2013. január 29., kedd

TELOS - Élet a Föld alatt….


TELOS - Élet a Föld alatt….
http://m.blog.hu/at/atjaro-penta/image/urhajo-atlantisz-felett.jpg
Telos, a földalatti város
A Föld alatt csupán 2 mérfölddel megdöbbentő dolgok léteznek. Ha képesek volnánk ide behatolni, azt tapasztalnánk, hogy nappali világosságban fürdő gigantikus „zsebek” találhatóak a rétegek között, majd megpillantanánk a hatalmas, belső óceánt. Egy ilyen „zseb” és a belső óceán találkozásánál épült fel Telos, a belső Föld „elővárosa”.
http://m.blog.hu/at/atjaro-penta/image/atlantisz.jpg
”Föld” egy 1300 km vastag földkéregből áll, aminek a BELSŐ OLDALÁN már évmilliók óta létezik egy  4. valamint 5. dimenziós, a mi fogalmaink szerint halhatatlan, paradicsomi létállapotban élő birodalom, melyet a régi misztériumok Aghartának neveztek, a Siddhák lakóhelyének, az angyalok birodalmának. Agharta fővárosa a leírások szerint Shamballa, melyről sok szentírásban olvashatunk.
Agharta kontinensekkel és óceánokkal rendelkezik, úgy, mint a KÜLSŐ, vagyis felszíni világ, bár ott a szárazföld aránya nagyobb, mint az óceánoké, kb. az arány 3/4 – 1/4.
A Belső Birodalom közepén ragyog a Központi Nap, Vulkánusz, az élő Mindenható, mely állandó fénnyel, meleggel, valamint bölcsességgel és mindent átölelő szeretettel látja el a Belső Birodalmat és a külső világot is. Ő a Földszellem, Gaia, a benne élő Krisztus, a Logosz, maga a mindenütt jelenvaló Isten emanációja.
Ez egy magasztos és mindenek felett álló lény, de egyben élettér is, a Szabadok birodalma, Elohim földje, Új Jeruzsálem. Természetesen nincs semmi köze a zsidósághoz, ez a kifejezés a beavatottak nyelvén a magasztosak jelölése.

http://kerekegeszember.hu/2012legendariuma/wp-content/uploads/2012/12/bels%C5%91fold.jpg


Vulkánusznak köszönhető minden megnyilvánulás. Ha Ő nem akarná, nem tartaná megnyilvánulásban sem a belső, sem a külső ”Földet”.
Agharta földje mindenütt ragyogó és pompás kristályokból áll, ebből vannak ott a házak, templomok és más helyek is. Ehhez társul egy érintetlenül fejlődő őstermészet, paradicsomi növény- és állatvilággal. Ez az Eredeti Természet, a Dialectica Natura Originalis, a tökéletes Teremtés, a Logosz dicsőségére. Ez az emberiség eredeti lakhelyeA bukás után az emberiség bűnös része innen lett kitaszítva a külső világba.
http://kerekegeszember.hu/2012legendariuma/wp-content/uploads/2012/12/bels%C5%91fold-300x254.jpg
A Belső Föld külső körében fele annyi a gravitáció, mint a külső Földön, ezért ott kétszer olyan magasak az emberek, mint nálunk; kb. 4 méteresek, de néhány népcsoport magassága eléri a 6,5 és 7,5 métert is. Ők a negyedik dimenzió lakói, jól lehet, tisztán észlelhető a harmadik dimenzióban megjelenő forma-megnyilvánulásuk, bár sokkal éteribbek, úgy, mint anno Lemúriában. Képességeik a józan észt felülmúlják. Képesek bárhol, bármikor megjelenni, teljes élő valóságukat kivetíteni.Nincs betegség vagy nélkülözés, mert a belülről áradó szellemtérrel tökéletes összhangban élnek. TUDATUK SZABAD, mentalitásuk és akaratuk tökéletes tükre a Logosz tervének. Ők a Nap gyermekei, tökéletes asztrális szabadságban, korlátozások nélkül. Az itt lakók a Fény ösvényét járják, és a Föld felszínén raboskodókért tevékenykednekAkit a külső világtól megszabadítanak, itt kapja meg az előkészületeket a teljes megszabaduláshoz.
Ennek a birodalomnak Telos az „elővárosa”, mintegy kaput képezve a birodalomba. Telos egy nagy város, mintegy1,5 millió lakosa van, és a Mount Shasta alatt helyezkedik el. A város egy kupola alatt létezik, amely kristályból áll, kb.1,5 mérföld területtel. Telos azt jelenti, “a lelkek közössége”. A nyelv, melyet beszélnek, a Solar Maru, melynek gyökér-nyelve a szanszkrit és az arámi.

Az emberek hosszú életűek. Sok ezer évesek, a legöregebbek akár harminc-negyven ezer évet is megéltek már. Telosban királyság az államforma, a formális király és királynő Ra és  Ramu Mu. A gyakorlatban egy tanács irányítja a várost, melynek tizenkét tagja van, hat férfi és hat nő.
Nincs pénz-rendszer, valamennyi lakosa alapvető szükségleteiről közösen gondoskodnak. Csere-kereskedelem folyik, így mindenki hozzájut mindenhez. Az elsődleges tevékenységük szellemi, amelynek célja a bukott világok megmentése, fejlesztése és megszabadítása.
A „Nagyboldogasszony” elnevezésű projektjük keretében ellátogatnak a különböző dimenziókba, különösen a harmadikba és az ötödikbe, és előkészítik az ott található lesüllyedt létállapotú entitásokat a továbblépésre az Egyetemes Matéria, az Ősanyag segítségével. A hit és a belátás előremozdításával mindenkiben létrehozzák az „Eredeti Templom”-ot, az ember egyetlen és igaz kapcsolatát Istennel.
Telos egy technológiailag is fejlett civilizáció, jól lehet, az életük „jobb agyféltekés” technológiákra épül. Közlekedési rendszerük nagyon figyelemre méltó. A városon belül elektromágneses „felvonókkal” közlekednek, amellyel bárhová eljutnak.
A Telos és más földalatti városok közötti utazás egy elektromágneses „metró”-val oldják meg, ami 3000 mérföld per órával száguld, és az anyag- energia- anyag elektromágneses átalakításának elvén működik.
Telos tagja a Bolygók Szövetségének, és az emberek természetes módon utaznak más planétákra. Egy ősi interdimenzionális technológiával rendelkeznek, melyet sok entitás használ a Világegyetemben. Létezik egy „számítógépes rendszer”, ami aminosav alapú és összeköt minden földalatti várost és a galaktikus civilizációkat isTelosban minden család és egyén rendelkezik eme sajátságos kommunikációs eszközzel.
A várost öt szint alkotjaA legfontosabb az első szintamely az oktatás, a közigazgatás és a kereskedelem központja. A város középpontjában egy templom áll, amely 50.000 ember befogadására képes. Ezen kívül koncentrikusan helyezkednek el a kormányzati épületek, a „szórakoztató” központok, a palota, az űrkikötő és az iskolák. Más szinteken vannak a „gyártási” központok, hidroponikus kertek (hidroponikus növénytermesztés = gyakorlati célú növénytermesztés vizes tápoldatokban,  ll. vízkulturákban talaj felhasználása nélkül!)  s a kör alakú házak.

Prológus (bevezetés):
Telos történelme első sorban Lemúriával függ összeEz a történelem ie. 4,5 millió éve kezdődött, és Atlantisz bukásával ért véget, időszámításunk előtt 12000-ben. Ez a hatalmas szárazföldi terület a Csendes-óceánon helyezkedett el, a mai Hawaii, a Húsvét-sziget, Ausztrália és Új-Zéland együttesen alkotta. A keleti partjaiból mára Kaliforniai és British Columbia maradt.
A lemúr faj emberiségének tudata az ötödik dimenzióban mozgott, az ez alatt lévő dimenziókat pedig úgy művelték, mint a kerteket. Ez a faj más galaxisokból származó lények hibridje volt, mint pl. a Szíriusz vagy az Alpha Centauri.
A lemúriaiak létre akarták hozni azokat az állapotokat, amit mi „paradicsomi”-nak neveznénk.
Ezt nem minden nép tartotta szerencsésnekA Nefilimek, akik kb. ie. 450.000 éve érkeztek a Földre, a lemúr faj leigázására törekedtek, mert hatalmi törekvéseiket gátolták. Ez nem sikerült, mivel a Lemúriában élők tudata fejlettebb volt a betolakodókénál. A régi Atlantisz papjai pedig kifejezetten ellenezték.
Mintegy 25.000 évvel ezelőtt, a két nagy civilizáció, Atlantisz és Lemúria harcban álltak egymással, mivel teljesen más volt az ideológiájuk.
Lemúriában elterjedt nézet volt, hogy minden entitásnak a saját ütemében kell fejlődnie, külső beavatkozás nélkül, saját belátásai és tapasztalatai alapján. A lemúriaiak így kevésbé kialakult kultúrák fejlődésébe soha nem avatkoztak bele, csak a lelki és szellemi fejlődés lehetőségét hagyták nyitva, biztosítva ezzel a továbblépés alternatíváját. A jobb agyféltekéstechnológiát részesítették előnyben. Ám természetesen, ez is csak egy volt a földi civilizációk közül. Hanyatlásuk a nemek szétválasztásával kezdődött, amikor is földönkívüli és atlantiszi mágusok tanácsára – és segítségével – létrehozták a mai emberiség egyik prototípusát.
Az atlantiszi mágusok viszont úgy vélték, hogy ezeket az alacsonyabb civilizációkat ellenőrzés alá kell helyezni,valamint be kell avatkozni a kultúrájukba, rohamos fejlődést biztosítva ezzel az adott népnek. Atlantisz papjai folyamatosan építették be a technológiájukba más idegen csillagok lényeinek technológiáit, mely bal agyféltekés találmányok alkalmazásán alapult. Atlantiszban a földönkívüli és földi fajokat céltudatosan egyesítették, ezzel a saját pusztulásukat is előkészítve. Az egyik harcos földönkívüli faj genetikája domináns lett az atlantiszi leszármazottakban, az erőszak hullámai mindent elöntöttek. Harcot kezdeményeztek más kultúrák ellen, Lemúria ellen nukleáris fegyvereket vetettek be. Az ördögi fegyver az egész bolygót tönkretette.
A körülbelül 15.000 évvel ezelőtti  nagy háború elpusztította tehát Lemúriát, papjaik a föld alatt kerestek menedéket, Shamballában, a földalatti civilizációk fővárosában, az Egyetemes Szerzet földi központjábanEngedélyt kaptak, hogy megépítsék Telost a Mount Shasta alatt, hogy megőrizzék civilizációjuk maradékát. Az emberek élete abban az időben 20.000-30.000 évig tartott. A lemúriai papok meggyőzték az Egyetemes Szerzetet arról, hogy a korszak, melyben éltek, az emberiség számára nagyon fontos. Létrehoztak tehát egy könyvtárat, mely tartalmaz minden fontos eseményt annak tanúságaként,hogy a háború és az agresszió mily borzalmas pusztulást hoz az emberiségre. Egy másik helyen, a Nagy Csarnokban (mely a Nagy Piramis alatt helyezkedik el kb. két mérfölddel) tárolják az Emberiség összes találmányának terveit, valamint a prototípusokat is. A több ezer szerkezetnek és különleges találmánynak ez a gigantikus csarnok ad otthont, amelynekszemélyzete egy hét szintes városban lakik a csarnok fölött.
Ekkor kaptak engedélyt, hogy megépítsék Telost. Egy másik nukleáris háború következtében Atlantisz utolsó maradéka is ide menekült kb. 12.000 évvel ezelőtt, ezzel eltűntek a nagy civilizációk utolsó képviselői is a Föld felszínéről.
A Lemúriaiak tehát várost építettek, melynek lakosságát kb. 200.000 főre tervezték, de csak 25.000 ember jutott el az új városba, Telosba.
Telos a földalatti birodalomnak, Aghartának a kapuja lett, mely 100 várost foglal magába. A birodalom és a kormányzásszékhelye Shamballa, a megszabadultak lakhelyeEz a város a Fény Kapuja, a Siddhák lakhelye, az „angyalok” birodalma.Innen indul ki minden megszabadító impulzus a spirituális tanítók személyében, akik a Föld felszínén tevékenykednek, az Emberiség megszabadításáért. Ezek közül való Sananda / Jézus, BuddhaOzirisz, Mani, Lao-Ce, Zarathustra és Krisna is.Shamballa kijárata a Góbi sivatagban van, ám az átlagember elől teljesen rejtve. Kizárólag csak a beavatottak juthatnak oda.
A földalatti birodalom városaiban fejlesztik a szent tanításokat és technológiákat, mindig az adott kornak és emberiségnek megfelelően.
Két további különleges város Posid és Ráma.
Posid bejárata a Mato Grasso síkságon található, Brazíliában. Az ide való lejutás szintén csak a beavatottaknak adatik meg. A népesség jórészt a régi Atlantisz leszármazottaiból tevődik össze, lélekszáma mintegy 1,3 millió fő.
Ráma egy ősi indiai város felszíni lakosságának leszármazottaiból áll, akik egy világméretű katasztrófa elől menekültek ide. Lakossága mintegy 1 millió. http://m.blog.hu/at/atjaro-penta/image/az%20Anya-F%C3%B6ld%20v%C3%A9delmez%C5%91i.jpgEpilógus (utószó, befejezés):
A Belső Föld belső körében, Az Új Jeruzsálem lakói teljes szabadságban élnek, őket már nem köti a gravitáció. Náluk a földhözkötöttség már csak egy fogalom. Ők az Elohim, az Egyetemes SzerzetEz már az ötödik dimenzió, a Világosság Fényszövetsége. Az Elohim tartja megnyilvánulásban az egész teremtést, a külső világ nélküle már rég elpusztult volna.
Számunkra a Föld benti birodalma a mesék világába fog tartozni, amíg meg nem szabadulunk a materialista természettudomány primitív világképétől, valamint a beteges, önző mentalitásunktól. Ezenkívül ki kell törnünk érzelmeink rabságából, az asztrális fogságból. Végül ki kell cserélnünk és magunk mögött kell hagynunk sérült személyiségünket, és ki kell emelkednünk egy teljes megújulásban a magunk teremtette pokolból. Az önzés székhelyét, az EGO-t fel kell váltania egy új Léleknek, mely teljesen képes egyesülni a Mindenséggel, az Egyetemes Szellemmel.
Meg kell értenünk: A VILÁGEGYETEMBEN semmi sem úgy működik, mint ahogy azt mi elképzeljük. A mesterségesen gerjesztett hiedelmeink elfedik a valóságot.
Tudatában kell lennünk a ténynek, hogy MINDEN BOLYGÓ, SŐT, CSILLAG is üreges! Ez az üreg egy élettér, ahol az Egy Élő Isten élethullámokat tart megnyilvánulásban. Ez a normális állapotuk! Ezért ha pl. a földönkívüli civilizációkról beszélünk, akkor előbb meg kell vizsgálnunk, hogy képesek vagyunk-e a helyes megkülönböztetési képesség használatára. Ha ez nincs meg, el kell állni ennek a témának a vizsgálatától. Tehát ezek után már hozzá kell tennünk, hogy a fent említett lények az adott bolygó külső, vagy BELSŐ felületén élnek-e! Mert a világon semmi nem mindegy! Így annak tudatában, hogy a világegyetemben mindenütt a bolygók külső felére zárták ki a HARAG kirobbanása után a bukottakat, megértjük a beavatottak kijelentését: a „látható világegyetem” a romlottság és bűn lakhelye. Ezek a poklok, ahol a bukott emberiségeknek sok-sok fordulaton keresztül meg kell tanulniuk a leckét a visszatéréshez. Ez az önismeret rögös útja. Szembesülnie kell önnön lényvalóságával, hogy megismerhesse a maga teremtette világot, és ezáltal megtanulja megkülönböztetni a látszatot a valóságtól, mert csak akkor tudja felismerni az Örök Igazságot.

Hivatkozások:
Jones, Aurelia Louise. “A Lemuria és a Telos.” A lemúriai kapcsolat. Mar, 2005. November 15, 2005.http://www.lemuriaconnection.com/en/about-lemuria-telos.htmJ
Jones, Aurelia Louise. “A Mount Shasta.” A lemúriai kapcsolat. Március 15. 2003-ban. November 15, 2005.http://www.lemurianconnection.com/en/about-mount-shasta.htm.
“Földalatti világok.” A Argatha Network.http: / / www.geocities.com/Area51/Shadowlands6853/underoo3.html?200516
GalacticMessages.com
Támogató irodalom:
Jan Van Rijckenborgh: Shamballa szerzete
Drunvalo Melchizedek: Az Élet Virágának ősi titka


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Telos - a Shasta hegy belsejében

Annak a misztikus, belső földi városállamok hálózatából álló társadalomnak, melyet Agarthanak hívnak, egyik tagja Telos városa, amely a külső felszínhez közel, az Egyesült Államok nyugati partvidékénél, a csodálatos Shasta hegy belsejében található. Az itt élő, 5. dimenziós fizikai testben létező emberiség, annak a Lemúriai civilizációnak megmaradt tagjai, és leszármazottai, amelyek 12 ezer évvel ezelőtt, túlélték a nagy kataklizmát, amely az ősi földrész óriási hányadának elsüllyedését eredményezte. Ugyanilyen túlélői vannak az Atlantiszi civilizációnak is, akik egy másik földalatti városba, mely a braziliai Mato Grosso alatt található, nyertek bebocsátást, még Atlantisz földrészének pusztulása előtt.
A telosi emberek közül, jelenleg néhányan közöttünk, a felszínen élnek, természetesen titokban tartva igazi kilétüket azért, hogy szövetségeseikkel, és a Galaktikus Föderációval együttműködve, segítsék, a sötét összeesküvés összeomlását, a külső és belső emberiség egyesülésének folyamatát, és ezáltal a Földanya,  és az ő felszíni emberiségének felemelkedését az 5. dimenziós rezgésszintjükre.
Sharula Dux, aki a telosi városállam két vezető papjának és papnőjének, Ra-nak és Rana Mu-nak a leánya, és aki most itt, a felszíni emberiség között végzi titkos, és nem veszélytelen feladatát, hangfelvételt készített, melyben arról mesél, hogy hogyan élnek ők odabenn, a hegy belsejében felépített városukban, és társadalmukban.
Ennek a hihetetlenül érdekes és izgalmas felvételnek a leírását azért is tartom fontosnak ide külön feltenni, mert úgy gondolom, hogy rengeteget tanulhatunk belőle. Általa tudomást szerezhetünk egy olyan fejlett tudatosságú, és technológiájú társadalom berendezkedéséről, és mindennapi életéről, amely példaként állítható a mi eljövendő életünk elé.
A négy részes, magyarra fordított elbeszélést, melynek eredeti hanganyaga is meghallgatható, az alábbi oldalon találhatjátok, szeretettel ajánlom figyelmetekbe:
Első rész (a következőköz mindig kattints rá az oldal alján):
Megjegyzés: Az első részben Sharula mesél arról, hogy az Agartha hálózat részeként, Teloson kívül van még négy város, amely lemúriai elképzeléseken és technológiákon alapul. Itt nevez meg még két olyan várost, Shonshit, mely Tibet alatt található, és Shinglát, amely a Góbi sivatag alatt van, és amelyeket Ulger-ként említ. Nos, szerintem ezek Ujgur városok, hiszen úgy írja le, hogy az ulgerek,(ujgurok) olyan emberek csoportja, akik 40-50 ezer évvel ezelőtt hagyták el Lemúriát, és Ázsia, India, és Közép-Európa több részén helyezkedtek el. Mint tudjuk a magyarok rokonságban állnak az ujgurokkal, tehát azt gondolom, kicsit rólunk is szól. Az Arvisurákban ugyanis eredetünk mítosza a távoli elsüllyedt Ataisz szigetére vezet, amely a Csendes óceánban helyezkedett el, és amely valószínűsíthetően a Lemúriai kontinenshez tartozott.
Aurelia Jones, aki médiumi kapcsolatot tart fenn a telosiakkal, közvetítéseiből több könyvet is megjelentetett. Az alábbi írás egy részletet egyik könyvéből, melyben Adamával, Telos főpapjával beszélget.
Itt megnézhető magyar felirattal egy kisfilm, Aurelia Jones-ról.
A Dahl Univerzumról, A Mú birodalomról és Lemúriáról szóló rendkívül átfogó és érdekes írást az alábbi weboldalon találtam:
                               
= = = = = = =
feltétlenül ajánlom megnézni a következő rendkívül érdekes filmet !!!! (ha még nem ismered)
ÉLET AZ ÁTLÉPÉS UTÁN  más néven  Az otthonunk –( Nosso Lar)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Homorú Föld    -   AGARTHA
2009. 11. 10.
Éppen a napokban adták az egyik csatornán a "Mag" című, nagysikerű mozifilmet, ami nagyvonalakban arról szólt, hogy titkos katonai program keretében "játszadozó" tudósok valahogyan lelassították a Föld belsejében a mag forgását, és ha az teljesen leáll, akkor a felszín mágneses mezeje megszűnik, védtelenné válik a Nap mágneses viharaival szemben, és  elpusztul az egész élővilág. Persze mindig van megoldás, és vannak bátor hősök, akik lehetetlen küldetéseket is vállalnak az emberiség megmentésére. Olyan szerkezetet építenek, amely képes átfúrni magát a Föld kérgén, köpenyén, és elérve a külső folyékony magot, szépen elszórják a robbanóanyagot, és ezzel újra beindítják a belső mag forgását. A világ megmenekül, a szerelmesek is túlélik, happy and.
Valóban, rendkívül érdekes az egész elmélet, és az, ahogyan a film, a tudományos tézisek alapján, feltárja előttünk, hogy milyen is a Föld belső szerkezete. Picit utána olvastam, hogy mit is írnak a geofizikusok erről. Tulajdonképpen csak közvetetten, a Föld rengéshullámainak visszaverődéseiből következtették, számították ki, mindenféle bonyolult képletekkel, hogy milyen is lehet belül a maghéjak szerkezeti felépítése, sűrűsége, nyomása, hiszen a mélyfúrásokkal csak kb. 10 km-re jutottak leeddig, ezért a konkrét bizonyítási eljárás tulajdonképpen csak e mélységhatárig terjed.
Igen, az iskolában és az egyetemeken ezt tanítják, ez is egy olyan dolog, amely mélyen beleívódott a tudatunkba, bár a bizonyítékok egyelőre még váratnak magukra. De mi van akkor, ha mégsem ez az igazság? Mint annyi mindenről, amiben eddig szikla  szilárdan hittünk, egyszer csak kiderül, hogy egész másképpen van a valóságban. A tudomány is egyre több olyan felfedezést tesz, amelyre már nem illenek rá az eddigi törvényszerűségek. A világunk megváltozik, és ennek megfelelően a fizikai törvények is változni fognak.
A mesékben, vagy egy-egy nép ősi legendáiban is megjelennek néha olyan történetek, amelyek valami egészen más világról szólnak odabenn, mélyen a Földünk belsejében.
Északi, tengert járó népek, régi történeteket mesélnek arról, hogy valahol az Északi Sark környékén, létezik egy bejárat a Föld belsejébe, ahol egy csodálatos másik világ rejtőzködik. És az 1800-as évek végén meg is jelenik egy regény, amelybenegy tengerész apa és fia, valahogyan behajóznak oda, és hihetetlenül érdekes élményeket írnak le az ott élő, óriási termetű, de gyönyörű, egészséges és boldog emberekről, a társadalmukról, elektromosan meghajtott hajóikról, járműveikről, (elektromosság a felszínen akkor még nem létezett).
Vagy a tibeti Shamballa legendája, amely arról szól, hogy a Himalája hegyei között, néha felsejlik egy misztikus, fénylő kristályváros, amelyet csak a  tisztaszívűek láthatnak meg, és nyerhetnek oda bebocsátást. Arról is hallottam már, hogy a tibeti papok évszázadok óta őriznek egy titkos bejáratot, amely a belső földbe vezet.
De gondoljunk csak Verne: Utazás a Föld belsejébe, című regényére, amelyből már több film is készült. Az utazók ott is találnak egy különös belső világot. Emlékszem, készült egy rajzfilmsorozat is, talán Verne ihletésére, Utazás a belső világokba címmel.
Legendák és mesék, de mi van akkor, ha ezeknek is van valóságalapjuk? Mi van, ha a Föld belseje egész másképpen néz ki, mint ahogyan hisszük? Mi van akkor, ha tényleg létezik egy boldogságos, gyönyörűséges édeni világ odabenn. És ha létezik ott egy magasan fejlett civilizáció, akik tudnak a felszíni világban zajló erőszakos és szörnyűségekkel teli világunkról,vajon nem érthető-e, hogy még véletlenül sem akartak hírt adni magukról, hiszen csak így tudtak háborítatlanul fejlődni, saját békés társadalmukban.
Most viszont, amikor a külső felszínen élő emberiség elérte végre azt a tudati fejlődést, hogy felemelkedhet, az ő 5. dimenziós rezgésszintjükre, médiumi közvetítéseken keresztül végre hírt adtak magukról. Tudósításaikban, üzeneteikben mesélnek egy belső homorú felszínről, amelynek ugyanúgy vannak szárazföldjei, óceánjai, kristálytiszta levegője és érintetlen, háborítatlan, csodálatos természeti környezete, és egy 5. dimenziós tudatosságú, boldog, békés társadalomban élő emberisége.
Amikor először olvastam erről, bizony magam is azt gondoltam, hogy ez teljes képtelenség, és nem hiszem el, hiszen bizonyára minden geológiával, geofizikával foglalkozó tudós kinevetné ezt a teóriát, mégis elgondolkodtatott az a rajzos vázlatkép, amely az ő elmondásuk alapján készült a Föld szerkezetéről. E szerint a Földnek valóban van egy belső központi magja, egy kristályos, teljes színképpel világító, belső nap, a Földanya szíve. Ennek átmérője kb. 900 km. A Belső felszín ettől a naptól, kb. 4.720 km-re van, a külső és belső felszín közötti különbség pedig, kb. 1.200 km. Azt is látni a rajzon, hogy a Föld gravitációs mezeje a külső és belső felszín között, kb. 600 km mélységben helyezkedik el. Tudjuk, hogy a Föld átmérője 12.756,3 km.
Amikor ehhez a gravitációs mezőhöz értem gondolatban, eszembe jutott egy régen olvasott érdekesség, egy kísérletről, amelyet egy pár ezer méter mély bánya aknában végeztek el. Sajnos nem tudom már egész pontosan visszaidézni, de a lényeg az volt, hogy két ingát, párhuzamosan leengedtek ebbe az irdatlan mélységbe, és mérni próbálták azt, hogy a Föld középpontja felé. az ingák mennyire tartanak össze. Legnagyobb meglepetésükre viszont, az ingák teljesen párhuzamosak maradtak. Azért ez érdekes nem? Mintha azt igazolnák, hogy a gravitációs mező minden ponton merőlegesen hatna az ingára. Akkor hát igaz lenne a teória?
És most, hogy e képre nézek, eszembe jutott, hogy az atomok felépítése is hasonlít ehhez. Tudjuk, hogy az atommag körül irdatlan távolságban keringenek az elektronok. Tanultam, hogyha mondjuk egy atommagot Budapest kellős közepén, egy alma nagyságban képzelnénk el, akkor az elektronok kb. Bécs, Szeged távolságban keringenének tőle. Azért ez elgondolkodtató nem?Mi az az erő, ami ott tartja őket ezen a pályán? Vagyis az atomok nem tömörek. Ha érvényes az "Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent" Hermészi törvényakkor miért ne lehetne a Föld szerkezete is ehhez hasonló, és belül igenis üreges.
http://www.foldimennyorszag.hu/A1B61C7B-4184-4484-8D17-53CD45CE1EA4_files/jpg_he_map.jpg
A médiumi üzenetekmelyek ettől a misztikus civilizációtól származnak, végül annyira magukkal ragadtak, hogy tulajdonképpen meggyőztek létezésükről. Végül is, ha az ember hinni tud az angyali, vagy a Föderációtól származó üzenetekben, akkor ezeket miért ne fogadhatná el?
Elmondják, hogy mennyire várták már ezt az időt, hogy végre a Földanya belső és külső felszínének emberisége egyesülhessen. Izgatottan, a Galaktikus Föderációval együtt készülnek felbukkanásukra, a mi életünkben.
Csodálatos, és szívmelengető dolgokat mesélnek létezésükről, a társadalmi berendezkedésükről, a közös feladatainkról, melyet a Földanya felemelkedéséért, együttesen kell megtennünk.
Ha kíváncsi vagy ezekre, üzeneteiket megtalálhatod a már említett www.foldimennyorszag.hu weboldalon.
 2010.02.14.
Mostanában egyre több érdekes írás jelenik meg az üreges Föld elméletéről, ezek közül az egyiket ajánlom figyelmetekbe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése