a szeretetünkkel és tiszteletünkkel körülvéve szinte romlatlan testtel. Ezek mind az ősi hitvilágunk itt maradt emlékei, jelképei. Közülük is legjelentősebb a ma is még élő, ősi időkbe visszanyúló Boldogasszony tisztelet.
Erdélyben - még ezt az ősi Boldogasszony tiszteletet is beleértve - a magyar múltat és a magyar múlt emlékeit az egyházak mentik és őrzik. Jellemző sorsukra, hogy templomaik zömmel erődtemplomok, mint például a gyergyószentmiklósi örmény erődtemplom vagy a kalotaszentkirályi unitárius templom. Ősi magyar Istenanya ábrázolásokat találunk bennük, akiket az itt élő magyarokká lett örmények, más helyeken a székely-magyarok a Boldogasszony mellett Babba illetve Babba Mária néven ismernek.
A Kárpátokon kívülre, az ősi keletre vezetnek ezek az elnevezések. Néven nevezve mindez a sumér mitológiában található meg. A Teremtő régi neve Babbar. Az ő nevéből lett képezve női megnyilvánulásának a neve Baba, az Égig Érő Nagyboldogasszony. akinek az említett teremtéstörténet szerint Babba nevű megkettőződött kicsi mása - egyes források szerint kicsi lánya -, aki a magyarok Boldogasszonya lett. Ő kísérte az első embert isteni társként földi útján, mint a Föld égi vigyázója. Ezeket az elnevezéseket az ősi keletről kivándorló népeink magukkal hozták. A keleten maradó néprészek, a bevándorlók és a hódítók más elnevezéseket is elkezdtek használni.
Szent István királyunk előtti hitvilágunk Babba névre hallgató Istenanya ábrázolása a Kárpátokon kívülről a XVII. században a betelepülő örményekkel került vissza Erdélybe.
 (Itt mindenképpen meg kell említeni a Tatárlakán talált ékírásos amulettet, amin a sumérok mezopotámiai megjelenése előtti távoli időből már Boldogasszony tiszteletre utaló felírat található. Visszatérve az előző gondolatmenethez megállapítható, hogy Szováta és a Gyilkos tó között elterülő Gyergyószentmiklóson az örmény erődtemplom oltárképén ez az említett kisded nélküli telő Holdból előlépő Babba ábrázolás látható a tizenkét csillagos Boldogasszony koronával.
Babba van a Tiszaeszlári Sinka-hegyi Kereszten. Babbára utaló emlék található még a Dunakanyar keleti kapujában a magyar szakrális központtal, a Pilissel szemben a Duna másik oldalán, a Boldogasszony- löszháton elterülő Dunakeszin. A dunakeszii Babba ábrázolás az égi Nagyboldogasszonyt, Babát is magába foglalja ugyanúgy, mint a Tiszaeszlári Sinka-hegyi Kereszt Boldogasszony ábrázolása. Dunakeszin a Boldogasszony ábrázolás együtt található az említett löszháton a Magyar Szentháromság másik két jelképével együtt, amelyek az Alagi- major, Alag és Dunakeszi települések rajzolatában még ma is központi helyet foglalnak el. Az a különleges ebben, hogy így együtt e három jelkép csak a Szentkoronán, a Teremtő zománcképén látható.
Babba alakját a székely-magyar emlékezet is megőrizte. Szent István királyunk utáni Kisboldogasszony (Szűz Mária) tisztelettel kiegészülve mára a Teremtő Babbar női megnyilvánulásaként nevéből képzett névvel elnevezett Baba - megkettőződés útján lett Babba - kiegészülve Mária kultusszal, összegződött kifejezéssel mondva Babba Mária lett.
Az Ősi Boldogasszony tisztelet a Mária kultusszal összelényegülve így lett része a római katolikus kereszténységnek Magyar-földön, és így része még ma is az életünknek.
Most nézzük meg a keletről elvándorolt népeink által ma is használt elnevezések fogalmi tartalmát. Kezdjük a Teremtő elnevezésével. Ő régi nevén Babbar, fényesen ragyogó a szó jelentése. A sumér KA kapu vagy nyílás -t jelentő ékjel egyik olvasata: Baba, jelentése: az Ég nyílása az Ég kapuja . Babba a Baba megkettőződött kicsi mása, ezt a megkettőződést fejezi ki a név. Mária sumér-arámi összetett szó. MA (aMA) jelentése Égi Anya , RI egyenlő eredet, eredő, valahonnét származó kifejezésekkel, az A pedig meghatározó rag, ami a mai nyelvünkben a határozott névelővel azonos. MA- RI- A neve tehát Égi Anyától Származó . Népnevünk, a MA-GAR formája is az Égi Anya Népe jelentéstartalmat hordozza.
Babba Mária elnevezéssel a néphit a fényesen ragyogó ég félhold alakú nyílásában ma már Máriát is köszönti, aki kinyitja az ég kapuját. A hivők lelkében életre kel az a biztos tudat, hogy imájuk és kérésük a Boldogasszony segítségével bejutott a Fény Birodalmába. Nyugodt szívvel mennek a misére, teljes szívvel vesznek részt annak minden részletében, buzgón énekelnek, a templomban megsimogatják a Napba öltözött Boldogasszonyt jelképező szobrot, de a nagy istenvárást a hajnal hasadása hozza. A Babba Máriához intézett könyörgésük és imájuk emlékével ők a napkelte bíborában, ott a PÍR-ban, a Napba öltözött Boldogasszony érkezését látják, hiszik, és imádják, aki ott előttük szüli meg bíborból fakadt szent fiát, a Fény Fiát , aki a teremtő szándéka szerint a Világ Világosságát hozza(hozta) el számunkra. Nézik, csodálják a Fényt , mert tudják, hogy lelkük sugallata a Babba Mária által kinyitott kapun át a Fényben életet kap és teljesül. A Világ Világosságát megjárva az életük teljesül ki általa, így érzik.
Ma Babba Mária Mádéfalva előtti településen, Csiksomlyón lakik. Így mondják az erdélyiek. A XVI. században készített 2,2 méter magas telő Holdból előlépő, istenanyai méltóságát tagadó Nestorius fejét taposó, Napba öltözött asszonyalak fején az égi Nagyboldogasszony (Baba), a magyarok Boldogasszonya (Babba) és a Kisboldogasszony (Mária) koronáját viseli. Egyik kezében jogart, a másik kezében a szent koronás Jézus-házi kisdedet tartja.
A tizenkét csillagos Boldogasszony koronával ékesített kegyszobrot tiszteli Babba Máriaként a néphit. A kegyszobor Csiksomlyón a Ferences Kisbazilikában található, ami egyben az évenkénti pünkösdi búcsú kegyelet helye is.
Babba Mária létező élő hagyományának egyik bizonyítéka az is, hogy Csiksomlyóval szemben Csíkszereda másik oldalán a Szent Anna - tó szomszédságában elterülő Tusnádfürdőn épült modern templomban is Babba Máriát mutat az oltárkép.
Babba Mária ábrázolás található még Erdélyben többek között Nagyváradon a Barátok Plébániatemplomában, Szászsebesen, Lippa melletti Máriaradnán. Ezen kívül található még Brünnben (Csehország) a Kapucinusok kriptájában, a Felvidéken Kassán a Székesegyház szárnyas főoltárán, Szepeshelyen, Lőcsén a Szent Jakab templom főoltárán, Nyitrán, Győrben a Székesegyház előterében, Mezőkővesden a Szent László templomban, Budapesten a Lehel téri templomban egy mozaikképen, Sátoraljaújhelyen a Pálos Piarista templomban és még nagyon sok helyen, ahol Árpád-kori vagy pálos templomok érintetlenül megmaradtak, vagy belefoglaltattak a később építettekbe.
Bibliográfia:
Badiny Jós Ferenc: Sorsdöntő államalapítás. Badiny Jós Ferenc, Budapest, 2002
Badiny Jós Ferenc: Jézus Király a Pártus Herceg. Badiny Jós Ferenc, Budapest, 1998
Bíró Lajos: A Magyar Éden. Bíró Lajos, Debrecen, 2002
Daczó Árpád: Csíksomlyó Titka. Pallas- Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001
Jozef Klima: Mezopotámia. 1976.(Ágh András) Gondolat, Budapest,1983
Rátki Zoltán: Dunakeszi Anyád Keze, Dunakeszi, kézirat

Steve Jobs, a világ egyik leggazdagabb embere 4 éve halt meg. Utolsó szavai azóta bejárták a világot:
Steve Jobs, a világ egyik leggazdagabb embere 4 éve halt meg. Utolsó szavai azóta bejárták a világot:

"Az üzleti világban elértem a siker csúcsát. Mások szemében az életem maga siker megtestesítője.

Ugyanakkor, a munkától eltekintve, kevés örömöm van. A legvégén a vagyon csak egy olyan tény, amihez ugyanúgy hozzászokunk.

Ebben a pillanatban, a betegágyon fekve és visszaemlékezve az életemre, felismerem, hogy mindaz a gazdagság és elismerés, amire annyira büszke voltam, elhalványul és jelentéktelenné válik, ahogy egyre közeledik a halál.

A sötétségben látom az életben tartó gépek zöld fényeit és hallom a búgó hangjukat, egyre közelebb érzem a halált.

Most már tudom, amikor elegendő vagyont halmoztunk fel, mely élethosszig kitart, más dolgokat kellene keresnünk, amelyeknek nincs köze a vagyonhoz.

Valami sokkal fontosabbat:

Talán kapcsolatokat, talán művészetet, talán fiatalabb korunk álmait...

A vagyon folyamatos üldözése csak egy önmagából kifordult személyt hoz létre belőlünk, amilyen én is vagyok.

Isten adta képességünk érezni mindenki szívében a szeretetet, nem pedig a vagyon által előidézett illúziókat.

Az életem során megszerzett vagyont nem vihetem magammal.

Amit magammal vihetek, az csak a szeretet által kiváltott emlékek.

Ez az igazi gazdagság, mely követni fog, elkísér, erőt és fényt ad.

A szeretet ezer mérföldeket képes utazni. Az életben nincsenek határok. Menj, ahova akarsz. Érd el a magasságot, amit el akarsz érni. Minden ott van a szívedben és a kezeidben.

Melyik a világ legdrágább ágya? - A beteg ágya.
Alkalmazhatsz valakit, hogy vezessen helyetted, csináljon neked pénzt, de nem vehetsz rá senkit, hogy viselje el a betegségedet helyetted.

Az anyagi dolgokat megtalálhatjuk, ha elvesznek. Egyetlen dolog van, amit nem találhatunk meg, ha elvesztettük - az Életet.

Amikor valaki bemegy a műtőszobába, észreveszi, hogy van egy könyv, aminek az olvasását még nem fejezte be - "Az egészséges élet könyve".

Bármely szakaszában is vagyunk pillanatnyilag az életünknek, egyszer majd szembesülünk azzal a nappal, amikor behúzzák a függönyt.

Gondosan őrizd a szeretetet a családodért, a szeretetet a házastársadért, a szeretetet a barátaidért...

Bánj jól magaddal. Törődj másokkal!"

Köszönet a fordításért Borsos Bencének!

A jelen karmája
Amikor karmára gondolunk, általában a múltban elkövetett dolgok, cselekedetek következményeire gondolunk. Azokra a terhekre, vagy éppen könnyítésekre, amely az előző életeinkben vagy életszakaszunkban keletkezett és most, a jelen életünkben szembesülünk a következményeivel.
Kevesen gondolnak arra, hogy ez életünk folyamán, ugyan úgy ahogyan a múltban, szintén karmát hozhatunk és hozunk létre az életvitelünkkel. Ha helyesen élünk, akkor pozitív karmát, de ha helytelenül akkor karmikus terheket teremtünk önmagunk számára a jövőre, illetve az elkövetkező életünkre vonatkozóan.
A jövőnket most alapozzuk. Mindig a jelenben. Annak minden percében.
A jelen életünkben, megoldva és letudva a múlt karmikus terheit, életvitelünkkel, cselekedeteinkkel a személyiségünket kell tovább fejleszteni a személyes fejlődés érdekében, és kiteljesíteni önmagunkat a közösség javára.
Mindehhez, korrekt értékrend szerinti, emberséges, Istennek tetsző életvitelt kell élnünk és életutat kell bejárnunk. Ha nem így élünk, akkor most alakíthatunk ki karmát, karmikus terhet, amellyel majd a jövőben szembesülünk. Karmát, mely a jövőben terheli életünket, a jövőben kényszerít és amelyet a jövőben kell majd megoldanunk.
Könnyedén tönkretehetjük az, ez életünk elkövetkező szakaszát vagy a következő életünket, a negatív karmák beszedésével, amely karmákat egy figyelmetlen, hibás értékrend szerint megélt és talán többé-kevésbé embertelen életvitel megélésével alakíthatunk ki.
Aki úgy gondolja, hogy mit számít nekem a jövő, a következő élet, az ne felejtse, sőt szerintem vésse azt jól az eszébe, hogy a jelen életünkben, éppen a múlt, az előző életünk jövőjét éljük. Ha akkor hibásan éltünk, nos azt szenvedjük most meg. Ha akkor helyesen éltünk, így annak az előnyét élvezhetjük.
Tegyünk azért, hogy emberséges és korrekt értékrend szerinti életvitelünkkel és cselekedeteinkkel, önmagunknak nem alakítunk ki karmikus terheket.
A lehetőség a jelenben van mindig.
Tehetünk azért is, hogy a, már beszedett karmákat még ez életünkben korrigáljuk. A jövő sokkal szebben alakul majd.
A boldogság, nem a felszínességben, a féktelenségben, a gátlástalanságban, az öncélúságban és az embertelen cselekedetekben rejlik, hanem a szeretetben átélt egységében...
P.P.
Forrás: http://csillagshow.freeblog.hu/

2016. október 20., csütörtök

Belső utazás - Bruce Lipton: a gondolatok és a gyógyulás


 Dr Bruce Lipton arról beszél, hogy a pozitív gondolkodás miért nem tud működni sokszor. Ahhoz, hogy az elmét sikeresen használjuk egészségünk visszaállítása, sikerességünk elérése és problémáink megoldása céljából-tisztába kell kerülnünk azzal, hogy milyen programok működnek a tudatalattinkban.
A belső utazás módszere kifejezetten ezt a lehetőséget kínálja számunkra. A tudatos elmét - tudatosan - félretesszük, és megnyílunk annak a végtelen intelligenciának, amit a modern kvantumfizika "field"-nek hív. Magyarul erőtér, rezgéstér talán a legjobb szó rá. Persze ez nem más, mint a spirituális irodalomban használt lélek, szellem, isten fogalma. Más-más a megközelítés és a hitrendszer, és mégis lényegét tekintve ugyanaz.
Brandon Bays által spontán megélt, majd kifejlesztett módszer képessé tesz téged, hogy a gyökeréhez eljuss azoknak a hiteknek, amelyek valami módon megakadályozzák, hogy szabadon, teljességben éld az életed.


Nem attól vagy NŐ....


Köszönöm szépen Ballán Máriának hogy képre írta az üzenetemet!


Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted....


Az Életben vannak olyan mély és szépséges időszakok amikor önerőből nem kell semmit sem tenned, csak átadnod magad Isten szeretének.
Ez az átadás egyben megengedés is, hogy Ő munkáljon benned=csodálatos, felszabadult állapot.
Átadom magam a Feljebbvalónak, és megengedem, hogy Ő munkáljon bennem.
Ez a "megengedés", teljes bizalmat és ráhagyatkozást igényel.
Tudom, hogy Isten Ereje és Szelleme munkál bennem.
És ez a Lét nyit meg a végtelenre.
Mikor Isten Ereje munkál benned, a szívek megnyílnak előtted.
Ekkor csak jelen vagy a Létezésben.
Megengeded, hogy a dolgok a maguk módján történjenek.
Nem akarsz semmit, csak elmerülsz a Létezésben.
Kikapcsolod az elmédet, átadod magad a Szellem vezetésének.
Feloldódsz a Létezésben és megengeded, hogy Isten Ereje munkáljon benned.
Jelen vagy a testedben, és a most pillanatában kapcsolatba kerülsz a belső bölcsességeddel.
Elvárások nélküli életre törekszel, kiüresíted magad.
Mindent leraksz ami még hátráltat, a VAGYOK állapotába helyezkedsz.

Írta: Feketéné Lendvai Katalin