2012. június 19., kedd

Az Eredendő Út bejárása II. rész


Újjászületés című saját tervezésű és festett Selyemmandalám, amit egy kedves Lélektársamnak készítettem ajándékba. Azt hiszem ebben a szimbólumban minden benne van ami aktiválja az ehhez szükséges kódokat.

Az Eredendő Út bejárása II. rész


Az Eredendő ÉN lelked legmélyén húzódik meg.

Ott nincsenek játszmák, csak a valóság van.
Lelked középpontjában van egy MAG, melyben Eredendő Minőséged kódoltan létezik.

Ezt a kódot neked kell felnyitanod, kiteljesítened, és általa élned az életed.

Ő a te útmutatód, irányadód, tanácsadód,- TE MAGAD VAGY.

Ennek az ÉNnek a világlátása széleskörű, nem egy perspektívából szemléli az életet.

A SZERETET a fő motivációja, az életigenlés.
Ő és TE valamikor teljes egységet alkottatok.
Az idők folyamán ez az egység felbomlott, és átadta az irányítást a külvilágnak,- ezáltal legyengítette erejét, és Isteni Lényét mások szolgálatába állította,- ami nem megfelelő visszahatással jelentkezett életében,- mivel az irányítás kicsúszott a keze közül, és a hatalmi szférát gyakoroló emberek kezébe helyeződött át.

Most eljött az idő, hogy végleg megváljuk a megosztottságban lévő részeinktől, és Éntudatunk, Önvalónk, saját szolgálatunkba állítsunk, - kihasználva ezzel a lehetőséget, hogy Isteni Lények vagyunk, a Fényt szolgáljuk, és egy jobb világ megteremtésén dolgozunk.

Isteni Önvalónk, Eredendő Minőségünk arra vár, hogy teljességgel összekapcsolódjunk vele, és megszabaduljunk minden mondvacsinált elmélettől.

Mindentől, ami nem a szív szavát, és a tudat értelmét segíti elő.

Ehhez szeretnék átadni egy egyszerű gyakorlatot:

 

-         Merülj el Magadban egy olyan békés helyen ahol senki sem zavarj meg a nyugalmadat.
Nem csinálok hosszas bevezetést, mert már mindenki jártas abban, hogy kapcsolja ki a külvilág zaját, még ha most egy mélyebb szintre is tanácsos merülnie magában.

Jelenítsd meg magad előtt egy kicsi lángot, amely a gyertya lángjához hasonlít.
Lassan, de mélyen lélegezz, mélyülj el magadban, és ebből a lángból táplálkozz.

Érzed ahogy tested ellazul, minden zavaró gondolat távolra kerül tőled, nyugodt és békés vagy, már semmi sem zavarja meg lelked és elméd egyensúlyát.

Továbbra is csak engedd, hogy átjárjon a gyertya lángja, csak lélegezz mélyen, és minden, ami még esetlegesen zavarként jelentkezik benned, azt a kilégzés által engedd útjára.

A láng egyre fényesebbé és nagyobbá válik, míg nem azt veszed észre, hogy átjárja lényed, összekapcsolódik veled, és lángra lobbantja a benned élő Krisztusi Lángot.

Mikor ez a Láng fellobban, szívcsokrod felizzik, szeretet, béke és határtalan nyugalom járja át a lelkedet.
Érzed, hogy a Láng átformál, átalakít, elégett minden magadban hordozott olyan érzést, gondolatot, múltbéli cselekedetet, ami már nem szolgál téged, és megakadályozza, hogy teljes egészében kiteljesedj.

Engedd, hogy ez az Isteni Láng fellobbanjon benned, és életre keltse az Isteni Szeretet forrását.

Továbbra is csak nyugodtan lélegezz, és tudatosan is engedj útjára minden benned lévő fájdalmat, minden bánatot, minden megkötő gondolatot.
Elképzelhető az is, hogy epizódok sejlenek fel életedből/életeidből,- tekintsd át azokat, és csak azután engedd az útjára.

Ha szeretetlenség van benne, akkor töltsd meg Fénnyel, és szeretettel engedd el lényednek azon részét mely a múltat képviseli, és már nem kellene hogy hozzád tartozzon.

Csak engedd az áramlást, engedd, hogy a Láng, amely már összekapcsolódott a Krisztusi Lánggal és eggyé vált vele, felfényesítsen, felkészítsen arra, hogy testben, lélekben, szellemben, tudatban újjászületetté váljál.

Ha már nem kötőd magadhoz a múltat, elengeded végképp a fájdalmaidat, valós vagy vélt hibáidat, sérelmeidet, félelmeidet,- akkor most lehetőséged nyílik rá, hogy a lélek ereje, és Krisztus Szent Lángja által ÚJ FÉNY gyúljon a lelkedben. És ez a Láng már a lecsupaszított Lényed, a tiszta, eredendő, lényegi Lángja, azé a létezőé, aki hamvaiból éled újjá,- azé aki felszította magában a tűzet, megkeresztelkedett, és ÚJ SZÖVETSÉGET alkotott Istennel, ami kizárólag a SZERETET és a TELJESSÉG EGYSÉGE.

Engedd, hogy mindez megérintse lelked, nyílj meg előtte……

Nyisd meg magad a Szentháromság Egysége előtt, és fogadd magadba.

Legyél egyben gondoskodó, szerető ATYA, ANYA és GYERMEK.

Engedd, hogy ez a teljesség átjárjon, és ÚJ ALAPOKRA helyezze az életed.

Töltekezz a Szent LÉLEK erejével, és kérd meg Lelked Angyalát, hogy segítsen neked átadni azokat a kódokat, amelyek az EREDENDŐ MINŐSÉG kiteljesítéséhez szükségesek.

Kérd meg, hogy érintse meg a lelkedet, és hozza el számodra az ÚJ ÉLET LEHETŐSÉGÉT.

Beszélgess többet Lelked Angyalával, hiszen Ő jobban ismer téged, mint te magad.
A Krisztusi Láng átjárja a testedet, lelkedet, szellemed is eggyé válik a tűz erejével,- fellobbantja benned az Isteni Szikrát és végigvezet az újjászületés folyamatán.

Most már testben élő Fényforrássá változol, - érintéseddel, szeretetted által másokat is azzá válthatsz.

Ezt a kiáradó Fényt, ezt a csodás Fényoszlopot kösd össze a FÖLDANYA szívével,- és biztosíts ŐT szereteted és támogatásod felől.

Segítsd és támogasd Őt az átalakulásban,- lényedből fakadóan megakadályozva további kiaknázását.

Mikor lélekben eggyé váltál a FÖLD szívével, a FÖLD testével, és érzed, hogy teste mintha tested volna, - rádöbbensz, hogy felelős vagy minden földi életért, minden földi létért, mert MI mindannyian egyek vagyunk.

Kérlek, ennek tudatában tedd tovább a dolgodat….

A gyakorlat végett ért, légy kedves saját tempódban térj vissza a mindennapok valóságába.

-         A Fény megszentelése különösen alkalmas most a nyári napforduló ünnepén.

Jelentős terhektől szabadulhatunk meg ebben az időszakban, lehetőséget adva az újjászületésnek, a megújulásnak, az ÉG és a FÖLD középre helyezésének,- ezért kérem, aki tudja használja ki ezt időszakot.
Ha van lehetősége vegyen részt egy Fényünnepségen, SZER-en, és menjen át a hamvadó tűz parazsán, kiégetve magából minden régi mintát, mindent, ami még gátat szab annak, hogy újjászületetté váljon.

 

Köszönöm a figyelmet, továbbra is szeretettel és Fénnyel ölellek Mindenkit.

Isten- Isten!

ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin

 

Veszprém. 2012. június (Napisten havának) 19.-ik napján.Megosztottságban lévő részeink Fénybe emelése
http://lendvaykati.gportal.hu/gindex.php?pg=33366779Jézus él
Jézus azt mondta: " Sem forróság, sem a hideg, sem a kígyók harapása nem árthat néktek."Mit értett ez alatt? 
Ha összhangban élünk a természeti erőkkel, semmi nem árthat a testünknek.
Hasonló módon, ha összhangban élünk, annak az energiának a felsőbb forrásával, amely a Mennyei Atyánk örök kozmikus óceánjából ered, semmi sem árthat tudatunknak és szellemünknek. Így tehát az a célunk, hogy olyan tökéletesek legyünk, mint a Mennyei Atyánk,  "a Mennyei Atya és Én egyek vagyunk."(idézett Az Esszénus Jézus könyvből)

A Világ Világossága "Amikor bementem hogy a hajadont megvizsgáljam,
úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott.
Hozzáérve mondtam neki:
- Mondd lányom... nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami....?
Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna.
Amikor eljött az óra - megnyilatkozott Isten ereje.
A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében levő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dícsérte AZT, akitől megáldatott.
A gyermekből sugárzott a FÉNY éppúgy mint a Napból...
Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.
A csodálkozás kábulata töltött el és elfogott a félelem, mert szemem odaszegeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt....
És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő.
Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülöttnek.
Megvizsgáltam és láttam hogy testén nincs nyoma a szülésnek.
Tiszta volt, könnyű és ragyogó.
Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír mint a többi újszülött, ő pislogva nézett, majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne.
Amikor a hajadont megfogtam - szűznek találtam.
Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)"
Így született a VILÁG VILÁGOSSÁGA Jézus.
A Vatikán titkos levéltárában valószínűleg több okmány is létezik amely a fényből való születést írja le, hiszen az egyházi festőművészek is vászonra vitték azt.
A legtöbbjét megszerezte a júdai egyházi hatalom, a Vatikán és azóta "láthatatlanok".
Egyetlen kép mégis maradt amely a Fényből való születését Jézus urunknak. A luganoi Thyssen-Bornemissza Múzeumban található.
Jézus urunk Fényben született Isten fia, de a Saul-Pal által alapított judai-katolikus egyház elvette tőlunk és "Isten bárányaként" adta vissza a "Szent Pálnak" nevezett Saul-rabbi zsidókereszténységében - HÚSVÉTKOR.
De nem a mi Húsvétunk az, amikor feláldozták és keresztrefeszítették. Mert nem egy, hanem HÁROM húsvét van, de ez egy másik történet.
http://fenet.m3.sk/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=12723 Forrás: Aurelio de Santos Otero:
"Los Evangelios Apocrifos" 266. 


A British Muzeum "Codex Arundel 404" jelzésű okmányában, mely "Liber de Infantia Salvatoris" cimen ismert - a következőket olvashatjuk:
(A Mária szűlésénél segédkező szülésznő beszél)

Merüljetek el az ÉN Szeretetemben


  
Szellememben legfőképp úgy tudsz elmerülni, ha félreteszed ügyes-bajos dolgaidat, elhúzódsz a világ zaja elől, és magadra figyelsz.  
Akkor megtalálod azt a pontot, amelyben ÉN hozzád kapcsolódok, és veled egyet alkotok.
A csendből halkan szólok hozzád, feltárva szíved szavát.

Semmi mást nem kell tenned, csak belülre figyelned, és eltökélten akarni, hogy megszólaljak benned.
 Én nem osztok parancsokat, csak tanácsokat.
Csendben és szerényen kérlek téged,- mit, hogyan tegyél meg.
Mit látok jónak az életedben, mi az amitől fejlődsz, ha megcselekszed.Az értelmetlen cselekedeteket és embereket nem kedvelem.Tiszteletben tartom, hogy így cselekszenek, az ő lényüktől ennyire telik,- de ilyenkor felemelem hangom, és szavam dorgáló, megrovó,- mindebben a szeretet rejtőzik, az aggodalom és a féltés.Sokszor nem szólhatok, ilyenkor csendben figyelek,- Vajon ilyenkor is szeretsz Engem?Akkor is teljes bizalommal és megértéssel közeledsz Felém,- ha hátrább húzódok és onnan figyelem milyen cselekedeteket hozol létre, a tanultak szerint élsz-e?
Tapasztalás és gyakorlás által juthatsz előre, és tehetsz meg egyre biztosabb lépéseket.

Lesz amikor azt érzed, hogy elhagytalak, semmivé lettél nélkülem,- tudd, hogy akkor Vagyok legközelebb szívedhez, csak nem fedem fel Magam előtted.
Tudnod kell, hogy akkor is szeretlek, végtelenül szeretlek…Tudnod kell, hogy veled Vagyok, és életedben irányt mutatok, akkor is ha ezt te nem érzed, ha megrendül a hited.Tudnod kell, ÉN mélyen a szívedben lakom, - ott mindig megtalálsz Engem,- érezned kell az Én Szeretetemet.Szeretet nélkül nem juthatsz előre, nem lehetsz mások segítségére, mert ha nincs benned szeretet, olyan mintha a Fény kialudna belőled.Fény nélkül nem juthatsz előre, akkor csak magad körül forogsz,- saját börtönödbe vagy zárva, és a szabadulás kulcsát magadban őrződ.A szeretet Fény, a Fény MAGA ISTEN,- e nélkül nem élhetsz, nem járhatsz be TELJES ÉLETET.Merülj el magadban, találd meg szíved szavát.Engedd, hogy a szívedben megszólaló Isten mutasson neked utat, adjon irányt életedben.- Honnan ismered meg, hogy a szíveden keresztül Én szólok hozzád?Érezni fogod a Szeretetemet, mindent átölelő Jelenlétemet.Érezni fogod, hogy felemellek és Magamhoz ölellek.Ez a különbség az alsó aspektus és az Isteni Megnyilvánulás közt.A gyakorlat tesz mesterré téged, így jutsz életedben előre,- egyre közelebb Hozzám,- míg végül is, szíved Szívemmel találkozik és egyé válik vele.
Én Jézus a Fény Vagyok.A Fény Gyermekeként alászálltam.Életetekbe tanítást hoztam,- a SZERETETRE VALÓ TANÍTÁST.Azt a Szentséget, amelyet ti már régen elfeledtetek.Újra felszítottam a tűzet bennetek, hisz ÉN tűzzel keresztelek.A LÁNGGAL, amelynek heve bennetek ég Örökkön, és mutat utat követőimnek.
Azoknak, akik Nekem áldozták életüket, akik az ÉN szolgálatomban állnak.

 Szívem Lángját átadom néktek, hogy azt ti is továbbadhassátok a fázónak, az éhezőnek.
A szeretetre, megnyugvásra vágyónak, annak, akinek szüksége van a tűz, a szeretet erejére, - arra, hogy átmelegítse megfáradt lelkét, beteg, agyongyötört testét.
  Reményt és egy újabb napot hozzon életébe, amelyben ő maga is megújulhat, feltámadhat,- és a LÁNG hordozójává válhat.  Gyermekeim, Szeretteim, - kérlek bennetek,- egymást soha ne hagyjátok el!  A szeretet legyen az iránytűtök, az útmutatótok, az legyen melyben elmerültök.  A Szeretet feloldja a gátakat, ledönti a falakat,- kapuk nyilanak meg általa, és ezen a kapun juttok közelebb az Én Mennyei Atyámhoz,- mert csak rajtam keresztül, és Általam juthattok az Ő SZENTSÉGÉBE, az Ő SZENT TELJESSÉGÉBE.Ámen.Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Nyisd meg lelked ajtajátJúnius 19. 
részlet: Eileen Caddy: Nyisd meg lelked ajtaját című könyvből


Mit jelent számodra az életkor? Félsz az öregségtől?
Vagy te is azok közé tartozol, akik könnyedén veszik a korukat, és tudják és megértik, hogy a fiatalság forrása az ember tudatában van?
Amikor szellemedet fiatal, friss és éber állapotban tartod, nem lehet öregedésről beszélni.
Ha az életben sokféle érdeklődési köröd van, és teljességgel élvezed az életet, hogyan tudnál valaha is megöregedni?
Az emberek korlátok közé szorítják magukat, amikor azt gondolják , hogy hetven év jelenti a teljességet.
Sok lélek számára ez az életkor még csak a kezdetet jelenti, amikor ráébrednek az élet csodájára, és ebben a ráébredésben kezdik el élvezni.
Száműzz magadból az öregkorral kapcsolatos minden gondolatot!

Az öregségre vonatkozó gondolkodás csak egy általános sablon, amely annyira erőssé vált, hogy már olyan mind egy kemény dió, amelyet szinte  nem lehet megtörni.
Kezd el most mindjárt az öregséggel kapcsolatos gondolkodásod megváltoztatását!Gyorsulnak az események, gyorsítsunk hát mi is!

Gyorsulnak az események, gyorsítsunk hát mi is!
Kérjük, hogy aki még nem írta alá, - de tervezi - a dr. Léhmann György által, Vivien Reding EU biztosnak írt magyarországi "devizahitelezéssel” kapcsolatos levelének támogató petícióját, az tegye meg minél előbb, illetve a lehetőségről értesítse ismerőseit is.Az aláírásgyűjtést néhány nap múlva lezárjuk, a papír alapon gyűjtött aláírásokat begyűjtjük, összesítjük, majd a Nemzeti Civil Kontroll a Petíciót benyújtja az Európai Parlament Petíciós Bizottságához.
 A Petíciót ide kattintva írhatja alá: http://www.civilkontroll.com/node/312
 Hogy erre miért van szükség ilyen gyorsan? A választ dr. Léhmann György alábbi írása adja meg: