2014. november 7., péntek

Aktuális energiák: 2014. november 7.- 10.-ig

November 07. péntek 
Akár anyagi, akár érzelmi boldogulásunk válik mostanában kérdésessé, a szombatra virradó álmok megmutatják, hogyan léphetünk rá egy olyan útra, amely a világossághoz, az újjászületéshez vezet. (Biztonsággal kapcsolatban érdemes tudni, hogy mindig önmagunkban és soha nem kívül találjuk meg - az anyag mulandó, a lélek örök.
 Álmokkal kapcsolatban pedig, hogy igen magas intelligenciaszinten íródnak és mindig rámutatnak arra, hogyan tegyük még teljesebbé életünket - ha sokkoló hatásúak, akkor pláne, hiszen épp azért akarják felkelteni a figyelmet, hogy észrevegyük, mivel jobbíthatunk, segíthetünk önmagunkon. Álmainkat tehát becsüljük, értékeljük, és mindig tartsuk szem előtt, hogy - ritka kivétellel - önmagunk belső világát tárják elénk!)

A Hold ma is a Bika kényelmes, földies jegyében jár. A lelkiség és érzések princípiuma háromszöget képez a Vénusszal (nőiség, érzelmek, párkapcsolat, termékenység) és a Jupiterrel (magasabb összefüggések megértése, hit, bizalom, igazság, bölcs belátás).
A Hold és a Vénusz a külső-belső biztonsággal-biztossággal kapcsolatos megéléseket, érzéseket mutatják, ezek együttes elfogadására, a bőségre tudunk megnyílni.
 A testi megélések nagy szerepet kapnak most (evés, szexualitás, stb.) és még inkább az, hogy érzéseinket anyagba ültessük, kézzel foghatóan megéljük. Ha felismertük, mit érdemes átalakítani, megemelni magunkban, akkor most tudunk tenni ezért.
Önmagunk felé is irányuló (!) szeretettel, mások felé irányuló elfogadással, megbocsátással és főként a saját cselekvéseinkre, magatartásunkra való rálátással tudjuk megoldani a most feszítő helyzeteket. Ideje látni, hogy nem a külsőségek, nem a csomagolás, hanem a belső tartalom, a lélek-otthon megléte adja a stabilitást és az élvezetet is.
A nap második felében már a női erő, az igaz szerelem és vágy lehet a megoldás.
Ha biztosan tudjuk, hogy igaz utat járunk, bátran képviselhetjük azt, az irányítást ne adjuk át másnak sorsunk felett!
Ma bátran merjünk szembenézni önmagunkkal, tanulni abból, mi által bizonytalanítottuk el saját magunkat, és ha másképp nem megy... adjuk fel! Ott majd megoldják.

November 08. szombat - 09. vasárnap - 10. hétfő

Szombaton a Hold már az Ikrek jegyébe lép és hétfő reggelig itt vándorol.
A lelki-érzelmi különbségek, polaritások tapasztalásának idejét éljük, ugyanakkor a lelki kommunikáció, az érzések kifejezése válik fontossá. Szombaton inkább az érzékeltetés, a tisztánérzés működhet könnyen, mint a szavak korlátolt lehetőségei. E napon felszínre kerülhetnek igen mélyről fakadó élmények, ideje leszámolni függőségeinkkel, félelmeinkkel és a boldogabb jövő érdekében felszabadulni.
A Hold a Bika csillagkép alatt az anyagba ültetés, a bőség, a gyarapodás idejét mutatja, a tudati-lelki szinteken. A délutáni-esti időszakban a szellemi termékenység ideje van, az esti órákban pedig mindannyian képessé válunk arra, hogy a jövőbe érzékeljünk, előrelássunk, megérezzük azt, mi is jelenti a magasabb minőségben való létezést, működést.
A Merkúr éjféltájban a Skorpió jegyébe lép, így érdeklődésünk és gondolkodásunk ismét a mélységek, a rejtélyek, a mögöttes, láthatatlan működések felé fordul. Saját gondolataink világában mostantól leszámolhatunk azokkal, amelyek oda nem illőek, negatívak, lehúzóak, szeretetlenek - fordítsuk a nyílhegyet inkább önmagunk belső világa és ne társaink felé!

Vasárnap a kettősségeken az önismeret segít túljutni. A mai nap a tetőpontja egy olyan fejlesztő folyamatnak, amely által megvalósíthatunk valamit.

Legyen az érzelmi megújulás, női minőség emelése, termékenyebbé-tevőbbé válás, vagy rálátás az igazságokra, esetleg mindegyik egyszerre. A kulcs most is abban van, hogy magunkban és nem kívül keresünk. Tanítások érkezhetnek mértékletességről, önirányításról, ösztöneink uralásáról. A múlt igazságai tisztán megmutatkoznak, főleg párkapcsolatunkat, vagy kapcsolati mintáinkat tekintve.

Érdemes tudatában lenni annak, hogy amit megélünk, az eddigi tetteink, döntéseink, működésünk, gondolkodásunk visszhangja, vagy régről hozott mintáink megjelenése, melyet oldani tudunk.

Hétfőre virradó álmaink és a reggeli órák szólnak a nemes küldetéseink felvállalásáról. Éjfélkor teljesedik be a Mars és a Plútó bolygók együttállása. Mágikus erőben áll velük a Merkúr, az Angyal csillagkép alatt, így a ráérzékelések és angyali segítő erők eleve jelen vannak a folyamatban. Itt az ideje, hogy koncentrált erővel törjünk ki régi hiedelmeinkből, leszámolva kisebbségi komplexusokkal, szűkségtudattal és önkorlátozó magatartásainkkal, az égi rendeltetés és kiteljesedés javára.
E napon csupa ösztönző, serkentő élményt kapunk a megújulásra, az önkifejezésre és a szabad, tiszta állapot elérésére. Délelőtt a Hold már a Rák jegyében jár, erősítve az intuíciót, érzékenységet, anyai ösztönöket, gondoskodó hajlamot.

Most képesek vagyunk ráérezni a szavak, gesztusok, mozdulatok mögötti, valódi üzenetekre, érzelmekre.


Kiegészítő írás Annától a mostani időszakra:

A bőség energia befogadásának útjában álló akadályok lerombolása


Faith szerint: ,,Beléptünk a BŐSÉG anyagi megvalósulásába. De ehhez rendezni kell a tartozásokat... és legtöbbször úgy rendeződik, hogy leveted magadról, kilépsz az eddigi rendből, mert az nem az isteni, hanem az emberi "rend" volt. Amint mersz beleugrani a szakadékba anyagi téren is, vagyis felvállalod a NÉLKÜLözést, utat nyitsz az isteni megvalósulásnak az anyagban is. Vagyis áradni fog a bőség...Amint lemondasz az elmebeli megoldásokról, minden oldalról áradni fog a szinkronicitás..."
Az égi jelölések mindezt alátámasztják - a Bak jegyében, a Nyilas csillagkép alatt, hétfőn együttáll a Mars és a Plútó. A Bakhoz köthető a szigorú rend minősége, az emberi törvények szorító ereje és az abból való kitörés, a lényegre koncentrálás - leszűkítés elve.
 A Nyilas mögötte a magasabb, égi igazságok és tudás elhozója. A Mars, mint a zárt rendszerből való kitörés és felemelkedés, a Plútó, mint a robbanásszerű változás, megújulás és regeneráló erő, most összeadódott energiával segítik azt, hogy eddigi rögzüléseinkből és szűkségtudatunkból kitörjünk!

Ha más lehetőséget nem adunk magunknak a bőségre, akkor a kényszerítés elvét kell alkalmazniuk kedves égi testvéreinknek, hogy végre fejet hajtsunk a sors akarata előtt - vagyis a reánk hulló áldás, bőség, boldogság előtt! Az együttállást uraló Szaturnusz képviseli ezt a mélységes alázatot, amely gyakorlatilag megengedése annak, hogy a hétköznapi szinten, gyakran tévútra vivő, tudatos döntéseinket az égi gondviselés és áldás felülírja!
A fényes Nap, a termékeny erők és anyagi élvezetek Vénusza és a Szaturnusz hármas együttállása a Skorpió minőségileg átalakító jegyében, szintén ezt az üzenetet hozza.

Lassan, fokozatosan történik az átalakulás, amíg egyértelműen megérünk a bőségre és fogadni tudjuk azt.

Zentai Anna

-- 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése