2015. október 10., szombat

Közelgő Újhold energiák…

2015. október 13.)
Amíg a Telihold az elengedés, a lelki nagytakarítás lehetősége, addig az Újhold a megtisztított lélek-energiatér újrarendezése, újraépítése. Jelen időszak bolygó és csillagállásai különleges energiakapukat nyitnak nekünk és bennünk.
Az ősz az elengedés, mint megtisztulás időzónája, amikor levetjük magunkról és magunkból azon energia-lenyomatainkat, melyek már nem szolgálják fejlődésünket. A spiritualitás a lélek ébredése önön csodájára, és varázslatára, önismereti út. A spirituális önismeret feltárja előttünk a „honnan jöttünk és hová tartunk, tarthatunk?” kérdéseinkre a válaszokat önmagunkban.
Mindannyian a Fény gyermekei vagyunk, ám mindannyian mást és mást tapasztalunk, és más-más feladatokat választunk önmagunknak.
Amikor valakit egy-egy régmúlt életbeli vagy jelen életbeli időtér megszólít, vonz, hív, valószínűleg dolga van vele. Érkezhet onnan felismerés, válasz az önismereti, önműködési kérdésekre, vagy olykor egy-egy lehasadt és megrekedt lélekrész szeretne felszabadulni, és egyesülni az egységben. Vonatkozhat ez más létformákra is, hiszen emberi testet öltésünkön túl, más testet öltéseink is lehetnek. Ha foglalkoztat bennünket az emberi léten túli életforma is, valószínűleg ott is a fent említett energiakörök mozgatják a lélekhez intézett hívást. Ám, ildomos nem elveszni az időte rek és létterek illúziójában, mert minden csupán tapasztalás, de nem az eredet! Amíg jelen van a vonzás, addig ott valami kimozdult a semleges egyensúly állapotból.
Ami kimozdult a semleges egyensúlyból, annak töltése van: negatív (sérülések, fájdalmak, félelmek, harag, düh, stb.) vagy pozitív (eskük, fogadalmak, szövetségek, ragaszkodás, függőség), így karmikusan működésbe lép, forog körbe, mert aminek töltése, pólusa van, az mozogni kezd, mintha vissza akarna térni a semleges egyensúlyba. És így is van. A karma maga az ok-okozati törvény, a hatás – kölcsönhatás törvénye. Ily módon a karma nem szűnik meg, mint törvény, mert az a Mindenség sajátossága. Amit sokan használunk kifejezést, miszerint a karmánk megszűnik, azaz egyensúlytalanság, mint karmikusság (karma-állapot), amit eddig hoztunk magunkkal.
Az egyensúly törvénye azonban nem szűnik meg… Mi magunk kerülhetünk vissza az egyensúlyba, és sokan ezt hívjuk karma nélküli állapotnak, vagyis semleges egyensúly állapotnak, ahol nincsen töltés, pólusság… (nincsen kettőség, dualitás, kétség)
Ez a valódi szeretet-állapot, a Krisztus szív / lélek / tudat – állapot…
Sokan túllépünk már az előző életek misztikumán, megszűnnek az onnan induló lelket rángató erők, majd felülemelkedünk más csillagközi léteken is, és semmi más nem számít, csak a Krisztusi-szeretet. Napról napra kapjuk vissza a Szeretet valódi jelentésének tartalmát, annak megértését.
Szükséges az előző életek és más létformák kötéseinek feloldása, ám a szeretet-igazsága az Egy-szellem igazsága. A létrán azonban nem lentről ugrunk fel, hanem fokról fokra emelkedünk, mert amit átélünk, megtapasztalunk, az a miénk, és így fogunk tudni segíteni azoknak is, akik még előző létrafokon / lépcsőfokon állnak.
Nem azért, mert bármely lélek előrébb való lenne a másiknál, nem.
Minden léleknek más-más ritmusa, lélektánca van…
Egy léleknek sem függ fejlődése más lelkek fejlődésétől. Óvakodjunk a feltételek szabásától, a manipulációtól… A szeretet és a lélek emelkedése feltétel nélküli (nem függ más tetteitől, eseményeitől), nem függvénye semminek, mindig a lélek önmaga dönt a szeretetben létezésről. Mindenkinek van szabad döntés joga: szeretet vagy félelem…
Újabb Újhold, újabb felismerések: A fényküldött, a fény hozója, a szeretet hozója, a szeretet lehorgonyzója. Lélekeredetünk a bennünk lévő Krisztus-Mag. A Krisztus-Mag ébresztése, önmagunk Krisztus-tudatosságának, Krisztus-lélekállapotának felébredése. Lassan átérünk a 8-as évből a 9-es évbe, az átváltozás átlép a lezárásba, hogy kezdetét vehesse a magasabb rezgésű és minőségű létezésünk ebben az életben. Ezért önmagunk lélekmunkájára van szükség: a lélek transzformációja, a lélek alkímiája a kulcs, vagyis a lélek visszapolarizálása a félelemből a szeretetbe. A Mag, az Eredet a félelem falai és fátylai mögül előbukkan.
Újabb és újabb rétegekben tisztulunk meg, újra és újra elengedünk, megengedünk, hogy megmutatkozhasson a végtelen és határtalan Fénylény, akik vagyunk, előző életek lenyomataitól, és más bolygók, csillagok lenyomataitól függetlenül. A szeretet-mag energiában már nem az erő ural bennünket, hanem felismerjük, hogy minden minőségünk, tulajdonságunk, mint erő bennünket szolgál, és mi a szeretet útján szolgálunk.
Az erő a szeretet energiájában teremt és alkot, a félelem energiájában rombol és pusztít.
Ezért az akaratosság helyett szívünket tisztítjuk régmúlt emlékeink egyen súlytalanságától, szívünk egyensúlyba emelésével, lélekszándékunk megmutatkozik, kibontakozik…
Hiszen, amikor leomlanak körülöttünk a falak (hiteink, skatulyáink, sztereotípiáink), beáramlik mindaz az életünkbe, a jelenünkbe, ami lélekfeladatunkhoz valóban, igazán szükséges. Ami nincsen a szellemben, nem tud megnyilvánulni az anyagban… Bármennyire is akarja teremtgetni az egó… Ahogy fent, úgy lent, tartja a mondás. A szív teremtése valójában a bennünk lévő falak lebontása, hogy a szeretet ismét áramolni tudjon. Ezért az önismeret: mi az, amire valóban szükségünk van, és mi az, aminek hiánya az egónknak fáj csupán…
Nehéz kérdések, hiszen éppen megpróbáló energia-örvények vannak jelen. Ám a „nagyok” nagy feladatot kapnak… És az „igazán nagyok” méltósággal, szelídséggel teljesítenek a Szeretet-áramlásban, követelőzés nélkül…
Ismerd meg az eredetedet, a Krisztus-Magodat, hogy felébredhess!

Kristályfény33
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése