2016. március 10., csütörtök

Gábriel Arkangyal üzenete: Márciusi Újhold…
„Szeretettel köszöntelek Benneteket, szeretett Fénytestvéreim!
Csodálatos lélekmunkátoknak köszönhetően, egyre többen érzitek a tiszta szeretet egyensúlyát és békéjét, amikor is megszűnik az alá vagy fölé rendelődés a lelkek között. Minden lélek mellérendeltségben létezik a Szeretet Fényében. Amikor alá vagy fölé rendelődés energetikája jön létre, akkor felborul az egyensúly. Ez belső attitűd kérdése, a felsőbbrendűség tudat, vagy az önbizalom hiányában az alá rendelődő tudat minőségeinek kérdése. A lelkek eredendő mellérendeltségükben egymást segítve, egymást kiegészítve, egymást támogatva léteznek a Kozmoszban. Mint a gyémánt prizmában a színek…
A gyémántfényben teljes és tökéletes egyensúly van minden szín között, ezért a gyémánt prizma teljes és tökéletes tisztaságában áttetsző. Ahogy a fény rávetül a gyémántra, ő milliónyi színsugarát szórja szét, megmutatva titkát, miszerint mennyi szín járul hozzá a tökéletes tisztaságához. Egyik színből sincsen se több, se kevesebb, egyik szín sem fontosabb a másiknál, mert akkor megtörne a tiszta áttetszőség…
A lélek eszenciája eme tiszta gyémántfény, a 8. dimenziós minőség, 8. dimenziós gyémántfény energia, ahol teljes és tökéletes mellérendeltség, együttműködés, egymást kiegészítés van jelen. Eme gyémántfény eszencia magában hordozza a 12 DNS spirál alkímiáját. A léleknek 12 fénysugara, 12 minősége van. Eme 12 arc, 12 minőség, 12 megnyilvánulás mutatkozik meg a 12 csillagjegy szimbólumában, a 12 +1 kristálykoponyában, a 12 hónapban, a 12 tanítvány + a mester 12 + 1 arcában…
A 12 DNS spirál 12 színsugár. Ahogy a gyémánt eszenciája a színek harmóniája, úgy a lélek eszenciája is a színek áramlása. Ahogyan a szivárvány…
A szivárvány a színek áramlása, a szív áramlása…
A 12 DNS spirál úgy áramlik, ahogy a szivárványban a színek. Minden színnek üzenete, információja, fontos jelentősége van. A lélek létezésében tapasztalásainak szín-tere a 12 szín-sugár. Az élet szín-tere, szín-padja...
A színek életterületeket jelölnek, különböző élettémáknak, életügyeknek a megtapasztalásait hordozzák, a lélek szín-tiszta történelmét, az azzal kapcsolatos információkat, történeteket. A lélek történelmét szín-ezik szín-tisztára…
Eredendően a lélek 12 színből teremtetett, 12 szín áramlott a lélek-szivárványban. Ám  idővel, a tapasztalások során, a lélek itt – ott megrekedt a fájdalomban, a fájdalomtól és a félelemtől lehasadtak lélekrészek. Egy-egy lehasadt lélekrész, beárnyékolta a lélek színsugarait, és egy-egy színsugár az árnyékok között mintha eltűnt volna…
A lélek történelme során egyre kevesebb szín látszódott, egyre távolabb került a lélek így a gyémántprizma minőségétől, egyre távolodott a tiszta szeretetfényétől. A lélek fuldoklásában hol egyik színét, hol másik színét (mint tulajdonságot, mint eszközt) használta erősebben, a túlélés végett…
Majd egy fordulat során, a lélek ráeszmélt, hogy milyen fontosak is az ő színei, a színekben csillagokat, átjárókat, kapukat vélt felfedezni. Elkezdte hát tisztítani és fényesíteni a színeit, hogy ismét szivárványként tündökölhessen. Minél több színt fedezett fel önmagában, annál ragyogóbbnak és fényesebbnek érezte önmagát. A színei minél fényesebbek voltak, annál inkább világítottak be a lélekben még több színtartományt. És a lélek egyre csak csodálkozott, milyen sok-színű is ő…
Minél több szín integrálódik vissza a lélekbe eszenciaként, úgy aktiválódnak a DNS spirálok. A lélek színsugarai a fájdalmak árnyékaitól halványodtak el, kerültek elfojtásba, mintha eltűntek volna. Ám attól, hogy valami nem látszódik, attól még jelen lehet…
A létezésnek nem feltétele a látszódás…
Az ember jelenlétének 12 minősége, 12 arca, 12 DNS spirálja a lélek 12 színsugara, a 12 színsugár 12 eszenciája. Ahogy a csillagjegyeknek is megvannak a maga témái, ügyei, életterületei, jellemzői, úgy a 12 színnek is. Sőt a 12 színsugár és a 12 csillagjegy között analógia és összefüggések lebegnek…
Jelen időzóna ajándéka a lélek dimenzióváltása, amely egy belső lélek-alkímiai folyamat. A dimenzióváltás a lélek megtisztulását jelenti, szeretetfénnyel töltődését jelenti. Minél fényesebb a lélek, minél több szeretet van jelen benne, annál magasabb dimenzióba emelkedik, mert a dimenziók az egyre növekvő szív-szeretet frekvenciái. A szív dimenzióváltása, a szív megtisztulása, a szív szeretetfénnyel töltődése maga a lélek dimenzióváltása. A lélek dimenzióváltása és a 12 DNS spirál aktiválása, integrálása egy és ugyanazon folyamat. A dimenzióváltás a szívből tud megtörténni, nem pedig az elméből. A tudatváltás és a szív alkímiája (töltődése megbocsátással, elfogadással, tisztelettel, szeretettel) kézen fogva egymást, együtt történik.
A márciusi Újhold, a Halak Újholdja: a Halak a 12. csillagjegy, az Univerzumi Egység érzetet leginkább önmagában hordozó minőség, színében Magenta minőség, eme Magenta hídon át, mely a vörös (gyökér csakra) és lila (korona csakra: mályva, halványlila) tartomány közötti tér, éppen összeköti és lehorgonyozza az univerzumi kapukat, csillagokat, átjárókat…
A márciusi Újhold 2016 energiaterével összeérve, megnyitja olyan minőségek kapuit, olyan színek kapuit, ama DNS spirálok aktiválásnak kapuit, melyeket ezer évek óta árnyékok fednek el. Olyan új energiaminőségek lehorgonyzását, új energiaterek megnyitását teszi lehetővé az auránkban, melyek a lélek dimenzióváltásához vezetnek tovább…
Az aura, azaz a fénytest 12 színűvé visszaaktiválása, a 12 DNS spirál aktiválását jelenti, így az aura, vagyis a fénytest 12 színsugarának, az ahhoz kapcsolódó lélekügyek és lélektapasztalások, lélektörténetek feltisztítása, a lélek dimenzióváltásának eszenciáit, lehetőségeit hordozza magában…
A fénytest, az aura, az energiatest 12 színsugara a lelket visszavezeti abba a teljességbe és tisztaságba, mely a gyémántfény energia minősége: a lélek dimenzióváltása, az ő gyémánttá csiszolódása…
Az Halak Újhold ama lélekrészeket segíthet visszaemelni, visszaintegrálni, melyeknek lehasításával az Egységről hasítódott le a lélek. Amikor a lélek kiszakadt ama ősi közösségéből (ősi, eredendő lélekcsaládjából), ahova teremtetett… és azóta a lélek kirekesztve, kiközösítve érzi magát, mintha csoporton kívüli lenne…
Vajon mi történhetett a lélekkel, hogy elszakadt az Otthonától, és világok vándoraként kering az időtlen időkben?
Eme történetet világítja meg a márciusi Halak Újhold lépésről lépésre, segítve a megvilágítással a lélekrész visszafényesedését, a lélek - történet alkímiáját a fájdalomból a megbocsátásba, a Szeretetfénybe való visszaemelését…
Készen állsz arra, hogy visszatérj az Otthonodba lelkedben, szívedben?”
Diktálta: Gábriel Arkangyal
Közvetítette: Kristályfény33
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése