2015. május 21., csütörtök

Emberek, helyek vagy dolgok keresése Az isteni Jelenlét Dr. David R. Hawkins
Az isteni Jelenlét megtapasztalása melletti döntés kívül esik az időn.
Ez azt jelenti, hogy semelyik jövőben nem létezik; csak a jelenben juthatunk el hozzá.
Ennek nincs és nem is lehet más szükséges feltétele, hiszen a jelen pillanat állandó,
sohasem változik, soha nem tűnik el a tegnapban vagy a hol-napban.
Ami azt illeti, elkerülhetetlen. Mindenki teljes biztonságban van a most jelen pillanatában.

A megfigyelés nyilvánvalóvá teszi, hogy csupán a dolgok megjelenése változik.
A most mozdulatlan, a vetítővászon változatlan.
Noha a film forgatókönyve változik és a történet kibontakozik,
ez is csak a most jelen pillanatában történhet.

A „mostság" a tapasztalás legalapvetőbb, mindenen túlmutató, mindenható, változatlan és elemi követelménye.
Ez a létezés és a van tudomásának lényege. Lehetetlenség a most kézzelfogható, alapvető valóságán kívül létez-ni.
Csak ez a pillanat létezik.
Saját Énünk tudata az egyetlen Szem, amellyel bármit is megtapasztalhatunk vagy megismerhetünk.
A valóságosság belülről fakadó érzetével az Én ruházza fel a „külső" környezetet, amely ezért tűnik valósnak.
A valóságosság érzetét tehát a tudat vetíti ki az én által, és az Én-ből ered.
Ezért nem a valós világ jelenik meg előttünk.
Valójában e látszólagos valóság forrása vagyunk.
Tulajdonképpen a világ egy szórakoztató mű-sor, és mint egy mulatságot, könnyedén kellene venni.
A menny bennünk van, és az éberség tárja fel előttünk. A világ csupán egy jelenség.
Színjátéka az eltorzult észlelés káprázata, amely azt a képzetet kelti,
hogy a világ nagy, hatalmas és állandó, az Én pedig kicsiny, gyenge és átmeneti,
holott ennek éppen az ellenkezője igaz.

Az észlelés által meghatározott megjelenési formájába vetett hit nélkül
a valóságosnak vélt világ szertefoszlik.
Ha úgy döntünk, hogy az öröm és a békesség belső, mindig jelenlévő lehetőségével azonosulunk,
a világ mulatságos vidámparkká változik, és minden színjátékot egyszerű színjátéknak látunk.

Mindig megvan a lehetőségünk, hogy a valóságot, a békét és az örömöt válasszuk,
habár ezeket látszólag elfedi a tudatlanság és a tudattalanság,
amely a más lehetséges gondolkodásmódbeli szokások választásának következménye.
A belső valóság akkor fedi fel magát,
amikor átadva magunkat Istennek, minden egyéb lehetőséget elutasítunk.

Dr. David R. Hawkins A Valódi Én hatalma 38. oldal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése