2014. december 29., hétfő

Gyógyítás az idővonalakon ~Barbara Marciniak


Az energiával való bánás elsajátítása a létezés minden színterén egy örökkétartó, folyamatosan kibontakozó folyamat. A kozmosz felétek eső sarkában az emberiség mélyen elmerül egy világméretű spirituális átalakulásban, amelynek célja kisöpörni az emberi genetikai állományból egy hatalmas, felhalmozott adag félelemteli hiedelmet, amely a fájdalom és az elkülönültség energetikai mintázatait hordozza. Ennek az átalakulásnak a végső célja utat nyitni a magasabb tudatosság új, jellegzetes rezgéseinek, hogy azok elérhetővé váljanak mindenütt a multiuniverzumban. Az egész emberiség itt van, együtt egy sereg más-dimenzióbeli lénnyel, beleértve minket is, hogy egyedi módon járuljon hozzá az idővonalakon zajló gyógyításhoz. 
Az emberiség szemszögéből [nézve], muszáj hogy teljesen jelen legyetek a testetekben, hogy a lehető leghatékonyabban vehessetek részt ebben az átalakulásban. Annak köszönhetően, hogy egy olyan kozmikus sugárnak vagytok kitéve, amely hatalmas mennyiségű, mélyen az emberi pszichébe ágyazódott, alacsonyabb rezgésű energiát távolít el, DNS-etek jótékony irányban erősödik. A nanoszekundum magasabb rezgésének továbbgyorsulásával, a magával-sodrás folyamata felerősíti az átalakulás lendületét – eszerint a legerősebb, legélettelibb életet erősítő frekvenciák hatalmas elektromágneses erőteret hoznak létre, szelektíven magukhoz vonzva a tudatosság más frekvenciáit.Valóságérzékelésetek rögtön kiterjed mihelyst szándékosan újabb jelentéstartalmak és az élet rejtett értelme irányába kezdtek kutatni. Amikor a tudatosságotokat erősítitek, saját egyedi rezgésetekkel járultok hozzá az állandóan növekvő kollektív felismeréshez, miszerint emberi lényként el kell fogadnotok az abszolút felelősséget az általatok természetesen megtestesített erő gyakorlásáért. A gyógyításhoz szükséges emlékeznetek arra, hogy energia-lények vagytok, akik gondolatai, érzelmei és érzései teremtik meg a világot, amivel szembekerültök. Mindannyian ennek a multidimenzionális drámának vagyunk az elkötelezettjei, egy számos valóságot átfogó egyezségnek köszönhetően, ami arra irányul, hogy meggyógyuljon az emberiség és a veletek kapcsolatban állók elméje, teste és lelke. Ez az egyezség egyúttal inspirációt nyújt az élet, egy az egész multiverzumot átszövő, új látomásához.Miközben a tudatosság nagy átalakulása játszódik le az idővonalak mentén, ezalatt fizikai testetek minden szinten a gyógyulás színterévé válik.
A változás mindenütt megjelenik. Az emberek egy feltételes illúzión keresztül látnak, ami eltéríti őket a nagyobb önbizalomtól és a személyes hatalmukkal való éléstől. Azok az erők, amik korlátozónak tűnnek számotokra, valójában stimulánsok, amik arra ösztönöznek benneteket, hogy életerősítő hozzáállás és képességek kifejlesztése által nagyobb személyes eredményeket érjetek el. Az üzleti és a kormányzati szféra szegényes energiakezelésének felismerése segít figyelmeteket arra összpontosítani, ami igazán fontos az életetekben. A siker vállalati modellje a bukdácsolás. Az emberek felismerik, hogy a pusztán befektetési megtérülésre épített vállalkozások – ahol a vagyon felhalmozás minden egészséggel és a Föld és teremtményei jólétével kapcsolatos megfontolást felülír – senki bennük érdekelt számára nem nyújtanak sem szerető gondoskodást, sem tápláló életerőt. A fogyasztás emberek milliói számára vált fő elfoglaltsággá; ez pedig csak addig tarthat, amíg az emberek elfogadják a hitel túlzott marketingjét, ami egyre mélyebbre húzza őket az élet szemétdombjába, a pénzügyi rabszolgaság végtelen csomóján keresztül. Amint a tudatosság belső kódjai ráébresztik az embereket belső igazságaikra, az új köztudat tudatában lesz majd, hogy ha valaki felébredt elmével gyakorolja hatalmát életében, [akkor] azzal azonnal hozzájárul az emberiség jólétéhez. A felébredt elme gondozásáért vállalt felelősség az igazi befektetés, ami megváltoztatja a világot azzal, hogy újra-megtalált szabadságot és kreatív kifejezési formákat nyújt, mivel a legjava visszatér energiátok fókuszába.
Sejtjeitek szubsztanciájában is hatalmas változások zajlanak. Szubatomi szinten testetekre nagy hatással vannak mennyei hatások nagy sorozatából származó energiák, amik fénykódolt rezgések formájában biztosítanak információkat. Ezek az energiakódok a tudatosság új szintjeit hivatottak megindítani, hogy azok döbbenetes lendülettel törjenek felszínre. Ennek a tevékenységnek eredményeképp, elengeditek DNS-etek kódjából a visszafojtott lelki és érzelmi energiákat, amik cserében életetekbe vonzzák azokat a kérdéseket, amik megoldásra várnak. Ezek majd fizikai valóságotokban manifesztálódnak, hiszen mivel a tudatosság nagy átalakulása az idővonalakon zajlik, fizikai testetek válik mindenszintű gyógyulásotok küzdőterévé.
Az emberi test a hagyományos orvostudomány által még mindig nem felismert módon működik. Tágabb nézőpontból, meggyőztek benneteket, hogy kevesebbek vagytok valódi önmagatoknál. Az emberi forma minden egyes változata egy egyedi kódolvasó szerkezet; azért foglaltok el a harmadik dimenziós valóságban fizikai testet, mert ez a módja, az egyike az alapvető protokolloknak ahhoz, hogy megtapasztalhatóak és felfedezhetőek legyenek a fizikai világ apróságai. Az úgynevezett anyagi világ egy specifikus energiarezgésen alapul, és érzékelésetek specifikus hangolása tartja a tömeges megegyezés szerint egyben. Amint azt szép lassan megtanuljátok, esetleg már tudjátok is, sokkal többek vagytok puszta fizikai testeteknél. Az energia felgyorsulásából származó nyomás hatással van tudatosságotokra fizikailag, mentálisan, érzelmileg, spirituálisan és kozmikusan – az én mindegyik területe olyan, mint egy ujj a kezeteken, egyedileg is képes a mozgásra, ám sokkal hatékonyabb, amikor a test összes többi részével együttműködve dolgozik.
Ezek között a különböző tapasztalati szintek között, messzemenőkig érzelmeitek vannak a legnagyobb hatással személyes jólétetekre. Az érzelmeitek tesznek benneteket egyedivé; és közvetlen kapcsolat van az érzelmek, az agyi aktivitás és aközött, hogy a testetek hogyan működik. Egy felébredt emberben a vibráló egészséget a személyes erő jeleként látják majd, a boldogság és a lelki béke pedig érzelmi szinten a legfontosabb hozzávalók a kiváló fizikai és mentális jólét eléréséhez és megtartásához. Az érzelmi komfort rezgés útján jelzi agyatoknak, hogy küldjön testetek többi részének pozitív üzeneteket, pontos kémiai kombinációkat hívva elő belső gyógyszerkönyvetekből, hogy megerősítse és oltalmazza az immunrendszereteket. Mikor érzelmi egyensúlyban vagytok, fizikai közvetítő közegetek finomabban hangolódik a más tapasztalati szintekbe szőtt kapcsolatok értelmezésére.
Biológiai számítógépetek kifinomultabb bármely gyártással előállított technológiánál, mivel közvetlenül befolyásolja az életre adott érzelmi reakcióitok szimfonikus összetettsége. Emlékezzetek rá, hogy testetek hűségesen szolgáltatja gondolataitok és érzelmeitek hatásairól a visszacsatolást. Alapvetően az egészség - lelkiállapot. A döntés, hogy az életeteket tőle elidegeníthetetlen értelemmel töltöttnek lássátok, és a felismerés, hogy minden nagyon is meghatározott okokból történik, sikeres felhasználási módjai személyes erőtöknek. Az egészség kincs, és az egészséghez egy jól megerősített immunrendszer a kulcs, az erős immunrendszerhez pedig az egyszerű kulcs a boldogság. Az emberi tudatosság átalakulása arra sarkall benneteket, hogy vállaljátok a személyes felelősséget egészségetekért és gyógyulásotokért, mert ti vagytok azok, akik végső soron felelősek a saját testükért és életükért.
A szeretet adásának és elfogadásának képessége- annak minden színárnyalatában -adja meg az igazi kulcsot a gyógyuláshoz.
Mint azt említettük, a testetek iránti szeretet és elfogadás őszinte érzése pozitív, alapvető életfenntartó jeleket tartalmazó üzenetet közvetít, ami kiváló egészséget eredményez. Ennek ellentéteként a balsors, kétség, magányosság, tehetetlenség, tagadás, harag, neheztelés, féltékenység, kapzsiság és félelem érzéseiben való elmerülés negatív üzenetet közvetít, ami a disszonanciát erősíti a test fizikai funkcióin belül. A negatív hozzáállás negatív hatásokat hoz létre. A harag és a gyűlölet a legpusztítóbb érzelmek, mert ezek elzárják az életerő energiájának áramlását a testben. A szeretet adásának és elfogadásának képessége, annak minden fényárnyalatában adja meg az igazi kulcsot a gyógyuláshoz, mert ez a legéletfenntartóbb és megerősítőbb formája az érzelmi kifejezésnek.
A saját életetek tapasztalatainak megteremtésével kapcsolatos teljes felelősség felvállalásáról hozott döntés az, ami erőt ad majd a mentális tisztaság és fizikai vitalitás állapotának eléréséhez. Néhány pillanatra csendesítsétek el az elméteket, lélegezzetek egy darabig mélyen és ritmusosan, és gondolkodjatok el a következő kérdésen: A világ vajon egy veszélyes, félelem-hajtotta hely, vagy egy bőséges lehetőségekkel telt hatalmas kaland a spirituális erőre ébredésre és a létrehozott korlátok felülmúlására? Alapvető életszemléletetek alapvető hiedelmeitekben gyökeredzik, és ezek a hiedelmek körvonalazzák tapasztalatotok feltételeit azáltal, hogy elektromágneses lenyomatot hagynak létteretekben az elvárásaitokon keresztül. Minden hiedelmetek erőteljes hatással bír az egészségetekre, mivel az, ahogyan nagyban a világ, és önmagatok iránt éreztek, közvetlen hatással van fizikai formátok működésére és operációs rendszereire. Emlékezzetek rá, hogy érzéseitek mindig kapcsolatban állnak hiedelmeitekkel – az hogy hogyan éreztek, annak eredménye, amit hisztek. Mindegy miben hisztek, testetek alapvetően legbelsőbb utasításaitokat hatja végre – akkor is ha a balsors és kétség gondolatmintáit külditek és akkor is ha a vibráló egészséget magában foglalóakat. Ti vagytok a felelősek fizikai formátokért, egészségi állapototok belső gondolatvilágotok, érzéseitek és érzelmeitek tükörképe. A nagy spirituális gyógyításnak pedig az érzékelésnek ezen a küzdőterein lesz mélyreható a hatása.
Fontos megértenetek, hogy honnan származnak a test természetével kapcsolatos korlátozó elképzeléseitek. A legtöbb fogalmat már rendkívül fiatalon elsajátítjátok. Az anyaméhben a magzatok rendkívül szoros lelki összeköttetésben állnak mindkét genetikai szülővel, az apa fizikai közelségétől teljesen függetlenül. A vér számos generáció viselkedési mintáit tárolja; így mindkét szülő hiedelmei és hozzáállása ismeretes a gyermek számára, már a megszületése előtt. A kisgyermekek kipróbálják, modellezik és utánozzák az őket körülvevő fizikai, mentális és érzelmi környezetből vett impulzusokat, és ezeken keresztül fejlesztik elméjüket. Amikor a tanult viselkedés olyan tanításokból ered, amelyek fenntartják a testetek egészsége feletti ellenőrzésetekkel kapcsolatos tehetetlenségeteket, akkor ezek a gondolatok elvetik a balsors korai magvait, amik aztán gyökeret vernek és a kétség és félelem hiedelmeivé növik ki magukat, végül teljesen elvágva benneteket azon képességeitektől, amivel megteremthetnétek a belső, vibráló egészséget.
A szuggesztió ereje nagyon jól ismert az orvostudományban, mégis könnyen rátalálhatunk negatív alkalmazásaira, az irtózatosan könyörtelen figyelmeztetésekkel együtt, hogy védjétek meg magatokat a Nap káros sugárzásától és a természettől, vagy az oltások szükségességéről - amelyek valójában mérgező kémiai koktélok. A komoly és baljós bejelentések pedig mindig az arcotokba kenik az éves influenza szezon beköszöntét. A betegség most hatalmas üzlet. Lassan úgy kell gondolkodnotok, hogy ne „vegyetek be” mindent, ami körülvesz, például menjetek az árral szemben és ne higgyetek el mindent, ami körülöttetek röpköd. Emberek milliói rémisztik bele magukat különböző betegségekbe, valamint a halálba és járulnak hozzá ezzel a félelem üzletágához, mivel azt tanították nekik, hogy tagadják meg az elme és a test közötti kapcsolatot.
Egy adott orvosi prognózis kábult és megkérdőjelezhetetlen elfogadása különböző alapvető hiedelmekből eredhet; mégis az összes végül egy erős, felszín alatt húzódó, a személyes tehetetlenséggel kapcsolatos hiedelemre szűkíthető le, amelyet a következőképpen fejezhetnénk ki: „Ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzek egy orvosi tekintélyt? Mit tudok én? A modern orvostudomány ismer minden választ. Muszáj egészségbiztosítást kötnöm, mert mi lesz, ha valami történik velem? Nincs hatalmam a testem felett.” A jórészt hatástalan és költséges egészségügyi rendszert az ilyen hiedelmek tartják fenn. Tágabb nézőpontból, ez a saját fizikai jólétetek megteremtése feletti tehetetlenség érzés a mentális és fizikai forrásokból származó energiáitok elpocsékolásához vezetett, ami a jelenleg megjelent súlyos betegségek járványaiban öltött testet. A betegség egy belső csata, és az emberek részben azért betegszenek meg, mert megálltak mentális és érzelmi fejlődésükben, és így elzárják maguk elöl a kozmikus és spirituális kapcsolatokhoz és energiákhoz való hozzáférésüket. Az az iránti vágy, hogy más hozza rendbe és ápolja a testet, egy ormótlan bürokráciát hozott létre, hogy az foglalkozzon a bölcsőtől a halálig tartó egészségproblémákkal, amik nagyrészt az elme által kieszelt feltételes félelmeken alapszanak.
Hogy jól éljetek és boldoguljatok az átalakulásnak ebben az időszakában, előnyötökre válik, ha magatokévá tesztek egy élettel teli egészséggel kapcsolatos hiedelmet, és vállaljátok a megteremtésnek képességével járó felelősséget. Ahogy azt sokan felfedezték, a modern orvostudomány végső szándéka nem igazán a gyógyítás, mert a kezelés – beleértve a drága mérgek és gyógykészítmények használatát – sokkal nagyobb hasznot hajt, mint a fizikai és/vagy mentális egyensúlyhiány okainak és céljának kiderítése. Az egészségnek ez az ártalmas megközelítése csak még nagyobb nyomást helyez a testre. Egy betegség tüneteinek gyógyszerekkel való elnyomása, csak elkendőzi a pusztító gondolkodási folyamat és a tehetetlenséggel és erőtlenséggel kapcsolatos belső érzéseket, amik a probléma gyökerét alkotják. A feloldatlan érzelmi traumák a betegség valódi alapproblémái. A gyenge gondolkodás és a helytelen életvitel legyengítik a testet, és a súlyos betegségek nagy járványai annak közvetlen eredményei, hogy a legtöbb ember a múlt században elfogadta a test működésével kapcsolatos korlátozó hiedelmeket. Ha teljesen korrektek akartok magatokkal lenni, akkor fel kell, hogy tegyétek a kérdést: „Ki profitál igazából az énképem irányításából?”
Minden betegség pozitív üzenetként szolgál énetek egyik részétől a másiknak, az életre adott érzelmi válaszaitokkal kapcsolatban.
Talán megtanultatok félni a testetektől, mert azt tanították nektek, hogy minden kézzel fogható indok nélkül hajlamos elromlani; hogy kiszámíthatatlan, megbízhatatlan és szeszélyes. Ezek példák olyan korlátozó hiedelmekre, amik korlátozzák az életerő energia áramlását a testen belül. Minden betegség egyedi a gazdájának, és valójában pozitív üzenet énetek egyik részétől a másiknak, az életre adott érzelmi válaszaitokkal kapcsolatban. A testek belső intelligenciája iránti mély tisztelet nézőpontja szükséges a test belső üzeneteinek megértéséhez; A rossz egészség bármilyen tapasztalatának igaz érvényessége és jelentése elvész, amikor elkezditek tagadni gondolataitok és érzelmeitek önmagatok gyógyításához szükséges erejét. A progresszív egészségügyi szakemberek, akik megerősítik az életben maradásotokhoz és a pillanatnyi vitalitásotokhoz szükséges erőtöket, nagy megtiszteltetésként és örömként élik meg, hogy segíthetnek nektek a testetek által hordozott üzenet megfejtésében.
A jobb élet éléséhez való tudatos elkötelezettség szükségeltetik ahhoz, hogy létrehozzátok a látszólagos valósággal szemben az egészség és jólét ideális feltételeihez szükséges változásokat. Azért vagytok itt, hogy új megértésére ébredjetek annak, hogy hogyan teremtitek meg valóságotokat, hogy túlléphessetek a belső programozáson, ami az ismerős és kényelmetlen kerékvágásban tart benneteket. Ismerjétek fel saját aggodalmaitokat, és szánt szándékkal engedjétek el ezeket energiamezőtökből. A korlátozó hiedelmek és attitűdök csökkentik az életminőséget. Az ismeretlentől való félelem érzése helyettesíthető a „Mindig biztonságban vagyok!” megerősítéssel. Magabiztos hozzáállással írjátok le, hogy mit szeretnétek teremteni, körülbelül úgy, mintha bevásárló listát írnátok. Az élet hatalmas tanulási tapasztalat. Késznek kell lennetek átvenni a parancsnokságot akaraterőtök felett és elengednetek a régi szokásokat és gondolatmintákat azáltal, hogy beszüntetitek a kimerítő mentális és fizikai tevékenységeket, amik megtörnek benneteket. Mikor az önszabotázson kapjátok magatokat, mosolyogjatok magatokra az új reveláción és emlékeztessétek magatokat, hogy az energia beosztásának és kezelésének megtanulása az anyagi világban az egyik fő ok, amiért itt vagytok.
Az éltető egészséggel kapcsolatos alapvető hiedelmek kifejlesztése létfontosságú, de legelőször, mindenek előtt el kell fogadnotok, hogy a saját személyes felelősségetek a kívánt eredmény eléréséhez szükséges változtatások bevezetése. A hiedelem, miszerint egy hivatalos tekintély felcímkézheti, és mágikus pirulákkal meggyógyíthatja testetek úgynevezett üzemzavarait, csak hatalmas csalódáshoz vezet. Nem a szuperpirula a megoldás a hosszú és egészséges élethez - az érzelmi intelligencia és a táplálkozási tudatosság nyújtja számotokra azt az önbizalmat, amivel sokkal nagyszerűbb eredményeket érhettek el. Muszáj felemelnetek a testetek működésével kapcsolatos gondolkodásotokat; az összes lehetséges megoldás egy frekvencia-ugrásnyira van a jelenlegi gondolkodásotoktól. Ha tényleg varázsszerre van szükségetek, hogy meggyógyítsátok a testetek és az életeteket, akkor az ott van az elmétekben. A betegség egy érzelmi energiablokk megtestesüléseként értelmezhető, amelyre a gondolkodásotok összpontosul – más szavakkal, mikor nem fejezitek ki érzéseiteket és érzelmeiteket, a beszorult energia nem megfelelő aktivitáshoz vezet, ami aztán gyatra egészségben ölt testet.
Minden betegség – legyen az enyhébb vagy súlyosabb – nagy jelentőséggel bír, mivel a testetek saját viselkedésetek bio-visszacsatolási rendszere. Az energia kezelése magában foglalja a saját érzelmi énetek kezelését. Egy konkrét, egészséggel kapcsolatos helyzet céljának megértéséhez érzelmeitek megfigyelése a leglényegesebb. A satnya egészség nem landol csak úgy az öletekbe. Meghozott döntéseitek alapján ti vagytok a végső felelősök testetek belső terepén a színpad berendezéséért, és amikor kizáróklag a hagyományos orvostudomány címkéit és kategóriáit fogadjátok el készségesen, akkor valójában a testetek természetes gyógyító folyamatait akadályozzátok. Mikor azt hiszitek, hogy „valamit hirtelen, csak úgy elkaptatok”, testetek intelligenciájának erejét és célját tagadjátok, ahelyett hogy felismernétek és elfogadnátok, hogy testetek csupán belső érzéseitekre és parancsaitokra válaszol.
Mikor testetek valódi ismeretéről van szó, ti vagytok a legfőbb szaktekintély, mivel ti irányítjátok a műsort. Tiszta szándék, vagy hiedelmek útján, de végül azt teremtitek meg, amit parancsoltok. Parancsaitok nagy részét nagyon tudatosan választjátok, függetlenül a belőle származó előnyöktől. Más parancsok rejtve maradnak, a tudatalatti és tudattalan elmében tárolódnak a készségesen elfogadott, és megkérdőjelezetlenül, kötelességtudóan fenntartott családi hiedelmek hagyma- és krumpliföldjén. A családi korlátok negatív attitűdökön keresztüli továbbadása hasonló családi megbetegedések sorozatát eredményezi, generációkon keresztül. „Anyám bizonyos betegségben szenvedett, tehát valószínűleg én is megkapom majd.” Ez egy remek példája annak, mikor mások korlátait és kihívásait veszitek a saját nyakatokba. DNS-etek számos lehetséges mintát hordoz, nektek pedig bölcsen kell megválasztanotok a mentális örökségeteket. A megkülönböztetés a megfigyelésből származik, és meg kell tanultok túllépni a családi zűrzavar örökségén, és egy sokkal kiterjedtebb tapasztalatot teremteni azáltal, hogy megértitek a korlátozó hiedelmek célját. Mikor már beleláttok a probléma gyökerébe, elengedhetitek energiamezőtökből a fájdalom és elkülönültség mintáit.
A testetek egy csodálatos öngyógyító, önjavító rendszer, egy szerves csoda, amit azonban valóban meg kell becsülnötök.
Vigyáznotok kell a testetekre; a testetek az erő raktára, mégis hiedelmeitek gyakran megakasztják ez erő áramlását. Hiedelmeitek a szó szoros értelmében vett programok, amik hatással vannak a sejtszintű működésre. A testetek egy csodálatos öngyógyító, önjavító rendszer, egy szerves csoda, amit azonban valóban becsülnötök kell. Teljesen nyilvánvaló, hogy sejtjeitek, szerveitek, véretek és csontjaitok egy kellemes és meghitt együttműködésen alapuló természetes intelligenciával működnek. Együttesen és egyenként, sejtjeid tudják, hogyan kell testeteket működtetni, és ha gond van, a testetek rögtön tudatja veletek. Minden betegségnek és az esetleg velük járó fájdalmaknak értelme és célja van. Emlékezzetek rá, hogy testetek hűségesen tükrözi vissza számotokra hiedelmeiteket. Az önsajnálat, kétség és aggodalom tehetetlenséggel és erőtlenséggel töltött üzeneteket küld sejtjeitekbe, és ennek megfelelően sejtjeitek igazodnak ezekhez a jelekhez és végrehajtják ezeket az utasításokat. Másrészről, mikor úgy döntötök, hogy megbíztok önmagatokban, ennek a döntésnek a tudatos választása szubatomi szinten a tudatosság olyan műveleti kódjait választja ki, amelyek magukban foglalják a valószínű mintákat, amelyek saját magatok új verzióhoz ágazhatnak el. [Azaz olyan lehetséges jövőkhöz vezethetnek, melyben jelentősen megváltozol.] A döntés, hogy magától értetődően megbíztok önmagatokban, egy saját erőn alapuló, virágzó életet aktivál. Ti vagytok felelősek az életetekért; a tolerancia, szeretet, tisztelet, megosztás, törődés, kedvesség, becsületesség, hála és megbocsátás érzései nem csak szilárd erkölcsű jellemet építenek, hanem megteremtik a lelki békét is. Mikor megerősítitek a biztonságos és egészséges létezés iránti vágyatokat, érzékeitek új, finom hangolásokra nyílnak meg, amik a tudatosság sejtszintű kódjainak újrarendeződéséből származnak. Ezek a kódok új és különleges érzékelések programjait aktiválják – szó szerint új sugárutat teremtenek életetekben utatokhoz.
Önbizalmatok követelésének bátorsága a személyes szabadság új formáját nyújtja. A döntés, hogy minden valóságban biztonságos, becsületes, tiszteletteljes és kellemes tapasztalatot teremtsetek, teljeséggel rajtatok áll. Mikor az életet erősítő hiedelmeket tesztek magatokévá, határozott vitalitást választ ki fizikai formátok, és úgymond csúcsra vagytok járatva. A túláradó lelkiállapot sokkal befogadóbbá tesz benneteket a kozmikus sugárzású energia vibráló hatásai felé. Mikor ez az energia belép a csakráitokba, érzékszerveitek megnyílnak az új felismerésekre; és mély spirituális megértést nyerhettek azzal kapcsolatban, hogy az ebben az életetekben felmerült események hogyan kapcsolódnak a más idővonalakon zajló eseményekhez. A valóság képlékeny; idő és tér rugalmasan változtatható, a szemlélő érzékelésével összhangban. Érzékelési eltolódásaitok az itt és mostban keresztülhullámzanak az idővonalakon, tudatosságod új választott kódjait sugározva. Így zajlik az idő vonalai mentén a gyógyulás.
Az események és tapasztalatok mindig újraértelmezhetőek, mivel jelentős megállapodások számos rétegéből állnak; mikor más szemszögből nézzük, az élet hegyei és völgyei teljesen új célt és értelmet nyernek. Az emberi génállomány gyógyítása a megrekedt fájdalom és félelem elengedéséről szól a korlátozó attitűdöket tartalmazó, régi gondolatminták elengedése által, és egy magasabb tudatossági állapot testbehozásáról. A kérdés, hogy „miért” teremtetek meg valamit, úgy változtatja meg az agyhullámaitokat, hogy megnyílhasson a kommunikáció a kozmikus elmével. A mélyebb értelem keresése újra helyreállítja a test öngyógyításához szükséges természetes erejének egyensúlyát; tágabb szemszögből pedig, a létezés játszóterén, minden gyógyulás annak újraértelmezése, hogy mit hisztek arról, ami veletek történik.
Amikor fizikai formátokkal való kapcsolatotok gyógyítását választjátok, a lehetőségek csak úgy sorjáznak. Minél több figyelmet fordítotok azokra, és minél jobban méltányoljátok a testetek üzeneteit, különösen azokat, amiket „a zsigereitekben éreztek” és amik tulajdonképpen a hasatokban lévő agyból származnak, annál többet tanultok. Az intuitív intelligencia a téren és időn túli, nem-helyi kozmikus elmével való kapcsolatotok természetes kifejeződése. Bízzatok önmagatokban és kövessétek legfinomabb ösztöneiteket. A testetek nem ellenetek dolgozik; bár ha ti lekicsinyléssel, kritizálással és önmagatok degradálásával ellene dolgoztok, akkor testetek engedelmeskedik majd legerősebb parancsaitoknak. Mikor bizonyos hiedelmeket erős érzelmek kísérnek, a továbbított üzenetek mindig egyfajta sürgősségi érzést is továbbítanak, ami felgyorsítja a létbe történő manifesztálásukat. A „nincs elég idő” hiedelme stresszel teli élethez vezet, és szívproblémák léphetnek fel, ha az idővel kapcsolatos parancs a testnek küldött legerősebb vagy legmeghatározóbb üzenet. Az „összetört szív” érzéséhez való ragaszkodás ugyanilyen romboló hatású lehet. A szív a test időmérője; minden dobbanás egy ritmust jelöl, amelyet a kozmosz magába ölel, harmóniában az Anyaméhvel, a Galaktikus Központtal.
Az összes gyógyulás annak újraértelmezése, amit a veled történtekről hiszel.A fizikai test általános lerobbanása, ami mostanra világméretű krízissé vált, mély kinyilatkoztatása az úgynevezett civilizált világot lakók által tapasztalt minőségi élet és örömök hiányának. A földi emberek között felbukkanó mély érzelmi és fizikai fájdalom a tudat beszűkülésének kollektív kifejezése, ami az azzal kapcsolatos mély hiedelmeken alapszik, hogy mi lehetséges és mi nem. Az emberiségben kifejlesztett magában egy kollektív, tudatalatti félelmet az önmagáról való gondoskodás szükségességével kapcsolatban, és ez a hiedelem közvetlen energiablokkokat hoz létre a testben. Fizikailag ez a energiatorlasz, vagy akadály minták széles változatában ölthet testet, amik káoszt okoznak a test belső rendszereiben. A legfelsőbb lénybe vetett hitetek, aki majd megment benneteket, vagy éppenséggel elítél és megbüntet a kilengéseitekért, mindössze életetek belülről történő meggyógyítására képes erőtök jelentőségének további leértékelése és tagadása.
Számos fájdalomra összpontosító hiedelem létezik a világotokban, és igazolhatónak is látszanak bizonyos valósnak tűnő események miatt; mindazonáltal, a fájdalomra és szenvedésre intenzíven összpontosító elvárások idézik elő ezeket. A félelemmel kapcsolatos hiedelmek beleszövődtek biológiátokba; egész udvartartásuk van a tudatalatti elmében, és gyakran bizalmatlanná tesznek benneteket az élettel szemben. A megoldatlan problémák, mint a keserűség, harag, vagy a sebek és a halál traumáit egyik életből a másikba viszitek, így gyakran rejtélyes és krónikus fájdalmak jelennek meg a testetekben. A génjeitekben lévő minták őrzik a különböző inkarnációk emlékeit, mint ahogy genetikai vérvonalatok történetét is. A fájdalommal kapcsolatos elvárások elkerüléshez vezetnek a testben; ennek eredményeként bizonyos események automatikusan és tudattalanul cenzúrázásra, kiszortírozásra és kiszűrésre kerülnek egy láthatatlan önvédelmi folyamat által, ami arra törekszik, néha minden áron, hogy elkerülje a fájdalmas találkozásokat. A fájdalom ellenséggé válik, és egészesen szélsőséges esetben, minden esemény gyanús lesz. Végül ezzel a fajta elkerüléssel, a test elkezd lerobbanni. A mentálisan és érzelmileg tüzelt, a fájdalom minden áron történő elkerülésére felszólító ismételt parancs végül a test természetes intelligenciájának felülírásához vezet, ami így makacs dugulást hoz létre a sejtszintű kommunikáció területén. Ez a blokk előbb-utóbb egy megbetegedett vagy fájdalmas testrészben ölt tapasztalatot, ami szó szerint jelzi hol raktározódnak a fájdalmas hiedelmek és hol bontakoznak ki az érzelmi problémák.
Testetek sejtjei folyamatosan cserélődnek, és ti általában nem is gondoltok erre a folyamatra, ám az élettel teli, új sejtek figyelmüket kötelességtudóan hiedelmeitekre és parancsaitokra összpontosítják. Bár a sejtek újak, ha ti mindig ugyanazokat a régi parancsokat adjátok nekik, akkor újra és újra előállítják régi önmagatok másodpéldányát. Sejtjeitek, molekuláitok, atomjaitok és szubatomi részecskéitek mind intelligenciával bírnak; kommunikálnak egymással, mivel az általatok adott információkra reagálás a közös dolguk. Válasszátok a tudatosság azon kódjait, amik legjobban kifejezik életcéljaitokat, az általatok kifejlesztett tudatossági szintre alapozva. Mint fő hiedelemgyártókat, arra kérünk benneteket, hogy gondolkozzatok el a következő kérdésünkről: Küldtök-e rejtett konfliktusokon alapuló, a saját biológiátokkal háborút folytató parancsokat?
A testetek minden egyes, az általatok és a családi vérvonal által átélt tapasztalat tárháza – az örömöké, fájdalmaké és traumáké, amelyeket ebben az életben és ezen túl életetek meg. Mindez ott raktározódik génjeitekben, és el kell sajátítanotok a nyugalom és elcsendesültség művészetét, hogy mélyre merészkedjetek és hozzáférjetek ehhez a tudáshoz. Különböző mértékű feloldatlan fájdalmat hordoztok amiatt, amit hitetek szerint veletek tettek – a meg nem értés miatt soha fel nem dolgozott és be nem integrált traumák. Az erőszakos cselekedetek és a szexuálisan terjedő durva tapasztalatok tönkreteszik a lelket, és mint a barázda a lemezen, ami mindig ugyanazt a régi sort játssza, úgy ismétlitek tapasztalataitokat újra és újra, amíg ki nem fejlesztitek a szélesebb látókört, hogy másik kimenetelt válasszatok. A saját magatok vagy viselkedésetek leírására használt olyan szavak, mint a mindig, soha és örökké a más életekből származó nyelvi áthozatalok lehetnek. A traumatikus események „befejezetlen ügyleteket” teremtenek, amiket ahhoz, hogy elengedhessetek a testetekből, muszáj egy szélesebb összefüggéseiben megértenetek. A gyógyulással kapcsolatos megfontolásokat és megállapodásokat állandóan újratárgyaljátok. A gyógyulás törődés, a törődés érzés, az érzés pedig a gyógyulás. Spirituális nézőpontból, ilyesféle megállapodásokat köttök: „Vállalom ezt a dolgot veled, így egy harmonikus megoldással meggyógyíthatjuk ezt a még megoldatlan problémát.” Szabad akarattal bírtok, hogy azt tegyétek, amit csak akartok; mi azt tanácsoljuk, ne ártsatok, mert attól függetlenül, amit tesztek, az tér majd vissza hozzátok. Amikor magatokat bántjátok és/vagy másokat bántotok, egy ok és okozat ciklusba zárjátok önmagatokat: hasonló forgatókönyveket játszotok le szabad akaratotok gyakorlása végett, vagy azért, hogy döntéseitek megváltoztatásával megváltoztassátok a végeredményt. Senki sem foglal majd helyet nektek a pokolban, ha bűnösök vagytok. A szabad akarat elsajátításának egyetlen módja, ha visszakapod, amit megteremtesz. Éppen ezért a lét kegyes, interaktív, könyörületes és igazságos.
„Healing is dealing, and dealing is feeling, and feeling is healing”Egy pillanatig vizsgáljátok meg bármelyik olyan gondolatotokat és attitűdötöket, amelyik a tagadja felelősségeteket az életetek megteremtéséért. Mikor, hol és hogyan vagytok áldozatotok? Életetek mely területein érzitek jogosnak, hogy másokat vádoljatok az állapototokért? Ki és mit tett veletek? Ki bántott benneteket? Ki sértett meg benneteket – ebben az életben vagy másikban? Az olyan hiedelmek, mint hogy az élet könyörtelen, tisztességtelen, nehéz és kegyetlen; vagy hogy nem létezik megoldás; vagy hogy semmit sem tehettek, vagy hogy sosincs elég, vagy hogy valaki más hibája, a leggyakrabban olyan felszín alatti, fortyogó nehezteléssel járnak, amik végül betegséget okoznak. Ez csak néhány példa a korlátozó hiedelmekre és attitűdökre, amik elzárják a kozmikus életerő energia áramlását, ami összekapcsol benneteket a multiverzum rejtélyeivel. Egy sokkal erőteljesebb nézőpontból tegyétek fel magatoknak a kérdést: „Milyen megoldatlan üggyel dolgozom most? Miért vannak ezek az emberek az életemben? Mivel járulok hozzá ehhez a folyamathoz? Mi ezeknek a tapasztalatoknak az általános spirituális tanítása és célja? Hogyan változtathatok cselekedeteimen és teremthetek harmonikus megoldást ezekre a erőmtől megfosztó vádakkal teli helyzetekre?”
Erőtök követelésével és azzal hogy igent mondotok az élet megtapasztalásának új módjaira, muszáj saját jólétetek érdekében cselekednetek. Másképpen, ha nem reagáltok azokra az üzenetekre, amik azt jelzik, hogy változtassatok az életeteken, a leckék könnyen testetekben landolhatnak és nehézségeket hozhatnak létre. Levertnek érezhetitek magatokat és fájdalmakat tapasztalhattok, és szükségszerűen arra kényszerültök, hogy időt szánjatok arra annak a helyzetnek a kezelésére, amitől addig rettegtetek vagy amit kerültetek. Teremtsetek egyensúlyt a napotokban azzal, hogy úgy osztjátok be az időtöket, hogy jusson belőle elmétek elcsendesítésére is. Ez az egyetlen módja annak, hogy sikeresen integrálhassátok a felgyorsult energiákat és hogy egyensúlyban tartsátok idegrendszereteket. Érzelmi tisztítást kell végeznetek; az érzések azért vannak, hogy érezzétek őket. A felgyorsult energia az emlékek mély bugyraiba visz majd benneteket, amikre talán fájdalmas lesz visszaemlékeznetek; a trauma ott tárolódik sejtjeitekben, és keresztül kell menjetek a fájdalmon ahhoz, hogy visszaemlékezzetek az érzelmekkel töltött eseményekre, amik gátolják az egészségeteket. A nagyon fiatalon átélt szexuális erőszak okozta sérülésekre talán nehéz lesz visszaemlékezni, ám a fájdalmat csak akkor tudjátok elereszteni, mikor összegzitek a tapasztalatot és kitisztázzátok az emlékeket. Életetek jelentős, és célja van, mindent ti teremtettetek, amivel találkoztok, hogy felfedezhessétek személyes erőtöket, és hogy olyan döntéseket hozzatok, amik kiszabadítják lelketeket a kétség végtelen csomóiból.
A felgyorsult energia nanoszekunduma a gyógyítás egy multidimenzionális tömegvállalkozása, hogy az emberi génállományban tárolt, rengeteg felhalmozott félelmet átalakítsuk. Mikor átalakítjátok a génjeitekben tárolt félelem-mintákat, a személyes erőtök átvételének egy olyan rezgését hozzátok létre, ami átsöpör a jelenen keresztül a múltba és a jövőbe, és így hat énetek többi változatára és mindenkire, aki veletek összeköttetésben áll. A gyógyítás hatalmas ereje végül egy, a szeretet és félelem közötti döntésre csupaszul; azzal ha a szeretetet választjátok, a bátorság megerősít benneteket, hogy szembenézzetek félelmeitekkel és feloldjátok azokat. Az emberek mindenütt megtanulják felismerni, hogy az élet drámái valójában a változás megkezdésének lehetőségei és a múlt korlátainak átlépésével és legjobb lehetőségeik aktiválásnak választásával minőségi életet teremthetnek. Legnagyobb győzelmeiteket akkor aratjátok majd, mikor az élet mélyebb értelmének keresésével abbahagyjátok az ítélkezést és felhagytok az áldozattá válással. A megbocsátás az elengedés végső cselekedete, amellyel felszabadítjátok magatokat a bűntudat és vádolás örök körforgásából.
A megroggyant egészség bármely tünete mögött rejlő üzenet könnyen megérthető, ha az érintett terület funkciójával társítjuk.
A gyógyítás együtt jár a régi fájdalmak kiengedésével. Amikor a testeteket rossz közérzet vagy fájdalom gyötri, jegyezzétek meg a fájdalom konkrét területét, mert ez a hely lesz a kulcs ahhoz, hogy hol hoztak létre az érzelmi problémáitok akadályokat. A megroggyant egészség bármely tünete mögött rejlő üzenet könnyen megérthető, ha az érintett terület gyakorlati és szándék szerinti funkciójával társítjuk. Milyen érzések tárolódnak ott? Kommunikáljatok a fájdalommal, lépjetek vele kapcsolatba, írjátok le. A gyógyuláshoz és a jólléthez tekintsetek a kérdéses testrészre és kérdezzétek meg: „Mi az üzenet?” Milyen tényleges funkciót lát el a testnek ez a része? Ezzel ugyanis nagyszerű nyomra leltek elégedetlenségetek természetét illetően. Lélegezhettek testetek jeleket küldő területébe – ez az összpontosítás megnyitja ezt a területet, így nagyobb érzéki tudatosságot nyerhettek arról, hogy mi is történik.
Ha a nemi szervek kérik figyelmedet, akkor a második csakra az a hely, ahol energia elakad a testetekben. Vizsgáljátok meg az életetekben a férfi és női erővel kapcsolatos kérdésekhez kötődő érzéseiteket, vagy azok hiányát. Úgy érzitek nincs elég erőtök megteremteni, amit szeretnétek? Végülis, a nemi szerveket örömszerzésre és az élet megteremtésére használjátok. A lábakban jelentkező problémák az előrehaladással kapcsolatos állhatatossággal kapcsolatosak, a karban és a kezekben jelentkező nehézségek pedig azon hajlandóság hiányát jelzik, hogy szenvedélyesen magatokhoz öleljétek az életet és hogy aktívan megteremtsétek vágyaitokat. A nyak és torok a rugalmassággal és az önkifejezéssel kapcsolatos kérdésekhez tartozik. Az agy az intelligenciával kapcsolatos hiedelmek gócpontja, a szemek a látásé, a fülek a hallásé; a gyomor az asszimilációé, a belek az élet táplálásának elfogadásáé, a vastagbél pedig a hulladék anyagok elengedéséé. A megfázást és az influenzát a habozással, határozatlansággal párosíthatjuk, a súlyproblémákat a teljesületlen vágyakkal, míg a rákot a gyűlölet idézi elő, gyakran az öngyűlölet és az abból a hitből származó harag és düh, ami szerint kevesebbek vagytok annál, akik valójában vagytok.
A máj méregtelenítő szerv, és ha tiétek nem működik megfelelően, akkor milyen felszín alatt kavargó, mérgező érzelem járul ehhez hozzá? Alkalmazzátok a funkció jelentését a saját életetekre – ha megértitek az érintett terület működési funkcióját, akkor képesek lesztek megérteni azokat a problémákat is, amiknek eddig ellenálltatok, blokkoltatok és nem hagytatok egészséges módon kifejeződésre jutni az életetekben. Az elengedéstől, és a múlt elengedésétől való félelem a betegségek egyik felszín alatti oka. Azzal kapcsolatos érzelmeitek, hogy mit hisztek mi történt veletek, alkotják a hiedelmeitek magját. A félelemteli értelmezések választásából származó kusza gondolatok, amik az energia félreértései és téves felhasználásai, a gyökerei minden betegségnek. Hogy a megértés egy magasabb szintjére jussatok, muszáj tudatosan új gondolkodásmódot kifejlesztenetek, hogy hatálytalanítsátok a testet üzemzavarba hajszoló kétségbeesés üzeneteinek jeleit. Összeszedetté kell válnotok, hogy a terméketlen attitűdök lecserélésére és érzéki benyomásaitok értelmezésének megváltoztatására koncentrálhassatok.
Amikor a test feltár egy tünetet, mindig van egy felszín alatti érzelmi komponens, és mindig az ok felszámolását kell megcéloznotok, nem csak a tünet megsemmisítését. Ha összekötitek a magatokkal, családotokkal, barátaitokkal és általában a világgal kapcsolatos érzéseitek és testetek fizikai funkciói között a pontokat, az fontos kulcsot ad a kezetekbe, hogy megértsétek hogyan is használjátok az energiátokat. Vonzzatok magatokhoz bár megfázásokat vagy influenzát, vagy nézzetek szembe komolyabb rendszerbeli blokkokkal, mint a rák vagy a cukorbetegség, szív- és más szervi problémákkal, az érzelmeitek és érzéseitek mindig szerepet kapnak. Testetek állapotának üzenete vagy fő célja egy barátságos, együttműködő kapcsolaton alapul az elmétek, érzéseitek és sejtjeitek között. A betegség beépített szolgáltatás, egy érzés-alapú visszacsatoló rendszer, amit a személyes nem megfelelő energia felhasználásból származó káros input aktivál. Bizonyára elgondolkodtatok már azon, hogy hogy lehet az, hogy egyes emberek megbetegszenek, míg mások egészségesek maradnak, és sokakat nem támad meg a betegség miközben állítólag ugyanannak a fertőzésnek vannak kitéve.
Hogy megértsétek a testetek inputját, fontos felidézni, hogy a test hét csakrája alakítja az energiát fizikai formátokká. Keressétek meg azt a csakrát, ami a legközelebb van azon testtájatokhoz, amitől a jelzéseket kapjátok, mert az az energiaközpont van közvetlen hatással arra az üzemzavarra, amit tapasztaltok. Keressétek a témában rejlő leckét, keressétek a pozitív célt, és legyetek magatokkal őszinték. Ajánljátok fel hálátokat a testeteknek az inputért, azért hogy együttdolgozik veletek és visszacsatolást ad az általatok küldött jelzésekre. Szánjátok rá magatokat, hogy tudatossá váljatok a testetek figyelmet követelő adott területével kapcsolatos bármilyen erős érzésre. Milyen kifejezésre nem juttatott érzelmeket tároltok ott? Az öngyógyítás legnagyobb részt vizualizációkból, az anyag elme általi befolyásolásából, és a kívánt eredmény elképzeléséből áll. A gondolatokat kreatív erőfeszítések és az eredményt hozó folyamtokra kell összpontosítani.
A 3 dimenziós világban az energiával való bánás megtanulásának egyik kulcsa az érzelmi intelligencia kifejlesztése.
A 3 dimenziós világban az energiával való bánás megtanulásának egyik kulcsa az érzelmi intelligencia kifejlesztése. A gyógyítás szándékával készen kell állnotok szívetek megnyitására, bármi is legyen az, ami bánt benneteket. Ha tényleg tudni akarjátok és meg akarjátok érteni, hogy mi aktiválódik tudatalatti és tudattalan elmétek mély bugyraiban, hozzáférhettek ehhez az információhoz egy speciális gyógyító napló írásával, amit arra használhattok, hogy biztonságosan rögzíthessétek belső érzéseiteket. A dolgok önmagatokból kiírása nagyon erős feltáró folyamat lehet, ami így nagyon gyógyító is lehet egyben. Mielőtt naplóírásba kezdtek, rögzítsétek szándékotokat, összpontosítsátok figyelmeteket, aztán lazítsátok el nyelveteket és állkapcsotokat, majd néhány percig lélegezzetek ütemesen. Képzeljétek el, amint a légzéssel az energia aranyspiráljai áramolnak át testeteken. Ezután az első oldalt szánjátok egy bemutatkozó levélnek, tőletek a kozmikus elméteknek. Tisztán fejtsétek ki abbéli szándékaitokat, hogy írásotokon keresztül gyógyító energia jöjjön; kérjetek segítséget felsőbb elmétektől, és adjatok hálát mindenért, amire rájöttök.
A szándék a sejtek szubatomi szintjén kerül feldolgozásra, itt kerülnek kiválasztásra és fenntartásra a lehetséges valóságok. A nem domináns kezetekkel való alkalmankénti írás nagyszerű módszer a tudatos elme béta-szintje alatti információkhoz való hozzáféréshez. Ha úgy tetszik rajzoljatok képeket, vagy vágjatok ki és ragasszatok be számotokra fontos dolgokat a naplótokba. Legyetek kreatívak, és élvezzétek ezt a gyakorlatot! Bízzátok meg magatokat, a lelketek mélyéről származó információhoz való hozzáféréssel, tartózkodjatok az ítélkezéstől, és ne szégyelljétek magatokat, bármi is jön fel. Ez a ti privát gyógyító naplótok; felfedezéseiteket felvillanó memóriafoszlányok töltik majd meg, amik gyógyulási ösvényetek fontos mérföldkövei. Maradjatok az érzéseitekkel, amíg átbogozzátok magatokat revelációitok útján. Emlékeztessétek magatokat, hogy azzal, hogy megértitek és elfogadjátok önmagatokat, mint a saját tapasztalatotok teremtőit, belső falakon sétáltok keresztül, hogy megteremtsétek a vibráló egészséget.
A betegség és a fizikai kimerültség is a visszafojtott kifejezéssel áll kapcsolatban. A betegség érzelmi szinten kezdődik, erővel rendelkező, nem kifejezett érzelmeken keresztül, ezek aztán belső viharokat, vulkánokat, földrengéseket és árvizeket hoznak létre, amik végül szétrobbantják az életeteket. Emlékezzetek, érzelmeitek hiedelmeitekből származnak; vizsgáljátok meg hiedelmeiteket, hogy azonosíthassátok az életeteket létezésbe szólításra használt alapanyagot. Keressétek a mindennapi életetekben a hiedelmeitekre kapott visszacsatolást! Fejezzétek ki a testetekkel, családotokkal, barátaitokkal, kapcsolataitokkal, munkátokkal, táplálkozással, pénzzel, szexszel és vallással kapcsolatos érzelmeiteket! Ahhoz hogy felfedezzétek, hogyan blokkoljátok az életerő energiát, készen kell állnotok arra, hogy elismerjétek bármely szituációval kapcsolatos érzéseiteket. Ellenálltok, elfojtotok, nem fejezitek ki ezeket és így elnyomjátok, eltömitek, elrejtitek magatokban az áldozatiság, neheztelés, gyűlölet, irigység, féltékenység, szégyen, harag, bűntudat vagy aggodalom mély érzéseit? Ha meg tudjátok nevezni úgynevezett mérgeteket, köszönjétek meg. Kicsit viccelődünk ezzel, habár mérgetek megnevezésével rajtakaphatjátok magatokat az önszabotázs közben és megváltoztathatjátok a programot.
Emlékezzetek rá, az öntudat tudatosság, a tudatosság pedig a képesség a megfigyelésre. Amikor az érzékeitek által küldött inputot figyelmen kívül hagyjátok, vagy amikor nem terjesztitek ki és nem értékelitek az érzékeléseteket, saját tudatosságotokat tagadjátok meg. Tényleg minden, de minden, amit kerestek már a rendelkezésetekre áll; ettől függetlenül azonban érzéseitek őszinte azonosításával és megnevezésével hozzá kell látnotok saját spirituális régészeti ásatásotokhoz. „Dühös vagyok, félek, nagyon féltékeny vagyok.”, fejezzétek ki ezeket az érzéseket, amik az élet valamely pontján minden ember számára általánosak és megszokottak. Ha egyszer már azonosítottátok az érzést, visszakövethetitek a hiedelemig, ami létrehozta. „Dühös vagyok, mert mikor kicsi voltam a szüleim bezártak a szobámba. Dühös vagyok, mert mindig megmondták mit kell tennem. Dühös vagyok, mert erőszakoskodtak velem. Dühös vagyok, mert nem kaptam szeretetet.” A szeretet megvonása vagy hiánya minden fájdalom gyökere. Mikor az adás és kapás, ok és okozat köre bezárul, talán rájössz, hogy meg kell tanulnod hogyan adj szeretetet ahhoz, hogy kaphass.
A jóléthez hozzátartozik, hogy érett, felelős módon fejezitek ki érzéseiteket. Érzelmeitek a legbonyolultabb aspektus a tekintetben , hogy biológiai lényetek mestereivé váljatok a tudatosság ezen rendszerében játszott élet-játékban. Az érzelmek olyanok, mint egy két mérföld hosszú zongorán játszott zenei előadások – meg kell tanulnotok az összes billentyűn játszani, nem csak néhányon klimpírozni vagy félénken nyomogatni párat, vagy odáig sem merészkedni, hogy egyáltalán egyet is megérintsetek. Meg kell erősítenetek, hogy szeretitek önmagatokat; hogy jogotok van egy kellemes, biztonságos, egészséges és termékeny élethez; és hogy jelenlegi körülményeitek a saját akaratotok eredménye. Ahogy egyfolytában hangsúlyozzuk, az önszeretet és önelfogadás nagyon is alapvető attitűd egy pozitív, gyümölcsöző tapasztalat megteremtéséhez, amiben tiszteletben tartjátok a testeteket. Minél jobban képesek lesztek szeretni magatokat, annál többször kell megkérdőjeleznetek a döntéseiteket. Ha szeretitek önmagatokat, akkor miért tennétek ki magatokat kellemetlen, kiábrándító szituációknak? A tudatosság a körülöttetek történtek megfigyelésének és figyelemre méltatásának képessége, és így gyakorlati hasznát vehetitek értékeléseiteknek, és ezek mind a tudatosság kiterjesztéséhez, magabiztossághoz és saját erőtök megszerzéséhez vezetnek.
A testeteket öngyógyító rendszerként tervezték
A testeteket öngyógyító rendszerként tervezték; intelligenciával bír, és megfelelő pihenéssel és táplálással képes előállítani mindent, ami az egészség megteremtéséhez szükséges, ha mind szemléleteteken, mind tetteiteken változtattok. A testetek iránti szeretet és elismerés hiánya szegényes táplálkozási szokásokban és az optimális egészséget támogató és óvó tevékenységek elhanyagolásában fejeződik ki. Még egyszer, testetek nem ellenetek dolgozik; úgy tervezték, hogy gondolataitokra és hiedelmeitekre reagáljon. Az önmagatok iránt érzett szeretet energiája gyarapítja a testeteket. Meg kell erősítenetek, hogy érdemesek vagytok saját szeretetekre, érdemesek vagytok az életre, és hogy érdemes élni – és eszerint is kell cselekednetek. Ez a hiedelem bármely másiknál erősebb elkötelezettséget eredményez, és ezt akarnotok is kell: amit meg akartok teremteni, mindennél jobban kell akarnotok.
A növekedésben muszáj, hogy legyen kockázat, mivel a döntés elengedhetetlen a a szabad akarat fejlődéséhez. Tanuljatok meg fájdalom nélkül élni és kiterjedtebb célokat kitűzni, mint „Egészséges vagyok. Nyitott vagyok a változásra. Meggyógyítom önmagam; meggyógyítom vérvonalam téves szándékú mintáit. Átalakítom az energiámat. Elengedem a zavartság és kétség összes mintáját. Hatalmas hálát érzek – mindazért, amit tudok, az emlékezés öröméért, és a gyógyulás bátorságáért. Mikor önmagam gyógyítom, meggyógyítom minden kapcsolatom is az idő vonalain.” A vezetett imagináció szintén nagyom hatékony eszköze lehet az érzelmi konfliktusok megtapasztalására és ezek új, kívánt eredményekkel való helyettesítésére. Testetek a kapcsolatotok a multiverzumhoz, és szorgalmasan segít benneteket, mikor kijelöltök egy cselekvési irányt. Mikor keresni kezded őket, a válaszok megjelennek, mind a külső, mind a belső világból. Szinkronicitásokon mész át, amik felhívják valamire a figyelmeteket. Ha nagyon valószínűtlenül személyes, fontos események sora bontakozik ki időszerű ám szokatlan módon, hogy fényt vessen és mély bepillantást adjon egy szituációra, akkor épp bepillanthattok a jelentőség többrétegű világának ragyogásába. A létezés területén az időnek nincsenek korlátai; az események összefüggnek és a játék játszásának mikéntjéről való tudatos tanulás minden formájának jelentőségteli összefonódásaival gazdagodnak.
Az általatok óhajtott valóság létrehozásához teremtsetek tiszta, részletes mentális képet a kívánt végeredményről; ha betegek vagytok, rá kell állítanotok az elmétek a rövid, könnyű és édes gyógyulási fázist követő teljes felépülésre. Öleljétek át a gondolatot, hogy hasznos események figyelemreméltó sorozata után végül minden a legnagyobb rendben lesz. Az imagináció, vizualizáció, akaraterőtök aktiválása, az elvárások és a pozitív megerősítések a kulcsok az új viselkedési minták elsajátításához. Muszáj, hogy várjatok valamilyen eredményt, különben semmilyen nem lesz; az imagináció kreatív felhasználása, amelyet tettek követnek, meghozza az eredményt. Mikor testetek nem megfelelően működik, meg van bennetek az erő, hogy változtassatok a hozzáállásotokon és meggyógyítsátok önmagatokat – egészen egyszerű lehet, például felismeritek az önsajnálatot és önelfogadássá változtatjátok; a félelmet vággyá, a haragot és a fájdalmat megbocsátássá.
Igaz az, hogy az elképzelések lehetőségként való megtagadása késlelteti felbukkanásukat, ugyanakkor a tudás biztonságos bővítése az élet előnyösebb szakaszaira nyithat lehetőséget. Ebben az életben azért vagytok itt, hogy összes képességeteket valóra váltsátok, és a szeretet rezgésének megteremtésének választásával egy olyan óriási együttműködést és intelligenciát vonzotok magatokhoz, ami áthatol a létezésen. A célunk az, hogy emlékeztessünk benneteket, és arra inspiráljunk titeket, hogy hagyjátok a gyógyulás folyamatát a saját útján kibontakozni. Készen kell állnotok arra, hogy elvégezzétek a szükséges munkát, ami megteremti a kapcsolatot legbelül tárolt élményeitekkel kapcsolatos érzelmeitekkel. Az önmagatokon végzett munka több mint pusztán vérvonalatok meggyógyítása – a családotoké, barátaitoké, és a világé általában, ezeket mind befolyásolja az életetek meggyógyításáért vállalt felelősségetek.
Annak megtanulásához, hogy jól érezd magad, és fenntartsd ezt az állapotot, elengedhetetlen a vitális egészségbe vetett hited. A manifesztáció kulcsai: megerősíteni amit akartok, és aztán tudni, hogy nemsokára be is következik. A tudás a bizalmon alapszik – olyan lelkiállapot, amelyben az intuíció a legfőbb uralkodó. El kell fogadnotok, hogy teljeséggel lehetséges vitális, élet erősítő egészséget teremteni; ennek a hiedelemnek az elfogadása a vibráló egészség megteremtésének ösvényére vezet benneteket. Ez talán némileg ellentmondhat jelenlegi tapasztalatotoknak, és ez rendben is van. Ahhoz azonban, hogy megváltoztassátok tapasztalataitokat, meg kell változtatnotok hiedelmeiteket, és véget kell vetnetek a benneteket korlátozó tevékenységeknek. Az egészség megteremtésére vonatkozó szándékotok demonstrálásaként, saját felismeréseiteket alapul véve, írjátok le a saját magatokkal kapcsolatban felfedezett korlátozó hiedelmeket kis papírdarabokra, egy papírra, egyet. Vizsgáljatok meg minden egyes hiedelmet nagyon alaposan, hogy megérthessétek hogyan terveztétek életeteket a korlátozó ideák köré; A szavak energiátok összpontosításának szimbólumai. Amikor végeztetek a hiedelmek kitakarításának első körével, vigyétek ki a papírdarabokat a szabadba, találjatok egy biztonságos helyszínt, ahol eltemethetitek ezeket egy szikla alá, aztán engedjétek el [hiedelmeiteket].

Amikor ezzel a gyakorlattal végeztetek, erősítsétek meg az általatok kívánt valóságot és fontoljátok meg a következőket: „Most életerős, egészséges lény vagyok. Elfogadom az életem megváltoztatásával járó felelősséget és elkötelezettséget. Készen állok arra, hogy egy új életszemléletet tegyek magamévá. Izgatottan várom, hogy elsajátíthassam a számos módszert és technikát, amelyekkel magamhoz veszem erőmet, amellyel fizikai testemet működtetem, és amellyel életerős egészséget tapasztalok minden pillanatban. Egyre jobb és jobb formába kerülök, napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre, évezredről évezredre, az idő összes sugárútján keresztül. Megértem, hogy „mostom” kiterjed minden mostba, és szeretnék sokkal többet megtudni az élet fizikai és nem-fizikai aspektusairól. Megértem, hogy abszolút a saját felelősségem a rajtam, és a bolygón, mindenen áthaladó kozmikus energia erőivel való bánás, és hogy elsődleges feladatom és kötelességem saját fizikai formámról gondoskodni és szeretni azt.” Fontoljátok meg ezeket a szavakat néhány pillanatra, kedves barátaim, mert nagy erővel bíró parancsok ezek. Megismételjük, talán nem tükrözik jelenlegi tapasztalatotokat; mindazonáltal a szavak meghatároznak egy energiaáramlási irányt.
Az egészséges határok kijelölése és mások határainak tiszteletben tartása, az energiával való bánás megtanulásának fontos aspektusai. Képesnek kell lennetek arra, hogy önmagatok legyetek, ugyanakkor összejárjatok és összevegyüljetek másokkal anélkül, hogy az ő energetikai tévelygéseik rossz hatással legyenek rátok. Inkább arra szánjátok el magatokat, hogy tiszteletben tartsátok mások leckéit, mint arra, hogy beleráncigáljanak titeket egy negatív valószínűségbe.
Imaginációtok és légzésetek segítségével könnyedén életre kelthetitek és megerősíthetitek energiamezőtöket; képzeljétek el amint a kozmikus fény egy sugara belép a testetekbe a koronacsakrátoknál, a fejtetőtökön. Lazuljatok el, és lélegezzétek ezt az életerősítő fényt mélyen a testetekbe, lejuttatva így a rendkívül kiterjedt szubatomi szintre. Minden belélegzéssel küldjétek el, ezeket a továbbításra szánt üzeneteket: belső erő, biztonság, világos elme, védelem, állhatatosság, gyógyítás, türelem, szeretet, megértés, könyörület, és helyes cselekvés. Most képzeljetek el egy nagy fényörvényt a testetek középpontjában, majd küldjétek ezt ki a harmadik csakrátokon keresztül, mint egy a solar plexusotokból sugárzó fényszökőkutat.
Imaginációtokat használva játsszatok ennek a gondolatformának a megteremtésével; ez egy védelmező energiagyűrűt hoz majd létre, egy erős radarral ellátott ütköző zónát, mivel érzékeitek határait néhány lábnyira a testeteken túlra tolja.
Az egészséges határokhoz szükséges a destruktív, és a személyes jólétetek megteremtésére alkalmatlan viselkedési minták felismerése.
Időről időre családi perpatvarokban találhatod magad; senki sem ismer benneteket jobban, és senki sem tudja keményebben nyomogatni a kis gombjaitokat, mint partneretek vagy családtagjaitok, de ugyanakkor senki sem hajlandó annyira elfogadni sötét oldalatokat és megbocsátani nektek, mint ők.
Érzelmi kitörések történnek időszakosan, azért hogy megtisztítsák a levegőt; ez az energiakezelés tanulási folyamatának része. Az a trükk, hogy sose hordozzatok magatokban haragot vagy neheztelést, mert ezek az érzések lehúznak benneteket, és lerontja kapcsolataitok minőségét, mint ahogy immunrendszeretek vitalitását is. Csak önmagatok megváltoztatására van erőtök; a többieket kegyesen engedjétek az általatok választott útra. Legyetek türelmesek! Mikor változtattok a hozzáállásotokon, akkor úgyszólván, eltávolítjátok a tépőzáratokat: többé a ti oldalatokon nem marad ragadós felület, amibe bármi beleakadhatna. Tudatosságotok növekvésével végülis inspiráló példává váltok azok számára, akik most úgy tűnik, hogy ellenállnak a változásnak.
Ha valóban egészségesek, gazdagok és bölcsek akartok lenni, teljesen jelen kell lennetek a testetekben, hogy a lehető leghatékonyabban használhassátok.
Önmagatok szeretése egyike a legkecsegtetőbb beruházásoknak, amibe befektethettek, és egyúttal a legjobb cselekvési irányotok is; azt jelenti, hogy gondját viselitek önmagatoknak gondolatban, szóban, tettben. Önmagatok szeretésének cselekedetei közé tartozik, hogy jól gondját viselitek a testeteknek, úgy belül, mint kívül. Ha valóban egészségesek, gazdagok és bölcsek akartok lenni, teljesen jelen kell lennetek a testetekben, hogy a lehető leghatékonyabban használhassátok.
A jó egészség és a testtel való megfelelő bánás a belső gazdagság és helyes gondolkodás igaz jelei, a jobb egészség megteremtése pedig általában megfelel a régi szokások megváltoztatásának. Legelsősorban pedig hajlandónak kell lennetek arra, hogy többet tudjatok meg arról, hogy hogyan működik testetek belső területe.
A test nagyon alkalmazkodó; a génállományt mindig teljesen lefoglalja a kívánságaitok szerinti változtatásokra, és a test működőképességének fenntartásához szükséges új feladatok végrehajtásához szükséges tanulásra való reagálás.
Az életerő energia tart fenn benneteket, és a testetek gyógyításához szükséges elektromágneses kódok és minták ott vannak a génjeitekben. Habár gondolataitok és érzéseitek óriási erővel indítják be az energiákat, fizikai szinten sejtjeitek igénylik a gyöngéd, szerető gondoskodást, hogy fenntarthassák a fizikai rendszer támogatását. Sejtjeitekre, vérellátásotokra és szerveitekre az általatok elfogyasztott táplálék, víz, az általatok belélegzett levegő, és benneteket érő napsugárzás mennyisége mind hatással van.
Minél hatékonyabb, egészségesebb az étrendetek, minél több oxigént juttattok a szervezetetekbe, annál életerősebbek lesznek a sejtjeitek. Bár testetek erősen alkalmazkodó és képes rengeteg mérgező energia átalakításra, biológiai rendszeretek bizonyos támogató feltételek között prosperál a legjobban.
A természet a legeslegjobb életfenntartó energiákkal lát el benneteket; szánjatok több időt érzékszerveitek természetben való kényeztetésére – a szépség páratlan ajándékán felül, a természet növények és fák sokaságát biztosítja, amik élelmet, és kozmikus energiával telt oxigént állítanak elő.
A fizikalitásban lélegzésetek a legközvetlenebb módja a kozmosszal való energiacserének, és szintén ez a kapcsolat a kozmikus erők és testetek idegrendszerének bonyolult műveletei között. Lélegzésetek minősége kapcsolatban áll a természetes napfényben végzett lélegzésetek mennyiségével. A nappali, világos órák alatt valójában az atmoszférába töltött, fontos információt lélegeztek be.
A helyes légzési szokások elengedhetetlenek az elme tisztaságához, mikor pedig rendszeresen alkalmazzátok, eredményei erősítik személyes jólétetek.
Emlékeztessétek önmagatokat, hogy összpontosítsatok tudatosan a lélegzésetekre; ez azt jelenti, hogy figyelmet szenteltek a folyamatnak, tüdőtök legaljába lélegeztek és a rekeszizmot kiengeditek belégzésnél, kilélegzésnél pedig behúzzátok a rekeszizmot. Találjatok rá saját ritmusotokra és lélegezzetek. A sekély légzés szokása, azaz hogy csak a tüdő felső részébe és a mellkasba történik a belégzés, idővel lassan megfosztja a testet az életfenntartó oxigéntől. Az oxigénnel való bő ellátás helyreállítja a test vitalitását, és meghatározott gyakorlatokkal arra is használható, hogy kitakarítsa a testetekből a benne tárolt érzelmi hulladékot.
A Földön időtlen a légzés-tudatosság gyakorlásának, megbecsülésének hagyománya.
A lélegzésetekkel létrehozott tudatos kapcsolat a figyelmeteket a jelen pillanatra fókuszálja, ahol élvezhetitek annak tapasztalatát, hogy van testetek.
A test minden szintjére oxigént juttatni, az életteli egészséghez vezető egyik legnagyszerűbb út. Mindazonáltal, a egészségetek megerősítéséért végzett tevékenységeiteket ki kell egészítsék a saját értékességetekkel kapcsolatos hiedelmeitek; a legtisztább oxigén és a legjobb szerves táplálék önmagában nem gyógyítja meg az értéktelenség hiedelmei által ostromlott, beteg testet.
Jól ismert tény, hogy testeteknek a megfelelő működéshez vízre van szüksége, mégis az emberek gyakran szükségtelenül szenvednek a test súlyos dehidratációjával kapcsolatos titokzatos fájdalmaktól és fizikai bántalmaktól, mint a székrekedés, szexuális működési zavarok, migrén. Hogy optimális kapacitáson működhessen, muszáj testeteket hidratálni azzal, hogy naponta legalább két liter jó minőségű, tiszta, fluor nélküli vizet isztok, hogy feltankoljátok sejtjeiteket és kimossátok a mérgező anyagokat. A víz elektromos vezető is, és egy jól hidratált test könnyebben alkalmazkodik a kozmikus elektromágneses frekvenciák növekedéséhez, amiket be kell integrálnia. Ha sok vizet isztok, jobban alszotok és több energiátok lesz. Mindegy milyen hiedelmeitek vannak, az állandó gyorséttermi étkezés, a zsíros sültek, az iparilag feldolgozott, kémiai anyagokkal, cukorhelyettesítőkkel teletömött ételek és szénsavas üdítők egyike sem biztosítja számotokra a sejtjeitek optimális teljesítményéhez szükséges táplálást. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy ha „csupa jó gondolatot gondoltok”, akkor a testetek egészséges lesz, miközben ti tovább eszitek a tápértékét tekintve szegényes ételeket. Legyetek gyakorlatiasak úgy, hogy betartjátok fizikai valóságotok törvényeit. Tisztára tudjátok-e magatokat gondolni anélkül, hogy lezuhanyoznátok?
Testeteknek fel kell dolgoznia, és hasznosítania kell az általatok elfogyasztott mennyiséget és minőséget, és ha végül elég [sok] salakanyagot öntötök a rendszerbe, akkor az eldugul és leáll.
Megtanulhatsz az egészségedért táplálkozni, és hadd legyen az ételed az orvosságod.
A bölcs módon étkezés alapvető fontosságú az immunrendszeretek erősségének fokozásában.
Az élő ételekben jelenlévő alapvető tápanyagok táplálják a sejtjeiteket – a gabonák, olajos magvak, nyers gyümölcsök és zöldségek kiegyensúlyozzák testetek pH értékét, a lúgos felé tolva. A nyers zöldségek és gyümölcsök facsart leve is lúgosítja a testet, és nagyon gyorsan energiához is juttatja a szervezetet. Az alkohol, a hús, a kávé, a csokoládé, a bor – és minden élvezeti cikk – savasítják a testet, amikor pedig a test túlságosan elsavasodik, sokkal valószínűbb a betegség felbukkanása. Az érzelmi gyötrelmek, mint a szorongás, harag, neheztelés, féltékenység, bosszúszomjasság, szintén a savas pH felé tolják el a test kémiai egyensúlyát. A test emésztő- és bélrendszerének lúgosságának fenntartása az optimális egészség elérésének egyik legpraktikusabb megközelítése; a lúgos pH segít egyensúlyban tartani a testsúlyt, és kiegyensúlyozza a belső területeket azáltal, hogy természetesen mentesíti a testet a betegségektől. A táplálék enzim kiegészítők is pH kiegyensúlyozó hatásúak és segítik az emésztést.
Az olyan ételek, mint a kókusz, méz, aszalt datolya, aszalt szilva valamint a nyers gyümölcsök és zöldségek, nem csak lúgos kémhatást teremtenek a testben, hanem antioxidánsok is, amik növényi alapú tápanyagokat biztosítanak, amelyek egyensúlyba hozzák a belső kémiát és kiküszöbölik a székrekedést. Az ideális arány 80 százalék lúgosító étel 20 százaléknyi savasító mellett.
Táplálkozzatok bölcsen, tiszteletben tartva mindazt, amit a Föld biztosít számotokra. Tegyetek több nyers, élő ételt a napi étrendetekbe, és testetek nagyon is pozitívan reagál majd az életerő energiára. A növények a napfényen élnek, ami továbbítja összes részükbe a napból származó legfrissebb híreket. Tegyétek változatossá az étrendeteket, étkezzetek az évszaknak megfelelően, legyetek benne biztosak hogy az elfogyasztandó táplálékkal kapcsolatban jó érzéseitek vannak és igyatok rengeteg jó minőségű, tiszta vizet. Tenyereitekkel energetizálhatjátok az ételeiteket, tenyereitek ugyanis természetszerűleg energiával töltöttek. Gyengéden dörzsöljétek össze őket, majd nyissátok szét a kezeiteket és tenyérrel lefelé csúsztassátok az étel fölé. Hangosan vagy némán, nyitott vagy csukott szemmel, adjatok őszinte hálát az általatok elfogyasztott táplálékért; fejezzétek ki abbéli szándékotokat, hogy hálát adjatok az ételetekért és megbecsüljétek mindazokat, akinek köszönhetően az asztalotokra került. Kérjétek, hogy amit megesztek, az harmóniában legyen testetekkel, az egészségetekért, életerőtökért és lelki békétekért. Megtanulhattok az egészségetekért enni és hagyjátok hogy a táplálékotok legyen a gyógyszeretek. Saját magatok szeretése gyakorlati tettekben nyilvánul meg – nektek magatoknak kell bevezetnetek a higiéniai és táplálkozási újításokat. Testetek lúgosításához indítsátok a napotokat egy pohár langyos vízzel, amibe belecsavarjátok egy citrom levét. Reggeli rutinotokba iktassatok be egy növényi tápanyagokban gazdag zöld italt. Főétkezéseiteknél jól rágjatok meg minden egyes falatot, és lassan egyetek. Érezzetek minden egyes ízt és figyelmeteket vonjátok az evés nyújtotta örömre.
Sok helyütt a túlhasználás és a silány bánásmód miatt a termőföldből teljesen kiürültek az ásványi anyagok, ezért az élelem tápérték szempontjából gyakran elégtelen, mivel hiányoznak belőle az alapvető ásványi anyagok, amelyek a test belső terét erős munkarendben tartják.
Ahogy azt minden jó állatorvos tudja, az ásványi anyag hiányt régóta a háztáji állatok megroggyant egészségének egyik fő okaként tartják számon. Ehhez még az is hozzájön, hogy a modern világból teljeséggel hiányzik a föld iránti szeretet; az emberiség megfeledkezett a természettel való, tudatos figyelmen keresztüli kommunikáció jelentőségéről.
Amikor a gazdák felismerik a Föld tudatosságát, és élő jelenlétként észlelik azt, élelmiszereitek minősége nagyot javul majd. Habár a Nap óriási mennyiségű energiát biztosít az élelmetek vitalizálásához, az emberiség nagyobb jólétéért létfontosságú, hogy minden élelmiszer-forrással sokkal tudatosabban bánjatok.
A föld reagál az őt megművelő szándékaira, attitűdjére és hangulataira. A szerető gondoskodással nevelt élelem, amit a természet erőivel való harmonizálásra tekintettel állítanak elő, szuper-energetizálttá válik az alapvető kozmikus energiák által.
A földdel való közvetlen kommunikáció az energia számos új szintjét nyitja majd meg számotokra, ami bekódolódhat az általatok elfogyasztott ételekbe.
Az egész bolygóra nagyobb tudatosság érkezik, és a tudatosság megértése és alkalmazása utáni kutatás a mezőgazdaságban és a kertészkedésben, forradalmat idéz elő a természettel való kapcsolatotokban. Az „istennő termesztette” élelmek, például a menstruációs vérrel tárgyázott termőföld magasabb rezgésszintet hordoznak. Sokkal tudatosabbá kell válnotok a táplálékkal kapcsolatban, különös tekintettel arra, amit megesztek. Kik készítik el az ételeiteket, és ők milyen vérmérsékletűek? Az élelmet átitatja készítőjének rezgése. A jó rezgésű ételen a szervesnél többet kell érteni; az étel energiaforrás, amire hatással van a vele dolgozók és készítői tudatossága.
A földdel való közvetlen kommunikáció az energia számos új szintjét nyitja majd meg számotokra, ami bekódolódhat az általatok elfogyasztott ételekbe. A természet intelligens erői iránt érzett hála és tisztelet csaknem elegendő lesz a termőföld revitalizálásához. A föld tiszteletére végzett szertartásos gyakorlatok az emberiség lelkének gyógyítási folyamatának részévé válik. Az emberek megtanulnak gondolat-fókuszú energiarezgésekkel kertet építeni, és a „föld ismeretének” régi hagyománya ismét elnyeri az emberiség tiszteletét és csodálatát.
Az emberek hosszú, hosszú időn keresztül nagy harmóniában éltek a Nappal. Ezzel szemben a modern kori tudomány azzal manipulálja a közvéleményt, hogy azt kell hinnie, hogy a Nap és a természet veszélyes.
A kutatások azt mutatják, hogy sok beteg és depressziós ember nagyon kevés időt tölt a napfényen. Számos tanulmány tárta már fel, hogy az 1960-as években, mikor először dobták tömegesen piacra a napernyőket, növekedni kezdett mindenféle rákos megbetegedések aránya. Az erős tudatosság e korszakában a Nap energiájának intenzitása és frekvenciája nőni fog. A Nap sugarai valójában nagyon jót tesznek nektek – a test D vitamint állít elő a napfény hatására, ami felébreszti sejtjeiteket is, hogy [ezáltal is] megerősítsék a testeteket.
A belek egészsége rendkívüli jelentőséggel bír testetek könnyed működésének megőrzéséhez. Ahogy a mondás is tartja, „A rendszeresség - egészség.” Képesnek kell lennetek hatékonyan eltávolítani rendszeretekből a hulladék anyagokat; másképp a fertőzött fekália mérgező maradványai, amelyek hosszú évek alatt felgyűlnek, kemény felületet hoznak létre a belek falán.
Amikor a szükségtelen hulladék anyagok felgyülemlenek a belekben, mindenféle fizikai problémák ütik fel a fejüket. A beleknek képeseknek kell lenniük a táplálékból a gyomorban az emésztés során lebontott tápanyagok felszívására. Mikor legközelebb fürödtök, nézzetek le a hasatokra és vizsgáljátok meg, hogy fel van-e fúvódva. Beleitek évenként kétszeri kitisztítása, lehetőleg tavasszal és ősszel, csodákat tesz majd egészségetek és életerőtök helyreállításában.
Az étel a végbélben könnyen megfertőződhet a túlfőzött, iparilag előállított ételekből álló silány étrend miatt, akárcsak a víz hiányának vagy az ülő életmódnak köszönhetően. A rossz ételtársítások megerjesztik és megrohasztják az ételt a belekben, mérgező gócot hozva létre így a testben. A vörös húsokat nagyon nehéz megemészteni; tovább maradnak a szervezetben, mert a testnek nehezebb feldolgozni az ilyen nehéz ételeket.
Ezért aztán mikor nehéz ételeket esztek, kevesebb energiátok lesz, és fáradtabbnak érzitek magatokat. Érzelmeitek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy akár a legjobb ételt is milyen jól dolgozza fel szervezetetek. Dühösen enni nagyon egészségtelen, mert az étel nem bomlik le a testben. A düh egy ellenőrző, visszatartó energia, ami megelőzi az emésztést és az integrálást; így ha dühösnek érzitek magatokat, vagy kontrolálónak, visszatartónak, legjobb, ha sok vizet és gyógyteát isztok, és megvárjátok míg érzelmileg kiegyensúlyozottabb váltok evés előtt.
Egy hatásos, mégis biztonságos italt készíthettek 6 oz (178 milliliter – tehát kb. két deci) szerves, nem citrusféle gyümölcs levének, és ugyanannyi jó minőségű, tiszta, fluor nélküli víznek az összekeverésével. A folyadékot öntsétek egy korsóba, és adjatok hozzá egy-egy evőkanállal a következők mindegyikéből: folyékony klorofil, koncentrált aloe vera lé, hidratált bentonit és psyllium héj.
[Ez utóbbi az ájurvédában használatos gyógynövény, kapható a bioboltokban.] Zárjátok le a korsót, és rázzátok jól össze a keveréket, aztán pár percen belül igyátok meg a készítményt. Ha tíz percen belül nem fogyasztjátok el az oldatot, akkor el kezd összesűrűsödni az üveg falán és pudingszerű állagot vesz fel, mivel hogy pontosan ez is a célja a béltraktusban. A béltisztító italt legjobb ha éhgyomorra fogyasztjátok fél órával reggeli előtt. Tartózkodjatok a kávétól, mert nagyon súlyos hatással van a szervezetetekre, és igyatok legalább tízszer két, két és fél deci vizet naponta, hogy segítsetek a végbél kisöpörésében. Egy enyhe, növényi alapú hashajtót bevehettek lefekvés előtt, hogy előmozdítsa a folyamatot. Ha legalább 12 napig, legfeljebb 4 hétig fogyasztjátok a béltisztító italt, megdöbbentek majd, mi mindent ürítettetek ki. Mindazonáltal, ha egyszer megkezditek a vastagbél tisztítását, akkor a hasznos baktériumokat is eltávolítjátok, tehát minden este, lefekvés előtt fel kell töltenetek a bélflórátokat, egészítsétek ki ezért az étrendeteket probiotikus termékekkel, vagy egyéb hasznos baktérium kultúrákat tartalmazó joghurtkultúrák vagy acidophilus fogyasztásával. Az enzimekben gazdag, nyers ételek bőséges fogyasztása felerősíti a belső tisztítás folyamatát, és ezzel egy időben megerősíti és helyreállítja a szöveteket. Ha nem tudjátok végigcsinálni a tizenkét napos béltisztítást, akkor tartsatok „könnyített napot” egyszer egy héten, vagy legalább egyszer egy hónapban, amikor természetes görögdinnyét vagy almát esztek, mindkettő csodálatos belső tisztítószer.
A paraziták elsősorban az energiátokat csapolják meg és számos egészségügyi probléma forrásai lehetnek
A parazitafertőzések sokkal nagyobb problémát jelentenek, mint azt a legtöbb ember gondolná, és ha már a vastagbelet kitisztítottátok, egy parazitairtás is erősen ajánlott. Sok alternatív gyógyász tisztában van a hagyományos orvoslás által nagyban mellőzött és fel nem ismert hatalmas parazitafertőzési járványokkal.
Még nem is olyan régen, az emberek rendszeresen féregtelenítették a testüket a ricinusolaj havi fogyasztásával. Az ülő életmód és a silány étrend  kombinációja nagyban hozzájárul a pangó bélszakaszok kialakulásához, ezáltal paradicsomi környezetet teremtve a paraziták számára. A paraziták elsősorban az energiátokat csapolják meg és számos egészségügyi probléma forrásai lehetnek – bőrkiütések, krónikus viszketés és vakarózás, emésztési gondok, ízületi problémák, rossz lehellet; és befészkelődnek a tumorokba is. A paraziták jutnak először a tápláló ételhez, beszennyezve aztán a véráramot ürülékanyagaikkal.
Ezek a kellemetlen kis fickók savas környezetben gyarapodnak igazán, és hajlamosak aktív szakaszukat élni mind újholdkor, mind teliholdkor. Szenteljetek nagyobb figyelmet annak, hogy a különböző holdciklusokban milyen állapotban van a testetek.
A gyógynövényi orvosságok kombinációját hasznosító receptek kereskedelmi forgalomban is elérhetők és ezeknek a szereknek a fogyasztása hatásos lehet a paraziták kiirtásában. Ilyen gyógynövények a szegfűszeg, üröm, fekete dióhéj, kömény.
A ricinusolaj, a füge, a tökmag, a friss fokhagyma, cayenne bors pedig olyan táplálékok, amiket általánosan használnak a paraziták testből való eltávolítására.
A zölddió héjáról is ismeretes, hogy megöli a testben található parazitákat és férgeket.
Évezredekig a diót különleges táplálékként ismerték el, az agyhoz és a belekhez hasonló formája miatt.
Ha rendszeresen kiegészítitek az étrendeteket ezekkel az ételekkel, az erősen tartja a testeteket – a paraziták nem élnek meg lúgos környezetben. Néhány elektronikus frekvenciát használó eszköz is bizonyítottan hatásos a paraziták elpusztításában.
Érzelmi szinten a parazitafertőzés a határaitokkal kapcsolatos problémát jelez: ki használ ki benneteket, ki szívja az energiátokat, és milyen kérdéseket kerültök? Spirituális szempontból, a paraziták a test tagadásával kapcsolatosak. A testetek iránt érzett bizalmatlanság és utálat érzésével valójában kiürítitek a testeteket, amely viszonzásképp helyet teremt a különböző nem-fizikai lényeknek a testetekbe érkezésére, és hogy ezek a lények elfoglalják azt, amit ti nem akartok.
Vigyázzatok, hogy a változtatások hosszú sorában ne stimuláljátok túl a testeteket zavaró rezgésekkel.
A természet jó hangulatjavító, tehát töltsetek több időt a szabadban, friss levegőt belélegezve. A séta és a mozgás csökkenti a szorongást és a depressziót. A trambulinon ugrálás megmozgatja nyirokrendszeretek és arra stimulálja az agyat, hogy saját, természetes hangulat stabilizátoraitokat eressze a véráramba.
Mikor a testetekben egyensúlyban van az energia, akkor elmétek tiszta és nyugodt.
Az idők próbáját kiálló természetes gyógynövényi gyógymódok a természet hozzájárulása az idővonalak mentén zajló gyógyításhoz. A természetben való jártassággal megszerzett gyógynövény-ismeret- – a növényi birodalmak különböző tulajdonságainak ismerete – alapvető egy olyan új egészségügyi terv létrehozásában, ami mentes a test balsejtelmeitől. A szárított vörös lóhere teaként való fogyasztása erősíti az idegrendszert.
A gotu kóla elsőrendű ideggyógyszer, és olyan gyógynövény, ami különösebb gondoskodás nélkül is remekül elvan a kertben. A kamilla és a levendula csillapító hatással van a testetekre; ezeket megfőzhetitek teának, vagy használhatjátok aromaterápiára is.
Az önmagatokra támaszkodó egészségápolás megadja számotokra a szabadság végső érzését – mikor megértitek, hogy a természet reagál és harmóniában együtt dolgozik tudatos tudatosságtokkal, képessé váltok magatokhoz vonzani az általatok óhajtott élettapasztalatokat és feltételeket.
Ha érzelmi állapotod instabil, akkor egy erős geopatikus stressz zónában élni, mint például a törésvonalak mentén, szintén a tested körül mozgó energia-áramlat szétszóródásának egyik tényezője lehet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése