2014. szeptember 11., csütörtök

Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra1. A magyar és a külföldi középkori krónikák a népünket szkítának, hunnak, magyarnak, pártusnak, türknek és sarmatának is megnevezik (+ ősgesztáink, így a Tarih-i Üngürüsz is a szumer-pártus-hun-magyar azonosságról beszélnek.)
2. 2800 szumir szógyök egyezik a magyarral, ehhez képest 300 finnugor szógyök egyezik a magyarral 
3. Régészeti
leg cáfolhatatlanul a szkíta és hun népek kultúrája jellemzi a magyar népet
4. A magyar nép egy lovasíjász hadú nép volt, akárcsak a szkíták, hunok, sarmaták, pártusok és egyéb turáni népek, a finn hadak akkortájt csak gyalogosokból állt.
5. Vallásunk teljesen megegyezik a szkíta-hun elődeink vallásával, ahogy nekik, nekünk is táltosaink voltak, a finn és egyéb északi szláv népeknek csak sámánjai voltak.
6. A magyarok rovásírással írtak akárcsak a szkíta-hun őseink.
7. Krónikáink nem is hallottak \"finnugor\" népekről, mivel nem is létezett finnugor nemzet, ők szlávok antropológiailag
8. A szumir ékirásaink magukat MAH-GAR-nak (magyarnak), azaz a Tudás Népének hívják.
9. a turáni, magyari népek (hikszosz, óegyiptomi, arámi, etruszk, hurrita stb) írásokat csakis a mai magyar nyelvvel lehet értelmezni!
10. Hazánkat rengeteg külföldi országban HUNgary-nak, (H)UNgarn-nak s eféléknek van megnevezve, amelyek a HUN-GAR szóból származtatók és nem az onugor szóból (mellesleg szumir nyelven UNUGURI jelentése: UR városából származó!!!)

Isten által való kiválasztottságának jellegét a történelem hamisítói szerint I. István király pusztítja el(ha ez igaz lenne ott akkor megszűnt volna a szakrális királyság vonala..de nem így történt...), nevét rágalmazva azt a hazugságot állítják,hogy az izlámi térítések módszereinél sokkal kegyetlenebb eszközökkel viszi a Saul-Pál-féle kereszténység szolgaságába saját nemzetét.!???? Sokak szerint István király égetteti meg Jézus Urunk igaz papjait, és azért volt szükség a zárdában való nevelésre királyi család leányainak mert ők mint a babiloni Szűzanya (Anahyta) termékeny papnői - édesanyák - akartak lenni, akiknek sorsa éppen olyan, mint az Ég Királynőjéé - Szűz - és aztán Anya, nem pedig a Torah engedelmével kreált és meddősített Mária-kultusz lemondó és önmegtartóztató idegroncsai lásd Római-katolikus mely egy Judeo-Keresztény vallás... Egyet azonban nem tudott elérni Róma - . Ez pedig az IGE (kitörlése)..."mely kezdetben vala, és ISTEN vala az IGE".(Badiny Jós F.: Káldeától Ister-Gámig)...saját gondolattal zárva AZ Ige vala Isten és Isten vala a Szeretet Kvantum oszcillációja(rezgése)...az alkotó frekvencia tartomány,mely formát ad az anyagnak...minősége hatással van a spektralitásában határok közé szorított látásunk által nem érzékelhető létdimenziókra...Ezeket az érzelmeket nylevünk tökéletesen kifejezi ezért akkora kincs...és ezért tanítják Izraelben is...beavatottá tesz...
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése