2012. június 19., kedd

Jézus él
Jézus azt mondta: " Sem forróság, sem a hideg, sem a kígyók harapása nem árthat néktek."Mit értett ez alatt? 
Ha összhangban élünk a természeti erőkkel, semmi nem árthat a testünknek.
Hasonló módon, ha összhangban élünk, annak az energiának a felsőbb forrásával, amely a Mennyei Atyánk örök kozmikus óceánjából ered, semmi sem árthat tudatunknak és szellemünknek. Így tehát az a célunk, hogy olyan tökéletesek legyünk, mint a Mennyei Atyánk,  "a Mennyei Atya és Én egyek vagyunk."(idézett Az Esszénus Jézus könyvből)

A Világ Világossága "Amikor bementem hogy a hajadont megvizsgáljam,
úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott.
Hozzáérve mondtam neki:
- Mondd lányom... nincs-e valami szerencsés kellemetlen érzésed, vagy nem fáj-e valami....?
Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna.
Amikor eljött az óra - megnyilatkozott Isten ereje.
A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében levő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dícsérte AZT, akitől megáldatott.
A gyermekből sugárzott a FÉNY éppúgy mint a Napból...
Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a földre.
A csodálkozás kábulata töltött el és elfogott a félelem, mert szemem odaszegeződött ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt....
És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermekformát vett lassan addig, míg olyanná lett, mint egy emberi csecsemő.
Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egy újszülöttnek.
Megvizsgáltam és láttam hogy testén nincs nyoma a szülésnek.
Tiszta volt, könnyű és ragyogó.
Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír mint a többi újszülött, ő pislogva nézett, majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne.
Amikor a hajadont megfogtam - szűznek találtam.
Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)"
Így született a VILÁG VILÁGOSSÁGA Jézus.
A Vatikán titkos levéltárában valószínűleg több okmány is létezik amely a fényből való születést írja le, hiszen az egyházi festőművészek is vászonra vitték azt.
A legtöbbjét megszerezte a júdai egyházi hatalom, a Vatikán és azóta "láthatatlanok".
Egyetlen kép mégis maradt amely a Fényből való születését Jézus urunknak. A luganoi Thyssen-Bornemissza Múzeumban található.
Jézus urunk Fényben született Isten fia, de a Saul-Pal által alapított judai-katolikus egyház elvette tőlunk és "Isten bárányaként" adta vissza a "Szent Pálnak" nevezett Saul-rabbi zsidókereszténységében - HÚSVÉTKOR.
De nem a mi Húsvétunk az, amikor feláldozták és keresztrefeszítették. Mert nem egy, hanem HÁROM húsvét van, de ez egy másik történet.
http://fenet.m3.sk/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=12723 Forrás: Aurelio de Santos Otero:
"Los Evangelios Apocrifos" 266. 


A British Muzeum "Codex Arundel 404" jelzésű okmányában, mely "Liber de Infantia Salvatoris" cimen ismert - a következőket olvashatjuk:
(A Mária szűlésénél segédkező szülésznő beszél)

Merüljetek el az ÉN Szeretetemben


  
Szellememben legfőképp úgy tudsz elmerülni, ha félreteszed ügyes-bajos dolgaidat, elhúzódsz a világ zaja elől, és magadra figyelsz.  
Akkor megtalálod azt a pontot, amelyben ÉN hozzád kapcsolódok, és veled egyet alkotok.
A csendből halkan szólok hozzád, feltárva szíved szavát.

Semmi mást nem kell tenned, csak belülre figyelned, és eltökélten akarni, hogy megszólaljak benned.
 Én nem osztok parancsokat, csak tanácsokat.
Csendben és szerényen kérlek téged,- mit, hogyan tegyél meg.
Mit látok jónak az életedben, mi az amitől fejlődsz, ha megcselekszed.Az értelmetlen cselekedeteket és embereket nem kedvelem.Tiszteletben tartom, hogy így cselekszenek, az ő lényüktől ennyire telik,- de ilyenkor felemelem hangom, és szavam dorgáló, megrovó,- mindebben a szeretet rejtőzik, az aggodalom és a féltés.Sokszor nem szólhatok, ilyenkor csendben figyelek,- Vajon ilyenkor is szeretsz Engem?Akkor is teljes bizalommal és megértéssel közeledsz Felém,- ha hátrább húzódok és onnan figyelem milyen cselekedeteket hozol létre, a tanultak szerint élsz-e?
Tapasztalás és gyakorlás által juthatsz előre, és tehetsz meg egyre biztosabb lépéseket.

Lesz amikor azt érzed, hogy elhagytalak, semmivé lettél nélkülem,- tudd, hogy akkor Vagyok legközelebb szívedhez, csak nem fedem fel Magam előtted.
Tudnod kell, hogy akkor is szeretlek, végtelenül szeretlek…Tudnod kell, hogy veled Vagyok, és életedben irányt mutatok, akkor is ha ezt te nem érzed, ha megrendül a hited.Tudnod kell, ÉN mélyen a szívedben lakom, - ott mindig megtalálsz Engem,- érezned kell az Én Szeretetemet.Szeretet nélkül nem juthatsz előre, nem lehetsz mások segítségére, mert ha nincs benned szeretet, olyan mintha a Fény kialudna belőled.Fény nélkül nem juthatsz előre, akkor csak magad körül forogsz,- saját börtönödbe vagy zárva, és a szabadulás kulcsát magadban őrződ.A szeretet Fény, a Fény MAGA ISTEN,- e nélkül nem élhetsz, nem járhatsz be TELJES ÉLETET.Merülj el magadban, találd meg szíved szavát.Engedd, hogy a szívedben megszólaló Isten mutasson neked utat, adjon irányt életedben.- Honnan ismered meg, hogy a szíveden keresztül Én szólok hozzád?Érezni fogod a Szeretetemet, mindent átölelő Jelenlétemet.Érezni fogod, hogy felemellek és Magamhoz ölellek.Ez a különbség az alsó aspektus és az Isteni Megnyilvánulás közt.A gyakorlat tesz mesterré téged, így jutsz életedben előre,- egyre közelebb Hozzám,- míg végül is, szíved Szívemmel találkozik és egyé válik vele.
Én Jézus a Fény Vagyok.A Fény Gyermekeként alászálltam.Életetekbe tanítást hoztam,- a SZERETETRE VALÓ TANÍTÁST.Azt a Szentséget, amelyet ti már régen elfeledtetek.Újra felszítottam a tűzet bennetek, hisz ÉN tűzzel keresztelek.A LÁNGGAL, amelynek heve bennetek ég Örökkön, és mutat utat követőimnek.
Azoknak, akik Nekem áldozták életüket, akik az ÉN szolgálatomban állnak.

 Szívem Lángját átadom néktek, hogy azt ti is továbbadhassátok a fázónak, az éhezőnek.
A szeretetre, megnyugvásra vágyónak, annak, akinek szüksége van a tűz, a szeretet erejére, - arra, hogy átmelegítse megfáradt lelkét, beteg, agyongyötört testét.
  Reményt és egy újabb napot hozzon életébe, amelyben ő maga is megújulhat, feltámadhat,- és a LÁNG hordozójává válhat.  Gyermekeim, Szeretteim, - kérlek bennetek,- egymást soha ne hagyjátok el!  A szeretet legyen az iránytűtök, az útmutatótok, az legyen melyben elmerültök.  A Szeretet feloldja a gátakat, ledönti a falakat,- kapuk nyilanak meg általa, és ezen a kapun juttok közelebb az Én Mennyei Atyámhoz,- mert csak rajtam keresztül, és Általam juthattok az Ő SZENTSÉGÉBE, az Ő SZENT TELJESSÉGÉBE.Ámen.Belső HANG által lejegyezte: ÁhimRé
Feketéné Lendvai Katalin
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése