2015. május 29., péntek

Kis értekezés az Angyalokról
A sötétség, a negatív erők vagy a gonosz nem más, mint a fény, illetve a szellemi tudás hiánya. Mikor sötétségben bolyongunk, elválasztva érezzük magunkat a Forrástól.
Ez szenvedéssel jár, és egy szenvedő lény- de csakis az-képes szenvedést okozni valaki másnak. A fénytől való elválasztottság teret enged a bűntudatnak, a félelemnek és az önámításnak. Mikor megfeledkezünk a Forrásról, és azt hisszük, hogy egyedül vagyunk, elválasztva mindenki mástól, más emberekbe kapaszkodunk
, és tőlük válunk függővé.
Ez azt jelenti, hogy nem tiszta szándékból vezérelve próbálunk a kedvére tenni másoknak, vagy irányítani őket, pusztán azért, hogy ne érezzük magányosnak magunkat.
Így azonban csak növekszik bennünk a sötétség.
Nem könnyű dolog a negatív erőknek ellenállni, míg az ember fizikai testben él.
Még a szellemileg leginkább előrehaladott lelkektől is komoly erőfeszítést követel a bolygónkon felgyülemlett sötétséggel való dacolás.
Annak ellenére, hogy fénylényünk számára kockázatos vállalkozás az anyag sötétségébe való alászállás, az univerzum legkülönbözőbb helyein élő lelkek csak úgy tolonganak, hogy inkarnálódhassanak a Földre a csak itt rendelkezésre álló páratlan kihívások és lehetőségek miatt.
Ahogy a fény Angyalai minden erejükkel segítenek, bátorítanak és szabaddá tesznek bennünket, úgy a bukott angyalok arra törekszenek, hogy megkísértsenek, hogy gyűlölködő gondolatokat sugalljanak és hogy meggyengítsenek minket.
A Földön, ahol a szabad akarat minden szellemi lény rendelkezésére áll, a sötét angyalok semmilyen eszköztől nem riadnak vissza céljaik elérése érdekében: egyik hatásos módszerük, hogy a fény Angyalainak álcázzák magukat.
A legeredményesebben úgy tudunk védekezni a sötét erők sugallatai és kísértései ellen, ha használjuk a józan eszünket, ítélőerőnket és megkülönböztető képességünket, ugyanakkor jó szándékúak és pozitívak maradunk- emellett mindig hallgassunk lelkiismeretünk csendes, halk szavára szívünkben.
Ha szellemi látásunk számára megnyilatkozik egy Angyal, vagy bármilyen szellemi más lény, bátran tegyük próbára minden esetben, hogy valóban a fény oldalán áll-e.
Egy lehetséges módja ennek, ha így szólunk hozzá:"Megesküszöl-e Istenre és mindenre, ami szent, hogy a fény Angyala vagy?
Kérdésünket ismételjük meg háromszor. Ha a válasz mindháromszor "Igen", megnyugodhatunk, ugyanis az Univerzum szellemi törvényeinek értelmében minden szellemi lénynek szint kell vallania, ha háromszor szólítják fel Isten nevében.....
Diana Cooper: Kis értekezés az Angyalokról

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése