2015. október 15., csütörtök

A lélek mély megélésekkel tanul
A világ működését egy olyan áttetsző valóságos tükrön és látásmóddal kellene néznetek, amelyben minden hibátok napvilágra kerül. 
De ti ezt a tükröt eltorzítjátok, és egy látszat általi, egyébként homályos tükör általi valóságot láttok magatokról visszatükröződésként.
Tiszta szívvel és lélekkel kevesen közelítitek meg a lélek általi valóságot.
Önmagatok tükrében díszelegtek, és ha hiányosság lép fel életetekben már a teljes kétségbeesés határait súroljátok.
Sokszor és sokan halljátok a HANGOM, de mintha semmissé veszne az áldás, a kegyelem, amellyel megközelítelek bennetek.
Sokan szívetek legmélyén érzitek, hogy csak ÁLTALAM, az ÉN segítségemmel juthattok előre.
Szívetekben vágyakoztok az ÉN Isteni Szeretetem után,- hisz ilyenkor egy olyan világ tárul fel előtettek, amit a hétköznapokban, emberi szempontból képtelenek vagytok megtapasztalni.
Az ÉN szeretetem végtelen az irányotokban, éppen azért arra kérek minden Gyermekem,- Nyissátok meg szívetek, hogy mindazt a szenvedést, fájdalmat, gyötrelmet, amely az anyag sűrű sötétjébe húz vissza bennetek, hadd oldjam fel, és váltsam fel végtelen Fényességgé, amely visszatükröződik reátok.
A lélek mély megélésekkel tanul.
De vannak olyan pillanatok, amikor a mélységek egy olyan állapotba ragasztják bele, melyből Önmaga által, egyedül nem képes megtalálni azt az utat ami HOZZÁM vezet. Ezért hatásos, ha sűrűn kértek ENGEM, hogy szabadítsam fel a szenvedő, a bűnben élő lelkeket.
Ezáltal egy olyan megtérés általi Kegyelemben részesülnek ilyenkor a lelkek, amelyet nem Önmaguk eszközöltek ki saját maguk számára,- hanem a másik ember lelkisége által részesültek abban a Szentségben, hogy lelküket tisztára mosom és a Fénybe emelem.
Sokat tehettek egymásért Gyermekeim, többet mint azt gondoltátok volna.
Különös Kegyelmeket osztok szét, amelyben különös megtérési lehetőséget kaptok. Isteni Irgalmammal feloldom lelketek, és a szenvedést elveszem tőletek.
Minden embertársadért eszközölhetsz ki ilyen különleges Kegyelmet, de imád és kérésed legszentebb szívvel kell, hogy szóljon érte.
A megszabadított lelkek különös Kegyelmet élveznek, de ettől a pillanattól fogva, már lelkük üdvössége, saját sorsuk kiteljesítése csak rajtuk múlik.
Fokozott figyelemmel kísérem őket, hogy éltek-e a különös Kegyelem lehetőségével, és hozzá méltóan élik-e életüket.
A világ jobbításában sokan részt vehettek,- ez is egy út, amelyben egy olyan valóságot építesz fel magad körül, amelyet a Kegyelem szentel meg.
A másokért elmondott ima egy lehetőség, amelyben az illető személy, Isteni Kegyelem által módot kap, testi, lelki problémáinak felszabadítására.
Ezért arra kérlek bennetek, hogy ne csak magatokért, hanem mások lelki üdvéért és testi gyógyulásáért is imádkozzatok.
Imáitokba foglaljátok bele a Nemzet szabadulását azoktól az elnyomóktól, akik teljességgel más útra akarják terelni sorsát, mint azt az ÉN Mennyei ATYÁM jelölt ki számotokra.
Így legyen!

Belső Hang által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin
Isteni Önvalóm minőségében: ÁhimRé
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése