2016. február 28., vasárnap

A Krisztus Szív és Esszénus Lélek… (1.rész)


Az elmúlt napokban az elmúlt Telihold (02.22.) és a Szökőnap (02.24.) különös energia-eszenciát csempésztek hétköznapjainkba. Rendkívül erős szívhangolásokat lehetett érzékelni, ám eme szívhangolás egy magasabb minőségű, a Krisztus Szív (csecsemőmirigy csakra) tisztítását és tágulását ajándékozta.
A Krisztus Szívünkben őrizzük a Fényküldött-elhívás emlékét. Mélyen Krisztus – Magunkban (ugyanaz: csecsemőmirigy csakra) ébred azaz ősi erő, az a fény, amely egykoron megszólított, elragadtatott, és mi végtelen örömben és végtelen szeretetben a Fényszövetség tagjaivá válva, inkarnálódtunk. Alakot és formát öltöttünk fénylényünkre, hogy egy Szent Missziónak a részeseként emlékeztessünk, ébresszünk, tanítsunk és gyógyítsunk… És amikor azt kérdezzük, hogy „mire?”, a válasz a Krisztus Szívben dobban: az egyetlen és örök, igaz és való Szeretetre…
Közeledünk Húsvét Ünnepéhez, a Feltámadás Ünnepéhez. Vajon Jézus Feltámadása megajándékozhat-e bennünket eme évben egy misztikusabb és varázslatosabb lélek-feltámadással? 2016, mint a 9-es év csodája, jelentheti-e a bennünk eddig szunnyadó Krisztus Szív ébredését?
Mi az a minőség, mely Jézus története óta szunnyad bennünk, és álmot álmodik?
Tűnődtünk-e már azon, hogy miért érezzük magunkhoz ily közel Jézus és Mária Magdolna történetét?
Előfordulhat-e, hogy jelen voltunk, akkor…?
Mi az, ami elfojtásba kerülhetett bennünk, amikor láttuk szeretett tanítónkat az inkvizíció keresztjén?
Mely lélekrészeink hasadhattak le, amikor átéltük Jézus és Mária Magdolna megváltását, felemelkedését?
Hiszen ők, Felemelkedett Mesterek, feltámadtak, megbocsátottak…
Mi történt a sok száz és ezer tanítványukkal?
Mi történt velünk?
Hova lettek Mária Magdolna tanítványai, papnői, a „Máriások”?
Kik azok a „Máriások”? Miért nem hallottunk eddig róluk?
Az ősi esszénus közösségekben (és Jézus és Mária Magdolna korában is) lélekcsaládtagok inkarnálódtak, és szív-tiszta, a lélek tiszta, hófehér minőségének állapotában voltak jelen. Az esszénus minőség leginkább a lélek hófehér tiszta állapota, vagyis a karmikus sérülések nélküli lélekállapot, az egyensúly, a harmónia, és béke állapota. Az esszénus közösségek tagjai egyenrangúnak, mellérendelődésben tisztelik egymást kölcsönösen. A lélek eme hófehér tiszta minőségében társaikat testvérekként tekintik: sem alá, sem fölé rendelődések nincsenek jelen eme Aranykori közösségben. A lélekcsalád szent és áldott békéjét élik a fizikai síkon, egymást segítve, támogatva, de mindig függetlenségben, szabadon, egymást kiegészítő minőségben. A lélek karmikus - sérülésmentes állapotát (hófehér-tiszta állapotát) szimbolizálva fehér ruhában jártak, amely többek között a mellérendeltséget is szimbolizálta a lélekcsaládtagok között. Tartózkodtak a világi dolgoktól, melyek könnyen karmikus reinkarnációba sodorhatják az egyént, és javaikra a közösség javaiként tekintettek, mindenki annyit vett a közösség javaiból, amire éppen szüksége volt, mintha nem létezett volna az „enyém és tiéd”, miszerint „az én és a te”, csak a „mi”, vagyis a „miénk”…
Valaha mindannyian így éltünk, és talán lelkünk idetart, visszatalálni eme ősi otthonba, ami a lélekcsalád energiakör. Szívünk mélyén emlékszünk eme Mennyei lélekállapotra, a Mennyei bőségre, amikor mindenkinek jut, mert senki nem halmoz fel, mert állandó áramlás van jelen…
Ez az egyenrangú, Krisztusi szeretettel teli közösség a Korall Fénysugár energiája. A szív Krisztusi minősége, az 5. dimenziós feltétel nélküli szeretet és elfogadás, amikor a szív a béke egyensúlyában lebeg. A Krisztusi Fényküldötteknek jelentős és meghatározó fénysugara ez, hiszen éppen a vörös tartomány (gyökér csakra) karmikus reinkarnációjából emel fel, és a narancs tartomány (karmikus család, generációs családfa) megrekesztő energiájából emel fel. A Korall tartomány Csillagán (csakráján) átkelve, megszűnnek a „világmegváltó illúziók”, hiszen minden lélek önmagát képes csupán megváltani. Aki önmagát nem váltja meg, őt más sem lesz képes. A megváltás kegyelme a szív megbocsátása. Amikor kegyelemért, bocsánatért könyörög a szív, valójában önön magának lenne szükséges megbocsátania…
A Korall Csillag kapuja megnyitja bennünk a Krisztus Szív igazságát, új, Krisztusi Fénytest (aura) épülhet eme Csillag-Fénykódban bennünk, és körülöttünk. A bölcs szeretetre tanít, és a bölcs szeretet minőségeket horgonyozza le Fénytestünkbe (auránkba).
A Korall Fénysugár megmutatja, hol létezünk még szeretetlenségben, viszonzatlan szeretetben. Amikor a lélek szeretetlenséget él meg, lehasad belőle egy darab (lehasadt lélekrészek), e fájdalom elfojtásba kerül a tudatalattiban. Innen kerül kivetítésre, és úgy tükröződik vissza, mintha külvilág felől érkezne az elutasítás, kitaszítás, ítélkezés. Pedig valójában eme megtagadott minőség a lélek önmegtagadása, ahol azt éli, hogy nem elég jó, vagy nem felel meg az elvárásoknak…
Eme lélekrészünk Fényküldött minőségünket segít egységbe állítani, miszerint egykoron a „különcök” kirekesztődtek, megbélyegződtek, a kitaszítást és az eltaszítást élték meg. Vajon mi az a fájdalom és félelem a szív legmélyén, mely ilyen világot (vagy világokat) teremtett a Krisztusi Fényküldött Lelkeknek? Vajon mi az, ami még nem került megbocsátásba? Van-e megbújó ítélkezés a szív mélyén, mely ítélkezés megkülönböztetést, ezzel szétválasztást hoz létre?
Eme évben azt a feladatot kaptam Kristályfény33 médiumként, hogy a Krisztusi Fénytest 12 Csillag-fénykódjának lehorgonyzásában segítsek. Így 2016 januártól minden hónapban egy 5. dimenziós, avagy Krisztusi minőségű Csillag-Fénysugár transzformációját, így a Fénytestünk (auránk) alkímiáját élhetjük meg és át, hónapról hónapra a Gondviselés Szent Kegyelmében. Eme Krisztusi Fénytest alkímiájában Jézus Fénymester és Mária Magdolna Fénymesternő, valamint Plejádi Fényentitások segítik és támogatják munkánkat, továbbá a Fényszövetség, és Alcyone Csillagának (Plejádi Csillagrendszer) Arkangyali csoportjai...

http://vaktororsolya.hu/cikkek/szeminarium/46


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése