2015. július 5., vasárnap

A 2015-ös év kronológiája és időrendi történései - üzenet Metatron Arkangyaltól

Forrás: www.lightworkers.org/channeling/208456/metatron-2015-amazing-year-ahead-james-tyberonn

Annak az ideje lesz, amelyben az eltérések és egyenlőtlenségek felszínre kerülése, egyértelműen a polaritás/kettősség megosztó aspektusára és szerepére fog rámutatni, mégpedig azért, hogy előkészítse a szükségessé vált utat, a harmónia/egyensúly és az egyesülés/egységtudatosság elérésére.
De 2015. intenzív szakaszainak hatásait, amelyek meghatározott céllal érkeznek, kellőképpen kezelni lehet.
A 2015-ön belül felbukkanó számos alapvető lehetőség, nemcsak a szükséges tisztulásra lesznek alkalmasak, hanem a lelki fejlődésre is.
A két féléves napéjegyenlőség, a két negyedéves nap- és holdfogyatkozás és napfordulók rendkívül erősek lesznek és frekvenciálisan összeszövődnek és megjelenítik az Új Föld egyedien kódolt oktaéder portálját.
Az ilyen események alatt (napfordulók, nap-éjegyenlőségek és fogyatkozások) teljesen megnyílnak az átjárók, és a (dimenzionális) nyílások, és ezekre mi mindig rendkívüli lehetőségekként utalunk, amik átalakító hatással vannak rátok.
Ezért is van az, hogy megünnepelték ezeket a napokat az ősi kultúrák és ahogy most számos spirituális irányzat is ugyanúgy, mint az önvizsgálat idejét, imákkal, meditációkkal, szertartásokkal.
A mostani 2015-ös fogyatkozások még hordozni fognak magukkal egyfajta egyedülálló minőséget is, úgymond változásokat kiváltó katalizáló energiákat fognak beindítani, mind személyes szinten, mind a bolygó érdekében.
A 2015-ÖS ÉS KRONOLÓGIÁJA, IDŐRENDBELI TÖRTÉNÉSEI

ÜZENET METATRON ARKANGYALTÓL

 


Üdvözlet Mesterek!
Metatron Vagyok A Fény Arkangyala.
Szeretettel köszöntelek bennetek a Feltétel nélküli Szeretet Terében. Elmondom számotokra, tájékozódásul a 2015-ös év kronológiáját, időrendbeli történéseit.
 

Ez az év, az Új Föld harmadik éve és valójában egy lenyűgöző év lesz, az emelkedés éve, a hatalmas változásoké.

Minden szándékkal történik benne, célt szolgál és a benne rejlő nehézségeket, amikkel az emberiség találkozik, le lehet küzdeni, meg lehet oldani, de mint mindig, ehhez tettekre és erőfeszítésekre lesz szükség.
Itt az ideje, hogy Társteremtéssel létrehozzátok a Békesség Világát!
 

Kedves Emberek!
Mielőtt még elkezdenénk a tárgyunkra térni, szeretnék egy tájékozódási pontra rámutatni.

A bolygón észlelhető felfordulás egyértelműen azt jelzi, hogy az emberiségbe belegyökerezett konfliktusok alapvető kérdései, vallási alapú meggyőződéseiből valók és ezek a társadalmi igazságtalanságokat érintő problémák mind-mind megoldást igényelnek.

Ezek már jó ideje a felszínre kerültek, de még nem sikerült megbirkóznotok velük.

Az Új Föld energiájában az ilyen fajta problémáknak, megoldatlan kérdéseknek el kell tűnniük.
A „Jelenlétetek” energiájában az ilyen konfliktusok teljes megvilágosításba kerülnek és ott is maradnak, nem tűnnek el.

Számos érzelmi drámát okozó helyzetetek a múltbéli elnyomások következményei, de ezeknek az alapvető problémákat okozó kérdéseknek, a felszínre kell kerülniük, hogy szembe tudjatok nézni velük.

A konfliktusokat és problémákat - az emberi egyenlőség szempontjából -, nem lehet elég gyorsan orvosolni, meggyógyítani, vagy mint egy biztonsági szelep működéséhez hasonlóan, hirtelen kiengedni a túlnyomás miatt összesűrűsödött gőzt.
De az emberi egyenlőségnek és igazságosságnak kell az eszményképetekké válniuk és ezeket aktualizálnotok szükséges.

Ezeknek az alapvető problémáknak, kérdéseknek a megoldása vár rátok a 2015-ös évben, magasszinten, és globális mértékben.
 

Mélyponton


2014. utolsó heteiben nagyon sokan mélyponton érezhettétek az energiáitokat, és amely időszakot a „Lélek sötét éjszakájának” is nevezhetnétek.

Ingerültnek, levertnek, depressziósnak és haragosnak érezhettétek magatokat.
Ez részben annak volt köszönhető, hogy egy természetes anti-klimatikus rezonancia hatására, (ez a földlemezek ellentétes és egymásra ható nyomása okozta feszültség keltette hullámok voltak, amelyek szokatlan időjárási mintákkal érkeztek) egy sokkal erőteljesebb intenzív energiasorozat jelentkezett. Ez szeptemberben kezdődött és átszáguldott az októberi mega-fogyatkozáson keresztül rajtatok.

Még azok is, akik tisztában voltak ennek természetével, azokban is sok problémát okozhatott, az  érzéseiket felforgatta, ez egy nehéz kétségbeesésekkel teli időszak volt.
Az asztrológiai erőknek, az összehangolódásnak nagyon sok köze volt ahhoz, hogy az ilyenfajta érzések felerősödjenek.

Életbevágóan fontos az, hogy ilyenkor a központotokban maradással át tudjátok vészelni az ilyen érzelmi mélypontokat.
 
Sokatok számára az ünnepek alatt, a Hálaadástól a Karácsonyig, ebben az időszakban felerősödhettek a szomorúság, az egyedüllét érzései, a múlt emlékei miatt. De mégis jó alkalom volt arra, hogy mérlegre tehessétek az elmúlt év történéseit és hatásait, amint az év vége felé közeledve átléptetek a következő év kezdete felé.
 

Az év vége - 2014.


2014. utolsó hónapjaiban a világ, mind makro-, mind mikro szinten meglehetősen kaotikusnaktűnik majd.
Háborúk, erőszakos cselekmények, igazságtalanságok, a fenyegetettség érzései egyre mélyebben és erőteljesebb zűrzavart fognak a felszínre hozni mindenhol, mind egyéni, mind tömeges szinteken, és ez 2015-ben is így fog folytatódni.

Sokan közületek már eddig is összezavarodtatok attól, ami és ahogyan történik körülöttetek.
Úgy tűnhet számotokra, hogy a világ látszólag visszafejlődött.

Így aztán az is lehet, hogy megkérdőjelezitek 2012. tisztaságát és csodáját, hogy az akkor, bármilyen formában is, de felemelkedést eredményezett-e.
Mi viszont arról biztosítunk bennetek, hogy 2012-ben a Föld felemelkedett a 12 dimenziós valóságába, és az Új Föld bolygója már egy Új Kristályos Mátrixát vette magára, azt hordozza, és ez a tény végképp lehetővé teszi az Emberiség Felemelkedését.
 
Ahogy mondtuk már korábban is, az Emberiség Felemelkedése nem sok idő, pár generáció múlva, de be fog bekövetkezni. Azt is látjuk, hogy a bolygótok most elég kaotikusnak tűnik, de sokan közületek csak a káoszt látjátok, és egyre többen azt kérdezitek erről, miért is olyan mintha minden és mindenki megőrült volna.

Ahogy már azt mondtam, a Krisztusi Energia 2038-ban visszatér a Földre.
A polaritások nyelvén, ez a Fény visszatérését jelenti.

Ami viszont most a jelenben történik, az részben a sötét energia haldoklását jelenti, mely a kettősség természetéből fakad, és hiábavalóan kísérli meg azt, hogy megakadályozza a Fény visszatértét. Azt is mondtuk már nektek a Fény Visszatérésével kapcsolatban, hogy ez mindenképpen be fog következni, és semmi és senki sem akadályozhatja meg.
Viszont a szükséges tisztításoknak, tisztulásoknak meg kell történniük, és ez történik most valójában.
 
A 2015. éven nagyon különös energiák vezetnek át bennetek.
Van erre egy szófordulatunk: Ki lett nyitva a pince ajtaja és az úgynevezett negativitás a felszínre menekült. Olyan helyzet ez, mint amikor egy szikével felvágtok egy kelést, vagy egy lépést tesztek hátra, mielőtt kettőt lépnétek előre.
 


Álomtisztulás


Szeretném felhívni a figyelmeteket, 2014. utolsó negyedévére és az egész 2015. évvel kapcsolatosan arra, hogy az álom állapotaitok különösen színesek lesznek.

Ennek az az oka, hogy számtalan különböző energia vesz körül bennetek, és ekkor lehetőségetek van rendkívüli álombeli aktivitásra, álom tevékenységre.

Ez az állapot tovább fog fokozódni 2015. második negyedévének időszaka alatt a mega- fogyatkozások időszakáiban és azt követően, március végén, áprilisban is.

Azoknak, akik képesek a tudatos (lucid) álmodásra, egy világos ablak fog nyílni arra, hogy meglássák mi vár rájuk, mi van még előttük.

Ez a megvilágosító nyílás, egyértelműen és elérhetően érkezik álom állapotban attól függetlenül, hogy tudtok, vagy sem, emlékezni arra, hogy mi is történt benne, amikor reggel tudatotokra ébredtek.
De mi mégis azt javasoljuk, tegyetek arra erőfeszítést, hogy visszaemlékezzetek rájuk, rögzítsétek azért, hogy ezzel betekintést nyerhessetek azokról a változásokról, amik körülöttetek zajlanak, mert a következő pár évben hatalmas átalakulások fognak lejátszódni, mind személyes, mind tömeges szinten.

Ebben az időszakban, de még 2015.-ben is, a társadalmi és személyes igazságtalanság, és egyenlőtlenségek szinterei a világ figyelmének középpontjába fognak kerülni.
Ez lesz az új év egyik jellemzője és mindez céllal történik meg.
 

A Kozmikus Célkereszt ideje elérkezik és ebben a káoszban, időnként érezhetitek úgy, mintha ti lennétek a célkeresztben.
Ez egy olyan időszak lesz, amelyben a különbségek lesznek megvilágítva és kiemelve.

Annak az ideje lesz, amelyben az eltérések és egyenlőtlenségek felszínre kerülése, egyértelműen a polaritás/kettősség megosztó aspektusára és szerepére fog rámutatni, mégpedig azért, hogy előkészítse a szükségessé vált utat, a harmónia/egyensúly és az egyesülés/egységtudatosság elérésére.
 Az Isteni Terv


Most, mielőtt még mélyebb elemzésbe bonyolódnánk 2015.-re, a bolygóra vonatkozó csillaggravitációs befolyásokra, engedjétek meg, hogy egy pillanatra megálljunk, és ismét elmondjuk, hogy semmi sem történik körülöttetek úgy, hogy annak ne lenne célja.

Bár a dualitásban léteznek az ellentétek, a jónak és rossznak nevezettek illúziója (így a sötét energiák is), de mindegyiknek rendeltetése van.

Magasabb szempontból persze a polaritás ellentétei nem léteznek, és mindegyik oldal a Legfőbb Jóhoz vezet.
 
A Föld egy kísérleti terep.

Bár a dualitásban tapasztaltak nagyon is valóságosnak tűnhetnek nektek, de olyan alapvető leckék, tanulmányok elsajátításához vezethetnek, amelyek során megtanuljátok a Társteremtővé válást, fejlődést.

Ezt most tanuljátok meg, fejlődtök, majd tanítókká váltok és megtanítjátok magatoknak az energiákat optimálisan kezelni, hogy tudatos Társteremtői legyetek a Minden Ami Van-nal, a Teremtő Istennel, ahogyan hívjátok.

És az egyik legfontosabb képzési, fejlesztési tanfolyam, vagy tanulási folyamat a Kettősség Egyetemében van, amely az ellentéteken, a jón és rosszon alapuló valósággal való foglalatoskodást jelenti.
Mivel a dualitásban léteznek ellentétek, akkor arra lesz szükségeteket, hogy a szeretet útjára lépve az úgynevezett „jót” válasszátok.
 
A Fény és Sötétség közötti harc, a jó és a rossz/gonosz, mind bennetek található.

Néhányotokban sokkal jobban izzik a fény, míg az emberiség családjából másokban még nem. Megtanulni elérni az Egység megtalálását, ez része az érettségiteknek/diplomamunkátoknak.
Az Egységet/Egyesülést képviselni és teljes mértékben integrálni az, amit még nem lehet igazán megérteni a kettősség színpadán, mert a 3. dimenzióban csak egy részét érzékelhetitek a valóságnak, nem az egészet. A Polaritás valósága az ellentéteken áll és ennek megfelelően meg kell tanulni kezelni őket.


Ne értsetek félre, a Sötétséggel szembe kell tudni nézni (az kihívásokkal jár, de cselekvésre késztet), de a Fény örökké uralkodik.
Bár a már fenn említett kettősség, a jó és a rossz valójában nem létezik, mégis a 3. dimenzióban nagyon is van aktualitása, mert a létfeltételeitek rendszerét képezik.

Meglehetősen egyszerűen fogalmazva, a jó és a rossz koncepciója az idő folyamán arra szolgál, hogy megtanítsa nektek a Szentséges Létezést és a Felelősségtudatos teremtést és iránymutatást adnak, vezetnek a fejlődési utatok mentén.2015. Energia napjai és Aktivációs időszakaszai


2015. első félév energiái nagyon intenzívek lesznek, ez azonban nem jelenti azt, hogy ennek az intenzív időszaknak nem lenne meg a maga célja, sőt ekkor a „frekvenciális nyomás” még meg is emelkedik, és így meghatározott fénykódok lesznek összehangolva a 2015. év asztrológiai megnyílásai folyamán.
 
De 2015. intenzív szakaszainak hatásait, amelyek meghatározott céllal érkeznek, kellőképpen kezelni lehet. 

A 2015-ön belül felbukkanó számos alapvető lehetőség, nemcsak a szükséges tisztulásra lesznek alkalmasak, hanem a lelki fejlődésre is.

A két féléves napéjegyenlőség, a két negyedéves nap- és holdfogyatkozás és napfordulók rendkívül erősek lesznek és frekvenciálisan összeszövődnek és megjelenítik az Új Föld egyedien kódolt oktaéder portálját.

2014. és 2015. hat különleges fogyatkozásnak az összeszövődése, és egy „új” kódolt energia hulláma fogja elárasztani a bolygót.
 


2015. Kulcsfontosságú dátumai


Március 20. és 21. Újholdas Teljes Napfogyatkozás és a Tavaszi Napéjegyenlőség
Április 4. Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás/(egyben Húsvét is)
Június 21. Nyári Napforduló
Szeptember 13. Újholdas Részleges Napfogyatkozás
Szeptember 23. Őszi Napforduló
Szeptember 28. Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás/ (és retrográd Merkúr időszak is)
December 21. Téli Napforduló

Az előbb felsorolt erőpontokra vonatkozó minden egyes nap egyedi jellemzőkkel bír.
Bár az ekliptikai fázisok átfedik egymást és egybeolvadva kapcsolódnak össze, mégis ezekre az energiákra úgy lehetne tekinteni, mintha két fő mintarészből állnának az egész év jellemzésének céljából.
 
Az első rész Március 20.-tól – Június 21.-ig tart, míg a második, Szeptember 13.-tól – December 21.-ig. Mindegyik napfogyatkozással kezdődik és egy napfordulót is tartalmaz.
 

Az első szakasz egy hatalmas változást és energiaaktiválást hoz magával, amely a Ley-vonalakkal, vagy másképp a Földvonalakkal kapcsolatos.

Elsősorban a hosszanti irányban (észak - dél és dél - észak irányban) elnyúló hegygerincekre vonatkozik.
Észak-Amerikában a Colorado állam (USA) és Alberta tartomány (Kanada) összekapcsolódása.
Dél-Amerikában az Andok mentén nagyon hosszan elnyúló hegygerincen jelentkezik. És ez a kettő pedig összecsatlakozik a Cordillerák teljes kiterjedésével.

Az Urál (Oroszország) és a Nagy Vízválasztó Hegység (Ausztrália), valamint a Transzantartic Hegylánc is része ennek.
Coloradoban a Rio Grande hegyvonulat területén is hatalmas változások fognak történni.

A felsorolt területeken belül elérhető lesz majd az új energia és ez számos jótékony hatást fog kiváltani a hegyek mentén és a tartományi területeken.

A kelet-nyugati régiókban, 2016.-ban egy jelentős felemelkedést segítő változás áll majd be, de erről hamarosan fogunk beszélni.
2015. utolsó időszakának energiái viszont, már jelentős mértékben magukban fogják hordozni a 2016.-os időszakkal járó területek tisztításának időszakát is.2015. második energetikai időszaka, az Önvizsgálat ideje lesz.

Egy megszentelt idő arra, hogy megtaláljátok magatokban és világotokban a harmóniát/egyensúlyt és egy közös, együttes harmónia elérésének lehetőségét megtervezzétek.
Lesznek még további fénykódolások is, melyek lehetővé teszik a lelki/spirituális újjászületést a globális színpadon, valamint a kapcsolatrendszereitek új alapokra hozását és újra megfogalmazását (az egyenjogúsítás alapján).
És ezek mind lehetőséget kínálnak akkor a világbéke magvainak elvetésére.
 

Személyes szinten, a kapcsolatrendszereiteknek, egy gyökeres alapvető tisztulásra van szüksége.
Kibékíteni bennetek azt, hogy mi miért lett és hogyan lett elszakítva.

Ez nem más, mint az együttérzés energiáinak beáramlása.
Mert ami az első fázisban történik az, hogy szembe kell néznetek azzal, ami a felszínre került a feltárt konfliktusaitokkal, míg a második fázisban a megbékélés lehetősége érkezik meg.

Igazat szólva ezzel hozzájárultok ahhoz, amit „Feltétel nélküli szeretetnek” nevezünk és előkészítése egyben a Krisztusi Energiák visszatérésének.
Az  igazság az, hogy minden egyes fogyatkozási időszak folyamatosan hordozza magában ezeket a megújító kódokat.
 
Ez egy teljesen természetes összehangolódás, ahogy a csillagászati dátumok, a fénykódolási beáramlásnak letöltési lehetőséget nyújtanak.

Az ilyen események alatt (napfordulók, napéjegyenlőségek és fogyatkozások) teljesen megnyílnak az átjárók, és a (dimenzionális) nyílások, és ezekre mi mindig rendkívüli lehetőségekként utalunk, amik átalakító hatással vannak rátok.

Ezért is van az, hogy megünnepelték ezeket a napokat az ősi kultúrák és ahogy most számos spirituális irányzat is ugyanúgy, mint az önvizsgálat idejét, imákkal, meditációkkal, szertartásokkal.
 
A mostani 2015-ös fogyatkozások még hordozni fognak magukkal egyfajta egyedülálló minőséget is, úgymond változásokat kiváltó katalizáló energiákat fognak beindítani, mind személyes szinten, mind a bolygó érdekében.

És így a 2015-ös fogyatkozások, napfordulók, napéjegyenlőségek frekvenciái, exponenciálisan fel fognak erősödni ekkor.
 
Nem lenne szerencsés azt mondani, hogy csak a 2015.-ben előforduló négy egyedülálló fogyatkozás jellemzi energetikailag az évet, hiszen tetten érhetően határozott frekvenciális  átfedés van a 2014.-es és 2015.-ös fogyatkozások között.

2014.-ben a két holdfogyatkozás (a vérhold tetrád két eleme… lásd idővonal 2014.-es energianaptárt) csúcsidőszakai mind áprilisban és mind októberben kiterjednek ide.
És ez egy tökéletes időzítése lehet az életetekben a tisztulási folyamatotoknak, amikor meditációtok során az önmagatok irányításának és kalibrációjának felé mozdultok el.
2014.-ben sokan egy megújuló célt fedeztetek fel, megtapasztaltátok saját magatok reneszánszát és egy megújító kreatív útra léptetek, amely 2015. lendületével a jövő felé vezet.
Míg mások úgy döntöttek, hogy az eddigi útjukon maradnak, de egy megújult életerővel, új meglátásokkal és vagy új csoportokhoz csatlakoztak.
Sokan közületek, 2015.-ben új célokat fedeztek fel és egy megújult alkotóképességgel, tehetséggel léptek elő, amely már oly régen ott szunnyadt bennetek, vagy még nem bontakozott ki belőletek.

2015. olyan energiákat fog biztosítani számotokra, amely egy teljes újjászületést tesz majd lehetővé, hogy újra összhangban magatokkal, feltöltődjetek azokból a szándékotok szerint azért, hogy a lélekszerződésetek pontjaiból beteljesíthessétek azokat, amelyeket még nem sikerült elérnetek, de valamilyen hatással már volt rátok.

 


2015. Retrográd Merkúr időszakai


2015. Január 21. - Február 11.
2015. Május 18. - Június 11.
2015. Szeptember 17. – Október 9.
 
A retrográd Merkúr időszakai rendkívüli ablakokat fognak nyitni, 2015. különleges energiáira, amelyek egyértelműen az Énetek felülvizsgálatáról szólnak.

A május 18. június 11. közötti retrográd időszak a közösségi összejövetelek ideje arra nézve, hogy a közösségeitekkel együtt, Társteremtsetek.
 
2015. - szeptember 28.-án egy Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás is lesz és ez egybeesik egy szokatlan retrográd Merkúri időszakkal, amely így nagyon erőteljes módon megerősíti a belső-pszichikus/lelki látásmódot.

De azt is fontos megjegyezni, hogy e tisztulási szint szemben áll a káprázatokkal teli látnoki képességek félreértelmezéseitől, amelyek bizonyos mértékben függenek a személyiség aurikus integritásától, egyéni állapotától, amelyek megalapozzák e képességet.
 


2015. Kozmikus Gravitációs hatások – Igazságok és Utak


Az asztrológia egyik helyes alkalmazásával megvizsgálható a gravitációs és elektromágneses hullámoknak az emberi fizikai testre és a mentális és érzelmi mátrixra gyakorolt hatása.
Ez valóság és nem egy szóbeszéd, legenda.

Nem a horoszkópról beszélünk, sokkal inkább arról, hogy a valóságban nagyon is létező energiahullámok találhatóak, amelyek frekvenciákkal zsúfoltak.
Fények és színek, amelyek indukció által befolyással vannak rátok és mintákban egyesülnek.

Ezek a minták amilyen módon rezegnek, úgy teljes mértékben befolyásolnak bennetek, akár elfogadjátok ezt a tényt, akár sem.
Bár nem lehet rátok nézve annál nagyobb befolyással, mint a saját akaraterőtök.
Mégis, ha ismeritek ezeket a rátok ható mintákat, akkor képesek lesztek még hatékonyabban dolgozni és nem ellenkezni, nem szembeszállni ezekkel a mintákkal.

Ennek megfelelően lehet megragadni ezeket az alkalmakat és így a buktatókat bölcsen el tudjátok kerülni. Értitek?

Az Új Földön már túlsúlyba került a Kristályrács a mágneses háló fölé és így ezzel mind a bolygók, mind a csillagok gravitációs hatását sokkal jobban megérezhetitek már, amelyek nem mások, mint a Fény egyfajta értelmezései.

És ez az a befolyásoló erő, az Isteni Gondolat, amely ebben az energia szövedékben, összjátékban van!

Ezek a minták és hatások az Emberiség Kollektív Isteni Aspektusából származnak és az Egyetemes Elme ezeket a különleges mintákat az olyan energetikai nyílásokon, mint a fogyatkozások, napfordulók, napéjegyenlőségek időszakaiban betölti a Kristályhálón keresztül a Föld bolygóba.
 


2015. Kaotikusnak látszó energiamintáiról


Így a fentieknek megfelelően, 2015.-ben különleges időzítések állnak rendelkezésetekre, olyanok, amelyekben a planetáris energiahatások a kozmikus energiákkal kombinálódnak.

Ezek nem mindig járnak együtt asztrológiai gravitációs hatásokkal, mint most, hogy létrehozzanak egy különleges és sűrített intenzív tisztítást az Új Föld paradigmája céljából.

Az úgynevezett árnyéknak, a Sötét oldalnak is van egy olyan jellegzetes tulajdonsága, hogy egy frekvenciális időszakban, egy időbeli szabad áramlásnak a sajátos periódusában a felszínre hozza a frusztrációt és elnyomás érzését attól függetlenül, hogy az indokolt-e vagy sem, mégpedig azért, hogy szembe nézzetek velük, és kezelni tudjátok őket, az emberi tapasztalatokat hordozó kelyhetekkel és megtisztítsátok tőlük a valóságotokat.
 
Ami eddig el volt rejtve, vagy el volt fojtva, az mind csúcsra járatódik.

A múlt vétkei és konfliktusai, amelyek eddig rejtőzködtek bennetek a felszínre fognak kerülni ebben az időben azért, hogy szembe nézzetek velük és felelősségteljesen megtisztuljatok tőlük.

Elérkezett tehát a félreértések, a visszavágások és illúziók feltárásának ideje.

És ezt egy olyan energia támasztja alá, amely az elnyomás miatti szélsőséges vélemény kinyilvánítást, a frusztrációs visszahatást hordozta, egy kellemetlennek tűnő összepréseléssel, ez nyit magának utat most, sőt még egy neki alkalmas rést is kivág az „árnyékból”, azért hogy kiszabaduljon végre.
 

2015. első negyedévében ezek az energiák hajlamosíthatnak tévhiteket, ábrándokat létrehozni és túlzó módon felnagyítani a grandiózus téveszméket.

Úgy fogjátok találni, mintha egy piszkos fátyol nyílna széjjel egy hamis álomvilág előtt és ezeknek az eddig ideiglenesen elveszett álmodóknak, jól megharapja a kezét, hogy megpróbálja felébreszteni őket.

A valóság kontrollálásának a kísérletei, mégha azok úgymond a legjobb szándék szerint valók is, zavarodottsághoz és váratlan visszacsapásokhoz vagy elutasításokhoz vezethet.

Ebben az időszakban még a tisztaszívűek is elutasíthatják a látszólagos jóakaratú tanácsokat, hogy minél kevesebb beavatkozás történhessen.
Ez az az időszak, amelyben a hatóság bármilyen formában, akár jó vagy rossznak is tekinthetjük, de akadályokat görgethet az életetekbe.

A lázadó attitűd kap mindenhol mozgásteret még azok között is, akik általában nem ingerlékenyek, és oly mértékben befolyásoló hatással van rájuk, hogy ennek megfelelő lépéseket tegyenek ebben a meglehetősen zavaros frekvencia fázisban, amelyek egyébként nem volnának logikusak.
 
Így tehát ne feledjétek azt, hogy ezek a szokatlan energiák mindenkire befolyással lehetnek majd.

A belső „prérifarkas” szabadulhat ki belőletek. Olyan ez, amikor a tanár elhagyja a tantermet, és magára hagyja a tanítványait, és mivel nincs ott az, aki a szabályokat érvényesíti, akkor problémák adódhatnak. Valahogy így van ebben a homályosnak tűnő frekvenciában is.
 
Sokan közületek olyan különféle tetteket fogtok megtenni, amelyek váratlanok, szokatlanok és meglepőek a korlátok mögül, és jóval kiemelkednek a megszokott és meglehetősen kaotikus és befolyásoló mintáktól.

Azok a csoportok és személyek, akik a bosszú, a visszavágás negatív aspektusaihoz kötődnek, vagy bármilyen negatívitással szennyezettek, hajlamosak lesznek szélsőséges cselekedetekre ebben a szakaszban.
 
A Mars és a Plútó találkozásáról van szó.

Nem felismerve azt, mit tartalmaz a találkozásuk, és milyen ötleteket hozhatnak, azok elutasíthatják vagy mellőzhetik vagy megtagadhatják ezeket sokféle módon.
Ezek vonatkozhatnak a nagyléptékű ideológiákra, vallásokra, országokra és csoportokra, akik úgy érzik, hogy hatalmukkal már nem élhetnek, vagy egyre csökken a befolyásuk.
Az elfojtott harag fejeződik ki így.
 

Mi azt szeretnénk nektek mondani, hogyha a világ olyan elkülönülő (nem biztonságos) helyeire, régióira szeretnétek utazni, akkor a 2015. évben sokkal nagyobb kockázattal fog járni ebben az időzítésben, ezért óvatosságra és körültekintésre lesz szükségetek.

Pandora szelencéje újra nyitva lesz az év legnagyobb részében.
Viszont most újra azt mondjuk nektek, hogy az emberi akarat sokkal erősebb, mint bármelyik asztrológiai erő, és a félelem nem vezet el sehova sem.

Bölcsen, de óvatosan és tudatosan szükséges kiválasztanotok a megfelelő időzítést, mérlegelve minden tetteteket.
 
Rendkívüli lehetőség nyílik meg a fény kódolt Társteremtés létrehozására a 2015-ös energiák tégelyében.
 
A Teliholdas Teljes Holdfogyatkozás tetrád sorozata, 2014. áprilisában kezdődött és 2015. szeptemberében fejeződik be. Minden egyes tetrád Holdfogyatkozást 15 napon belül egy Napfogyatkozás kísér. Ez a lehető legrövidebb időszak, amikor egy sorozatban Nap- és Holdfogyatkozások lehetségesek és mindkettő ebben (teremtői) önfelhatalmazással bír.

Ti, amikor egy ilyen rendkívüli és ritka energiafrekvenciában vagytok, akkor ez az energia egy magasabb rezgés kódjainak időzítését hozza el számotokra.
Olyan kódokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a Fény visszatérését.

Habár az ezt kísérő, ezt kiváltó megtisztítás látszólag az intenzitásában zabolázatlan, de azok mégis azt fejezik ki számotokra, hogy a negativitás elengedésre kerüljön belőletek és a Krisztusi Fény magvai áradjanak be a helyükbe.
 


Egy Fogyatkozási ÉvA fogyatkozások olyan energianyílások, amelyek egyesítik a fény aspektusait, a planetáris frekvenciákat, a Föld-gravitációs energiáit és a kollektív teremtő gondolatokat.

A fogyatkozások egy egyedülálló energia-zsákot biztosítanak az Isteni Gondolat és az Emberi Kollektív Gondolat magasabb rezgéseinek az összehangolása céljából.

Tehát a Holdfogyatkozások csak telihold idején történhetnek meg, míg a Napfogyatkozások csak újhold idején.
Mindegyik hozzáadja az erejét, befolyását a másikéhoz.

A fogyatkozásokat az emberiség leggyakrabban furcsa, rendkívüli eseményeknek tartja, szemléli, de mi azt szeretnénk mondani nektek erről, hogy a Hold- és Napfogyatkozások egy következetes, lineáris irányt követve sorrendben jönnek létre, és így 2014. és 2015-ben is (együttesen) egymást felerősítve egy közös energiamezőt formálnak majd, amely nem más, mint egy magasabb rezgésű energia-sűrítmény.

A lineáris fogyatkozások (15 napon át tartó hatásukkal) erőteljesen egyre fokozottabban megnövekszenek hatásukban.

A Hold- és Napfogyatkozások egymás mellettiségük vibrációival egy tartós lenyomatot, pecsétet alakítanak ki és együttes hatásukkal mindkettő jelentősen felerősödik.

Ebben az együttesben, a fogyatkozások, bármelyik formájukban, akár részleges, akár teljes, megkettőzött erővel adják ki a mega-hatásukat és ez fordítva is igaz.

Ez azt jelenti, ha a Holdfogyatkozás teljes és a lineáris sorozatában összekapcsolódik egy teljes vagy részleges Napfogyatkozással, akkor egy tandem-duo energiaszövetet eredményez, egy olyan mega energiát, amely mindkettőt egy „Kettős Teljességbe” erősíti fel.
 

A fogyatkozások, mint rendkívüli események már régóta közismeretek voltak a sokkal fejlettebb társadalmakban, még pedig annyira, hogy már jóval a megtörténtük előtt hozzáigazították a tevékenységüket a Föld bolygó háromdimenziós valóságának energia szövetéhez.

Az Atlantisziak, a „Végtelenség pontjainak” tartották azokat, azért mert a Napfogyatkozások idején a lineáris idő egy rövid időszakaszban megdermedt.


A fogyatkozás (eclipse) szó, az atlantiszi nyelvből származik és innen került át az ókori Görögországba és azt jelentette: „elrejteni valamit", vagy a „kilépés előtti megálló”.

A fogyatkozások viszont egyedülálló módon megváltoztatják a fény spektrumának hullámhosszát és gravitációs hatását.
Gravitációs rendellenességet és ugyanolyan mértékű torziós hatást okoznak a fogyatkozások.
Ezekről a jelenlegi tudományotok, mint az Allias és Saxi effektusokról vizsgálódik.

A fogyatkozások, koherenciával kódolt nagyon „ütős” energiahullámokat bocsátanak ki, amelyek teljes mértékben áthatják a Földet és az Emberiséget.

A Koherencia megnyitja a tobozmirigyet és az ember fizikai testének sejtjeiből és az éterikus test energiaszerkezetéből válaszokat kényszerítenek ki.

Egy bizonyos értelemben az idő, ahogyan ismeritek, megváltozik a fogyatkozások alatt, különösen akkor, amikor mind a Hold- és Napfogyatkozások relatívan közelségben vannak a Napfordulók és Napéjegyenlőségek csúcspontjaihoz.

2015.-ben is egy ilyen esemény fog végbemenni, és amíg ezek nagyon intenzív hatással fognak járni,emellett megnyitják a tudatosság különböző dimenzionális ajtajait.
 
Az álom állapot sokkal tisztább és tudatosabb lesz ebben a ritka fázisban és ebben a módosult tudatállapotban felébrednek a tudatosság különböző színterei.

Az életerő gondolathullámai finomabb, de nagyon jelentőségteljes módon megváltoznak.

A Valóság ablakai megnyílnak és a létezés horizontja kitágul.

A tér-idő összetömörülve megváltozik.

Az „Örök Most” egyidejűségének magasabban rezgő állapota kitolódik és lehetővé teszi a multidimenziós világosság egy igazán megszépült korszakának eljövetelét.

Tudatába kerültök annak, hogy a „Szent Helyek” a Föld területén belül, olyan kiemelkedő planetáris erőcsomópontok, amelyek nagy mértékű életerő egységeket gerjesztenek magukból. (Másként fogalmazva az életerőt, Adamantin vagy Akasha esszenciákat).
 
A fogyatkozások szakaszaikban, egy koncentrált energiahullám patakzást váltanak ki és ezzel, életerő részecskéket hoznak létre.

Ezekkel az energia bombákkal be lehet oltani az Isteni gondolatmintákat, valamint az emberiség magasabb szándéka szerinti, mind a tudatos, mind a tudatalatti szinteket.

Ez az energia, hatással lesz mindenkire különböző mértékben, attól függetlenül, akár érzékelitek őket, akár nem.
De hogy hogyan tudjátok azt hasznotokra tenni, akár tudatosan, akár tudattalanul, az függ, az összpontosító képességetektől, a tudásszintetektől és a fény-hányadosotoktól.
 

Részben már ez történik most is, és folytatódni fog az októberi duo-megafogyatkozás energiáinak összeszövődésekor, amikor ebben a folyamatos és spontán energiaáradásban kényszeríteni fog bennetek egy túlfűtött érzelmi állapoton keresztül.

Ennek különleges jellemzője az, hogy a fogyatkozások rezgési vibrációi érzelmi hatásokkal lesznek az emberiség energiamezejére.

A jelenlegi energia koktél által a bolygón egyre könnyebben visszatérhettek egy normálizált szintre az érzelmi feszültséggel járó szélsőséges megnyilvánulásokból.

A fogyatkozások, olyan elérhető energiakódokat hoznak, amelyekkel képesek lesztek harmonikusan stabilizálni az egyensúlyhiányt, nagyjából olyan módon, ahogy az elektromágnesesség bizonyos szélességi és hosszúsági fokokon egyensúlyt biztosít az emberi testnek és az érzelmeknek.
 

Kérdés Metatronhoz Tyberonntól:
Tudnál-e beszélni a fogyatkozások hatásáról az emberiség biológiai és érzelmi állapotára?

M:
Az emberiség biológiáját, sőt a mentális és érzelmi területét teljes mértékben befolyása alatt tartja a környezete.
A környezetetek sokkal többet foglal magába, mint amit tudatosan érzékelni tudtok.
Ide értjük a gravitációs hullámokat, fény frekvenciákat, az ionikus arányt és a bolygó ásványi rezgését.
A fizikai testetek biológia szinten, sejtszintű tudatossággal rendelkezik és működik, így a hormonális és biokémiai egyensúlya közvetlenül a bolygó fényformátumától és mátrixától érintett.

A fogyatkozásoknak van egy jelentős hatása, tervezetten differenciált fényt hordoznak magukban és ezzel megváltoztatható a gravitáció, és tudatosan van kódolva életerővel, amely egy sokkal nyugodtabb állapotot tesz lehetővé, mivel felszabadító hatással, valamint egy újrakalibrálással jár együtt.
Egyszerűen fogalmazva a testek sejtjeit megszépíti, feltölti fénnyel és azok életerővel válaszolnak erre, ugyanúgy, mint a növények a trópusi erdők aljából, amikor a napfény felé növekszenek.

A fogyatkozások hatása azonban sokkal többet jelent, mint amit a bőrötökön megéreznétek, mert nem egyszerűen csak biológia szinten hatnak, hanem összehangolják a szerves létezést és egy burjánzó ablakot kínálnak nyitni a magasabb Én felé, ezekben a különleges és egyedi, konkrét időszakaszokban az emberi evolúció és fényhányadosának emelkedésére.
 

A fogyatkozások 2015.-ben frekvenciálisan összekapcsoltak a 2014.-es fogyatkozásokkal.
A jelenlegi intenzitásuk tehát magasszinten marad továbbra is, de majd 2015. márciusáig lehetőség lesz, és nagyon is szükséges egy „kiszellőztetés” (hogy szabad folyást engedjünk a bejövő friss energiáknak), azaz a káosz üstjében összegyűlt nyomás egyfajta kiengedésére.
 
Mint amit már korábban is megosztottunk veletek, a Napfordulók csomópontjai (csúcsidőszakai), a Napéjegyenlőségek, szintén programozhatóak és a 2015.-ben bekövetkező fogyatkozások magas szinten kódoltak.

Sokkal magasabban, erősebben bármelyiknél, amiket eddig már megtapasztaltatok!
Az ilyesfajta fényprogramozás tovább fog folytatódni annak érdekében, hogy formába öntse a 2038-as (Krisztusi) Fény Visszatérését.
 
A Fizikának Törvényei vannak, de a fogyatkozások jellemzőit a tudományotok még nem ismerte fel, vagy csak részben alkalmazza a tudományos életetekben.
A tudományotok nem veszi figyelembe azt, ami Szent és ugyanakkor Szentséges és hajlamos elmenni  "tudományosan" emellett.

Mindannyiótoknak, hogy meg legyetek győződve a fogyatkozásokról, azok időzítéseiről, a mélyetekre kell hatolnotok.
Fel fogjátok ismerni annak a rendkívüli lehetőségeit, hogy ekkor egy sokkal magasabban rezgő valóságot tudtok megtapasztalni.

Azt is úgy fogjátok találni, hogy álom állapotban még sokkal világosabban érkezhetnek olyan lehetőségeitek, amelyekkel meg tudtok majd oldani számos személyes kérdést, de fontos az is, hogy erre kötelezően, megfelelő időt szenteljetek.

Néhányan közületek majd sokkal könnyebben elfogadják ezeket az igazságokat, mint mások, mert amit megosztunk veletek az már közismert volt Atlantiszban, mégpedig úgy, mint a Tudós Papság által tanított Egy Törvénye, és sokan közületek tagjai voltatok különböző Misztérium Iskoláknak és ösztönösen felismertétek annak igazságát, amit most megosztottunk veletek.

Számtalan kedvező hatásuk közül, különösen kedvező lehetőség az, hogy magatokba tudjátok fogadni és felhatalmazni (teremtő erővé tenni felelősen) ezeket a fénykódokat.
És ez az, amiért a fogyatkozások mindig különleges frekvenciákat tudnak magukhoz ragadni a felépítésükben.
 
A fogyatkozások a Hold, Nap, Föld közvetlen összehangolódását teszik lehetővé, amelyek évente négy és hét közötti esetben, alkalommal következnek be.
Minél több fogyatkozás van, annál magasabb az energiakódolás az adott évben.
A következő évi hetes fogyatkozás sorozat 2038-ban lesz, és annak valóban hatalmas lesz a jelentősége.
De ami jelenleg történik az szintén rendkívül fontos felkészülési időszak a változásokra.
 


2015 .Fogyatkozásainak megnyílásai


Arról már beszéltünk nektek, hogy a fogyatkozások kódolva vannak és elvetik a megérő Fény visszatérésének magvait.
Még sokszor fogunk majd erről, a jövőben beszélni, de jegyezzétek meg, hogy minden 2038-hoz vezet.
 
2014.-ben és 2015.-ben mindegyik teliholdas Holdfogyatkozás tetrád.
És mivel a Templom-hegy területe az egyik fontos planetáris köldökzsinór a bolygón, amelybe a békesség magvai vannak belevarrva, még erőteljesebben fogják éreztetni a hatásukat itt, ezekben a napokban.

A Holdfogyatkozásokat és a teliholdakat az emberiség a történelmén keresztül oly sokszor színekkel képzettársította: Kék Hold, Arany Hold, Vér Hold és hasonlók.
Eláruljuk nektek, hogy ezeknek a színét, a kódok tónusai és a különböző szándékaitok szerint neveztétek így.


A fogyatkozási energiákkal képesek vagytok megnyitni a tobozmirigyet és képesek vagytok a csakraérzékelésre, és egy rendkívülien optimális lelki tudatosságot biztosít és megnöveli a világosságát a keresőknek, létrehozva az aurikus és mentális egyensúlyt bennük, hogy egy még magasabban rezgő valóságot érhessenek el.
 


Nagyon fontos tudni azt, hogy felismerjétek az egyensúly fontosságát, különben azokat az energiákat, amelyek a bolygón jelenleg léteznek (és amíg ezek 2015. márciusáig fennállnak), nehezen lehet kezelni, és sokkal kevésbé lehet optimálisan kihasználni az egyensúly felborulásával azt, amit hoznak.

Figyelmemmel kell lenni erre az időszakra és szükséges megértenetek.
Ellenkező esetben egy depressziós apatikus visszaesés következhet be.
Bölcsen felhasználva ezeket az energiákat, hatalmas lehetőség, ugródeszkája lehet a megvilágosodásra és spirituális fejlődésre, valamint a Társteremtésre.
 
Ne feledjétek el azt azonban, hogy az aurikus egyensúly-hiány néhány működési zavara, fanatizmust, az ego általi gazdagság képzetét, krónikus depressziót és szélsőséges esetben érzelmi kitöréseket okozhatnak.

Elengedhetetlenül szükséges az, hogy a Földön szilárd lábon álljatok, mert ez hihetetlenül fontos a tisztánlátásotok érdekében.

Éppen ezért van az, hogy vannak sokan olyanok, akik metafizikai hibákba esnek, hogy túl magasra, a padlásra merészkednek, ahol nagyon gyors rezgések vannak.
Az ilyen kiegyensúlyozatlanság „aurikus-rövidzárlatot” okozhat.

Ha nincs lehorgonyzás, nincs földelése az energiáknak, akkor a tisztánlátást egy rózsaszínű szemüvegen keresztüli képzelgés válthatja fel, amelyet a köznyelv a tévhitekkel kapcsolatban, a fellegekben járóknak nevez.
 

Az aura karbantartása azért is szükséges, mert akkor megtanulhatjátok az egyensúly fenntartását, és hatékonyan működhettek a 3. dimenzióban, amely aztán lehetővé teszi a megvilágosodást a magasabb dimenziókba.

Egy megrepedt aura nem tud a szolgálatotokra lenni, de az integrált, ép aura mégis egy ugródeszka lehet a magasabb birodalmakba való felemelkedésre. (Ezt így tanítják a Metatroni Kulcsok)
 
Ennek megfelelően, akik a káprázatukban élnek, azok az érzékcsalódásaikat fogják megtapasztalni, míg mások a nagyszerű tisztánlátást.

Ezért is van az, hogy a megelőző korszakokban a Napéjegyenlőségeket, Napfordulókat, fogyatkozásokat, szent eseményeknek tartották, míg most is, néhány hitrendszer továbbra is ugyanígy ünnepnapként vélekedik ezekről.

Azt is megemlítettük már a fény fogadásával kapcsolatban, hogy a Hold a fény visszatükröző erejével rendelkezik, míg a napsugárzás közvetlenül a Napból érkezik.
A fogyatkozásoknál ezek a különbségek kulcsfontosságú tényezők.

A Hold területéből érkező holdfény sokkal erősebben hat az álombéli látásmódotokra, amellyel megváltoztatható a valóságotok.

A napsugárzásból származó napfény mintái viszont sokkal erősebben hatnak az életerőre és segítik a Társteremtésetek használatát és felruház bennetek a koherens energiák manifesztálására, megtestesítésére, megnyilvánítására.

A duó-fogyatkozások tandem összeszövődését úgy kell felfognotok, hogy azok tervszerűen, sorozatban épülnek fel.
A Kristályháló, mint fókuszlencse szolgál arra, hogy lehetővé tegye a magasabb fénykódok beágyazását az Új Föld 12 dimenziós mátrixába és ezzel az indukcióval az egyetemes emberi elmén keresztül mindannyian össze-vissza, csatlakozhattok.
 

ZárásulMesterek, azt mondjuk nektek ismét, hogy a bolygó Felemelkedése megtörtént, nagyon fontos ezt megértenek, hogy ne veszítsétek el a hiteteket.

Mindig lesznek olyanok, akik tagadni fogják ezt és továbbra is kételkedni fognak, hogy bármiféle változásra is sor került volna 2012. december 21.-ét követően.

Tehát, ezért is mondjuk, hogy a Felemelkedés egy új kezdetet jelent.
2015.-ben a Föld továbbra is folytatja útját az új formája felé, amely lehetővé teszi azt, hogy az emberiség tiszta tudatára ébredjen, és egyre tudatosabban emelkedjen a magasabb dimenziók felé.
Az Új Föld már megtartja, hordozza a Kristályhálót a mátrixán belül, és így lehetővé teszi az emberiségnek, hogy egyre jobban tudatába lehessen a valódi természetén belül létező multidimenzionalitásának.
 
Biztosíthatunk bennetek arról, hogy új nappalok virradnak rátok és ezek már valóban a változások napjai, és ezek hozzák el nektek a Csodálatos Új Föld Fényét.
És kedveseim, ez a ti csodátoknak köszönhető.
Ebben az új korszakban, mint keresőknek, még csak annyi hárul rátok, hogy vetítsétek ki örömötök fényességét a Harmonikus Kristályos kiterjedésetek lehetőségéért.

Minden egyes gondolat-fényetek fotonjainak a kivetülése exponenciálisan felerősödik és ez 2015.-ben, az Új Energiában sokkal gyorsabban valósul meg.

Tehát nagyon fontos szerepetek van ebben, és sokkal jótékonyabb hatással vagytok arra, hogy a teremtőerőtökkel létrehozzátok az úgynevezett Vízöntő Váltást.
 

A látszólagos káosz és az energiák intenzitása nem cél nélkül történnek.

És ti, azok a Fények, akik vagytok, képesek lesztek kihasználni ezeket az energiákat a bolygón, a Társteremtésre, a Világszerelemre, az Emberiség Felemelkedésére.

És ne feledjétek el, a Felemelkedés egyidejűleg, egy szívben történik meg azzal, amit személyesen tesztek, illetve azzal, ahogy reagáltok, mert ezekkel tesztek hozzá a közöshöz.

 

Metatron Vagyok és megosztom veletek ezeket az Igazságokat!

Szeretve Vagytok!

És ez így van...És ez így van...És ez így van.
 

Forrás: http://lightworkers.org/channeling/208456/metatron-2015-amazing-year-ahead-james-tyberonn

http://www.angyalitarsasag.hu/a--2015-os-ev-kronologiaja-es-idorendi-tortenesei---
uzenet-metatron-arkangyaltol.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése