2015. április 6., hétfő

A kristály-szív és a kristály-tudat feltámadása: Jézus közvetítésében, a Húsvét és a Feltámadás energia-fényhálóján…
Egyre közelebb érünk az Aranykor létállapotához, ám az Aranykorban létezni nem idő és tér kérdése, hanem a bennünk lévő kristály-tiszta szeretet kérdése, a kristály-tiszta szeretet jelenléte. A kristályok egyre inkább teret nyernek a spirituális rezgéseink emelkedésében, egyre több figyelem irányul a kristályok gyógyító és megvilágosító energiái felé. Egyre csak vonz a kristály-tudat és a kristály-szív.
Mi is ez a kristály-tudat, és a kristály-szív?
A kristályok rezgései a Krisztusi szeretet rezgésekkel azonosak. (Krisztus és kristály szavak szótő hasonlósága is ezt mutatja, többek között.)
A kristályok a tiszta szeretet energiarezgések megnyilvánulásai, testet öltései. Ezért gyógyítanak, mert csak a tiszta szeretet az igaz gyógyító erő. A kristályok élőlények, élnek, lüktet bennük az energia.
Jelen reinkarnációs – örvényünk, reinkarnációs ciklusunk – mely több évezrede tart – gyökere Atlantiszból ered. Atlantisz időtere a fordulópont. Atlantiszban történt meg, hogy a kristályokat, mint a tiszta szeretet energiát programozni kezdték az ott élők. A kristályok programozása, átprogramozása lesüllyesztette Atlantisz rezgéseit. Süllyedt a szeretet rezgés, növekedett a bizalmatlanság, a kétely, a csalás, a megvezetés. Atlantiszban kristály-lények éltek a kezdetekben, kristály-részecskékből épült fel vázuk, kristály-rács működtette Atlantisz Fénylényeit. Ez a kristály-szerkezet a tiszt a szeretet szimbóluma. A kristályok programozása a szeretet energia, a szeretet-rezgések csökkenését eredményezte. A kristályok manipulálása az ott élők manipulációját eredményezte, ezért sokan igyekeztek magukból eltávolítani, kivágni a kristályokat, hogy ne lehessen őket manipulálni, vagy felhasználni a szeretet nevében, amely már nem volt tiszta, hanem önön érdekeket szolgált. (Ez a tudatalatti emlék megjelenik például sok-sok filmben, regényben, ahol beültetett chipekkel akarnak manipulálni és irányítani…)
2015 a kiegyenlítődés éve, Húsvét a Feltámadás Ünnepe. Ismét összecsapnak az alacsonyabb rezgésű, sötét energiák, és a magasabb rezgések, a Szeretet és a Fény Kristály-energiái. A Szeretetfény feltámad, felismeri a sötétet, és nemet mond rá. Határozottan és stabilan áll, egészségesen, és a Szeretetfény magába olvasztja az alacsonyabb rezgéseket. Atlantisz tiszta Szeretetfény-lényei ébrednek, Jézus és Mária Magdolna Fénymesterek helyezik vissza és aktiválják a magasabb kristály-szeretetrezgésű részecskéket (energia testekben) a Teremtő Erő csatornájaként, mert azt csak és kizárólag a tiszta szeretet építi és kelti életre, azaz a tiszta kristály-tudatot és tiszta kristály-szívet.

„Mert, ami félelmet kelt a szívben, kiszolgáltatottá tesz, az hamis, élősködő, és manipulatív. A szeretet szabaddá tesz, felemel, saját utadra buzdít, szárnyakat ajándékoz Neked. A félelem képlékeny illúziót húz és vakká tesz. A szeretet sziklákat teremt! A hit az, ami dönt! A hited dönti el, hogy a félelem és a kiszolgáltatottság illúzióját élteted energiával, vagy nemet mondasz a manipulációra azzal, hogy megvonod tőle az energiát, vagyis semmilyen figyelmet nem adsz neki, sem tettben, sem szóban, sem gondolatban. Az aranykori kristály-szeretetben élni hit kérdése. A hitrendszered, a hited dönti el, milye n rezgéseken létezel a jelenben. A hit hozza el a szeretet feltámadását. A félelem illúziója helyett mindig, minden pillanatban a szeretetről beszélj, a szeretetről gondolkodj! Elveszti hát erejét a manipuláció, mert többé nem hiszel már benne, nincs, mi éltesse! Ha megvonod tőle az iránta táplált félelem energiát, nem beszélsz róla, nem gondolkozol róla, elpusztul, mert éhen hal, mert ebből táplálkozott. A szeretet, az öröm, a fényben való hit feloldja a félelmet, feloldja az illúziót. Veled vagyok, nincs mitől félned! Én vagyok az igazság, én vagyok a valóság, én vagyok Jézus, a Szeretet! Te vagy az igazság, a kristály-lény, te vagy a Szeretet! A szeretetrő l beszélj, a szeretetről gondolkodj! A szeretet legyen az úr/úrnő benned!”
/Jézus Krisztus/

A hitünk hatást gyakorol az élethelyzeteinkre, önmagunkba vetett hitünk hatást gyakorol spirituális képességeinkre. A szeretet hitében élni lehetőséget teremt itt és most, jelen életünkben aranykori rezgéseken jelen lenni:
Hinni és tudni azt, kik vagyunk, és honnan jöttünk…
Bízni abban a kristálytiszta-fénylényben, akik vagyunk…
Hinni és tudni, hogy a Szeretet-fénylények, testvéreink, kik nem öltöttek emberi alakot, mellettünk vannak, vigyáznak ránk, segítenek és támogatnak bennünket…
Ez az Aranykor…
Az Aranykorban való jelenlét azt jelenti, hogy teljes hittel, megdönthetetlenül, elbizonytalaníthatatlanul kapcsolódunk önmagunk kristálytiszta tudatával és szívével. Kizárjuk a gondolatainkból a kételkedést az Égi fénylények jelenlétét illetően, vagyis teljes szívvel és tudattal hiszünk és bízunk az Égi Szeretet-fénylények gondoskodásában. Elengedjük azt az illúziót és kényszert, hogy bármit is nekünk kellene irányítani, vagy létrehozni, mert a Szeretet az, ami alkot és teremt, és amikor átadjuk magunkat a Szeretet szabad áramlásának, csodák történnek életünkben. Először lehet az egó megijed, mert lehet, úgy alakulnak a dolgok, ami számára olykor kellemetlen. Ám az irányítás, az akarás, a létrehozás-kényszer elengedésében az igaz szeretet csatornájává válunk. A bennünk lévő kristály-szív az Égi vezetésben megnyílik, és a felébredt kristály-szív felébreszti a kristály-tudatot. Kulcs a hit.
Ezért Húsvét energiájában a Kristály – Hittel dolgozunk, hogy feltámadhasson bennünk a Kristályszeretet - Fénylény, aki Atlantisz magas és tökéletes tiszta szeretet energiájában kristály – részecskéket őrzött magában, hiszen önmaga is egy igaz kristály-lény volt…
A kristályosodás a szeretet egyre magasabb minőségének befogadása a szívünkbe…
Ez a jövő, ez visz haza. A szeretet önmagától megteremt mindent, amire igazán szükség van. Az Aranykor bőség-állapota nem a felhalmozást jelenti, hanem a szükségletek kielégítésének, az elégedettségnek a békés és nyugodt jelenlétét. Ahogyan Jézus tanította a virágról, ahogyan a virág sem erőlködik a jelenlétében. Növekszik, színeit árasztja a Napfényben, majd mikor elérkezik az idő, eggyé válik a Teremtővel, feloldódik…
Kristályfény33Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése